keskiviikko 18. joulukuuta 2019

TO 19.12.2019 Oikeusministeri vastasi ja minä kommentoinFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, December 19, 2019 8:36 AM
To: anna-maja.henriksson@om.fi ; teija.moilanen@om.fi ; malin.brannkarr@om.fi ; anna.riikonen@om.fi ; otto.andersson@om.fi ; asa.myrberg@om.fi ; lisa.palm@om.fi ; hanna.seppa@om.fi ; sara.luotonen@om.fi ; johanna.s.jokela@om.fi ; henrik.stenback@eduskunta.fi ; christel.liljestrom@eduskunta.fi ; jade.malmi@eduskunta.fi
Cc: marko.junkkari@hs.fi ; ulla.appelsin@is.fi ; timo.haapala@is.fi ; niklas.nyberg@ot.fi
Subject: Vastaus oikeusministerille

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Minä kiitän Teitä kelvottomasta, kansalaisia aliarvioivasta ja rikollisia suojelevasta vastauksestanne (rikoslaki 15 luku 10 § ja 11 §).
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Teillä on apunanne määrällisesti mittava avustajakaarti ja kelvottoman vastauksen tekemiseen on mennyt viisi kuukautta, vaikka laillisuusvalvojan päätöksen mukaan asiakkaalle on vastattava kohtuullisen ajan kuluessa.

Ministerin avustajat
Ministerin sihteeri Teija Moilanen
puh. 09 1606 7501 tai 0295 150 434
teija.moilanen(at)om.fi
Valtiosihteeri Malin Brännkärr
puh. 040 534 7727
malin.brannkarr(at)om.fi
Johdon assistentti Anna Riikonen
p. 0295 150 317
anna.riikonen(at)om.fi
Erityisavustaja Otto Andersson
(kriminaalipolitiikka ja rikosoikeus, vankilat)
puh. 0295 150 121
otto.andersson(at)om.fi
Johdon assistentti Åsa Myrberg
puh. 0295 150 059
asa.myrberg(at)om.fi
Erityisavustaja Lisa Palm
(demokratia ja kielipolitikka)
puh. 0295 150 069
lisa.palm(at)om.fi
Erityisavustaja Hanna Seppä
(tuomioistuinasiat ja julkisoikeus)
puh. 0295 150 131
hanna.seppa(at)om.fi
Johdon assistentti Sara Luotonen
puh. 0295 150 381
sara.luotonen(at)om.fi
Erityisavustaja Camilla Mäkinen
(talouspolitiikka)
puh. 0295 150 119
camilla.makinen(at)om.fi
Erityisavustaja Niklas Mannfolk
(mediasuhteet ja viestintä)
puh. 050 306 3990
niklas.mannfolk(at)om.fi
Johdon assistentti Johanna Jokela
puh. 0295 15 0144
johanna.s.jokela(at)om.fi
Ryhmäkanslian yhteystiedot
pääsihteeri Henrik Stenbäck
p. 09 432 3251, henrik.stenback(at)eduskunta.fi
eduskuntasihteeri Christel Liljeström
p. 09 432 3252, christel.liljestrom(at)eduskunta.fi
lainsäädäntösihteeri Jade Malmi
p. 09 432 3253, 045 253 1112, jade.malmi(at)eduskunta.fi

Erityisavustaja Lisa Palmin vastaus on kelvoton ja kaikin puolin ala-arvoinen. Kysymys ei ole yksittäistapauksesta niin kuin erityisavustaja Lisa Palm väittää.

Kirjoitin Teille:

Valtiopetos sisältyy 1990-luvun lamaan, jossa pankit pelastettiin ja yrittäjien omaisuus ryöstettiin. 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta ja niiden joukossa olivat PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy. Toimialaratinalisoinnissa markkinoilta poistettiin Suomen valtion johdolla 60 000 yritystä ja rikollisille annettiin syytesuoja. Näin on syytä epäillä koetun perusteella. Poliittiset päättäjät ovat vastuullisia asioissa eikä rikokset ole vanhentuneet, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä 24 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta, josta ulosotot ovat voimassa ja rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat koko ajan keskeytyksettä olleet vireillä.
Miten tervejärkinen ihminen voi sanoa, että kysymyksessä on yksittäistapaus, kun kärsijöinä on n. 60 000 yritystä, yli 280 000 ylivelkaantunutta, yli 500 000 työtöntä ja 11 500 yrittäjien tekemää itsemurhaa vuoden 1997 loppuun mennessä ja sen jälkeen vielä lukuisia lisää. Valtiopetos ja 1990-luvun pankkikriisi kosketti vähintäänkin miljoonaa suomalaista. Se on enemmän kuin yksittäistapaus. Kysymys valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi ja muut salatut sopimukset

