maanantai 30. marraskuuta 2020

Täydennys KRP:lle eilen 30.11.2020 tekemääni rikostutkintapyyntöön

 Minä Erkki Aho täydennän ja tarkennan eilen tekemääni rikostutkintapyyntöä jotta oikeat ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan.

Poliisi Sarparannan tapaus todistaa sen, että Oulun poliisi toimii niin, ettei valtiopetosta ja siitä johtuvaa PR-talojen konkurssivyyhteä tutkita vieläkään. Nämä yhdessä muodostavat kidutusrikoksen, jonka kohteena on Erkki Aho. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja on jatkunut keskeytyksettä tähän päivään saakka ja näyttää jatkuvan yhä edelleen.

Kajaanin poliisi palautti valtiopetoksen todistusaineiston eli salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen mikä oli tallennettu muistitikulle. Salaisen sopimuksen sivuilla 16-17 on valtiopetoksen todistusaineisto. Lisäksi hän palautti kirjoittamani kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on todistusaineistot kopioitunuta PR-talojen konkurssivyyhdestä, kaikki muut todistusaineistot paitsi asianajaja Asko Keräsen tunnustus ja kopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä. Kirjassani on ainoastaan maininta niistä ministeri Suvi-Anne Siimeksen vastauksessa.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Erittäin tärkeäksi asiakirjaksi tässäkin tapauksessa nousee tämä yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.html , siis tämä toistusaineisto ja se, että käräjätuomari Jyrki Määttä toimi esteellisenä käräjätuomarina ja teki asiassa päätöksen, vaikka asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi.

Tämä yksi tärkeä asia on

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Käräjätuomari Jyrki Määttä pelasti toiminnallaan poliisi Tiina Sarparannan. Ensin Oulun poliisit muuttivat käräjäoikeuden laamannin päätöksen R-asian S-asiaksi. Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassani päätöksen, että asia on rikosasia.


Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.


"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni


Asian ydinhän on tämä:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Tein rikostutkintapyynnön asiassa Oulun poliisille, koska käräjäoikeuden laamanni oli pättänyt asian rikosasiaksi. Oulun poliisi muutti R-asian S-asiaksi ja tutkinnanjohtajaksi määrättiin Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta. Lähetin Sarparannalle sähköpostilla aineistoa, koska hän ei halunnut antaa minulle asianomistajakuulustelua. Lähetin hänelle kirjoittamani kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja kopioon salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksen , mikä oli taltioitu muistitikulle.


Sarparanta palautti todistusaineistot ja teki tutkimatta jättämispäätöksen.

Haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Käräjätuomari Jyrki Määttä teki asiassa minun oikeustajuni mukaan esteellisenä poliisi Sarparannan suojelupäätöksen, vaikka asia olisi pitänyt siirtää Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi, koska epäillty rikos oli tehty Kajaanissa.
Raahen käräjäoikeudenssa asiani käsittelyssä käräjätuomari Sarianna Ervastin olisi tullut avata nämä alalolevat linkit, jotka sisältävät todistusaineistot. En voinut ottaa näistä paperikopioita, koska ulosotto vie rahani.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-Talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-Teollisuus Oy:n konkurssivyyhti todistusaineistoon 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen mukaan voin näin tehdä, koska kysymys on sähköisellä tavalla lähetystä todistusaineistosta.


Raahen-Ylvieskan käräjäoikeuden olisi pitänyt sisäisenä siirtona siirtää Ylivieskan toimipisteesta Raahen toimipisteen tämä todistusineisto, jonka minä olen tehnyt ja maksanut kopiot ja ostanut siihen todistusaineistona olevat kirjat.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Käräjäoikeus ei toiminut niin, että aineisto olisi siirretty kuten vaadin. Kävin todistajani kanssa tarkistamassa asian ennen käräjäoikeuden päätöstä käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa ja saadessa selostuksen asiasta.


Tässä on loppulausuntoni käräjäsihteerin kuulustelukertomukseeen.

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Tämä teksti käräjäsihteerin kuulustelukertomuksesta. Todistusaineisto olisi pitänyt siirtää Raahen toimipisteeseen:

Aho oli toimittanut jossakin vaiheessa joko postitse tai tuomalla henkilökohtaisesti Ylivieskan kansliaan kaksi pahvilaatikollista kirjoja ja muita asiakirjoja.


Tämä pitää paikkansa, että olin toimittanut Ylivieskan käräjäoikeuden (käräjätuoamri Jyrki Jylhän) päätökseen eriävän mielipiteeni ja siinä oli sen todistusaineisto).


Sähköpostiviestini linkkejä ei avattu Raahen käräjäoikeudessa eikä todistusaineinstoa siirretty Ylivieskan toimipisteestä Raahen toimipisteeseen vaan tehtiin väärä päätös, jonka Rovaniemen hovioikeus siunasi. Tätä väärää päätöstä käytettiin hyväksi tässä uudessa oikeudenkäynnissä Lappin käräjäoikeuden istunnossa.


Minä katson, että minulla olisi pitänyt olla oikeus todistaa näillä todistusaineistoilla, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi ne ovat perintäkelvottomia. En saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Sen lisäksi tämän todsistusaineiston käyttämisen estäminen ja poliisin tutkimattajättämiset vuodesta 1997 lähtien tähän päivään ja rikollisten suojelut varmasti täyttävät kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön:


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala esti minua kysymästä Lapin käräjäoikeuden istunnossa tätä asiaa ja laajemmin kuulustelemasta käräjätuomari Sarianna Ervastia. Lisäki rikostutkunnassa ja oikeuskäsittelyssä estettiin todistajaani Ivan Georgievia todistamasta asiassa.


Tuomio 20/146716 on minun oikeustajuni mukaan väärä johtuen siitä, että esitutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Minä en saanut asianomaistajakuulustelua enkä saanut antaa todistusaineistoja eikä toistajaani kuultu.


Koska en saanut asianomistajakuulustelua niin sovin poliisi Joel Mäntysaaren kanssa, että saan antaa loppulausunnot asiassa ja hän kirjasi asian asiakirjaan.


Loppulausunnot ovat tässä:


Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html


loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html


loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html


Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html


loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html


loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html


Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Lisäksi olin toimittanut tutkinnanjohtaja Hannu Mensoselle ja tutkija Pekka Niskakankaalle todistusaineistoksi kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on PR-Talojen konkurssivyyhden todistusaineisto

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


sekä kopiot salatuista 48 miljoonan pantatuista asiakirjoista.

Kaikki minun loppulausunnot sekä kirjani ja kopiot pantatuista kiinnitysasiakirjoista puuttuivat syyttäjän aineistosta.


Kaiken huipuksi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön.

Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Loppulausunnoistani varmasti näkee mikä on totuus, mutta se on haluttu tietoisesti sivuuttaa jotta voidaan pelastaa käräjätuomari Sarianna Ervasti ja muut henkilöt.


Aluesyyttäjä Karikoski oli varmasti tietoinen kaikista asioista, Se näkyy sähköpostiviesteistä joita olen hänelle lähettänyt

TI 17.11.2020 Käräjäoikeudelle, syyttäjälle ja poliisille

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/ti-17112020-karajaoikeudelle.html


TO 05.11.2020 Johtava aluesyyttäjä Ilpo Virtanen asia R20/2978

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-05112020-johtava-aluesyyttaja-ilpo.html


Ylitarkastaja Heidi Korri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html


Näiden perusteella aluesyyttäjä Juha Karikoski oli varmasti tietoinen tosiasioista.

On tietoista toimintaa, että rikostutkinta ja syyteharkinta asiassa on tehty väärin. Lisäksi heidän olisi tullut reagoida asiaan rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaisesti. Kysymyksessä on valtiopetos.


Lapin käräjäoikeuden tuomari Jarkko Pekkala oli tarkasti tietoinen asioista. Sen osoittaa hänelle lähettämäni sähköpostiviesti ja hänen vastauksensa siihen.


Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;


Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala oli tietoinen asiasta koska ilmoitin hänelle asiasta etukäteen.

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.htmlPekkala Jarkko (KO)


Fri, Nov 20, 9:50 AM (9 days ago)


to me

Finnish


English

   

Translate message

Turn off for: Finnish
Erkki Aho,

 

Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.

 

Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.


Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.


Ystävällisin terveisin,


Jarkko Pekkala

Käräjätuomari


Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi


Käräjäoikeudentuomari ei voi valita todistajia. Hän valitsi ja jätti minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Se oli EOS:n 6 artiklan vastainen.

Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.


Kuulusteluun minut kutsui poliisi Joel Mäntysaari ja hän ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä hiukan prostetoin asiaa. Otin kuitenkin kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan, joka todistaa tapahtumien kulun.


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Minä en siis saanut ns. kuulustelussa antaa mitään todistusaineistoa eikä minun todistajaani kuultu.


§

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


En siis saanut varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan. Sekin on EOS:n 6 artiklan vastainen menettely.


Kaikki nämä henkilöt: ulosottoviranomaiset, tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, tutkija Pekka Niskakangas, aluesyyttäjä Juha Karikoski, sekä käräjätuomarit Sarianna Ervasti ja Jarkko Pekkala olivat tietoisia valtiopetoksesta näiden videoiden perusteella


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Tämän johdosta minun olisi tullut saada todistaa valtiopetos ja todistuksesssani kuulustella todistajiksi nimeämäni henkilöitä.

Valtiopetoksen todistaminen ja sen yhteys PR-talojen konkurssivyyhteen on kiistaton.


Olen mieluummin yksin oikeassa kuin lauman kanssa väärässä

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/olen-mieluummin-yksin-oikeassa-kuin.html


Tämä allaoleva todistusainesto, jonka Oulun poliisi ja Oulun käräjäoikeus estivät siirtämästä todistusaineistoksi asiassa Ylivieskan toimipisteestä Oulun toimipisteeseen, jossa Lapin käräjäoikeus istui, on erittäin tärkeä

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Lisäksi kirjoittamani kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa todistusaineistona sekä SSP-sopimus todistavat asian.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


sekä todistajani asiassa


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.

Käräjätuomari Jarkko Pekkala esti todistajieni käytön oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti jättämättä kutsumatta heidän oikeudenistuntoon


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Minun oikeustajuni mukaan kidutusrikos on kiistaton sekä valtiopetos on kiistaton. Nyt olen selvittänyt ja tarkentanut viimeisimmät tapahtumat asioista niin kuin ne ovat tapahtuneet. On saatava todelliset ja oikeat syylliset vastuuseen asioissa. Valtiopetosta ei saanut todistaa eikä siitä johtuvaa PR-talojen konkurssivyyhteä. Mielestäni kaikkien viranomaisten olisi tullut reagoida kidutukseeni ja valtiopetokseen oikealla tavalla.


10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)


Kalajoki 01.12.2020

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajokilauantai 28. marraskuuta 2020

Pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille on annettu syytesuoja

 

Koiviston konklaavissa ja muissa vastaavissa palavereissa on päätetty pelastaa pankit ja antaa rikollisille syytesuoja. Siksi minä eikä muutkaan pankkikriisin uhrit voi saada oikeutta Suomessa. Ulosotto on organsoitu tietyllä tavalla

Perintätoimen laittomuudet

https://www.youtube.com/watch?v=vCdEJph4pzc&t=142s

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

https://www.youtube.com/watch?v=I3LfLx2JNFg&t=257s

Olen tehnyt rikostutkintapyyntöjä ajoissani kymmeniä ellei satoja ja asiani on ollut vireillä keskeytyksettä tähän päivään saakka.

Poliisin tutkimattajättämättäpäätöksiä ( tässä on vain n. 20 %:n viranomaisten tekemistä päätöksistä asioissani).

