keskiviikko 29. marraskuuta 2023

30.11.2023 Facebookin toiminta on niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin vain voi olla.

 


Pyydän nettipoliisi Lauri Nikulan apua! Ilmoittakaa Facebookille, että Erkki Ahon kirjoitukset ovat todistettavasti totta, eikä niitä ole syytä poistaa yleisön nähtäviltä.


Facebook ilmoittaa minulle seuraavaa:


Poistimme kommenttisi

Miksi näin on käynyt?

Vaikuttaa siltä, että yritit hankkia tykkäyksiä, seuraamisia, jakoja tai videon katseluita harhaanjohtavalla tavalla.

Erkki Aho

19.10.2020

Tiedote 19.10.2020 Minut on haastettu oikeuteen, koska Oulun käräjäoikeuden tuomari Sarianna Ervasti on tehnyt minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Syyttäjä ei ole löytänyt näyttöä asiasta ja siksi syytettä ei nosteta. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on perätön ilmianto, minkä todistajani voivat todistaa. Syyttäjä kuitenkin ilmoitti minulle, että minua vastaan nostetaan syyte kunnianloukkauksesta. Hän ei kuitenkaan pysynyt perustelemaan millä perusteella. Nyt odotan, että kun syyllinen on valittu niin perusteetkin ”löytyvät”. Minä käyn oikeutta syytetyn asemasta. Miulla on oikeus puolustautua kaikin mahdollisin keinoin. Minulla on oikeus todistaa, että kakki minun ulosotossa olleet ja olevat saatavat ovar syntyneet rikosten avulla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Ulosotot perustuvat PR-Teollisuus Oy:n rikolliseen konkurssiin sekä niistä johtuviin asioihin. Konkurssiasiat taas johtuvat Suomen kototekoisesta 1990-luvun lamasta, jossa tehtiin valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Tuon laman mustia joutsenia ovat silloinen tasavallan presidentti Maurno Koivisto ja silloinen pääministeri Esko Aho. Tiedostusvälineiden edustajat voivat perehtyä asioihin tämän aineiston perusteella ja pyydän toimittajia tulemaan oikeudenistuntoon seuraamaan oikeuskäsittelyä. Ilmoitan ajankohdan tiedotusvälineille heti kun saan asian käsittelyajankohdan tietooni. Suomen 1990-luvun kototekoisen laman mustia joutsenia ovat silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja silloinen pääministeri Esko Aho. http://kalajokinen.blogspot.com/2020/10/tiedote-vapaa-julkaistavaksi-19102020.html Kalajoki 19.10.2020 Erkki Aho Merenojantie 9 B 16 85100 Kalajoki

Jaoit tämän jonkun käyttäjän profiilissa

Kommenttisi rikkoo roskasisältöä koskevia yhteisönormejamme.

Näytä sääntö


Facebookille vastaaminen on tehty mahdottomaksi.


Minä en todellakaan yritä hankkia tykkäämisiä enkä seuraamisia vaan kerron totuuden ja pystyn todistamaan se. Suomi ei ole oikeusvaltio, sillä poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Käräjätuomari Sari-Anne Ervasti jäi todella virkarikoksesta kiinni ja lestadiolaiset poliisit ja syyttäjä pelastivat Sari-Anne Ervastin rikoksesta tekemällä tietoisen väärän rikostutkinnan. Lisäksi ylemmät oikeusasteet suojelivat hyvä-veli-järjestelmän keinoin käräjätuomari Sari-Anne Ervastia ja siihen yhtyi myös laillisuusvalvojat. Suomi ei ole oikeusvaltio.


Valtiopetos on tosia

https://valtuustoaloite.blogspot.com/


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=214s


PE 17.011.2023 Oikeusministeri Leena Meri ja ulosottolaitoksen johtaja Juhani Toukola , pääministeri Petteri Orpo

https://kalajokinen.blogspot.com/2023/11/pe-170112023-oikeusministeri-leena-meri.html


TO 13.07.2023 Taidenäyttelyni kertoo totuuden Suomen historiasta vuodesta 1323 aina nykypäivään asti

https://kalajokinen.blogspot.com/2023/07/to-13072023-taidenayttelyni-kertoo.html


Taidenäyttelyni täydentyy koko ajan näillä taitavien taiteilijoiden tekemillä muotokuvapiirroksilla rikollisista, joita yhteiskunta suojelee. Taidenäyttelyni kertoo jälkipolville totuuden Raution, Kalajoen ja Suomen historiasta.


SU 12.11.2023 Taidenäyttelyni esittelee ”Kirotun salaisuuden”

https://kalajokinen.blogspot.com/2023/11/su-12112023-taidenayttelyni-esittelee.html


Rovaniemen hovioikeuden rikolliseksi epäiltävä toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html

Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2


Suomen valtion menettely on Suomen perustuslain, YK:n Ihmisoikeusjulistuksen ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaista.


Tässä on perustelut vaatimukselleni:

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/09/26092023-juridiikan-oppitunti.htmlKalajoen Hiekkasärkillä on kiehtova ja monivaiheinen historia osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/kalajoen-hiekkasarkilla-on-kehtova-ja.html


Olen jo aikaisemmin lähettänyt poliisi Lauri Nikulalle seuraavan sähköpostiviestin, mutta poliisi Lauri Nikula ei ole reagoinut asiaan mitenkään.


Kansanedustajaehdokas , vanhempi konstaapeli Lauri Nikula


Poliisilain (872/2011) mukaan:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Poliisin tehtävät

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

2 §

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.


Esitutkintaki (22.7.2011/805) mukaan

1 luku

Soveltamisalasäännökset

1 §

Lain soveltamisala

Rikoksen esitutkinta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei laissa erikseen toisin säädetä.

Pakkokeinojen käyttämisestä ja esitutkintaviranomaisen tiedonhankinnasta on muuten voimassa, mitä niistä erikseen laissa säädetään.


2 §

Esitutkinnassa selvitettävät asiat

Esitutkinnassa selvitetään:

1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;

2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;

3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja

4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen erosi tasavallan presidentin virasta 27. lokakuuta 1981.Hänen seuraajakseen valittu Mauno Koivisto vannoi virkavalan tasavallan presidenttinä 27. tammikuuta 1982. Tarkemmin asiasta Urho Kekkonen

https://fi.wikipedia.org/wiki/Urho_Kekkonen

Suomi liittyi EU:n jäseneksi. JÄSENYYDEN KANNATTAJAT PERUSTELIVAT liittymistä turvallisuustekijöillä ja taloudellisella hyödyllä: jäsenyys tarjoaisi suomalaisille yrityksille pääsyn unionin sisämarkkinoille ja mahdollistaisi samalla yleisen vakaan taloudellisen kehityksen. Lisäksi jäsenyys takaisi Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa päätöksiin, jotka joka tapauksessa muovaisivat kansallisen politiikkamme sisältöä.

Tarkemmin asiasta https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/suomen-tie-jasenyyteen/


Suomen piti täyttää pankkien vakavaraisuusvaatimukset. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto päätti hoitaa asiat omalla tavallaan. Koiviston konklaaviksi kutsutaan presidentti Mauno Koiviston koolle kutsumaa tuomioistuinten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajien tapaamista 6. toukokuuta 1992. Presidentinlinnaan kokoontui silloin noin 30 henkeä Katso Koiviston konklaavi https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiviston_konklaavi . Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston ja hänen lähipiirinsä toiminta täytää valtiopetoksen tunnusmerkistön.


Tässä on kirjallinen selvitys asioista

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Tässä on kolme youtube-videota asiasta


ns. Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&index=6&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Olen itse joutunut kärsimään tämän valtiopetoksen, mikä ei vanhene koskaan, johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Kaikki tuomiot on saatu aikaan valtion rikollisella toiminnalla.


Tässä on selvitys ja todistusaineisto asiassani


Tilanne on ja oli tämä

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.

Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.

Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.

Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.


Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.


Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.


Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomasti esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle


Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.


Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.

tutkimatta.


Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.


Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.


Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.


Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.


Tässä on tarkempi ja yksityiskohtaisempi selivitys ja todistusaineisto asiassa


Tässä selostus ja todistusaineistot

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Tässä videoina selvitys asioista

Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA


Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


oikeustoimi ja poliisiblogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/vakaan-markan-politiikka-ja-koiviston.htm


Terve Juha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html

Olen jo lähettänyt alla olevassa linkissä mainituille tahoille selvityksen ja laskun valtion rikollisesta toiminnasta asiassani.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/10/lasku-korkeimmalle-oikeudelle.html


Valtiopetos - kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2013/02/valtiopetos-kantelu-oikeuskansleri.html


Erkki Aholla on lisäksi 14 nidottua kirjaa PR-talojen konkurssivyyhdestä todistusaineistona sekä 11 banaanilaatikollista asiakirjoja Merenojatie 9 B 16 varastossa.


Erkki Ahosta lähemmät tiedot

http://www.erkkiaho.com/henkilo.html


Erkki Ahon työkokemus

http://www.erkkiaho.com/tyokokemus.html


Erkki Aho ääniharavana

http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html


Erkki Ahon toiminta valtuutettuna

http://www.erkkiaho.com/aloitteet.html


Erkki Ahon elämä

http://www.erkkiaho.com/kuvia.html


Erkki Ahon blogit ja videot

http://www.erkkiaho.com/kuvia.html


Katso erityisesti blogit

Oikeuslaitos ja poliisi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Kalajoki-näyttely

http://kalajoki-nayttely.blogspot.com/


Kalajoki

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


sekä Erkki Ahon blogi

http://kalajokinen.blogspot.com/


Viimeisimmät ihmisoikeusrikokseni tapahtumat

Erkki Aho sairastui vakavaan syöpään voimakkaan stressin seurauksena

http://kalajokinen.blogspot.com/2015/08/syovan-hoitosuunnitelmasta.html


Voitin taisteluni syöpää vastaan

Tämä oli ruokavalioni, kun voitin syöpäni

http://kalajokinen.blogspot.com/2015/10/tama-oli-ruokavalioni-kun-voitin-syopani.html


Minut häädettiin kodistani, jonka omisti vävyni ja diakoni-tyttöni. Minusta tuli leipäjonon asiakas.

Kantelu ylitarkastaja Laura Kvarnströmin toiminnasta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2018/09/kantelu-ylitarkastaja-laura.html


Avioeropäätös 12.11.2018

http://kalajokinen.blogspot.com/2018/11/to-15112018.html


Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017

 1. osakepääoma 100 857 euroa

 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa

 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa

 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa

 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa

 6. tilauskanta 165 911 euroa

 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa

 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa

 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa

 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa

 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa

 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa

 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa

 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa

  yhteensä153 828 383 euroa

 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa

  164 596 369,80

 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa

  yhteensä 170 357 242,74 euroa

17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.

Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvioi itsensä. Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.

Yhteensä 1 400 000, 00 euroa

Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa

Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä.


Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen ja henkisten kärsimysten täysimääräistä korvaamista korkoineen.


Erkki Aho

044-302 5948

e.ahoky@kotinet.com


www.erkkiaho.com


Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

tiistai 28. marraskuuta 2023

KE 29.11.2023 Melkein kaikista tuli perussuomalaisia

 


Sisäministeri Mari RantanenEduskunnan puhemies Jussi Halla-aho


Itäraja sulkeutuu

https://areena.yle.fi/1-63938030

Hallitus päätti sulkea koko itärajan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Studiossa sisäministeri Mari Rantanen (ps.). Miksi oikeuskanslerin kanta muuttui? Vastaamassa oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Hallituksen päätöksen taustoja analysoimassa Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki ja MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Juontajana Sakari Sirkkanen. #yleastudio

Erkin kommentti: Juontaja Sakari Sirkkasen toiminta on mielestäni erikoista ja erilaista, kun kysymyksessä on perussuomalainen ministeri. Sisäministeri Mari Rantaselle arvosana 10+.


Näin itärajan sulkemiseen reagoidaan – Oppositiolta tukea

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b9545ac2-4505-4750-a763-ea18781ebea8

 • Itärajan täyssulku on välttämätön ja oikeasuhtainen toimi ilmiön pysäyttämiseksi ja ilmiöstä kansalliselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle aiheutuvien vakavien seurauksien rajoittamiseksi, sanoi sisäministeri Mari Rantanen (ps) tiedonannossa.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu antaa päätökselle ”täyden tukensa”.

Suomi toimi fiksusti, kun lainsäädäntöä parannettiin edellisen hallituksen aikana tämän osalta. Nyt hyvä käydä tarkastelua siitä, miksi rajan sulkemisessa kesti näinkin pitkään.

Kansanedustaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää päätöstä perusteltuna. Hän tuomitsee myös Venäjän toiminnan kovin sanakääntein.

Hallituksen päätös sulkea koko #itäraja on seurausta Venäjän kiusanteon ja ihmisten hyväksikäytön jatkumisesta, hän kirjoittaa.

Tässä tilanteessa, jossa nähdään vieraan valtion organisoineen ihmisiä rajalle, viranomaiset ovat arvioineet, että on syytä hetkellisesti sulkea koko raja. Tämä on iso päätös, mutta RKP kuuntelee tässä raja- ja turvallisuusviranomaisia herkällä korvalla, Henriksson sanoo.

 • Sen takia pystymme hyväksymään sen, että näin nyt tilapäisesti toimitaan. Tarkoituksena on saada tälle toiminnalle loppu.


