torstai 30. toukokuuta 2019

PE 31.05.2019 Asiakirjojen hankkiminen todistusaineistoksi valtiopetokseen


Oulun käräjäoikeudelle, hallitusneuvottelijoille ja tasavallan presidentille

Oulun käräjäoikeus
Oikeustalo
Rata-aukio 2
90130

Vastaaja

Suomen valtio edustajanaan

Kihlakunnanulosottomies Eveliina Nissilä
PL 27
Kummalantie 6
92101 RAAHE
puh. 02956 28109 , 0503824747

sekä hänen esimiehensä valtakunnanvouti Juhani Toukola
Kauppiaskatu 1
PL 330
20101 Turku
puh. 029 56 65 151

ja hänen esimiehensä
oikeusministeri Antti Häkkänen
Valtioneuvosto
Snellmanin katu 1 A
Helsinki
puh. 0295 16001

Täydennys ja asiakirjojen hankinta

Pyydän Oulun käräjäoikeutta hankkimaan todistusaineistoksi
 1. salaiseksi julistetun Koiviston konklaavin asiakirjat tai viralliseksi todistetut kopiot siitä todisteeksi valtiopetokseen
 2. 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen tai viralliseksi todistetun kopion SSP-sopimuksesta todisteeksi valtiopetokseen
 3. 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansa-kaupan sopimuksen tai sen viralliseksi todistetun kopion todisteeksi valtiopetokseen

Koiviston konklaavi

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi – salatut sopimukset

Sinivalkoinen kavallus

Tässä selostus ja todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 1

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tässä videoina selvitys asioista
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Valtiopetos on tosiasia

Tohtori Jukka Davidssonin haastattelut 27.05.2019 ja tutkimukset, jotka tukevat omia todistusaineistoja

Totuudesta muutokseen

Isänmaan ryöstäjät

Koiviston konklaavi

Valtiopetos - salainen EMU-varauma

Suomi liittyi EU:hun salaten ja valehdellen

Erkki Aho   08 01 2007, 13:08
Tampereen yliopistossa 26.11.2005 tarkastettu nakkilalaissyntyisen Anne Kosken väitöskirja paljastaa, että Suomi liittyi salaten ja valehdellen EU:hun. Suomen ja EU:n maatalous- ja turvallisuuspoliittisia neuvotteluja tutkinut Koski väittää ja todistaa, että Suomi vietiin asioita salaten ja valehdellen Euroopan Unioniin.

Kosken mukaan poliittinen johto salasi asioita, esitti ristiriitaisia tulkintoja ja piti matalaa profiilia julkisuudessa todellisista EU-asioista. Suomi yritti puolustaa kansallisia etujaan käymissään maatalousneuvotteluissa. EU ylläpiti näytösten avulla mielikuvaa ripeästä etenemisestä. Samalla Suomi salasi onnistuneesti neuvottelukulissien takaiset erimielisyydet.
Kansanäänestyksen alla valehdeltiin julkisesti
Kansaäänestyksen alla valtiovalta turvautui Anne Kosken mukaan julkiseen valheeseen. Koski tuo väitöksessään esille maatalouden 141-artiklan määräaikaisuuden ja maatalousministeri
Mikko Pesälän julkisen valehtelun maanviljelijöille maksettavista lisähinnoista kaksi päivää ennen 1994 ollutta EU-kansanäänestystä. Pesälä kiisti Maaseudun Tulevaisuudessa valehdelleensa. Pesälä väittää, että hän on maatalouskomissaari Steichenin ja ulkoministeri Haaviston kanssa allekirjoittanut lisähintoja koskeneen sopimuksen. Väitöstilaisuudessa ei asetettu tohtori Anne Kosken esittämiä näkökohtia virheellisiksi Mikko Pesälän valehtelusta. Pesälän tulisikin puhdistaakseen maineensa esittää julkisesti EU-komissaarin kanssa allekirjoittamansa sopimus, jota tiettävästi kukaan muu ei ole nähnyt tai josta kukaan muu ei ole ollut tietoinen.
Vastaväittäjänä väitöstilaisuudessa oli Helsingin Yliopiston EU-tohtori Teija Tiilikainen. Hän ei sanallakaan kyseenalaistanut Kosken väittämiä; 141-tuen määräaikaisuutta ja Pesälän lisähintavalehtelua. Tiilikainen suhtautui hyvin kriittisesti tohtori Anne Kosken tutkimukseen.
Toinen vastaväittäjä, Turun Yliopiston professori Jukka Sihvonen, kiitteli väitöksestä. Hänen mukaansa jäsenhakemuksen TV-kuvaus oli kuin Kaurismäen elokuvasta. Jukka Sihvonen sanoi Kosken väitöskirjan olevan suorastaan herkullinen. Kustoksena toimi professori Jyrki Käkönen. Tavallisesti väitöstilaisuudet kestävät pari tuntia, mutta Kosken väitöstilaisuus venyi yli neljän tuntia kestäneeksi maratonistunnoksi.
Suomen tie EU:n jäseneksi
EU-neuvotteluissa mukana ollut
Antti Kuosmanen kirjoitti kirjan Suomen tie EU:n jäseneksi. Kirja määrättiin tuhottavaksi. Tuhotun kirjan sivuilla 129 ja 130 on maatalousneuvotteluihin liittyvä luku otsikolla lisähinnat. Lainaus kirjasta:
Lisähinnat
Vaikein ongelma kansallisen tukipaketin hyväksymisessä tuli tukien maksamistavasta. Edellä tuli esille, että siirtymäkauden tukia arveltiin voitavan maksaa myös niin sanottuina lisähintoina. Tässä tukimuodossa tuki lisättiin tuottajan saamaan myyntihintaan, joten sen kokonaismäärä riippui tuotannon määrästä. Tällaista ei tavallisesti suvaittu, koska se antoi yllykkeen lisätä tuotantoa ja siis pahentaa ylituotantotilannetta, josta eroon pääsemiseksi CAPin mukaiset tulotuet oli otettu käyttöön. Siirtymäkaudella tilanne oli kuitenkin käsityksemme mukaan toinen, ja niin arvelivat komissionkin virkamiehet.

Kansallinen tukipaketti rakennettiin siirtymäkauden tukien osalta tälle pohjalle eikä komission virkamiesportaalla ollut asiaan huomauttamista. Myöskään komission johto ei ministeritasolla käydyissä keskusteluissa tätä tulkintaa torjunut; niinpä tulkittiin maatalouskomissaari Rene Steichenin ministeri Pesälälle kirjeitse syyskuun puolivälissä 1994 vahvistama tukipaketin pääpiirteitä koskeva myönteinen arvio siten, että siinä tulivat lisähinnat hyväksytyiksi.

Tältä pohjalta valmisteltiin tarvittavat kansalliset lakiesitykset, joissa pääasialliseksi tukimuodoiksi siirtymäkaudella todellakin valittiin lisähinnat. Maatalousministeriö antoi lokakuun alkupuolella 1994 julkisuuteen tämän aikomuksen samoin kuin muut keskeiset kansallista pakettia koskevat suunnitelmat.

Sitä suurempi oli sitten tyrmistys, kun tuli epävirallinen tieto, että komissio olisi valmis hyväksymään lisähintojen muodossa maksetun tuen vain maidolle; maidolle siksi, että sen tuotanto oli kiintiöity. Tällaisen kannan se oli tietojen mukaan ottanut Norjan suhteen ja norjalaiset olivat sen hyväksyneet. Suomelle komissio ei halunnut antaa parempaa kohtelua.

Pahaksi tilanne pääsi, kun tieto komission väitetystä kielteisestä kannasta tuli julkisuuteen. Joko komissaari Steichen tai joku hänen virkamiehensä oli puhunut ohi suunsa suomalaiselle lehtimiehelle. Kotimaassa nousi kova häly siitä, että komissio ei hyväksyisikään kansallista pakettia, vaikka maatalousministeriö oli juuri tiedottanut, että kaikki on hyvällä mallilla. Kansanäänestys lähestyi ja tunteet kävivät kuumina.

Maatalouskomissaari oli juuri julkisen hälyn alkaessa matkustanut virkamatkalle Etelä-Amerikkaan ja häneen oli vaikea saada yhteyttä. Muuten tunnelmat olivat kireän puoleiset, ja vaikka komissaari palattuaan käyttäytyi täysin korrektisti, oli hän selvästi sydämistynyt Suomessa hänestä esitetyistä luonnehdinnoista. Sydämistyminen ei rajoittunut Steicheniin. Valitettiin, että kaikki mistä oli keskusteltu vuoti välittömästi julkisuuteen. Saimmekin jonkin aikaa kuulla sarkastisia huomautuksia virkamieskokouksissakin siitä, mitä Suomi aikoi tästäkin kokouksesta kertoa julkisuuteen. Itse asian kannalta vakavaa oli, että komissaari Steichenin yleisluontoiseen hyväksyvään arvioon tukipaketista ei todella ollutkaan sisältynyt lisähintojen hyväksyminen.

Suomalaiset olivat kuvitelleet, että näin keskeisen asian oli täytynyt olla mukana kyseisessä arviossa, mutta niin ei vain ollut. Virkamiesten myönteiset arviot olivat olleet heidän omiaan. Siksi komissiossa oli pantu pahaksi maatalousministeriön julkisuuteen saattamat tiedot tukipaketin sisällöstä. Suomen arveltiin valmistelevan maaperää lisähintoihin perustuvien tukien käyttöönotolle myös pohjoisessa tuessa ja myöhemmin vakavien vaikeuksien tuessa. Komissio epäili jälleen, että Suomi aikoi asettaa sen tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Vieläkin tuntui jatkuvan komission pahastuminen siitä, että Suomi oli ryhtynyt valmistelemaan kansallista pakettia omin päin.

Hallitus ei voinut kasvojaan menettämättä perua julkisuuteen toimitettua suunnitelmaa kansallisen paketin täytäntöönpanosta. Erkki Liikanen onnistui taivuttelemaan komission kiistämään, että julkisuuteen päässyttä väitettyä lausuntoa olisi esitetty. Komissio totesi keskustelujen paketista jatkuvan ja uskovansa, että myönteiseen ratkaisuun päästään. Hallitus ilmoitti, että tukipaketin vaatimien toimenpiteiden valmistelu jatkuisi suunnitellulla tavalla. Episodi oli erityisen kova paikka maatalousministeri Mikko Pesälälle, joka ei noina päivinä tainnut nauttia herrana olemisesta. Siltä ainakin vaikutti käydessäni hänen luonaan, kun hän virkamiehineen valmistautui omaan tiedonantotilaisuuteensa asiasta.

Eroilmoituskin oli lähellä, mikäli jo julkaistuja suunnitelmia olisi muutettava. Koetin rauhoitella; ei pidä puhua erosta, se vain pahentaa tilannetta. Niin lähellä ero kuitenkin oli, että Pesälä jätti väliin yhden neuvoston kokouksen, johon suomalaisministerit siinä vaiheessa huomioitsijoina osallistuivat.

Tämän kummempaa selvyyttä ei komissiolta ennen kansanäänestystä saatu kansallisen paketin hyväksyttävyydestä. Jos olisi tiedetty, millainen prosessi asiasta nousee, ei selvyyttä ehkä olisi alettu hakeakaan.

Voi myös kysyä, olisiko keskustan enemmistöä saatu jäsenyyden kannalle, jos etukäteen olisi tiedetty, miten hankalaksi tämä asia muodostuu. Kansanäänestyksen tulos olisi ehkä ollut toisenlainen, jos hallitus olisi kaatunut kesällä 1994 tai jos sen rivit olisivat pahasti rakoilleet myöhemmin syksyllä.

Kansanäänestyksessä kävi tunnetulla tavalla ja liittymissopimus ratifioitiin. Sen jälkeen tukipaketin käsittelyä jatkettiin.

Miksi Keskusta petti?
Lisävalaistusta asioille antavat myös entisen pääministeri
Esko Ahon kirja Pääministeri sekä tohtori Ilkka Hakalehdon kirja EU-kaappaus.
Voidaan perustellusti väittää, että Keskusta petti maanviljelijät. Miksi politiikka ja yhteisten asioiden hoito ei voi olla avointa ja rehellistä? Saavatko ministerit valehdella ja jos saavat niin minkä verran? Pitääkö sanonta ”Kepu pettää aina” paikkansa?
Lähteet:
Tohtori Anne Kosken väitöskirja
Antti Kuosmasen kirja "Suomen tie EU:n jäseneksi"
Sataseutu-lehti
Tohtori Ilkka Hakalehdon kirja "EU-kaappaus"
Esko Ahon kirja "Pääministeri"
Hallitusneuvottelijoilla on ollut tiedossa valtiopetos ja se on heille todistettu. Jos hallitusohjelmassa, minkä on tänään 31.5.2019 määrä valmistua, ei ole mitään mainintaa valtiopetoksesta ja 1990-luvun laman ja pankkkriisin ratkaisemisesta niin se on todistus siitä, että valtiopetosta halutaan salata ja hallitusneuvottelijat siten itse syyllistyvät valtiopetoksen salaamiseen ja se on rikos. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Perustuslakituomioistuin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perustuslakituomioistuin Jos Suomessa olisi perustustuslakituomioistuin niin Suommen laman ja pankkikriisin sekä EU:hun liittymisen asiat olisi ratkaistu perustuslakituomioistuimessa. Ei voi välttyä vaikutelmata, että suomalaiset poliitikot eivät ole halunneet perustustuslakituomioistuinta, koska he ovat hallunneet peitellä valtiopetosta.
Pankkien pelastaminen poliitikkojen päätöksellä alistamalla oikeuslaitos poliittisen vallankäytön välineeksi on valtiopetos. Sen avulla on poistettu markkinoilta 48 000 yritystä vuoden 1997 loppuun mennessä ja aiheutettu yli 500 000 ihmisen työttömyys ja yli 280 000 henkilön ylivelkaantuminen sekä 11 500 yrittäjän itsemurha. Kysymys on kansanmurhasta ja omaisuudenryöstä. Monet yrittäjät kuten esimerkiksi minä olen joutunut kärsimän tästä ihmisoikeusrikoksesta yli 24 vuoden ajan. Murhaajakin selviää pienemmällä rangaistuksella kuin minä syyttömänä henkilönä.

Suomeen olisi tullut perustaa perustuslakituuomioistuin ja totuuskomissio asioiden selvittämiseksi. Olen esittänyt asiaa hallitusneuvottelijoille. Jos asiaa ei ole käsitelty hallitusneuvotteluissa niin sekin vahvistaa käsitystä valtiopetoksen salaamisesta eli valtion rikollisesta toiminnasta.
Koska Oulun käräjäoikeus ei ole ilmoittanut minulle asian käsittelynumeroa eikä asian käsittelijää niin ei voi välttyä vaikutelmalta että Oulun käräjäoikeus ei halua käsitellä asiaa oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Korostan sitä asiaa, että valtopetos ei vanhene koskaan ja olen itse valtiopetoksen uhri.

Haastehakemus

Valtiopetos on tosiasia ja todistusaineisto on kiistaton

Erkki Aho

TO 30.05.2019 Ehdotuksia hallitusneuvottelijoille taloustilanteen parantamiseksi


Jutta Urpilainen ja Erkki Aho

Ehdotuksia hallitusneuvottelijoille taloustilanteen parantamiseksi
 1. Estetään verokierto ja veroparatiisien käyttö- vuositavoite 500 miljoonaa euroa vuodessa – neljässä vuodessa 2 miljardia euroa. Vähennetään 28,5 miljardin verotukeja 200 miljoonalla eurolla vuodessa eli 800 miljonalla eurolla neljässä vuodessa.
 2. Siirrytään maahantunkeutujien kotouttamisesta kotiuttamiseen – tavoitteena 8000 maahantunketujaan vuodessa – vuosisäästötavoite 800 miljoonaa euroa – neljässä vuodessa 3,2 miljardia euroa
 3. Vähennetään 8,5 miljardin yritystukia suunnitellun 100 miljoonan määrästä 200 miljoonaa vuodessa. Neljässä vuodessa tämä teke 800 miljoonaa euroa.
 4. Ulosoton suojaosaa nostetaan 100 eurolla. Suurin osa tästä tulee kulutukseen ja lisää sitä kautta työllisyyttä. En tällä hetkellä osaa arvioida kuinka paljon tämä vaikuttaa työllisyyteen.
 5. Nostetaan pienempiä eläkkeitä 30 euron sijasta 50 euroa. Suurin osa tästäkin rahasta tulee kulutukseen ja vaikuttaa siten työllisyyteen. En tällä hetkellä osaa arvioida kuinka pajon tämä vaikuttaa työllisyyteen. Lopetetaan pikapankkitoiminta ja yksityiset perintätoimistot.
 6. Tiivistetään lähialueyhteistyötä siten, että lisätään koulutusta ja ympäristönsuojelua Venäjän kanssa. Koulutetaan venäläisiä nuoria Suomen työmarkkinoille suomalaisissa ammattioppilaitoksissa ja täten vahvistetaan nykyisten ammattioppilaitosten asemaa sekä varmistetaan työvoimaresursseja yrityksille. Koulutus voisi olla suurelta osalta työharjoittelua oppisopimuskoulutuksena kisälli/mestari-periaatteella. Venäläisiä nuoria voitaisiin kouluttaa n. 1000 – 2000 vuodessa. Ympäristö- ja luonnosuojeluasioissa Suomi ja Venäjä voisi tiivistää yhteistyötään ja tekemällä tiivistä yhteistyötä. Varmistetaan puuraaka-aineen saanti Venäjältä. Tehdään Suomen ja Venäjän rajasta , siis EU:n ulkorajasta, turvallinen raja. Suomen on neuvoteltava helpotuksia Venäjän vastaisiin pakotteisiin koska sitä kautta saataisiin lisää kauppaa ja matkailua tehostettua. Nämä lisäisivät kauppaa ja sitä kautta työllisyyttä.
 7. Luovutaan maakuntamallista ja siirrytään kuntien ja laajempien koknaisuuksien yhteistyöalueiseein sote-uudistuksessa. Vähennetään täten byrokratiaa ja pidetään päätösvalta paikallisella tasolla. Pyritään kokonaan väliportaan hallinnon poistamiseen. Suomessa on kymmeniätuhansia virkamiehiä liikaa ja siksi niitä on karsittava tuhansilla vuodessa. Neljän vuoden aikana n. 10 000 virkamiestä vähemmän.
 8. Suoritetaan oikeushallinnon uudistus. Lopetetaan nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta, hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Perustetaan tilalle perustuslakituomioistuin ja 1990-luvun selvittämseksi totuuskomissio.
 9. Puolitetaan puoluetuet neljän vuoden aikana.
 10. Suuritulosten verotusta kiristetaan 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä tekee 400 miljoonaa euroa neljässä vuodessa.

Kalajoki

Sami Karjalaisen luento – Fysiikkaharjoittelun laatu 5.6 klo 18.30 Virta-Salissa
Sami Karjalaisen luento: Sergei Bobrovskyn menestyksen “salaisuus” – Fysiikkaharjoittelun laatu.”NHL:n parhaimpiin kuuluvan maalivahdin, Sergei Bobrovskyn fysiikkaharjoittelu muutettiin täysin kolmen loukkaantumiskauden jälkeen 2016 – koska oli pakko! Tämän jälkeen hänellä ei ole ollut loukkaantumisia tai vaivoja. Tuloksina on sen sijaan ollut 3 peräkkäistä kevättä NHL:n playoffeja ja 1 Vezina Trophy- palkinto (NHL:n paras maalivahti). Tule kuuntelemaan Bobrovskyn tarina fysiikkavalmentaja Sami Karjalaisen kertomana ja keskustelemaan fysiikkavalmennuksesta ja urheilijoiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.”
Luento järjestetään yhteistyössä Kalajoen Kaupungin ja Kunlun Redstarin maalivahtivalmentaja Joni Puurulan, sekä Pohjoisen alueen maalivahtitutorin Jari Mäyrän kanssa.