Raimo Ollila, Ylivieskan poliisi, jokainen tutkintapyyntö on jätetty tutkimatta. Tutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mm.

15.3.1997, täydennys 23.3.1997, päätös

26.06.1997 6870/5406/97

9.10.1997 6870/R/891/97, S10109/01,

13.08.2002 6870/S/10109/01,

13.08.2002 S/10456/02,

03.01.2002 R/1690/ Olli Sikala Haapajärven poliisi

Erkki Huhtakallio, Ylivieskan poliisi 3.8.1998 tehty tutkintapyyntö

Kaarlo Similä, Ylivieskan poliisipäällikkö, tutkintapyyntö 12.07.2002

lausuma Ylivieskan käräjäoikeudelle 25.2.2004

Tapio Mäkelä Oulun KRP, tutkintapyyntä 20.08.1997

10.1.1998

26.8.1998 2521/R/737/97, kirje 30.3.200,

varatuomari Jorma Herttuaisen tekemä tutkintapyyntö 22.5.1998, lausuma 30.3.2000

Eero Klemetti, Oulun KRP:n päällikä 2400/R/506/00

Pentti Yliniva, KRP:n päällikkä. Pohjoinen osasto

18.11.1999 tehty tutkintapyyntä

10.09.1998 tehty tutkintapyyntö

2400/R/760/9919.4.2000

2400/R/737/97.19.12.1997

2400/R/760/99,18.11.1999

2400/S/13013/9919.11.1999

2400S/13077/99 15.12.1999 ,

19.5..2000 106/TUP/98

Kauko Aaltomaa, KRP, apulaisjohtaja, tutkintapyyntö 5.5.2000,

ratkaisu 30.5.2000 106/TUP/98,

tutkintapyyntö Aaltomaalle 4.6.2000,

3.4.2001 28/TUP/01

Rauno Ranta, KRP:n päällikkö tutkintapyyntö 18.8.1998,

Rauno Ranta, Juha Keränen, päätös 15.12.1998 106/TUP/98

2.5.2000 106/TUP/98 Rauno Ranta ja Kauko Aaltomaalle

1.9.2003 64/TUP/03 Rauno Ranta ja Marko Viitanen

Jouko Rajaniemi, poliisiylitarkastaja Oulun läänin hallitus 6.7.1999 POL 374 B

Erkki Haikola, Oulun läänin poliisiosaston päällikkö, tutkintapyyntö 18.8.1998

Jorma Vuorio ja Jonne Lähteenmäki, sisäasiainministeriön poliisiosasto 10.8.1998 84/662/98,

poliisiministeri Jan-Erik Enestamille tehty tutkintapyyntö 20.7.1998

17.8.1998 kirje ja tutkintapyyntä poliisiylitarkastaja Jorma Vuoriolle

10.8.1998 päätös 84/662/98

28.6.2000 SM-2000-1060/Ri-2 Jorma Vuorio ja Jonne Lähteenmäki

Jorma Toivanen ja Jonne Lähteenmäki 20.3.2000 dnro 49/662/98

11.6.2002 SM-2002-1312/Ri-

Kimmo Markkula KRP Vantaa 12.7.2002 88/TUP/02,

12.7.2002 88/TUP/02

12.7.2002 93/TUP/02

Juha Vehmaskoski KRP:n rahanselvittelykeskus, kieltäytyi tutkimasta Rinstrojen rahanpesua, vaikka Rienstra oli tuomittu USA:ssa rahanpesusta ja Suomessakin näytöt olivat kiistattomat

Reijo Naulapää, poliisiylijohtaja sisäasiainministeriö tutkintapyyntö 16.8.1998

kirje 20.3.2000 dnro 49/662/98,

tutkintapyyntö Naulapäälle 29.5.2000

Kari Häkämies sisäministeri 25.8.1999, vastaus kansanedustajien Risto Kuisma, Raimo Vistbacka, Bjarne Kallis, Tapio Karjalainen, Matti Huutola, Marja-Leena Kemppainen, Pekka Vilkkuan tutkintapyyntöön, yksi kansanedustaja pyyhki nimensä yli tutkintapyynnöstä. Hänen nimensä on Antti Rantakangas

Rauno Rannan vastaus kansanedustaja Raimo Vistbackalle

Ville Itälän keskustelunvahvistus 8.1.2001 SM-2001-776/Tu-411

Tapio Kalliokosken päätökset 22.10.2004

20.10.2004.

25.10.2004

22.10.2004

22.9.2004, päätökset ovat koodittomia

Tapio Mäksen päätös 22.4.2005 2400/s/10249/05


6870/S/10431/99, Aho, Virta

6870/R/1104/97, Aho

6870/R/372/97, Aho, Virta

6870/R/1279/98, Aho

6870/R/1372/99, Aho

6870/S/10148/00, Aho

6870/R/1371/99, Aho

6870/R/833/00, Aho

6870/S/10109/01, Aho

6870/R/137/01, Aho

6870/R/412/97, Aho

4728/R/288/96, Aho

4728/R/339/96, Aho

6870/S/10375/02, Aho

6870/R/120/03, Aho

6870/R/1041/07, Aho

6870/R/1521/04, Aho

6870/R/4131/07, Aho

6870/R/10837/06, Aho

6870/S/10225/08, Aho

6030/R/1690/02, Aho

6610/S/10590/05, Aho

6610/S/11066/05, Aho

6610/S/10599/06, Aho

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:

106/TUP/98

28/TUP/01

88/TUP/02

93/TUP/02

157/TUP/03

156/TUP/04

923/7/08

328/7/10

360/7/10

2400/2011/1106

2400/2011/1376

2400/2011/1639

2400/2012/609

POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:

2400/S/10176/14

2400/S/10104/14

2400/S/10078/14

2400/s/10615/11

2400/S/10357/08

2400/S/10249/05

2400/S/10591/04

2400/S/10590/04

2400/S/10589/04

2400/S/10588/04

2400/S/10736/03

2400/R/760/99

2400/R/737/97

Oikeuden vääriä päätöksiä

R98/503 Ylivieskan käräjäoikeus 01.06.1998 R98/71 144

R02/393 Ylivieskan kärjäoikeus 15.02.2002 RD01/361 10046

S01/320 Ylivieskan käräjäoikeus 30.01.2001 K00/1003 148

S00/1437 Ylivieskan käräjäoikeus 13.11.2000 K00/1003 1311

S01/447 Ylivieskan käräjäoikeus 28.02.2001 K001/1003 280

R98/692 Ylivieskan käräjäoikeus 26.08.1998 R98/90 224

R03/150 Ylivieskan käräjäoikeus 19.12.2002 R02/276 R1.OH.KP

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 30.05.1996 nro 860

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 03.01.1997 96/531

Ylivieskan käräjäoikeuden päätös 28.06.1996 nro 900

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 26.08.1998 nro 228

Ylivieskan käräjäoikeudenpäätös 19.09.2000 bro 1066

Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 03.10.2000 nro 1050

Vaasan hovioikeuden tuomio 21.05.1999 nro 521

Vaasan hovioikeuden päätös 08.12.2000 nro 1376

Vaasan hovioikeuden päätös 07.05.2001 nro 545

Vaasan hovioikeuden päätös 13.01.2000 nro 39 R98/692

Vaasan hovioikeuden päätös 31.01.2000 nro 39

Korkeimman oikeuden päätös 11.01.2002 R2000/206 nro 0017

Korkeimman oikeuden päätös 24.01.2001 H2000/386 nro 0143

Korkeimman oikeuden päätös 20.09.2001 nro 1841

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2001/318 nro 1800

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/16 nro 1801

Korkeimman oikeuden päätös 10.07.2003 H2002/210 nro 1802

Korkeimman oikeuden päätös 28.06.2002 H2001/138 nro 1771

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.12.2004 3383 nro 17602/04

konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.

S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus

Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:


186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14

Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi

Laillisuusvalvojien päätökset

apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätös 24.11.2004 Dnro 2406/4/04

suppea luettelo löytyy tästä osoitteesta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2015/03/suppea-asialuettelo.html

Selostukset viranomaisten rikollisesa toiminnasta löytyvät oikeustoimi- ja poliisiblogistani

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Kirjassani on kopio rikostutkintapyynnöstä sivuilla 362-363 on kopio rikostutkintapyynnöstä, jossa kahdeksan kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta pyytäää rikostutkintaa asiassani. Yksi kansanedustaja eli Antti Rantakangas veti nimensä yli tutkintapyynnöstä, koska hän huomasi, että rikostutkinta tulisi koskemaan myös Markku Koskea.

Asiassa Kari Häkämies teki tutkimattajättämispäätöksen perustuen poliisihallituksen päätökseen.

Aikanaan kävin Helsingissä Alpo Ylitalon kanssa kysymässä sen ajan tunnetuinta asianajajaa Reino Lundenia hoitamaan asiaani. Lunden otti mielellään vastaan Alpon tuomat sikarit, mutta asiaani hän ei ryhtynyt hoitamaan. Hän sanoi, että vastassa on salaliitto ja salaliitosta ei ole Suomessa lakia. Hän näki tehtävän mahdottomaksi.

Kun professori Erkki Aurejärvi oli Kokkolassa luennoimassa niin minä kysyin häneltä , että voisiko hän ryhtyä hoitamaan asiaani. Aurejärvi kieltäytyi ja sanoi, että jos hän ryhtyy ajamaan asiaani, niin varmasti häviät.

Yle! Kuuntele ja hämmästy! Emeritus professori Erkki Aurejärvi

https://www.youtube.com/watch?v=hKTQAYzH2VQ&t=264s

Minä kysyin professori Jyrki Virolaista hoitamaan asiaani. Jyrki Virolainen kieltäytyi vedotaan terveyteensä.

Ylivieskan oikeusaputoimiston Kari Peippo teki asiassani korkeimmalle oikeudelle tuomionpurkuluonnoksen, mutta kieltäytyi allekirjoittamasta sitä.

Kun en saanut Suomessa asianjajaa niin menin Ruotsiin ja Haaparannasta löysin asianajajan, jonka ryhtyi innolla hoitamaan asiaani, koska hänellä oli asianajo-oikeudet myös Suomessa. Asia kaatui kuitenkin siihen, että Ylivieskan oikeusaputoimisto ja Kari Peippo kieltäytyivät antamasta oikeusapua ruotsalaiselle asianajajalle.

Olin sopinut poliisijohtaja Jouni Välkin kanssa tapaamisen sisäminisreriöön , koska hän oli kiinnostunut selvittämään asiaani. Kun menin Kalajoelta Helsinkiin sisäministeriöön tapaamaan sovittuna aikana poliisijohtaja Jouni Välkkiä, niin paikalle tuli poliisi Jonne Lähteenmäki, joka pyysi minua poitumaan välittömästi Sisäministeriöstä tai hän pidättää minut. Minä poistuin Sisäministeriön poliisiosastolta pettyneenä ja hämmästyksen vallassa. Myöhemmin sain tietää, että poliisijohtaja Jouni Välkki oli tehnyt itsemurhan.

Kävin myös useita kertoja Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla pyytämässä rikostutkintaaa asioissani. Muistaakseni poliisi Kesti hääti minut välittömästi ulos Oulun läänin hallituksen poliisiosastolla ja sanoi, ettei niitä asioita tutkita.