Onko kysymys oikeusvaltiosta, jos Suomen kansalainen joutuu hakemaan turvapaikkaa toisesta valtiosta Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Toivon, että oikeusministeriössä herätään todellisuuteen ja lopetetaan kansalaisten ärsyttäminen epäasiallisilla vastauksilla, jollaiseksi erityisavustaja Lisa Palmin vastauksen koen. Oikeusministeriön vastuualueeseen kuuluu valtakunnansyyttäjävirasto. Olen pyytänyt Teiltä apua viraston rikolliseksi epäiltävän toiminnan selvittämiseen. Oikeusministeriöllä ei ole oikeutta kieltäytyä antamasta apua. Koska en saanut oikeusministeriöltä apua niin jouduin hakemaan poliittista turvapaikkaa Bulgariasta, Katsokaa totuutta silmiin, kysymys on ihmisoikeusrikoksista:
Haen poliittista turvapaikkaa Bulgariasta

Kysymys ei missään tapauksessa ole yksittäisestä tapauksesta, vaan siitä, että kansalaiset eivät voi luottaa oikeusministeriön alaisiin viranomaisiin. Erityisavustaja Lisa Palm ei ollut perehtynyt asiaan. Lukekaa uudestaan esimerkiksi tämän linkin sisältö:
Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon

Kysymys on ihmisoikeusrikoksista ja erityisavustaja Lisa Palmin vastaus asiaan on odella ylimielinen. Se on rikoslain 15 luvun vastainen. Kysymys on valtipetoksesta mikä ei vanhene koskaan.

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena yrittäjä Erkki Aho

Velallisten Tukiryhmälläkin on n. 9000 jäsentä niin ei voida sanoa, että kysymys on yksittäistapauksesta.
Minä en ole pyytänyt lainopillisia neuvoja kuten erityisavustaja Lisa Palm vastauksessaan antaa ymmärtää. Minä olen pyytänyt, että ministeri ja hänen avustajakaartinsa noudattavat Suomen lakia ja Ihmisoikeussopimuksia. Olen vaatinut, että ministeri ja hänen avustajakuntansa hoitaa virkavelvollisuutensa lain mukaisesti. Minä tunnen lain ja Ihmisoikeussopimukset. Siksi en tarvitse oikeusministeriltä mitään lainopillista apua. Päin vastoin. Minä voin antaa lainopillista apua oikeusministerille jos hän sitä tarvitsee ja näyttää tarvitsevan, koska on syytä epäillä, että toimii rikoslain vastaisesti ja ministerivalansa vastaisesti.

Ei ole ihme vaikka RKP:n kannatus laskee kun ministeri ja hänen alaisensa toimivat kansan ja kansalaisten edun vastaisesti.

Pyydän ja vaadin oikeusministeriä ja hänen avustajiaan noudattamaan Suomen lakia ja Ihmisoikeussopimuksia. Valtiopetos ja 1990-luvun omatekoisen laman asiat on selvitettävä. On lisäksi huomattava ettei korkein oikeus noudata Suomen lakia ja Ihmisoikeussopimuksia kun se jättää perustelematta kielteiset päätöksensä. On myös huomattava ettei laillisuusvalvonta toimi lain mukaisesti kun laillisuusvalvojien päätöksiä vain muutama aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Muut laillisuusvalvojien päätökset ovat ei anna aihetta päätöksiä. Oikeusministeriön alaisuuteen kuuluuvaa laillisuusvalvontaa on siis syytä epäillä rikollisesta toiminnasta kuten olen blogeissani osoittanut. Valtakunnansyyttäjävirastoa ja syyttäjälaitosta on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta ja juuri siksi käännyn oikeusministerin puoleen kun halusin, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen noudattaa Suomen lakia. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta, kun hän ei ryhdy toimenpiteisiin vakavissa rikoksissa. Otan esimerkkinä valtiopetoksen ja siitä johtuvien rikosten lisäksi bulgarialaisten työntekijöiden törkeän hyväksikäytön, työsuojelurikoksen ja yli 300 tunnin työn teettämisessä kuukausittain sekä ylityöpalkkojen maksamatta jättämisessä, sekä laittomissa irtisanomissa. Kysymys on Antero Penttilä Oy:n asioista.

PE 29.11.2019 Suomessa toimii oikeus-ja poliisimafia poliittisten puolueiden suojeluksessa.

Kehotan erityisavustaja Lisa Palmia muita oikeusministerin avustajia sekä oikeusministeriä perehtymään valtioneuvoston asetukseen oikeusministeriöstä Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä

 -----Alkuperäinen viesti-----
From: lisa.palm@om.fi
Sent: Wednesday, December 18, 2019 1:32 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Vastaus lähettämäänne VN/14150/2019 sähköpostiin 22.7.2019.
Hyvä Erkki,
Kiitos oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille lähettämästänne kirjeestä.
Oikeusministeri ei voi valitettavasti ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin eikä antaa oikeudellista neuvontaa.
Lainopillisten neuvojen saamiseksi voitte olla yhteydessä oikeusaputoimistoon, asianajajaan tai muuhun lakimieheen.
Ystävällisin terveisin
Lisa Palm

Lisa Palm
Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustaja
Justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare
Special Advisor to Minister of Justice Anna-Maja Henriksson

Lähettäjä: Erkki Aho [e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: torstai 18. heinäkuuta 2019 10.11
Vastaanottaja: VKSV@oikeus.fi; Henriksson Anna-Maja
Kopio: Eduskunta
Aihe: valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainein
Kidutusrikos

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, sisäministeri Maria Ohisalo, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Antti Rinne

Minun asiani on kidutusrikos, mikä on alkanut 11.5.1995 ja on jatkunut tähän päivään saakka. Kidutusrikoksen on mahdollistanut valtiopetos, mikä koostuu salaiseksi julistetussa ns. Koiviston konklaavista, 100 vuodeksi salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta sekä 25 vuodeksi salaiseksi julistetusta Aktiv Hansa-kaupasta. Valtiopetos sisältyy 1990-luvun lamaan, jossa pankit pelastettiin ja yrittäjien omaisuus ryöstettiin. 60 000 yritystä poistettiin markkinoilta ja niiden joukossa olivat PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy. Toimialaratinalisoinnissa markkinoilta poistettiin Suomen valtion johdolla 60 000 yritystä ja rikollisille annettiin syytesuoja. Näin on syytä epäillä koetun perusteella. Poliittiset päättäjät ovat vastuullisia asioissa eikä rikokset ole vanhentuneet, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä 24 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta, josta ulosotot ovat voimassa ja rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat koko ajan keskeytyksettä olleet vireillä.

PR-Teollisuus Oy:n asiassa jouduimme törkeän petoksen kohteeksi, koska kaupoissa Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ( päämiehinä Arsenal Oy ja Kera Oy) salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonan markan suuruinen petos. Kaupanvahvistajana kaupoissa asiakirjojen mukaan toimi tuleva syyttäjä, joka toimi syyttäjänä kaikissa kaupoista käydyissä oikeudenkäynneissä eli hän toimi esteellisenä syyttäjä, mikä on rikoslain mukaan rikos. Hän ei kuitenkaan kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.

Rikoskokonaisuuteen liittyy myös prosessipetos konkurssiasiassa, sillä tehdyt kaupat purettiin eikä konkurssiin hakijalla ollut saatavia PR-Teollisuus Oy:tä, mutta siitä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin. Se oli mahdollista, koska varatuomari X. X. antoi väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja ilman valtakirjoja. Käräjätuomari Z.Z. ei tarkistanut varatuomari X.X:n valtakirjoja vaikka laki sitä edellyttää. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Y.Y. jätti konkurssiasiassa valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen, vaikka hän oli itse pyytänyt valtakirjoja ja saanut valtakirjat valituksen tekemistä varten.

Väärän konkurssipäätöksen jälkeen rikosliiga ( syyttäjä, poliisi, asianajajat) käyttivät hyväkseen väärää konkurssipäätöstä uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Maan tapahan oli se, että kun yritys saatiin kaadettua niin yrittäjästä tehtiin rikollinen. Näissä oikeudenkäyneissä syyttäjänä toimi esteellinen syyttäjä, joka esti rikostutkinnat asioissa. Todistusaineistoilla rikostutkinnassa ei ollut mitään merkitystä eikä todistajia kuultu rikostukinnassa eikä oikeudenkäynneissä, joissa esteellinen syyttäjä sai itse määritellä tunteeko hän itsensä esteelliseksi. Hän ei tuntenut itseään esteelliseksi vaikka laki määrittelee hänet esteelliseksi. Kaikkiin oikeudenkäynteihin ei edes lähetetty haastehakemuksia, joiden lähettämisestä vastasi syyttäjä.
Oikeudenkäynnit eivät ole olleet oikeudenmukaisia.

Rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto on voimassa ja lisäksi kysymys on 24 vuotta kestäneestä rikoksesta eli kidutusrikoksesta, jossa oikeuden väärillä päätöksillä kaadettiin yritykset ja tuhottiin yrittäjän omaisuus ja elämä. Koko elämä perheen elämä aina kodista häätämiseen ja avioeroon asti. Asiat eivät ole vanhentuneet, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireilleä keskeytyksettä koko 24 vuoden ajan.

Lisäksi valtiopetos ei vanhene koskaan. Todistusaineistot asioista ovat kiistattomat ja kysymys on jatketusta kidutusrikoksesta, koska poliisi ei ole tutkinut rikoksia, syyttäjä ei ole syyttänyt rikoksia tehneitä vaan suojelut heitä, oikeuslaitos ei ole käsitellyt asioita oikeudenmukaisesti oikeudenkäynneissä ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kysymys on siis myös valtiopetoksesta, koska valtion viranomaiset ovat ottaneet itselleen sellaisen vallan jota heillä ei lain mukaan ole. Ulosottoviranomaiset ovat osa kokonaisuutta, joka on kiistatta osallistunut valtiopetoksesta johtuvaan kidutusrikokseen.

Olen haastanut ulosottoviranomaiset ja Suomen valtion oikeuteen. Valtiosyyttäjä Raija Toiviainen voi yhtyä syytteeseen ja poliisi voi tutkia asiat. Kysymys on nyt siitä onko Suomi oikeusvaltio vai ei. Lisäksi poliisiministeri, oikeusministeri ja pääministeri ovat vastuussa siitä, että virkamiehet ja oikeuslaitos toimii Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Valitettavasti haastehakemuksen ja todistusaineiston monistamista en ole voinut tehdä , koska ulosottoviranomaiset eivät ole keskeyttäneet ulosottotoimintaa oikeudenkäynnin ajaksi vaikka ulosottokaaren mukaan näin olisi pitänyt tehdä, koska ulosottoviranomaiset eivät ole esittäneet asiassa saantitodistuksia. Olen pyytänyt Oulun käräjäoikeudelta haastehakemuksen täydentämiseen jatkoaikaa jotta voin tarkentaa haastehakemusta ja monistaa todistusaineistot asioille. Minulla ei nyt ole mahdollista niitä tehdä, koska ulosotto ei sitä mahdollista. Minun on odotettava jotta saan elokuun eläkkeeni. Tämäkin on selkeä osoitus ulosottoviranomaisten minuun kohdistamasta kidutuksesta.

Pyydän valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ilmoittamaan kuka toimii rikostutkijana asiassa ja minun käsitykseni mukaan asian laatu huomionottaen syyttäjänä tulee toimimaan valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, jos valtio toimii lain ja asian vaatimalla tavalla. Tavoitteenani on se, että saan täydennetyn haastehakemuksen ja todistusaineistot valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Minä edellytän oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassa eli suullista käsittelyä asioille ja koska kysymys on todella Suomen historian kannalta merkittävästä asiasta niin oikeudenkäynnin videointi ja suora esittäminen joko youtubessa tai televisiossa on mielestäni ja kaikkien suomalaisten kannalta erittäin tärkeä asia.

Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon

Kalajoki 17.07.2019
Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Nimeni on Erkki Aho

TI 03.12,2019 Voiko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson jatkaa oikeusministerinä?

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, December 17, 2019 5:39 PM
To: sanna.marin@eduskunta.fi ; mari.ohisalo@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; li.andersson@eduskunta.fi ; kirjaamo@vnk.fi
Subject: Pyydän vastausta

Pääministeri Sanna Marin

Te korostitte tänään eduskunnassa välikysymyskeskustelussa, että Suomi on oikeusvaltio ja hallitus pitää kiinni siitä. Myös sisäministeri Maria Ohisalo korosti sitä,että Suomi on oikeusvaltio. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti puheenvuorossaan sitä, että Suomi on oikeusvaltio. Aikaisemmin myös opetusministeri Li Andersson korostanut, että Suomi on oikeusvaltio.
Kysyn pääministeriltä ja muilta ministereiltä: Miksi minun on pitänyt hakea poliittista turvapaikkaa Bulgariasta jos Suomi on oikeusvaltio?

 Haluan vain esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynti. Pyydän Teitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi ja muut salatut sopimukset

Siellä jossakin 17.12.2019
24,5 vuotta Suomen valtion järkyttävien oikeusmurhien ja kidutuksen kohteena

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho


anna-maja.henriksson@om.fi , teija.moilanen@om.fi, malin.brannkarr@om.fi ,anna.riikonen@om.fi, otto.andersson@om.fi , asa.myrberg@om.fi , lisa.palm@om.fi , hanna.seppa@om.fi ,
sara.luotonen@om.fi ,camilla.makinen@om.fi . niklas.mannfolk@om.fi , johanna.s.jokela@om.fi , henrik.stenback@eduskunta.fi , christel.liljestrom@eduskunta.fi , jade.malmi@eduskunta.fi

marko.junkkari@hs.fi, ulla.appelsin@is.fi, timo.haapala@is.fi, niklas.nyberg@ot.fi ,


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti