perjantai 24. maaliskuuta 2023

LA 25.03.2023 Oikeusvaltio Suomi ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

 

Oikeusvaltio Suomi ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on varmasti tietoinen näistä asioista. Miksi hän ei reagoi asioihin?

Videoni osoittaa Suomen valtion rikollisen toiminnan

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

Kirjani on kiistaton todistusaineisto siihen, että olen syytön.

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


27.6.2019 Lähetin Rinteen hallituksen muodostajille tiedoksi tämä sähköpostiviestin:

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pääministeri Antti Rinne, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssön ja sisäministeri Maria Ohisalo eivät reagoineet sähköpostiviestiini.


                                                   Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko

Olen informoinut asioista kansanedustajia ja puoluejohtajia. Olen sopinut Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa Kalajoella Ventelän talon pihalla todistajien läsnä ollessa ,että valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Valitettavasti mitään ei ole asian suhteen tapahtunut. Siksi sanonta Kepu pettää aina käy tässäkin tapauksessa toteen.

Olen sopinut Kalajoella Ostoskeskus Loistossa Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon, varapuheenjohtajien Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa, valtiopetos, pankkikriisi, omaisuuden ryöstö ja yrittäjien murhat selvitetään. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Kokoomusjohto mukaan luettuna Elina Valtonen ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiin. Asia ei ole edennyt mihinkään. Jos Kepu pettää aina niin Kokoomus pettää joka kerta.

                                                     Elina Valtonen Ostoskeskus Loistossatorstai 23. maaliskuuta 2023

458/2023 Dnro 1437/03.04.04.04.01/2022

 

POL-2021-98743
Täydennys ja kiirehtimispyyntö pidätyspyyntöön vangitsemista varten


Pyydän ja vaadin poliisia pidättämään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudenjäsenet Anne Niemi, Riitta Arjas vangitsemista varten. He ovat ratkaisseet tietoisesti asian

PÄÄTÖS 23.03.2023 458/2023 Dnro 1437/03.04.04.04.01/2022 perustuslain ja ennenkaikkea perustuslain 106 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus / hallinto-oikeustuomari Anna-Leena Kiviniemi on ensin ratkaissut asian oiekudenkäynntimaksusta perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vasaisesti. Sen jälkeen saman hallinto-oikeuden tuomarit ovat pelastaneet väärällä päätäksellään Anna-Leen Kiviniemen teosta. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kysymys on myös esteellisyysrikoksesta, mikä on pienin rikos tässä prosessissa.

Tuomioistuinmaksulaki

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen

tarkistamisesta (1122/2021) on tavallinen laki. Kun tavallinen laki ja perustuslaki on oikeuskäsittelyssä ristiriidassa niin perutuslailla on etusija perustuslain 106 §:n mukaan ja ihmisoikeussopimusen mukaan. Lisäksi asioiden käsittely on kestänyt jo 27 vuotta.

Vaadin myös Anna-Leena Kiviniemen pidättämistä vangitsemista varten.Kysymys on myös muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.

Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 27 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteeseensa. En jaksa enää taistella, Sairaudet vievät voiton kuten niin monen kidutuksen kohteena olleen yrittäjän on käynyt.

TODELLISET SYYLLISET ON SAATAVA OIKEUDELLISEEN JA TALOUDELLISEEN VASUUTEEN. KANSALAISTEN ON NOUSTAVA BARRIKAADEILLE TAISTELEMAAN OIKEASTI VIRKAMAFIAA VASTAAN.


SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/su-19032023-pelasta-suomi-rikollisten.html


MA 20.03.2023 Hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/ma-20032023-hallitus-ei-pysty-takaamaan.html


Kalajoki 24.03,2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

sunnuntai 19. maaliskuuta 2023

MA 20.03.2023 Hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa

 POL-2021-98743

pääministeri Sanna Marin

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Tässä on kiistaton todistusaineisto asiasta

SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/su-19032023-pelasta-suomi-rikollisten.html


Marinin hallitus on suojellut rikollisesti toimivaa virkamafiaa.

