maanantai 16. joulukuuta 2019

MA 16.12.2019 Arvoisat perussuomalaisten kansanedustajat
From: Erkki Aho
Sent: Monday, December 16, 2019 10:34 AM
To: Mensonen Hannu POL ; pekka.niskakangas@poliisi.fi ; valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; hav@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; maria.ohisalo@eduskunta.fi

Subject: Vaadin esteetöntä rikostutkinaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä
Rikostutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, rikostutkija Pekka Niskakangas
tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjä, sisäministeri Ohisalo, oikeusministeri Henriksson, oikeuskansleri, eduskunnan hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta TÄMÄ EI OLE LOPPULAUSUNTO

Olen yrittänyt vienosti vihjailla tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle, että hän on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana käräjätuomari Sarianne Ervastin ja ulosottomies Eveliina Nissilän tekemissä rikostutkintapyynnöissä, jotka koskevat minua. Nyt ilmoitan suoraan asian, että tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asiassani. Ellei hän vetäänny pois tutkinnanjohtajan tehtävissä tässä asiassa niin häntä on syytä epäillä  jo toisesta virkarikoksesta, sillä hän on jättänyt yhden kerran tutkimatta käräjätuomari Sarianne Ervastin teon, jota on syytä epäillä rikokseksi. Hän on siis laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Tämä tapahtui silloin, kun kävin todistajan Ivan Georgievin kanssa tarkistamassa asiakirjat, jotka olin joutunut lähettämään sähköisessä muodossa käräjäoikeuteen, koska ulosoton jälkeen minulla ei ollut varoja monistaa asiakirjoja paperiseen muotoon ja todistusaineistona olevia videoita en myöskään voinut kopioida joten lähetin ne sähköisessä muodossa. Tarkastuksessa huomasin, että käräjäsihteeri ei ollut tulostanut todistusaineistoa oikein, sillä linkit olivat jääneet avaamatta ja todistusaineisto tulostamatta. Kerroin tämän asian todistajani läsnäollessa käräjäsihteerille, joka kutsui paikalle käräjätuomari Sarianne Ervastin, joka oli mielestäni selvästi paniikissa asian johdosta.

Käräjätuomari Ervasti yritti sanoa, ettei sillä ole mitään merkitystä jos tulostus on tehty väärin. Lisäksi keskustelussa huomasin, ettei hän ollut perehtynyt asiaan juuri lainkaan, mutta siitä huolimatta hän oli ilmoittanut päivämäärän milloin hän antaa asiassa ratkaisunsa. Olin soittanut ulosottomiehelle ja kuullut häneltä, ettei hän tiedä mitään, että hänet on haastettu oikeuteen. Siksi suoritin tarkastuskäynnin käräjäoikeuteen.

Koska käräjätuomari Ervastin toiminta herätti minussa suurta epäluottamusta ja katsoin käräjätuomarin toimivan vastoin lakia, niin menimme todistajan kanssa suoraan käräjäoikeudesta tarkastuskäynnin jälkeen Raahen poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta. Valitettavasti Raahen poliisiasema oli kiinni. Kun pääsimme todistajan kanssa Kalajoelle, niin tein välittömästi rikosilmoituksen käräjätuomarin toiminnasta Oulun poliisille.

Oulun poliisi oli lähettänyt asian tutkittavaksi Raahen poliisille Hannu Mensoselle, joka laiminlöi virkavelvollisuutensa ja jätti asian tutkimatta. Hänen olisi pitänyt tutkia asia eli haastehakemus ja kuulustella minua ja todistajaani. Hän ei tehnyt näin vaan teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen. Kävimme asiasta Mensosen kanssa sähköpostikeskustelun, jossa kerroin hänelle tosiasiat. Keskeinen asiahan oli se, että silloinen asianajaja Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle ja näin ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tuomionpurun hakeminen korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus ei ole suostunut purkamaan vääriä päätöksiä vaikka Keränen ja Petäjä ovat tunnustaneet tekonsa. Asia ei ole vanhentunut, koska ulosotto on voimassa.

