maanantai 30. syyskuuta 2019

MA 30.09.2019 Ihmeellisiä asioita – sähköpostiviesteille estoja


Lähetin aamulla seuraavan sähköpostin. Sähköposti ei todennäköisesti mene perille eduskunnan oikeusasiamiehelle eikä hallintovaliokunnalle eikä myös perustuslakivaliokunnalle. Vastauksena on noreply.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, September 30, 2019 8:00 AM
To: pekka.niskakangas@poliisi.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi
Cc: hav@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi
Subject: Lain mukainen esitutkinta

Poliisi, tutkinnanjohtaja Pekka Niskakangas

Olin rikoksesta epäiltynä kuulusteluissa. Nuorelta fiksulta poliisilta oli unohtunut esitutkintalaki, poliisilaki, perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset. Haluan että asiat tutkitaan perusteellisesti ja epäiltykin saa lain ja oikeudenmukaisen kohtelun. Siltä varalta, että en saa esteetöntä rikostutkintaa asioissa, niin olen pyytänyt Euroopan Unionilta poliittista turvapaikkaa. Olen ilmoittanut asiasta EU:n oikeuskomissaarille.  Tärkeitä asioita on valtiopetoksen todistusaineiston hankkiminen rikostutkintaan ja oikeudenkäyntiin. Siis salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin asiakirjat, 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen hankkiminen ja 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansakaupan asiakirjat. Tämän sähköpostin linkkien takana on todistusaineistot. Siksi se on avattava.


Kuulustelutodistajan lausunto

Esitutkintalaki 1 luku 2 §
Esitutkinnassa selvitettävät asiat
Esitutkinnassa selvitetään:
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.
Persutslaki 21 §
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
Euroopan Ihmisoikeussopimus 6 artikla
6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.
Poliisilaki 2 §
2 §
Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?https://mvlehti.net/2019/07/30/koiviston-konklaavi-ja-suomalaisten-joukko-oikeusmurha-siis-suomiko-oikeusvaltio/

Koiviston konklaavi – lähihistoriamme suurimman tragedian salailun loputtavahttps://www.jocka.fi/?p=4219

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimuksethttp://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Valtiopetos on tosiasiahttp://valtuustoaloite.blogspot.com/Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

190527 Vieraana Jukka Davidssonhttps://www.youtube.com/watch?v=rWby5pEl8cw

Pankkikriisi

Jukka Davidsson Isänmaan ryöstäjät

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Erkki Aho
www.erkkiaho.com


PS: Oikeusvaltiosta on kysymys

Olen yrittänyt laittaa sähköpostiviestejä Keskipohjanmaan päätoimittajalle Tiina Ojutkankaalle, Keskipohjanmaan toimitukseen sekä mielipidesivuille. Se on estetty. Soitin Keskpohjanmaa-lehden toimittajalle Annika Tiitolle ja hän ihmetteli tilannetta eikä tiennyt syytä miksi näin oli. Sovin toimitaja Annika Tiiton kanssa että menen Keskipohjanmaa.lehden Kalajoen toimitukseen ja pyrin siellä selvittelemään asiaa.
Menin Kalajoen toimitukseen kello 9.00 ja toimittajien kanssa testattiin tilanne ja todettiin asia sellaiseksi kuin olen kertonut. Kiertoteitä saimme laitettua sähköpostiviestin päätoimittaja Tiina Ojutkankaalle. Kerroin toimittajille, että tervetuloa asuntooni tutustumaan todistusaineistoon ja tilanteeseen. Nyt odotelen mitä tapahtuu. Ongelmahan ei ole ainoastaan minun ongelmani vaan se on myös Keskipohjanmaa-lehden ongelma ja asian pitää ylittää uutiskynnys.
Huom. myöskään sähköpostiviesti Helsingin Sanomien rikostoimittaja Mikko Gustafssonille ei mennyt perille eikä myöskään Iltalehden rikostoimittaja Rami Mäkiselle ei mennyt perille.

Kalajoki

Euroopan urheiluviikko 23.-30.9

Alueuutiset

Rikosepäily: Vanhus pahoinpideltiin Ylivieskassa – omaisen mukaan nuorisojoukko jahtasi 75-vuotiasta ja teini-ikäinen poika löi kasvoihin

Kotimaan uutiset

Kysymys sananvapauden turvaamisesta nousee esiin niin eurooppalaisessa kuin suomalaisessa keskustelussa eri laajuudessa kuin vielä muutamia vuosia sitten, jolloin sekä tuo arvo että sen rajat olivat selkeämpiä”, Niinistö sanoi.
PÄÄMINISTERI Antti Rinne nosti hänkin esiin sen, että oikeusvaltio ja hyvinvointivaltio eivät ole tulleet itsestään. Sauli Niinistö varoitti tuudittautumasta perustuslaissa taattuihin vapauksiin – eduskunta juhlii satavuotiasta hallitusmuotoa

Tilastokeskuksen hälyttävä ennuste julki: Suomen vauvakato jatkuu jyrkkänä, väkiluku kääntyy laskuun 12 vuodessa, jos kehitys ei muutu
Erkin kommentti: Olen jo oppinut suhtautumaan tilastokeskuksen tilastoihin omalla tavallani. Ensin on vale, sitten on emävale ja vasta sitten on tilasto.

Suomen kuntien välinen jako kasvajiin ja kurjistujiin voimistuu, ennustaa Tilastokeskus – grafiikka näyttää, miltä kuntasi tulevaisuus näyttää
Erkin kommentti: Kalajoen väkiluku vähenisi vuoteen 2040 menessä 10 700 asukkaaseen. Pidän tätä tilastoa hyvin todennäköisenä toteutuvana ennusteena.
Tämä tulee Kalajoen päättäjien ottaa vakavasti ja harkita Kalajeon kaupungin velan määrää. Kuka maksaa velat? Luonnollisesti on käytävä vastahyökäykseen Kalajoen vetovoiman lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Tosin sitä työtä on tehty nytkin, mutta tulokset eivät ole tyydyttäviä, vaan erittäin huolestuttavia.

Missä olivat ministerit? Eduskunta pui aloitetta seksuaalirikoksiin syyllistyneiden karkottamisesta – Halla-aho: "Suomalaisilla rangaistuksilla ei ole minkäänlaista pelotevaikutusta"

Ulkomaan uutiset

Kurzilla on Itävallan sunnuntaisten parlamenttivaalien jälkeen asema, jossa hän voi tehdä miltei mitä haluaa. Kurzin hyppysissä on nimittäin ratkaista se, millaiseen valta-asemaan äärioikeistolainen vapauspuolue FPÖ päätyä,
Vaali-ilta oli vapauspuolueelle karu ja se antoi ymmärtää harkitsevansa katumusharjoituksia oppositiossa. Tosiasiassa puolue on kuitenkin täynnä valtapoliitikkoja, joiden on nyt vain hetki näyteltävä Kurzin ohjaamassa pelissä vaikeasti tavoiteltavaa. KURZIN luotsaama konservatiivipuolue ÖVP kasvatti kannatustaan yli viisi prosenttiyksikköä. Vaikka ääntenlaskenta oli sunnuntai-illalla vielä kesken, tulos on huima. Ääniosuus on noin 37 prosenttia.
Kommentti: Itävallan vaalitulos oli yllätys ja nyt Sebastian Kurzia ei pitele mikään

Boris Johnsonin piinaviikot: Brexit pitäisi saada maaliin, mutta syrjäyttäminen uhkaa ja siskon puheet saattavat johtaa tutkintaan

Talousuutiset

Porin puimuritehdas vähentää väkeä – uhan alla 25 työpaikkaa

Tilastokeskus: Kuluttajat ennakoivat työttömyyden lisääntyvän – luottamus talouteen suorastaan romahtanut

Suomen työllisyyskehitys näyttää kuin kuolleen ihmisen sydänkäyrältä – Yle kysyi kolmelta ekonomistilta, mitä nyt pitäisi tehdä

Urheilu-uutiset

MM-tuomio: Shelly-Ann Fraser-Pryce on maailman nopein nainen – mutta mikä ihme vaivaa USA:n pikajuoksijoita?

Kiinalle kolmoisvoitto Dohan MM-kisoissa

Serbia juhlii lentopallon EM-kultaa myös miehissä

Taylor hallitsi hermonsa mestarin ottein: sai tuloksen vasta kolmannellaan – huima loikkakisa päättyi neljänteen MM-kultaan

Sidorova kaikkien aikojen seiväsfinaalin ykkönen – kultaan vaadittiin kauden kärkitulos

Day 1 Recap and Highlights | 2019 Doha World Championships

Day 2 Recap and Highlights | 2019 Doha World Championships


Day 3 Recap and Highlights | 2019 Doha World Championships

Highlights | World Athletics Championships Doha 2019 | Day 1

Highlights | World Athletics Championships Doha 2019 | Day 2

Shelly fraser pryce win 100m womens doha

Jakob Ingebrigtsen's Road To Doha | English Subtitles

Liang Dominates Doha | World Athletics Championships 2019 | Doha Moments

Gold medal AAF WORLD CHAMPIONSHIP DOHA 2019 ||100m Finals || Christian Coleman

Kenenisa Bekele is missing the marathon world record by 2 seconds.

Maailmalla tapahtuu


Venäjän kaukoidässä Nahodkan kaupungin oikeuslaitos on määrännyt kymmenen pohjoiskorealaista kalastajaa vangituiksi. Heitä voidaan pitää vangittuina jopa kaksi kuukautta.Vangitsemisia voi tulla vielä lisää, sillä Nahodkassa on pidätettynä peräti 161 pohjoiskorealaista kalastajaa. Venäjän merivartiosto otti heidät kiinni syyskuun 17. päivä suuressa operaatiossa.
Venäjä otti ammuskelun jälkeen kiinni yli 160 pohjoiskorealaista salakalastajaa

Mielipiteet

Dosentti ryöpyttää EU-pomoja Ylellä: ”Rakensivat aikapommin, joka meinaa räjäyttää koko maailmantalouden”

Tavio: Ilman kehitysapua valtionvelka olisi jopa kolmanneksen pienempi

Näkökulma: Kimmo Tiilikaisen uhkapeli kävi veronmaksajille kalliiksi – Metsähallituksen pääjohtaja itketti alaisiaan

Yle Areena

Pääministerin haastattelutunti su 29.9.19

Kolmas kilpailupäivä. Lajeina miesten 200 m alkuerät, naisten seiväshypyn finaali, naisten 100 m välierät, miesten kolmiloikan finaali, miesten 800 m välierät, 4 x 400 m sekaviestin finaali ja naisten 100 m finaali. Selostus Kimmo Porttila ja Jussi Eskola. Doha. Qatar. Yleisurheilun MM, 3. kilpailupäivä

Lentopallon EM, loppuottelu SRB - SLO

Petolintujen kauppa on maailmalla kasvava bisnes, joka uhkaa myös uhanalaisia suomalaisia lintulajeja. Viranomaisten on käytännössä mahdotonta valvoa munavarkaita Lapin erämaissa.
Pimeää kauppaa Suomen petolinnuilla

Youtube

Jatkosota 1941-1944 Dokumentti

YLE pääuutislähetys 28.9.1994 (M/S Estonia)

28. 9. 1994 M/S Estonian onnettomuus Osa 1

28. 9. 1994 M/S Estonian Onnettomuus Osa 2

28. 9. 1994 M/S Estonian Onnettomuus Osa 3

Kotimaan matkailu

Kalajoki hiekkasärkät, Kalajoki Finland - drone 4K

Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua - Aikamatka

Merta ja hiekkaa - Kalajoen kuntavideo 1986

Ulkomaan matkailu

Dolomites Italy 4K

Dolomites - Südtirol, Alto Adige, South Tyrol 4k

Alto Adige | Dolomiti | Südtirol in 4K - DJI Phantom 4 Drone | FPV

Musiikki

Helene Fischer Du hast mein Herz berührt

Oesch's die Dritten - Jodelmedley

Nicole - Ein Bisschen Frieden (1982)

Kulttuuri ja taide

"Sunlit Room Afternoon Light Coming In Window"
Albert Edelfelt, (Finnish, 1854-1905)

Pekka Halonen


Jeremy Lipking Valmiina sänkyyn

Mietelauseet

"Vastoinkäymiset kuuluvat elämään, ja ellet jaa niitä, et anna sinua rakastavalle ihmiselle riittävää tilaisuutta rakastaa sinua kylliksi." - Dinah Shore
"Viha ei koskaan lopu vihalla. Ainoastaan rakkaus voi sen parantaa. Tämä on ikuinen, muinainen elämän laki." - Buddha
"Yritäpä järkeillä rakkausasioissa niin menetät järkesi." - Ranskalainen sananlasku

Loppukevennykset

Lähetkö Paariin NEW

Velipuolikuu - Lottovoittaja

Velipuolikuu - Poliitikko

Pitkänmatkanjuoksija NEW

Velipuolikuu Pelastusarmeijan soittokunta

BB-Kristian ällistytti muut asukkaat hernekeittotempulla – tiesitkö tästä niksistä?

Kuntoilu

9-Minute Home Workout to Get Perfect Lower ABS

5 Home Exercises to Get Perfect Bruce Lee Six-Pack Abs

7 Exercises for Men to Build a Big Strong Neck

Liikunta ja terveys

Verenpaine 133/86, pulssi 60 , Paino 109,0 kg. Jumppa 20 /4250 min, kuntosali 0 / 4420 min, kävely 0 / 378 km , uinti 0 / 36 000 m, pyöräily 7 /2361 kmsunnuntai 29. syyskuuta 2019

SU 29.09.2019 Oikeusvaltiosta on kysymys – siksi taistelu jatkuuHaluan , että koko maailma tulee tietämään millainen oikeusvaltio Suomi on.  Suomi ei noudata oikeusvaltioperiaatetta eikä ihmisoikeussopimuksia. Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 24 vuoden ajan. Olen kärsinyt syyttömänä neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen joutunut olemaan Suomen valtion rikollisen ulosottotoiminnan kohteena jo 24 vuotta. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko 24 vuoden aikana. Olen menettänyt yritykseni, omaisuuteni ja minulle on aihetettu avioero valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Tähän yhdistyy myös Kalajoen kaupungin yli 30 vuotta jatkunut syrjintä minua kohtaan. Minulta on estetty yritystoiminta rikollisen ulosoton toimesta.

Korkein oikeus ei ole purkanut rikoksilla aikaansaatuja alioikeuksien tuomiota. Poliisi ei tutki, syyttäjä syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvojat ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan vaikka todistusaineistot ovat kiistattomat ja osa rikollisista on tunnustanut tekonsa.

Koska korkein oikeus on sulkenut tuomionpurkutien niin ainut mahdollisuuteni on haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen ja todistaa kaikki ulosottosaatavat rikollisesti aikaansaaduiksi. Olen haastanut ulosottoviranomaiset useita kertoja oikeuteen, mutta käräjäoikeus ei ole suostunut käsittelemään asiaan. Olen todistanut ulosottoviranomaisille ja blogeissani sen, että ulosottoviranomaiset ovat varmasti tietoisia siitä, että kaikki ulosottosaatavani on rikollisesti aikaansaatu ja ne ovat siksi perintkelvottomia. Ulosottoviranomaisten olisi pitänyt rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § mukaan reagoida asioihin. He eivät ole suostuneet toimittamaan minulle tietoja ulosottohistoriastani eivätkä ole suostuneet keskeyttämään ulosottotoimintaa oikeudenkäynnin ajaksi, vaikka se lain mukaan olisi mahdollista. Minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja, mutta ulosottoviranomaiset eivät välitä perustuslaista eikä ihmisoikeusopimuksista  vaan jatkavat kiduttamistani, mikä on ihmisoikeusrikos.
Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Mielstäni käräjätuomari menettelee perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti kun estää minulta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Katson, että hän syyllistyy virka-aseman väärinkäyttöön ja virkatehtävien laiminlyöntiin, kun hän kieltäytyy ottamasta asiaa oikeuskäsittelyyn oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Hän ei ollut edes haastanut vastapuolta oikeuteen asiassa. Lisäksi hän vääristeli todistusaineistoa, koska todistusaineisto oli tulostettu väärin. Kävin itse todistajan kanssa toteamassa tilanteen Raahen käräjäoikeuden tiloissa. Ilmoitin asiasta käräjäsihteerille ja pyysin käräjätuomarin toteamaan tilanteen. Käräjätuomari tuli paikalle, mutta hän ei reagoinut tilanteeseen asian vaatimalla tavalla. Hänen mielestään asialla ei mitään merkitystä sillä, että todistusaineisto oli tulostamatta. Tämän myös mukana ollut todistajani voi todistaa.

Kun kävin Raahen käräjäoikeudessa ja huomasin käräjätuomarin asenteellisuuden ja ennakkoasenteen asiaan ja totesin todistusaineiston väärin tulostetuksi ja lisäksi huomasin, ettei käräjätuomari ollut perehtynyt asiaan ennenkuin ilmoittaa päätöksenantopäivän eikä ollut hankkinut todistusaineistoksi valtiopetosta koskevia asiakirjoja, niin menin suoraan todistajani kanssa Raahen poliisiaselmalle tekemään rikosilmoitusta. Raahen poliisiasema oli kiinnin ja kun tulin kotiin tein välittömästi rikosilmituksen Oulun poliisille ja keskusrikospoliisille. Poliisit laiminlöivät virkavelvollisuutensa. Tein asiasta rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle ja siellä kihlakunnansyyttäjä Savurinne teki kielteisen päätöksen asiassa perustaen päätöksensä Oulun poliisin ja Lapin poliisin päätökseen. Soitin syyttäjä Savurinteelle , joka tunnusti, ettei hän ole perehtynyt aineistoon tehdessään tutkimattajättämispäätöksen. Pyysin sisäministeri Mari Ohisaloa puuttumaan Oulun ja Lapin poliisin toimintaa ja oikeusministeriä puuttumaan kihlakunnansyyttäjä Savurinteen toimintaan. Valitettavasti ministerit olivat asiassa avuttomia kuin lehmät suonsilmäkkeessä. He eivät eväänsä väräyttäneet eivätkä vastanneet lukuisiin sähköposteihini.

SU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseen

Nyt käräjätuomari on tehnyt rikosilmoituksen minusta ja myös ulosottomies on tehnyt rikosilmoituksen minusta.
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Kiduttajat olivat pahoittaneet mielensä siitä kun kidutettu kertoi totuuden asioista. Olen nyt joutunut alentumaan leipäjonon asiakkaaksi, koska rikollisen ulosoton seuruaksena rahat eivät riitä elämiseen.

Asiassa on suoritettu jo kuulustelut ja minä otin kuulustelutodistajan mukaan. Kuulustelu ja esitutkinta tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti.
Kuulustelutodistajan lausunto

Tutkinnanjohtajana asiassa on kuulusteluissa saamani tiedon mukaan poliisi Pekka Niskakangas. Minä olen vaatinut, että asiassa suoritetaan rikostutkinta ennen syyteharkintaa. Olen ilmoittanut asiasta kuulustelupöytäkirjassa sekä sähköpostissa suoraan Niskakankaalle. Lisäksi olen ilmoittanut asiasta Euroopann unionin oikeuskomissaarille. Olen lisäksi ilmoittanut, että jos en saa esteetöntä rikostutkintaa asioissa niin anon poliittista turvapaikkaa Euroopan unioinilta.

Katson, että suuren yleisön on syytä tietää miten Suomen viranomaiset toimivat. Siksi jatkan blogikirjoitteluani jotta voin toteuttaa tavoitteeni: Suomen palauttamisen oikeusvaltioiden joukkoon. Se on Suomen kanssa etu jos valtiopetos ja 1990-laman asiat saadaan oikeuskäsittelyyn ja todelliset syylliset taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen asiossa.

Kalajoki

D-kiekko – JHT 5-2

Alueuutiset

Uuden kirkon rakentaminen varmistui elokuun lopussa, kun kirkkohallitus hyväksyi suunnitelman. Hanke oli jo kaatua kalleuteensa, sillä kirkkohallitus ehti aiemmin arvioida yli 13 miljoonan euron kirkon seurakunnalle liian kalliiksi urakaksi.
Uuden kirkon rakentaminen vihdoin vauhtiin Ylivieskassa

Kokkolalainen Päivi katosi perjantaina – poliisi pyytää havaintoja kuvan autosta

Kotimaan uutiset

Tarkoitus ei ole naulata yhtäkään jäsenvaltiota seinään, vaan kyse on siitä, miten puolustetaan tavallisia, eurooppalaisia ihmisiä siltä mielivallalta, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta. Miten puolustetaan vapaata mediaa siltä, että hallitusvalta ei rupea ohjailemaan median käyttäytymistä ja toimintaa.
Rinteen mukaan yksikään EU-jäsenmaa, mukaan lukien Unkari ja Puola, ei suoranaisesti vastusta monivuotisen rahoituskehyksen ja oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä toisiinsa.Pääministeri Rinne: Yksikään EU-maa ei vastusta, että rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteeseen
Erkin kommentti: Rinne on varmasti tietoinen mikä on Suomen oikeusvaltiotilanne. Loppuuko EU-avustukset Suomelta?
Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

SASTAMALALAINEN 23-vuotias Anni Harjunpää kruunattiin lauantaina Suomen kauneimmaksi naiseksi Miss Suomi -finaalissa Raaseporissa. Harjunpää valittiin niin ikään myös Miss International Finland 2019 -palkinnon voittajaksi.Ensimmäisen perintöprinsessan ja median suosikin tittelin vei oululainen Jutta Kyllönen. Toisen perintöprinsessan ja yleisön suosikin manttelin peri rovaniemeläislähtöinen Riikka Uusitalo. Anni Harjunpää kruunattiin Miss Suomeksi

Halla-ahon mainitsema Hussein saapui Halla-ahon mukaan Suomeen pakolaisena Somaliasta 90-luvun alussa.
Vuonna -93 hän raiskasi puukolla uhaten 13-vuotiaan tytön Tampereella ja sai teostaan vajaan kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. Vuonna -95 - kaksi kuukautta vapautumisensa jälkeen - Hussein tappoi silpomalla 15-vuotiaan tytön ja sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. Vuonna 2005 hän muutaman tunnin loman aikana käytti seksuaalisesti hyväkseen 4-vuotiasta lasta.
Helsingin hovioikeus päätti vapauttaa Husseinin syksyllä 2016. Oli kuitenkin jo asian saaman valtavan julkisuuden vuoksi selvää, että häntä ei voinut laskea vapaalle jalalle. Niinpä hänet otettiin heti vapautumispäivänä säilöön, ja keväällä 2017 Helsingin poliisilaitos tiedotti, että Hussein on poistettu maasta, Halla-aho sanoi.
Seksuaalirikollisten karkottaminen keskustelussa: Halla-aho vetosi tapaus ”Husseiniin” - ministeriaitio ammotti tyhjyyttään

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosina 1995–1996 henkilö joutui maksamaan entiselle taloyhtiölleen 25 000 markan vahingonkorvaukset. Isännöidessään taloyhtiötä henkilö maksoi taloyhtiön rahoilla omat puhelinlaskunsa, ei toimittanut lainkaan vuoden 1991 tositteita, piti taloyhtiön rahaliikenteestä kirjaa puutteellisesti ja aiheutti yhtiölle taloudellisia vahinkoja.

Henkilö joutui eroamaan AKT:stä 1996, koska hän oli laskuttanut samoista työmatkoista kahteen kertaan.

Helmikuussa 2009 henkilö sai finanssivalvonnalta moitteet ilmaistuaan sisäpiiritietoa laittomasti puhelinkeskusteluissa. Henkilö paljasti UPM:n ay-johtajille ilmoittamia luottamuksellisia tietoja paperitehtaiden sulkemisista tuntia ennen UPM:n pörssitiedotteen lähettämistä.

Käräjäoikeus katsoi 2011 puheenjohtajan (henkilö) henkilökohtaisesti syyllistyneen rangaistavaan tekoon, josta hänelle määrättiin 20 päiväsakkoa sekä 11 000 euron oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus.

Helsingin käräjäoikeuden antoi 2016 tuomion jonka mukaan henkilö on syyllistynyt työriitojen sovittelussa annetun lain rikkomiseen ja tuomitsi rangaistuksena 20 päiväsakkoa. 2018 Hovioikeus piti tuomion voimassa ja lisäksi tuomitsi henkilön korvaamaan Metsäteollisuuden oikeudenkäyntikulut.
  1. kesäkuuta 2019 henkilö nimitettiin Suomen pääministeriksi.
          1. Perustuslaki 60 §
Valtioneuvosto
Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.
Ulkomaan uutiset

ESTONIA-ALUKSEN uppoaminen syyskuussa 1994 on rauhan ajan mittavin merionnettomuus Euroopassa. Sen jälkeen oli selvää, että vastaavaa ei saisi ikinä tapahtua uudelleen.Onnettomuutta tutkimaan asetettiin suomalais-ruotsalais-virolainen komissio, jonka piti laatia suosituksia samanlaisen tragedian välttämiseksi. Monen virheen ketju johti Estonian katastrofiin, näin laivaliikenteen turvallisuutta on parannettu

Itävallassa taistellaan vallasta maan historian likaisimmissa vaaleissa: ”Tämä maa on keskellä kaikkien aikojen skandaalia”

Talousuutiset

Turun kaupungin Arkea ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin – vaihtaa tuhannen työntekijänsä työehtosopimukset halvempiin
Kotkan tulos painumassa yli 11 miljoonaa miinukselle – verotuloja saadaan ennakoitua vähemmän

Urheilu-uutiset

USA:n Christian Coleman on maailman nopein mies – juoksukisan erikoisjärjestelyt yllättivät

Daniel Ståhl voitti miesten kiekonheiton karsinnan tuloksella 67,88 ja lähtee kultasuosikkina maanantain loppukilpailuun. Suomea puhuva Ståhl heitti ensimmäisellä karsintaviskaisullaan pitkän kaaren, paljon yli 70 metriä, mutta astui sen yli. MAANANTAINA Dohassa voidaann nähdä myös toinen pohjoismaalainen kultamitalisti, kun Norjan Karsten Warholm juoksee 400 metrin aitafinaalissa.
Ruotsin kiekkojätti Ståhl ja Norjan ihmeaituri Warholm ylivoimaisesti finaaleihin

Matkan kultamitali meni edellisen kerran Afrikan maiden ulkopuolelle sitten Göteborgin MM-kisojen 1995. Silloin voittaja oli Portugalin Fernanda Ribeiro, joka otti myös matkan edellisen ei-afrikkalaisen olympiakullan, Atlantassa 1996.
Lähes neljännesvuosisata – näin harvinainen oli naisten kymppitonnin kultamitali

Jättiyllätys Dohassa! Seiväshypyn ME-mies Renaud Lavillenie putosi MM-finaalista

Partasen valmentaja Valentin Kononen kertoi Ylelle, että Partanen valitti kisan aikana tuntevansa olonsa sairaaksi. Suomen valmennusryhmään kuuluva Jani Lehtinen kertoi Ilta-Sanomille, että Partasella on ollut oireita jo muutaman päivän. Tiia Kuikka joutui jäämään naisten 50 kilometrin kävelystä pois sairastuttuaan ankaraan flunssaan. Suomen kävelytoivo Aku Partanen keskeytti Dohassa ennen puolimatkaa

Katso suorana: Partanen ja puolustava maailmanmestari keskeyttivät – millainen kärsimysnäytelmä 50 kilometrin kävelystä tulee?

Kuvat: Dramaattinen loppu: Suomen mitalitoivo putosi tuskaisena asvalttiin kauhukävelyn jälkeen – epäselvyyksiä lääkintäporukan kanssa

Osat vaihtuivat Lontoon kisoista – näin Coleman tykitti MM-kultaan huippuajalla

Uskomaton kirikamppailu kympin voitosta – hollantilaisen viimeinen tonni oli kylmää kyytiä

Jamaikalaisnuorukainen pituushypyn maailmanmestariksi hurjalla 37 sentin ennätysparannuksella

Pituushypyn MM-finaalissa Dohassa nähtiin hirmuloikka, kun Tajay Gayle hyppäsi 8,69 metriä. Gayle paransi aiempaa ennätystään 37 sentillä. 23-vuotias jamaikalainen voitti kaikkien yllätykseksi maailmanmestaruuden.Hirmuloikka pituushypyn MM-finaalissa! Yllätysnimi paransi ennätystään lähes 40 senttiä ja voitti kultaa

Coleman hirmuajalla maailman nopeimmaksi, Jamaikan pituusihme uskomattomalla ennätysparannuksella MM-kultaan – Yle Urheilu seurasi lauantain tapahtumia

Rantanen teki Colorado Avalanchen kanssa kuuden vuoden ja yhteensä 55,5 miljoonan dollarin jatkosopimuksen.
Mikko Rantaselle yli 50 miljoonan jättisopimus NHL:ään!

Puola palasi mitalikantaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen, kun se kukisti Ranskan Pariisissa pelatussa pronssiottelussa 3–0 (26–24, 25–22, 25–21).
Ranskalle suuri pettymys – Puola vei pronssimitalit

Valtteri Bottas palkintopallille, onnekas Mercedes kaksoisvoittoon Venäjän F1-kisassa – Kimi Räikkösellä tuskien taival

Merja Rantanen jäi niukasti kolmannesta sijasta – Suomen naisilla kelpo sprinttipäivä

Maailmalla tapahtuu

Washingtonista San Franciscoon matkalla ollut lentokone joutui laskeutumaan kesken lennon Denveriin.United Airlinesin lento Washingtonista San Franciscoon joutui laskeutumaan kesken matkan, koska naismatkustaja oli jäänyt jumiin lentokoneen wc-tilaan, CNN kertoo. Nainen jäi jumiin lentokoneen vessaan – kone jouduttiin vaihtamaan kesken matkan

Suomalaisiin kohdistuneet puhdistukset olivat vain osa Stalinin hirmutekoja. Virallinen luku 1930-luvun lopulla teloitetuista Neuvostoliitossa on vajaat 700 000.
Stalinin vainoissa tapettiin satojatuhansia, mutta varsinaista syytä massateloituksille ei tiedetä – uhreja etsittiin jopa puhelinluetteloista

Yle Areena

Lentopallon miesten EM-kilpailut, pronssiottelu. Ranska. Selostus Mikko Hannula. Lentopallon EM, pronssiottelu

Miesten ja naisten 50 km kävely. Doha. Qatar. Selostus Petri Hänninen. Ruotsinkielinen selostus Leif Lampenius.
Yleisurheilun MM, naisten ja miesten 50 km kävely

Toinen kilpailupäivä. N 800 m välierät, moukarin ja 10 000 m finaali ja M pituushypyn ja 100 m finaalit. Selostus Kimmo Porttila ja Jussi Eskola. Doha. Qatar. Ruotsinkielinen selostus Niklas Henrichson.
Yleisurheilun MM. 2. kilpailupäivä

Toinen kilpailupäivä. M kiekon, 800 m ja seiväshypyn karsinta, sekä N 100 m karsinta ja välierät. Selostus Kimmo Porttila ja Jussi Eskola. Doha. Qatar. Ruotsinkielinen selostus Niklas Henrichson.
Yleisurheilun MM. 2. kilpailupäivä

Yhdysvalloille vihdoin moukarimitali

Miesten 5 000 metrillä nähtiin upeaa urheiluhenkeä

Yleisurheilun MM-kisaperinne alkoi Helsingistä 1983

Youtube

Greta Thunberg ja maailmanlopun ilmastokultti.

Suomen Sodat - Kesän 1944 Torjuntataistelut

Suomen sota 1808-1809

Mielipiteet

Kärsimyksenikö on vähempiarvoinen, kuin ulkomaalaisten maanpakolaisten? Kuka Teistä antaa etusijan omaan kotiinne muuttajalle luopuen omista työllä hankituista ja ansaituista oikeuksista ja elämän arvoista?
Olen kaikkea muuta, kuin rasisti, mutta minullakin on sietämisrajani.
Hävetäkö minun täytyy maahanmuuttajien edessä?

Kotimaan matkailu

Seikkailupuisto Pakka Kalajoki Hiekkasärkät

Kalajoki - Seikkailupuisto Pakka

Lassi Hurskainen ja Lauri Kalma kiipeävät korkeammalle kuin koskaan!

Ulkomaan matkailu

Best Things to do in Bavaria Germany - From Franconia to the Alps | Travel Vlog

Bavaria - In the Footsteps of King Ludwig II | Discover Germany

Unfinished Business 03 Herrenchiemsee Palace | euromaxx

Musiikki

Helene Fischer - Lass mich in dein Leben

Helene Fischer - Achterbahn

Helene Fischer | Herzbeben (Live aus dem Kesselhaus München)


Kulttuuri ja taide

Suosittelen näitä kirjojaMietelauseet

"Hymy ei maksa mitään, mutta se antaa paljon. Se rikastuttaa niitä, jotka sen saavat - tekemättä köyhemmiksi niitä, jotka sen antavat."
"Voimme aina hymyillä, mutta se ei merkitse sitä, etteikö sydämemme samaan aikaan vuodattaisi kyyneleitä."
"Joskus ihmisten on itkettävä itkunsa, jotta syntyisi tilaa hymylle."

Loppukevennykset

Tabu - Tansseista kotiin

Jussi Jurkka - Tervetuloa Suomeen.mpg

Lapinlahden Linnut - Poliisikin on ihminen

Kuntoilu

Do These 5 Things Every Morning, See How It Will Change You

Aliens May Have Visited Earth But We Haven't Seen Them

13 Simple Yoga Poses To Get a Slim Body

Liikunta ja terveys

Verenpaine 133/86, pulssi 60 , Paino 109,0 kg. Jumppa 40 /4230 min, kuntosali 0 / 4420 min, kävely 0 / 378 km , uinti 0 / 36 000 m, pyöräily 2 /2354 km