Pyydän, että seuraavat henkilöt jättävät eronpyyntönsä ja eroavat tehtävistään, sillä heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetoksen ja yrittäjien murhien salaamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi he ovat estäneet kansalaisten oikeudensaannin. He muodostavat ns. Virkamafian ytimen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Siis tunnustakaa rikoksenne ja jättäkää eronpyyntönne!

Suomi tarvitsee oikeusjärjestelmän uudistamisen. Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen kuten muissakin maissa on.

Perustuslakituomioistuin

https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin


Kalajoki 20.03,2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Jakelu; asianosaiset


lauantai 18. maaliskuuta 2023

SU 19.03.2023 Pelasta Suomi rikollisten käsistä!

 Äänestäjien on syytä muistaa, että presidentti Mauno Koivisto oli sosiaalidemokraatti ja hän teki valtiopetoksen, kun hänen johdollaan harjoitettiin vakaan markan politiikkaa, mikä johti syvään taloudelliseen lamaan. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit siten, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö ja markkinoilta poistettiin säästöpankit ja n.48 000 yritystä. Yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia ja heidät laitettiin elinkautiseen velkavankeuteen, 11500 yrittäjää teki itsemurhan. Yrittäjiltä on estetty oikeudensaanti.


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161sAvoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28sValtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


POL-2021-98743

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743.html


TO 09.03.2023 POL-2021-98743 täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/to-09032023-pol-2021-98743-taydennys.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:


Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa.


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Sairastuin diabetekseen. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 27 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteeseensa. En jaksa enää taistella, Sairaudet vievät voiton kuten niin monen kidutuksen kohteena olleen yrittäjän on käynyt.

TODELLISET SYYLLISET ON SAATAVA OIKEUDELLISEEN JA TALOUDELLISEEN VASUUTEEN. KANSALAISTEN ON NOUSTAVA BARRIKAADEILLE TAISTELEMAAN OIKEASTI VIRKAMAFIAA VASTAAN.


POL-2021-98743 Pidätettävä vangitsemista varten

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743-pidatettava.htmltorstai 16. maaliskuuta 2023

POL-2021-98743 Pidätettävä vangitsemista varten

 Valtiopetos ja yrittäjien murhat sekä kidutukset ovat tosiasia

Suomen on tunnustettava johtavien poliitikkojen tekemä valtiopetos ja yrittäjien murhat sekä Suomen suurin omaisuudenryöstö, mikä tehtiin pankkien pelastamiseksi. Näin luotiin edellytykset EY:öön liittymiselle. Valtiopetos tehtiin presidentti Mauno Koiviston johdolla. Valtiopetokseen kuuluu ns. Koiviston konklaavi, jossa asia päätettiin. Käytännön toteutus tapahtui Esko Ahon hallituksen ja 4 ostajapankin välisellä ns. SSP-sopimuksella. Minulla on kopio tuosta sopimuksesta.

Rikosten jäljet peiteltiin Aktiv-Hansa-kaupalla.

Minä en ole mikään historian tutkija, mutta olen aktiivinen historian harrastaja. Siksi olen selvittänyt asiat. Olen maalauttanut taidenäyttelyyn syyllisistä taulut jotta tulevat sukupolvetkin tietävät millaisia rikoksia maamme johtavat poliitikot ovat tehneet.

Tässä on maalaukset:


Presidentti Mauno Koiviston johdolla tehtiin Suomessa virheellistä talouspolitiikkaa eli vakaan markan politiikkaa. Sen seurauksena Suomi koki omatekoisen erittäin syvän ja vaikean taloudellisen laman. Suomen poliittinen johto halusi Suomen EY:n jäseneksi. Presidentti Koiviston kotiryssä on KGB:n Felix Karasev, mikä piti presidentti Koiviston KGB:n otteessa. EY:n liittymisen ehtona oli vakaa talous ja pankkien vakavaraisuuden piti olla 8 %, Presidentti Mauno Koivisto päätti pelastaa pankit. Päätettiin suorittaa Suomen suurin omaisuuden ryöstö ja tuhota Säästöpankit. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa, Maalauksessa presidentti Mauno Koivistosta on mustat surureunukset, musta taivas ja alla on teoksen alareunassa on punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen punaista kajoa. Maalauksessa on punaiset kehykset, jotka kuvaavat Helvetin portteja , joiden läpi presidentti Mauno Koivisto on putoamassa.

