torstai 12. joulukuuta 2019

12.12.2019 Miksi keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy ministereidensä ja ulkoministerin valehtelun?
Toimenpiteille olisi pitänyt olla hallituksen virallinen päätös. Keskustan suuri virhe on toimia vihervasemmistohallituksen asiankannattajana. Seuraava mielipidemittaus osoittaa keskustalle järkyttäviä kannatuslukemia. Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia ja ministerit ovat kansanedustajia ja ovat lisäksi vannoneet ministerinvalan.

Satu jatkuu

Sumoan tasavallassa kansa oli menettänyt luottamuksensa poliitikkoihin. Uusi hallitus saatiin muodostettua kun edellisestä hallituksesta Solisalirattipuolueen luottamuksen menettänyt ja eroanomuksensa jättänyt Kotkan Ruusu tuli sairaslomallaan johtamaan puhetta Solisalirattipuolueen puoluevaltuustoon, jossa hänet valittiin uuden hallituksen ministeriksi. Pääministeri Oikosulku oli haalinut kokoukseen toisenkin henkilön (naisministeri) paikalle äänestystä varten. Samalla päätettiin luottamuspulan takia eroamaan joutuneen Solisalirattipuolueen pääministerin uudesta luottamuspaikasta eli eduskunnan varapuhemiehen paikasta. Näin kummallekin entiselle luottamuksensa menettäneelle ministerille löydettiin luottamus takaisin ja heidät valittiin erittäin vastuullisiin tehtäviin.
Solisalirattipuolueessa on tiukka kahtijako, mikä tuli esille jälleen kerran pääminiserin valinnassa.  Kahden äidin tyttö 34-vuotias Mari Hupakko valittiin puolueen pääministeriehdokkaaksi äänin 32-29. Näin Kotkan Ruusu ja toinen pääministeri Oikosulun paikalle äänestystä varten haalima henkiö ratkaisivat vaalin. Naisen valitseminen pääministeriehdokkaaksi ei tyydytä hävinneitä ja heidän kannattajiaan, vaan huomattava osa puolueen kannattajista siiryi perussuomoalaisten leiriin.

Hallitus saa heti kättelyssä vastattavakseen perussumoalaisten välikysymyksen koskien Al-Holin leirin Sumoan kansalaisia. Sinne oli lähtenyt sumoalaisia naisia, joilla merkittävällä osalla on kaksoiskansalaisuus osallistumaan sotaan, taisteluihin, tappamisiin, kiduttamiseen ja muihin rikoksiin. He lähtivät sinne omasta vapaasta tahdostaan ja oman ideologiansa tähden. Osa vei sinne mukanaan omat lapsensa. He menivät tappajamiestensä avuksi ja tueksi. Nyt lapset ovat 2-16-vuotiaita.
Vihreiden Akkojen puolueen ylioppilasprofessori on edellisen ja uuden hallituksen ulkoministeri. Hän on omatoimisesti ryhtynyt pelastamaan ISIS-äitejä ja ISIS-lapsia Sumoaan. Hän toiminut yhdessä Vihreiden Akkojen-puolueen puheenjohtajan sisäministeri Hutisalon kanssa.

Edellisen hallituksen luottamuksensa menettäneen pääministeri Oiva Oikosulku ilmoitti, että hallitus ei hae al-Holin leirillä olevia Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia Sumoaan, eikä harkitse evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuisivat konsulilainsäädäntöön. Myöhemmin lokakuussa myös ulkoministeri vakuutti ulkoasiainvaliokunnalle, ettei ministeriö ole ryhtymässä mihinkään toimiin saattaakseen Isis-taistelijoiden perheitä Sumoaan. Molemmat ministerit valehtelivat eduskunnalle.

31.10.2019 hallitus käsitteli asiaa hallituksen iltakoulussa. Iltakoulussa oli mukana virkansa puolesta myös Pellelaitoksen oikeuspelle. Koska tieodotusvälineet paljastivat sen, että maan viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ISIS-äitien ja ISIS-lapsien vastaanottamiseksi ja Ulkoministeriössä paljastui ulkoministerin törkeä toiminta alaisiaan kohtaan, jossa eräs päällikkö siirrettiin lainvastaisesti toisiin tehtäviin, koska hän ei halunnut syyllistyä ulkoministerin määräämiin rikoksiin.
Vielä illalla 10.10.2019 Televiso uutisoi seuraavaa:”Television saamien tietojen mukaan ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma, jonka mukaan kaikki suomalaiset kotiutetaan kerralla. Marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutus tehdään erissä. Tähän päädyttiin Televison tietojen mukaan siksi, ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä, vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla.”

Oikeuspelle oli mukana hallituksen iltakoulussa valvomassa hallituksen toimien lainmukaisuutta. Sitten oikeuspelle ryhtyi tutkimaan onko hallitus menetellyt lainmukaisesti. Hallituspelle antoi 10.10.2019 ratkaisunsa jossa todetaan, että hallitus on menetellyt oikein. Oikeuspelle toteaa ratkaisussaan, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien sumoalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä, ja että ulkoasianhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki sumoalaiset tai oleskeluluvan perusteella Sumoassa asuneet leirillä olijat. Oikeuspelle myös huomauttaa, että viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä toiminnassaan niin, että Sumoassa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Lisäksi oikeuspelle korostaa leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia.Lopuksi oikeuspelle toteaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

2.12.2019 asia sai mielenkiintoisen käänteen, kun Päivän Aviisi, että ulkoministeri olisi painostanut ulkoministeriön konsulipäällikköä tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Sumoaan konsulikyydillä. Konsulipäällikön kerrottiin kieltäytyneen taipumasta ulkoministerin painostukseen ja todenneen hankkeen lainvastaiseksi, minkä jälkeen konsulipäällikkö syrjäytettiin tehtävästään.
Tietojen mukaan ulkoministeriössä olisi ollut samaan aikaan kehitteillä Operaatio Korpi -nimellä kulkeva projekti, jonka tarkoituksena oli kotiuttaa al-Holin pakolaisleirissä olevat sumoalaislapset Sumoaan ilman äitejään. Projektista vastuussa olisi ollut konsulipäällikkö. (Myöhemmin Päivän Aviisi uutisoi, että operaatio Korpea valmisteltiin salaa jo kesäkuussa 2019.)
Illalla 2.12.2019 ulkoministeri piti tiedotustilaisuuden, jossa hän myönsi, että leirillä olevien lasten äidit eivät ole toivoneet eroon joutumista lapsistaan. Lisäksi paikalliset kurdiviranomaiset ovat todenneet, että he eivät hyväksy perheiden hajottamista. Ulkoministerin mukaan ulkoasiainvaliokuntaa ja hallitusta on informoitu useaan kertaan "tilanteen kehittymisestä".

Keskiviikkona 4.12.2019 Päivän Aviisi uutisoi vuorostaan ulkoministeriön sisäisistä sähköposteista, jotka asettivat ulkoministerin puheet hyvin kyseenalaiseen valoon. Sähköpostissa konsulipäällikkö kirjoitti alivaltiosihteerille: "Emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti, sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin. Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa. Päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi."

2.12. Ulkoministeri sanoi tiedotustilaisuudessaan, että konsulipäällikön siirto tehtävistään ei liittynyt al-Holin lasten kysymykseen, vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon. Samalla hän totesi, että konsulipäällikkö on yhä tehtävässään, eikä virkaa ei ole avattu. Myöhemmin ulkoministeri kertoi käyneensä konsulipäällikön kanssa pitkän keskustelun ja sen päätteeksi kutsuneensa konsulipäällikön jatkamaan vanhassa tehtävässään. Tästä voisi päätellä, että ennen keskustelua hän ei olisi ollut jatkamassa konsulipalvelupäällikkönä. Ulkoministeriön on vallannut kauhun ja pelon ilmapiiri. Ulkomnisteri toimii mielivaltaisesti ja valehtelee kansanedustajille ja tiedotusvälineille.

Sumoan Televisio uutisoi kuitenkin maanantaina 9.12. useisiin lähteisiin viitaten, että Sumoalla on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten kaikki Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin sumoalaiset tuotaisiin takaisin Sumoaan. Päivän Aviisin 10.12.2019 julkaisemien tietojen mukaan al-Holin perheet on jo jaettu Pääkaupungin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Tämän lisäksi poliisi on Päivän Aviisin tietojen mukaan tehnyt varauksia Pääkapungin lentoaseman VIP-tiloihin, joihin olisi helppo kulku koneelta saavuttaessa.
Vielä illalla 10.10.2019 Sumoan Televiso uutisoi seuraavaa: ”Televison saamien tietojen mukaan ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma, jonka mukaan kaikki suomalaiset kotiutetaan kerralla. Marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutus tehdään erissä. Tähän päädyttiin Television tietojen mukaan siksi, ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä, vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla.”

27.6.2019 pääministeri Oikosulku totesi eduskunnan kyselytunnilla seuraavasti: ”Meillä ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Sumuoaan. Konsulipalvelulaki ei sovellu näihin tapauksiin, ei laisinkaan.”
–”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, mitään sellaisia, jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön. Ne eivät sovellu tähän nyt laisinkaan. Lähtökohta on se, että jokainen henkilö joudutaan arvioimaan sekä ihmisoikeussopimusten, kansainvälisten sopimusten näkökulmasta, että myös turvallisuusnäkökulmasta erikseen, ja sitä kautta joudutaan tämä tilanne ratkaisemaan.”
Johtopäätös on se, että pääministeri ja ulkoministeri valehtelevat ja antavat väärää tietoa kansanedustajille, ulkoasiainvaliokunnalle, tasavallan presidentille sekä tiedotusvälineille.

Myös muut hallituksen ministerit valehtelevat, koska asioita on käsitelty hallituksen iltakoulussa, niin he ovat varmasti tietoisia asioista vaikka toista väittävät. Pääminsteri Mira Hupakonkin oli pakko myöntää, että asiat ovat tapahtuneet hallituksen hiljaisella suostumuksella. Poliisiylijohtaja sanoo Television lähetyksessä, ettei poliisi ole saanut virka-apupyyntöä ulkoministeriöstä. Niinpä sisäministeri Hutisalon on täytynyt ryhtyä oma-aloitteisesti organisoimaan poliisivoimia ulkoministerin suunnitelmien mukaisesti. Poliisiyljohtaja joutui valehtelemaan asiasta suorassa televisio-ohjelmassa Sumoan kansalle. Valmistelut ovat olleet todella pitkällä, sillä jo 11.12.2019 oli tarkoitus tuoda ensimmäiset ISIS-lapset ja ISIS-äidit Sumoaan aamuyllä kello 03.15 charter-lennolla mutta lento jouduttiin perumaan suuren kohun takia. Tätä varten oli organisoitu jo pääkaupungin lentokentällä viranomaisten harjoitus.

Sumoan Tulli tiedottaa
Huomenna / 11.12.2019 Tulli järjestää yhdessä poliisin, rajavartiolaitoksen, Pelastuslaitoksen ja SPR :n kanssa sellaisen kivan yhteisen tapahtumahetken Pääkaupungin lentokentällä.
Haluamme jo nyt korostaa, että kaikki mitä huomenna lentoasemalla tapahtuu, on täysin fiktiivistä, eikä sillä ole minkäänlaista kosketuspintaa todelliseen elämään.
Aiomme lavastaa lentoasemalle tilanteen, missä Sumoaan "muka tulee lentokoneellinen ihmisiä", jotka eivät ole kirjautuneet normaalilla tavalla lentomatkustajiksi.
Harjoitukseen osallistujista valtaosa myös puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomoaa tai ruotsia.
Harjoituksessa on mukana: lapsia, naisia, miehiä ja muutama vuohi sekä yksi kamelikin.
Koska Sumoan Tulli ei ole millään muotoa sukupuoli-sidonnainen organisaatio - KAIKKI harjoituksiin osallistuvat ihmiset ovat pukeutuneet sellaisiin kivoihin asuihin, jotka muistuttavat hieman lähi-idässä käytettäviä kaapuja, mutta todellisuudessa ne ovat Finlaysonin tuotannosta.
Kaikissa asuissa on Avainlipputunnus - ne ovat suomalaisia.
Koska me emme Sumoassa myöskään halua eriarvostaa ihmisiä, emmekä missään tapauksessa halua korostaa ns. "valkoista ylivaltaa" edes Sumoassa - kaikkien osallistujien kasvot on peitetty siten, että vain silmät näkyvät.
Osalta on tosin silmätkin peitetty sellaisella kivalla verkolla.
Harjoituksessa tutkimme muka saapuvien ihmisten matkatavaroita ja taskuja hieman. Muistakaa että kyse on vain fiktiivisestä harjoituksesta.
Riittävän realismin saavuttamiseksi, osalle osallistujista on puettu päälle sellaiset kivat "liivit", jotka saattavat joistakin katsojista vaikuttaa pelottavilta, mutta meillä on armeijan pommiryhmä myös mukana.
He ovat niitä, joilla on sellaiset kivat kilvet edessään ja heillä on hieman tavallista paksummat vaatteet ja kypärät.
Jos kuulette joiden ihmisten huudahtelevan teille jotain vierasta kieltä - ei ole mitään syytä hermostua.
Harjoitustamme sponsoroi "Allun Ale-Bar" Kälviältä. Osallistujat on velvoitettu silloin tällöin huutamaan tuota sponsorimme nimeä - ei tässä sen kummemmasta ole kysymys.

Kaikki ministerit valehtelevat sillä he ovat käsitelleet asiaa hallituksen iltakoulussa useamman kerran.
31.10.2019. Kokouksessa oli hallituksen toimien lainmukaisuutta valvomassa virkansa puolesta myös Sumoan oikeuspelle. Ulkoministerin mukaan asiaa on käsitelty useita kertoja.

Perusumoalaisten välikysymykseen yhtyivät kaikki oppisitiopuolueet.
Kepulipuolueessa on suuri tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen. Hillotolppalaiset haluavat kuitenkin pitää tiukasti kiinni hillotolpastaan ja siksi on kutsuttu valehtelevat ulkoministeri valehtelemaan kepulipuolueen eduskuntaryhmälle. Sen jälkeen keskustan ryhmänjohtaja voi kirkkain silmin tulla tiedotusvvälineiden ilmoittamaan, että nyt on kaikki hyvin kun ulkoministeri kävi valehtelemassa kepulipuolueen eduskuntaryhmälle.

Hallitus vastaa välikysykseen ensi viikon tiistaina ja torstaina ISIS-äidit ja ISIS-lapset tulevat ennakotietojen mukaan charter-lennolla Sumoaan ja Kepulipuolueen kansanedustaja Mikko Kränä alkaa syömään lupauksensa mukaisesti hatullisen parkaa suorassa televisiolähetyksessä.
Satu jatkuu huomenna jos on aihetta ja onhan sitä.

Kalajoki

Kalajoelta pääsee Oulun lentokentälle ja takaisin Airport taksin kyydillä. Palvelun tuottaa Pohjanmaan Taksi Oy Raahen seudun yrityspalveluiden kilpailuttamana. Uusi sopimus on voimassa marraskuun alusta 2019 lähtien. Sujuvalla yhteysliikenteellä halutaan helpottaa sekä työ- että lomamatkailua ja edistää alueen saavutettavuutta. Kuljetuksen järjestämisen kustannuksiin osallistuvat Siikajoki, Raahe, Pyhäjoki sekä uutena tulokkaana Kalajoki. Asiakkaalle yhdensuuntainen matka maksaa 30-45 euroa matkan pituuden mukaan. Ryhmät ja lapset matkustavat edullisemmin: lapset puoleen hintaan ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Airport taksi toimii kutsuliikenteenä, eli kyytiin ilmoittaudutaan etukäteen. Otaxi:n varausnumero 0600 300 10 toimii vuorokauden ympäri kaikkina päivinä. Liikennevuoroja kentälle ja takaisin on 4 kertaa joka arkipäivä. Raahen ydinkeskustan alueella taksi hakee veloituksetta matkustajat hotellilta, työpaikalta tai jopa kotiovelta. Muuten kyytiin pääsee noutopisteiden lisäksi reitin varrelta linja-autopysäkeiltä ja 8-tien välittömästä läheisyydestä. Mikäli lento on myöhässä aikataulusta, taksi odottaa kyytiin ilmoittautuneita matkustajia ilman lisämaksua.
 
Reitti:
Siikajoki, Revonlahti Neste
Raahe, linja-autoasema
Pyhäjoki, Hanhikivi
Pyhäjoki, S-market
Kalajoki, linja-autoasema
Kalajoki, Hiekkasärkät, ABC-asema

Alueuutiset

Kannus ja Toholampi jatkavat köydenvetoa eläinlääkärin sijoituspaikasta

Kotimaan uutiset

Yle näki asiakirjan al-Hol-operaatiosta: Ulkoministeriö on valmistellut kaikkien halukkaiden palauttamista Syyriasta
Asiakirjassa korostetaan asian salassapidon merkitystä "operaatioon liittyvien turvallisuusnäkökohtien ja kansainvälisen ulottuvuuden vuoksi". Asiakirjan on allekirjoittanut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.
Poliisiylijohtaja Kolehmainen on aiemmin kiistänyt Ylelle nähneensä suunnitelmaa, jolla leiriläisiä valmistauduttaisiin siirtämään Suomeen.

HS näki poliisin asiakirjat: Ulko­ministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista
ULKOMINISTERIÖSSÄ on laadittu varsin pitkälle menevä ja tarkka suunnitelma suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä. Ensisijaisena tavoitteena oli kotiuttaa kaikki halukkaat suomalaiset jo joulukuussa.HS:n näkemien poliisin asiakirjojen mukaan ulkoministeriö on marraskuun puolivälissä asettanut työryhmän, jonka tehtävä on ollut laatia suunnitelma al-Holin leirillä olevien suomalaislasten ”henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien” toteutumisesta.

Keitä al-Holin leirillä on? Millainen turvallisuus­uhka leiriläiset ovat? HS kokosi vastaukset keskeisiin kysymyksiin al-Holista

Katri Kulmuni: Tiedossani ei ole, että hallitus olisi käsitellyt al-Holin suomalaisten kotiuttamista

Ulkoministeri Pekka Haavisto suomalaisten hakemisesta al-Holista: konkreettista operaatiota ei ole

Suomeen palaaville Isis-taistelijoille esitetty ”ohituskaistaa” sosiaalipalveluihin – ministeriö pitää ongelmallisena

Politiikka

Pääministeri Marin ilmastokokoukseen yksityiskoneella - suomalaistoimittajia kiellettiin kysymästä al-Holista

Yle seuraa: Al-Hol puhututtaa kyselytunnilla: "Milloin hallitus tekee päätöksen asiassa?"

HS-analyysi: Ilma on sakeana huhuista, koska hallitus ei ole kertonut linjaansa al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta – tämä tilanteesta tiedetään nyt

MTV: Haavisto torstaina keskustan kuultavaksi al-Hol-kiistassa
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi tänään, ettei hallitus ole hänen mukaansa käsittelemässä asiaa valtioneuvoston istunnossa, tai että asiaa olisi poliittisesti käsitelty aiemminkaan. Tuore pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi kuitenkin Ylen haastattelussa, että al-Holia on puitu hallituksen iltakoulussa ja että Haaviston toimilla on hallituksen hiljainen hyväksyntä.

Asiantuntija: Kulmunin al-Hol-linjaus tietää vaikeuksia hallitukselle – takaraja ensi viikolla

Sanna Marin Ylelle: Pekka Haaviston toimilla al-Hol-asiassa on hallituksen ”hiljainen hyväksyntä”

Putositko tyystin kärryiltä Haavisto–al-Hol-jupakassa? Ota homma haltuun nopeasti ja lue tämä juttu

IS kokosi avoimet poliittiset kysymykset al-Holin kiistassa – onko Haavisto puhunut totta?
Haaviston mukaan Antti Rinteen (sd) hallitus käsitteli al-Hol -kysymystä iltakoulussa 31. lokakuuta.

IS:n lähde: Viranomaiset valmistautuneet al-Holin suomalaisten paluuseen ensi viikon torstaina
Päivämäärästä on tiedotettu helsinkiläisille terveydenhuollon viranomaisille.
Katso yllä olevalta videolta, miten CNN:n toimittaja haastatteli viime maaliskuussa al-Holin leirillä ollutta suomalaista naista.
Viranomaiset ovat IS:n tietojen mukaan valmistautuneet vastaanottamaan al-Holin leiriltä palaavia suomalaisia ensi viikolla.
IS:n luotettavan lähteen mukaan helsinkiläisille terveydenhuollon viranomaisille on jo jokin aika sitten ilmoitettu, että paluukone tulee Suomeen 19. joulukuuta – siis ensi viikon torstaina.

Yle: Suomi kotiuttaa al-Holin leiriläiset useissa erissä charter-lennoilla - kurdeja pyydetty tuomaan suomalaisia rajalle

Näin Helsinki valmistautuu al-Holin leiriltä palaavien lasten ja äitien vastaanottoon
Erkin kommentti: Poliiisiylijohtajan mukaan poliisi ei ole saanut virka-apupyyntöä ulkoministeiöltä. Tämä merkitsee sitä, että sisäministeri Ohisalo on käynnistänyt operaation oma-aloitteisesti omalla sektorillaan. Sen on täytynyt tapahtua yhteistyössä ulkoministeri Haaviston kanssa ja pääministeri Sanna Marin lasuman mukaan hallituksen hiljaisella suostumuksella. Tämä on vihreää vallankäyttöä, josta keskustan on vedettävä omat johtopätökset. Tämä merkitsee sitä, että ministerit valehtelevat, kun kieltävät tosiasiat.

Oikeustieteilijät ihmettelevät ulkoministeri Haaviston toimia al-Holin pakolais­leirin kysymyksessä
On olemassa vahvat argumentit sen puolesta, että asia olisi pitänyt käsitellä valtioneuvoston yleisistunnossa. Asia on herättänyt laajaa poliittista keskustelua ja kansalaisyhteiskunta vaikuttaisi olevan voimakkaasti jakautunut tässä kysymyksessä”, sanoo Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi.

Keskustan hallintovaliokuntaryhmä: Isis-naisia ei takaisin Suomeen
Keskustan uudet hallintovaliokuntaryhmän jäsenet eivät hyväksy ns. Isis-naisten tuomista takaisin Suomeen. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Juha Pylväs, Mikko Kärnä, Hanna Huttunen ja Joonas Könttä.

Ulkomaan uutiset

Koillis-Syyrian ”ulkoministeri”: Al-Holin leirillä lapsista tulee uusi suku­polvi Isisin terroristeja
Israelissa järjestetään kolmannet vaalit vuoden sisällä – parlamentti ei löytänyt hallituksenmuodostajaa määräaikaan mennessä
Israelissa ei saatu muodostettua uutta hallitusta torstain puoleenyöhön mennessä. Israelin parlamentin eli Knessetin saama kolmen viikon määräaika hallituksenmuodostajan löytämiseksi umpeutui puoliltaöin.

Talousuutiset

Metsäteollisuudessa lakko vaihtuu tänään työsulkuun – muu vientiteollisuus palaa töihin

Urheilu-uutiset

Vuoden urheilijan äänestys alkoi – tässä 25 ehdokkaan lista

Maailmalla tapahtuu

Kuva: Työmaalle pystytetty nosturi kaatui auton päälle – katolle massiiviset tuhot

Jihadistit tappoivat ainakin 70 sotilasta Nigerissä
JIHADISTIT tappoivat ainakin 70 ihmistä iskussa sotilasleiriin Nigerissä tiistaina, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Mielipiteet

Näkökulma: Onko keskusta väärässä porukassa? SDP joutui pakkorakoon al-Holin asiassa

ISIS-ONGELMA

Kommentti: Pekka Haaviston asemasta tulee Sanna Marinin hallituksen ensimmäinen koetus

Sanna Marin ja Suomen epärehellisin hallitus
” Totean lomalta: Suomessa on nyt kaikkien kuvioiden jäkeen ehkä kautta aikojen epärehellisin hallitus ja eduskunnan puhemiehistö. Ja he eivät edes ymmärrä, mitä tekevät poliittiselle uskottavuudelle.”

Uusi jäsen demareiden otuskerhoon ja hallitukselle välikysymys kansan harhauttamisesta

Näkökulma: Hallituksen al-Hol -viestintä on katastrofi - kyseessä ei ole hiljainen lastensuojeluoperaatio

Demareiden ruusujen sotaan tuli välirauha
Sdp:n sisäisiä henkilöriitoja on usein kuvattu ruusujen sodaksi. Tämänkertainen ruusujen sota oli sikäli erikoinen, että vastakkain oli kaksi ay-demaria: Heinäluoma ja Rinne.Ehkä Marinin noususta pääministeriksi seuraa Sdp:n kannalta se hyvä asia, että vihdoin ruusujen sodassa koittaa välirauha, ainakin tulitauko.
Pääkirjoitus: Al-Holin leirikohussa aineksia jo seuraavaan hallituskriisiin
TERRORISTIJÄRJESTÖ Isisiin kuuluneiden suomalaisten naisten ja heidän lastensa tuomisesta kotiin al-Holin leiriltä Syyriasta on tullut syksyn kuuma poliittinen peruna, jonka käänteissä on puhuttu muunneltua totuutta ja jätetty asioita kertomatta tavalla, josta joku voisi jopa käyttää termiä valehtelu. Koko vyyhti lähti liikkeelle Ilta-Sanomien paljastettua ulkoministeriön salaisen hankkeen. Se oli ristitty Korpi-operaatioksi. Siinä valmistauduttiin terroristijärjestö Isisiin liittyneiden suomalaisten naisten ja heidän lastensa palauttamiseen Suomeen.

Yle Areena

Ulkoministeri Haaviston tiedotustilaisuus al-Holin leirin suomalaisten tilanteesta
Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää tiedotustilaisuuden syyrialaisen al-Holin leirin tilanteesta. Suora lähetys Valtioneuvoston linnasta.

Oppositio jättää välikysymyksen al-Holista
Eduskunnan oppositioryhmien yhteinen tiedotustilaisuus välikysymyksestä, joka koskee syyrialaisella al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilannetta. Suora lähetys eduskunnan valtiosalista.

Tanner teki ulkoministerinä olennaisen: saavutti rauhan

"Pelättiin, että meitä tapetaan" - Aikalaiset kertovat talvisodan rauhanneuvotteluista

Natsi-Saksa yritti kahmia Suomen kallioperän rikkaudet - pelastukseksi koitui Outokummun neuvokas johtaja

Mainilan laukaukset eivät olleet ainoa talvisotaa edeltänyt provokaatio

Taivas Viipurin yllä repesi 30. marraskuuta 1939 – Viipurin musiikin menestystarina 1918–1939

Youtube

Puhuuko Pekka palturia?

Seitajärven partisaani-isku 1944 - Unohdettu sotarikos

DESANTIT ITARAJALLA MOT yle,

Viipurinlahti kesällä 1944

Viipurin viimeiset päivät osa 1/3

Viipurin viimeiset päivät osa 2/3

Viipurin viimeiset päivät osa 3/3

Sotilaat kertovat: Onni Koivu 20 Pr

Huumori

Hikinen iltapäivä Kontio & Parmas | 1 jakson parhaat palat

Kummeli - Pilalle menneet Ruususet

Kummeli - Virsikirjan lisälehdillä pieleen menneet

Mankeli - Majaniemi (Salaiset tuotokset)

Manitbois: Gary the Pine ja Seppo

Firman mullistaja

Musiikki

Nisse-polkka

Kilisee, kilisee, kulkunen

Sinivuorten yö

Matkailu

West England

FOOTLOOSE IN THE COTSWOLDS travel guide HD video

Broadway the Jewel of the Cotswolds 16th September 2012

Tervellinen ruoka

Ananaksen terveysvaikutukset

Vesimelooninn terveysvaikutukset

Mangon terveysvaiktukset

Kuntoilu

10 MIN TONED ARMS WORKOUT (At Home Minimal Equipment)

10 MIN TOTAL CORE/AB WORKOUT | AT HOME NO EQUIPMENT

10 MIN Intense Ab Workout - No Equipment

Liikunta ja terveys

Verenpaine 130/78 pulssi 59, paino 108,9 kg, Jumppa 0/4460 min, kuntosali 0/6310 min, kävely 3/682 km, uinti 0/40 000 m, pyöräily 0/ 2450 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti