perjantai 13. joulukuuta 2019

LA 14.12.2019 Oikeustaistelua Balkanin vuorilla

Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan takia. Hain turvapaikkaa EU:lta ja Bulgarian valtiolta.

Hyvä Erkki Aho,
Olen vastaanottanut sähköpostinne, jonka olette lähettäneet 18. lokakuuta komissaari Jourovalle ja jonka mukaan haluatte hakea turvapaikkaa Bulgariasta.
Turvapaikkamenettelyä koskevan direktiivin1 3 artiklan ja Dublin-asetuksen2 3 Artiklan 1 kohdan mukaisesti turvapaikkahakemuksen käsittelee sen valtion viranomaiset, jonka alueella, mukaan lukien niiden rajoilla ja kauttakulkualueella, hakemus on tehty. Näin ollen hakemuksenne käsittelevät Bulgarian viranomaiset, jos olette sen tehneet Bulgariassa.
Euroopan komission tehtävänä on EU:n perussopimusten vartijana valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat velvollisuuttaan käsitellä turvapaikkahakemukset Euroopan unióin oikeuden ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti. Euroopan komissio ei voi kuitenkaan puuttua yksittäistapauksiin vaan ainoastaan tapauksiin, joissa on näyttöä, että jäsenvaltio ei ole toimeenpannut EU:n lainsäädäntöä asianmukaisesti tai sen viranomaiset soveltavat sitä järjestelmällisesti väärin.

Kunnioittaen,
[allekirjoitettu
sähköisesti]
Henrik NIELSEN
Yksikön päällikkö

Lähetin useita englanninkielisiä sähköpostiviestejä Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle. Kerroin niissä Suomen valtion ihmisoikeusrikoksista ja oikeusvaltioperiaatteen rikkomisista. Hänen vastauksensa oli seuraava:

Brussels
JUST/C2/OV/ts/(2019)8550269s
Mr Erkki Aho e.ahoky@kotinet.com
Dear Mr Aho
Thank you for your email of 27.11.2019 in which you allege that Finland is violating the rule of law and fundamental rights and that citizens are being denied access to justice.
You previously wrote to the European Commission in relation to these matters by letters dated 11.9.2019, 21.9.2019 and 10.10.2019. The Commission examined your complaint and replied by letter dated 30.10.2019.
I have re-examined your complaint. However, I can only confirm, as previously indicated, that it has not been possible to establish, on the basis of the information provided, any link between the matter to which you refer and the implementation of European Union. The re-examination of your complaint has not changed this conclusion.
For this reason, I regret that it is not possible for the Commission to follow up on this issue.
Yours sincerely,
Georgia GeorgiadouBulgarian valtio vastasi kohteliaasti, että turvapaikkaa voi anoa Bulgarian presidentiltä. Luonnolliseti Bulgaria noudattaa EU:n määräyksiä ja ohjeita, joten poliittisen turvapaikan hakeminen EU:n alueelta ei onnistu.

Dear Erkki Aho,

We forwarded your request to the MFA. The anser we receved on your case states as follows:

"In the Republic of Bulgaria, granting asylum falls within the competence of the President. Pursuant to Article 2, para. 1 of the Law on Asylum and Refugees /LAR/, the President of the Republic of Bulgaria grants asylum in accordance with his determined powers under Article 27, para. 2 of the Constitution. In view of this, if a person wishes to obtain asylum in the Republic of Bulgaria, it is necessary to submit a written application to the Presidential Administration. In the present case, the Finnish citizen has applied for political asylum through the e-mail address of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Helsinki, which was forwarded by letter to the State Agency for Refugees with the Council of Ministers/SAR/.

The request made by the alien to the SAR has not been duly submitted and the Agency is not the competent authority that can decide on the request made. According to Art. 2 para 3 of the LAR, the chairman of the SAR provides special protection. In order to consider an application for special protection, it is necessary for the alien to state his/her wish in person to a SAR official.