Kaupunki jättää varattavaksi 53 kpl loma-asuntotontteja (RA-19). Tontit sijaitsevat Tapionportin 1. vaiheen ja hiihtomajan välisellä alueella loistavien ulkoilureittien välittömässä läheisyydessä. Etäisyys Hiekkasärkkien alueelle noin 1 km ja keskustaan 4,5 km.
Tapionportin tontit haettavana

Kalajoki Akatemian maksuttomat urheilukoulut kesäkuussa (3.6-28.6)

Alueuutiset

Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi nousee nainen. Lasikatot helisevät, kun Suomi on ollut unionin jäsen 24 vuotta. Aiemmin Suomella on ollut kolme komissaaria, jotka ovat olleet miehiä. Suurimman puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) vahvisti Ylelle, että seuraava komissaari on nainen. Kisassa on kaksi kovaa pohjalaista tahtonaista: entinen Sdp:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sekä EU-parlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri. Edellinen on 43-vuotias, jälkimmäinen 47-vuotias. Urpilainen on syntyjään lapualainen, jonka lapsuuskoti oli Kokkolassa. Kumpula-Natri on Vaasasta.
Molemmilla on hyviä meriittejä. Jutta Urpilaista pidetään suosikkina seuraavaksi EU-komissaariksi, mutta Kumpula-Natri roikkuu iskuetäisyydellä

Sieviläinen Aleksi Kotilainen oli ensimmäisiä, jotka sijoittivat pian vuosi sitten avattuun Suomen Luonnonsuojeluliiton rakentamaan ja Koneen Säätiön rahoittamaan Hiilipörssiin.
Tuli semmoinen olo, että tämä oikeasti voi auttaa johonkin. Se tuntui helpolta ja kätevältä tavalta. Tietysti omilla elämänvalinnoillaankin voi vaikuttaa, pohtii Kotilainen.
Hän lahjoitti rahaa siihen, että ensimmäiseksi kohteeksi valikoitunut Lestijärven Joutenneva ennallistettaisiin. Vuotta myöhemmin Kotilainen ei ole yksin: Hiilipörssiin on tehty jo yli 2 000 sijoitusta. Yksittäisiä sijoittajia on yli 1 800 ja rahaa on kertynyt yli 600 000 euroa.
Kolmekymppinen sieviläismies sijoitti suohon, ja samoin on tehnyt jo parituhatta muuta hiilijalanjäljestä huolestunutta suomalaista – nyt Hiilipörssi tarvitsee lisää soita, joita ennallistaa

Jarmo Korhonen ei jatka miesten jalkapalloliigassa pelaavan KPV:n päävalmentajana. Kokkolalaisseura kertoi kotisivuillaan, että Korhosen sopimus on purettu yhteisymmärryksessä. Valmennusvastuun KPV:ssä ottaa Niko Kalliokoski.
Nousijaseuran kausi on ollut synkkä, sillä joukkue majailee sarjataulukon jumbona. KPV on kerännyt yhdeksästä pelaamastaan liigaottelusta vain kolme pistettä. Joukkueen voittotili näyttää nollaa.Korhonen ehti valmentaa KPV:tä loppukesästä 2016. Kalliokoski tulee kokkolalaisseuran sisältä, sillä hän oli Korhosen valmennusryhmässä ja on toiminut myös joukkueenjohtajana. Jalkapalloliiga jumbo KPV irtisanoi päävalmentajansa, voittotili yhä avaamatta

Kotimaan uutiset

SYYSKUUSSA 2015 olin reportaasimatkalla Pohjois-Irakissa seuraamassa Isisin-vastaista sotaa. Tapasin matkalla irakilaisia miehiä, jotka kyselivät mahdollisuuksista päästä Suomeen.Kannattaisiko mennä suoraan Venäjän läpi vaiko koukata Kreikan kautta, minulta kyseltiin. Moni oli kuullut uutisen, että Suomen pääministeri Juha Sipilä lupasi oman asuntonsa Kempeleessä pakolaisten käyttöön.Keskiluokkaiset irakilaismiehet, joilla ei ollut välitöntä vaaraa, suunnittelivat jättävänsä maan. He kertoivat tuttavistaan, jotka olivat jo myyneet autonsa tai kaupunkiasuntonsa ja rahoittaneet sillä tavoin ihmiskauppiaiden järjestämän matkan Eurooppaan.Samalla reissulla vierailin Irakin Kurdistanissa pakolaisleireillä, joilla asui tuohon aikaan arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä. Pakolaisleireillä viruvat ihmiset olivat menettäneet sodassa kaiken: kotinsa, omaisuutensa, perheenjäseniään, toimeentulon. Tästä huolimatta tai oikeastaan juuri siksi heillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta lähteä pois saatikka anoa turvapaikkaa Euroopasta.PUOLI vuotta myöhemmin Turkin ja Syyrian rajalla Kilisissä kuulin paikallisilta toimittajilta, että alueella oleskeli nuoria miehiä Marokosta ja Tunisiasta. He viettivät aikaansa Turkissa syyrialaisten pakolaisten seurassa oppiakseen Syyrian murteen. Sitä tarvittaisiin myöhemmin, kun he esiintyisivät Euroopassa syyrialaisina turvapaikanhakijoina.
Muutama kuukausi tämän jälkeen tapasin vielä Saksassa paikallisen tiedusteluasiantuntijan. Hän kertoi avoimesti, missä tilassa Saksa oli noin 6–8 viikon ajan syksyllä 2015: Rajat olivat sepposen selällään, ja satojatuhansia ihmisiä virtasi sisään. Noina viikkoina viranomaisilla ei ollut mitään mahdollisuuksia selvittää, keitä saapui Saksan kautta Eurooppaan. Suomen turvapaikka­järjestelmää käytettiin hyväksi, ja kohuttu dokumentti tuo sen ansiokkaasti esille
Hallitusneuvotteluiden vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne uskoo, että perjantaina hallitusohjelma valmistuu.Perjantaina palataan pöytään puheenjohtajien toimesta. Käydään läpi se, mitä on vielä auki ja katsotaan nämä tekstit sillä tavalla, että ollaan kaikki samaa mieltä teksteistäkin, Antti Rinne kertoi iltakymmenen jälkeen keskiviikkona.
Ja sen jälkeen on paketissa tämä ohjelma. Tämä nyt näyttäisi siltä, että perjantaipäivän aikana kaikki on kunnossa, Rinne kiteytti. Valtiovarainministeriö tarkistaa hallitusohjelman lukuja torstaina. Helatorstaina puolueiden ei ole tarkoitus neuvotella ohjelmasta Säätytalossa.Hallitusneuvotteluiden vetäjä Antti Rinne uskoo, että hallitusohjelma on valmis perjantaina

PÄÄMINISTERI Juha Sipilä (kesk) kaavaili hallituskauden alussa ottavansa valtion omistamat yhtiöt tiukemmin omaan hallintaansa kuin mitä tähän mennessä julkisuudessa on kerrottu. HS:n lähteiden mukaan Sipilä pyrki hallitustaipaleen alkuvaiheessa siirtämään valtion yli 30 miljardin arvoiset yhtiöomistukset pitkälti oman päätäntävaltansa alaisiksi.
Suunnitelman ytimenä oli valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston yhtiöittäminen niin, että tuo osakeyhtiö olisi hallinnoinut omistusohjausosaston paimentamia yhtiöitä. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut jopa osaston lakkauttamista tai ainakin sen keskeisten toimintojen siirtoa pois osastolta.Vaikka samat virkamiehet olisivat jatkaneet työtä yhtiössä, henkilöstön palvelusuhde olisi muuttunut työsuhteeksi. HS:n lähteet: Sipilä pyrki yhtiöittämään koko omistajaohjauksen ministeriössä ministeriuransa alussa

Ulkomaan uutiset

EUROOPAN parlamentin päärakennuksen käytävän varrelle tiivistyi keskiviikkona yksi Brysselin kiinnostavimmista valtapeleistä. Käytävän toisella puolella oikeistopopulistit neuvottelivat uuden ryhmän kokoonpanosta ja toisella puolella vihreät käynnistelivät toimintaansa.Molemmista puolueryhmistä voi tulla vielä Euroopan parlamentin neljänneksi suurin. Paikka on erityisen merkittävä nyt, kun EU-parlamentin perinteinen valta-akseli, keskusta-oikeisto ja sosiaalidemokraatit, menetti vaaleissa enemmistönsä.
VIHREIDEN
 kokoukseen matkasi reppuselkäinen Ville Niinistö, joka otti ensimmäistä kertaa tuntumaa Brysseliin vastavalittuna europarlamentaarikkona.
Emme halua olla osa enemmistöä, joka vain torjuu uutta vaan joka hakee uutta politiikkaa. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, vaalitulos on otettava huomioon”, Niinistö sanoo.Vihreät ja Italian sisäministerin Matteo Salvinin kokoama oikeistopopulistien uusi ryhmittymä kilvoittelevat nyt tosissaan vaa’ankieliasemasta EU-parlamentin päätöksiin. Parlamentin kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi nousi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin en Marche -puolueen tuella liberaalidemokraattien Alde. Vihreiden ja oikeisto­populistien kisa EU-vallasta kiihtyy: ”Valtatasapaino on järkkynyt”

Israelissa joudutaan järjestämään uudet parlamenttivaalit. Määräaika hallitusneuvotteluiden valmistumiselle oli puolilta öin, mutta vaalivoittaja Benjamin Netanjahu ei onnistunut löytämään riittävästi hallituskumppaneita. Maan parlamentti äänesti selkein luvuin 74–45 uusien vaalien puolesta. Uudet vaalit järjestetään tiettävästi syyskuun 17. päivä.
Me voitamme seuraavat vaalit, Netanjahu kommentoi.
Israel joutuu järjestämään uudet parlamenttivaalit

Qatarin pääministeri šeikki Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani osallistuu arabimaiden huippukokoukseen torstaina. Kokous pidetään Saudi-Arabian Mekassa.
Pääministeri matkustaa Saudi-Arabiaan alueellisten jännitteiden liennyttämiseksi, ilmoitti maan ulkoministeriö keskiviikkona. Kyseessä on ensimmäinen korkean tason neuvottelu vuoden 2017 jälkeen. Kesäkuusta 2017 lähtien Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat liittolaisineen ovat boikotoineet Qataria, muun muassa asettaneet kieltoja merenkululle ja kaupalle sekä suorille lennoille ja ylilennoille.
Qatarin pääministeri matkustaa neuvottelemaan Saudi-Arabiaan – ensimmäinen korkean tason tapaaminen kiistojen jälkeen

Talosuuutiset

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran hallitus ehdottaa 100 miljoonan euron irrottamista taseesta. Tämä kertapanostus on tarkoitus käyttää "Suomen kestävän tulevaisuuden hyväksi" Sitra-lain mukaan, kertoo Sitra tiedotteessaan.
Itse päätöksen tekee myöhemmin Sitran uusi hallintoneuvosto, joka vahvistaa rahaston talous- ja toimintasuunnitelmat seuraaville vuosille.
Sitran hallitus esittää, että investointi toteutettaisiin vaiheittain.Sitran hallitus ehdottaa 100 miljoonan euron irrottamista rahaston taseesta

Suomen talouskasvu hyytyy. Tilastokeskus kertoi, että kansantuote kasvoi alkuvuonna vain 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,2 prosenttia vuoden takaisesta.
Millaisen viestin tämä lähettää Antti Rinteen (sd.) johtamille hallitusneuvottelijoille?
Ylen kysymyksiin vastaavat Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen, Palkansaajien tutkimuslaitoksen Elina Pylkkänen sekä Kaupan liiton toimitusjohtaja, Suomen entinen pääministeri, Mari Kiviniemi. Suomen kasvu hyytyy – mutta Rinteen hallitus kasvattaisi menoja, kiristäisi veroja ja myisi valtion omaisuutta

Urheilu-uutiset

Valko-Venäjä ei antanut Suomen naisten lentopallomaajoukkueelle mahdollisuuksia avausvoiton ottamiseen Kultaisessa liigassa keskiviikkona Minskissä. Kotijoukkue hallitsi peliä alkuhetkien jälkeen kuitaten sarjapisteet alkulohkon toisesta ottelusta erin 3-0 (25-22, 25-20, 25-17).Suomen hyökkäystehot jäivät pitkälti hakkuri Piia Korhosen kontolle. Korhonen teki 16/+10 42% hyökkäyksellä.Valko-Venäjän laitapelaajien tulivoima oli kova. Katsiaryna Sakolchyk teki 18/+12, penkiltä tullut hakkuri Ansatasiya Hareliik 11/+9 ja hakkurina aloittanut Hanna Klimets 9/+9.Lentisnaiset jäivät tylysti Valko-Venäjän jalkoihin – "Hyökkäyspeli hävittiin selkeästi"

Suomen miesten lentopallomaajoukkue kärsi tappion Valko-Venäjälle Euroopan Kultaisen liigan vierasottelussa Minskissä. Kotijoukkue vei pelin suoraan 3-0 (25-23, 25-23, 25-20).
Hakkuri Samuli Kaislasalo ja yleispelaaja Antti Ronkainen pitivät Suomen hyvin taistelussa mukana, mutta se ei aivan riittänyt. Kaislasalo teki komeasti 22 ja Ronkainen 15 pistettä. Muut pelaajat jäivät alle viiden pisteen.
Tämä oli meiltä parempi ottelu kuin Ukrainaa vastaan Tampereella. Meillä oli kuitenkin nyt paljon ongelmia aloitussyöttöjen kanssa. Niissä tuli liikaa virheitä, Suomen päävalmentaja Joel Banks sanoi.Myös lentopallomiehet jäivät Valko-Venäjällä nollille, päävalmentaja Banks manaili epätasaisuutta

Maailmaalla tapahtuu

Alus törmäsi toiseen veneeseen Tonavalla lähellä parlamenttitaloa, kertoo paikallinen media.
Unkarin pääkaupungissa Budapestissa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita kadoksissa risteilyaluksen upottua Tonava-jokeen. Paikallisen median mukaan asiasta kertoo maan sisäministeriö.Uutistoimisto Reutersin mukaan veneessä olisi ollut 33 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä. Aiemmin matkustajien määräksi ehdittiin kertoa 32.
Reutersin mukaan paikallinen media kertoo, että vedestä olisi saatu pelastettua seitsemän ihmistä.
Ainakin seitsemän kuollut jokialuksen upottua Tonavaan Budapestissä

Ainakin 20 ihmistä on kuollut ja 31 loukkantunut turistibussin ja puoliperävaunurekan yhteentörmäyksessä Meksikossa. Bussi syttyi palamaan törmäyksen jälkeen.
Meksikon Veracruzin osavaltion viranomaisten mukaan kuolleiden tarkka määrä on vielä epäselvä, mutta 31 ihmisen tiedetään loukkaantuneen.
Molemmat ajoneuvot olivat matkalla länteen, kun ne törmäsivät moottoritiellä Maltrata-kukkuloilla. Kukkulat nousevat yli 2 000 metriä merenpinnan yläpuolelle. Onnettomuuspaikka on Pueblan ja Orizaban kaupunkien välillä.
Ainakin 20 kuoli ja 31 loukkaantui bussionnettomuudessa Meksikossa

Yle Areena

Beatle John Lennon ammuttiin kotiovelleen New Yorkissa 8. 12.1980. Kaksi päivää aikaisemmin englantilaistoimittaja Andy Peebles teki pitkän radiohaastattelun Lennonin ja Yoko Onon kanssa ja kertoo nyt mitä tapahtui. (U) Lennonin viimeiset sanat

1990-lukua pidettiin liberaalina, ja seksi internetissä räjähti käsiin. Netissä nainen on usein vain objekti. Mitä tämän päivän nuoret naiset seksiltä odottavat, ja kuinka he kokevat seksuaalisuutensa? Kymmenet naiset puhuvat avoimesti elämästään ja unelmistaan.
Venus - avoimesti naisten seksistä

Youtube

DJ ILG - Löikö Mörkö sisään? 10 TUNNIN VERSIO

The Most Beautiful Gardens House in the World

House and Flower - The Most Beautiful House in the world

Butchart Gardens

Antti Rinne ensiesittää Arvo Pohja -räppinsä (16.4.2019)

Mielipiteet

Ministerivalinnat ovat puheenjohtajien Antti Rinteen (sd), Juha Sipilän (kesk), Pekka Haaviston (vihr), Li Anderssonin (vas) ja Anna-Maja Henrikssonin (r)käsissä. Sipilästä ei ministeriä tule, mutta Rinteestä, Haavistosta, Anderssonista ja Henrikssonista tulee. Rinteestä tulee pääministeri ja Haavistosta ulkoministeri. Anderssonin ja erityisesti Henrikssonin kohtalo riippuu siitä, mitä ministerinsalkkuja ensin valitsevat SDP ja keskusta painottavat. Jos salkut jaetaan niin sanotun d’Hondtin menetelmän mukaisesti puolueiden suuruusjärjestyksen perusteella, ensimmäiset kahdeksan salkkua menevät SDP:lle, keskustalle, vihreille, SDP:lle, vasemmistoliitolle, keskustalle, SDP:lle ja keskustalle – tässä järjestyksessä. Vasta sitten on RKP:n vuoro.Ministerivalinnat lähestyvät – he ovat Rinteen hallituksen todennäköisimmät ministerit

Kussakin EU-maassa täytettävien parlamenttipaikkojen määrä riippuu sen maan väkiluvusta. Suomi kuuluu Unionin vähäväkisimpiin. Täytettävät 13 paikkaa ovat vain 1,7 % parlamentin 751 paikasta. Sillä, miten puolueiden kannatus Suomessa jakaantuu, ei sen takia ole käytännössä merkitystä poliittisiin voimasuhteisiin EU-parlamentissa.
Se, miten esim. kokoomus, vihreät, perussuomalaiset tai SDP eurovaaleissa menestyvät, on sen kannalta yhdentekevää. Vaikuttaa kuin monilla toimittajilla olisi vaikeuksia käsittää tai myöntää tätä. – Miksi?Uutisointi europarlamenttivaaleista harhaanjohtavaa: mitä jäi kertomatta?

Ilmastopolitiikka on valtamedian ja vihervasemmistolaisten ympäristöjärjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella väännetty ilmastopopulismiksi. Se perustuu enemmän yksipuolisiin mielikuviin kuin monipuolisiin tosiasioihin ilmastonmuutoksesta.
Mielikuvilla vedotaan tunteisiin. Samalla sivuutetaan niihin sopimattomat tosiasiat, luodaan vääristeleviä viholliskuvia ja herätetään ilmastohysteriaa. Hyväuskoisia kiihotetaan ja mobilisoidaan itsekkään valtapolitiikan tueksi. Kasvuikäiset ovat kokemattomuutensa takia herkkiä manipuloinnille ja alttiimpia ilmastopopulismille.
Ilmastopopulismin petolliset kulissit eli ilmastonmuutoksen "kyllä" ja "ei"

Kotimaan matkailu

Finland Vacation Travel Video Guide

Ulkomaan matkailu

Highlands, Scotland: Crannogs and Cairns - Rick Steves’ Europe Travel Guide - Travel Bite

High Above the Sea — and the Crowds — in the Cinque Terre

North Wales: Feisty and Poetic

Cornwall, England: Tin Mines - Rick Steves' Europe Travel Guide - Travel Bite

Musiikki

How I Love You - Engelbert Humperdinck

Al Bano & Romina Power - Liberta

Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

Loppukevennykset

Velipuolikuu - Ota viinaa.

"Ei seiso eikä ota eteen"

Kinkkuvoileipä ilman sinappia

Se oli Tonnin Seteli

Kuntoilu

How to Lose Belly Fat Easy - Easy Workout to Lose Weight In 7 Days

8 Effective Exercises to Get a Flat Belly in Just 30 Days

Top 5 Exercises to Reduce Side Fat

15 MIN CHAIR WORKOUT - Extreme Full Body Training / Nothing for Beginners | Pamela Rf

9 Exercises to Make Your Butt Rounder Fast

Liikunta ja terveys

Verenpaine 140/87, 56 pulssi , Paino 104.0 kg. Jumppa 20 /3020 min, kuntosali 0/ 3190 min, kävely 0/337 km , uinti 800/12700 m, pyöräily 12/665 km