keskiviikko 19. tammikuuta 2022

KE 19.01.2022 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

 


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle


Te palautitte kirjani, jossa oli kiistaton todistusaineisto yli 26 vuotta jatkuneesta ja yhä jatkuvasta kidutuksestani. Kidutus on ihmisoikeusrikos. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että ette viitsineet perehtyä asiaan. Helpottaakseni asiaan perehtymistä lähetän Teille nyt vielä videot ja muut todistusaineistot. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä koko yli 26 vuoden ajan. Ulosotto ja valtiopetos pitävät rikokset avoimena. Siksi pyydän kiireellistä ja asiallista lain ja ihmisoikeussopimusten mukaista asioiden tutkimista ja selvittämistä. Tämän lähetän tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjävirastolle sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sekä tiedotusvälineille ja perustuslakivaliokunnalle.


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ti-11012022-milloin-oikeus-toteutuu.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


SU 16.01.2022 Vastustan esittämäänne laskua – kysymys on kidutusrikoksesta ja lestadiolaisesta rikollisuudesta

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/su-16012022-vastustan-esittamaanne.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Kalajoki 19.01.2022


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


lauantai 15. tammikuuta 2022

SU 16.01.2022 Vastustan esittämäänne laskua – kysymys on kidutusrikoksesta ja lestadiolaisesta rikollisuudesta

 
LähiTapiola Pohjolan Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Kirkkokatu 9

90100 Oulu

takaisinperinta@lahitapiola.fi

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja valtakunnansyyttäjävirasto apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Vastustan esittämäänne laskua

saatavatunnus 24125

tunniste 1720002562 oikeudenkäyntikulupalkkio 27.12.2020 pääoma 2545,41 euroa korko 192.53 euroa yhteensä 2 737.94 euroa.


Vaadin asian käsittelyä oikeudessa. Vaatimukseni perustelut. Asia on nyt Oulu hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kysymyksessä on kidutusrikos ja lestadiolaisrikollisuus. Asiasta tarkemmat tiedot seuraavaa:

LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Asia on ollut jo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen ratkaistava reilun vuoden ajan ja olen kirehtinyt asian käsittelyä jo useita kertoja. Minun oikeustajuni mukaan apulaisvaltakunnnansyyttäjä Jukka Rappen toimintaa voidaan epäillä perustuslain vastaiseksi hyvä-veli-järjestön toiminnaksi, kun rikollisia suojellaan eikä saateta heitä rikoksistaan taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.


Asiasta tarkemmin seuraavassa


TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ti-11012022-milloin-oikeus-toteutuu.html


Tässä on todistettu Oulun poliisien rikollinen toiminta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olennainen asia on se, että käräjätuomari Sarianne Ervasti kieltäytyi siirtämästä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä korkeimman oikeuden säilytettäväksi määräämää aineistoa asian käsittelyyn Raahen toimipisteeseen. Se ilmenee käräjäsihteerin ja minun loppulausunnoista. Lisäksi sähköpostitse lähetetyt todistusaineistot oli tulostettu väärin ja käräjätuomari tiesi tämän, koska kävin asian tarkistamassa todistajani kanssa ja paikalla oli myös käräjäsihteeri ja toimistosihteeri käräjätuomari Sarianne Ervastin lisäksi. Tämä aineisto oli tuohon aikaan vielä säilytyksessä käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä, koska käräjäoikeuden tulee säilyttää tuota aineistoa 5 vuotta.Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Aineisto sisälsi myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, jonka olin toimittanut myös tähän oikeuden istuntoon. Kirjoja oli siis kaksi kappaletta. Toinen tuossa aineistossa ja toinen toimitettuna suoraan Raahen käräjäoikeuteen,


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianjaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiinhakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiinhaetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäilluyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.
Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia


Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsaVaratuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.


Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.


3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukevat. Takaussitous on liitännäinein kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Kirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianjaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.


Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomarii Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiinhakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätökensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edelyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuoja. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösen aikaansaamiseen.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.


Korkeimmalle oikeudelle tekemääni tuomioiden purkuhakemusten perusteluun on kopioitu kaikki tärkeät todistusaineistot. Korkein oikeus jätti käsittelemättä tuomioidenpurkuhakemuksen ja teki perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Perustuslain 106 § Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys. Asioiden juridinen argumentointi on esitetty Rovaniemen hovioikeuden presidentille lähettämässäni sähköpostiviestissä.


Katson, että rikoksilla aikaansaatu lasku on mitätön. Kysymyksessä on kidutusrikos muiden rikosten lisäksi. Siksi Rovaniemen hovioikeuden on käsiteltävä asia uudelleen ja korjattava oikeusprosessissa olevat virheet itseoikaisuna.


Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on oikeat tiedot asian käsittelyä varten. Siellä on kirjani ja korkeimpaan oikeuteen tekemäni tuomionpurkuhakemus, mikä on hylätty oikeudenkäymiskaareen vedoten eli siihen, ettei minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämään koulutusta tuomionpurun hakemiseen. Päätös on perustuslain 106 §:n vastainen. Tuominpurkuhakemuksessa ovat tärkeät todistusaineistot tuomioiden purkamiseksi. Tuomionpurkuhakemus on todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona.


Olen pahoillani, etten pysty paremmin ja selkeämmin asioita esittelemään johtuen siitä, että olen ulosotossa ja rahavarani eivät riitä parempaan. Olen sosiaaliturvan ja oikeusturvan ulkopuolella kidutuksen uhrina.


Tavoitteenani on se, että Rovaniemen hovioikeuden päätöksen perusteella voin hakea tuomionpurkuja korkeimmalta oikeudelta ja vahinkorvauksia Suomen valtiolta sekä ulosoton palautuksia ajalta 30.6.1996 tähän päivään asti 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Olen valmis neuvottelemaan vahingonkorvauksista Suomen valtion kanssa suoraan. Muita vaatimuksia minulla ei ole. Haluan elää loppuelämäni rauhassa omaisteni kanssa.


Jos oikeus ei toteudu niin taistelen kuolemaani asti oikeuden puolesta ja vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta kidutuksesta ja muista rikoksista,


Kalajoki 25.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tein ko. asianajajasta kantelun Suomen Asianajajaliittoon, mikä otti asian käsiteltäväkseen. Vaadin asianajajan erottamista asianajajaliitosta. Suomen Asianajajaliitto joutui keskeyttämään asian käsittelyn Rovaniemen hovioikeuden tietoisen rikollisen päätöksen johdoosta.


Kalajoella 16.01.2022

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948maanantai 10. tammikuuta 2022

TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

 


Valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@om.fi

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

H21/679 nro 289

valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe


Suomen hallitus ja ennen kaikkea oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ovat vastuussa siitä, että kansalaiset Suomessa saavat oikeutta ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat.


Tässä on todistettu Suomen valtion rikollisuus kokonaisuudessaan.

LA 11.12.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avainasemassa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/12/la-11122021-oikeusministeri-anna-maja.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Tässä on todistettu Kera Oy:n, syyttäjä Heiskarin, entisen asianajaja Asko Keräsen, varatuomari Paavo M. Petäjän ja poliisi Raimo Ollilan rikollisuus


Perusteet sille, että olen oikeassa ja Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tässä on todistettu Oulun poliisien rikollinen toiminta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Tässä on todistettu Rovaniemen hovioikeuden rikollinen toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Valtakunnan tasolla tekijät (rikoksista epäillyt) ovat seuraavat henkilöt.


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Asia on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja valtakunnansyyttäjän ratkaistavana


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Kalajoki 11.01.2022


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948

lauantai 11. joulukuuta 2021

LA 11.12.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avainasemassa

 

Kalajoen entisen rovastin ja kansanedustajan Vilho Heikki Kiviojan

tytön tyttö Anna-Maja Henriksson on nyt   Suomen oikeusministerinä. Oikeusministeriön alaisuuteen kuuluu valtakunnansyyttäjänvirasto , mikä  on ratkaisevassa asemassa siinä asiassa, että


saako kalajokinen Erkki Johannes Aho oikeutta ja puretaanko kaikki hänen eri oikeusasteiden väärät päätökset ja korvaako Suomen valtio Erkki Aholle valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.


Olen toimittanut apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappelle todistusaineistot ja kirjani, jossa tärkeät todistusaineistot asiassa. Odotan, että apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe noudattaa Suomen perustuslakia.

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Asian käsittely on nyt kestänyt jo 26,5 vuotta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

Perusteet sille, että olen oikeassa ja Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Keskeiset tekijät (rikoksista epäillyt) omassa asiassani ovat

Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen

Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari

                                                      Asko Keräsen tunnustus

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


Entinen asianajaja Asko Keränen

Varatuomari Paavo M. Petäjä

                                                                   Petäjän tunnustus


Entinen kansanedustaja Markku Koski

                                 Poliisi Raimo Ollila

                                     Poliisipäällikkö Sauli Kuha

Valtakunnan tasolla tekijät (rikoksista epäillyt) ovat seuraavat henkilöt. SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


                                                    Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen
                                             Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Poliisien, syyttäjälaitoksen, käräjätuomareiden rikollinen toiminta

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Rovaniemen hovioikeuden rikolliseksi epäiltävä toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.htmlsunnuntai 5. joulukuuta 2021

MA 06.12.2021 Kiduttajat tappavat minut

 

MA 06.2021 Kiduttajat tappavat minut!


oikeusasiamies@eduskunta.fi, kirjaamo.oulu@poliisi.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , anu.vehvilainen@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi , riikka.purra@eduskunta.fi , leena.meri@eduskunta.fi


Aamulla veren sokeri oli 7.9. Verenpaine oli korkea.

200/134 pulssi 53

196/130 pulssi 55

183/113 pulssi 54

178/124 pulssi 54

170/110 pulssi 55

172/114 pulssi 46

179/115 pulssi 55

170/114 pulssi 55

180/116 pulssi 55

178/115 pulssi 54

http://kalajoki-ploki.blogspot.com/2021/12/su-05122021-verenpaine-on.html


TO 02.12.2021 Kidutus pitää valveilla

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/12/to-02122021-kidutus-pitaa-valveilla.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlSU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.htmlTO 04.11.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/to-04112021-oikeusministeri-anna-maja.html

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.

Vaadin, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus poistaa Rovaniemen hovioikeuden oikeudenkäyntimaksun, koska se perustuu rikoksiin.

Lähetän tämän tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjälle.

Kalajoki 27.11.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com

http://www.erkkiaho.com/henkilo.html

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4 090684102203500

torstai 2. joulukuuta 2021

PE 03.12.2021 Kalajoen kaikuja

 


Kalajokiseudun päätoimittaja Hanna Parhaniemi uupui vuosia jatkuneisiin vaikuttamisyrityksiin ja sanoo taipuneensa sisäiseen painostukseen – Nyt hän puhuu asiasta rohkaistakseen muita vaikeassa tilanteessa olevia

https://suomenlehdisto.fi/kalajokiseudun-paatoimittaja-hanna-parhaniemi-uupui-vuosia-jatkuneisiin-vaikuttamisyrityksiin-ja-sanoo-taipuneensa-sisaiseen-painostukseen-nyt-han-puhuu-asiasta-rohkaistakseen-muita-vaikeass/?fbclid=IwAR2TFL83JC9ZMMIQaeYD50TVcj0A38hyMq4T-wEJYlZ-gMsnYkL6GZecqf0


Huutamista, haukkumista, painostusta ja kiroilua – Kalajoen kaupunginjohtajan sanotaan johtaneen kovalla kädellä jo pitkään, ja nyt kaupunkia koettelee kriisi

https://yle.fi/uutiset/3-10451950


Kultainen ansiomerkki

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2018/02/kultainen-ansiomerkki.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Kalajoen kaupungin vastine Keskipohjanmaa-lehden kirjoituksiin 4.12.2021

Syyte ja tuomio ilman kuulemista

Julkisen sanan neuvoston journalistisessa ohjeessa todetaan: ”Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä”.

Keskipohjanmaa-lehden 4.12. kirjoituksissa viitataan KPK-yhtiöiden sekä Kalajoen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaan. Kirjoituksissa asetetaan muun ohessa Kalajoen kaupungin viranhaltijajohto ja koko kaupunkiorganisaatio erittäin kielteiseen julkisuuteen. Asiassa ei ole missään vaiheessa juttua tehdessä tai sen jälkeen kuultu ketään viranhaltijajohtoon kuuluvaa. Rohkenen, ja katson velvollisuudekseni tuoda esille näkemyksiä hieman toisesta näkökulmasta ja avata laajempaakin keskustelua asiakokonaisuudesta. Viranhaltijaorganisaation esimiehenä otan kantaa lähinnä viranhaltijoiden toimintaan.

Vuoropuhelun ja yhteydenottojen runsaus

Tietojeni mukaan Kalajoen kaupungin viranhaltijat eivät ole olleet poikkeuksellisen paljon yhteydessä Kalajokiseudun tai Keskipohjanmaan toimitukseen. Omat kontaktini rajoittuvat viime aikoina muutamaan toimittajan aloitteesta tapahtuneeseen yhteydenottoon. Näissä on ollut kyse kaupunkia koskevista asioista. Olen lisäksi saanut toimittajalta pyynnön kaupunginjohtajan henkilöhaastattelun tekemiseksi ja minua on pyydetty lähtemään tontuksi lehden joulukalenteriin.

Keskipohjanmaa -lehden päätoimittaja Tiina Ojutkankaan kanssa minulla on ollut viimeisen vuoden aikana kaksi Ojutkankaan omasta aloitteesta tapahtunutta tapaamista sekä yksi puhelinkeskustelu. Ojutkangas ei ole tuonut missään näistä keskusteluista esille, että kaupungin viranhaltijoiden toiminnassa olisi jotakin korjattavaa tai että se olisi muutoin ollut ei-toivottavaa. Oma toiveeni on, että kaupungin viranhaltijoiden ja tiedotusvälineiden edustajien välillä käytävä vuoropuhelu olisi avointa, kunnioittavaa ja molemmat ymmärtäisivät oman tärkeän roolinsa. Olemme valmiita korjaamaan toimintaamme, mikäli siihen on aihetta. Tarvitsemme kuitenkin ensin tiedon siitä, missä meidän toivotaan toimivan toisin ja missä olemme mahdollisesti epäonnistuneet.

Toivomus faktojen tarkastamisesta, taustojen huolellisemmasta selvittämisestä ja mahdollisimman monipuolisesta uutisoinnista

Julkisen sanan neuvoston journalistisen ohjeen mukaan: ”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”

Päätöksentekijät, viranhaltijat ja toimittajat tekevät julkista työtä, jossa ollaan alttiina kritiikille ja arvostelulle. Kritiikki ja toiminnan arviointi on kaikille tahoille arvokasta toiminnan kehittämisessä. Kritiikkiin ei tule kuitenkaan reagoida tekemällä ratkaisuja sen mukaan kuka kovimmin ja ilkeimmin vaatii. Epäasiallinen toiminta, painostus, vihapuhe tai maalittaminen eivät luonnollisesti ole hyväksyttäviä tapoja toimia eikä niitä pidä sallia, vaikka tällaista valitettavasti toisinaan esiintyykin.

Paikallistasolla tapahtunut uutisointi on ollut pääsääntöisesti asiallista ja ajankohtaista. Niissä keskusteluissa, joissa olen itse ollut mukana, viranhaltijoiden näkemyksissä on lähinnä kiinnitetty huomiota siihen, että erityisesti kiistanalaisissa asioissa olisi toivottavaa, että asioista uutisoitaisiin kaikki perustellut näkemykset monipuolisesti puolesta ja vastaan. On ihan ymmärrettävää, että toimittajat ottavat myös kantaa jonkun osapuolen näkemyksen mukaisesti, mutta niissäkin tilanteissa olisi toivottavaa, että myös toimittajan näkemyksestä poikkeavat kannat pääsisivät asianmukaisesti esiin. Monipuolinen avoin keskustelu ja arviointi vie kehitystä eteenpäin. Asioita ei pitäisi käsitellä pelkästään pienen lähipiirin näkemysten mukaan

Tiina Ojutkangas on keskusteluissamme tuonut esille, että uutisoinnin kohde voi halutessaan vaatia oikaisua jälkikäteen. Tämä on tietenkin mahdollista, mutta se on kohtuullisen turhauttavaa ja työlästä. Toivottavampaa olisi, että faktat tarkistettaisiin jo juttuja tehtäessä. Tiedossani ei ole, että Kalajoen kaupungin viranhaltijat olisivat esittäneet, puhumattakaan vaatineet, jonkin julkisen tiedon julkaisematta jättämistä.

Toiminta kaupunginjohtajan erottamisaloitteen käsittelyn yhteydessä

Keski-Pohjanmaan uutisoinnissa nostettiin esiin myös nimeltä mainiten kaupunginjohtajan erottamisaloite vuosien takaa. Sen osalta tyydyn toteamaan, että osittain lähipiirissä sattuneiden surullisten tapahtumien vuoksi, minulla ei ollut juurikaan energiaa tai mielenkiintoa kommentoida asiaa sen tapahtumahetkellä, vaikka asian yhteydessä esiintyi selkeitä kunnianloukkauksen ja häirinnän piirteitä. En ollut asiassa aktiivinen paikallislehden suuntaan. Minuun oltiin toki yhteydessä asian tiimoilta. Eräs valtakunnallista arvostusta nauttiva toimittaja totesi selvittäneensä asian taustat ja koska hän näki tapauksessa selviä järjestelmällisen maalittamisen piirteitä, hän totesi ettei halua ryhtyä toistamaan asiaa normaalin uutisoinnin lisäksi.

Kaupunginjohtajan erottamisaloitteen takana oli muutama henkilö, jotka saivat aikaan selvityksen tekemisistäni vajaan kahdenkymmenen vuoden ajalta. Aloitteessa esitetyistä kohdista yksikään ei johtanut siihen, että kaupunginjohtajan olisi todettu toimineen sillä tavalla moitittavasti, että se olisi antanut aihetta toimenpiteisiin. Tapauksen lopputulemana maineeni työmarkkinoilla mustamaalattiin pysyvästi. Tämä tapahtui prosessin aikana ja toiminta on jatkunut aika ajoin sen jälkeenkin. Tapauksen jokseenkin koominenkin seuraus on se, että ne muutamat, jotka toivoivat kaupunginjohtajan eroavan tai sairastuvan, vahvistivat toiminnallaan palvelussuhteen pysyvyyttä.

Ystävyyssuhteet ja sidosryhmät

Monen vaativan tehtävän hoidossa on eduksi aktiivinen sidosryhmätyö ja verkostoituminen. Nämä auttavat hahmottamaan toimintaympäristöä, mutta eivät toki tarkoita sitä, että osapuolet toimisivat ilman omaa tahtoaan tai näkemyksiään.

Keskipohjanmaan jutussa tuotiin arveluttavassa valossa esiin kaupunginjohtajan ystävyyssuhde KPK-konsernin työntekijän kanssa. Päätöksentekijöillä, viranhaltijoilla, toimittajilla ja hallitusten jäsenillä on toivottavasti kaikilla ystäviä. Uskoisin, että ystävät ovat meille kaikille tärkeitä elämänkirjon kaikissa vaiheissa. Itse kunkin näkemyksiin vaikuttaa olennaisesti se millaisessa toimintaympäristössä toimimme. Minun on kuitenkin vaikea uskoa, että kukaan lehtitalon työntekijä missään asemassa ryhtyisi kenenkään viranhaltijan, päätöksentekijän tai muun tahon juoksupojaksi tai -tytöksi.

Lehtitalon sisäisiin asioihin on vaikea ja tarpeetonta ottaa kantaa ulkopuolisena. Toivottavasti KPK-konsernin resurssit, linjaukset, toimintatavat, prosessit ja tuki ovat kunnossa. Joka tapauksessa on kuitenkin täysin kohtuutonta syyllistää julkisesti ulkopuolisia sellaisista asioista, jotka on selvitettävä konsernissa sisäisesti.

Kalajoen kaupungin viranhaltijajohdosta ja henkilöstöstä

Viranhaltijajohdon leimaaminen tiedotusvälineiden edustajien painostajaksi kuulematta yhtäkään viranhaltijaa ja selvittämättä asian taustoja myös Kalajoen kaupungin osalta on loukkaavaa, eikä käsitykseni mukaan edusta laadukasta journalismia.

Kalajoen kaupungin viranhaltijajohto tekee töitä erittäin korkealla työmoraalilla ja eettisesti kestävällä pohjalla. Sama koskee koko henkilökuntaa. Olen kiitollisena saanut olla mukana tässä aikaansaavassa ja tekevässä porukassa kohtuullisen pitkään. Kalajoen kaupungin menestystarinan yksi keskeisimpiä selittäviä tekijöitä on juuri osaava ja aikaansaava henkilöstömme sekä tapamme toimia yhdessä asioita tehden. Virheitä sattuu luonnollisesti myös meille ja toimintaamme on syytä kehittää jatkuvasti. Olemme tottuneet ottamaan palautetta vastaan, pystymme käsittelemään sen hyvällä itsetunnolla ja siirtymään tämän jälkeen luontevasti eteenpäin kohti jälleen kerran piirun verran parempaa toimintaa.

Viime valtuustokaudella meilläkin esiintyi valitettavasti normaalin arvostelun lisäksi myös tavanomaista enemmän epäasiallista käyttäytymistä ja maalittamista. Kohteena olivat toisinaan päätöksentekijät ja toisinaan eri viranhaltijat yhdessä tai erikseen. Tätä esiintyy valitettavasti ajoittain julkisissa tehtävissä, mutta sitä ei pidä sallia. Uudella valtuustokaudella poliittinen johto ja päätöksentekijät ovat ilahduttavasti palanneet kohti normaalia kanssakäymistä, jossa toimitaan arvostavalla tavalla kanssaihmisiä kohtaan. Me kaikki ansaitsemme työskentely-ympäristön, jossa voi toimia ilman painostusta ja häirintää. Tämä koskee niin lehdistöä, kaupunkia kuin mitä tahansa muutakin työyhteisöä.

Taloudelliset paineet, kumppanuudet ja riippumaton tiedonvälitys

Kalajoen kaupungin ja KPK-konsernin taloudellinen yhteys on kiistatta olemassa. Taloushallinnolta saamani selvityksen mukaan Kalajoen kaupunki on maksanut eri palvelujen kautta KPK Yhtiöt Oy:lle vuositasolla noin 150 000 euroa. Mitään merkkejä palvelujen oston rajusta leikkauksesta ei ainakaan viime vuosilta ole havaittavissa. Kuluvanakin vuonna palvelunostoihin on käytetty yli 146 000 euroa ja muutamia toimenpiteitä on vielä tulossa.

Myös Kalajoen kaupunki joutuu jatkuvasti miettimään, miten rajalliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Markkinoinnin ja viestinnän kenttään tulee jatkuvasti uusia välineitä ja toimijoita. Kaupungin on järkevä tunnistaa tämä muutos ja valita kulloisessakin tilanteessa parhaiten toimiva kokonaisuus. Viestintä ja markkinointi ovat niin kovassa murroksessa, että ei voi kuin toivoa, että alueellamme pysytään kehityksen vauhdissa. Kaupungin eri yksiköiden hankkiessa palveluja mikään lehtitalo ei voi olla suosikki eikä toimituksen toiminta ole keskiössä valintaa tehdessä. Ratkaisevaa on hinta, tarjottavan palvelun laatu ja osaaminen sekä mitä vaikutuksia toimenpiteillä arvioidaan saatavan.

Myös lehtitalot ovat kovan paineen alla taloudellisesti. Lehtitalon päätöksenteossa linjataan resursointi, toimitus valitsee oman linjansa itsenäisesti eikä linjan valintaan pidä epäasiallisesti vaikuttaa. Nöyränä toivomuksena lienee toki mahdollista esittää, että paikallinen ja alueellinen printtimedia resursoitaisiin riittävästi, jotta se säilyisi laajemmin asioita taustoittavana luotettavana ja monipuolisena viestintäkanavana.

Valitettavasti suunta on mennyt koko valtakunnassa enemmän pinnalliseen suuntaan, jossa seurataan otsikoiden klikkauksia ja peukutuksia.

Tässä murroksessa näyttää siltä, että myös KPK-konserni on sopeuttanut toimintaansa ja saneerannut samalla organisaatiotaan. KPK-konserni ei ole halunnut käydä julkista keskustelua, millä perusteilla henkilökuntaa on vähennetty ja kuinka varmistetaan, että kentällä on riittävästi resurssia. Ainakin Kalajokilaaksossa kunnat ja muutkin toimijat ovat huolestuneena seuranneet lehtitalojen leikkauksia ja toimittajien läsnäolon vähentymistä. Tämä huolen olen myös itse neuvotteluissa ilmaissut. Tiivis läsnäolo yhteisössä mahdollistaa sen, että toimitukset ovat perillä paikallisista asioista ja pystyvät näin ollen myös uutisoimaan tapahtumista monipuolisesti. Etäkonttorista ja netin kauttakin voi asioita hoitaa, mutta sillä ei ole helppo korvata kokonaan henkilökohtaista läsnäoloa.

Toinen harmittava asia resurssien leikkauksen yhteydessä on ollut se, että virka-ajan ulkopuolinen läsnäolo eri tapahtumissa ja kokoontumisissa on vähentynyt. Kalajoella tämä haaste on ehkä normaalia suurempi. Meillä on yhtenä valtakunnan voimakkaimmin kasvavana matkailupaikkakuntana normaalin kaupungin erinomaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan lisäksi huomattavan paljon matkailuun liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Nämä tilanteet ja niiden taustalla olevat järjestäjät ansaitsisivat nykyistä enemmän näkyvyyttä paikallismediassa. Kyse ei ole niinkään mainostamisesta vaan yhteisöllisyyden vahvistamisesta. Kaupalliset kumppanuudet ovat asia erikseen ja niiden osaltakin toivoisimme mieluummin yhteistyön lisääntymistä kuin alueelta vetäytymistä. Toivoisimme, että lehtikonserni olisi yhtenä tärkeänä kumppanina aktiivisesti läsnä paikkakunnan tekemisessä ja siten samalla rakentamassa yhteisöllisyyttä. Läsnäolon puute ei ole toimituksen vika, vaan kyse on käsittääkseni lähinnä resursoinnista ja siitä, kuinka resurssia kohdennetaan alueelle.

Jukka Puoskari

Kaupunginjohtaja