keskiviikko 26. helmikuuta 2020

KE 26.02.2020 Suomessa on käytössä Omertan lakiOmertà on tiettyä eteläitalialaista käyttäytymissäännöstöä tarkoittava termi. Sen mukaan ihmisen tuli muun muassa vaieta poliisikuulusteluissa, vaikka olisi rikoksen silminnäkijä.Ennen 1980-luvun puoliväliä oli poliisin lähes mahdoton viedä mafiarikoksia oikeuteen, koska sisilialaiset pitivät kiinni omertà-säännöstä. Sääntö kielsi paljastamasta salaisuuksia viranomaisille. Sisilian murteella omertà tarkoittaa miehekkyyttä.
Paul Lunden mukaan mafioson tunnusmerkkinä on vähäpuheisuus, jossa jokainen sana painaa. Aidon mafioson olemus on vakavan arvokas kaikissa tilanteissa, jopa voimakkaasti ärsytettäessä. Tämä on myös koko Välimeren alueen miesihanne ja juontaa juurensa antiikin Kreikan ja Rooman stoalaisesta perinteestä.

Suomessa valtion viranomaiset vaikenevat. Olen pyytänyt rikostutkinnanjohtajalta ja rikostutkijalta tietoja rikostutkintaan vaikuttavista asioista. Mihin katosi Ylivieskan käräjäoikeuteen lähettämäni aineisto? Olen tehnyt asiasta myös rikostutkintapyynnön. Poliisit vaikenevat.

Rikostutkinnassa 5770/R/53493/18. käräjätuomari jäi kiinni minun oikeustajuni mukaan perättömästä ilmiannosta ja virkavallan väärinkäytöstä ja kidutuksesta sekä mahdollisesti myös muista rikoksista.

Rikostutkinnassa 5770/R/15736/19 ulosottomies on jäänyt kiinni minun oikeustajuni mukaan perättömästä ilmiannosta ja häntä on syytä epäillä todistajani painostamisesta sekä perustuslain vastaisesta toiminnasta ja kidutuksesta.

Olen valittanut Oulun käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen.
Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

Olen tehnyt kantelun viranomaisten toiminnasta oikeuskanslerille.
Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

Oikeuskansleri on vastannut tiedusteluuni siitä kuka kanteluani käsittelee ja mikä on kantelun numero TI 25.02.2020 OKV/45/1/2020

Olen tehnyt yhteenvedon oikeustaistelustani MA 17.02.2020 Oikeusvaltio Suomi 5770/R/53493/18

Olen laittanut Ystävänpäivä-tervehdykset ulosottoviranomaisille ja muille vastuullisille henkilöille.
Kukaan heistä ei ole  vastannut ystävänpäivätervehdykseeni.

Olen muistuttanut rikostutkinnanjohtajaa ja rikostutkijaa siitä, että olen valmis sopimaan asiat ja esittänyt heille myös sopimusehdot. Minä haluan antaa valtion viranomaisille mahdollisuuden pelastaa nahkansa joutumasta rikosoikeudelliseen vastuuseen asioissa.

Viranomaiset vaikenevat. He noudattavat Omertan lakia, mikä ei ole voimassa Suomessa. Käsitykseni mukaan ulosottoviranomaiset eivät voi enää periä minulta eläkkeestäni mitään. Heiltä ei ole tullut ilmoitusta asiasta. Tiistaina 03.03.2020 asiaa selviää kun nään tiliotteestani onko ulosottoviranomaiset jatkaneet ulosottoa. Jos he ovat jatkaneet ulosottoa niin silloin minä joudun haastamaan heidät oikeuteen kuten olen asian Ystävänpäivä-tervehdyksessäni ilmoittanut.

Suomen valtion on nyt pahasti sillassa ja ottelu on lopullista selätystä vaille valmis.
Minä voin nyt keskittyä Kalajoki-näyttelyn kehittämiseen. Ryhdyn etsimään Kalajoki-näyttelylle sopivia näyttelytiloja Kalajoelta. Asialla ei ole kiire, sillä Kalajoki-näyttelyn kehittämiseen käytän vielä aikaani ainakin pari vuottta. Olen nyt löytänyt uusia taitelijoitakin näyttelyn toteuttamiseen. Koska oikeustaisteluni on kestänyt jo 25 vuotta ja tulen voittamaan oikeustaisteluni Suomen valtiota vastaan, niin Kalajoki-näyttelyn nimikin voi muuttua toisenlaiseksi. Tämän 25 vuoden oikeustaistelun jälkeen ja Suomen valtion selättämisen jälkeen Erkki Aho ei ole enää tavallinen kalajokinen eikä edes tavallinen suomalainen ja siksi Kalajoki-näyttelyn nimikin voi muuttua.
maanantai 24. helmikuuta 2020