Toisen kerran kun kävin Oulun lääninhallituksen poliisiosasastolla , niin poliisi Rajaniemi oli kiinnostunut siitä, että onko syyttäjä Sulo Heiskari vähentänyt ryyppäämistään. Syyttäjä Sulo Heiskarillahan oli vaikeuksia alkoholin käytössä. Pitkäaikainen lautamies Reijo Niemelä kääntyi puoleeni, koska syyttäjä oli hänen mielestään useasti ”pöhnässä” oikeudenistunnossa. Koska minä oli Kalajonen kunnanvaltuuston ylivoimainen ääniharava, niin ihmiset kääntyivät puoleeni. Minä kävin laamanni Kuurinmaa-Myllyniemen puheilla ja otin asioita esille. En voinut hyväksyä sitäkään, että syyttäjä Heiskari toimii Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja kävi vielä julkisuudessa oikeustaistelua oikeudenkäynnissä kohtelemiaan ihmisiä kohtaan.

Heiskari on innokas kirjoittaja. Hänen kirjoituksiaan löytyy myös netstä Suomi 24 sivuilta nimimerkillä sotamies Sveijk ja useilla muilla nimimerkeillä, joissa hän mollaa minua, Erkki Ahoa. Hän soitteli minulle jatkuvasti, mutta minä estin hänen soittelunsa sen jälkeen kun hän soitti minulle ja kertoi olevansa vielä vapaalla jalalla oleva perkele.

Kolmannen kerran kävin Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla yrittäjä Alpo Ylitalon kanssa. Tapasimme poliisijohtaja Haikolan. Minä huomasin, että poliisijohtaja Haikolalla oli vailinaiset juridset tiedot ja siksi pyysin häntä kertomaan, että mitä siinä ja siinä laissa sanontaan ja sen lain siinä ja siinä pykälässä. Haikola otti nokkiinsa ja totesi ettei tämä olen tietokilpailu. Otimme esille myös direktiivien vastaisen Naturan toteutuksen. Naturaan laitettiin luonnonsuojelualueet eikä tehty uhanalaisten lajien kartoitusta. Olisi pitänyt tehdä luettelot uhanalaisiste eläimistä ja kasveista ja valita Naturaan vain parhaimmat otokset. Nyt valittiin kaikki. Ei noudatettu suhteellisen suojelun periaatetta. Minun Natura-blogini todistaa mitä on tehty ja miten olisi tullut menetellä.

http://naturansalat.blogspot.com/

Kävin Rovaniemellä yhdessä Heino Virran kanssa kertomassa poliisijohtaja Yli-Nivalle tosiasiat todistusaineistoineen. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Kävin Torniossa Heino Virran kanssa kertomassa tosiasiat ja näyttämässä todisteet syyttäjä Kirsi Männikölle PR-talojen konkurssivyyhdestä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Ministeri Pirkko Mattila järjesti minulle tapaamisen poliisiylijohtaja Mikko Paateron kanssa. Esittelin asiat ja todistusaineistot poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle. Hänkin totesi rikokset tapahtuneeksi. Neuvotelu oli asiallinen ja pääsimme asioista yksimielisyyteen. Hän siirsi asian käsittely poliisiosastolle, josta tuli vastaus, ettei asioita tutkita.

Kun täytin 50 vuotta 27.5.2000 niin olin menossa perheeni kanssa Tallinnaan. Menin samalla reissulla perjantaina Vantaan KRP:hen. Kerroin asiani. Jouduin odottamaan vajaan tunnin ja paikalle tuli rikostutkitja Pauli Mattila. Kerroin hänelle asiani ja näytin todistusaineistot. Hän pyysi minua Tallinnan reissun jälkeen jäämään maanantaiksi Helsinkiin jotta voidaan aloittaa rikostutkinnat. Hänen mukaansa on syytä epäillä rikoksista syyttäjä Sulo Heiskaria ja poliisi Raimo Ollilaa, Hän soitti poliisijohtaja Kauko Aaltomaalle, joka kielsi rikostutkinnat asiassa. Siksi tulin perheeni kanssa sunnuntaina takaisin Kalajoelle.

Olen tehnyt koko ajan kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyyntöjä asiassani Oulun poliisille ja Keskusrikospoliisille sekä Valtakunnansyyttäjälle ja laillisuusvalvojille. Olen myös hakenut tuomionpurkuja korkeimmalta oikeudelta. Kalajokinen asianajaja teki tuomionpurkuhakemuksen korkeimmalle oikeudelle. Hän ei kuitenkaan näyttänyt tekemäänsä hakemusta minulle kuin vasta jälkikäteen. Huomasin heti ettei tuolla hakemuksella tuomonpurkuja tule. Mielestäni asianajaja vain rahasti asiassa oikeusaputoimistoa.

Kun Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassani päätöksen, että asia on rikosasia.Oulun käräjäoikeuden laamanni teki asiassa seuraavan päätöksen.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

Asian ydinhän on tämä:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tein rikostutkintapyynnön asiassa Oulun poliisille, koska käräjäoikeuden laamanni oli pättänyt asian rikosasiaksi. Oulun poliisi muutti asiani S-asiaksi ja tutkinnanjohtajaksi määrättiin Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta. Lähetin Sarparannalle sähköpostilla aineistoa, koska hän ei halunnut antaa minulle asianomistajakuulustelua. Lähetin kirjani ja salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen , mikä oli taltioitu muistitikulle.

Sarparanta palautti todistusaineistot ja teki tutkimatta jättämispäätöksen.

Haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Käräjätuomari Jyrki Määttä teki asiassa minun oikeustajuni mukaan esteellisenä poliisi Sarparannan suojelupäätöksen, vaikka asia olisi pitänyt siirtää Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi, koska rikos oli tehty Kajaanissa.

Minä haastoin Sarparannan oikeuteen siksi, että hän jätti asiani käsittelemättä vaikka todistusaineistot olivat kiistattomat PR-talojen konkurssivyyhdestä, kidutuksestani sekä valtiopetoksesta. Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä ryhtyi käsittelemään asiaa. Minä pidän esteellisenä tuomarina. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa varatuomari Mikko Kovalaisen nostamassa kunnianloukkausoikeuden käynnissä. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Oikeudenistuntoa oli kuuntelemassa kolme henkilöä Olli Puolitaival Jäälistä, Alpo Ylitalo Kokkolasta ja lautamies Pentti Heikkinen Suomussalmelta. He todistavat asian ja kuulustelunauhat todistavat asian.
Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html

Koska asioita ei saanut rikostutkintaan normaalilla tavalla niin

minä ajoin tahallinen ylinopeuden jotta saan asiat rikostutkintaa esitutkintalain perusteella

2 § Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

 1. asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

Ilmoitin asiasta heti Kalajoen poliisile Tomi Reinikaiselle. Sen jälkeen Ylivieskan poliisi Leskinen pyysi minut kuulusteluun, mutta kieltäytyi ottamasta käsittelyyn teko-olosuhteita eli mielipahaani siitä, ettei PR-talojen rikoksia tutkita. Ylivieskan poliisi Leskinen ei ottanut asioita tutkittavakseen ja minä sain kuukauden ajokiellon.

Minä olen kirjoittanut terapiatyönä Kalajoen historiaa ja koonnut Kalajoen historiaa käsittelevän täidenäyttelyn, mikä on nähtävillä Kalajoki-näyttely- blogissani http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/ Minä siirsin taidenäyttelyni oman yritykseni nimiin ja kerroin ulosottoviranomaisille asian. Verottajan arvio näyttelyni verotusarvoksi oli 33 400 euroa. Kun ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asiaan, niin minä tein rikosilmoituksen itsestäni Kalajoen poliisille. Poliisi jätti asian tutkimatta. Minä haastoin poliisin oikeuteen, mutta Raahen käräjätuomari Timo Tammiketo jätti asian käsittelemättä. Minulla oli suuria vaikeuksia saada Taidenäyttelykansiotani takaisin Raahen käräjäoikeudesta. Se oli todistusaineistonana siellä. Näyttelykansiossa oli kuvat maalauksista ja rakennusten pienoismalleista ja niiden historiikit. Lisäksi siinä oli kertomus Näyttelyn syntyhistoriasta eli PR-talojen konkurssivyyhdestä ja siinä tapahtuneissa rikoksista.

Minä ajattelin, että kuinka suuri rikos minun pitää tehdä jotta saan asiat rikostutkintaan. Minä olin kyllästynyt siihen, että vaikka minä jatkuvasti olen vastustanut rikollisesti aikaansaatuja ulosottoja ulosottoviranomaisille niin, en saa niitä lopetetuksi. Kaikki minun ulosottosaatavani ovat saatu aikaan rikollisesti ja ovat siksi perintäkelvottomia. Ulosottoviranomaiset eivät ole kiinnostuneita siitä, että yhdessä voisimme saada aikaan rikollisesti aikaansaatujen ulosottojen lopettamisen.

Ulosottoviranomaiset ovat olleet tarkasti tietoisia tosiasioista.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html

Ylitarkastaja Heidi Korri 15.11.2018

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/11/ylitarkastaja-heidi-korri.html

Ulosottoviranomaiset ja oikeusviranomaiset olivat tarkasti tietoisia siitä, että ulosottoni ovat rikollisesti aikaansaatuja. He eivät noudataneet lain määräyksiä. Heidän olisi tullut rikoslain 15 luvun 10 § mukaan reagoida asioihin.

10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Minä tein sähköpostiviestin ulosottoviranomaisille jos kerroin tunteeni ulosottoviranomaisten toiminnasta. Tavoitteenani oli saada asiani ja 1990-luvun laman ja pankkikriisin uhrien asiat suuren yleisön tietoisuuteen tavalla joka ylittää uutiskynnyksen virallisen tapahtuman kautta eli oikeuskäsittelyn kautta. Ilmoitin asiasta useita kertoja sanomalehti Kalevalle sekä Ylen Oulun toimitukseen. Nyt oikeus teki päätöksen ja Kaleva teki jutun. Kaleva on toistuvasti kieltäytynyt julkaisemasta tietoja asioistani tai on tehnyt minua mollaavan jutun.

Aikanaan Helsingin Sanomien toimittaja Harri Nykänen teki jutun asiastani, mutta päätoimittaja ei julkaissut juttua. Myös Ilalehden toimittaja Uolevi Mattila teki jutun asiastani, mutta päätoimittaja kielsi julkaisemasta. Iltasanomien toimittaja Manu Paajanen teki jutun asioistani, mutta päätoimittaja kielsi julkaisemasta.

Olen ollut lukusia kertoja yhteydessä Ylen ajankohtaistoimitukseen ja MOT-ohjelmaan, mutta mitään vastausta ei ole tullut.

Tuomio 20/146716 27.11.2020 on syntynyt Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n Ihmisoikeusjulistuksen vastaisella tavalla,


Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen

  5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

  6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

  7. artikla.Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

  8. artikla Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

EOS:n 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Tämä varmasti täyttää kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön:

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Euroopan Ihmisoikeusopimuksen 6 artiklan mukaan d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;


Käräjätuomari Jarkko Pekkala valitsi todistajat oikeudenkäyntiin siten, että vain vastapuolen todistajat kutsuttiin oikeudenistuntoon todistamaan ja minun todistajat jätettiin kutsumatta.


Minä olen nimennyt todistajikseni asiassani seuraavat henkilöt:

 • Ivan Georgiev todistaa käyntimme Raahen käräjäoikeuden kansliassa, kun kävimme tarkistamassa todistusaineistoni siellä käräjätuomarin paikalla ollessa

 • Pentti Arhippainen todistaa, että Kera Oy oli myyjänä laittanut PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta poistettavien yritysten joukkoon. Kysymys on törkeän petoksen todistamisesta.

 • Liisa Mariapori todistaa kirjeensä YK:n ja EU:n elimille todeksi ja samalla valtiopetoksen tapahtuneeksi

 • Jouko Raita todistaa oman oikeustapauksensa kautta Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja SSP-sopimuksen siihen.

 • Jukka Davidsson todistaa 1990-luvun laman asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet – valtiopetos ja ihmisoikeusrikokset

 • Jorma Jaakkola todistaa valtiopetoksent tapahtuneen asiakirjoin

 • Hilkka Laikko todistaa oman oikeustapauksen kanssa valtiopetoksen tapahtuneen js SSP-sopimuksen vaikutuksen siihen.

 • Olli Puolitaival todistaa oman oikeustapauksensa kanssa säästöpankin toiminnan pankkikriisissä ja sen yhteyden valtiopetokseen

 • Veli Palokari todistaa SSP-sopimuksen vaikutuksesta hänen ja läheistensä ravitsemusalan toimintaan. Ravitsemusalalle oli SSP-sopimuksessa sovittu toimialarationalisointi. Palokari todistaa laajemmin Suomen viranomaisten toimintaa yrityksiä kohtaan.


Käräjätuomari Jarkko Pekkala oli tietoinen asiasta koska ilmoitin hänelle asiasta etukäteen.

Oikeudenkäymiskaaren ja ihmisoikeussopimusten vastaista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/oikeudenkaymiskaaren-ja.htmlPekkala Jarkko (KO)


Fri, Nov 20, 9:50 AM (9 days ago)


to me


Finnish


English

   

Translate message

Turn off for: Finnish


Erkki Aho,

 

Alla mainitsemanne asia on esillä pääkäsittelyssä ensi viikon perjantaina eli 27.11.2020 kello 9.00. Asia vaikuttaisi lähettämienne sähköpostiviestien perusteella olevan monelta osin riitainen. Tulemme selvittämään kaikki riitakysymykset asian pääkäsittelyssä samoin kuin tarvittavan todistelun laajuuden. Tarvittaessa jatkamme asian pääkäsittelyä muina päivinä.

 

Pitää paikkaansa, että Oulun käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä ratkaisemaan asian. Tämän vuoksi Rovaniemen hovioikeus on määrännyt allekirjoittaneen ratkaisemaan asian esteettömänä tuomarina. Tiedoksenne, että asian pääkäsittelyyn tulee myös pöytäkirjanpitäjäksi esteetön henkilö Lapin käräjäoikeudesta.


Jatkamme asian selvittämistä asian pääkäsittelyssä.


Ystävällisin terveisin,


Jarkko Pekkala

Käräjätuomari


Lapin käräjäoikeus, Kemin kanslia

Valtakatu 39, 94100 Kemi

02956 49988

jarkko.pekkala@oikeus.fi

Käräjäoikeudentuomari ei voi valita todistajia. Hän valitsi ja jätti minun todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon. Siksi oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Se oli EOS:n 6 artiklan vastainen.

Rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.Kuulusteluun minut kutsui poliisi Joel Mäntysaari ja hän ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Minä hiukan prostetoin asiaa. Otin kuitenkin kuulusteluun mukaan kuulustelutodistajan, joka todistaa tapahtumien kulun.

Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html  

Minä en siis saanut ns. kuulustelussa antaa mitään todistusaineistoa eikä minun todistajaani kuultu.

6 §

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


En siis saanut varsinaista asianomistajakuulustelua lainkaan. Sekin on EOS:n 6 artiklan vastainene menettely.


Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä


Tutkinnanjohtajan näen asiat siten, kuin ne kirjoitin. Koska asiaan liittyy mielestäsi yhä edelleen rikos, niin pyydänkin, että esimieheni ottaa asia käsiteltäväksi ja tekee sen suhteen päätöksiä. En pysty kääntämään ratakiskoa, mihinkään suuntaan. Ymmärrän mitä tarkoitat kirjoittamallasi viimeisellä lauseella.

Koska olet ilmoittanut minun olevan jäävi hoitamaan asioita, niin katson ettei minun tarvitse tästä eteenpäin vastata Sinulle lähettämiisi tätä asiaa koskeviin kirjoituksiin. Uskoisin, että Oulun poliisilaitoksesta löytyy päteviä tutkinnanjohtajia tähän asiaan.

Ystävällisin terveisin

rkom Hannu Mensonen.


Rikoskomisaario Hannu Mensonen on kuitenkin toiminut asiassa tutkinnanjohtajana. Koska en saanut ns. kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu, niin minä tein loppulausunnot, jotka oli sovittu poliisi Joel Mäntysaaren kanssa tehtäväksi ja asia kirjattiin ns. kuulustelukertomuksen.

Loppulausunnot ovat tässä:

Tässä on loppulausuntoni asiassa

Loppulausunto

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto.html

loppulausunto 1. jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-1.html

loppulausunto 2, jatko-osa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2019/12/loppulausunto-2.html

Loppulausunto tutkintailmoitukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/tarkistamatonloppulausunto.html

loppulusunto käräjätuomarin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulusunto-karajatuomarin.html

loppulausunto käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-karajasihteerin.html

Loppulausuntotäydennys koskien tutkinnanjohtajan toimintaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausuntotaydennys-koskien.html

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/loppulausunto-ulosottomies-eveliina.html

Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html

5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html

Kun sain syytteen tiedokseni ,niin päätin tilata syytekirjelmän asiakirjat Oulun poliisin asiakirjahallinnosta. Sieltä pyydettiin minua tarkistamaan asiakirjojen numerot. Minä ilmoitin syytehakemuksessa olevat asiakirjanumerot. Asiakirjayksiköstät tuli vastaus, että tämä asiakirja ei kuuulu Teidän tapaukseenne. Asiakirjayksikkö ei lähettänyt minulle asiakirjoja.

Syyttäjävirasto laittoi sähköpostilla aineiston, mikä oli syytteen pohjana.

Huomasin, että sieltä puuttui kaikki loppulausuntoni sekä tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle lähettämäni todistusaineisto eli kaksi kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on kaikki tarvitavat todistusaineistot PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista paitsi 48 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä silloisen asianajaja Asko Keräsen tunnustus. Pantatut kiinnityspaperit olin laittanut erikseen tutkinnanjohtajalle ja tutkijalle samalla kun lähetin kirjanikin todistusaineistoksi.

Minun oikeustajuni mukaan rikostutkinta on tehty esitutkintalain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Katson myös esitutkinta on tehty puolueellisesti ja poliisilain vastaisesti.

1 §

Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Rikosten esitutkinnasta säädetään esitutkintalaissa (805/2011) ja rikosten esitutkinnassa käytettävistä pakkokeinoista pakkokeinolaissa (806/2011).

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Olen siis saattanut asiani poliisin tietoon ja tutkittavaksi, mutta tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen ja rikostutkija Pekka Niskakangas ovat jättäneet asiat tutkimatta ja syyttäjälle ilmoittamatta. Syyttäjä on kuitenkin minun sähköpostieni kautta tullut tietoiseksi asioista.

Siksi on syytä epäillä, että rikostutkinta on tehty puolueellisesti ja siten, ettei minun todistusaineistoa ole hyväksytty asiassa. Lisäksi tutkinnanjohtaja ilmoittaa esteellisyyteensä. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Myös syyttäjä Karikoski on ollut tietoinen näistä kaikista asioista joten syyttäjälläkään ei ole puhtaat jauhot pussissa.

Koska olen käynyt kahden rintaman sotaa, niin samanaikaisesti käräjätuomari Jyrki Määtän toiminta herättää huomiota. Se näkyy tästä:

14.11.2020 Oikeudenkäyntiin valmistautumisen vaikeuttaminen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/14112020-oikeudenkayntiin.html

TO 19.11. 2020 R20/2753 Marjo Jaatinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/to-1911-2020-r202753-marjo-jaatinen.html

LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/la-21112020-karajasihteeri-tarja.html

Yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.html

Oulun käräjäoikeus ja Oulun poliisi esti minua käyttämästä tärkeää todistusaineistoa, minkä olin pyytänyt siirtämään sisäisenä siirtona Oulun käräjäoikeuteen. Oikeudenkäynti ei tämänkään asian takia voi olla oikeudenmukainen.

Minun todistajaani ei kuultu poliisikuulustelussa eikä oikeudenistunnossa. Todistajani oli mukana oikeudenistunnossa kuulijana, mutta siitä huolimatta häntä ei voitu kuulla. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen.

Oikeudenistunnossa toin selkeästi esille sen, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikollisesti ja ne ovat perintäkelvottomia. Minä luovutin käräjätuomarille kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta. Hän otti sen vastaan, mutta totesi, ettei se kuulu asiaan. Lisäksi luovutin kirjani mikä todistaa PR-talojen konkurssivyyhden rikokset valokopioina ja kirjan Rahan ja laman pelurit mikä on yksi niistä kirjoista, mikä todistaa valtiopetoksen. Lisäksi jätin myös tämän:

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Se on siis luettelo todistusaineistosta jota en voinut käyttää, koska Oulun käräjäikeus ja Oulun poliisi estävät todistusaineiston käytön.

Tänään torstaina 26.11.2020 klo 16.02 sain Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteeriltä Marjo Jaatiselta seuraavan sähköpostiviestin

Erkki Aho

Koska asia R 20/2753 on jätetty tutkimatta haastetta antamatta, ei asiassa ole ollut tarpeen ottaa todistelua vastaan. Tämän vuoksi mainitsemanne sopimuksen ja kirjojen paperiversioita ei ole asian asiakirja-aineistossa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 3.2.2016 antamaan ratkaisuun liittyvät asiakirjat on arkistoitu Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan kanslian arkistoon. Asiakirjoista voi tilata jäljennöksiä käräjäoikeuden kirjaamosta puhelimitse 029 56 49500 (vaihde) tai sähköpostilla oulu.ko(at)oikeus.fi.i

Asianosaisen tehtävänä on toimittaa nimeämänsä todistelu käräjäoikeudelle. Pyydämme myös huomioimaan, että sähköisesti toimitettavat todisteet tulee toimittaa liitetiedostoina, eikä esimerkiksi linkkeinä verkkosivuille.

Ystävällisesti

Marjo Jaatinen
käräjäsihteeri
Oulun käräjäoikeus
puhelin 02956 49650
sähköposti:
oulu.ko@oikeus.fi

Yksi tärkeä asia

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/yksi-tarkea-asia.html

LA 21.11.2020 Käräjäsihteeri Tarja Perttula ja käräjätuomari Jarkko Pekkala

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2020-11-21T23:21:00-08:00&max-results=7

Tämä todistusaineisto on erittäin tärkeä oikeudenkäynnissäni R20/2978 huomenna perjantaina 27.11.2020 klo 9.00.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

Tämä todistusaineisto olisi ollut erittäin tärkeä siksi, että se olisi pitänyt olla myös todistusaineistona Raahen käräjäoikeudessa kun käräjätuomari Ervasti käsitteli asiaani. Sitä ei oltu siirretty sisäisenä siirtona Ylivieskan pisteestä Raahen pisteeseen, vaikka silloin oli voimassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeus. Käräjäsihteeri mainitsee kuulustelukertomukessaan noista asiakirjoista, jotka puuttuivat asian käsittelystä. Raahen käräjäoikeudessa oli jätetty sähköpostiviestin linkit avaamatta, jossa oli todistusaineistot. Eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen mukaan linkit on avattava ja tulostettava, koska se on sähköistä viestintää. Käräjätuomarilla ei ole oikeutta jättää niitä avaamatta.

Teen valituksen asiasta Rovaniemen hovioikeuteen ja kantelun kaikista asianomaisista tutkinnanjohtajasta, tutkijasta, syyttäjästä ja käräjätuomarista ja vastapuolen asianajajasta oikeuskanslerille.


Tässä minä seison enkä muuta voi. Jumala minua armahtakoon!