keskiviikko 30. syyskuuta 2020

TO 01.10.2020 Oulun poliisipäällikkö, oulun käräjäoikeuden laamanni , keskusrikospoliisi tutkintaa varten

 


Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä

Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela,

keskusrikospoliisi

Pyydän Oulun poliisipäällikköä Mika Heinilää toimimaan poliisilain mukaisesti ja estämään tarvittaessa yhdessä laamanni Antti Savelan kanssa käräjätuomari Jyrki Määtän rikolliseksi epäiltävä tominta asiassani

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/ti-29092020-oikeuskanslerinvirasto.html

Pyydän laamanni Antti Savelaa tarkistamaan onko käräjätuomari Sarianna Ervasti valmis tunnustamaan rikolliseksi epäiltävän toimintansa asiassani, jossa hän teki minusta perättömän ilmiannon virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Minä katson, minulla on ollut oikeus todistaa oikeudessa se, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla. Siksi ne ovat perintäkelvottomia.

Koska poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa ja korkein oikeus on kieltäytynyt purkamasta eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä niin minulla ei ollut muuta mahdollisutta kuin viedä asia käräjäoikeuskäsittelyyn. . Katson, että käräjätuomari Sarianna Ervastin toiminta on hätävarjelun liioittelua koska hän jäi kiinni siitä, että asiakirjojen tulostus oli tehty väärin ja todistusaineisto oli jätetty tulostamatta sekä Ylivieskasta hankittava aineisto oli jätetty hankkimatta asian käsittelyyn. Siksi hän hernostui kun jäi kiinni verekseltään asiassani. Kysymyksessä ei siis ollut ulosottovalitus vaan rikosasia kuten laamanni Antti Savela on vastaavan asiassa osalta päättänyt.

Pyydän Keskusrikospoliisia tutkimaan asiat

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön. Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollut ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Olen selvittänyt 1990-lamaan ja pankkikriisiä erittäin perusteellisesti blogissani

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Kopion hankkiminen SSP-sopimuksesta vaati salapoliisin työtä

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s

Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s

Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/

Arsenal-kauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=88s

Asioista tarkemmin

Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Täältä ilmenee Olun poiisin ja käräjätuomarin toiminta, mikä on ihmisoikeussopimksen vastaista ja Oulun poliisin toiminnan osalta rikolliseksi epäiltävää.

Kalajokiblogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/

Kalajoki-blogissani on lopppulausuntoni käräjätuomari Sarianna Ervstin tekemään rikostutkintapyyntöön. Näistä illmenee Oulun poliisin rikolliseksi epäiltävä toiminta.

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/

Todistajikseni rikostutkintaan kuulustelua varten ilmoitan seuraavat henkilöt

Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa onko sinne toimitettu aineisto oikein tulostettu ja että oikeuden käytettävissä päätöstä tehtäessä on varmasti oikeat tiedot ja aineistot. Käräjätuomarin läsnäollessa totesin, että aineisto on väärin tulostettu ja osa aineistosta puuttuu kokonaan eli Ylivieskan käräjäoikeudesta siirrettävä aineisto. Ivan Georgiev todistaa, että käyttäydyin rauhallisesti ja asiallisesti enkä syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen kuten käräjätuomari on rikosilmoituksessaan on ilmoittanut.

Liisa Mariapori kuulustelun aihe: valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat,

Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 +358405604180

Jorma Jaakkola tutkinut valtiopetosta ja kuulustellaan valtiopetoksen todistusaieneistosta yhteystiedot Jorman kotisivuilta

Jorma Jaakkola, Kokemäki

dna 044-230 2707
email: jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

Hilkka Laikkoa kuullustellaan valtiopetoksen ja ihmioikeusrikoksien todistamisesta ja niihin liittyvistä asioista

Jukka Davidssonia kuulustellaan valtiopetosksen todistamisesta ja ihmisoikeusrikosten todistamisesta ja niihin liittyvistä asioista.

Ilmoitan myöhemmin tarvittavat yteystiedot.

Vaadin myös varatuomari Mikko Kovalaisen toiminnan tutkimista esimerkiksi Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen ja Heli Wikströmin sekä muiden nimeltä mainitsemattomien henklöiden osalta. Katson, että Suomen valtion viranomaiset ovat suojelleet varatuomari Mikko Kovalaisen toimintaa ja ovast siten syyllistyneet rikoslain vastaisiin tekoihin. Minulla on 9 banaanilaatikollista asiakirjoja, jotka todistavat viranomaisten rikollisen menettelyn. Lisäksi blogini toimivat todistusaineistona. Rikokset eivät ole vanhentuneet valtiopetoksen johdosta. Omassa asiassani myös ulosotto pitää rikokset avoimena sekä se, että asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan.

Minä vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoki 01.10 .2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948

tiistai 29. syyskuuta 2020

KE 30.09.2020 Valtuutetut puhalsivat paineet pihalle ja jäivät odottamaan puolen vuoden päästä tapahtuvaa äänestäjien tuomiota.

 

Seurasin eilen Kalajoen kaupunginvaltuuston kokousta murheellisin mielin. Minun on vaikea uskoa, että valtuustosta poisjääntini jälkeen valtuuston toiminnan taso on mennyt näin alas. Keskeinen syy tähän katastrofiin on keskustan valtuutettujen keskinäiset valtataistelut. Jos keskustan vatuustoryhmä olisi pysynyt yhtenäisenä ja valtuustoryhmässä olisi kyetty ratkaisemaan asiat hyvien tapojen ja kaupunkilaisten etujen mukaisesti niin tällaista katastrofia ei olisi päässyt syntymään. Keskustan valtuustoryhmässä ei ole sellaisia henkilöitä, jotka pystyvä asettamaan suitsia ja kuolaimia kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille. Kaupunginjohtajan työ Kalajoella tällaisen valtuuston kanssa ei ole herkkua, vaan se on päin vastoin paskaduunia. Mikään ei kelpaa ja kaikki tehdään väärin. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistapaa kuvastaa hyvin se, että hän esteellisenä henkilönä valtuuston kokouksessa kävi esittämässä Jedun edustajana kaupunginjohtajan puheenvuoron kaupuginvaltuutettu Raili Myllylän aloitteesta lukion ja Arteman kampusasissa.

Nykyisen valtuuston toimintapaa kuvastaa lukuisat äänestykset valtuustossa, joissa pyritään siihen, että ollaan kinginä ai kuningattarena vatuustossa ja halutaan saada nimensä valokeilaan kaupunginhallituksen esityksen kaatajana. Tästä loistavana esimerkkinä oli Ritva Mäntymäen ehdotus lukion ja Arteman kampusasiassa. Asia oli aika huonosti valmisteltu, mutta keskustan valtuustoryhmän tyytymättömät enemmistöläiset saivat tahtonsa lävitse äänin 22 – 9, tyhjää äänesti 4.. Tärkeäähän tässä asiassa olisi ollut ponsi siitä, että talousjohtaja selvittää hankkeen talousvaikutukset kaupungin talouteen lyhyellä ja pitkällä tähtäykselläja eri vaihtoehdoilla. On todennäköistä että tässä valisteluvaiheessa investoinnin suuruus esitetään valtuutetuille alimitoitettuna jotta saadaan valtuutettujen tuki hankkeelle. Nyt on esitetty mahdolliseksi kaupungin osuudeksi n. 6 miljoonaa euroa, mutta hankkeen kehittyessä kaupungin osuudeksi voi tulla n. 9 miljoonaa euroa. Tämä on ollut hyvin kalajokinen toimintatapa isoissa investoinneissa viime vuosikymmeninä.

Myös nykyisen lukion tilojen käyttö tulee selvittää jatkossa. Mielestäni sieltä voisi löytyä tilat myös taidenäyttelylleni, koska taidenäyttelyni palvelisi myös Kalajoen nuorison paikallishostorian, Suomen historia ja lähistorian tiedon lähteenä. Kohderymä olisi nyt oikea eli Kalajoen nuoriso ja paikalliset asukkaat. Tilojahan on kaavailtu myös kansalaisopiston tiloiksi.

Tuulivoimapuiston kaavaesitys tuotiin taas liian aikaisin valtuuston päätettäväksi. Se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 25-6 yksi tyhjää äänestänyt. Onko tämä sitä puoskarointia?

Keskustan valtuustoryhmän olisi pitänyt pystyä ratkaisemaan kysymyspatterin asiat omassa valtuustoryhmässään, mutta sitä ei se pysynyt tekemään keskinäisten erimielisyyksien takia. Olen varma, että keskustan kannatus tulevissa vaaleissa romahtaa Kalajoella, Keskusta mahdollisti sen, että nykyisen valtuuston ”häirikköryhmäksi” koettu vihreät pääsi äänestyttämään valtuustoa kampusasian käsittelyssä. Äänestystulos oli selvä 28 -5 ja 2 tyhjää. Pidän kyllä erikoisena toimintatapana vihreiden asiaa maankäyttöpäällikön toiminnassa ja Vasemmistoliiton edustajan toimintaa kaupunginhallituksen jäsenenä. Minun on myös vaikea ymmärtää sitä, että kaupungihallitus hyökkää kysymyspatterin tekijöitä eli kritiikkiä esittäneitä valtuutettuja vastaan. Erikoista oli myös tietovuodosta syyn vierittäminen omasta virheesta kriittikkiä esittäneille valtuutetuille. Näytti siltä, ettei asia ole vieläkään sammutettu vaan rauniot tietovuodosta kytevät edelleen, jos kaupunginhallituksen puheenjohtajaan on uskomista,

Valtuustokäsittelyn kysymyspatterista valtuuston puheenjohtaja koki kiusallisena ja hän pyrki lain vastaisesti estäämään valtuutettujen puheenvuorot. Lopulta hän taipui valtuutetujen tahtoon asiassa. Kokous päättyi tuntia ennen puoltayötä jolloin valtuutetut olivat saaneet puhua suunsa puhtaiksia. Näillä mennään nyt kohti kunnallisvaaleja, joissa äänestäjät antavat tuomionsa valtuutettujen toiminnalle.

Valtuutetut ja virkamiehet ovat keskenään sopineet ja päättäneet tulevat toimintatapansa ns. Kalajoen kaupungin huoneentaulussa reilu vuosi sitten. Näyttää siltä, että kaikki valtuutetut ja virkamiehet eivät ole sitoutuneet tehtyyn päätökseen ja siksi Kalajoen päättäjien toiminta on ulkopuolisesta näkökulmasta katsottuna ikävää ja murheellista kuunnella ja katsoa. Tässä on valtuutettujen ja virkamiesten keskenään sopimat työskentelytavat, joista on jäljellä enää kirjallinen todiste.

Kalajoen kaupungin huoneentaulu

https://kalajoki.fi/wp-content/uploads/2019/09/Liite_2_Kalajoen-kaupungin-luottamu.pdf

Kalajoen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden huoneentaulu

Tausta Kalajoen kaupungin konsernistrategiassa 2021 linjataan seuraavaa:

Kalajoen päätöksenteko ja johtaminen on dynaamista ja osallistavaa ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Päätöksentekomme on avointa ja rakentavaa ja sitä ohjaa poliittinen valmistelu yhdessä viranhaltijoiden kanssa ja valmistelussa käytetään ennakkovaikutusten arviointia.”

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat edistävät yhdessä ja yksilöinä Kalajoen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä. Kaikessa toiminnoissa kalajokilaisten etu on etusijalla. Tätä toteutetaan mm. seuraavilla asiakokonaisuuksilla sekä sitoutumalla huoneentaulussa sovittuihin toimintaperiaatteisiin:

  1.Kunnioittava ja asiallinen vuorovaikutus erilaisissa sisäisissä ja ulkoisissa tilanteissa

  2. Johdonmukaisuuden lisääminen päätöksenteossa ja johtamisessa (mm. selkeät roolit)

  3. Ennakoitavuuden lisääminen päätöksenteossa ja johtamisessa

  4. Tiedolla johtamisen ja oikean tiedonsaannin varmistaminen päätöksenteon tueksi

  5. Yhteistyön ja sitä koskevien käytäntöjen kehittäminen ja selkeyttäminen (mm. iltakoulukäytäntöjen kehittäminen, poliittisen yhteistyön toimintatavat) 6. Luottamushenkilöiden koulutuksen ja osaamisen ylläpitäminen sekä toimintamallit uuden valtuuston perehdyttämiseen ja ryhmäytymiseen

  7. Tiedonkulun kehittäminen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä

  8. Päätöksenteon ja kokouskäytäntöjen jäntevöittäminen Selkeät roolit ja toimiva yhteistyö

  Luottamushenkilöt tekevät päätökset toimielimessä ja osallistuvat roolinsa mukaisesti strategisten linjausten ja asioiden valmisteluun. Viranhaltijat valmistelevat asiat, tekevät esityksen sekä toimeenpanevat luottamushenkilöelinten päätökset. Päätöksentekotasot ja työnjako toimielimille ja viranhaltijoille on määritelty hallintosäännössä. Demokraattisesti tehdyt valinnat ja päätökset hyväksytään.

  Luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä heidän mielipiteisiin suhtaudutaan kunnioittavasti, vaikka asiasta oltaisiin eri mieltä. Luottamushenkilöt arvostavat viranhaltijoiden ammattitaitoa, työtä ja valmistelua. Viranhaltijat arvostavat luottamushenkilöitä ja sitoutuvat noudattamaan ja toimeenpanemaan tehtyjä päätöksiä. Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteistyössä toimitaan vuorovaikutuksellisesti. Asiasta riippuen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja ja esittelijät keskustelevat etukäteen käsittelyyn tulevista asioista. Hallituksen edustaja lautakunnassa hoitaa tehtäväänsä hallintosäännön mukaisesti ja hallitus tarkentaa tarvittaessa edustajiensa toimintatapoja.

  Valtuuston puheenjohtajan ja ryhmien puheenjohtajien sekä hallituksen puheenjohtajan kesken käydään säännölliset keskustelut valtuustoon valmisteltavista strategisista merkittävästi asioista. Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaisesti kaupunginjohtaja osallistuu kutsuttaessa valtuustoryhmien kokouksiin.

  Henkilöstöasioista vastaavat esimiehet, pääluottamusmiehet ja työsuojeluorganisaatio. Johdonmukainen päätöksenteko ja sitä tukeva valmistelu Toimielimen päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan asiantuntevasti ja huolellisesti sekä valmisteluun varataan riittävä aika. Esittelijä tekee päätösesityksen, joka perustuu hänen ja muiden valmistelijoiden asiantuntijuuteen. Asian laajuudesta ja merkittävyydestä riippuen arvioidaan ja nostetaan esille erilaisia vaihtoehtoja. Luottamushenkilöitä viestitään asioista tasapuolisesti ja samanaikaisesti

Luottamushenkilöt perehtyvät etukäteen huolellisesti käsiteltäviin asioihin. Asioihin liittyvät lisäselvityspyynnöt ja kysymykset toimitetaan valmistelijoille ennen kokousta. Laajat muutosesitykset toimitetaan valmistelijoille ja päätöksentekijöille etukäteen. Luottamushenkilöt informoivat valtuutettuja ja valtuustoryhmiä sekä viranhaltijoita tulevista aloitteista mahdollisuuksien mukaan ennen valtuuston kokousta ja aloitteet annetaan kaikkien tiedoksi.

Kokousten puheenvuoroissa keskitytään oleellisiin ja asiaa eteenpäin vieviin asioihin. Puheenjohtaja johtaa kokouksia tasapuolisesti sekä vastaa puheenvuorojen asiassa pysymisestä ja niiden ajankäytöstä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee yhteenvedon ja esittää johtopäätökset sekä määrittää kokouksen käsittelyn mukaisen päätöksen. Strategisten asioiden yhteinen valmistelu ja iltakoulut Luottamushenkilöt sitoutuvat osallistumaan sovittuun kokouksiin, tilaisuuksiin ja iltakouluihin sekä toimimaan niissä aloitteellisesti ja aktiivisesti. Iltakoulut järjestetään strategisesti merkittävistä asioista kaupunginhallituksen kutsusta.

Ryhmien puheenjohtajat ja asianomaiset viranhaltijat ovat mukana iltakoulujen aiheiden määrittelyssä. Aiheiden osalta muotoillaan selkeästi ne asiat, joihin luottamushenkilöiltä halutaan ohjausta. Iltakoulujen ajankohdat ja käsiteltävät asiat sovitaan valtuuston vuosikellon ajankohtien mukaisesti sekä tiedotetaan osallistujille. Iltakoulun materiaalia toimitetaan ennakkoon osallistujille mahdollisuuksien mukaan. Vuorovaikutukselle varataan aikaa. Valtuuston puheenjohtaja tekee yhteenvedon linjauksista, joka ryhmien puheenjohtajien hyväksynnällä kirjataan ohjaamaan valmistelua.

Kalajoen mainetta edistävä ja eettinen viestintä

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat edistävät myönteistä Kalajoki-imagoa ja mainetta. Viranhaltijat suhtautuvat lojaalisti kaupunkiin työnantajana ulkoisessa viestinnässä. Kokouksissa, sähköpostiviestinnässä ja eri medioissa käytetään asiallista ja toisia kunnioittavaa kieltä, faktatietoihin perustuen. Ongelmatilanteet hoidetaan ensisijaisesti sisäisesti ja sovittujen ohjeiden mukaisesti. Kuntalaisia kannustetaan ottamaan yhteyttä viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin toiminnan kehittämiseksi sekä käyttämään palautekanavia.

Minä edellyttäisin kaupunginjohtajalta myös hyvää johtamistapaa. Kalajoella on ongelma johtamisessa. Siksi on syytä pohtia mitkä ovat hyvän johtamisen taidot ja miten saadaan ihmiset innostumaan?

Innostuneet ihmiset saavat toiset tekemään parhaansa. He näyttävät tietävän, miten he saavat muut yrittämään vielä kerran. Me kaikki tunnemme heitä – jotkut ovat opettajia tai yritysjohtajia, toiset valmentajia tai äitejä. He eivät ole yleensä hyvännäköisiä tai poikkeuksellisen älykkäitä, mutta heillä näyttää olevan kyky inspiroida ihmisiä. Tämä merkittävä motivoinnin taso saa heidät menestymään kaikessa tai lähes kaikessa, mihin he ryhtyvät.

Inspiraation tarve


Historia osoittaa, että miltei kaikkialla on tyhjiöitä odottamassa, että ne täyttäisivät henkilöt, joilla on avarakatseisuutta ja joka pystyy ohjailemaan muiden ihmisten voimavaroja ja saa heidät ponnistelemaan kaikin tavoin. Haasteena ei olekaan laiskojen ihmisten muuttaminen ahkeriksi. Pikemminkin kysymys on olemassa olevan tarmon kanavoimisesta mahdollisimman hyödyllisiin ponnisteluihin. Eivät ihmiset pidä siitä, että joutuvat olemaan apaattisia ja tylsistyneitä. He ottavat ilomielin vastaan johtajan tai valmentajan, joka osaa opettaa heidät nauttimaan työstään tai harrastuksestaan ja joka välittää heille kyvyn rakastaa oppimista.

Korkean moraalin luominen


Omituinen kemiallinen reaktio tapahtuu, kun pannaan yhteen kolme tai useampia henkilöitä ja muodostetaan heistä perhe, joukkue tai yritys. Nuo ihmiset ryhtyvät käyttämään monimutkaista valtaa toisiinsa. Esimerkiksi jotkin ryhmät näyttävät taipuvaisilta tuottamaan tuhoisaa sähköisyyttä. Pari nyrpeää työntekijää tai ryhmä kriittisesti suhtautuvia jäseniä, joita ei ole tarpeeksi pidetty silmällä, voivat luoda voimakkaan, negatiivisen sähkökentän tuossa tuokiossa. Johtajan tai valmentajan on oltava psykologi ja on pystyttävä torjumaan tämänkaltaisia vaikutuksia. Miten pystytään estämään sellaisia negatiivisia tunteita saamasta kohtuuttomia mittoja?

Taitavat motivoijat kokoavat ryhmän huolellisesti, mikä takaa henkisesti positiivisen lähtökohdan jo alun alkaen. Periaate on tämä: innostus tarttuu, ja ihmiset innostuvat, kun asetamme heidät kosketuksiin toisten samalla tavoin innostuneiden kanssa. Kun optimismi lopulta saavuttaa kyllin korkean lämpötilan, tuli alkaa ruokkia itseään. Viisas johtaja, joka löytää suorituskyvyltään huipputason ihmisiä, tuo heidät nopeasti kosketuksiin toistensa kanssa. Palavan hiilen tavoin innostunut ihminen sytyttää toisia ja luo upean tulen.

Tutkimukset osoittavat, että tällaiset yritykset ja joukkueet ovat menestyneet sekä hyvinä että pahoina päivinä, koska he ovat rakentaneet selvän ”kulttuurin” organisaatioonsa. Uusi työntekijä, joka tulee tällaiseen yritykseen tai joukkueeseen oppii, että ”näin se meillä tehdään”. Tämä vahvasti yhteisten päämäärien ja arvostusten ilmapiiri ohjaa ihmiset oikeaan suuntaan, poistaa sekaannukset ja säästää aikaa. On syntynyt yhteinen kulttuuri. Pyritään yhdessä yhteisiin päämääriin ja edistetään jäsenten parhaita puolia.

Odota parasta


Hyvät johtajat ja valmentajat eivät uhraa aikaansa alaistensa tai oppilaidensa menneiden epäonnistumisien tonkimiseen. Sen sijaan he etsivät vahvoja puolia, joita muut eivät ole huomanneetkaan, ja keinoja oman ryhmänsä jäsenten lahjojen täysimääräiseen käyttöön. Motivaation onnistumisen tai epäonnistumisen määrää ennen muuta oma suhtautumisemme ihmisiin. Jos kaikki tietävät meidän odottavan heiltä hyviä suorituksia, he tekevät useimmissa tapauksissa mitä tahansa vastatakseen odotuksiamme. Jos odotamme pahinta, he noudattavat näitä ennusteita surullisenkin tarkasti. Niinpä ensimmäinen keino kehittyä hyväksi motivoijaksi on: odota toisilta ihmisiltä parasta.

Pygmalion vaikutus


George Bernard Shaw:n näytelmässä Pygmalion professori auttaa Eliza Dootlittle-nimistä hopsakkaa muuttumaan hienoksi naiseksi. Hän tekee niin ennen muuta kohtelemalla tyttöä kuin hienoa naista, kunnes tyttö alkaa elää hänen odotustensa mukaan. Goethe mukaili tämän periaatteen näin: ”Kohtele miestä sellaisena miltä hän näyttää, niin teet hänet pahemmaksi. Mutta kohtele miestä kuin hän olisi se, miksi hänellä olisi mahdollisuudet tulla, niin teet hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla”

Esimiehen tai valmentajan äänensävy, kasvonilmeet, kosketus ja asento ovat keinoja, joilla hän usein vaikuttaa tahtomattaan alaisiinsa.

Piilevien kykyjen löytämisen ilo


Kun valitsemme myönteisen, avoimen asenteen, koko joukko piileviä kykyjä alkaa pulpahdella pinnalle. Keskivertoihmiset pystyvät erinomaisiin suorituksiin sellaisten opettajien ja johtajien johdossa, joilla on kärsivällisyyttä odottaa, kunnes kyky ilmaan näkyviin.
Historiankirjat ovat täynnä tarinoita lahjakkaista ihmisistä, joiden kyvyt jäivät kaikilta huomaamatta, kunnes tuli joku, joka uskoi niihin. Einstein oppi puhumaan vasta nelivuotiaana ja lukemaan seitsemän vuotiaana. Isac Newton selviytyi heikonlaisesti peruskoulusta. Erään sanomalehden päätoimittaja antoi potkut Walt Disneylle, koska tällä ”ei ollut hyviä ideoita”. Leo Tolstoi joutui eroamaan yliopistosta huonon menestyksen vuoksi. Haydn luopui yrittämästä tehdä Beethovenista muusikkoa, koska tämä näytti hitaalta ja yksitotiselta nuorelta mieheltä, jolla ei ollut mitään ilmeisiä lahjoja – paitsi se, että hän uskoi musiikkiin.

Kasvun ilmapiiri


Voimme tehdä ympärillämme oleville ihmisille suuren palveluksen, jos pystymme tarjoamaan heille ympäristön, jossa he voivat löytää itsestään piilevän lahjakkuutensa ja lisäksi myös kehittää sitä. Theodore Roosewelt kirjoitti: ”On kahdenlaista menestystä. Toinen on hyvin harvinaislaatuista ja sen saavuttaa ihminen, joka kykenee tekemään jotakin, johon kukaan muu ei pysty. Se on neroutta. Mutta tavallinen ihminen, joka saavuttaa sitä, mitä me kutsumme menestyksesi, ei ole nero. Hän on ihminen, jolla on samat ominaisuudet kuin toisillakin, mutta joka on kehittänyt näitä tavallisia ominaisuuksia epätavallisen korkealle tasolle.”

Ihmiset tarvitsevat ilmapiirin, jossa he voivat erikoistua, hioa taitojaan ja löytää omat erityispiirteensä.

Venymiskyky


Pystymme katsomaan ryhmäämme myönteisemmin, kun muistamme, mikä suunnaton venymiskyky jokaisella on. Me hyödynnämme vain pientä osaa niistä henkisistä ja fyysisistä voimavaroista, joihin meillä olisi mahdollisuuksia. Yleisesti ottaen ihmisyksilö ei ole läheskään voimavarojensa äärirajoilla. Hänellä on erilaisia kykyjä, jotka hän tapansa mukaan jättää käyttämättä. On ilmeistä, että elimistössämme on varastoituna energiavaroja, jotka normaalisti jätämme käyttämättä.

Menestymisen toiveet


Monet johtajat unohtavat yksikertaisen totuuden: kukaan ei halua olla epäonnistunut yksilö. Melkein kaikki meistä haluavat menestyä. Syvällä sisimmässään jokaisella on viettymys saavuttaa jotain, olla joku. Ja juuri tässä on motivoijalle aloituspaikka. Jos tunkeudut tähän viettymykseen ja ilmoitat uskovasi ihmisten tulevaisuuteen, he tekevät miltei mitä tahansa vastatakseen odotuksiasi. Ja he työskentelevät sinun alaisuudessasi lujemmin kuin kenenkään muun alaisuudessa koko maailmassa.

Sitoutuminen erinomaisuuteen


Tähän saakka olen toistanut, että paras tapa saada ihmisissä parhaat puolet esiin on kohdella heitä myönteisesti, rohkaisevasti, hyödyntää heidän lahjojaan ja aloittaa heidän nykyisistä tarpeistaan ja toiveistaan. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että motivoija on pehmeä, päinvastoin kaikkein tehokkaimmat motivoivat johtajat ovat kivenkovia mitä tasonormeihin tulee. He pitäytyvät sitkeästi tiettyihin arovihin, ja pyrkivät muodostamaan ryhmän samanhenkisistä ihmisistä, jotka kannattavat samoja arvoja.

Hyvän johtajan 14 ominaisuutta

Ihmiset määrittelevät hyvän johtajuuden monin eri tavoin, ja johtajilta voidaan vaatia erilaisia kykyjä eri toimialoilla ja organisaatioissa. Samalla kuitenkin suuri osa meistä tunnistaa hyvän johtajan, kun näemme sellaisen. Täytyy siis olla olemassa joitakin yleispäteviä ja olennaisia ominaisuuksia, joita hyvillä johtajilla yleensä on.

Kahdeksan tärkeää hyvän johtajan kykyä ja piirrettä.

1. Delegointikyky

Jos ihmisellä alkaa olla liikaa tehtävää, alkaa työn laatu todennäköisesti kärsiä. Kyky delegoida työtehtäviä alaisille on yksi tärkeimpiä johtajan ominaisuuksia. Hyvä johtaja tietää, että parhaimmat tulokset saavutetaan kaikkien kompetensseja hyödyntäen: ”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain.”

2. Rehellisyys

Työntekijät ovat tietyllä tapaa heijastus firman johdosta. Johtajan vastuu on asettaa työyhteisössä taso rehellisyydelle ja työnteon etiikalle. Jos työntekijä epäonnistuu, on tärkeää, että hän ei pelkää myöntää virhettään ja lakaise asiaa maton alle. Kun johtaja toimii esimerkkinä ja osoittaa rehellisesti virheensä, uskaltaa tiimi seurata perässä ja toimia samoin.

3. Hyvät kommunikaatiotaidot

Johtajan on tärkeää kertoa tavoitteista ja toimintatavoista johdonmukaisella tavalla. Onnistunut informointi helpottaa työntekoa ja vähentää väärinymmärrysten riskiä. Erityisen tärkeää on sanoittaa organisaation visio, jonka tunnettavuudesta johtaja huolehtii. Selkeä visio inspiroi työntekoa, mikä heijastuu lopulta tuloksiin.

4. Sitoutuneisuus

Hyvä johtaja vaatii ahkeraa työntekoa sekä alaisiltaan että itseltään. Yksi työntekijöitä parhaiten motivoivista keinoista on pomon sitoutuneisuus ja kova työpanos. Osoittamalla sitoutuneisuutensa johtaja ei vain saa kunnioitusta, vaan myös levittää energiaa ja työintoa.

5. Itsevarmuus

Kun asiat eivät etene suunnitelmien mukaisesti, voi johtaja kokea huolta yrityksen tulevaisuudesta. Haastavina aikoina on tärkeää pitää työntekijöiden motivaatio yllä, eikä antaa epätoivolle tai paniikille valtaa. Hyvä johtaja säilyttää tällaisissa tilanteissa luottavan ja varman asenteen, ja motivoi alaisia yhteisten tavoitteiden kautta. Itsevarma johtaja hallitsee ryhmän toiminnan ja dynamiikan kaikissa käänteissä.

6. Positiivisuus ja huumorintaju

Jos tavoitteita ei täysin saavuteta ja stressitasot työpaikalla nousevat, kärsivät ihmisten väliset suhteet helposti. Huumori on työkalu, jota johtaja voi käyttää rohkaistakseen työntekijöitä ja edistääkseen hyvää työilmapiiriä. Positiivisen energian avulla vastoinkäymisetkin voidaan kääntää motivaatioksi.

7. Luovuus

Hyvän johtajan luovuus ilmenee kykynä nähdä mahdollisuuksia tilanteissa, joissa muut näkevät vain ongelmia. Ongelmiin löytyy harvoin helppoja ratkaisuja, mutta johtajan luova ajattelutapa voi olla avain uudenlaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

8. Kyky inspiroida

Alaisten inspirointi on elintärkeä kyky, kun johtaja tahtoo yrityksensä saavuttavan tulevaisuuden tavoitteet. Hyvä johtaja inspiroi työntekijöitä yhteisellä visiolla, jota kohti alaiset voivat pyrkiä. Menestynyt johtaja myös motivoi työntekijöitään huomioimalla näiden panokset ja saavutukset.

9. Taito luoda visioita

Loistavilla johtajilla on kyky luoda visioita tulevaisuuteen ja nähdä se niin sanottu suurempi kuva. Sisäisen vision lisäksi tarvitaan tietenkin myös osaamista ilmaista se selkeästi niin, että myös muut saavat kiinni ajatuksesta. Pelkkä visio oman pään sisällä ei siis riitä, vaan kyky innostaa myös muut mukaan on tärkeää.

10. Kunnioitus muita kohtaan

Pelolla johtaminen on onneksi jäämässä menneisyyteen. Hyvä johtaja kunnioittaa kaikkia työntekijöitä ja myös näyttää sen sanoillaan ja teoillaan. Kunnioitus ei voi olla päälle liimattua, vaan sen täytyy olla aitoa. Mikäli johtaja luo ympärilleen pelon tai epävarmuuden ilmapiiriä, voi koko työyhteisö usein huonosti ja ihmiset alkavat kyräillä toisiaan.

11. Pyrkimys läpinäkyvyyteen

Luottamus on tärkein asia, jota hyvä johtaja tarvitsee ympärillä olevilta ihmisiltä. Luottamuksen ilmapiiriä lisää organisaation läpinäkyvyys – kun viestintä on rehellistä ja suoraa, ja kaikki työntekijät tietävät missä ollaan menossa, toimii työyhteisö paremmin. Sisäinen viestintä on monessa yrityksessä lapsenkengissä, vaikka juuri siihen kannattaisi panostaa.

12. Empatiakyky

Vaikka esimerkiksi korkeassa asemassa oleva johtaja ei voi tietää kaikkien alaistensa tarkkoja työtehtäviä ja työn ongelmat eivät välttämättä hahmotu konkreettisesti, on loistavan johtajan oltava empaattinen. Ymmärrystä voi lisätä keskusteluilla ja kysymällä, miten ihmisillä oikeasti menee työssään. Kuuntelutaito on johtajalla siis paljon puhumista tärkeämpää.

13. Tukena oleminen

Työntekijä voi paremmin ja myös suoriutuu työtehtävistään paremmin kun hän tietää, että johtaja on hänen tukenaan. Tuen voi näyttää arjessa käytännön teoilla ja ennen kaikkea läsnäololla. Jos pomoa ei juuri työpaikalla näy tai hän käy vain nakkaamassa jatkuvalla syötöllä lisää työtehtäviä ilman palautteen antamista tai kiitosta tehdystä työstä, ei työntekijä varmasti koe omaa rooliaan ja työpanostaan kovin tärkeäksi.

14. Kyky nostaa muita

Hyvä johtaja pyrkii ennen kaikkea nostamaan muita, ei itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaja tiedostaa sen, ettei itse ole monenkaan asian paras asiantuntija ja antaa vastuuta myös työntekijöilleen. Johtaja voi toimia ikään kuin mentorina ja etsiä potentiaalia sekä kannustaa eri vaiheissa uriaan olevia työntekijöitä – auttaminen ja kannustus saavat kasvamaan osaajina ja se lisää myös hyvinvointia, mikä on pelkkää plussaa koko yritykselle.
maanantai 28. syyskuuta 2020

TI 29.09.2020 Oikeuskanslerinvirasto, oikeusministeri ja sisäministeri,valtioneuvosto, valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisi, oulun käräjäoikeuden laamanni

Oikeuskanslerinvirasto, oikeusministeri ja sisäministeri, valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisi


Pyydän oikeuskansleria käsittelemään asian kiireellisenä ja valtikunnansyyttäjän tutkimaan asian keskusrikospoliisin kanssa kiireellisesti. Käräjätuomari Jyrki Määtän törkeä toiminta on estettävä välittömästi eli HETI ennenkuin hän ehtii tekemään väärää päätöstä..

Kantelu ja rikosutkintapyyntö käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnasta

Käräjätuomari Jyrki Määttä on tehnyt 22.9.2020 päätöksen käräjätuomarin esteellisyydestä asiassa R2020/2753. Hän on itse ratkaisut oman esteellisyytensä päättäessään, että esteellisyysväite hylätään selvästi perusteettomana.

Käräjätuomarin päätös asiassa on varmasti väärä, koska 3 oikeudenistunnossa läsnäollutta henkilöä, Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaivat Jäälistä ja Pentti Kettunen Suomussalmelta olivat kuuntelemassa oikeudenistuntoa ja he ovat kirjallisesti todistaneet, että käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua Erkki Ahoa kuulustelemasta vastapuolen todistaajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastainen menettely ja täyttää ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön.


Vastine Raahen käräjäoikeuden tuomarin Jyrki Määtän lausumaan asiassa diaarinumero R2009/900.

En ole saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Asian voi tarkistaa kuulustelunauhoista Savolainen 3 ja 4. Nämä kuulustelunauhat ovat Rovaniemen hovioikeudessa. Olen tarkistanut asian soittamalla eilen Rovaniemen hovioikeuteen. Saamani tiedon mukaan Rovaniemen hovioikeus lähettää kuulustelunauhat Korkeimpaan oikeuteen ainoastaan Korkeimman oikeuden pyynnöstä. Pyydän, että Korkein oikeus pyytää Rovaniemen hovioikeudelta nämä kuulustelunauhat, joista käy kiistattomasti selville se, että käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua Erkki Aho kuulustelemasta Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Nauhalta voidaan tarkistaa myös se, että Kovalainen auttaa Kalervo Savolaista, kun tämä ehkä vanhuuden heikentämänä ei muistanut mitä hänen pitää sanoa puhelinkuulustelussa. Kovalainen sanoo Savolaiselle kuulustelussa: voinko auttaa?

(kyseinen lainaus on blogikirjoituksessani)

Koska minä olen kiistattomasti osoittanut, että kaikki minua koskevat saatavat ovat olleet ja ovat edelleenkin rikoksilla aikaansaatuja ja siten perintäkelvottomia, niin käräjäoikeudella on oikeus keskeyttää ulosotto oikeuskäsittelyn ajaksi. Koska käräjätuomari ei keskeytä ulosttoa niin hänellä selkeä taovite estää oikeuden saaminen minulta ja todistusaineiston esittäminen oikeudessa. Hänen selkeä tavoite on tehtä väärä kansliapäätös suojellakseen rikollisesti toimivia. Tuomarin puollueellisuus ja esteellisyys on kiistaton kuten jäljenpänä selostetusta selviää. Minä en ole niin tyhmä kuin käräjätuomari Jyrki Määttää yrittää esittää. En ole vaatinut väärien tuomioiden purkamista vaan olen pyytänyt oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä asian todistamista eli kaikkien ulosotossa olevien ja olleiden saatavien rikollista syntytapaa ja sitä, että rikoksilla aikaansaadut saatavat ovat perintäkelvottomia. Asian todistaminen tapahtuu siten, että osoitetaan poliisien ja muiden valtion viranomaisten rikollinen toiminta asiassa. Kysymys on siitä, että poliisi ei tutki asioita ja juuri siksi olen joutunut haastamaan poliisin oikeuteen poliisin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta ja saan todistaa poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen minulla on mahdollisuus saada Suomen valtiolta vahingonkorvaukset Suomen valtiolta valtavista taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimykistä, joita myös käräjätuomari Jyrki Määttä on ollut aikaansaamassa. Lisäksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien väärät päätökset.

Minä olen pyytänyt käräjätuomari lähettämään valokuvan aineistosta jonka pohjalta käräjäoikeus tekee päätöksen asiassa. Käräjätuomari ei ole lähettänyt valokuvaa tästä aineistosta.

Tämä aineisto on Oulun käräjäoikeuden käytossä asian käsittelyssä

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Tämä aineisto sisältää myös neljä kirjaa ja kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta. Nämä neljä kirjaa ovat A-P. Pietilän Pankkikrisin Peitellyt paperit Seppo Konttisen Salainen pankkituki ja Laman ja Rahan pelurit sekä Olet Maamme Armahin Suomenmaa.

Olen halunnut todistaa, että PR-talojen konkurssivyyhti on jatkoa valtiopetokselle, mikä ei vanhene koskaan.

Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen

 1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992

 2. salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992

 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000


Suomussalmella ei tutkita törkeitä virkarikoksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/suomussalmella-ei-tutkita-trkeit.html

Varatuomari väärensi nimet avoimiin asianajovaltakirjoihin

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/varatuomari-vrensi-nimet-avoimiin.html

Erikoiset kalakaupat

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/erikoiset-kalakaupat.html

Erikoinen rikostutkinta

Sain Kalajoen poliisilta Harri Rahkolalta kutsun kuulusteluihin. Minä ilmoitin jo etukäteen, että Kalajoen poliisi Harri Rahkola on esteellinen tutkimaan asiaa samoin kuin Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on esteellinen olemaan tutkinnanjohtajana. Vastalauseisiini ei ylemmän poliisijohdon taholta reagoitu asiallisesti, vaan minulle ilmoitettiin, että Oulun lääninhallituksen poliisiosaston mukaan ko. poliisit voivat toimia tutkijana ja tutkinnanjohtajana.

Harri Rahkolan esteellisyyden katsoin johtuvan siitä, että hän jätti tutkimatta Kalajoen kunnan minuun kohdistaman syrjinnän. Kun tiedustelin häneltä tutkinnan pitkittymistä, niin hän vastasi, että tutkintapyyntö on alimmaisena hänen työpöytänsä alimmassa laatikossa. Hän ei koskaan ryhtynyt tutkimaan asiaa eikä myöskään tehnyt asiassa tutkimatta jättämispäätöstä.

Raimo Ollillan esteellisyys johtui siitä, että hän oli jättänyt PR-talojen konkurssivyyhden asiat tutkimatta. Josta minulla on kiistattomat näytöt siitä, että olen oikeassa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Lisää todistusaineistoa

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/09/la-12092020-lisaa-todistusainestoa.html

Kun menin Kalajoen poliisiasemalle poliisi Harri Rahkolan kuulusteluun, niin Rahkola sanoi minulle ensimmäiseksi: "Taas kunnianloukkaus". Kuulustelu oli „niin sisältä, syvältä ja pimiästä“ kuin olla voi. Havaitsin kuitenkin kuulustelujen kuluessa mikä on kupletin juoni. Tavoitteena oli saada kansliapäätös ilman oikeudenkäyntiä. Siksi tutkinta tehtiin mahdollisimman huonosti.

Minun todistusaineistoa ei otettu vastaan. Pistooli oli kuulustelussa poliisi Harri Rahkolalla näyttävästi esillä koko ajan. Hän uhkaili minua pidättämisellä jos en allekirjoita hänen laatimaansa kuulustelukertomusta. Kesken kuulustelun kuulustelutilaan saapui umpikännissä oleva syyttäjä Sulo Heiskari. Poliisi Rahkola ohjasi syyttäjä Heiskarin pois kuulustelutilasta. Heti huomasin, että Heiskari halusi varmistaa, että kuulustelu menee suunnitelmien mukaan eli Erkki Aho ei saa esittää todistusaineistoja. Poliisi Harri Rahkola otti minulta kuulusteluissa sormenjäljet ja valokuvasi minut edestä ja sivulta. Kuulustelu ei täyttänyt alkeellisimpiakaan kuulustelun vaatimuksia.

Minulle oli järkyttävä kokemus poliisi Harri Rahkolan käyttäytyminen. Poliisi oli minulle henkilökohtainen tuttu ja jopa ystävä. Harri Rahkola oli Kalajoen Junkkareiden painonnostojaoston puheenjohtaja. Minulla oli tuolloin oma yritys Suomen suosituimmalla leirintäaluella Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueella. Kalajoen Junkkarein painonnostojaoston miehet olivat minun yrityksessäni juhannuksena valvomassa järjestystä. Sovimme silloin Harri Rahkolan asiasta ja maksoin painnonnostojaostolle hyvän korvauksen. Niin hyvän, että sillä turvattiin Kalajoen painonnoston taloudelliset edellytykset toimia ja saavuttaa menestystä. Olin todella järkyttynyt poliisi Harri Rahkolan toiminnasta kuulusteluissa. Todennäköisesti hän joutui toimimaan syyttäjä Sulo Heiskarin ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan ohjeiden mukaan. Heidän piti peitellä omia rikoksiaan ja saada todistettua minut Erkki Aho rikolliseksi varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa. Siksi mitään todistusaineistoa ei otettu poliisin eikä syyttäjän toimesta vastaan. Lisäski käräjäoikeudessakaan ei otettu mitään todistusaineistoa vastaan käräjätuomari Jyrki Määtän toimesta. Kaiken lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista ihmisoikeussopimusten vastaisella menettelyllään. Tämän voi todistaa kolme paikalla ollutta todistaajaa Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaivat Jäälistä ja Pentti Kettunen Suomussalmelta. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä , syyttäjä Esa Mustonen sekä varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Käräjäoikeuden kuulustelunauhat todistavat käräjätuomari Jyrki Määtän toiminnnan. Kalervo Savolainen oli jo n. 85 -vuotias mies ja puhelinkulustelussa ei  meinannut muistaa mitä hänen pitää sanoa, niin varatuomari Kovalainen sanoi Savolaiselle, että "voinko auttaa?" Oikeudenkäynti oli oikeudenkäynnin irvikuva, mutta sen päätöksillä saatiin Erkki Aho elinkautinen väärä ulosotto aikaan. Syyttömästä tehtiin syyllinen ja syyllinen sai korvaukset rikollisesta toiminnastaan.

Kuulustelujen jälkeen protestoin voimakkaasti kuulusteluja ja niiden tasoa. Esitin selkeät vaatimukset tutkijan ja tutkinnanjohtajan vaihtamiseksi. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Sain loppulausunnon tekemistä varten Mikko Kovalaisen kuulustelukertomuksen. Huomasin, ettei rikoksia halutakaan tutkia ja selvittää. Mikko Kovalaisen kuulustelukertomuksesta minulle jäi tällainen mielikuva: "Hei Mikko, mitä sulle kuuluu?"

Loppulausunnossani vaadin, että KRP tutkii käsialanäytteet ja edelleen esitin väitteen tutkijan ja tutkinnanjohtajan esteellisyydestä. Syyttäjä määräsi asiassa uudet kuulustelut. Tällä kertaa valmiit kysymykset olivat jo asiaan liittyviä. Edelleenkin tutkijana ja kuulustelijana asiassani oli vastalauseistani huolimatta Harri Rahkola. Jätin edelleen kuulustelupöytäkirjaan maininnan kuulustelijan esteellisyydestä. Kuulustelujen jälkeen Harri Rahkola halusi osoittaa, että virkamerkki korvaa ammattitaidon. Hän otti minulta sormien ja kämmenten jäljet ja otti runsaasti valokuvia minusta ikäänkuin suurrikollisesta. Ehkä hän nautti tällaisesta toiminnasta, vaikka esittikin epäilyksensä joutumisesta eläkkeelle.

Tutkinnanjohtaja Raimo Ollila oli pyytänyt Suomussalmen asiassa lausunnon Suomussalmen poliisilta Pekka Piipolta, joka on Harri Rahkolan kurssikaveri. Ylikonstaapeli Pekka Piippo oli tehnyt asiassa 11.1.2008 tutkimattajättämispäätöksen 6740/S/10291/03. Kun sain tuon päätöksen Paavo H:lta (asianomainen), niin tein asiasta rikostutkintapyynnön.

Syyte kevyellä pohjalla

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/syyte-kevyell-pohjalla.html

Puolustukseni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/puolustukseni-raahen-krjoikeudessa.html

Todistusaineistoni Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/todistusaineistoni-raahen-krjoikeudessa.html

Mikko Kovalaisen asia Raahen käräjäoikeudessa 2.9.2008

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/mikko-kovalaisen-asia-raahen.html

Ahojahti jatkui Raahen käräjäoikeudessa

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/ahojahti-jatkui-raahen-krjoikeudessa.html

Hanurista tempaistu Raahen käräjäoikeuden päätös

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/hanurista-tempaistu-raahen-krjoikeuden.html

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html

Myöhemmin on selvinnyt, että Vesa Juntunen on vienyt rahoja Turkin Alanyaan jossa hänellä on liiketoimintaa. Hänen tyttärensä on mukana näissä liiketoimissa. Klepatra Houses yhtiössä.

Tuomarin esteellisyys

Tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Siinä esitetyt esteellisyystilanteet on oikeuskirjallisuudessa jaoteltu seuraavasti: 1) osallisuus- eli intressijäävi, 2) yhteisöjäävi, 3) erityinen suhde asianosaiseen, 4) oikeusaste-esteellisyys ja ennakkoasenne ja 5) muu esteellisyysperuste.

Osallisuus- eli intressijääviys on käsillä tilanteissa, joissa tuomari tai hänen läheisensä on riita-asiassa asianosaisena, asianosaisen edustajana, avustajana tai asiamiehenä, todistajana tai asiantuntijana. Tuomarin läheisillä tarkoitetaan tuomarin perhepiiriin kuuluvia henkilöitä (avio- tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset, lastenlapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, muu erityisen läheinen henkilö sekä kunkin läheisen puoliso), tuomarin tiettyjä kaukaisempia sukulaisia (vanhempien sisarukset, heidän puolisonsa, tuomarin sisarusten lapset ja tuomarin entinen puoliso) ja tiettyjä puolison sukulaisia (puolison lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja kaikkien näiden puolisot sekä tuomarin puolison sisarusten lapset). Myös ns. puolisukulaisten katsotaan olevan tuomarin läheisiä.
Osallisuus- tai intressijääviys on käsillä myös silloin, kun asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tuomarille, hänen läheiselleen tai sille, jonka lakimääräisenä edustajana tuomari tai hänen läheisensä toimii.

Yhteisöjääviys on kyseessä silloin, kun tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä, julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa, joka on käsiteltävässä asiassa asianosaisena tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tuomari on esteellinen myös, mikäli hän tai hänen läheisensä on sellaisessa asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa ja mainittu taho on jutussa asianosaisena. Esteellisyys on kyseessä myös, jos tälle taholle on asian ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

Asianosaiseen olevan erityisen suhteen perusteella syntyvä esteellisyys on käsillä, kun tuomari tai hänen läheisensä on riita-asiassa asianosaisena olevan vastapuolena muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Tuomari voi olla esteellinen käsittelemään asiaa myös sen vuoksi, että hän on asianosaiseen palvelu- tai muussa sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuuttaan on aihetta epäillä. Esimerkiksi se, että tuomarin kollega on asianosaisena riita-asiassa, voi tehdä tuomarin esteelliseksi ratkaisemaan asiaa. Tuomarin toiminta jossakin järjestössä tai yhdistyksessä ei tavallisesti tee tuomarista esteellistä.

Oikeusaste-esteellisyydestä puhutaan tilanteessa, jossa tuomari on esteellinen sen vuoksi, että hän tai hänen läheisensä on käsitellyt samaa riita-asiaa toisessa tuomioistuimessa, toisessa viranomaisessa tai välimiehenä. Tähän liittyy ennakko-asenteesta johtuva esteellisyys, joka tulee kyseeseen tilanteessa, jossa tuomarin katsotaan oleva esteellinen käsittelemään asiaa, mikäli on perustelua aihetta epäillä, että tuomarilla on asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi. Tällainen tilanne voi käsillä esimerkiksi silloin, kun tuomari on aikaisemmin hylännyt asiaa koskevan kanteen ja käsittelee nyt samaa asiaa uuden kanteen perusteella. 
Tuomaria pidetään esteellisenä myös silloin, jos hän on itse asianosaisena samanlaisessa asiassa ja kyseessä olevan asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta.

Muilla esteellisyysperusteilla tarkoitetaan sellaisia esteellisyyden synnyttäviä seikkoja, jotka ovat rinnastettavissa edellä esitettyihin esteellisyysperusteisiin, mutta joita ei suoraan mainita oikeudenkäymiskaaressa. Tuomarin katsotaankin olevan esteellinen myös tilanteissa, joissa jokin muu seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta. Tällaine seikka voi olla esimerkiksi se, että tuomarin tiedetään oleva vihamies tai erittäin läheinen ystävä käsiteltävänä olevan asian asianosaisen kanssa

Esteellinen tuomari ei saa osallistua asian käsittelyyn, paitsi jos kiireellinen kysymys, joka ei vaikuta pääasiassa tehtävään ratkaisuun, on ratkaistava ja esteetöntä tuomaria ei ole viivytyksettä saatavissa. Esteellisyyssäännösten tarkoituksena on turvata käsittelyn puolueettomuus. Tähän sisältyy sekä subjektiivinen että objektiivinen näkökulma. Subjektiivinen puolueettomuus tarkoittaa, ettei tuomarilla ole ollut henkilökohtaista sidettä tai suhdetta asianosaisiin ja ettei hän ole toiminut asiassa puolueellisesti. Objektiivinen puolueettomuus toteutuu, kun tuomioistuin, sen lisäksi, että on subjektiivisesti puolueeton, myös ulospäin näyttää puolueettomalta. Tällöin tuomioistuimen kokoonpanossa ei ole mitään sellaisia tekijöitä, jotka saattavat ulkopuolisen silmissä aiheuttaa perusteltua epäilystä tuomioistuimen puolueettomuudesta.

Esteellisyysperusteet on jaettu osallisuus- ja intressiesteellisyyteen, yhteisöesteellisyyteen, erityissuhteen aiheuttamaan esteellisyyteen sekä oikeusaste- ja ennakkoasenne-esteellisyyteen. Koska oikeudenkäynnissä arvioidaan todisteiden todistusarvo, tuomari ei voi ratkaista asiaa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on todistajan tai asiantuntijan asemassa. Osallisuusperusteen mukaan tuomari on siis esteellinen asiassa, jossa hän itse tai hänen läheisensä on jollain tavoin osallinen asiassa, esimerkiksi todistajana. Intressiperusteella tuomari on esteellinen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle itselleen tai hänelle erityisen läheiselle henkilölle tai sille, jota tuomari tai hänen läheisensä edustaa. Odotettavissa oleva hyöty tarkoittaa lähinnä taloudellista hyötyä. Yhteisöesteellisyys taas tarkoittaa tuomarin esteellisyyttä tilanteessa, jossa tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai vastaavassa asemassa asiaan osallisessa yhteisössä tai laitoksessa. Samoin yhteisöesteellisyystilanne on käsillä, jos tuomari tai hänen läheisensä on asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa. Erityinen suhde asianosaiseen voi myös aiheuttaa tuomarin esteellisyyden. Tuomarin erityinen suhde asianosaiseen esteellisyysperusteena voi tulla kyseeseen kahdessa toisilleen vastakkaisessa tilanteessa; vastapuolisuhteessa sekä palvelussuhteessa ja muussa erityisessä suhteessa. Tuomari voi siis olla esteellinen silloin, kun asianosainen on tuomarin tai hänelle erityisen läheisen henkilön vastapuoli muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa. Toiseksi erityinen suhde aiheuttaa esteellisyyden, jos tuomarilla on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Myös aiempi palvelussuhde voi aiheuttaa esteellisyyden, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomari on aiemmin toiminut asianosaisen asiamiehenä, avustajana tai edustajana. Muuten erityisessä suhteessa on useimmiten kysymys erilaisista taloudellisista kytkennöistä. Oikeusaste-esteellisyys eli kahden instanssin jäävi tarkoittaa tilannetta, jossa tuomari tai hänelle erityisen läheinen henkilö on käsitellyt samaa asiaa aikaisemmin toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tarkoitus on estää se, että tuomari, jolla mahdollisesti on valmis ennakkokäsitys asiasta, käsittelisi samaa asiaa eri rooleissa ja instansseissa. Samoin perustein tuomari on esteellinen myös silloin, kun hän on itse asianosaisena toisessa samanlaisessa asiassa ja kyseisen asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Kun käsitellään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, voidaan jäävätä tuomari, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

Mielestäni on täysin selvää, että käräjätuomari Jyrki Määttä on esteellinen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että käräjätuomari Jyrki Määttää pyrkii kaikin keinoin estämään syytteen nostamisen poliisi Tiina Sarparantaa vastaan ja näin myös estämään koko asian käsittelyn. Poliisi Tiina Sarparanta jätti PR-talojen konkurssivyyhdessä kaikki rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineistokin takaisin tutkimatta asiaa. Asiat eivät ole vanhentuneet, koska ulosotto on voimassa ja pitää rikokset avoimena. Asiat ovat olleet vireillä kesketyksettä koko 25 vuoden ajan ja ovat siksi rikokset eivät ole vanhentuneet. Lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html

Haastehakemuksen täydennys

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Olen selvittänyt 1990-lamaan ja pankkikriisiä erittäin perusteellisesti blogissani

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Kopion hankkiminen SSP-sopimuksesta vaati salapoliisin työtä

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=75s

Valtiopetokseeen on perehtynyt erittäin perusteellisesti Jorma Jaakkola

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=29s

Jorma Jaakkolan kotivisut

http://jormajaakkola.fi/

Arsenal-kauppa

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=88s

Asioista tarkemmin

Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Kalajokiblogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/

Todistajikseni oikeudenkäyntiin ilmoitan seuraavat henkilöt

Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa onko sinne toimitettu aineisto oikein tulostettu ja oikeuden käytettävissä päätöstä tehtäessä. Käräjätuomarin läsnäollessa totesin, että aineisto on väärin tulostettu ja osa aineistosta puuttuu kokonaan eli Ylivieskan käräjäoikeudesta siirrettävä aineisto. Ivan Georgiev todistaa, että käyttäydyin rauhallisesti ja asiallisesti enkä syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen kuten käräjätuomari on rikosilmoituksessaan ilmoittanut.

Liisa Mariapori valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat, yhteystiedot loppulausunnoissani

Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 +358405604180

Jorma Jaakkola valtiopetos yhteystiedot Jorman kotisivuilta

Jorma Jaakkola, Kokemäki

dna 044-230 2707
email: jorma.a.jaakkola(a)gmail.com

Hilkka Laikko valtiopetos ja ihmioikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat

Jukka Davidsson valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset ja niihin liittyvät asiat

Ilmoitan myöhemmin tarvittavat yteystiedot.

Kalajoki 29.09.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948