maanantai 27. helmikuuta 2023

TI 28.02.2023 Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollinen toiminta

 


Olen joutunut kärsimään syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen toiminnan takia 27 vuotta Suomen valtion kidutusta. Olen menettänyt yritykseni ja omaisuuteni sekä minulle on Suomen valtion toimesta aiheutettu avioero. Kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X on sivulla 277-285 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n (myöh. PR-Teollisuus Oy) väliset kauppasopimukset. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä myi Euronio O:lle ( myöhemmin PR-Teollisuus Oy) 11.05.1995 kolmella eri kauppasopimuksella maa-alueet, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Myyjinä toimivat väliaikaiset konkurssipesän hoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen. Heidän päämiehinään olivat Arsenal Oy ja Kera Oy. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön 50 a §:n vastaisesti. He myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut esittää valtakirjoja. He toimivat maakaaren 2 luvun 3 §:n vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 pantatut kiinnitykset kuten kauppasopimuksista käy ilmi. Niistä ei ole kauppasopimuksissa mitään mainintaa. Kysymyksessä oli törkeä petos.

Kaupanvahvistajan on toiminut tuleva syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista ja niistä johtuvissa oikeudenkäyneissä.

Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa, jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt poliisille ja Oulun käräjäoikeuteen ja kaikille oikeusviranomaisille todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.

Syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisesta toiminnasta on tarkemmat selostukset sekä kopiot rikoksista kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.


Syyttäjä Sulo Heiskarin rikoskumppaneina ovat toimineet rikoksensa tunnustaneet entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen sekä 


edesmennyt varatuomari Paavo M. Petäjä. Sekä lestadiolaiset ja keskustalaiset rikolliset.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt Suomen lain ja perustuslain sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen suojellessaan Oulun poliisin, Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen, Oulun käräjäoikeuden ja Rovaniemen hovioikeuden rikollista toimintaa. Nyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeus yrittää laskuttaa väärästä päätöksestä minua. Menettely on perustuslain ja sen 106 §:n ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vetoaa oikeudenkäynimaksun määräämisessä tavalliseen lakiin, mutta perustuslain mukaan oikeuskäsittelyssä perustuslailla on etusija. Olen joutunut kärsimään Suomen valion rikollisesta toiminnasta jo 27 vuoden ajan ja kysymys on ihmisoikeusrikoksessta ja perustustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesta toiminnasta. Katson, että Suomella ei ole varaa päästää asiaa Euroopan Ihmisoikeustumioistuimen käsittelyyn.


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä vastaa siitä, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomarit noudattavat asiani käsittelyssä perustuslakia – eteenkin sen 21 §:ää ja 106:ää.

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


ja noudattavat Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja eteenkin sen 6 artiklaa ja YK:n Ihmisoikeusjulistusta ja eteenkin sen 5 artiklaa sekä Suomen rikoslakia ja eteenkin rikoslain 11 luku 4 §.Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


rikoslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001Oikeuskansleri Tuomas Pöystin tehtävänä on valvoa, että viranomaiset Suomessa noudattavat lakia ja että oikeus, perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.

Kansanedustajien on noudatettava perustuslain mukaan lakia (15 §). Kansanedustajat, hallitus ja sen ministerit valvovat oikeuskanslerin toimintaa.


Todistus poliisien toiminnasta


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTodistus Rovaniemen hovioikeuden toiminnasta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlPE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlLA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfvNämä videot todistavat asian ja lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisen kohteluni.Nimeni on Erkki Aho 


Hätähuuto Suomesta 


SSP-sopimus 


Toimialarationalisointi 


Saattohoitajat 


Oikeudenkäynti tietämättämme 


Rikolliset konkurssit 


Rikoksia ei tutkita 


Ahojahti 


KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.htmlKalajoki 12.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni asiani käsittelyssä. Hän kuitenkin teki minusta. Erkki Johannes Ahosta, rikosilmoituksen. Ilmeisesti hän on lestadiolainen, koska Raahen lestadiolaiset poliisit, joista toinen oli esteellinen tutkinnanjohtaja, lähtivät suojelemaan rikoksesta kiinni jäänyttä Raahen käräjäoikeuden tuomari ja saivat rikokseen mukaan myös Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen syyttäjän. Koska Oulun käräjäoikeuden tuomarit olivat esteellisiä asiassa niin käräjätuomariksi tuli Rovaniemen hovioikeudesta käräjätuomariksi Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen tuomari, joka jätti Erkki Ahon todistajat kutsumatta oikeuteen eikä antanut käräjäoikeuteen tulleen Erkki Ahon todistajan todistaa asiassa eikä ottanut Erkki Ahon todistusaineistoa vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vapaasti kuulustelemassa todistajana esiintynyt vastapuolta eli käräjäoikeuden tuomaria. Rovaniemen hovioikeuden esteelliset hovioikeudenneuvokset teki asiassa tietoisen väärän päätöksen ja laskuttivat siitä.


Hovioikeudenneuvosten esteellisyys tulee siitä, että Kajaanin poliisi jäi rikoksesta kiinni ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari pelasti Kajaanin poliisin Oulun käräjäoikeuden väärällä päätöksellä. Rovaniemen hovioikeudessa menettelyn hyväksyivät samat hovioikeuden neuvokset , jotka olivat hyväksyneet edellisessä tapauksessa viranomaisten rikollisen menettelyn.


Olen valittanut asiasta Oulun hallinto-oikeuteen ja Oulun hallinto-oikeuden tuomarit ovat tehneet asiassa perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Nyt Oulun hallinto-oikeus käsittelee itse tekemäänsä suojelurikoksesta annettua oikeudenkäyntimaksua.


Minä olen haastanut rikoksista epäillyt henkilöt oikeuteen 05.04.2021. Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaan kahden vuoden kuluttua eli 17.02.2023. Minä peruin haasteeni ja ilmoitin perumisilmoituksessa syyn perumiselle. Perumisilmoituksen perusteella asianosaisten olisi pitänyt toimia, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä kidutusrikoksesta sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille sekä rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Kaikki lähti siitä, että presidentti Mauno Koiviston johdolla Suomessa tehtiin valtiopetos. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa Suomen pankit. Päätettiin antaa suosituimmuusasema pankeille oikeudessa. Tämä tarkoitti sitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Se on valtiopetos, koska presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Pankki ei voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa ellei rikollisille annettu syytesuojaa.

Pankit pelastettiin tuhoamalla säästöpankit ja jakamalla säästöpankkien varallisuus muille pankeille. Suomen pankeilla piti olla 8 %;n vakavaraisuus, jotta Suomi pääsisi EY:n jäseneksi. Siksi suoritettiin sen lisäksi Suomen suurin omaisuuden ryöstö eli markkinoita poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Yli kymmenen tuhatta yrittäjää teki itsemurhan koska ei kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa.


Kaadettujen yritysten saatavat myytiin ulkomaille rikosten peittelemiseksi Aktiv-Hansa-kaupassa. Päätöksen asiassa tekivät Lipposen hallituksen ministerivaliokunnan jäsenet, joista yksi oli nykyinen tasavallan presidentti.


Koska rikollisille oli annettu syytesuoja niin ylikapasiteettia poistettiin SSP-sopimuksen nojalla tietyiltä aloilta. PR-Talot eli Alavieskan Puurakenne ja sen pohjalle perustetut yritykset Pr-Teollisuus Oy ja International Timber Companyt poistettiin markkinoilta rikollisesti. Kaupanvahvistajana kaupoissa toimi tuleva syyttäjä esteellisenä henkilönä. Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se oli. Lisäksi kaupoissa toimittiin maakaaren ja kauppakaaren vastaisesti sekä silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti.

Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat myivät konkurssilain vastaisesti kiinteää omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos ja lisäksi kaupassa käytettiin saattohoitajaa, koska oli oli Kera Oy ja Arsenal Oy oli päättänyt, että yritys poistetaan markkinoilta.

Yritys poistettiin rikollisesti markkinoilta, sillä yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssissa asiassa antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari, jolla ei ollut valtakirjoja asiassa eikä toimeksiantoja. Hän on tunnustanut rikoksensa. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen vankilatuomion kärsinyt varatuomari jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Hän on tunnustanut tekonsa. Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä.

Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa, syyttäjä on kieltäytynyt nostamasta syytteitä asiassa, oikeus on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa ja korkein oikeus on kieltäytynyt purkasta alioikeuksien vääriä päätöksiä. Lisäksi laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kansanedustajat ovat suojelleet laillisuusvalvojien rikollista toimintaa ja samalla syyllistyneet rikollisten suojeluun, rikosten peittelyyn sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi, jonka oikeuskanslerina eli ylimpänä laillisuusvalvojana toimii oikeuskansleri Tuomas Pöysti.


Pyydän oikeuskansleria toimimaan niin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki valtavat tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset 30.06.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Tämä on minulle tärkein asia ja luonnollisesti olisi hyvä kumota kaikki alioikeuksien ja korkeimman oikeuden väärät päätökset koskien minua ja yritystoimintaani. Olen valmis kohtuullistamaan n. 200 miljoonaa euron korvausvaatimustani.

Minä olen valmis tyytymään näihin asioihin ja oikeuskanslerin tehtäväksi jää muut asiat.


Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


sunnuntai 26. helmikuuta 2023

MA 27.02.2023 Kepu pettää aina

 


Olen maanantaina19.09.2022 kello 14.48 todistajien läsnä ollessa keskustellut ja sopinut Kalajoella Ventelän pihalla Keskustan puheenjohtajan, valtionvarainministerin Annikan Saarikon kanssa, että valtiopetos ja yrittäjien murhat ja kidutukset sekä 1990-luvun laman rikokset selvitetään. Annika Saarikko lupasi hoitaa asian. Siis näiden asioiden selvittämisen

Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s

ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Terve Juha!

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Asia on edelleenkin hoitamatta. Keskustan nykyinen ja entinen puheenjohtaja ovat siis tienneet totuuden oikeuslaitoksen tilasta, valtiopetoksesta, Suomen suurimmasta omaisuuden ryöstöstä, pankkien rikollisesta pelastamisesta, yritysten tietoisesta tuhoamisesta ja yrittäjien murhista ja kiduttamisista  sekä oikeuslaitoksen ja virkamafian rikollisesta toiminnasta. He ovat sallineet tämän tapahtua. He ovat ottaneet lainaa jotta ovat voineet lahjoittaa rahaa 1.3 miljardia vuodessa kehitysapuun, josta melkoinen osa menee korruptioon. He ovat tukeneet haittamaahanmuuttoa ja ilmastovouhotusta. Valtiopetoksen ja pankkikriisin uhreille ei ole riittänyt oikeutta eikä rahaa.

Me kalajokiset voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet koronamiljoonat, 6 miljoonan kompensaation siitä, että Pyhäjoelle ei tullut ydinvoimalaa sekä joululahjarahoja Tapion Tuvan alikulun tekemiseen sekä toisena vuotena joululahjarahaa Raution pyörätien rakentamiseen. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja jos sanoo, että Suomeen ei varmasti tule toista tällaista rahajakohallitusta.

lauantai 25. helmikuuta 2023

SU 26.02.2023 Olen pettynyt Kokoomuksen puoluejohdon toimintaan

 


Olen sopinut Kalajoella Ostoskeskus Loistossa 11.06.2022 Kokoomuksen puoluejohdon kanssa , että 1990-luvun laman ja pankkikriisin asiat, valtiopetos ja yrittäjien murhat ja omaisuuden ryöstöt selvitetään. Asia sovittiin puoluejohtaja Petteri Orpon, puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen ja puolueen varapuheenjohtaja Elina Valtosen kanssa. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Yksikään heistä ei ole vastannut sähköpostiviesteihini eikä mitään edistystä ole asioissa tapahtunut. Mielestäni nyt on kysymys kokoomuksen johdon luottamuksesta. Eduskuntavaalit ovat tulossa. Näistä asioista on kysymys:


Koiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76s


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28s


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

perjantai 24. helmikuuta 2023

LA 25.02.2023 Kysymyksiä kasvokuviaan facebookissa jakaville kansanedustajille.

 


Miksi ette vastaa sähköpostiviesteihin? Te varmasti tiedätte, että Suomi ei ole oikeusvaltio. Miksi olette toimineet perustuslain vastaisesti? Kansanedustajan pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia. Miksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson saa jatkaa oikeusministerinä? Miksi olette sallinneet Sanna Marinin hallituksen jatkaa toimintaansa tietoisena kaikista näistä asioista? Miks itse ette ole reagoineet asioihin?

Miksi olette sallineet ihmisoikeusrikosten jatkuvan Suomessa?


Tiedoksi äänestäjille


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Mitä oikeuskansleri tekee?

Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii ylimpänä laillisuusvalvojana. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan lainmukaisuutta. Lisäksi oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia ja tekevät velvollisuutensa. Kansalaiset voivat tehdä oikeuskanslerille kantelun viranomaisen toiminnasta, jota epäilevät lainvastaiseksi.


Asiat


Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni asiani käsittelyssä. Hän kuitenkin teki minusta. Erkki Johannes Ahosta, rikosilmoituksen. Ilmeisesti hän on lestadiolainen, koska Raahen lestadiolaiset poliisit, joista toinen oli esteellinen tutkinnanjohtaja, lähtivät suojelemaan rikoksesta kiinni jäänyttä Raahen käräjäoikeuden tuomaria ja saivat rikokseen mukaan myös Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen syyttäjän. Koska Oulun käräjäoikeuden tuomarit olivat esteellisiä asiassa niin käräjätuomariksi tuli Rovaniemen hovioikeudesta käräjätuomariksi Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen tuomari, joka jätti Erkki Ahon todistajat kutsumatta oikeuteen eikä antanut käräjäoikeuteen tulleen Erkki Ahon todistajan todistaa asiassa eikä ottanut Erkki Ahon todistusaineistoa vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vapaasti kuulustelemasta todistajana esiintynyttä vastapuolta eli käräjäoikeuden tuomaria. Rovaniemen hovioikeuden esteelliset hovioikeudenneuvokset tekivät asiassa tietoisen väärän päätöksen ja laskuttivat siitä.


Hovioikeudenneuvosten esteellisyys tulee siitä, että Kajaanin poliisi jäi rikoksesta kiinni ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari pelasti Kajaanin poliisin Oulun käräjäoikeuden väärällä päätöksellä. Rovaniemen hovioikeudessa menettelyn hyväksyivät samat hovioikeudenneuvokset , jotka olivat hyväksyneet edellisessä tapauksessa viranomaisten rikollisen menettelyn.


Olen valittanut asiasta Oulun hallinto-oikeuteen ja Oulun hallinto-oikeuden tuomarit ovat tehneet asiassa perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Nyt Oulun hallinto-oikeus käsittelee itse tekemäänsä suojelurikoksesta annettua oikeudenkäyntimaksua.


Minä olen haastanut rikoksista epäillyt henkilöt oikeuteen 05.04.2021. Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaan kahden vuoden kuluttua eli 17.02.2023. Minä peruin haasteeni ja ilmoitin perumisilmoituksessa syyn perumiselle.

Perumisilmoituksen perusteella asianosaisten olisi pitänyt toimia, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä kidutusrikoksesta sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille sekä rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Kaikki lähti siitä, että presidentti Mauno Koiviston johdolla Suomessa tehtiin valtiopetos. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa Suomen pankit. Päätettiin antaa suosituimmuusasema pankeille oikeudessa. Tämä tarkoitti sitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Se on valtiopetos, koska presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Pankki ei voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa ellei rikollisille annettu syytesuojaa.


Pankit pelastettiin tuhoamalla säästöpankit ja jakamalla säästöpankkien varallisuus muille pankeille. Suomen pankeilla piti olla 8 %;n vakavaraisuus, jotta Suomi pääsisi EY:n jäseneksi. Siksi suoritettiin sen lisäksi Suomen suurin omaisuuden ryöstö eli markkinoita poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Yli kymmenen tuhatta yrittäjää teki itsemurhan koska ei kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa.


Kaadettujen yritysten saatavat myytiin ulkomaille rikosten peittelemiseksi Aktiv-Hansa-kaupassa. Päätöksen asiassa tekivät Lipposen hallituksen ministerivaliokunnan jäsenet, joista yksi oli nykyinen tasavallan presidentti.


Koska rikollisille oli annettu syytesuoja niin ylikapasiteettia poistettiin SSP-sopimuksen nojalla tietyiltä aloilta. PR-Talot eli Alavieskan Puurakenne ja sen pohjalle perustetut yritykset Pr-Teollisuus Oy ja International Timber Company poistettiin markkinoilta rikollisesti. Kaupanvahvistajana kaupoissa toimi tuleva syyttäjä esteellisenä henkilönä. Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se oli. Lisäksi kaupoissa toimittiin maakaaren ja kauppakaaren vastaisesti sekä silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti.


Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat myivät konkurssilain vastaisesti kiinteää omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos ja lisäksi kaupassa käytettiin saattohoitajaa, koska oli oli Kera Oy ja Arsenal Oy oli päättänyt, että yritys poistetaan markkinoilta.


Yritys poistettiin rikollisesti markkinoilta, sillä yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssissa asiassa antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari, jolla ei ollut valtakirjoja asiassa eikä toimeksiantoja. Hän on tunnustanut rikoksensa. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen vankilatuomion kärsinyt varatuomari jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Hän on tunnustanut tekonsa. Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä.


Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa, syyttäjä on kieltäytynyt nostamasta syytteitä asiassa, oikeus on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa ja korkein oikeus on kieltäytynyt purkasta alioikeuksien vääriä päätöksiä. Lisäksi laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kansanedustajat ovat suojelleet laillisuusvalvojien rikollista toimintaa ja samalla syyllistyneet rikollisten suojeluun, rikosten peittelyyn sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi, jonka oikeuskanslerina eli ylimpänä laillisuusvalvojana toimii oikeuskansleri Tuomas Pöysti.


Pyydän oikeuskansleria toimimaan niin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki valtavat tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset 30.06.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Tämä on minulle tärkein asia ja luonnollisesti olisi hyvä kumota kaikki alioikeuksien ja korkeimman oikeuden väärät päätökset koskien minua ja yritystoimintaani. Olen valmis kohtuullistamaan n. 200 miljoonaa euron korvausvaatimustani.


Minä olen valmis tyytymään näihin asioihin ja oikeuskanslerin tehtäväksi jää muut asiat.

Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

PS. Tämä on täydennys edellisiin kanteluihin, joihin oikeuskanslerinvirasto ei ole ilmoittanut käsitelijää, vaan on ilmoittanut, että kantelut otetaan vastaan, mutta ei käsitellä. Näin oikeuskanslerinvirasto on toiminut lain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Katson, että asia on parempi sopia nyt kuin päästää asiat Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.
torstai 23. helmikuuta 2023

PE 24.02.2023 Taidenäyttelyni esittely Rautioviikolla Raution uudessa monitoimitalossa

Olen sopinut Raution kylätoimikunnan kanssa, että esitelen ensi kesänä Rautio-viikolla taidenäyttelyäni Raution uudessa monitoimitalossa. Olen kotoisin Raution Alapään kylästä. Keskeiset aiheet ovat seuraavat:

Sulevi Juhola muotokuvan ja Kukkarokiven  on maalannut taitelija Rositsa Tancheva.

  1. Pähkinäsaaren rauhasta on kulunut 700 vuotta. Rautiossa oleva kukkarokivi on Pähkinäsaaren rauhan rajakivi. Rautiolainen Sulevi Juhola on tutkinut Pähkinäsaaren rauhan rajaa ansiokkaasti. Muistamme hänen ansiokasta elämäntyötään.

John Raymond Ylitalon muotokuvan ja Mäkitalon talon Kärkisenkylässä on maalannut taitelija Rositsa Tancheva

2. Suomen itärajan turvallisuus ja Naton perustaminen. Suomi todennäköisesti hyväksytään Naton jäseneksi Liettuassa 11-12.7.2023 eli Rautio-viikon jälkeisellä viikolla. Rautiolaisella John Raymond Ylitalolla on oma roolinsa Naton perustamisprosessissa. Ylitalo toimi kaupallisten aineiden opettajana Alabaman yliopistossa 1938–1941. Hän palveli FBI:n erikoisagenttina 1941–1946, kunnes siirtyi 1946 Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon palvelukseen. Hänen ensimmäinen toimipaikkansa oli Yhdysvaltain  Helsingin-suurlähetystö‎ssä, jossa hän työskenteli attaseana 1946–1950. Nato perustettiin 4.4.1949 Washingtonissa.


Maalaksen Raution kirkosta  on maalannut taitelija Olga Markova-Orell.

3. Raution ja Kalajoen kuntaliitoksesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Tarkastelen kuntaliitossopimuksen juridista sitovuutta ja poliittista vastuuta sekä kuntaliitoksen merkitystä. Tarkastelen molempien kuntien ja seurakuntien historiaa. Oulun tuomiokapituli teki syyskuussa 2002 esityksen Kalajoen ja Raution seurakuntien yhdistämisestä. Raution seurakunta liitettiin Kalajoen seurakuntaan.


Taidenäyttelystäni saa rautaisannoksen Raution, Kalajoen ja Suomen historiaa vuodesta 1323 tähän päivään saakka. Olen kirjoittanut jokaisesta taideteoksesta oman historiikin. Taidenäyttelyssäni on maalauksia, muotokuvia, muotokuvapiirroksia ja rakennusten pienoismalleja, Raution uusi monitoimitalo on äitini syntymäkodin Perttulan paikalla.

Rautio on Suomen vuoden kylä 2022. Raution kylä oli mukana kansainvälisessä kyläkilpailussa. Kaikkiaan 21 kylää 21 alueelta kahdestatoista eri maasta kilpaili European Village Renewal Award 2022 -palkinnosta. Raution kylä sijoittui kolmanneksi.

Taas tulevan kesänä Rautio on vahvasti esillä. Tervetuloa Rautio-viikolla Rautioon taidenäyttelyyni. Ilmoitan taidenäyttelystäni hyvissä ajoin jotta voitte ottaa ympäri Suomenmaan ja kauempanakin huomioon sen lomasuunnitelmia tehdessänne. Tämä on myös tiedoksi paikallisille henkilöille, jotka voivat ottaa taidenäyttelyni vierailu- ja esittelykohteeksi myös kesävieraillenne.


 

tiistai 21. helmikuuta 2023

KE 22.02.2023 Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

 


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


Mitä oikeuskansleri tekee?

Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii ylimpänä laillisuusvalvojana. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan lainmukaisuutta. Lisäksi oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia ja tekevät velvollisuutensa. Kansalaiset voivat tehdä oikeuskanslerille kantelun viranomaisen toiminnasta, jota epäilevät lainvastaiseksi.


Asiat


Raahen käräjäoikeuden tuomari jäi rikoksesta kiinni asiani käsittelyssä. Hän kuitenkin teki minusta. Erkki Johannes Ahosta, rikosilmoituksen. Ilmeisesti hän on lestadiolainen, koska Raahen lestadiolaiset poliisit, joista toinen oli esteellinen tutkinnanjohtaja, lähtivät suojelemaan rikoksesta kiinni jäänyttä Raahen käräjäoikeuden tuomari ja saivat rikokseen mukaan myös Pohjois-Suomen syyttäjälaitoksen syyttäjän. Koska Oulun käräjäoikeuden tuomarit olivat esteellisiä asiassa niin käräjätuomariksi tuli Rovaniemen hovioikeudesta käräjätuomariksi Rovaniemen hovioikeuden määräaikainen tuomari, joka jätti Erkki Ahon todistajat kutsumatta oikeuteen eikä antanut käräjäoikeuteen tulleen Erkki Ahon todistajan todistaa asiassa eikä ottanut Erkki Ahon todistusaineistoa vastaan asiaan kuuluvana. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa ihmisoikeussopimuksen vastaisesti vapaasti kuulustelemassa todistajana esiintynyt vastapuolta eli käräjäoikeuden tuomaria. Rovaniemen hovioikeuden esteelliset hovioikeudenneuvokset teki asiassa tietoisen väärän päätöksen ja laskuttivat siitä.


Hovioikeudenneuvosten esteellisyys tulee siitä, että Kajaanin poliisi jäi rikoksesta kiinni ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari pelasti Kajaanin poliisin Oulun käräjäoikeuden väärällä päätöksellä. Rovaniemen hovioikeudessa menettelyn hyväksyivät samat hovioikeuden neuvokset , jotka olivat hyväksyneet edellisessä tapauksessa viranomaisten rikollisen menettelyn.


Olen valittanut asiasta Oulun hallinto-oikeuteen ja Oulun hallinto-oikeuden tuomarit ovat tehneet asiassa perustuslain ja perustuslain 106 §:n sekä ihmisoikeussopimusten vastaisen päätöksen. Nyt Oulun hallinto-oikeus käsittelee itse tekemäänsä suojelurikoksesta annettua oikeudenkäyntimaksua.


Minä olen haastanut rikoksista epäillyt henkilöt oikeuteen 05.04.2021. Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaan kahden vuoden kuluttua eli 17.02.2023. Minä peruin haasteeni ja ilmoitin perumisilmoituksessa syyn perumiselle. Perumisilmoituksen perusteella asianosaisten olisi pitänyt toimia, koska kysymys on valtiopetoksesta sekä kidutusrikoksesta sekä rikoslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille sekä rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille.


Kaikki lähti siitä, että presidentti Mauno Koiviston johdolla Suomessa tehtiin valtiopetos. Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa Suomen pankit. Päätettiin antaa suosituimmuusasema pankeille oikeudessa. Tämä tarkoitti sitä, että pankki voittaa ylemmissä oikeusasteissa. Se on valtiopetos, koska presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Pankki ei voinut voittaa ylemmissä oikeusasteissa ellei rikollisille annettu syytesuojaa.

Pankit pelastettiin tuhoamalla säästöpankit ja jakamalla säästöpankkien varallisuus muille pankeille. Suomen pankeilla piti olla 8 %;n vakavaraisuus, jotta Suomi pääsisi EY:n jäseneksi. Siksi suoritettiin sen lisäksi Suomen suurin omaisuuden ryöstö eli markkinoita poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Yli kymmenen tuhatta yrittäjää teki itsemurhan koska ei kestänyt Suomen valtion rikollista toimintaa.


Kaadettujen yritysten saatavat myytiin ulkomaille rikosten peittelemiseksi Aktiv-Hansa-kaupassa. Päätöksen asiassa tekivät Lipposen hallituksen ministerivaliokunnan jäsenet, joista yksi oli nykyinen tasavallan presidentti.


Koska rikollisille oli annettu syytesuoja niin ylikapasiteettia poistettiin SSP-sopimuksen nojalla tietyiltä aloilta. PR-Talot eli Alavieskan Puurakenne ja sen pohjalle perustetut yritykset Pr-Teollisuus Oy ja International Timber Companyt poistettiin markkinoilta rikollisesti. Kaupanvahvistajana kaupoissa toimi tuleva syyttäjä esteellisenä henkilönä. Kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se oli. Lisäksi kaupoissa toimittiin maakaaren ja kauppakaaren vastaisesti sekä silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti.

Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat myivät konkurssilain vastaisesti kiinteää omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos ja lisäksi kaupassa käytettiin saattohoitajaa, koska oli oli Kera Oy ja Arsenal Oy oli päättänyt, että yritys poistetaan markkinoilta.

Yritys poistettiin rikollisesti markkinoilta, sillä yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkurssissa asiassa antoi käräjäoikeudelle väärän lausuman varatuomari, jolla ei ollut valtakirjoja asiassa eikä toimeksiantoja. Hän on tunnustanut rikoksensa. Lisäksi silloinen asianajaja ja nykyinen vankilatuomion kärsinyt varatuomari jätti valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen. Hän on tunnustanut tekonsa. Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä.

Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa, syyttäjä on kieltäytynyt nostamasta syytteitä asiassa, oikeus on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa ja korkein oikeus on kieltäytynyt purkasta alioikeuksien vääriä päätöksiä. Lisäksi laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kansanedustajat ovat suojelleet laillisuusvalvojien rikollista toimintaa ja samalla syyllistyneet rikollisten suojeluun, rikosten peittelyyn sekä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseen toimintaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi, jonka oikeuskanslerina eli ylimpänä laillisuusvalvojana toimii oikeuskansleri Tuomas Pöysti.


Pyydän oikeuskansleria toimimaan niin, että Suomen valtio korvaa minulle kaikki valtavat tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset 30.06.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Tämä on minulle tärkein asia ja luonnollisesti olisi hyvä kumota kaikki alioikeuksien ja korkeimman oikeuden väärät päätökset koskien minua ja yritystoimintaani. Olen valmis kohtuullistamaan n. 200 miljoonaa euron korvausvaatimustani.

Minä olen valmis tyytymään näihin asioihin ja oikeuskanslerin tehtäväksi jää muut asiat.


Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.comPS. Tämä on täydennys edellisiin kanteluihin, joihin oikeuskanslerinvirasto ei ole ilmoittanut käsitelijää, vaan on ilmoittanut, että kantelut otetaan vastaan, mutta ei käsitellä. Näin oikeuskanslerinvirasto on toiminut lain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Katson, että asia on parempi sopia nyt kuin päästää asiat Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

sunnuntai 19. helmikuuta 2023

MA 20.02.2023 Tiedustelu KRP:lle ja kantelu oikeuskanslerille

 Tiedustelu KRP:lle ja kantelu oikeuskanslerille


Tämä on tiedustelu, mikä muuttuu rikosilmoitukseksi, jos tiedustelussa olevat henkilöt eivät ole reagoineet asiaan. Pyydän KRP:tä ilmoittamaan minulle miten asia kehittyy ja milloin rikostutkinnat alkavat.


Tässä selvitys asioista.


Olen tehnyt Oulun käräjäoikeuteen haastehakemuksen 05.04.2021.


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi


Haastehakemus

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/04/su-05042021-haastehakemus.html


Kalajoki 05.04.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tideoksi haastetuille

tuulikki.mylly@oikeus.fi, juhani.toukola@oikeus.fi, oikeusministerio@om.fi , kirjaamo@okv.fi , raija.toiviainen@oikeus.fi, kirjaamo@vnk.fi , anu.vehvilainen@eduskunta.fi, antti.rinne@eduskunta.fi


Oulun käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään asiaa helmikuussa 2023. Minä ilmoitin Oulun käräjäoikeuteen vetäväni haasteeni pois käräjäoikeudesta ja tein haastehakemuksen peruuttamiseen perustelut, jotka lähetin asianosaisille, Tässä käräjätuomari Hannele Pyy-Ahosen ratkaisu asiassa.


OULUN KÄRÄJÄOIKEUS

2. osasto

Käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen


PÄÄTÖS 23/196

Asiano:

17.2.2023 R 21/1219


Vastaajat HENRIKSSON ANNA-MAIJA


LYYTINEN JUUSO

MARIN SANNA

MYLLY TUULIKKI

OHISALO MARIA

PÖYSTI TUOMAS

RINNE ANTTI

TIMONEN PEKKA

TOIVIAINEN RAIJA

TOUKOLA JUHANI

VEHVILÄINEN ANU

Asianomistaja AHO ERKKI


Asia KIDUTUS

Vireille 6.4.2021

SELOSTUS ASIASTA


Aho on toimittanut käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa tämä on

vaatinut vastaajille rangaistusta kidutuksesta.

Aholle on lähetetty haastehakemuksen täydennyskehotus koskien

seikkoja, jotka haastehakemuksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä

rikosasioissa annetun lain 7 luvun 2 §:n perusteella.

Aho on 17.2.2023 ilmoittanut käräjäoikeudelle peruuttavansa

haastehakemuksensa.


KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Aho on peruuttanut haastehakemuksensa.

Päätöslauselma Asian käsittely jätetään sillensä.


2

MUUTOKSENHAKU Ratkaisuun, jolla asia on jäänyt sillensä, ei saa hakea valittamalla


muutosta.


Käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen pyysi minulta aluksi täydennystä haasteeseen, koska haaste oli epäselvä eikä syyttäjä  ollut yhtynyt haasteeseen. Näin haastenainen Katariina Mattila ilmoitti minulle puhelimitse. Minä peruutin haasteen, koska poliisi ei tutki asiaa ja syyttäjä ei yhdy haasteeseen. Tässä peruutusilmoitus.


PE 17.02.2023 R21/1219

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/pe-17022023-r211219.html


Oulun käräjäoikeus

asia R21/1219

käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen

haastemies Katarina MattilaIlmoitan, että perun haastehakemukseni seuraavilla perusteilla. Pyydän käräjätuomaria ja haastemiestä perehtymään perumisilmoitukseeni ja avaamaan alla esitetyt linkit ja lukemaan niiden sisällön ja kuuntelemaan alla esitetyt videolinkit.. Katson, että käräjätuomarin on määrättävä asiassa rikostutkinta ja keskeytettävä ulosottoni. Katson, että käräjätuomarin on toimittava rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan.11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen

Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.Näistä videoista ilmenee rikoksetKoiviston konklaavi - ilman musiikkia

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=76sARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=28sTässä on selostus asioista

LA 28.01.2023 Puhutaan niin kuin mies miehelle, Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/01/la-28012023-puhutaan-niin-kuin-mies.html

Olen varmasti syytön ja pystyn todistamaan sen ja olen sen tehnytkin, mutta Suomen virnaomaiset toimivat rikollisesti.LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlPR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdfv

pdf-tiedostoaukeaa googlehallaTässä on selostus ja todistusaineistot Oulun (Raahe) poliisien ja syyttäjien ja käräjäoikeuden tuomarin rikollisesta toiminnasta:

TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.htmlTässä on selostus Rovaniemen hovioikeuden tietoisesta rikollisesta toiminnasta_

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.htmlTässä on todistusaineisto Rovaniemen hovioikeuden ja Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlKysymys on muun muassa tästä rikoksesta


Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan

Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.

9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava 
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.Katson nyt, että käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen on tullut tietoiseksi asioista ja toimii lain mukaisesti ja noudattaa rikoslakia ja ihmisoikeussopimuksia. Sama koskee haastemies Katariina Mattilaa.

Asiat on helpompi käsitellä oikeudessa, kun poliisi on tutkinut asiat ja syyttäjä on nostanut syytteet. Koska poliisi ja syyttäjä ovat nyt laiminlyöneet tehtävänsä niin minulla ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeutta. Tiedän tämän 27 vuoden kidutusrikoksen kohteena olevan kokemuksella.KE 08.02.2023 Valtiopetos ja yrittäjien murhat eivät vanhene koskaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2023/02/ke-08022023-valtiopetos-ja-yrittajien.html


Kalajoki 17.02.2023

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.comTiedoksi ulosotto ja oikeusministeri, koska rikoslaki ja sen 15 luku 11 § ja ihmisoikeussopimukset koskevat ulosottoa ja oikeusministeriä


Siis: Onko Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Hannele Pyy-Ahonen ja Oulun käräjäoikeuden haastemies Katariina Mattila, sekä ulosottomies Jesse Lyytinen, ulosottolaitoksen johtaja Juhani Toukola ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson reagoineet asiaan. Jos eivät ole reagoineet asiaan kohtuullisen ajan kuluessa eli 28.02.2023 mennessä niin tiedustelu muuttuu rikostutkintapyynnöksi/ rikosilmoitukseksi.

Koska haastehakemus on jätetty jo 05.04.2021 ja asiaa on alettu Oulun käräjäoikeudessa käsitellä helmikuussa 2023 eli kahden vuoden kuluttua haastehakemuksen jättämisestä, niin katson, että oikeuskanslerin on puututtava tähän Oulun käräjäoikeuden perustuslain vastaiseen toimintaan. Perustuslaki 21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Samalla oikeuskansleri on saanut tiedoksi kaikki nämä rikokset ja sen on aloitettava rikostutkinta asioissa ja määrättävä heti aluksi ulosoton keskeytys asioissani. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta sekä aiheutettujen valtavien taloudellisten vahinkojen ja hirvittävien henkisten kärsimysten täysimittaista korvaamista korkoineen korkoa korolle menetelmällä 7 %:n korolla 30.06.1996 lähtien.


Kalajoki 20.02.2023


Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com