TI 25.02.2020 OKV/45/1/2020Oikeuskanslerinvirasto Helena Tuomikko

Kanteluuni liittyen tiedustelen, että voiko oikeuskansleri pyytää korkeinta oikeutta purkamaan kaikki minua ja yritystystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset lähettämäni aineiston perusteella. Minä voin täydentää kanteluani tarvittaessa lähettämällä Teille Korkeimman oikeuden päätöksen H2017/230 antopäivä 21.09.2018 Nro 1817. Korkein oikeus on hylännyt tuomionpurkuhakemuksen sen takia, ettei minulla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin edellyttämää oikeudnekäyntiasiamiestä tai -avustajaa 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa Korkeimmassa oikeudessa. Tekemässä tuomionpurkuhakemuksessa on lähes kaikki tarvittavat tiedot ja niistä kirjalliset kopiot tuomionpurkuja varten. Näitä ovat
 1. syyttäjä/ kaupanvahvistaja Sulo Heiskarin esteellisyyttä osoittavat asiakirjat
  - kauppakirjan allekirjoittajan todistus siitä, ettei ole koskaan tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria
  - kaupanvahvistajan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistus siitä, ettei hän ole ollut paikalla , kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupat on vahvistettu
 2. Alavieskan Puurakenne Oy:n ja Euronio Oy:n (myöh. PR-Teollisuus Oy) väliset kauppakirjat 3 kpl. Myyjät ovat olleet väliaikaisia konkurssipesänhoitajia, joilla ei konkurssisäännön mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Kauppakirjoissa ei ole mainintaa 48 miljoonaan pantatuista kiinnityksistä, mikä osoittaa , että ne salattiin kaupanteossa. Kysymys on törkeästä petoksesta. Kauppakirjoissa ei ole mainintaa keskeneräisen tilauskannnan suuuruudesta, mikä ilmoitettiin 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli siis 63 miljoonaa markkaa.
  Korkeimman oikeuden päätöksessä ei ole salatuista 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä kuin yksi sivun kopio. Voin tarvittaessa lähettää loputkin kopiot salatuista pantatuista kiinnityksistä.
 3. Korkeimman oikeuden päätöksessä on mukana Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ilmoittamat kauppojen purut kopioina. Kun kaupat puretaan niin liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan.
 4. Korkeimman oikeuden päätöksessä on liittenä myös konkurssihakemus, mikä on tehty väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
 5. Korkeimman oikeuden päätöksessä on liitteenä myös silloisen asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä, että hän jätti valituksen tekemättä konkurssiasiassa, vaikka hänellä oli valtakirjat ja toimeksiannot asian hoitamista varten. Litteenä Heino Virran avoin asianajovaltakirja.
 6. Korkeimman oikeuden päätöksessä on liitteenä varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus siitä, ettei hänellä ole valtakirjoja ja toimeksiantoja PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Liitteenä on myös varatuomari Paavo M.Petäjän antama väärä lausunto Ylivieskan käräjäoikeudelle. Lisäksi liittenä on varatuomari Paavo M. Petäjän väärä lausunto asiassa Ylivieskan käräjäoikeudelle päämiehen suostumuksesta.
 7. Lisäksi korkeimman oikeuden päätöksessä on linkit, jotka todistavat rikollisen menettely, mutta niitä ei ole avattu eikä tulostettu.

Pyydän ilmoittamaan jos tarvitsette korkeimman oikeuden päätöksen asiassa tuomioiden purkamista varten. Nämä asiakirjat ovat näkyvissä sähköpostitse lähettämässäni aineistossa kun linkit avataan.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Otan esimerkin:

PR-talojen konkurssivyyhti 2
Kun ylläolevan linkin avaa, niin sieltä olisi pitänyt tulostaa myös todistusaineistot.
Todistusaineistoon kuuluvat asianajaja Asko Keräselle annettu valtakirja, mikä todistaa, että hänellä oli toimeksianto ja valtakirja valituksen tekemiseksi Vaasan Hovioikeuteen, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli siis laiton. Asko Keräsellä oli minun, Erkki Ahon, ja Heino Virran valtakirjat asian hoitamiseksi. Lisäksi linkeissä on todistusaineisto eli äärettömän tärkeä aisa: asianajaja Asko Keräsen tunnustus siitä että hän jätti valituksen tekemättä. Tässä ote todistusaineistosta:

Asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat valituksen tekemistä varten Vaasan Hovioikeudelle konkurssituomion purkamiseksi. Tässä Heino Virran valtakirja.

Asianajaja Asko Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä. Tässä hän tunnustaa asian. Näin asianomaiset menettivät puheoikeutensa asiassa ja ainoastaan korkein oikeus voi purkaa väärän päätöksen. Järkyttävää toimintaa.
Koska asianajaja Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä niin ainoat mahdollisuudet saada oikeutta oli hakea tuomiopurkua korkeimmalta oikeudelta tai tekemällä rikostutkintapyyntöjä poliisille ja kanteluita laillisuusvalvojille.
Korkein oikeus ei ole purkanut väärää päätöstä eikä poliisi ole suostunut tutkimaan asiaa ja laillisuusvalvojat eivät ole nähneet asiassa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Voin tarvittaessa lähettää kirjani, jossa on tapahtumat selostettuna ja todistusaineistot monistettuna
Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X (529 sivua) sisältää seuraavat todistusaineistot ja selostukset asioista:

Kirjoitin asiasta kirjan Olet Maamme Armahin SuomenmaaKirjassa on selostukset ja keskeinen todistusaineisto asioista lukuunottamatta kaupanvahvistajan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistusta siitä, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Kirjan todistusaineistosta puuttuu lisäksi entisen asianajaja Asko Keräsen tunnnustus siitä, että hän on jättänyt valituksesta tekemättä Vaasan Hovioikeuteen. Kirjasta puutuu kopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä,mutta maininta niistä löytyy kirjasta. Nämä kirjasta puutuvat aineistot on minulla esittää paperitulosteena.

Olen saanut selville, että valtiopetoksessa pankeille annettiin suosituimmuusasema eli pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille on annettu syytesuoja.

Erkki Ahon oikeustaistelu
sivu 108 Maakunnallinen veturyritys
sivu 109 Pankkikriisi ja talotehtaiden pudotuspeli
aivu 111 Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä
sivu 112 Velkasaneerausmiehet aloittivat likaisen työn
sivu 114 Toimintaedellytysten kartoitus ja Jouni Remeksen petos
sivu 115 Alavieskan kunnan petollinen toiminta
sivu 116 Vanhalle Pöllölle ja muillekin alavieskalaisille
sivu 117 Kera Oy:n petos ja pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa
sivu 118 Kohtuuton kauppasopimus ja kaupanvahvistus etätyönä
sivu 119 Otin lainaa osakepääomaan
sivu 120 Markku Kosken kelkankääntö
sivu 121 Messuvoitto Joensun asuntomessuilta
sivu 121 Vihdoinkin Remekselle lopputili
sivu 122 Kera Oy:n kiristys
sivu 123 Konkurssi tavoitteena
sivu 124 Meistä tehtiin rahanpesijöitä Kera Oy:n toimesta
sivu 127 Ulkomainen ostajataho
sivu 128 Oikeuskäsittely tietämättämme Ylivieskan käräjäoikeudessa
sivu 129 Konkurssipesä purki kaupat
sivu 130 Konkurssiin hakeminen
sivu 131 Uusi konkurssipesä ja konsultti Weckström
sivu 132 Tappouhkauksia, rikosilmoituksia, likaista peliä
sivu 134 Uuden yrityksen perustaminen
sivu 134 Ajojahti käynnistyy
sivu 135 Kolmen miljoonan mies
sivu 137 Kohtalokas konsultointi ja äkkinäinen konkurssi
sivu 137 Uskomatonta toiminta
sivu 138 ITC Finland Oy:n pesänluettelon vannomistilaisuus
sivu 139 Velkojien kokous Kajaanissa 22.04.1998
sivu 140 Ajojahti jatkuu
sivu 141 Oikeudenkäynti velallisen epärehellisydestä
sivu 143 Hyvitykset konkurssin myöhäisemmässä vaiheessa
sivu 144 Virkamiesterrorismi, Hyvä veli-järjestelmä ja kollegiaalinen suojelujärjestelmä
sivu 146 Mittaamattoma henkiset kärsimykset ja valtavat taloudelliset tappiot
sivu 147 Vaasan Hovioikeuden väärä päätös
sivu 148 Vaasan Hovioikeuden toinen väärä päätös
sivu 148 Hallitusmuodon 32 §
sivu 148 Kuin paatunut rikollinen
sivu 149 Vaikea uutisoitava
sivu 151 Saatanan tunarit
sivu 152 Aktiivisuuteni herättää huomiota
sivu 153 Korkeimman oikeuden suojelupäätös
sivu 154 Kansanedustaja Kuisman eduskuntakysely
sivu 155 Kansanedustaja Vistbackan puhe 21.2.2000
sivu 156 Kirjeenvaihtoa Tasavallan Presidentin kanssa
sivu 158 Valittus Korkeimpaan oikeuteen
sivu 159 Tuomiopurkuhakemukset Korkeimpaan oikeuteen
sivu 160 Menin yllättäen Vantaan KRP:hen
sivu 160 Henkilökohtainen konkurssi
sivu 162 Kirje Arkkipiispalle
sivu 162 Maskosen outo kuolema
sivu 163 Matkailuyrittämisen ihanuuus Kalajoella
sivu 169 Kuntosalilaitteet rahoitettiin moneen kertaan
sivu 169 Muotokuvafarssi
sivu 171 Metsäpalstoja tukimiehelle
sivu 172 Kuntaliitossopimusta ei kunnioitettu
sivu 172 Laholan perätön ilmianto
sivu 173 Haastoin Laholan ja suuren määrän todistajia oikeuteen
sivu 175 Betonista Oy:n konsultointi
sivu 175 Ikimuistoinen Puolan vierailu
sivu 176 Outoa tonttikauppaa
sivu 177 Palautin Korkeimman Oikeuden päätöksen
sivu 178 Erkki Aho rahoituksen este
sivu 179 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
sivu 180 Kantelut EU:n komissiolle
sivu 181 Ylivieskan käräjäoikeuden huikea päätös
sivu 181 Mitä kansalainen edellyttää tuomioistuimelta
sivu 182 Kalajokilaakson ja muiden lehtien uutisointi
sivu 182 Avoin kirje Eduskunnan oikeusasiamies Pauniolle
sivu 184 Epäteitoisuutta, pelkoa, odotusta
sivu 185 Paavo M. Petäjän rooli
sivu 187 Valitus Vaasan Hovioikeuteen ja täydennys Korkeimpaan oikeuteen
sivu 190 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ja perustuslakivaliokunnalle
sivu 191 Starttirahan takaisinmaksu
sivu 194 Alpo Ylitalon loppuyhteenveto kirjaani
sivu 202 Erkki Ahon muistiinpanot ITC Finland Oy:n ajalta
sivu 230 Liitteet
sivu 235 Erkki Ahon ansioluettelo
sivu 238 Kunnallisvaalien tulos
sivu 239 Maanvuokrausanomus Satumaa Oy, tämä todistaa sen, että Kalajoen kunta varasti Satumaa idean meiltä , minulta Erkki Aholta ja Allan Seikkulalta ja niiden ideoiden pohjalta perustettiin JukuJukumaa. Kalajoen kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski oli myös Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtaja eli toimi esteellisenä asiassa.
Sivu 240 Esitys Matkailun yhteistyöstä /Tapioland Oy, kopio pöytäkirjasta osoittaa miten Kalajoen kunta varasti Allan Seikkulalta kylpylä-idean. Kunnajohtaja Kalliokoski oli kunnallisen Hiekkasärkät Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimi siis esteellisenä
Sivu 243 Yrittäjä Allan Seikkulan kirje Kalajoen Yrittäjärjestölle.Kirje kertoo totuuden yrittäjän asemasta Kalajoen matkailussa Kalajoen kaupungin monopolin varjossa.
Sivu 246 Yrittäjä Esa Tanskan aloite Kalajoen kunnan matkailuasioiden selvittämieksi. Yrittäjät kokivat Kalajoen kunnan monopolin haitallisena ja yrittäjien tomintaa rajoittavana
Sivu 249 Anomus keskioluen tarjoilusta Leiribaarissa, pöytäkirja osoittaa Erkki Ahon syrjinnän
sivu 250 Kunnanvaltuuston pöytäkirja mikä osoittaa Erkki Ahon olleen oikeassa vastustaessaan todetessaan , että kunnan riski tässä asiassa on liian suuri. Kysymys oli Paratiisiklpylä Oy:n rakentamisesta.
Sivu 252 Eriävä mielipide takauksen myöntämiseen Kalajoen Paratiisikylpylä Oy:n lainoille. Eriävä mielipide oli oikeaanosunut: ”Kalajoen kunnan ei ole syytä lähteä tukemaan Kalajoen Paratiisikylpyl Oy:n lainoja koska hankkeelle ei ole ole olemaas riittäviä kannattavuusedellytyksi. Nykyisillä kannattavuusedellytyksillä riski on liian suuri. Ensin on varmistettava kannattavuusedellytykset ja saatava varmuus toteuksen ja toiminnan taososta. Näin suurten lainojen takaus on kunnalle kohtuuttoman suuri riski.
Paratiisikylpylä Oy olisi mennyt konkurssiin mutta kunta pelasti ottamalla vastattavakseen 21,7 miljoonan korkeakorkoiset lainat. Samalla pelastettiin kunnalinen Kalajoen Hiekkasärkät Oy konkurssilta. Sen hallituksen puheenjohtaja oli kunnanjohtaja Torsti Kalliokoski.
Sivu 252 Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajan valheellinen katsaus yhtiön sijoitusmuistiossa.
Sivu 253 Sijoitusmuistiossa johdetaan sijoittajia harhaan utopistisilla investointisuunnitelmilla'
Sivu 254 Kalajoen kunnanvaltuutetuille esiteltiin täysin virheelliset ja utopistiset laskelmat jotta valtuutetut ottaisivat Kalajoen Paratiisikylpylä Oy:n velata Kalajoen kunnan maksettavaksi.
Sivu 255 Valtuustoaloitteeni jonka tarkoituksena oli selvittää Kalajoen matkailun asiat ja niiden lainmukaisuus. Asia ei tietenkään edennyt, mutta Erkki Aho oli oikeassa.
Sivu 258 Tilinpäätöksestä todistus, mikä osoittaa, että kirjapitoarvot oliva ttäysin tuulesta temmattuja, tonttien arvot olivat täysin mielikuvituksen tuotetta. Tuomitaverna n. 20 miljooaan ja Kuusikkonokka 10 miljoonaa.
Sivu 259 ilintarkastajien lausunto on harhaanjohtava
sivu 261 Todistus siitä miten yhtiön kirjanpidossa puliveivaukset tehtiin jotta yritys saatiin pelastettua konkurssilta
sivu 263 Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n tilinpäätös tiedot
sivu 264 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kanteluvastaus ósoittaa laillisuusvalvojien toiminnan yleisen laadun EI ANNA AIHETTA
sivu 265 Kalajokiseudun uutinen , jossa kerrotaan että SaniFani löi valtuutetut ällikällä. Valtuutetuille tuotiin yllättäen päätettäväksi Kalajoen kaupungin suurin investointi korkaan eli uimahallin rakentaminen. Asia tuli valtuutetuille yllätysenä ja ohi kaikkien hyväksttyjen toimintasuunnitelmien. Tarkoituksena oli pelastaa Kalajoen Hiekkasärkät Oy konkurssilta..
sivu 269 Kylpylä Sanifanin kustannusennuste oli täysin ”metsässä”. Tällä johdettiin harhaan päättäjiä.
Sivu 270 Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n lainajärjestelyt olivat melkoista suhmurointia. Niistä päättäjillä ei ollut tarpeeksi tietoa päätöksenteon pohjaksi.
Sivu 272 RTS-toimialaraportti-97 .mikä osoittaa talotehtaiden ylikapasiteetin kysyntään verrattuna. SSP-spimukesssa oli sovittu ylikapasiteetin poistamisesta ja yritysten kaatamisperusteista.
Sivu 273 Helsingin Sanomien uutinen mikä todistaa Kera Oy:n roolin ja toiminnan ylikapasiteetin poistamisessa. Kera Oy:ssä oli perustettu niin sanottu ruumiinpesuryhmä, jonka tavoitteena oli poistaa Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailijat. Ruumiinpesuryhmä toimi Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen.
Sivu 274 Alavieskan Puurakenne Oy:n jatkohanke. Tämä on todiste siitä, miten Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella Alavieskan Puurakenne Oy:n palvelukseen tullut Jouni Remes oli tehnyt Kera Oy:n kanssa sopimuksen muiden osakkaiden tietämättä, että perustettava yritys ei edellytä Kera Oy:n tukea. Jos muut osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu. Myöhemmin Jouni Remes paljastui Kera Oy:n saattohoitajaksi ja hänet erotettiin PR-Teollisuus Oy:n palveluksesta.
Sivu 277-285 kauppakirjat ( 3 kpl) Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välillä. Kauppakirjat todistavat, että väliaikaiset konkurssipesän hoitajat myivät konkurssisäännön vastaisesti kiinteää toisen omaisuutta omanaan. Kauppakirjoissa ei mainita mitään 48n miljoonan pantatuista kiinnityksistä. Kaupoissa siis tehtiin torkeä petos. Myöhemmin ilmeni, että perustettava yritys oli markkinoilta poistettavien listalla joten myyjä tiesi myydessään, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta eli ajamaan konkurssiin. Teko on varmasti törkeä petos.
Sivu 286 Kalevan uutinen jossa kerrotaan kaupasta. Lehtuutinen todistaa toisen petoksen kaupassa.
Sivu 287 Keran johtajan Seppo Arposen todistus asiassa. Myyjä siis todistaa, että petos on tapahtunut: keskeneräinen tilauskanta ei ollutkaan 26 miljoonaa vaan 11-12 miljonaa. Petoksen suuruus oli siis 15 miljonaa + salatutu pantatut kiinnitykset 48 miljoonaa on yhteensä 63 miljoonaa markkaa.
Sivu 288 Kuulustelupöytäkirja osoittaa , että Jounii Remes oli Kera Oy:n saattohoittaja
Sivu 292 Pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa Helsingissä. Kukaan pöytäkirjassa mainituista henkilöistä ei ollut paikalla olemattomissa tiloissa Helsingissä. Pöytäkirja on väärennetty saattohoitaja Jouni Remeksen ja kansanedustaja Markku Kosken toimesta.
Sivu 292 Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa petoksen tapahtuneen
Sivu 294 Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hä ole koskaan henkilökohtaisesti tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.
Sivu 295 Haastehakemus irtaimesta kaupasa Ylivieskan käräjäoikeuteen
Sivu 298 Asianajaja Jouni Vihervalli on edustanut osakkaita asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Käräjäoikeuden sihteeri ihmettelee missä on tiedoksiannot asioista. Se on merkitty kirjallisesti asiakirjoihin. Tiedoksiannoista vastaa kihalunnansyyttäjä Sulo Heiskari. Asianomaiset eivät siis saaneet asiaa tiedokseen ja heitä edusti oikeudessa heidän tietämättämättään ja ilman valtakirjoja heille täysin tuntematon henkilö asianajaja Jouni Vihervalli.
Sivu 299 Suomen Asinajajaliitoon antamassaan vastineessa asianajaja Jouni Vihervalli todistaa, ettei ole koskaan tavannut kantelijoita eikä musa edes koskaan keskustelleensa heidän kanssaan puhelimitse.
Sivu 301 Heino Virran todistajalausunto jossa hän todistaa kuinka asianjajat Jouni Vihervalli, varatuomari Paavo M. Petäjä ja asianajaja Antti Latola ovat edustaneet häntä ilman valtakirjoja hänen tietämättään. Virta ei ole myöskään antanut valtakirjoja Veli Päivikkö Ky:lle.
Sivu 302 Todistus siitä, että PR-Teollisuus Oy on maksanut takaussummasta 401.444,45 markkaa. Tämä on todiste sitä että osa maksu takaussummasta on suoritettu ja tämä osa on sitä kokonasuutta,mikä todistaa sen, että aikanaan konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, koska takaukset oli maksettu eikä konkurssipesällä ollut enää takaussaatavaa.
Sivu 303 Todistus siitä, että PR-Teollisuus Oy on maksanut takaussummasta 500.000,00 markkaa. Tämä on todiste sitä että osa maksu takaussummasta on suoritettu ja tämä osa on sitä kokonasuutta,mikä todistaa sen, että aikanaan konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, koska takaukset oli maksettu eikä konkurssipesällä ollut enää takaussaatavaa.
Sivu 304 Todistus siitä, että PR-Teollisuus Oy on maksanut takaussummasta 100.000,00 markkaa. Tämä on todiste sitä että osa maksu takaussummasta on suoritettu ja tämä osa on sitä kokonasuutta,mikä todistaa sen, että aikanaan konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, koska takaukset oli maksettu eikä konkurssipesällä ollut enää takaussaatavaa.
Sivu 305 Todistus kauppojen purkamisesta. Kun kaupat on näin purettu niin takaussaatava myös purkantui. Kaupat purettaessa sen liitännäiset eivät voi jäädä voimaan vaan purkautuivat. Konkurssihakemus oli siis tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset oli kaiken lisäksi maksettu. Kaupan purku on lopullinen ja peruuttamaton.
Sivu 306-308 Alavieskan Purakenne Oy:n konkurssipesä purki kiinteistöjen kaupat. Kaupat purettiin virheellisesti koska kaupojenpurku tapahtuu samalla tavalla kuin kauppojen tekeminen eli kaupajvanhvistajan läsnäollessa. Nyt tässä ei ollut kaupanvahvistajaa eikä kaupanvahvistajan kutsumaa todistajaa paikalla.
Sivu 309-310 Varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle. Kirjeestä käy selkeästi esille tosiasiat kaupanpurusta.
Sivu 311-13 Varatuomari Paavo M. Petäjän lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja takaajien asiassa. Lausuma on väärä koska kaupat oli purettu ja takaukset oli maksettu. Lausuma on annettu ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja.
Sivu 314-316 Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio riita-asiassa Tuomio on tehty väärillä tiedoilla ja rikosten perusteella koska Paavo M. Petäjällä ei ollut valtakirjoja ja toimeksiantoja asiassa. Kaupat oli puretu ja takaukset olivat rauenneet lisäksi takaukset oli maksettu. Tästä rikoksilla aikaansaadusta päätöksestä on johtuu ulosottosaatavani ja tätä rikoksilla aikaansaatua päätöstä on esteellinen syyttäjä ja muut rikoksista epäillyt käyttäneet hyväkseen saadakseen uusia vääriä päätöksiä
Sivu 317 - 318 Heino Virran rikostutkintapyyntö Paavo M. Petäjästä
Sivu 318- 321 Kera Oy:n Seppo Arpoosen vastaus, mikä osoittaa, että Kera Oy oli tehnyt meistä kansainvälisen rahanpesuilmoituksen mikä osoittautui perättömäksi. Tämä oli todella häikälemtön rikos, mutta se tarkotuksena minun näkemykseni mukaan oli mustata meidän kansainväliset ja meille tärkeät markkinat.
Sivu 322 Keran kehityspäällikkö Veikko Anttosen vastaus oikeuskanslerille osoittaa kuinka Kera Oy levitti perätöntä tietoa eri tahoille.
Sivu 323 -324 Kera Oy:n Juhani Ruudun vastaus Heino Virralle todistaa Kera Oy:n menettelyn, Kera levitti meistä tietoja kilpailjoille. Vastauksessa todetaan, että Muistio sisältää normaaleja selvitystyössä ja yritystutkimuksissa tehtyjä havaintoja skeä viittauksia keskusteluihin Teidän kanssanne. Kera Oy:n urkintasyyteminä yritysiin oli yritystutkimukset, joita Kera Oy:n henkilöt käyttivät häikäilemättömästi hyväkseen omien tarkoitusperiensä toteuttamiseen.
Sivu 325 Tapani Käännän todistus siitä, miten toinen saattohoitaja Stig Weckström levitti perätöntä rahanpesutietoa eteenpäin.
Sivu 326 Timo Viitamaan todistus siitä miten saattohoitaja Stig Weckström levitti perätöntä tietoa eteenpäin.
Sivu 327 KTM:n päätös mikä ei perustu lakiin ja osoittaa PR-Teollisuus Oy:n syrjintää. Päätöksen perustelut: ”Yritys jatkaa viimeksi kuluneen vuoden aikana konkurssin tehneen yrityksen toimintaa. Ministeriön ohjeiden mukaan konkursiin tehneen yrityksen jatkajallle tukea voidnaan myöntää vain ensimmäisen tilikauden vahvistamisen jäleen.
Sivu 328 -329 Konkurssihakemus. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Lisäksi takauset oli kokonaan maksettu joten Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ei ollut saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä.
Sivu 330-331 Konkurssiasiassa käräjäoikeudelle lausuman on antanut konkurssiinhakija konkursiinhaettavan puolesta tämän tietämttä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja.
Sivu 332 Anne Sormunen luovuttaa PR-Teollisuus Oy:n tilauskannan saattohoitaja Stib Weckströmille. Tilauskannan suuruus oli n. 32 miljonaa markkaa. Tilauskannasta olin ottanut kopiot kauppasooimuksista ja olen toimittanut ne todistusaineistoksi Ylivieskan käräjäoikeuteen. Kirja on löydyttävä käräjäoikeudesta, koska käräjäoikeus ei ole sitä minulle palauttanut.
Sivu 333 Alavieskan kunta maksoi konsultti saattohoitaja Stig Weckströmille tilauskannasta 88 000,00 euroa
Sivu 334-344 Varatuomari Jorma Herttuainen teki laajan ja perusteellisen tutkintapyynnön asioista Oulun KRP:lle. Oulun KRP jätti asian tutkimatta.
Sivu 345-346 Kera Oy teki kolmen takajaan kanssa sopimuksen rikollisesti aikaansaatujen takausten maksusta. Nämä kolme henkilöä olivat Markku Koski, Jouni Remes ja Kari Konu. Tällaista sopimusta ei tehty eikä tietääkseni esitettykään Heino Virralle ja Erkki Aholle.
Sivu 347 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä jatkoi täysimääräisen takausvastuun perimistä Erkki Aholta ja Heino Virralta vaikka oli tehnyt maksusopimuksen muiden takaajien kanssa. Toidisteena Erkki Aholta perittyä 1 207 502,94 markan perintää, jota todellisuudessa ei ollut olemassakaan , koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat raunneet ja takaussummatkin oli kaikki maksettu. Lisälsi takauksen kohteena olleet tuoteoikeudet oli myyte etenpäin ja niistä oli saatu 200 000,00 markkaa.
Sivu 348-351 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kauppakirja rahanpesijöiden kanssa. Siitä näkyy kauppasumma 2.360.000.00 markkaa. Ostajina rahanpesusta epäillyt Henrik Riensta, syyttäjä USA:ssa vaati Henrikille vankeutta 210 vuotta mutta Henrik kuoli ennen oikeudenkäyntejä. Richard Rienstralle vaadittiin 190 vuotta vankeutta,mutta hän pääsi vähemmällä. Kun Richard oli vankilassa niin Richardin yritys Suomessa meni konkurssiin.
Sivu 352-353 Asianajaja Asko Keräsen kirje asianajaja Antti Kejolle, mikä todistaa Kejon rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Seuraava lause kertoo kaiken: ”Muuta selvitystä toimille en keksi kuin , että yhtiöön tulosso ollut rahamäärä sai sotkemaan sopimuksemme”.
Sivu 354-356 International Timber Company Oy:n velkojain kokous. Konkurssiepesän hoitaja Antti Kejo laittoi konkurssipesään kokonaan kuuulumattona yrityksen koneet ja laitteet konkurssipesän omaisuudeksi. Näin paranneettiin konkurssipestän tilannetta. Minä vastustin menettelyä.
Sivu 357 Konkurssipesä ei hyväsksynyt korkeinta tarjousta vaan hyväksyi sopivimman tarjouksen eli rahanpesijoiden tarjouksen.
Sivu 358-59 Tuomoourkuakemus korkeimalle oikeudelle jonka Ylivieskan oikeusaputoimisto teki mutta jätti allekirjoittamatta.
Sivu 360-361 Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tutkimattajättämispäätös, mitä on syytä epäillä virkarikokseksi.
Sivu 362 Kahdeksan kansanedustajan kuudesta eri puolueesta tekemä rikostutkintapyyntö, josta yksi allekirjoittaja eli Antti Rantakangas veti myöhemmin nimensä yli koska huomasi, että hänen kaverinsa Markku Koski voi joutua todellisiin vaikeuksiin jos rikostutkinnat aloitetaan. Kari Häkämies oli tuolloin sisäministerinä. Kun soitin sisäministerin eritisavustajalle niin tämä kertoi, että hänelle on annattu ohjeet tehdä tutkimattajätämispäätös asiassa.
Sivu 363 Ministeri Häkämiehen vastaus asiassa
Sivu 364-365 Sisäministeriön vastaus asiassa. Aikanaan sovin Jouni Välkin kanssa tpaamisen sisäministeriöön. Kun menin tapaamiseen sovittuna aikna niin minua oli vastassa komisario Jonne Lähteenmäki joka kertoi etten voi tavata Jouni Välkkiä ja Lähteenmäki kertoi minulle että minun on poisuttuava välittömästi tai muuten hän pidättää minut. Myöhemmin kuulin, että Jouni Välkki oli ampunut itsensä.
Jouni Lähteenmäen päätös on kiistaton virkarikos sen allekirjoittanut poliisijohtajan sijainen Jorma Vuori.
Sivu 366 Kun en saanut mielestäni viranomaisilta oikeita ratkaisuja niin käännyin tasavallan presidentti Tarja Halosen puoleen. Halonen vastasi: ”Kun kyseessä olevassa tapauksessa viranomaiset ovat ratkaisseet asian voimassa olevan lainsääsäädännön mukaisesti jakun aisa ei löinsäädännän mukaisesti kuulu presidentin toimivaltaan´, en katsoi voivani puuttua asiaan. Tarja Halonen Tasavallan Presidentti:”
Sivu 367 Kriminaaliyhdistyksen kirje. Tämä osoitta syyttäjä Sulo Heiskarin toiminnan. Hän oli esteellinen syyttäjä syyttäjistä annetun lain mukaan. Hän toimi Yllivieskan käräjäoikeuden tiedottajana eli hän kävi myös lehdistossä oikeudenäyntejä ja vaaransi näin Ylivieskan käräjäoikeuden puolueettomuuden , koska hän kommentoi Ylivieskan käräjäoikeuden tuomioita tiedotusvälneissä. Kävin kertomassa huoleni asiassa silloiselle Ylivieskan käräjäoikeuden laamannille henklökohtaisesti.
Sosiaalityntekijä Rainer Kolppanen ilmoitti minulle puhelimitse, että kyllä hän minut tuntee ettei tarvitse tulla soveltuvuusselvitykseen.
Sivu 368 Internarional Timer Company kirje, jossa sovittin minun palkkasaatavani maksusta. Maksut jäivät saamatta ja konkurssipesä ei hyväksynyt minun palkkasaataviani konkurssipesän hoidettavaksi.
Sivu 369 Korkein oikeus ei purkanut vääriä alioikeuksien päätöksiä. Päätös on erustelematon ja sitne perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen.
Sivu 370 Henkilökohtaisen konkurssipesän hoitaja asianajaja Veli Päivikkö uhkasi mnua vankeudella kun pyysin häntä selvittämään totuuden asioissa. Hän kirjoittaa, että ”tulen vaatimaan Ahon vangitsemista niskoittelevana velallisena , koska hän on saanut vankeuden uhasta tiedon useaan kertaan:”
Sivu 371 Käräjäoikeus ei ole suostunut vaatimuksiini Maskosen tahdosta
Sivu 372-375 Haaste Ylivieskan käräjäoikeuteen niiden osalta joiden olen katsonut toimineen rikollisesti.
Sivu 376 Valitus EU-komissiolle Natura-asiassa. Suomen Natura on tehty diriktiivien vastaisesti. Olen selvittnyt laajasti asioita NATURA-blogissani.
Sivu 377 Matti Orellin ja Lauri Seikkulan kantelu EU-komissiolle asiasta
Sivu 378-379 Ympäristöministeriön ilmoittanut Natura 2000 verkoston perustamisperiaatteet ovat kokonaan toiset kuin EU-direktiivien edellyttämät perustelut.
Sivu 380-381 Itsenäiset Kallan karit liitettiin Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä
Sivu 382 Himangan kunnanvaltuuston päätös asiasta. Himangan kunnan alueet on liitetty Naturaan Himangan kunnan vastustuksesta huolimatta.
Sivu 383-384 Kallan karineuvoston kirje mikä todistaa että Kallan karit on liitetty Naturaan itsehallintoelinten päätösten vastaisesti.
Sivu 385 Kalajokiseudun uutinen karikokouksesta Naturalle yksimielinen ei
Sivu 386 Rahoitushakemukse sivu jossa todetaan tilanne
sivu 387 Poliisineuvos Veikko Autereen todistus asiassa
Sivu 388-389 Kalajoen kunnanhallituksen päätös mikä on tehty väärillä tiedoilla. Tämä osoittaa hakemuksen tekijöiden petoksen, koska hakijoiksi on ilmoitettu sellaisia tahoja jotka eivät ole mukana eivätkä myökään rahottamassa hakemusta.
Sivu 390 Rahoitushakemus on tehty väärillä tiedoilla . Todistaa petoksen.
Sivu 391-392 Asianajaja Timo Nikulan selvitys Oikeusturva ja perusoikeudet unohtuvat Naturan valmistelussa
Sivu 393-395 Asianajaja Timo Nikulan selvitys Natura 2000 ja Life-rahoitus Todistaa Naturan ongelmat.
Sivu 396-397 Varatuomari Karja Apajan luento Kalajoen käräjillä 28.11,1998 Todistaa Naturan ongelmallisuudeen
Sivu 398-399 Tutkintapyyntö Naturasta
Sivu 400 Tarkennus tutkintapyyntöön
Sivu 401 poliisipäällikkö Esa Heikkisen vastaus Oulun lääninhallitukselle valitukseeni Ylivieskan poliisin toiminnasta-
Sivu 402-403 Uudistettu tutkintapyyntö Naturasta
Sivu 404 -405 Kokkolan poliisin tutkimattajättämispäätös
Sivu 406-413 Vastine Oulun lääninhallitukselle poliisi Raimo Ollilan toiminnasta-Sivu 414-416 Oulun lääninhallituksen päätös
Kävin Oulun lääninhallituksessa tapaamassa läänin poliisijohtaja Erkki Haikolaa yhdessä Alpo Ylitalon kanssa. Keskustelun kuluessa minä halusin tarkistaa kuinka hyvin poliisijohtaja tuntee lakia. Haikola ei siitä tykännyt vaan totesi ei tämä ole mikään tietokilpailu. Valitettavasti jouduin totemaan poliisijohtajan laintuntemuksen varsin vähäiseksi.
Sivu 417.418 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Sivu 419-420 Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus
Sivu 421-423 kirje valtionvarainministeri Sauli Niinistölle
Sivu 424-425 Natura tietokanta ja sen tulosteet (0ngelmat)
Sivu 426-427 Huomautus Euroopan komissiolle ( Naturan virheellinen toteutus eli direktiivien vastainen toteutus Suomessa)
Sivu 428-430 komissaarin vastaus
Sivu 431-432 komission jäsenen vastaus
Sivu 434-436 MOT-toimittaja Martti Backamanin kirje Tapani Veistolalle
Sivu 437 -442 Selvitys EY-säädösten muodoista
Sivu 443-447 kantelu oikeuskanslerille
Sivu 444-458 valitus korkeimmalle oikeudelle
Sivu 459 tiedote eduskuntaryhmille
Sivu 460 Valtakunnansyyttäjän vastaus
Sivu 461 Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus
Sivu 462 – 464 Pyyntö Ympäristöministeriölle
Sivu 465 Europarlamentaarikon näkemys Naturasta
Sivu 466 Kirje eduskuntaryhille ja kansaedustajille laillisuusvalvojien toiminnasta
Sivu 468 Keskustelun vahvistu sisäministeri Ville Itäläll4
Sivu 468-473 Oikeuskanslerin päätös ( normaali päätös ei anna aihetta)
Sivu 474-485 Ylivieskan käräjäoikeuden päätös haasteeseeni
sivu 486-487 Suomen Asinajajaliiton vastaus kanteluuni Miksi osa on julistettu salassa pidettäväksi?
Sivu 488-491 Suomen Asianajajaliiton suojelupäätös koskien asianajaja Antti Kejon toimintaa.
Sivu 492-493 konkurssiasiamiehen vastaus Heino Virralle
Sivu 494-498 Puhelinkeskustelun vahvistus korkeimman oikeuden esittelijälle
todistaa korkeimman oikeuden toiminnan
Sivu 499 Tasavallan presidentin vastaus
Sivu 500 Kansanedustajien kantelu oikeuskanslerille
Sivu 501 Eduskunnan hallintovaliokunnan vastaus
Sivu 502 Oikeusministerin vastaus
Sivu 503 Kauppa- ja teollisuusministerin vastauus
Sivu 504 -508 Ministeri Suvi-Anne Siimeksen vastaus
sivu 509 Arkkipispa Jukka Parman vastaus
Sivu 510 Keskustelut Paavo M. Petäjän kanssa
Sivu 511-512 Paavo M. Petäjä kieltäytyy hoitamasta asiaa
Sivu sivu 513 kirjeeni eduskuntaryhmillel
Sivu 514 Paavo M. Petäjän tunnustus
sivu 515 Konkurssiepeä tunnustaa kaupanpurut konkurssissa
sivu 516-517 Asianajaja Asko Keräsen kirje osoittaa, että konkuurssi on laiton eikä saatavaa ole konkurssipesällä
sivu 518-522 Hannu Maskosen vastaus Ylivieskan käräjäoikeudelle
sivu 523-526 Maskosen vastaus konkurssiasiamiehelle
Sivu 527 Rahanpesufirman ilmoitus New England Internatinal Suretu INC.
Sivu 528 Sopimukseni Henrik Rienstran ja Richard Rienstran kanssa
Sivu 529 Rikostutkintapyyntö

Pyydän ilmoittamaan tarvitsettoko kirjani todistusaineistoksi tuomionpurkuja varten.
Pydän Teidän apuanne tuomionpurkuihin, koska en saa apua oikeusaputoimistosta ja asianajajat eivät rupea tekemään sellaisia tuomionpurkuhakemuksia, joilla korkein oikeus voisi purkaa eri oikeusasteiden väärät tuomioni.

Jos oikeuskanslerinvirasto pyytää korkeinta oikeutta purkamaan kaikki minua koskevat eri oikeusateiden väärät tuomiot niin yhteiskunta säästää valtavasti varoja ja osittain syyttömät eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaa kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, syyttäjät, eri oikeusasteiden tuomarit, jne.
Olen esittänyt Oulun poliisille tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle sekä rikostutkija Pekka Niskakankaalle, että se toimisi niin, että sovinto saataisiin aikaan. Olen ilmoittanut Oulun poliislle ehtoni sovinnon aikaansaamiseksi.

Pyydän kuitenkin Teitä kiinnittämään huomiota myös nettipoliisin toimintaan ja ottamaan asiassa huomioon poliisilain ja rikoslain 15 luvun määräykset. Olen joutunut syyttömänä kärsimään neljä konkurssia ja yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomio sekä 7 kunnialoukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta omaisuuteni, yritykseni ja avioliittoni on rikottu. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen. Olen joutunut kärsimään Kalajoen kaupungin syrjintää yli 30 vuotta ja Suomen valtion rikollista toimintaa jo 25 vuotta. Olen kaiken kertonut netissä ja esittänyt todistusaineistot. Onko nettipoliisit laiminlyöneet virkavelvollisuutensa kun eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Onko nettipoliisin puoluekannalla ja uskonnollisella vakaumuksella vaiktusta siihen,mitkä rikokset he huomaavat ja mitkä rikokset he jättävät huomiotta eli kaktsovat sormien läpi https://www.poliisi.fi/oulu/some
Minä olen kertonut blogeissani myös valtiopetoksen todistusaineistoineen sekä Kalajoen kaupungin rikoliseksi epäiltävän toiminnan.. Miksi nettipoliisit eivät ole reagoineet asioihin vaikka varmasti ovat lukeneet blogejani ja olen niitä heille myös itse lähettänyt. Kysymys asioissani ja kohtelussani on ihmisoikeusrikoksista kuten blogeissani olen esittänyt ja todistanut.

Olen valmis tulemaan oikeuskanslerinvirastoon esittelemään todistusaineistot. Tiedän, että se ei ole normaalia oikeuskanslerinviraston toimintaa, mutta se mielestäni säästää aikaa ja rahaa valtavasti ja johtaa oikeudenmukaiseen tulokseen.
Pyydän pikaista vastausta.

Kalajoki 25.02.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki

Tämä ei liity kanteluuni oikeuskanslerille

Opettajista huomattava osa on ajatusmaailmaltaan vihreitä.Mielestäni Vihreät puolueena osaa käyttää tätä asiaa paremmin hyväkseen kuin muut puolueet. Vihreitä kansanedustajia kutsutaan kouluihin luennoimmaan oppilaille ilmastonmuutoksesta ja luonnollisesti heille maksetaan matka - ja luennointikorvaukset. Joillekin vihreille kansanedustajille tämä on merkittävä tulonlähde. Näin saadaan lapset otollisemmiksi mielenilmauksille ja ilmastoasioiden esilletuomiselle. Onko kysymys lasten manipulinnista ja aivopesusta ? En ota kantaa siihen onko menettely oikein vai väärin, mutta se on kuitenkin tosiasia.
Vihreät ovat taitavia myös tiedotusvälineiden hyväksikäytössä. On luonnollista, että paikallislehti Kalajokiseutu tekee jutun Vihreiden kansanedustaja Satu Hassista ja hänen ajatuksistaan. Jos ei tee niin pidä sitä jonkinlaisena ihmeenä. Sen näemme torstaina. En ota kantaa siihen onko menettely oikein vai väärin, mutta se on tosiasia.