keskiviikko 19. tammikuuta 2022

KE 19.01.2022 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

 


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle


Te palautitte kirjani, jossa oli kiistaton todistusaineisto yli 26 vuotta jatkuneesta ja yhä jatkuvasta kidutuksestani. Kidutus on ihmisoikeusrikos. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että ette viitsineet perehtyä asiaan. Helpottaakseni asiaan perehtymistä lähetän Teille nyt vielä videot ja muut todistusaineistot. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä koko yli 26 vuoden ajan. Ulosotto ja valtiopetos pitävät rikokset avoimena. Siksi pyydän kiireellistä ja asiallista lain ja ihmisoikeussopimusten mukaista asioiden tutkimista ja selvittämistä. Tämän lähetän tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjävirastolle sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sekä tiedotusvälineille ja perustuslakivaliokunnalle.


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ti-11012022-milloin-oikeus-toteutuu.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


SU 16.01.2022 Vastustan esittämäänne laskua – kysymys on kidutusrikoksesta ja lestadiolaisesta rikollisuudesta

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/su-16012022-vastustan-esittamaanne.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Kalajoki 19.01.2022


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


lauantai 15. tammikuuta 2022

SU 16.01.2022 Vastustan esittämäänne laskua – kysymys on kidutusrikoksesta ja lestadiolaisesta rikollisuudesta

 
LähiTapiola Pohjolan Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Kirkkokatu 9

90100 Oulu

takaisinperinta@lahitapiola.fi

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja valtakunnansyyttäjävirasto apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Vastustan esittämäänne laskua

saatavatunnus 24125

tunniste 1720002562 oikeudenkäyntikulupalkkio 27.12.2020 pääoma 2545,41 euroa korko 192.53 euroa yhteensä 2 737.94 euroa.


Vaadin asian käsittelyä oikeudessa. Vaatimukseni perustelut. Asia on nyt Oulu hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kysymyksessä on kidutusrikos ja lestadiolaisrikollisuus. Asiasta tarkemmat tiedot seuraavaa:

LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Asia on ollut jo apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappen ratkaistava reilun vuoden ajan ja olen kirehtinyt asian käsittelyä jo useita kertoja. Minun oikeustajuni mukaan apulaisvaltakunnnansyyttäjä Jukka Rappen toimintaa voidaan epäillä perustuslain vastaiseksi hyvä-veli-järjestön toiminnaksi, kun rikollisia suojellaan eikä saateta heitä rikoksistaan taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.


Asiasta tarkemmin seuraavassa


TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ti-11012022-milloin-oikeus-toteutuu.html


Tässä on todistettu Oulun poliisien rikollinen toiminta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Olennainen asia on se, että käräjätuomari Sarianne Ervasti kieltäytyi siirtämästä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä korkeimman oikeuden säilytettäväksi määräämää aineistoa asian käsittelyyn Raahen toimipisteeseen. Se ilmenee käräjäsihteerin ja minun loppulausunnoista. Lisäksi sähköpostitse lähetetyt todistusaineistot oli tulostettu väärin ja käräjätuomari tiesi tämän, koska kävin asian tarkistamassa todistajani kanssa ja paikalla oli myös käräjäsihteeri ja toimistosihteeri käräjätuomari Sarianne Ervastin lisäksi. Tämä aineisto oli tuohon aikaan vielä säilytyksessä käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä, koska käräjäoikeuden tulee säilyttää tuota aineistoa 5 vuotta.Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Aineisto sisälsi myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X, jonka olin toimittanut myös tähän oikeuden istuntoon. Kirjoja oli siis kaksi kappaletta. Toinen tuossa aineistossa ja toinen toimitettuna suoraan Raahen käräjäoikeuteen,


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianjaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiinhakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiinhaetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäilluyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.
Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia


Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsaVaratuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.


Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.


3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukevat. Takaussitous on liitännäinein kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Kirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianjaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.


Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomarii Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiinhakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätökensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edelyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuoja. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätösen aikaansaamiseen.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.


Korkeimmalle oikeudelle tekemääni tuomioiden purkuhakemusten perusteluun on kopioitu kaikki tärkeät todistusaineistot. Korkein oikeus jätti käsittelemättä tuomioidenpurkuhakemuksen ja teki perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Perustuslain 106 § Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys. Asioiden juridinen argumentointi on esitetty Rovaniemen hovioikeuden presidentille lähettämässäni sähköpostiviestissä.


Katson, että rikoksilla aikaansaatu lasku on mitätön. Kysymyksessä on kidutusrikos muiden rikosten lisäksi. Siksi Rovaniemen hovioikeuden on käsiteltävä asia uudelleen ja korjattava oikeusprosessissa olevat virheet itseoikaisuna.


Nyt Rovaniemen hovioikeudessa on oikeat tiedot asian käsittelyä varten. Siellä on kirjani ja korkeimpaan oikeuteen tekemäni tuomionpurkuhakemus, mikä on hylätty oikeudenkäymiskaareen vedoten eli siihen, ettei minulla, Erkki Aholla, ei ole oikeudenkäymiskaaren edellyttämään koulutusta tuomionpurun hakemiseen. Päätös on perustuslain 106 §:n vastainen. Tuominpurkuhakemuksessa ovat tärkeät todistusaineistot tuomioiden purkamiseksi. Tuomionpurkuhakemus on todistusaineistona Rovaniemen hovioikeudessa todistusaineistona.


Olen pahoillani, etten pysty paremmin ja selkeämmin asioita esittelemään johtuen siitä, että olen ulosotossa ja rahavarani eivät riitä parempaan. Olen sosiaaliturvan ja oikeusturvan ulkopuolella kidutuksen uhrina.


Tavoitteenani on se, että Rovaniemen hovioikeuden päätöksen perusteella voin hakea tuomionpurkuja korkeimmalta oikeudelta ja vahinkorvauksia Suomen valtiolta sekä ulosoton palautuksia ajalta 30.6.1996 tähän päivään asti 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Olen valmis neuvottelemaan vahingonkorvauksista Suomen valtion kanssa suoraan. Muita vaatimuksia minulla ei ole. Haluan elää loppuelämäni rauhassa omaisteni kanssa.


Jos oikeus ei toteudu niin taistelen kuolemaani asti oikeuden puolesta ja vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta kidutuksesta ja muista rikoksista,


Kalajoki 25.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tein ko. asianajajasta kantelun Suomen Asianajajaliittoon, mikä otti asian käsiteltäväkseen. Vaadin asianajajan erottamista asianajajaliitosta. Suomen Asianajajaliitto joutui keskeyttämään asian käsittelyn Rovaniemen hovioikeuden tietoisen rikollisen päätöksen johdoosta.


Kalajoella 16.01.2022

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948maanantai 10. tammikuuta 2022

TI 11.01.2022 Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

 


Valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@om.fi

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Milloin oikeus toteutuu? Milloin kidutus loppuu? Milloin todelliset syylliset joutuvat vastuuseen?

H21/679 nro 289

valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe


Suomen hallitus ja ennen kaikkea oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ovat vastuussa siitä, että kansalaiset Suomessa saavat oikeutta ja kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat.


Tässä on todistettu Suomen valtion rikollisuus kokonaisuudessaan.

LA 11.12.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avainasemassa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/12/la-11122021-oikeusministeri-anna-maja.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Tässä on todistettu Kera Oy:n, syyttäjä Heiskarin, entisen asianajaja Asko Keräsen, varatuomari Paavo M. Petäjän ja poliisi Raimo Ollilan rikollisuus


Perusteet sille, että olen oikeassa ja Suomen viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tässä on todistettu Oulun poliisien rikollinen toiminta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Tässä on todistettu Rovaniemen hovioikeuden rikollinen toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Valtakunnan tasolla tekijät (rikoksista epäillyt) ovat seuraavat henkilöt.


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Asia on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja valtakunnansyyttäjän ratkaistavana


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Kalajoki 11.01.2022


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948