torstai 30. kesäkuuta 2022

TO 30.06.2022 Vastaus KRP:n tarkastaja Harriet Leppäaholle

 


Harriet Leppäaho

Tarkastaja

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittely

tiedoksi sunnuntain neuvottelua varten oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Kiitän vastauksestanne ja totean, että nyt on kysymys laajemmasta asiasta kuin rikostarkastaja Lauri Pajunojan asiasta. Minä neuvottelen sunnuntaina 03.07.2022 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa asioista ja sen jälkeen ilmoitan miten asiat etenevät. Ilmoitan siitä teille tarkastaja Harriet Leppäaho maanantain 04.07.2022.


Kysymys on valtiopetoksesta ja murhista, jotka eivät vanhene koskaan. Kysymys on myös minuun kohdstuneesta kidutusrikoksesta, mikä on kestänyt jo 27 vuotta eikä ole vielä päättynyt. Rikollinen ulosotto on edelleen voimassa. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.


Olen jo keskustellut Kokoomuspuolueen johdon kanssa ja olemme yhdessä todenneet valtiopetoksen ja murhat tapahtuneiksi tosiasioiksi. Olen keskusteluut puolueen puheenjohtaja Petteri Orpon, varapuheenjohtaja Elina Valtosen, varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen kanssa. Yhteyshenkilönä asiassa toimii varapuheenjohtaja Elina Valtonen.


Tämä seuraava on tosiasia ja tilanne, jota poliisit ja oikeuslaitos yrittävät kaikin keinoin salata:

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.''Jotta tämä on ollut mahdollista niin laillisuusvalvojat ovat sulkeneet silmänsä rikoksilta eli ovat keskeisiä rikollisia asiassa – siis oikeusministeriön vastuualueeseen kuuluvat laillisuusvalvojat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri, joita kansanedustajat suojelevat ja syyllistyvät näin rikollisten suojeluun, mikä on rikos.

Seuraava ryhmä rikollisia on hovioikeuden ja korkeimman oikeuden tuomarit. Poliitikot ovat päättänneet, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia ja siksi korkeimman oikeuden tuomarit ovat keskeisesti mukana rikollisessa toiminnassa. Oikeuslaitos kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueeseen.

Syyttäjälaitos on organisoitu tekemään rikoksia. Koska rikollisille on annettu poliitikkojen toimesta syytesuoja niin valtakunnansyyttäjä(virasto) jättää syytteet nostamatta. Kysymys on rikollisesta toiminnasta. Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueseen.

Poliisilaitos on organisoitu siten, että poliiseille on järjestetty syytesuoja tai pelastustie virkarikoksista. Keskeiset rikolliset valtiopetoksen ja murhien syyllisten suojelussa on ylin poliisijohtaja, joka varmistaa alaiset tottelevat heidän määräyksiään.

Keskeinen tekijä on kidutuksessa on ulosottolaitos joka toimii kiistattoman rikollisesti provisiopalkalla. Ulosottolaitoksen rikollinen toiminta on varmistettu lain säädännöllä. Ulosottolaitoksen toiminta kuuluu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastuualueeseen.

Tässä on selostukset asioista ja juridinen argumentointi asioilleni. Oikeustieteen tohtori on tarkistanut materiaalin eikä ole siinä virheitä havainnut.

Laillisuusvalvojat, poliisi ja oikeusistuimet eivät ole havainneet näissä asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Poliitikot Suomessa valvovat laillisuusvalvojien toimintaaa.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html


Kaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.LA 09.10.2021 Näiden henkilöiden toiminnan johdosta joudun käymään leipäjonossa!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-09102021-naiden-henkiloiden.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlVaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä kaikkien Suomen valtion aiheuttamisen valtavien vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten taysimääräistä korvaamista korkoineen 7 % korolla korkoa korolle menetelman mukaisesti.

Jo tässä vaiheessa tiedoksi se, että minä haluan oikeutta ja siksi neuvottelen ensin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa ennen kuin edetään poliisin kanssa. Pyrin sopimukseen oikeusministerin/Suomen valtion kanssa jotta saan oikeutta ja vaatimani korvaukset.


Kalajoki 30.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4
tiistai 28. kesäkuuta 2022

TI 28.06.2022 Vastaus keskusrikospoliisille

 

                                                     Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 

Vastaus keskusrikospoliisille, tiedoksi oikeusministeri, valtakunnansyyttäjä, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies


Vastaus ja rikostutkintapyyntö keskusrikospoliisille. Katson että rikostarkastaja Lauri Pajunoja on esteellinen toimimaan rikostutkijana asiassa. Olen vaatinut valtakunnansyyttäjä toimimaan asiassa virkansa edellyttämällä tavalla ja että oikeusministeri valvoo toimialaansa niin, että kansalaisen perusoikeudet ja oikeusturva toteutuu.


MA 27.06.2022 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/06/ma-27062022-oikeusministeri-anna-maja.html


Kiitän keskusrikospoliisin rikostarkastajaa Lauri Pajunojaa vastauksesta

28.6.2022 POL-2021-98743. Myönnän, että kirosanan käyttö viestinnässä on asiatonta, mutta tässä tapauksessa se oli perusteltua. Minä halusin tietää, kuka kätkeytyy Keskusrikospoliisin tutkintatoimiston esikäsittelyosaston nimen taakse. Häntä minun on syytä epäillä tietoisesta rikollisesta toiminnasta. Lainaan professori Matti Tolvasta:

1. Kuuluuko rikosilmoitus ja sen mukana toimitetut kirjalliset todisteet sellaisiin jutun asiakirjoihin, joilla ”voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa”, kuten esitutkintalaissa sanotaan?

Ilman muuta kuuluu”, vastasi professori Matti Tolvanen.

2. Osaatko kuvitella tilannetta, jossa rikosilmoitusta ei ole tarpeen ottaa mukaan pöytäkirjaan esitutkinnassa, joka on alkanut nimenomaan tuosta rikosilmoituksesta.

Vaikea on sellaista tilannetta kuvitella.”

 1. Esitutkintalain mukaan ”Esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan, jollei laissa toisin säädetä.” Tarkoittaako tämä sitä, että jos esimerkiksi rikosilmoitus ja sen mukana toimitetut kirjalliset todisteet jätetään etpk:sta pois, siitä on tehtävä merkintä?

  ”Tarkoittaa juuri sitä. Sanamuoto on vieläpä erittäin sitova”, professori Tolvanen toteaa.'


Poliitikoilla on vastuu 1990-luvun lamasta, valtiopetoksesta sekä siitä johtuvista murhista

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.''Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.htmlMiksi en saa oikeutta, vaikka minulla on todistusainestot syyttömyydestäni ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen sekä diabetes-tautiin. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tässä on selostukset asioista ja juridinen argumentointi asioille. Oikeustieteen tohtori on tarkistanut materiaalin eikä ole siinä virheitä havainnut.Laillisuusvalvojat, poliisi ja oikeusistuimet eivät ole havainneet näissä asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Poliitikot Suomessa valvovat laillisuusvalvojien toimintaaa.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.htmlKaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.LA 09.10.2021 Näiden henkilöiden toiminnan johdosta joudun käymään leipäjonossa!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/la-09102021-naiden-henkiloiden.html


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä kaikkien Suomen valtion aiheuttamisen valtavien vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten taysimääräistä korvaamista korkoineen 7 % korolla korkoa korolle menetelman mukaisesti.


Kalajoki 28.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


VASTAUS 1 (1)


28.6.2022 POL-2021-98743


KESKUSRIKOSPOLIISI


poliisi.fi


Erkki Aho

e.ahoky@gmail.com


Keskusrikospoliisin kirjaamoon 17.6.2022 lähettämänne sähköpostiviesti


Erkki Aho,

Olette lähettänyt Keskusrikospoliisin kirjaamoon 17.6.2022 kanteluksi ja

rikosilmoitukseksi otsikoimanne sähköpostiviestin. Viestissänne pyydätte

Keskusrikospoliisia laittamaan nimensä vastaukseen kuka on vastauksen

tehnyt...”.


Keskusrikospoliisi lähetti teille 16.6.2022 päivättyyn kirjeeseenne vastauk-

sen 17.6.2022 ja tuon vastauksen laati rikostarkastaja Lauri Pajunoja Kes-

kusrikospoliisin tutkintaosastolta.


Lisäksi esitätte kirjeessänne 17.6.2022 jälleen samoja väitteitä liittyen mm.


Facebookin toimintaan, joita olette aiemminkin lähettänyt Keskusrikospolii-

sille, ja joihin liittyen teitä on useasti ohjeistettu toimimaan, viimeksi


17.6.2022 päivätyllä vastauksella. Teitä on Keskusrikospoliisin toimesta

useasti ohjeistettu yksilöidyn tutkintapyynnön tekemisessä, sekä kantelun


tekemisessä, joten nyt 17.6.2022 lähettämäänne viestiin liittyen Keskusri-

kospoliisi ei teitä enää ohjeista.


Keskusrikospoliisi huomauttaa teitä asiattomasta kielenkäytöstä kirjees-

sänne. Asiattomiin viesteihin ei Keskusrikospoliisissa reagoida.


Edellä esitetyllä perusteilla asianne ei aiheuta Keskusrikospoliisissa muita

toimenpiteitä tämän vastauksen lisäksi.

Lauri Pajunoja

rikostarkastaja

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

EsikäsittelytoimintoPS. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson saapuu Kalajoelle ensi sunnuntaina 03.07.2022 vihkimään Alice ja Vilho Kiviojan puistoa. Pyydän, että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson varaa 5-7 minuuttia aikaa keskinäiseen keskusteluumme puiston vihkimisitilaisuuden yhteydessä.

Alice Kiviojasta muotokuvapiirroksen on tehnyt taitelija Tanja Luukkonen Erkki Ahon taidenäyttelyyn.

Alice Kivioja päätyi Kalajoelle Hyrynsalmen kautta. Alice avioitui vuonna 1923 Vilho Heikki Kiviojan kanssa. Perhe kasvoi tasaista menoa siten, että lapsia syntyi 23 vuodessa 11. Nuorimman syntyessä äiti oli täyttänyt 46 vuotta. Suurperheessä riitti äidille työtä, sillä kaikki alusvaatteet, liivit ja housut valmistettiin itse. Samoin tikattiin kaikki tarvittavat täkit. Kotona leivottiin leivät, viljeltiin vihannekset ja kasvatettiin kukantaimet omassa lavassa. Kappalaisen navetassa oli 16 lypsävää, vasikoita, lampaita, porsaita ja emakkoja. Pika-asutuksen vähennettyä viljelysmaita oli Jokelan kirkkoherran pappilassa jäljellä vain puolet tästä määrästä, kunnes maanviljelyksestä luovuttiin vuoden 1951 alusta.

Alice Kivioja oli kaupunkilaistyttö, joka joutui pappiloissa aivan uuteen vastuuseen. Alun alkaen hän liittyi karjantarkkailuyhdistykseen ja suunnitteli tarkastuskarjakon kanssa ruokintaa ym. navetan asioita. Kuuluipa Alice myös Etelänkylän sonniosuuskunnan johtokuntaan. Jo vuonna 1924 Alice Kivioja oli maanviljelysseurassa puuhamassa Kalajoelle Rauha Ståhlhammarin kutomakurssia. Kankaan kudonnasta tuli hänen suuri harrastuksensa. Kangaspuissa kudottiin ikkunaverhoja, pyyheliinoja, mattoja, raanuja, ryijyjä, pukukankaita sekä villasta että kesäleninkejä pellavasta. Alice Kivioja osallistui suuressa määrin kaikkeen paikkakunnan yhteiseen toimintaan. Kirkkoherran pappilassa hän toimi 1940-68 välisenä aikana kirkkoherranviraston palkattomana kanslistina.

Pappilassa pidettiin kaikki kirkkovaltuuston ja –neuvoston sekä talousjaoston kokoukset. Sodan jälkeen Kalajoki sai Ruotsista kummikunnan 1944. Yhteydenpito Dala-Järnaan hoidettiin pappilasta, koska Alice Kivioja oli toimikunnan puheenjohtaja. Ruotsista tulleet vieraat majoitettiin pappilaan. Kummikuntatyö kuului osana Mannerheimliiton työhön. Suurin tämän työn tuloksista oli, että 1947 Suomen Huolto myönsi kummikuntavaroja 500 000 markkaa terveystaloa varten.

Alice Kivioja
http://merkkihenkiloita.blogspot.com/…/11/alice-kivioja.html


Vilho Heikki Kiviojan muotokuvan on maalannut taitelija Markku Hakola Erkki Ahon taidenäyttelyyn.
http://merkkihenkiloita.blogspot.com/2008/11/v-h-kivioja-kalajoen-viimeinen.html

maanantai 27. kesäkuuta 2022

MA 27.06.2022 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Valtakunnansyyttäjävirasto kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Olette vastuussa valtakunnansyyttäjäviraston toiminnasta. Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Valitettavasti valtakunnansyyttäjä ei vastaa minulle. Miksi valtakunnansyyttäjä ei ryhdy toimenpiteisiin Oulun poliisien, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomareiden ja Rovaniemen hovioikeuden hovioikeuden neuvosten, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomareiden sekä KRP:n ja laillisuuvalvojien rikolliseksi epäiltävän ja todistetun toiminnan johdosta? Pyydän Teiltä vastausta ensi tilassa, sillä vuosilomannehan alkaa vasta myöhemmin heinäkuussa.


1. Kuuluuko rikosilmoitus ja sen mukana toimitetut kirjalliset todisteet sellaisiin jutun asiakirjoihin, joilla ”voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa”, kuten esitutkintalaissa sanotaan?

Ilman muuta kuuluu”, vastasi professori Matti Tolvanen.

2. Osaatko kuvitella tilannetta, jossa rikosilmoitusta ei ole tarpeen ottaa mukaan pöytäkirjaan esitutkinnassa, joka on alkanut nimenomaan tuosta rikosilmoituksesta.

Vaikea on sellaista tilannetta kuvitella.”

 1. Esitutkintalain mukaan ”Esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan, jollei laissa toisin säädetä.” Tarkoittaako tämä sitä, että jos esimerkiksi rikosilmoitus ja sen mukana toimitetut kirjalliset todisteet jätetään etpk:sta pois, siitä on tehtävä merkintä?

  ”Tarkoittaa juuri sitä. Sanamuoto on vieläpä erittäin sitova”, professori Tolvanen toteaa.'


Lähestyin sähköpostiviestillä yhteyshenkilöäniTervehdys Elina ValtonenKalajoella tapasimme ja sovittiin niin, että toimitte Kokoomuksen yhteyshenkilönä esittämässäni asiassa. Kävin kaikkien Kokoomuksen johtohenkilöiden kanssa asiani lävitse Kalajoella ja lähetin aineistot myös heille.

Perustuslain 31 §:n mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tällä hetkellä tiedotusvälineitä ja kansanedustajia kiinnostaa enemmän naisen sukupuolielin kuin valtiopetos ja yli 10 000 ihmisen murhat. Onko tiedotusvälineiden ja kansanedustajien arvomaailma väärisynyt? Tiedotusvälineiden tulee noudattaa journalistisia ohjeita, mutta ne eivät noudata journalistisia ohjeita. Eduskunnan tehtävänä on valvoa YLE:n toimintaa. Miksi kansanedustajat sallivat YLE:n toimivan vastoin journalistisia ohjeita?Olen pyyttänyt selvitystä myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselta. Kansanedustajat vastaavat siitä, että kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet toteutuvat. Pyydän Teiltä kansanedustaja Elina Valtanen väliaikatietoja siitä miten asiani käsittely kokoomuksessa edistyy. Tässä tiedoksi valtakunnansyyttäjälle lähettämäni sähköpostiviesti.Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen: Vihapuheen salliminen on tien alku – sen päässä odottaa väkivalta

https://yle.fi/uutiset/3-12494169

Kerrotte, että vihapuheen salliminen on tien alkua – sen pääässä odottaa väkivalta. Ehkä on ensin selvitettävä mistä vihapuhe johtuu. Mielestäni se voi johtua siitä, että Suomessa viranomaisten sallitaan toimia rikollisesti. Mielestäni juuri tämä Suomen viranomaisten rikollinen toiminta voi aiheutta vihapuhetta. Ei se ainakaan riemun kiljahduksia aiheuta. Kun lisäksi otetaan huomioon se, että valtakunnansyyttäjäviranston toimintaa on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta, niin pyydän Teilta vastausta siihen, miksi laiminlyötte virkavelvollisuutenne? Miksi minä en saa oikeutta? Miksi suojelette rikollisia? Miksi todelliset rikolliset eivät joudu vastuuseen. Pyydän Teitä vastaamaan minulle ensi tilassa.Tässä totuus Suomi oikeusvaltiona

SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.htmlMiksi sallitte poliisin, syyttäjän, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomareiden sekä Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvosten toimia rikollisesti? Miksi suojelette rikollisia?TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlKE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlPoliitikoilla on vastuu 1990-luvun lamasta, valtiopetoksesta sekä siitä johtuvista murhista

1990-luvun alussa Suomi koki erittäin syvän taloudellisen laman, mikä oli kotokutoinen. Lama johtui Suomen päättäjien virhearvioinnista eli vakaan markan politiikasta. Tasavallan presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit ja antaa pankeille suosituimmuusasema oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Muutoin pankki ei olisi voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Oikeuslaitos alistettiin poliittiseen valvontaa. Pankkien pelastaminen tapahtui Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välisellä sopimuksella, jossa sovittiin toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Pankkien pelastamiseksi sopimukessa sovittiin poistettavaksi markkinoilta tiettyjen alojen yritykset jotka ajettiin konkurssiin. Pankit tekivät luettelot markkinoilta poistettavista yrityksistä, joissa osassa tehtiin erityistilintarkastus, jonka suorittajiksi oli valittu tietyt tilintarkastustoimistot. Erityistilantarkastus tehtiin pankkien etujen turvaamiseksi oikeudenkäynneissä. Rikollisille oli annettu syytesuoja ja pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa. On tutkittu 5000 pankkioikeudenkäyntiä ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Osa yrittäjistä ei ole kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa yritysten kaatamisessa ja niinpä yli 10 000 yrittäjää teki lopullisen ratkaisun eli itsemurhan. Rikosten peittelemiseksi konkurssiin ajettujen yritysten velat myytiin ulkomaille Aktiv-Hansa-kaupassa. Valtiopetos ja murhat eivät vanhene koskaan.''Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.htmlMiksi en saa oikeutta, vaikka minulla on todistusainestot syyttömyydestäni ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 26 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen sekä diabetes-tautiin. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

Tässä on selostukset asioista ja juridinen argumentointi asioille. Oikeustieteen tohtori on tarkistanut materiaalin eikä ole siinä virheitä havainnut.Laillisuusvalvojat, poliisi ja oikeusistuimet eivät ole havainneet näissä asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Poliitikot Suomessa valvovat laillisuusvalvojien toimintaaa.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olen tehnyt todistusaineistoksi asioista 8 video, joissa todistan asiat asiakirjoin ja kerron tosiasiat: DVD-dokumentti YouTubessa. Olen syytön.

https://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.htmlKaikki ulosottotuomioni perustuvat Suomen valtion rikoksiin. Poliisi ei ole tutkinut/selvittänyt asioita ja syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Ehkä siihen on vaikuttanut se, että syyttäjä on ollut esteellinen ja asianosainen asioissa. On syytä epäillä, että hänellä on ollut tietty tarkoitus, kun on estänyt rikostutkinnat. Vaadin että kaikki ulosottotoimet keskeytetään oikeudenkäynnin ajaksi. Vaadin, että Suomen valtio palauttaa kaikki minulta perityt ulosotot korkoineen 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmän mukaisesti.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

 1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

 2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

 3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

 4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Kalajoki 21.06.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4