In order for the Finnish citizen application submitted by to be accepted, it is necessary to comply with the requirements of the law, namely that the person must be an "alien" according to Para 1, item 1 of the Supplementary Provisions of the Law on Asylum and Refugees. That provision explicitly states that citizens of a Member State of the European Union are not "aliens" within the meaning of the LAR. Therefore, if a citizen of a Member State of the European Union has applied for asylum, his/her application cannot be considered in accordance with the LAR.

In this sense is also the provision of Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), according to which any person who holds the nationality of a Member State is a citizen of the Union. With Protocol (No 24) on asylum granted to nationals of Member States of the European Union an agreement has been reached between the Member States on the following provisions, namely that taking into account the level of protection of fundamental rights and freedoms in the Member States of the European Union, the latter are considered to be safe countries of origin in relation to all legal and practical issues related to the right of asylum.

In so finding and under national and European law, in order to be accepted and considered the application submitted by ERKKI AHO, it is necessary that the person is not a national of a Member State of the European Union, which is currently not fulfilled."

Best regards,
E.Doncheva, Consul

Embassy of the Republic of Bulgaria to the Republic of Finland
Kuusisaarentie 2 B, 00340 Helsinki
Tel. + 358 9 458 40 55, 458 40 35
Fax + 358 9 458 45 50
E-mail: embassy.helsinki@mfa.bg
http://www.mfa.bg/embassies/finland


Suomessa on tapahtunut valtiopetos, joista kerrotaan muun muassa näissä kahdessa videossa:

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Valtiopetoksesta ja salaituista asiakirjoista kerrotaan näiss blogeissa tarkemmin:

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Jorma Jaakkolan kotisivut

Valtiopetos on tosiasia

Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toimiinnasta jo lähes 25 vuotta. Suomen valtion toiminta täyttää kidutuksen ja ihmisoikeusrikosten tunnusmerkistön .


Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

Olen tehnyt tarkan ja yksityiskohtaisen selvityksen omasta asiastani todistusineistoineen, mutta sitä ei poliisi tutki, eikä syyttäjä nosta syytteitä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Olen tehnyt laajemman selvityksen kahteen blogiini pankkikriisistä ja poliisin ja oikeuslaitoksen toiminnasta. Niistä selviää Suomen valtion rikollinen toiminta.

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi

Jukka Davidsson on perehtynyt 1990-laman ja pankkikriisin asioihin perusteellisesti. Tässä hänen kirjansa asiasta netissä:

Isänmaan ryöstäjät

Jukka Davidsson- Totuudesta muutokseen 14.5.2019

Olen kärsinyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta syyttömänä 4 konkurssia sekä 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdolliseksi ja lisäksi seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni, luottokelpoisuuteni, avioliittoni on rikottu ja perheeni hajotettu.
Minulla on yritys, mutta en ole voinut harjoittaa yritystoimintaa kymmeniin vuosiin, koska se on minulta estetty. Olen ollut rikollisen ulosoton kohteena jo lähes 25 vuotta. Se on pidempi rangaistus kuin murhista annetaan. Olen kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.
Minut on pidätetty laittomasti useita kertoja ja olen joutunut olemaan maanpaossa useita kertoja Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

Tarvitsen poliittisen turvapaikan niin kauaksi aikaa, että Suomen valtiopetos ja Suomen 1990-luvun laman asiat selvitetään.
Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen
  1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
    2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992
  2. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000

PE 29.11.2019 Suomessa toimii oikeus-ja poliisimafia poliittisten puolueiden suojeluksessa.

Suomella on erittäin hyvä perustuslaki, mutta sitä ei noudateta ei sen noudattamista kukaan valvo.