Mensonen ei siis estänyt käräjätuomarin rikollista toimintaa vaan antoi käräjätuomarin tehdä virkarikoksen eli väärän päätöksen. Kysymys on myös kidutusrikoksesta koska asian käsittely on jatkunut nyt jo 24,5 vuotta vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Kun Raahen poliisi Hannu Mensonen jätti asian tutkimatta niin tein rikosilmoituksen asiasta KRP:lle. KRP jätti rikoksen tutkimatta. Sitten tein rikosilmoituksen asiasta valtakunnansyyttäjälle. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne valtakunnansyyttäjävirastossa teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen vedoten Oulun ja Lapin poliisien (poliisien toiminnan laillisuusvalvojia) lausuntoon. Soitin Heidi Savurinteelle ja kysyin asiasta. Savurinne tunnusti ettei hän ole perehtynyt asiakirjoihin joista hän on tehnyt tutkimatta  jättämispäätöksen.

Koska Rovaniemen hovioikeus suojeli käräjätuomari Sarianne Ervastin rikolliseksi epäiltävää toimintaa niin on syytä epäillä Rovaniemen hovioikeuden tuomareita rikollisten suojelusta muiden rikosten ohella. En ollut saanut Raahen käräjäoikeudessa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, on syytä epäillä että käräjätuomari Ervasti laiminlöi virkavelvollisuutensa, käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja vääristeli todistusaineisto sekä syyllistyi ihmisoikeusrikokseen eli kidutukseen.

Koska on syytä epäillä, että käräjätuomari, hovioikeuden tuomarit sekä kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne toimivat vastoin lakia, niin tein asiasta valituksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Oikeuslaitos, syytäjälaitos ja ulosotto kuuluu oikeusministeriön toimialaan. Oikeusministeri ei ole vastannut yhteenkään asiaa koskevaan sähköpostiviestiini.

Koska on syytä epäillä että Raahen poliisi Hannu Mensonen ja KRP:n poliisi, sekä Oulun ja Lapin poliisien laillisuusvalvojat tietoisesti toimivat vastoin lakia niin tein valituksen asiasta sisäministeri Maria Ohisalolle, koska poliisiasiat kuuluvat sisäministeriön toimialaan. Sisäministeri Ohisalo ei ole vastannut minulle yhteenkään sähköpostiviestiini.

Asiat on mielestäni olleet myös laillisuusvalvojien tiedossa lähettämieni kanteluiden johdosta, mutta laillisuusvalvojat ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa ja heitä on syytä epäillä rikollisten suojelusta.

Nyt on poliittisten päättäjien aika toimia jotta saadaan Suomi palautettua oikeusvaltioiden joukkoon. Näyttää siltä, että rikostutkinnanjohtaja Hannu Mensosella on kiire asioiden käsittelyssä, jossa suoritettiin kyseenalainen rikostutkinta, Kuulustelija Mäntysaarta oli ohjeistettu tekemään virheellinen kuulustelu, mikä oli mielestäni esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kuulustelija kertoi etukäteen että kuulustelukysymykset ja vastaukset on tehty valmiiksi. Minä ihmettelin asiaa. Myöhemmin hän pahoitteli ilmaisuaan, mutta valitettavasti se piti paikkansa. En saanut kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoa eikä mitään todistusaineistoa otettu vastaan. Todistajiani ei myöskään kuultu. Kuulustelutodistajani todistaa asian kirjallisesti.

Nyt minun pitäisi antaa tällaisessa asiassa loppulausunto, jossa rikostutkinta on tehty päin helevettiä. Sitä ei voi sanoa rikostutkinnaksi vaan selkeäksi rikosten peittelyksi ja rikollisten suojeluksi, jossa syyttömästä pyritään tekemään syyllinen. Aineiston loppulausuntoa varten oli poliisi tuonut postilaatikkooni sillä lakon aikana ei posti muuten kulkenut. Tämän tiedon sain Suomesta jo aikaisemmin ja poliisi Niskakangas oma-aloitteisesti vahvisti asian.

Suomen pitäisi olla oikeusvaltio ja kansalaisten pitäisi pystyä luottamaan sokeasti poliisin , syyttäjän ja oikeuslaitoksen toimintaan. Valitettavasti näiden tahojen toiminnan lainmukaisuus ja toiminnan rehellisyys on kyseenalaistettu erittäin vahvasti.

Eduskunta on nyt korkein päättävä elin, joka vastaa perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamisesta Suomessa. Hallintovaliokunnan tulee käsitellä sisäministeri Ohisalon toiminta ja hänen toimialansa asiat valiokunnan kokouksessa mahdollisimman pian.