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/

Presidentti Tarja Halonen salasi ns. Koiviston konklaavin päätökset ja osallistui näin valtiopetoksen salailuun. Hän arvosti ihannoivasti Venäjää ja oli Venäjän johtajien Putinin ja Medvedin ystävä.


Pääministeri Esko Aho oli presidentti Koiviston juoksupoika. Pääministeri Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia teki ns. SSP-sopimuksen, jolla Säästöpankit tuhottiin sekä suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin tietyiltä aloilta kymmeniä tuhansia yrityksiä ja kaadettujen yritysten toimitusjohtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksissä rikollisia. Yli 10 000 yrittäjää ei kestänyt tällaista menettelyä vaan teki itsemurha. Kymmeniä tuhansia yrittäjiä vedettiin elinkautiseen velkahirteen.

Pääministeri Esko Aho esittävässä taideteoksessa pääministeri Esko Aho on Tuonelan joella taluttamassa valkoista joutsenta eli säästöpankkeja kuolemaan. Tuonelanjoella on jo mustat joutsenet eli vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus ja idänkaupan romahdus. Taideteoksessa on mustat reunukset ja musta taivas sekä alareunassa punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen kumoa. Taideteoksessa on punaiset reunukset mitkä kuvastan Helvetin portteja, joiden läpi pääministeri Esko Aho on putoamassa.

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Näin toimii lestadiolaiset poliisit:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Tässä on selostus asioista

LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html

Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


POL-2021-98743

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/pol-2021-98743.html


TO 09.03.2023 POL-2021-98743 täydennys

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/03/to-09032023-pol-2021-98743-taydennys.html


Tässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Tässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväksen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:


Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


Pyydän, että seuraavat henkilöt jättävät eronpyyntönsä ja eroavat tehtävistään, sillä heitä on syytä epäillä osallisuudesta valtiopetoksen ja yrittäjien murhan salaamiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaa. Lisäksi he ovat estäneet kansalaisten oikeudensaannin. He muodostavat ns. Virkamafian ytimen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto


Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Heidän rikolliseksi epäiltävää toimintaansa ovat suojelleet


pääministeri Sanna Marin
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


sisäministeri Krista Mikkonen

Ministereiden on jätettävä eronpyyntönsä mahdollisimman pikaisesti. Kaikki nämä henkilöt on pidätettävä vangitsemista varten.


Kalajoki 17.03.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com  


tiistai 14. maaliskuuta 2023

KE 15.01.2023 Suomen hävittäjät Ukrainaan

 

Marinin hallitus on toteuttanut kansan edun vastasta ilmastopolitiikkaa. Maailman ilmasto on globaali ja Suomen osuus maailman ilmastosta on erittäin pieni. Katso kuvatSuomesta on Marinin hallituksen toimesta ajettu turvetuotanto alas.

Turveyrittäjän tarina

https://www.youtube.com/watch?v=JEB2xOhn7tQ


Vuoden 2013 esimerkillinen turvetuotantoalue

https://www.youtube.com/watch?v=OM9mcRz5uf4


Perussuomalaisia näkemyksiä turvetuotannosta ja turpeen käytöstä.

https://www.youtube.com/watch?v=6pmU0mRPdp0


Turvealan yrittäjät eduskuntatalolla 30.4.2021

https://www.youtube.com/watch?v=X0Fd8jrbBv8


Hannu Hoskonen keskusta : me olemme hukanneet valtavan määrän mahdollisuuksia.

https://www.youtube.com/watch?v=mFPM_7jySSw


Hannu Hoskonen keskusta turpeen energiakäytön tulee jatkua

https://www.youtube.com/watch?v=A0fvBLAtP6I


Hannu Hoskonen #keskusta hurjana vihreä siirtymä perustuu valheelle

https://www.youtube.com/watch?v=-EutMjHk8Lk


Hannu Hoskonen keskusta vihreiden kannattasi lukea biologian läksyt.

https://www.youtube.com/watch?v=JDKxpt7AcMs


Tur­ve­yri­tyk­set hä­däs­sä: Tur­ve­tuo­tan­non alasajo kääntyi hal­lit­se­mat­to­mak­si, kun turpeen käyttö puo­lit­tui 10 vuoden sijasta 10 kuu­kau­des­sa

https://www.kaleva.fi/turveyritykset-hadassa-turvetuotannon-alasajo-kaan/3676366

Turvetuotannon alasajolla on vaikutuksensa huoltovarmuuteen niin energiantuotannossa kuin elintarvikesektorilla, muistuttaa Huoltovarmuuskeskus.

Suomen hallitus pyrkii puolittamaan energiaturpeen tuotannon vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä turvetuotannon alasajo tapahtuu jopa ennakoitua nopeammin, ja turpeen käyttö vähenee rajusti jo lähivuosina.

Huoltovarmuuden näkökulmasta turvetuotannon alasajo tapahtuu liian nopeasti ja hallitsemattomasti”, arvioi Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Pia Oesch.

Polttoturve on keskeinen elementti Suomen energiahuoltovarmuudessa. Turve on kotimaisista kiinteistä polttoaineista ainoa, jota voidaan varastoida merkittäviä määriä muutaman vuoden ajan. Turve kattaa noin 5–7 prosenttia Suomessa käytettävistä energialähteistä, mutta sen rooli energiahuoltovarmuudessa on tätä huomattavasti suurempi.

Vuoteen 2029 mennessä luovutaan kivihiilestä, jolloin erityisesti lämmöntuotannossa päävaihtoehdoiksi jäävät energiapuu, turve ja öljy sekä vähäisessä määrin kaasu. Todennäköisimmin turpeen energiakäyttö korvautuu suurimmaksi osaksi metsähakkeella.

Turpeella edessä raskas saattohoito – nopea alasajo tuo rankan rakennemuutoksen turvealueille ja huolia huoltovarmuudelle

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/turpeella-edessa-raskas-saattohoito-nopea-alasajo-tuo-rankan-rakennemuutoksen-turvealueille-ja-huolia-huoltovarmuudelle/

Maarinin hallitus hävitti kokonaisen elinkeinon. Turvetuotannon alasajo koski pahiten Keskustan vankinta kannatusaluetta Pohjanmaan aluetta. Tämä saattaa näkyä Keskustan kannatuksessa ja eduskuntavaalituloksessa. Keskusta on ollut Marinin hallituksen aisankannattaja.

Elokapina Tynkkyselle: “Sä olet rasisti, natsi!” - jota seuraa totaalinen jauhotus

https://www.youtube.com/watch?v=2Nq4ePKOsYQ


Elokapina meni nukkumaan päiväunia Helsingin rautatieaseman sisäänkäynnin eteen - Tynkkynen raportoi

https://www.youtube.com/watch?v=eEKyOU7lCN4&t=252s


Elokapina-aktivisti kiljuu Tynkkyselle ja outo poppoo jahtaa kylttien kanssa

https://www.youtube.com/watch?v=1k1Ryvj6Cag


Elokapina provosoi kansanedustajaa, poliisi puuttuu

https://www.youtube.com/watch?v=OIEcpFul4bc


Ylen toimittaja Elokapinassa pilkkaa poliisia

https://www.youtube.com/watch?v=2NHkbLKzO8k

Jussi Halla-aho vs Maria Ohisalo - näin tuomitaan politiikkaan vaikuttaminen laittomin keinoin

https://www.youtube.com/watch?v=TvAjg5perTcVihreiden politiikka on ollut vaikeasti ymmärrettävää. Se on ollut lain vastaista Elokapinallisten toimintaa. Se on tahallista yhteiskuntarauhan häirintää.

Seura selvitti: Tuulivoiman ympärillä palkkamurha, vakavaa korruptiota ja rahanpesua – Näin likainen bisnes tahraa puhdasta energiaa Euroopassa

https://seura.fi/asiat/tutkivat/vakavaa-korruptiota-rahanpesua-ja-palkkamurha-tuulivoiman-ymparilla/

Suomessakin on syytä selvittää yritystoiminnan taustoja

Sääntelyn puute mahdollistaa monenlaisten toimijoiden pääsyn markkinoille.
Siksi täytyy kysyä, onko tilanne Suomessa kovin erilainen?

Merkittävä osa Suomeen rakennetuista, rakenteilla olevista sekä suunnitelluista tuulivoimapuistoista on ulkomaisessa omistuksessa. Ani harva tuulipuisto tuottaa sijaintipaikkakunnalleen yhteisöveroa, koska niiden tulos on tavallisesti nolla tai miinusmerkkinen.

Suomalaiset tutkivat journalistit eivät ole vielä ehtineet kartoittaa, kuinka monen suomalaisen tuulipuiston omistus palautuu veroparatiiseihin, mutta selvitykselle voisi olla tarvetta. Erikoisia omistusjärjestelyitä ja rahanpesusta syytettyjä liikemiehiä on nimittäin huomattu jo Suomenkin tuulivoimabisneksessä.

Tuulivoimalla tienaajat

https://areena.yle.fi/1-63858268

Suomeen on suunnitteilla tuhansia uusia tuulivoimaloita. Maanomistajille on tarjottu rakennuspaikkojen vuokrasopimuksia jopa pilkkahintaan. Parhaat tuulivoimayhtiöt ovat tehneet hyvää tulosta anteliaiden tukien ansiosta.

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuki tuli voimaan maaliskuussa 2011. Siinä tuulivoimalle maksetaan 83,50 euron takuuhintaa megawattitunnilta. Jos sähkön markkinahinta on matalampi, tuulisähkön tuottajalle maksetaan markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Mikäli sähkön hinta on alle 30 €/MWh muuttuu tuki preemioksi, jolloin sähkön markkinahinnan päälle maksetaan 53,50 €/MWh. Yhteensä takuuhintaa voi saada 12 vuoden ajan.

Suomen hallitus päätti keväällä 2015 tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän sulkemisesta. Tuotantotukilain muutos astui voimaan 26.10.2015 ja syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017. Tämän jälkeen ei järjestelmään ole enää hyväksytty uusia tuulivoimalaitoksia.

Päästövähennystavoitteet kuitenkin kiristyvät jatkuvasti ja loppuvuodesta 2018 kilpailutettiin uusiutuvan sähkön tuotantoa uuden tuotantotukilain mukaisesti.

Myönteisen tukipäätöksen sai 7 hanketta. Kukin myönteisen tukipäätöksen saanut sähköntuottaja saa oman tarjouksensa mukaisen preemion (pay-as-bid) ja tukea maksetaan 12 vuoden ajan. Tukiaika alkaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua hyväksymispäätöksen antamisesta.

Merituulivoiman kokeiluhanke

Jotta merituulivoiman rakentamisesta saataisiin kokemuksia, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valitsi yhdeksästä tarjolla olevasta hankkeesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnitteleman tuulivoimapuiston merituulivoiman kokeiluhankkeeksi. Merituulivoiman kokeiluhankkeessa on tarkoitus demonstroida Itämeren olosuhteisiin sopivia tuulivoimala- ja perustusratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa laajamittaisen merituulivoimarakentamisen Itämeren jääolosuhteissa.

TEM myönsi vuonna 2014 hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Lisäksi hanke voi saada tuotantotukea tuotetun sähkön määrän mukaan 12 vuoden ajan. Tuen myöntämisen edellytyksenä oli, että tuen saajan on jaettava tietoa muille merituulivoiman hankekehittäjille merituulivoimalan rakentamisesta, käytöstä ja huollosta. Valitussa hankkeessa merkittävänä pidettiin meriperustusten testaamista jääoloissa.

Tuulivoimabisnes on mafiabisnestä.

Sähkön hinnan määrittely on tahallaan vedetty vituralle. Siitä on vastuussa muun muassa Työ- ja Elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Hiltunen.

Riku Huttunen jatkaa energiaosaston ylijohtajana v. 2020-2024

https://tem.fi/-/riku-huttunen-jatkaa-energiaosaston-ylijohtajana-v-2020-2024

Sähkölaskun salaisuus

https://areena.yle.fi/1-63858263

Miksi jouduimme maksamaan sähköstä yhtäkkiä niin paljon? MOT perehtyy siihen, miten halvalla tuotettua sähköä myydään kalliilla ja miksi sähkömarkkinamallin ongelmia ei ole haluttu korjata.

Sähköyhtiöt ovat rikastuneet MOT-ohjelman mukaan 5 miljardia tästä sähkönhinnan tahallisesta väärästä vedätyksestä. Teon yhteiskunnalliset vaikutukset ovat valtavat. Teon yhteiskunnalliset vaikutukset ulottuvat läpi koko suomalaisen yhteiskunnan. Yksityisten kansalaisten ja yritysten elämää on vaikeutettu tahallisesti korkealla sähkön hinnalla. Yrityksiä on joutunut lopettamaan ja tappioiden määrää on vaikea määritellä. Tällainen sähkömafia Suomessa on lopetettava. Syylliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Ministeri Lintilän on erottava välittömästi jotta hän ei voi jatkaa kansan edun vastaista toimintaansa. Lintilä on varmasti ollut tietoinen sähkömafian toiminnasta ja sähkömafia on toiminut elinkeinoministeri Mika Lintilän tieten ja tämän suojeluksessa.

Sähkökriisi ja sen taustat ( erinomainen video asioiden taustoista)

https://injektiopiikki.com/2022/09/12/sahkokriisi-ja-sen-taustat/Tynkkynen raportoi: Katujengikulttuuri on nyt totta jo Oulun kaduilla

https://www.youtube.com/watch?v=Uiij-rhJ5lo

PS ja Ohisalo rajussa väittelyssä nuorisojengeistä

https://www.youtube.com/watch?v=eXgbgrVD8LU

KRP: Kaikki tunnistetut pääkaupunkiseudun katujengiläiset ovat maahanmuuttajataustaisia

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/5788521?fbclid=IwAR0Q-Dk_ON1uJTtBYZbpsaGkYJPW0pQbYicGsQD2Exh-W2vJ6GQemf57bFs


Näin lisääntynyt katujengirikollisuus näkyy Helsingin poliisissa – perusti kaksi uutta erikoisryhmää

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-lisaantynyt-katujengirikollisuus-nakyy-helsingin-poliisissa-perusti-kaksi-uutta-erikoisryhmaa/8653802?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2-LWItPB8972PceLIe6F84HH0p_rGWvy4VWjqvsK2VfyXTytPPL27jMo8#Echobox=1678793757


Hallituksen vastaus katujengikysymykseen: Titityy!

https://www.youtube.com/watch?v=3SFn9JxA4s0


Hallituksen sekakuoro esittää

https://www.youtube.com/watch?v=anx2BdgTUyo
Kansanedustaja raivostuu: "Te demarit menette eduskunnan portaille huutamaan hoitajille: HILJAA!

https://www.youtube.com/watch?v=x3ir1_GkGo0


Hiljaa! Jukka Gustafsson karjuu hoiturit ruotuun

https://www.youtube.com/watch?v=88Q7BU0jPbU


Kokoomuksen Petteri Orpo haluaa Suomeen kolmannen sukupuolen - mikä se on?

https://www.youtube.com/watch?v=igjACGbqspc

Pääministeri pyytää anteeksi transihmisiltä – niin, miksi?

https://www.youtube.com/watch?v=dhRufTHq_gM&t=13s


Jussi Halla-aho varoittaa Venäjästä ja Eero Heinäluoma puolustaa Venäjää.

https://www.youtube.com/watch?v=quhNej6IPpY


EU:n elpymispaketti oli alkusoittoa - nyt rakennetaan 4 kertaa kalliimpaa laskua suomalaisille

https://www.youtube.com/watch?v=O_XUCGkt6zQ


Hallitus ottaa velkaa jotta se voi antaa kehitysapua 1.3 miljardia vuodessa. Onko tässä mitään järkeä?
Finnish PM Sanna Marin parties hard at private event in leaked social media videos

https://www.youtube.com/watch?v=l21A3tS6_vs


Suomessa ei saa oikeutta koska oikeusministerinä on Anna-Maja Henriksson, sisäministerinä Krista Mikkonen ja pääministerinä Sanna Marin.

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Kirotusta salaisuudesta eli valtiopetoksesta on kulunut 30 vuotta. Näyttelyssäni on kolme taideteosta jotka käsittelevät tätä aihetta.

  1. Presidentti Mauno Koiviston johdolla tehtiin Suomessa virheellistä talouspolitiikkaa eli vakaan markan politiikkaa. Sen seurauksena Suomi koki omatekoisen erittäin syvän ja vaikean taloudellisen laman. Suomen poliittinen johto halusi Suomen EY:n jäseneksi. Presidentti Koiviston kotiryssä on KGB:n Felix Karasev, mikä piti presidentti Koiviston KGB:n otteessa. EY:n liittymisen ehtona oli vakaa talous ja pankkien vakavaraisuuden piti olla 8 %, Presidentti Mauno Koivisto päätti pelastaa pankit. Päätettiin suorittaa Suomen suurin omaisuuden ryöstö ja tuhota Säästöpankit. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa, Maalauksessa presidentti Mauno Koivistosta on mustat surureunukset, musta taivas ja alla on teoksen alareunassa on punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen punaista kajoa. Maalauksessa on punaiset kehykset, jotka kuvaavat Helvetin portteja , joiden läpi presidentti Mauno Koivisto on putoamassa.

Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=161s

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/  1. Presidentti Tarja Halonen salasi ns. Koiviston konklaavin päätökset ja osallistui näin valtiopetoksen salailuun. Hän arvosti ihannoivasti Venäjää ja oli Venäjän johtajien Putinin ja Medvedin ystävä.

3. Pääministeri Esko Aho oli presidentti Koiviston juoksupoika. Pääministeri Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia teki ns. SSP-sopimuksen, jolla Säästöpankit tuhottiin sekä suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstö. Markkinoilta poistettiin tietyiltä aloilta kymmeniä tuhansia yrityksiä ja kaadettujen yritysten toimitusjohtajista tehtiin oikeuden väärillä päätöksissä rikollisia. Yli 10 000 yrittäjää ei kestänyt tällaista menettelyä vaan teki itsemurha. Kymmeniä tuhansia yrittäjiä vedettiin elinkautiseen velkahirteen.

Pääministeri Esko Aho esittävässä taideteoksessa pääministeri Esko Aho on Tuonelan joella taluttamassa valkoista joutsenta eli säästöpankkeja kuolemaan. Tuonelanjoella on jo mustat joutsenet eli vakaan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapautus ja idänkaupan romahdus. Taideteoksessa on mustat reunukset ja musta taivas sekä alareunassa punainen reunus, mikä kuvastaa Helvetin tulen kumoa. Taideteoksessa on punaiset reunukset mitkä kuvastan Helvetin portteja, joiden läpi pääministeri Esko Aho on putoamassa.

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Kun poliisi ei tutki, eikä syyttäjä syyttäjä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväksen ja laillisuusvalvonta ei huomaa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan niin kysymys on myös tästä rikoksesta:


Kysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnustanut CNN:lle, että Suomessa yrittäjiä kohdeltiin epäreilusti.


SDP, vasemmistoliitto ja vihreät eivät suostu PS:n kanssa hallitukseen – tutkija: ”Käänteistä blokkipolitiikkaa”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/39c2de8f-85c6-4d27-bfcd-4d8039c69666

Henriksson: Rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee ”perussuomalaista politiikkaa

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009435064.html


Saarikko: Nykyinen hallitus­pohja ei voi jatkaa vaalien jälkeen

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009443677.html