Perustuslaki
Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Rikoslaki

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Euroopan Ihmisoikeussopimus

Keskusta on ollut minulle läheinen puolue nuorempana. Olen ollut Kalajoen kaupinginvaltuutettuna ja olen ollut Keskustan ääniharava Kalajoella. Kun huomasin keskustan vallan väärinkäytön niin siirryin Perussuomalaisiin parin välivaiheen kautta. Valitettavasti Kalajoelle perussuomalaisiin tuli häirikköjä jotka sotkivat toiminnan. Siksi erosin perussuomalaista.


2012 vahvasti mukana Kalajoen kunnallisvaaleissa.
2008 vahvasti mukana Kalajoen kunnallisvaaleissa.
2004 toiseksi eniten ääniä Kalajoen kunnallisvaaleissa.
2000 ylivoimaisesti eniten ääniä Kalajoen kunnallisvaaleissa.
1996ylivoimaisesti eniten ääniä Kalajoen kunnallisvaaleissa. Olin keskustan ehdokkaana,
1992 Kalajoella neljänneksi eniten ääniä kunnallisvaaleissa. Olin keskustan ehdokkaan,
1988 Kalajoella neljänneksi eniten ääniä kunnallisvaaleissa . Olin keskustan ehdokkaana

Minä kunnioitan Kekkosen toimintaa ja ajatuksia.


Siksi käännyin uusimmassa asiassani Keskustan eduskuntaryhmän puoleen. Katson, että suurimman vastuun Suomen valtion rikoksista kantavat Keskusta ja SDP. Haluan nähdä noudattaako Keskustan kansanedustajat Suomen lakia ja Euroopan Ihmisoikeussopimusta.


From: Erkki Aho
Sent: Friday, December 13, 2019 8:36 PM
To: pekka.aittokumpu@eduskunta.fi ; hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi ; petri.honkonen@eduskunta.fi ; hannu.hoskonen@eduskunta.fi ; hanna.huttunen@eduskunta.fi ; antti.kaikkonen@eduskunta.fi ; eeva.kalli@eduskunta.fi ; anne.kalmari@eduskunta.fi ; hilkka.kemppi@eduskunta.fi ; tuomas.kettunen@eduskunta.fi ; mikko.kinnunen@eduskunta.fi ; esko.kiviranta@eduskunta.fi ; pasi.kivisaari@eduskunta.fi ; hanna.kosonen@eduskunta.fi ; katri.kulmuni@eduskunta.fi ; antti.kurvinen@eduskunta.fi ; mikko.karna@eduskunta.fi ; joonas.kontta@eduskunta.fi ; jari.leppa@eduskunta.fi ; mika.lintila@eduskunta.fi ; markus.lohi@eduskunta.fi ; hanna-leena.mattila@eduskunta.fi ; jouni.ovaska@eduskunta.fi ; arto.pirttilahti@eduskunta.fi ; juha.pylvas@eduskunta.fi ; annika.saarikko@eduskunta.fi ; mikko.savola@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; ari.torniainen@eduskunta.fi ; matti.vanhanen@eduskunta.fi ; anu.vehvilainen@eduskunta.fi
Subject: keskustan kansanedustajille

MIKSI SUOMI EI OLE OIKEUSVALTIO

From: Erkki Aho
Sent: Friday, December 13, 2019 8:59 AM
To: raahe.uo@oikeus.fi ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; Mensonen Hannu POL ; kirjaamo@okv.fi ; kirjaamo@vnk.fi ; rovaniemi.ho@oikeus.fi ; KKO Kirjaamo ; oulu.ko@oikeus.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi
Subject: viranomaisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten


Raahenseudun ulosottovirasto
ulosottomies Eveliina Nissilä

Minulla on lain mukaiset vapaakuukaudet ulosotossa loka- ja marraskuu. Pyydän, että nämä vapaakuukaudet siirretään tammi-ja helmikuuksi jotta voin ostaa lentoliput ja tulla antamaan loppulausunnon rikosilmoitukseen jonka muun muassa ulosottomies Eveliina Nissilä on minusta tehnyt. Lentolippujen lisäksi minun pitää monistaa suuri määrä asiakirjoja loppulausuntoa varten, jonka määräajaksi olen sopinut 31.01.2019 poliisi Pekka Niskakankaan kanssa. Joudun kuitenkin pyytämään jatkoaikaa jotta minulla on mahdollisuus monistaa kaikki tarvittava aineisto. Siksi tarvitsen vapaakuukauden siirrot tammi- ja helmikuulle jotta voin ostaa tulostimeeni mustepatruunoita ja monistuspaperia. Joudun täällä Bulgariassa sanomaan vuokrasopimukseni irti ja maksamaan vuokrani ennen lähtöäni ja myös muut menot. Tämän lisäksi tarvitsen rahaa elämiseen ja hengissä pysymiseen. Perustelut selviävät tarkemmin alla olevasta sähköpostiviestistä. Olen pitänyt ulosottomies Eveliina Nissilän tietoisena asioistani ja hän tietää että olen Bulgariassa hakemassa poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Jos en saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niin joudun hakemaan poliittista turvapaikkaa EU:n ulkopuolelta.

Erkki Aho

Rikostutkija Pekka Niskakangas , tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen kihlakunnansyyttäjä ?

Lähetän tämän sähköpostiviestin muillekin asianosaisille tiedoksi eli rikosilmoituksen tekijoille Oulun käräjäoikeus ja tuomari Sarianne Ervasti ja Raahenseudun ulosottoviraston ulosottomies Eveliina Nissilä, Rovaniemen hovioikeus, korkein oikeus, laillisuusvalvojat ja valtioneuvosto.

Jos käräjätuomari Sarianne Ervasti tunnustaa rikoksensa ja valmis yhteistyössä kanssani toimimaan niin, että korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset ja Suomen valtio korvaa minulle kaikki aiheuttamansa valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset niin asiat käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervastia kohtaan raukeavat samoinkuin muitakin rikoksesta epäiltyjä kohtaan ainakin minun osaltani. Edellytän kuitenkin, että Suomen valtio perustaa totuuskomission selvittämään 1990-luvun pankkikriisin ja valtiopetoksen asioita ja Suomen valtio perustaa perustuslakituomioistuimen käsittelemään asioita. Perustuslakituomioistuin on melkein kaikissa muissa maissa mutta ei Suomessa.

Perustuslakituomioistuin

Kiitän rikostutkija Pekka Niskakangasta puhelinsoitosta 12,12,2019 klo 12,40 – 12,50.
Puhelinkeskustelussa totesimme, että en ole saanut ”rikostutkinta-aineistoa” loppulausuntoa varten , koska olen joutunut pakenemaan Bulgariaan ja hakemaan poliittista turvapaikkaa Euroopan oikeuskomissaarilta ja Bulgariaan valtiolta Suomen viranomaisten rikollisuuden takia. Kerroin rikostutkija Niskakankaalle, että olen tulossa Suomeen joko 11.1.2019 tai 12.1.2019 jos saan hankittua ulosmitatulla eläkkeelläni lentoliput Suomeen. Sovittiin, että annan loppulausuntoni asiassa tammikuun loppuun mennessä. Jos en pysty toimittamaan kaikkea todistusaineistoa siihen mennessä niin pyydän lisäaikaa. Nyt kun tutkinut tarkemmin asiaa niin tarvitsen enemmän lisäaikaa. On pakko sanoa heti kättelyssä, että rikostutkinta on aloitettu väärästä päästä. Rikostutkinnan tärkein asiakirja on asian haastehakemus. En ole nähnyt vielä minulle lähetettyä loppulausuntoaineistoa, mutta uskallan epäillä, että juuri tuo tärkein asiakirja puuttuu rikostutkinta-aineistosta, johon minulta pyydetään loppulausuntoa.
Huomasin puhelinkeskustelumme perusteella että rikostutkija Pekka Niskakankaalla on ennakkoasenne asiaan. Asia ei ole läpihuutojuttu. Minulle jäi keskustelumme perusteella sellainen mielikuva, että syyllinen on valittu ja poliisin tärkein tehtävä on pelastaa käräjätuomari Sarianne Ervasti eli minun käsitykseni mukaan todellinen rikoksiin syyllistynyt henkilö. Minulla on rikoksesta epäiltynä erittäin vahva asema.

Tutkivat poliisit ei näytä tiedostavan asiaa ja tilannetta.
Muistutan poliisia seuraavista asioista
2 §
Esitutkinnassa selvitettävät asiat
Esitutkinnassa selvitetään:
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.
Poliisilaki

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Poliisin tehtävät
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.
Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).
2 §
Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.
Perustuslaki
8 §
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Euroopan Ihmisoikeussopimus
3 artikla
Kidutuksen kielto
Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.
6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.
7 artikla
Ei rangaistusta ilman lakia
1. Ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon tai laiminlyönnin perusteella, joka ei ollut tekohetkellä kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. Rikoksen tekohetkellä sovellettavissa ollutta rangaistusta ankarampaa rangaistusta ei saa määrätä.
  1. Mikään tässä artiklassa ei estä ryhtymästä oikeudenkäyntiin henkilöä vastaan ja tuomitsemasta häntä rangaistukseen teosta tai laiminlyönnistä, joka sivistyskansojen hyväksymien yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti oli tekohetkellä rikollinen teko.
Keskustelimme myös kuulustelija Mäntysaaren suorittamasta ”kuulustelusta”, mikä minun käsitykseni mukaan oli esitutkintalain, poliislain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen. Kerroin, että minä en saanut esittää mitään todistusaineistoa asiassa eikä minun todistajiani kuultu. Kuulustelija Mäntysaari ilmoitti jo etukäteen, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä kysyin kuulustelijalta, että miksi sitten kuulustelut suoritetaan jos kuulusteluvastaukset on tehty etukäteen. Kuulustelija Mäntysaari pahoitteli myöhemmin lausumaansa. Ns, kuulustelussa minulla on mukana kuulustelutodistaja Heino Ylitorvi joka voi ja on kirjallisesti todistanut sen, etten saanut esittää mitään todistusaineistoja eikä mitään todistajiani kuultu.

Siis rikollinen oli valittu etukäteen ja nyt haluttiin pelastaa käräjätuomari Sarianne Ervasti sillä että tehdään kuulustelut ja rikostutkinta vastoin esitutkintalakia, poliisilakia, perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Raahen käräjäoikeudessa käydessäni minulla oli todistaja mukana. Hän on Ivan Georgiev. Häntä ei ole kuulusteltu asiassa. Hän voi todistaa sen, että kävimme Raahen käräjäoikeudessa tarkistamassa sinne minun sähköpostitse lähettämäni aineiston. Minä totesin sen, että aineisto on väärin tulostettu, linkkejä ei oltu avattu eikä linkkien sisältäöjä oltu tulostettu. Käräjäsihteeri pyysi käräjätuomarin Sarianne Ervastin paikalle ja kerroin hänelle rauhallisesti asian. Ivan Georgiev voi todistaa asian. Käräjätuomari Sarianne Ervasti itse hätääntyi, koska oli ilmoittanut jo silloin milloin antaa päätöksen asiassa. Hän ei ollut perehtynyt asiaan. Hänellä oli ennakkoasenne aisaan. Hänellä ei ollut tarkoituskaan antaa minulle suullista oikeudenkäyntiä eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.. Hän ei ollut lähettänyt tietoa eli haastehakemusta vastapuolelle eli Raahen ulosottomiehelle lainkaan. Sain tämän tietää kun soitin ulosottomiehelle.

Minä en ole syyllistynyt virkavallan väkivaltaiseen vastustamiseen enkä mihinkään laittomaan toimeen. Tämän Raahen käräjäoikeudessa käynnin jälkeen menimme Ivan Georgievin kanssa suoraan Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta asiasta. Raahen poliisiasemalla ei silloin ollut ketään henkilöä paikalla jotta olisimme voineet tehdä rikosilmoituksen. Sen takia minä tein rikosilmoituksen sähköisesti Oulun poliisille. Asian on todennäköisesti tutkinut Raahen poliisi Hannu Mensonen. Kävimme Hannu Mensosen kanssa sähköpostikeskustelun asiasta. Hannu Mensonen vähätteli asian ydintä eli sitä, että aikanaan entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Tästä rikoksesta johtuu kaikki minun ulosottoni, koska korkein oikeus eli purkanut eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä vaikka Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa. Myöskään käräjäoikeuden tuomari Sarianne Ervasti ei antanut minun todistaa asiaa suullisesti ja kirjallisen todistusaineiston kanssa, vaan teki kansliapäätöksen väärin tulostetun sähköisesti lähetyn aineiston perusteella, joihin hän ei havaintojeni mukaan ollut perehtynyt. Silloin jo totesin poliisi Hannu Mensoselle että hän on esteellinen tutkimaan asiaa. Lisään tämän sähköpostiviestikeskustelun loppulausuntooni kun löydän sen aineistostani.

Haastehakemuksen tulen lisäämään loppulausuntooni heti kun löydän sen aineistostani. Poliisin on hankittava tämä haastehakemus käräjäoikeudesta. Haastehakemus on kaikkein tärkein todistusaineisto, sillä se sisältää myös valtiopetoksen todistusaineiston, minkä käräjätuomari Suvianne Ervasti jätti tutkimatta . Hän jätti tilaamatta todistusaineistot mitkä olin vaatinut käräjätuomarin käsittelevän oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä.

Esitän tässä nyt lyhyesti mistä on kysymys. Nämä asiat on esitetty haastehakemuksessa, jotka käräjätuomari on jättänyt käsittelemättä ja huomioon ottamatta:
Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy välillä( 3 kpl)
Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus
Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.


Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Nämä linkit käräjäsihteeri oli jättänyt avaamatta ja tulostamatta, Niitä käräjätuomari Sarianne Ervasti ei ollut lainkaan ottanut huomioon. Nämä asiat on esitetty haastehakemuksessa, millä olen halunnut todistaa, että kaikki ulosottoni on rikollisesti saatu aikaan.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Haastehakemuksessani olen pyytänyt käräjätuomari hankkimaan todistusaineistoksi seuraavat salaiseksi julistetut asiakirjat:
Käräjätuomari Sarianne Ervasti kieltäytyi hankkimasta valtiopetoksen todistusaineistoksi
  1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja
  2. salaiseksi julistettu SSP-sopimusta
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettuja Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja
Asiat on tarkemmin selostettu näissä blogeissani. Olen tehnyt asioista rikostutkintapyynnön Oulun poliisille. Miksi Oulun poliisi ei tutki asiaa? Asiat eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja asiat on ollut vireillä koko ajan keskeytyksettä 24,5 vuotta. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Tässä on prosessi minkä takia olen joutunut hakemaan poliitista turvapaikka Euroopan unionilta ja Bulgarian valtiolta.

Nämä kaksi linkkiä blogeistani sekä kaksivideoa ovat tärkeitä todistusaineistoja valtiopetoksesta mikä sisältyi haastehakemuksen aineistoon. Niitä ei voi kopioida ja huomasin, että käräjätuomari ei ollut niitä katsonut ei kä päätöksenteossaan huomioinut.

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

On otettava rikostutkinnassa seuraavat asiat, koska kysymys on myös kidutusrikoksesta Blogi kokonaisuudessaan


blogi kokonaisuudessaan
osa tutkittavasta aineistosta löytyy tästä

Lisäksi minulla on kotona 9 banaanilaatikollista rikostutkintaan liittyvää aineistoa.

Loppulausunnossani 31.01.2019 tulen esittämään ketä kuullaan asioissa todistajana Heino Ylitorven ja Ivan Georgievin lisäksi. Ainakin PR-talojen konkurssivyyhden osalta blogissani mainitsemani henkilöt Pentti Arhippainen, Heino Virta, Kari Konu, ja Tapani Kääntä sekä valtiopetoksen osalta Jorma Jaakola, ekonomi Jukka Davidsson ja Velallisten tukiryhmän puheenjohtaja Liisa Mariapori. Tulen pyytämään jatkoaikaa loppulausuntooni, mutta aloitan loppulausunnon tekemisen jo nyt.
Kun poliisi hankkii asian haastehakemuksen niin hän ymmärtää kuinka laajasta asiasta on kysymys. Se ei ole läpihuutojuttu.
Lisäksi koko prosessiin liittyy asian johdosta tekemäni rikostutkintapyynnöt, niihin saadut vastaukset ( KRP, Oulun poliisien ratkaisut, valtakunnansyyttäjän päätökset, asiasta annettu Rovaniemen hovioikeuden päätös, Oulun hallinto-oikeuden päätös, valitukset Euroopan oikeuskomissaarille, Eurooppaneuvostolle, YK:n Ihmisoikeusneuvostolle, poliittisen turvapaikan hakeminen jne.
Koska rikosilmoituksen tekijöinä on käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä, niin he edustavat Suomen valtiota. Katson, että Suomen valtio on asianosainen asiassa. Ulosottomies Eveliina Nissilän osalta on tutkittava myös todistajani uhkailu ja painostaminen perättömän ilmiannon ja kidutusrikoksen lisäksi.
Katson, että käräjätuomari Sarianne Ervasti on syyllistynyt ihmisoikeusrikoksiin, koska hän ei ole antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja on syyllistynyt kidutukseeni tällä tavalla. Lisäksi hän on käsitykseni mukaan tehnyt perättömän ilmiannon, syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa sekä vääristellyt todistusaineistoani. Toiminta on ollut tietoista ja siksi se on rikollista ja tuomittavaa.

Kuten ns. kuulustelukertomuksesta näkyy olen ollut valmis neuvottelemaan sovintoratkaisusta. Sovintoratkaisu on mahdollinen ainoastaan siten, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset ( arvioni on n. 180 miljoonaa euroa) ja korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeuksien päätökset. Muutoin mennään niin, että kaikki rikoksiin syyllistyneet henkilöt tuomitaan Suomen lain mukaiseen ankarimpaan mahdolliseen rangaistukseen ja aiheuttamiensa vahinkojen täysimääräiseen korvaukseen 7 %:n korolla korkoa korolle systeemin mukaisesti.
Rikoksesta epäiltyjä on todella paljon niin poliisin, syyttäjän, laillisuusvalvojien kuin eri oikeusasteiden piirissä.

Mikään rikos ei ole vanhentunut koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat koko ajan olleet keskeytyksestä vireillä 24,5 vuoden ajan. Lisäksi valtiopetos aiheuttaa sen, ettei mikään rikos ole vanhentunut.

Pyydän poliisia selvittämään Suomen valtion kannan asiaan.
Tässä rikosta tutkivalle poliisi Pekka Niskakankaalle ja tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ensimmäiset terveiset asiasta. Toivottavasti harkitsette omaa esteellisyyttänne asiassa. Katson, että rikostutkinnassa teillä on ollut ennakkoasenne ja rikostutkinta on aloitettu väärin. Rikostutkinnan tärkein asiakirja on asian haastehakemus. Tarvittaessa liitän tämän kirjoitamani asiakirjan (sähköpostiviestin) loppulausuntooni.

13.12.2019 Siellä jossakin
Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti