keskiviikko 23. helmikuuta 2022

TO 24.02.2022 Ulosottotarkastja Juuso Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja, oikeusministeri

 


Ulosottotarkastja Juuso Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja, oikeusministeri

juuso.lyytinen@oikeus.fi, ulosotto.uo@oikeus.fi,

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi , anna-maja.henriksson@om.fi


Ulosottotarkastaja Juuso Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja, oikeusministeri, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, valtakunnansyyttäjä, eduskunnan oikeusasiamies, tiedotusvälineet


Olen ilmoittanut Teille kaikille jo aikaisemmin, että rikoksilla aikaansaatu maksu on mitätön ja perintäkelvoton. Tässä on todistusaineisto siitä, että olette varmasti olleet tietoiai näistä rikoksista.


MA 07.02.2022 Viranomaisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/02/ma-07022022-viranomaisille-tiedoksi-ja.html


Asia on Oulun hallinto-oikeuden käsittelyssä - MA 21.02.2022 Asia H21/679 nro 289 pohjoissuomi.hao@oikeus.fi , oikeusasiamies@eduskunta.fi valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , toimitus@kaleva.fi ,mot@yle.fi

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/02/ma-21022022-asia-h21679-nro-289.html


Asia on eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaistavana

14.02.2022 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle (kiireellinen)

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/02/14022022-kantelu-eduskunnan.html


Rikoksilla tehty oikeustoimi on mitätön eikä siitä voi laskuttaa. Rovaniemen hovioikeuen päätös on saatu sarjarikosten avulla aikaan. Käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni, kun ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja samalla hän käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja laiminlöi virkavelvollisuutensa sekä käytti virkavaltaa väärin. Hän suojeli rikollisten toimintaa ja peitteli rikollisten toimintaa. Hän jätti siirtämättä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen Ylivieskan toimipiteestä siellä olevan todistusaineiston asiassa. Näin hän syyllistyi myös kidutusrikokseen, koska en ollut saanut oikeutta 25 vuoteen vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Kysymyksessä on ihmisoikeusrikos, mikä perustuu myös valtiopetokseen.


Kysymys on tästä aineistosta

Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneillle Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta kidutusrikoksesta ja muista rikoksista.


Kalajoki 24.02.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

044-3025948

sunnuntai 20. helmikuuta 2022

MA 21.02.2022 Asia H21/679 nro 289

 

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi , oikeusasiamies@eduskunta.fi, valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi , toimitus@kaleva.fi, mot@yle.fi


Oulun hallinto-oikeudelle kiirehtimispyyntö, tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä


Rikoksilla tehty oikeustoimi on mitätön eikä siitä voi laskuttaa. Rovaniemen hovioikeuen päätös on saatu sarjarikosten avulla aikaan. Käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi rikoksesta kiinni, kun ei antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja samalla hän käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja käytti virkavaltaa väärin. Hän suojeli rikollisten toimintaa ja peitteli rikollisten toimintaa. Hän jätti siirtämättä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen Ylivieskan toimipiteestä siellä olevan todistusaineiston asiassa. Näin hän syyllistyi myös kidutusrikokseen, koska en ollut saanut oikeutta 25 vuoteen vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineisto on kiistaton. Kysymyksessä on ihmisoikeusrikos, mikä perustuu myös valtiopetokseen.

Kysymys on tästä aineistosta

Kysymys on näistä todistusaineistoista

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlKorkein oikeus on määrännyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Kun käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi kiinni tästä rikoksesta, niin hän teki minusta rikosilmoituksen eli perättömän ilmiannon. Poliisit ryhtyivät suojelemaan käräjätuomari Sarianne Ervastia ja tekivät tietoisesti virheellisen rikostutkinnan asiassa ja aiheuttivat minulle ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Aluesyyttäjä Juha Kariluoto teki tietoisen väärän syytekirjelmän poliisien väärin tehdyn rikostutkinnan perusteella. Oulun käräjäoikeudessa toimi käräjätuomarina Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen hovioikeudenneuvos Jarkko Pekkala, joka esti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yhdessä aluesyyttäjä Juha Karikosken kanssa. Hän jätti kutsumatta oikeudenistuntoon kaikki todistajani eikä ottanut todistusaineistoani vastaan. Hän myös esti minua ihmisoikeussopimusten vastaisesti kuulustelemasta todistajana esittynyttä käräjätuomari Sarianne Ervastia. Hän ei antanut paikalla olleen todistajani todistaa asiassa eikä ottanut todistusaineistoani vastaan asiaan kuuluvana. Minä katson,että viranomaiset: poliisit, syyttäjä ja käräjätuomarina esiintynyt henkilö syyllistyivät kaikki rikolliseen toimintaan ja ihmisoikeusrikoksiin. Kysymyksessä on kidutusrikos.


Koska poliisi ei ole tutkinut asioitani, eikä syyttäjä syyttänyt eikä oikeus ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttamaan yli 25 vuoteen, niin teko täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan menettelyn eli kidutuksen tunnusmerkistön. Kidutus on ihmisoikeusrikos mikä on kielletty rikoslaissa ja myös perustuslaissa. Minulta on myös estetty oikeusavun käyttö.


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä.

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html

Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html

Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/834 on rikoksilla aikaan saatu päätös ja se on siksi mitätön ja siitä laskutettu oikeudenkäyntimaksu nro 10098145 on petoksella aikaansaatu. Laskun viitenumero RF71 15500121 15501692 051. Laskun summa 265.00 euroa. R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen. He ovat toimineet myös esteellisinä asioissa, sillä he ovat ratkaiseet jo aiemmin saamaa asiaa koskevan asian R20/834, mikä myös perustui poliisi Tiina Sarparannan ja käräjätomari Jyrki Määtän rikolliseen toimintaan. Viranomaisten rikollisella toimilla aiheutettiin minulle vankeusrangaistus. Menettely on törkeä ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastainen teko.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.


Rovaniemen hovioikeus on ollut tietoinen totuudesta. Mutta on toiminut tietoisesti virheellisesti.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html
LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä vuodesta 1995 asti keskeytyksettä.

Olen kirjoittanut kirjan, jossa on selostukset tapahtumista ja todisteet rikoksista.

Olen tehnyt videot asioista joista näkyy todistusaineistot sekä kerrotaan rikostapahtumat.Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Perustuslain mukaan minulla on oikeus saada asiani käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä myös Oulun hallinto-oikeudessa. Oulu hallinto-oikeuden on tehtävä päätös siitä, että Rovaniemen hovioikeuden päätös on saatu aikaan rikollisesti ja siksi se on mitätön eikä siitä voi voi laskuttaa, vaan lasku on mitätön.

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Kalajoki 20.02.2022

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


PS. Valitettavasti joudun esittämään asiat käyttäen hyväksi blogejani ja niiden linkkejä, koska olen jo vanha mies, kohta 72 vuotta enkä osaa käyttää tietokonetta kuten nuoret ja lisäksi rikollinen ulosotto estää minua taloudellisesti toimimasta toisella tavalla.maanantai 14. helmikuuta 2022

14.02.2022 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle (kiireellinen)

 


Kantelu keskusrikospoliisin ja Oulun poliisin sekä Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta sekä korkeimman oikeuden toiminnasta. Kysymys kidutusrikoksesta, kun ei saa oikeutta ja joutuu olemaan rikollisen ulosoton kohteena kidutettavana. Kysymys on myös valtiopetoksesta, josta on kiistaton todistusaineisto ja jota viranomaiset yrittävät peitellä. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Kidutusrikos on yhä edelleen voimassa, koska ulosotto on voimassa ja viranomaiset kieltäytyvät tutkimasta asioita ja estävät oikeuden saannin. Korkein oikeus toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti koska se estää tuomionpurut lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti.


Olen saanut keskusrikospoliisilta seuraavan vastauksen:

POL-2021-98743

Keskusrikospoliisin kirjaamoon 9.2.2022 lähettämänne sähköpostiviesti


Hyvä Erkki Aho,


Olette lähettänyt Keskusrikospoliisin kirjaamoon 9.2.2022 Keskusrikospolii-

sin päällikkö Robin Lardotille osoittamanne sähköpostiviestin, jonka olette


otsikoinut rikostutkintapyynnöksi.

Viestinne koostuu linkeistä sekä erilaisista väitteistä, joita ette kuitenkaan

yksilöi ja perustele tarkemmin. Näin ollen viestiänne ei ole pidettävä riittävän

yksilöitynä, jotta se olisi tulkittavissa tutkintapyynnöksi. Keskusrikospoliisi

ohjeistaa teitä perehtymään uudelleen Keskusrikospoliisin teille 3.2.2022 lä-

hettämään ohjeeseen yksilöidyn tutkintapyynnön tekemiseksi ja toimimaan

ohjeen mukaisesti, mikäli epäilette asiassa rikosta. Keskusrikospoliisi koros-

taa, että pelkkä väite rikoksesta ei riitä, vaan väitteen tueksi on esitettävä jonkinlainen perustelu.

Keskusrikospoliisin tulkinnan mukaan viestinne vaikuttaa lähinnä kantelu-

luontoiselta asialta. Näin ollen Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kantelun teke-

miseksi.


OHJEET KANTELUN TEKEMISEEN


Mikäli katsotte jonkun viranomaisen menetelleen jollain tavalla lainvastai-

sesti, mutta ei välttämättä rikollisesti, voitte tehdä kantelun. Kantelulla kiinni-

tätte huomion viranomaisen moitittavaan menettelyyn.


Valtion viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta valvovat ylimmät laillisuus-

valvontaviranomaiset, eli eduskunnan oikeusasiamies (EOA) ja oikeuskans-

leri (OK). Tarkempia tietoja kanteluprosessista ja kanteluohjeet löydätte esi-

merkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta osoitteesta https://www.oi-

keusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle


Keskusrikospoliisi neuvoo teitä kuitenkin huomioimaan, että laillisuusvalvon-

taviranomaiset eivät pääsääntöisesti käsittele yli kaksi vuotta vanhoja asioita

koskevia kanteluita.

Asianne ei aiheuta Keskusrikospoliisissa muita toimenpiteitä.

Keskusrikospoliisi

Tutkintaosasto

Esikäsittelytoiminto


Keskusrikospoliisi toimii täysin rikollisesti eikä uskalla laittaa nimeään vastaukseensa. Kysymys on näistä asioista:


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/
Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=50s


Sinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk&t=126s


Keskusrikospoliisi ei voi olla näin tyhmä, vaan kysymys on tietoisesta valtiojohtoisesta rikollisesta toiminnasta. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja kidutusrikos on yhä edelleen voimassa. KRP:n poliisi ei ilmoita nimeään jotta ei paljastu rikollisen nimi.


Tässä Oulun poliisin ja Oulun käräjäoikeuden rikollinen toiminta:
TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Tässä on todistettu Rovaniemen hovioikeuden rikollinen toiminta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on ollut vireillä vuodesta 1995 asti keskeytyksettä.

Olen kirjoittanut kirjan, jossa on selostukset tapahtumista ja todisteet rikoksista.

Olen tehnyt videot asioista joista näkyy todistusaineistot sekä kerrotaan rikostapahtumat.


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=54s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


ps. pyydän ilmoittamaan mikä on asian käsittelynumero ja käsittelijän nimi


sunnuntai 6. helmikuuta 2022

MA 07.02.2022 Viranomaisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten

 

Ulosottotarkastaja Juusso Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja, oikeusministeri, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, valtakunnansyyttäjä, eduskunnan oikeusasiamies, tiedotusvälineet


Ilmoitan ulosottotarkastaja Juuso Lyytiselle, että asianumero 2262603188 ei voi tulla vireille kuten Te olette ilmoittanut 21.01.2022. Asian lähetyspäiväksi on merkitty 29.01.2022 ja minä olen saanut tiedon tästä asiaasta 04.2.2022. Kysymyksessä on Rovaniemen hovioikeuden R 20/834 oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Asia on riita-asiana käsittelyssä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Asia käy selville seuraavasta

LA 27.11.2021 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa H 21/679 nro 289

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/la-27112021-pohjois-suomen-hallinto.html


Asia on ratkaistavana myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappella, joka on hakenut valtakunnansyyttäjäksi.

SU 03.10.2021 Valtiosyyttäjä Jukka Rappe

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-03102021-valtiosyyttaja-jukka-rappe.html


TI 19.10.2021 Valtiosyyttäjä Jukka Rappe

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/ti-19102021-valtiosyyttaja-jukka-rappe.html


Olen tehnyt asioista jo aikaisemminkin ilmoituksen Jukka Rappelle 14.5.1998 ja silloinkin hän on jättänyt asian käsittelemättä.

arkiivi - Erkki Aho - päiväkirja

http://www.erkkiaho.com › blogarchive

31.10.2006 — http://www.erkkiaho.com/blogarchive/85.htm … Jukka Rappe 14.5.1998 Dnro 217/22/1998, 14.5.1998 Dnro 217/22/1998

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ei ole vieläkään asiaa ratkaissut joten katson, ettei häntä voida nimetä valtakunnansyyttäjäksi, koska hän toimii lain vastaisesti ja estää kansalaisten oikeudensaannin. On syytä epäillä, että apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe laiminlyö virkavelvollisuutensa ja käyttää virka-asemaansa väärin.On myös syytä epäillä, että hän on suojelee rikollisia ja peittelee rikoksia. On syytä epäillä, että hän on mukana ihmisoikeusrioksissa ja kidutusrikoksessani, koska hän ei nosta rikoksiin syylisyneitä vastaan syytteitä.


Valtakunnan­syyttäjän virkaan kuusi hakijaa – mukana apulais­valtakunnan­syyttäjä Jukka Rappe

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008535969.html


Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tietoinen kidutusrikoksestani. Oikeusministeri Anna Maja Henriksson oikeusministerinä ei ole kyennyt takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Käsitykseni mukaan hän ei voi esittää apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska häntä itseään on syyttä epäillä kidutusrikoksesta ja valtiopetoksen salaamisesta.


TO 22.07.2021 Ministereiden on kannettava poliittinen vastuu asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/07/to-22072021-ministereiden-on-kannettava.html


SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html


LA 11.12.2021 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson avainasemassa

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/12/


Minä katson, ettei oikeusministeri Anna-Maja Henriksson voi esittää rikoksista epäiltyä apulaisvaltakunnasyyttäjä Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oma taustakaan ei ole puhdas. Hän on toiminut ministerilain vastaisesti, kun ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin ihmisoikeusrikoksissa jollainen kidutusrikokseni on. Hän ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin kidutusrikokseni lopettamiseksi. Hänen alaisuuteensa ja vastuualueeseensa kuuluu laillisuusvalvonta, valtakunnansyyttäjävirasto, ulosotto sekä oikeuslaitos.


Minä katson, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei voi nimittää Jukka Rappea valtakunnansyyttäjäksi, koska Sauli Niinistö on ollut mukana Aktiv-Hansa-kaupan asioissa, mikä on osa valtiopetosta.


PE 12.03.2021 Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-12032021-arvoisa-tasavallan.html


TO 02.01.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei puhunut syistä vaan seurauksista

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/01/to-02012020-tasavallan-presidentti.html


Asia on myös eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaistavana.


KE 19.01.2022 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/01/ke-19012022-eduskunnan-oikeusasiamies.html


SU 21.11.2021 Viranomaisten ja poliitikkojen rikollisuus aiheuttaa ja on aiheuttanut suomalaisille ja yhteiskunnalle äärettömän suuren taloudellisen ja terveydellisen vahingon

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/11/su-21112021-viranomaisten-ja.html


SU 24.10.2021 Suomi oikeusvaltiona – karu totuus julki

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/10/su-24102021-suomi-oikeusvaltiona-karu.html


Ulosottotarkastaja Juuso Lyytisen on lopetettava ulosottoni ja toimittava rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n mukaisesti. 10 § (24.7.1998/563)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)


11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Katson, että on syytä epäillä ulosottotarkastaja Juuso Lyytisen syyllistyvän kidutusrikokseen, kun hän varmasti tietää, että ulosottoni on saatu rikoksilla aikaan ja kaikki ulosotto on perintäkelvotonta. Hän kuitenkin tietoisesti jatkaa rikollista ulosottoa, koska hänellä on siinä oma etu ksymyksessä sillä hän saa siitä provisiopalkkiota.

Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava.Kalajoki 07.02.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com