Yhdellekään itärajan ylittäneelle ei ole annettu turvapaikkaa

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/b64883fb-0b24-4b63-8179-93453c409214


Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon vaikuttava puhe Ukrainan parlamentissa 25.11.2023 ei jätä kylmäksi ketään

https://www.facebook.com/officialsebastiantynkkynen/videos/1046883909958131


maanantai 27. marraskuuta 2023

TI 28.11.2023 Suomi on Euroopan heikoin lenkki

 


Suomessa korkein juridinen päättävä elin on poliitikoista koostuva eduskunnan perustuslakivaliokunta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta valvoo laillisuusvalvojien toimintaa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra kyseenalaisti sunnuntaina blogissaan laillisuusvalvojan eli apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen kyvyn tulkita lakia.

Purra sanoi, että raja pitää sulkea riippumatta siitä, mitä laillisuusvalvoja sanoo, mistä Purra sai kritiikkiä pääministeri Petteri Orpolta (kok) ja opetusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r)

Myös kokoomuksen Ben Zyskowicz on arvostellut apulaisoikeuskanslerin tulkintaa. Zyskowicz pysyi torstaisessa kannassaan, jonka mukaan perustuslakivaliokunta on ylin perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tulkitsija, eikä apulaisoikeuskanslerin pitäisi tätä haastaa.

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon, että kaikki itärajan rajanylityspaikat voidaan hallituksen päätöksellä laittaa poikkeustilanteessa väliaikaisesti kiinni.

Kesäkuussa 2022 etenkin perussuomalaiset ja kokoomuslaiset kertoivat riemuiten Suomen kansalle, miten he ajoivat eduskunnassa läpi muutokset, joilla maamme itäraja laitetaan kiinni sieltä tulevan organisoidun turvapaikka-aallon uhatessa.


– Tämä oli isänmaan turvallisuuden kannalta suuri voitto, silloinen hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra iloitsi Suomen Uutisten mukaan.

Purran johtama eduskunnan hallintovaliokunta kirjasi mietintöönsä muun muassa sen, että välineellistetyn massasiirtolaisuuden iskiessä, Suomi voisi keskittää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Hallintovaliokunnan lisäksi eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi asiaan painavan lausuntonsa. Suomen perustuslain tulkinnan auktoriteettina se lausui, että kaikki itärajan rajanylityspaikat voidaan hallituksen päätöksellä laittaa poikkeustilanteessa väliaikaisesti kiinni.

 • Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että valtioneuvosto on päätöksenteossaan perustuslain johdosta sidottu kansallisen lainsäädännön lisäksi myös Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Valtioneuvoston tulee siten varmistaa, että keskittämisen jälkeenkin Suomessa säilyy aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua, valiokunnan päätöksessä todetaan.

Kansan syvät rivit ihmettelevät, miksi itärajan yli edelleen tulee turvapaikanhakijoita. Mikään ei viittaa toiminnan laantumiseen. Kuten IL perjantaina paljasti, Venäjällä on turvapaikanhakijoiden rekrytointi käynnissä ainakin Afrikan sarvessa.


Hallitus tumpeloi

 Miksi hallitus pyysi ja kenen aloitteessa asiasta lausunnon oikeuskanslerilta? Miksi pääministeri Petteri Orpo moitti ministeri Riikka Purraa, kun tämä arvosteli virheellisesti menetellyttä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaista? Tunnustaako pääministeri Petteri Orpo olleensa väärässä, kun arvosteli ministeri Purran toimintaa? Onko anteeksipyynnön aika? Miksi opetusministeri Anna-Maja Henriksson matkusti Raja-Jooseppiin ja kenen varoilla ? Milloin rajavalvonta on lisätty opetusministerin toimialaan? Pyytääkö ministeri Anna-Maja Henriksson toimintaansa anteeksi Riikka Purralta?

Suomeen on tullut jo syksyn aikana yli 900 turvapaikanhakijaa. Suomi rekisteröi nämä turvapaikanhakijat ottamalla sormenjäljet ja valokuvat sekä muut tiedot. Tämä merkitsee sitä, että nämä henkilöt palautetaan takaisin Suomeen, jos he matkustavat muihin maihin. Suomi on ottanut ne elätettäväkseen. Yksi turvapaikanhakija maksaa selvityksen mukaan Suomen valtiolle 1-2 miljoonaa euroa.

Kuka kantaa taloudellisen vastuun tästä toilailusta? Tietysti veronmaksaja. Ministerit eivät tietenkään eikä apulaisoikeuskansleri ja vähemmistövaltuutettu ole syyllistyneet mihinkään laittomuuteen rikoksista puhumattakaan. Kansanedustajilla ei ole kanttia pistää apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaista vastuuseen virkavirheestä eikä lakkauttaa tarpeetonta vähemmistövaltuutetun toimintaa ja koko toimistoa. Sen kustannukset veronmaksajille on noin 2 miljoonaa euroa.