Perustuslakivaliokunnan on käsiteltävä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin toiminta ja hänen toimialansa toiminta kokouksessaan mahdollisimman pian.

On täysin selvää, että asiassani tulee tutkinnanjohtajaa ja rikostutkijaa vaihtaa. Vaadin esteetöntä rikostutkintaa sekä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Siksi Oulun käräjäoikeus ei ole oikea paikka asioiden käsittelylle, koska ainakin 4-5 käräjätuomaria on syytä epäillä lain vastaisesta toiminasta asioissani.
Ehkä kaikki johtuu siitå, että todistusaineistona on valtiopetos ja valtiopetoksesta on suora yhteys PR-talojen konkurssivyyhteen ja poliisin, syyttäjien, oikeuslaitoksen sekä laillisuusvalvonnan rikolliseksi epäiltävään toimintaan, jota kansanedustajat näyttävät suojelevan.

Minä haluan esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Minä haluan todistaa, että ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikollisesti ja ne ovat perintäkelvottomia. Nyt en voi tähän merkitä asiakirjojen numeroita, koska olen maanpaossa Bulgariassa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta.

Siellä jossakin 16.12.2019
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


Laura Huhtasaari: 1990-luvun pankkikriisin uhrit

Lähetin kaikille perussuomalaisten kansanedustajille seuraavan viestin

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, December 14, 2019 5:26 PM
To: sanna.antikainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi ; ritva.elomaa@eduskunta.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi ; petri.huru@eduskunta.fi ; olli.immonen@eduskunta.fi ; vilhelm.junnila@eduskunta.fi ; kaisa.juuso@eduskunta.fi ; arja.juvonen@eduskunta.fi ; toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi ; ari.koponen@eduskunta.fi ; jari.koskela@eduskunta.fi ; jouni.kotiaho@eduskunta.fi ; sheikki.laakso@eduskunta.fi ; rami.laakso@eduskunta.fi ; mikko.lunden@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; juha.maenpaa@eduskunta.fi ; jani.makela@eduskunta.fi ; jukka.makynen@eduskunta.fi ; veijo.niemi@eduskunta.fi ; mika.niikko@eduskunta.fi ; tom.packalen@eduskunta.fi ; mauri.peltokangas@eduskunta.fi ; sakari.puisto@eduskunta.fi ; lulu.ranne@eduskunta.fi ; mari.rantanen@eduskunta.fi ; minna.reijonen@eduskunta.fi ; jari.ronkainen@eduskunta.fi ; sami.savio@eduskunta.fi ; jenna.simula@eduskunta.fi ; riikka.slunga-poutsalo@eduskunta.fi ; ville.tavio@eduskunta.fi ; ano.turtiainen@eduskunta.fi ; sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi ; veikko.vallin@eduskunta.fi ; ville.vahamaki@eduskunta.fi ; jussi.wihonen@eduskunta.fi
Subject: Pyydän apuanne

Oikeustaistelua Balkanin vuorilla

Pyydän perussuomalaisten kansanedustajia ja eteenkin hallintovaliokunnan perussuomalaisia jäseniä ja hallintovaliokunnan puheenjohtajaa toimimaan niin, että saan Suomen lain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukaisen esteettömän rikostutkinnan asiassa, jossa käräjätuomari ja ulosottomies ovat tehneet minusta rikosilmoituksen. Kysymyksessä on perätön ilmianto rikosilmoituksen tekijöiltä. Nyt minun on ehdottomasti saatava esteetön rikostutkinta. Siinä keskeisenä asiana on haastehakemus. Olen haastanut ulosottomiehen oikeuteen sen johdosta, että ulosottoviranomaiset perivät minulta sellaista saatavaa jota todellisuudessa ei ole olemassakaan ja mikä on saatu aikaan rikosten avulla. Olen haastehakemuksen todistusaineistossa todistanut asian, mutta käräjätuomari ei suostunut sitä käsittelemään. Käräjätuomari teki asiassa tietoisen vääränn päätöksen. Rovanimen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä eikä korkein ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Kun kerroin blogissani asioista käräjätuomarin nimen mainiten niin hän teki minusta rikosilmoituksen.

Nyt minä olen vahvoilla, koska minä pystyn todistamaan, että haastehakemuksessa ja sen todistusainestossa olen todistanut asian. Tämä on sikäli merkittävä asia, että haastehakemuksessa on koko PR-talojen konkurssivyyhti ja valtiopetosasiat. Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asioita ja syyttäjä syyttämästä. Oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Nyt tarvitsen esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin niin 1990-luvun pankkikriisin ja valtiopetoksen asiat ratkeavat siinä samalla. Toivottavasti kansanedustajat ymmärtävät kuinka suuresta asiasta on kysymys. Siksi toivon, että asia käsitellään perussuomalaisten eduskuntaryhmässä. Olen valmis tulemaan selvittämään asiaa kansanedustajille jos tarvetta on. Blogeistani asiat kyllä aika tarkkaan selviävät. Ne eivät ole vanhentuneita, koska ulosotto on voimassa ja lisäksi asiat ovat olleet vireillä koko 24,5 vuoden ajan. Kaiken tämän lisäksi valtiopetos pitää asiat avoimena. Katsokaan kaksi youtubevideota ns. Koiviston konklaavi ja SSP-sopimus. Niiden perusteella asiat aukenevat.

Nyt siis tarvitsen esteettömän rikostutkinnan. Nyt poliisi yrittää pelastaa käräjätuomarin ja ulosottomiehen siten että en saa esittää todistusaineistoja ja todistajiani ei kuulla. Minun pitää antaa sellaiseen aineistoon loppulausunto 31.01.2019, johon rikostutkintaa ei ole tehty lainkaan. Tätä minä ei voi hyväksyä ja siksi tarvitsen apuanne.

Erkki Aho
044-3025948

Kalajoki

JHT - Hunters 15.12.2019 maalikooste

Kalajoella pelastuslaitos auttoi sunnuntaina iltapäivällä nuorta miestä, jonka sormet olivat jääneet mopon hammasrattaan ja ketjun väliin. Pelastuslaitos katkaisi ketjun, ja mopoilija sai apua ruhjeita saaneisiin sormiinsa ensihoidolta.

Alueuutiset

Suviseurat ovat nyt kolmen lentokentän varassa: SRK kartoittaa jatkuvasti uusia alueita, mutta Ylivieskan lentokentän käyttöä ei ole selvitetty

Kotimaan uutiset

Pe­rus­suo­ma­lais­ten mielestä uudet edus­kun­ta­vaa­lit olisivat olleet palvelus demokratialle – "Kansa ei äänestänyt Marinia pää­mi­nis­te­rik­si"

Luonnonvarakeskus laski uusiksi metsien hiilinielun vertailutason – Suomen ehdotus EU:lle kutistui yli viidenneksen aiemmasta
Sen pohjalta Suomi ehdottaa Euroopan komissiolle, että Suomen vertailutasoksi asetettaisiin ensi vuosikymmenen alussa -27,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi muutettuna. Luku sisältää metsäteollisuuden valmistamat puutuotteet.
Vielä viime vuonna Luonnonvarakeskus laski vertailutasoksi -34,8 miljoonaa co2-tonnia. Uusi ehdotus on siis yli viidenneksen aiempaa pienempi.
Päivitetty arvio vertailutasosta ilman puutuotteita on nyt -21,2 miljoonaa co2-tonnia aiemman -27,9 miljoonan co2-tonnin sijaan.
Samalla Luonnonvarakeskus alentaa myös arviotaan runkopuun hakkuukertymästä aiemmasta 83 miljoonasta 77 miljoonaan kuutiometriin.

Tutkija hallituksen al-Hol-ratkaisusta: Päätöksen myötä osa äideistä saattaa palata Suomeen
Hallituksen linja suomalaislasten auttamiseksi pois al-Holin leiriltä on ”rohkea, muttei mitenkään kovin poikkeuksellinen” ratkaisu, arvioi kansainvälisen oikeuden tutkija Toni Selkälä Turun yliopistosta.
Paineet poliittisen päätöksen tekemiseen leirillä olevien noin 40 suomalaisen lapsen ja äidin kotiuttamisesta ovat kasvaneet joulukuun aikana. Oppositio on syyttänyt hallitusta vastuun pakoilusta ja piilottelusta virkamiesten selän takana. Maanantai-iltana annettu päätös antaa viranomaisille mandaatin toimia lain mukaan, Selkälä arvioi.
– Nyt asetettiin etusijalle se, että lapsen oikeudet toteutetaan. Kansallinen turvallisuus otetaan huomioon, mutta keskiössä on lasten saattaminen Suomeen ja sen jälkeen muiden oikeudellisten prosessien käyminen Suomen lain puitteissa.
Selkälän mukaan päätös lasten auttamisesta saattaa johtaa siihen, että myös osa heidän äideistään palaa Suomeen, jos se on lapsen edun mukaista. Linjaus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, miten Suomi toimii lasten auttamisessa, jos heidän äitinsä eivät halua palata Suomeen. Kysymys on hankala, tutkija arvioi.
Erkin kommentti: TV:n uutuussarja Keskustalainen Ruokatunti. Kansanedustaja Mikko Kärnä syö hatullisen paskaa.

Politiikka

Presidentti Niinistöltä selvä kanta al-Holin tilanteeseen: ”Lapsia tulee auttaa, sama velvoite ei ulotu äiteihin”
PRESIDENTTI Sauli Niinistö otti sunnuntai-iltana tiukasti kantaa suomalaislasten kotiuttamiseen Syyrian al-Holin leiriltä.

Tasavallan presidentin verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa Niinistö kirjoittaa kokonaiskuvan olevan ”tällä hetkellä aika selvä”.
Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin”, kirjoituksessa todetaan.
Erkin kommentti: Suomessa olisi tullut jo aikoja sitten säätää laki terostiseen toimintaan osallistumisesta ja toiminnan avustamisesta. Silloin ko. henkilöt ainakin tältä osin voitaisiin tuomita Suomessa. Rangaistuksen tulisi olla vähintäänkin elinkautinen ja terrostisen toiminnan avustamisesta aina ehdoton vankeustuomio.

 Samalla tulisi uudistaa virkarikoslaki, perustaa totuuskomissio ja perustuslakituomioistuin.

Kansanedustajaraati al-Holin tilanteesta - ketä pitäisi auttaa, millä päätöksellä ja miten?
Viime päivinä on keskusteltu kiihtyvään tahtiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta ja Syyriassa sijaitsevan al-Holin leirin suomalaisnaisista ja heidän lapsistaan. Mikä on heidän kohtalonsa, autetaanko heitä palaamaan Suomeen?
Al-Holin pakolaisleirillä on nelisenkymmentä suomalaista: kymmenkunta naista ja noin 30 lasta. Heistä on kehkeytynyt poliittisesti arka kysymys. Poliittisen väännön taustalla eri tahot ovat varautuneet leiriläisten mahdolliseen palaamiseen Suomeen.
Al-Holin tapaus johti eilen siihen, että oppositio esittää hallitukselle välikysymyksen - siihen lähtevät mukaan kaikki neljä oppositiopuoluetta.
Kuinka al-Holin tilanne pitäisi ratkaista? Siitä keskustelevat kansanedustajat Joonas Könttä (kesk.), Hussein al-Taee (sd.), Sari Essayah (kd.), Kai Mykkänen (kok.) ja Mari Rantanen (ps.)
Perussuomalaisten Rantanen kertoo aluksi, miksi välikysymykseen haluttiin lähteä.
Marjo Näkki juontaa.

RKP:n ryhmäpomo: Al-Holin lapsia autettava, vaikka äidit tulisivat mukana – ”Ihmisoikeudet koskevat myös heitä, joita saatamme jopa vihata”
Ulkomaan uutiset

Viron sisäministeri kutsui pääministeri Sanna Marinia ”myyjätytöksi”, pääministeri Ratas kiirehti kehumaan yhteistyötä Suomen kanssa
KOVISTA lausunnoistaan tunnettu Viron sisäministeri Mart Helme kommentoi sunnuntaina radio-ohjelmassa Sanna Marinin (sd) nousemista pääministeriksi.
Sisäministeri lausui radiolähetyksessä kommentin siitä, kuinka ”myyjätytöstä” tuli pääministeri, kertoo  Viron yleisradio ERR. ERR:n mukaan Helme lainasi aluksi neuvostojohtaja Vladimir Leniniä, jonka Helme kertoi sanoneen ”jotakin sen suuntaista, että jokaisesta keittiöpiiasta voi tulla ministeri”.
Nyt näemme, kuinka yhdestä myyjätytöstä on tullut pääministeri, ja kuinka joistain muistakin katuaktivisteista ja kouluttamattomista ihmisistä on tullut hallituksen jäseniä”, Helme sanoi.

Ympäristöministeri Mikkonen Madridin kompromissista: "Näin suurta kuilua ei ole koskaan ollut neuvottelusalien ja ilmastokeskustelun välillä"
Madridin ilmastokokouksen laihaksi kompromissiksi kuvailtu tulos on ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan pettymys niin ilmastonmuutoksen torjumisen, kuin EU:n neuvottelutavoitteiden etenemisen näkökulmasta.
  • Tästä kokouksesta odotettiin vahvaa viestiä, että ensi vuonna jokainen maa on valmis tekemään enemmän: kiristämään päästötavoitteitaan, näyttämään kunnianhimoa, Mikkonen sanoi Ylelle juuri ennen kokouksen päättymistä.

Ranskassa työmatkalaisten piina jatkuu – liikennelakko kestänyt jo 12 päivää, joululiikenne uhattuna
Liikennekaaos piinaa Ranskaa jo 12:tta päivää. Maan pääkaupungissa Pariisissa koettiin aamulla mittavat aamuruuhkat, sillä autoja oli kaduilla jopa kaksinkertainen määrä keskimääräiseen verrattuna.
Jotain ruuhkien laajuudesta kertoo se, että jos eri puolille miljoonakaupunkia levittyneet ruuhkat laskettaisiin yhteen, ne muodostaisivat 630 kilometrin mittaisen autojonon.

Terrorismitutkijat osin erimielisiä al-Holin suomalaisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä: ”Kaikkiin ratkaisuihin sisältyy riskejä”
Naiset ovat viettäneet pitkiä aikoja konfliktialueilla ja muodostaneet verkostoja myös muista maista tulleisiin jihadisteihin. Osallistuminen kalifaatin rakentamiseen on antanut heille uskottavuutta jihadistipiireissä. Jos he aktivoituvat uudelleen, se voi edistää Suomen integroitumista kansainvälisiin ekstremistisiin verkostoihin ja aseellisiin jihadistiryhmiin”, Saarinen sanoo.On sekin mahdollisuus, että heitä on Isisin toimesta opastettu pyrkimään takaisin kotimaihinsa ja jatkamaan toimintaa siellä.”

Al-Holin leirillä useita kertoja vieraillut ruotsalaiskirurgi pelastaisi lapset ja veisi äidit oikeuden eteen
AIKUISET Isis-naiset voidaan tuoda al-Holin leiriltä takaisin kotimaihinsa ainoastaan siinä tapauksessa, että heidät viedään oikeuden eteen terroristijärjestöön liittymisestä. Jos tästä ei ole takeita, naiset pitää voida vaikka erottaa lapsistaan ja pelastaa heidän jälkikasvunsa ääri-ideologialta.
Tätä mieltä on sydänkirurgi ja ruotsalainen kurdi Nemam Ghafouri, jonka HS tapasi Irakin Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissä perjantaina. Ghafouri on perustanut avustusjärjestön nimeltään Joint Help For Kurdistan, joka keskittyy avustamaan jihadistijärjestö Isisin orjuuttamia Irakin jesidejä.

Talosuutiset

WTO on rikki ja kauppasota on päällä – alkavatko Suomi ja Eurooppa kohta kärsiä?
Viime viikolla tuli uutinen, jota osattiin odottaa: Maailman kauppajärjestön (WTO) ylin sitova elin riitojen ratkaisuun on halvaantunut. Syynä on Yhdysvaltojen vastustus muiden maiden tarjoamiin tuomarinimityksiin. Käytännössä ylimmän elimen tuomareista on seitsemästä jäljellä enää yksi.

Urheilu-uutiset

Emmi Peltonen palasi upealla vapaaohjelmalla Suomen mestariksi – Jenni Saarinen taipui tasaisessa kultataistossa
Emmi Peltonen on voittanut taitoluistelun Suomen mestaruuden Vantaalla käydyissä SM-kilpailuissa. Peltonen nousi ykköseksi ja jätti toiseksi tulleen Jenni Saarisen taakseen kahdella pisteellä. Ensimmäistä kertaa aikuisten SM-mitalin ottanut Linnea Ceder oli kolmas

Konkari Kiekara juoksi uransa toiseksi parhaan maratonin
Annemari Kiekara juoksi uransa toiseksi parhaan maratonin, kun hän sijoittui toiseksi kaltevasta tornistaan tunnetun Pisan maratonilla. Kiekara kellotti Italiassa ajan 2.41.21. Sitä paremmin hän on juossut vain 19 vuotta sitten Bostonissa, jossa runsaat 42 kilometriä sujui aikaan 2.35.12

Maailmalla tapahtuu

Viron presidentti Kaljulaid soitti Niinistölle ja pyysi anteeksi maansa sisäministerin tölväisyä
Viron sisäministeri Mart Helme arvosteli sunnuntaina Suomen uutta hallitusta ja nuorta pääministeri Sanna Marinia.Viron presidentti Kersti Kaljulaid on esittänyt anteeksipyyntönsä Viron sisäministeri Mart Helmen sunnuntaina antaman haastattelun johdosta.
Oikeistopopulistisen konservatiivisen kansanpuolueen Ekren puheenjohtaja Helme arvosteli sunnuntaisessa radiohaastattelussa Suomen uutta hallitusta ja nuorta pääministeriä Sanna Marinia (sd.). Helme oli muun muassa kyseenalaistanut Marinin kokemuksen ja kyvyn hoitaa tehtäväänsä.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö välitti presidentti Kaljulaidin anteeksipyynnön pääministeri Marinille ja hallitukselle.
Erkin kommentti: Valitettavasti Mart Helme on oikeassa, mutta Viron hallituksen jäsnenenä hänen olisi pitänyt pitää asia omana tietonaan.

Mielipiteet

Pääkirjoitus: Journalismi ei ole maalittamista – Pekka Haaviston ja muiden vallankäyttäjien toimista kirjoittaminen on median perustehtäviä
Tärkeään maalittamiskeskusteluun on alkanut ilmestyä journalismin kannalta huolestuttavia piirteitä.
SUOMESSA on keskusteltu laajasti maalittamisen kriminalisoinnista. Kyse on siitä, miten rikoslainsäädännön avulla voitaisiin suitsia vakavaa häirintää. Hiljan presidentti Sauli Niinistö ilmaisi asiasta aiheellisesti huolensa: ”Ei saa olla niin, että työkseen muita palvelevat ja suojaavat ihmiset joutuvat itse ahdistetuiksi.”
On viranomaisia, jotka ovat saaneet esimerkiksi tappouhkauksia tai joiden läheisten tietoja on levitelty.
Vainoamisen kohteeksi voivat joutua myös muiden ammattien edustajat, kuten toimittajat.
MUTTA jos kriminalisointiin päädytään, on syytä miettiä tarkasti, miten maalittaminen määritellään. Tehtävä on vaikea.
Sisäministeriön tänä vuonna julkaisemassa vihapuheraportissa todetaan mm. näin: ”maalittamisessa muutama aktiivi yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden kohteen kimppuun eri tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköposteja ja vihaviestejä, levittämällä hänestä perättömiä juttuja, kirjoittamalla henkilöstä juttuja erilaisiin vastamedioihin, asettamalla henkilö huonoon valoon sosiaalisessa mediassa sekä muilla tavoilla”. Tämä löyhä lausuma sisältää miinoja yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. Kyseisen raportin laatineen työryhmän puheenjohtajana toimi emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, joka taannoin itse totesi, että kirkko on valmistautunut kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden suojelemiseen – eli siunasiko Mäkinen toiminnan lain ulkopuolella?

Kommentti: Presidenttikin on jo käärmeissään al-Hol-hoidosta – terrorismi- ja turvallisuuslait kuntoon
Suurta tulkitsijaa ei tarvita, kun huomaa, että presidenttikin on jo käärmeissään hallituksen sekoilusta al-Hol-tapauksen yhteydessä, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.
Sekava hallitus perkaa sotkuista linjaansa al-Holiin tänään.
Lopputulos kuullaan viimeistään tiistaina, kun hallitus vastaa välikysymykseen al-Holista ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) roolista.
Vastattavaa onkin, sillä kaiken lisäksi Haavisto & co ovat saanet sotkettua presidentinkin sotkuunsa.
Ei tarvitse suurta näkijää, kun huomaa, että presidentti Sauli Niinistöä asetelma riepoo.

Näkökulma: Hallitus kiemurtelee al-Holista, mutta ulkoministeri Haaviston asema on hyvin vaikea - selviääkö enää oikeuskanslerin käsittelystä?
Haaviston ongelma ei ole pelkästään se, onko hän ylittänyt toimivaltansa. Ongelma on myös se, onko hän puhunut julkisesti sellaista, mitä ei hallituksessa ole sovittu, kirjoittaa Iltalehden Juha Ristamäki.
Tähän liittyy ulkoministerin Haaviston kannalta iso ongelma. Hän on halunnut, että leiriltä voisi konsulilain nojalla tuoda lasten tuoda lisäksi myös äitejä.
Hän on tehnyt asiassa poliittisen päätöksen, joka ei olisi kuulunut pelkästään hänelle. Haavisto ei ole tyytynyt pelkkään asian valmisteluun, vaan on vienyt operaatioita hyvin pitkälle.
Haaviston kannalta tilanne on ymmärrettävä siksi, että hallitus ei ole halunnut tehdä asiassa poliittista linjausta, poliittisista syistä. Etenkään keskusta ja SDP eivät halua Suomeen ISIS-äitejä, vaikkakin demarin julkilausuttu kanta onkin hieman epäselvä.
Haavisto on hakenut pohjan toiminnalleen oikeuskanslerin 10. lokakuuta antamasta päätöksestä, jossa pohdittiin, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten kotiuttamiseen al-Holin leiriltä.
Haavisto on tulkinnut niin, että oikeuskansleri velvoitti hakemaan ainakin lapset pois al-Holista. Tämän pohjalta hän on vaatinut omaa ministeriöstään toimimaan, riippumatta siitä, johtaisiko se mahdollisesti myös lasten äitien tuloon Suomeen. Epäilemättä tämä toimintalinjaus on ollut myös Haaviston puolueen vihreiden tahto.

Yle Areena

Eduskunnan täysistunto 16.12.2019
Ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta (VNT 2/2019 vp). Lakiehdotusen II käsittelyjä (mm. TaVM 3/2019 vp, HE 63/2019 vp).
Perussuomalaisten Tavio Sanna Marin hallituksesta
Halla-aho, Madridin ilmastokokous
Riikka Purra vaatii hallitukselta al-Hol linjausta
Erkin kommentti: Kun katselin lähetystä niin mieleeni tuli pääministeri Sanna Marinin osalta hänen kokemattomuutensa, tietämättömyytensä ja taitamattomuutensa. Mielestäni Suomen etu vaatii, että Marinin hallitus jättää eronpyytönsä mahdollisimman pian. Keskustan kansanedustaja Lohi näytti olevan melkoinen pelle. Samanlainen kuin Keskustan ryhmänjohtaja Kurvinen. Odotan mielenkiinnolla seuraavia puoluegalluppeja.

Eläkeläisköyhälistö kyykkyyn
Köyhien ikäihmisten määrä lisääntyy Suomessa hälyttävää tahtia. Löytyisikö ilmiöön parannus palaamalla vanhaan indeksijärjestelmään tai käyttämällä eläkerahastojen miljardivarantoja? Toimittajana Kai Byman.

Youtube

Miika Mustonen kuoli Thaimaassa- Poliitikkojen kädet veressä!

TALI-IHANTALA TAISTELUT

Veteraanin muistelmat – Kannaksen suurhyökkäys

Aksel Fredrik Airon haastattelu.

Kuinka sotavankeja kohdeltiin Karhumäen piirissä 1941-44

Sotavangit Raudaskylällä

Matkailu

Milan and Lake Como

Italy: Northern Italy – Rick Steves Travel Talks

Exploring Lake Garda

Kulttuuri

Vilho Lampi

Musiikki

Joululaulu: Tonttujen Jouluyö: Tip Tap (Soihdut sammuu) Joulupukki Joulupukin pajakylä lastenohjelma

Kilisee, kilisee, kulkunen

Reippahasti käypi askelet - Sanat

Huumori

170925 Suomi Pohjois-Korean viitoittamalla tiella

Jösse: Peppukipuilua

Jösse: Maleskelulupa

Jösse: Vihapuhe

Jösse: Kauanko vielä?

Terveellinen ruoka

How To Use Broccoli As Medicine

Top 10 Healthiest Foods

Top 10 Fruits High In Iron

Kuntoilu

INNER & OUTER THIGH At Home Workout (Toned Thighs)

20 MIN LEG WORKOUT (Dumbbell Only At Home)

FULL BODY FAT BURN (At Home HIIT No Equipment)

Liikunta ja terveys

Verenpaine 130/78 pulssi 59, paino 108,9 kg, Jumppa 20/4480 min, kuntosali 70/6440 min, kävely 7/707 km, uinti 0/40 000 m, pyöräily 0/ 2450 km


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti