sunnuntai 30. joulukuuta 2018

MA 31.12.2018 Hyvää Uutta Vuotta 2019! Vaadin edelleenkin 1990-luvun pankkikriisin uhreille oikeutta ja vahinkojen täysimääräistä korvaamista.
                                             Erkki Aho

Europarlamentaarikko Esko Seppänen kirjoittaa Suomen Pankin roolista osuvasti: " Vahvan markan politiikka oli ideologinen valinta, jonka tueksi valjastettiin koko tajunnantuotantoapparaatti. Se miten tuo tapahtui, kirjoitti Lauri Viita jo vuosikymmeniä sitten seuraavalla tavalla: "Taiteen, tieteen ja uskonnon kolmiyhteisin hurmoskeinoin, sivistyskoktailein, oli taottu hymyilevän poroporvarin, typerän, mutta kavalan ja tarmokkaan keräilijäidiootin tueksi niin valtava variksenpelätinarmeija sisäistä näkemystä, puhdasta järkeä, ismejä, logioita, tilastotaulukoita, jos jonkilaista käyrää ja väärää sellainen määrä, etteivät mokoman ihmeen eessä edes sen loihtijat itsekään voineet muuta kuin antautua, pudottaa aseensa ja ojentaa kätensä taivasta kohti".
Talouspolitiikan virheet monikertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Ennen vuoden 1987 eduskuntavaaleja Kalevi Sorsa pani sanan kiertämään, että niiden puolueiden, jotka haluavat vaalien jälkeen hallitukseen, pitää liputtaa vahvan markan politiikan puolesta. Sorsa sai sen politiikan taakse myös sosiaalidemokraattisen ay-liikkeen ja sen johdosta SAK oli hampaaton. Sen johto ei välittänyt 1980-luvun loppuvuosina siitä, että suomalainen raha pakeni maasta ja että tilalle tuli tuontitavaraa syömävelaksi. Uusi puheenjohtaja Lauri Ihalainen oli yliarvotetulle markalle uskollinen. Hän oli valmis ideologian puolesta jopa alentamaan velkaantuneiden ihmisten palkkoja.
Kokoomus tarttui kahden vuosikymmenen oppositioajan jälkeen Sorsan syöttiin ja siltä pohjalta Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän sen teki. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Siitä syystä lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta.
Vaikka rahahanat avattiin yhdellä kertaa Suomessa, niin ihmisillä oli oikeus odottaa, että se oli viisasta politiikkaa. Mutta kun rahahanat sitten keväällä 1989 pantiin yhtäkkiä kiinni, katkaistiin yhteiskunnallisten toimintojen jatkuvuus. Silloin katkaistiin myös ihmisten tajunnan jatkumo, käsitys siitä mikä oli viisasta ja oikeaa, ei enää toiminut. Kokemusperäistä tietoa siitä, mitä piti tehdä, ei enää ollut. Se, että tehtiin U-käännös ja mentiin äärimmäisyydestä toiseen, loi ihmisiin perusteltua katkeruutta. Markan arvosta oli tullut pyhä lehmä, jota palvoi presidentti Mauno Koiviston johdolla maan koko poliittinen eliitti. Markan palvonnan synodiin kuuluivat SDP:n ja SAK:n johtajat. Ehkä se johtui siitä, että markkaa oli sidottu "demariin", mitä nimitystä valuuttadiilerit käyttivät Saksan markasta.
Pankkikriisi ja sen seuraukset

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta.
Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin:
- kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta
- muu sijoittaminen
- rakentaminen
- vähittäiskauppa
- hotelli- ja ravintolatoiminta
- vapaa-aikatoiminta
SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja kauppa- ja teollisuusministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa. Onko kysymyksessä maanpetos ja kansanmurha?
Ns. Suuren laman aikana kymmenet tuhannet yritykset ajettiin Suomen valtiovallan ja pankkien yhteisillä, salaisilla toimenpiteillä ja sopimuksilla konkurssiin. Merkittävin näistä salaisista sopimuksista on Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus, joka solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin ( SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki ) välillä. Tässä sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta seuraavasti: ”Siirrot per 31.12.1994. Sellaisilta ilmeisiltä riskiasiakkailta olevat saamiset,
jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
a) vuoden 1994 aikana päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella laskettu kokonaispääoman tuotto on negatiivinen ja omavaraisuusaste on alle 5 %; jos yritysasiakkaan vuoden 1994 aikana päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella laskettu kokonaispääoman tuotto on negatiivinen tai omavaraisuusaste on alle 5 %, ratkaisee jäljempänä mainittu tarkastustoimikunta sen, onko kyseessä ilmeinen riskiasiakas, jonka saamiset on siirrettävä omaisuudenhoitoyhtiön vastattavaksi; tai
b) asiakas toimii, asiakkaan päätoimialan mukaan luokiteltuna, jollakin seuraavista toimialoista - kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta ja asiakkaan saamiset ylittävät 5 milj. mk ja on todennäköistä, että saaminen muuttuu 31.3.1995 mennessä järjestämättömäksi tai 31.12.1995 mennessä luottotappioksi tai
c) asiakkaalta on vähintään 5 milj. mk:n saaminen, joka erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.1997 ja jonka viimeinen lyhennyserä on vähintään 80 % saamisen alkuperäisestä määrästä.
Tasavallan presidentti, entinen Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto, Suomen Pankin johtaja Markku Puntila, Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg, pääministeri Harri Holkeri ja valtiovarainministeri Erkki Liikanen ovat vastuussa siitä, että Suomen Pankin näin harjoittama raha-valuutta- ja finanssipolitiikka kärsivät täydellisen epäonnistumisen pääomamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä 1980-luvun loppupuolella. (Kouri)
Pankkitarkastusvirasto ja sen seuraaja Rahoitustarkastus eivät muutenkaan valvoneet pankkien toimia. Valtiovalta olisi voinut tukea suoraan ”valuuttaluottoa” ottaneita yrityksiä, mutta päättikin tukea pankkeja - laki valtion vakuusrahastosta ( 379/1992 ) säädettiin voimaan 30.4.1992.
Yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti toimialakohtaisesti konkurssiin
Käytännössä kaataminen toteutettiin seuraavasti:
Kun yrityksille vyörytetyt valuuttakurssitappiot olivat nostaneet luottokannan 1,5 -kertaiseksi, pankit ryhtyivät vaatimaan lisävakuuksia. Kun tästä väistämättä seurasi maksuhäiriöitä, pankit ”konvertoivat valuuttaluotot” markkaluotoiksi markan alimmalla arvolla, ja ryhtyivät nopeassa tahdissa irtisanomaan massamuotoisesti luottoja. Konkurssin jälkeen tehtiin mittatilaustyönä erikoistilintarkastuksia, joihin tietyt tilintarkastusyhteisöt olivat erikoistuneet. Tilintarkastuksissa käytettiin yrityksen kirjanpitoa ja tunnuslukuja totuuden vastaisesti. Tilintarkastuksilla haluttiin antaa se kuva, että konkurssiin haettu yritys oli taloudellisessa katastrofissa - maksukyvytön ja ylivelkainen - ja siten konkurssi oli ”ansaittu”, perusteltu ja aiheellinen. Toiseksi haluttiin yrittäjästä luoda sellainen kuva, että hän oli tehnyt laittomia toimia velkojia pettääkseen, ja siten rikollinen. Yrittäjien leimaaminen rikollisiksi kuului kaavioon, koska syyllisyys haluttiin vierittää yrityksilleen luottoja ottaneiden yrittäjien niskaan. Siten todelliset syylliset - valtiovallan ja pankkien edustajat - pääsivät kuin koira veräjästä.
Koiviston vaatimus
Tasavallan presidentti Mauno Koivistopiti 6.5.1992 Oikeuspoliittisen seminaarin, jossa hän tosiasiallisesti otti oikeuslaitoksen hallintaansa esittämällä voimakasta arvostelua Korkeinta oikeutta kohtaan, joka oli juuri antanut velalliselle myönteisen päätöksen ns. peruskoron korotusjutussa. Koiviston vaatimuksena oli, että oikeusistuimissa pankkien tulee aina voittaa asiakkaansa. Seurauksena oli, että USA:n oikeusjärjestelmässä jo 1980-luvulta sovellettu luotonantajavastuu, ”lender liability” on Suomen oikeuskäytännössä täysin tuntematon jo käsitteenä, ja ennen kaikkea, käytännössä Suomen oikeuslaitos poikkeuksetta törkeästi laiminlyö heikomman osapuolen suojaamisen.
Oikeudenkäymiskaaren uudistuksen ( 595/1993 ) myötä saatavien oikeudellinen perintä uudistettiin radikaalisti siten, että velallisensuoja poistettiin. Pankkien ei enää tarvinnut liittää alkuperäisiä velkakirjoja/muita saamistodisteita haastehakemuksen liitteeksi. Haastehakemuksen vastustaminen tehtiin käytännössä mahdottomaksi. ”Kokenut” kansliahenkilökunta (merkonomit, oikeustieteen opiskelijat) sai oikeuden antaa yksipuolisia velkomustuomioita. Lopputuloksena on ollut kymmeniä tuhansia väärin perustein annettuja velkomustuomioita.

Björn Wahlroos pääkonna?
SYP kauppasi 1990-luvun vaihteessa asiakkailleen miljardeittain valuuttakoriluottoja. Valuuttaa tungettiin markkinoille. Samaan aikaan pankki kaatoi suurilla operaatioilla markkaa kohti devalvaatiota, jonka pankki tiesi aiheuttavan valuuttaluottoja ottaneille asiakkailleen kasapäin konkursseja.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli noin 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot, vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan, niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen. Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla.
Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia.
Velkasuhteen perusta on velkakirja – miksi niitä ei palauteta velalliselle maksun jälkeen?

Taistelen paitsi omista oikeuksistani - myös 600 000 ulosottovelallisen, 400 000 maksuhäiriömerkinnästä taistelevan, 660 000 köyhyydessä elävän, 110 000 alaikäisen köyhyydessä elävän, 1 250 000 alle EU köyhyysrajan elävän suomalaisen puolesta.

Varautuiko hallitus perussuomalaisten erottamiseen?

Kalajoki

Vuoden 2018 merkittävimmät urheilusuoritukset Kalajoen urheilussa ova olleet joukkueurheilussa JHT:n Suomi-sarjan mestaruus jääkiekossa ja yksilötasolla Jukka Kauppilan suoritukset sekä paraolympiapuolella Tuomo Himangan suoritukset.

                                           Jukka Kauppila

Jukka Kauppila on liikkunut töihin juosten lähes päivittäin. Hän on juossut Tuiran kodistaan Torikadun verotoimistoon hieman kiemurrellen, joten matkaa on tullut noin viisi kilometriä. Sama toistuu päivän päätteksi. Siinä välissä Jukka Kauppila johtaa yli 300 hengen organisaatiota Pohjois-Suomen toimiston verojohtajana.Vaikka Kauppilan olemus huokuu huippukuntoisuutta, hän ounastelee, että harvat hänen alaisistaan tietävät tarkkaan hänen juoksuharrastuksestaan. Vuonna 2012 Jukka Kauppila kiristi Euroopan mestariksi Puolassa – toki 55-vuotiaiden sarjassa.Verojohtajalla on kymmenkunta EM- ja MM-mitalia vetaraanisarjoista Ihmisen ruumiin rappeutuminen alkaa kolmikymppisenä. Myös juoksijan vauhti hidastuu iän myötä vääjäämättömästi, vaikka treeni olisi kuinka laadukasta tahansa.
Kauppila ei tee poikkeusta, mutta pieni fysiologinen ihme hän on, sillä miehen askeltahti hyytyy huomattavasti verrokkiryhmää hitaammin.
Ikääntyessä nopeuden väheneminen on rajua. Se on luonnonlaki, Kauppila sanoo.
Kun mies ei enää päässyt Ouluhallissa 3 000:ta metriä kymmeneen minuuttiin, hän ihmetteli, miten ihmeessä se on mahdollista. Muut voisivat lähinnä äimistellä, miten on mahdollista, että kuusikymppinen pystyy juoksemaan 3 000 metriä kymmeneen minuuttiin.
Treenaaminen on äärimmäisen helppoa, hän toteaa.
Pitää riittävän monipuolisesti rasvata eri ominaisuuksia ja antaa elimistölle riittävästi aikaa sopeutua eli levätä, hän kiteyttää.
Kauppila juoksee vuodessa noin 3 600 kilometriä. Arkena lenkit aloittavat ja päättävät työpäivän, lauantaina on yleensä vauhtijuoksun tai -leikittelyn aika ja sunnuntaina ohjelmassa on parin tunnin pitkä hidasvauhtinen lenkki.
Määrät ovat selvästi pienemmät kuin monilla muilla parhailla MM- ja EM-tasolla.
Kauppilan yksi salaisuus voi olla se, ettei hän ole juossut itseään fyysisesti ja henkisesti piippuun. Vaikka Kauppila on liikkunut koko ikänsä, veteraanikilpailut hän aloitti vasta viisikymppisenä.
SM-maastoista Imatralta vuonna 2007 Jukka Kauppilalle kultaa M50-sarjassa.
Junkkareiden Jukka Kauppila on saavuttanut kolme mitalia veteraaniyleisurheilun Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Ruotsin Huddingessa vuonna 2009. Mitalit tulivat 50-vuotiaiden sarjassa seuraavasti; Kultaa 10 000 metrillä, hopeaa 1500 ja 5000 metrillä.
Jukka Kauppila täytti 60 vuotta 10.8.2017 ja sitten alkoi tapahtua. Kauppila on noussut Suomen huipulle veteraanisarjoissa. Siinä mielessä Jukan esimerkki osoittaa sen että Suomen kärjen voi saavuttaa myöhemminkin, jos vain intoa, lahjoja ja viitseliäisyyttä piisaa. Monet veteraanien SE:ien omistajista ovat juuri tällaisia urheilijoita. Ja sitten niihin ennätyksiin. Veteraanisarjoissa ennätyksen voi tehdä urheilija, joka on jo täyttänyt kyseisen ikäluokkaan oikeuttavan iän. Kauppila täytti 60 vuotta 10.8.2017 ja sen jälkeen on tapahtunut ainakin seuraavaa:

5000 metriä: 17.15,06 Pärnu 23.8.2017 M60 SE
10 km maantiellä: 35.40 Oulu 23.9.2017 M60 SE
Puolimaraton: 1.19.18 Pieksämäki 1.10.2017 M60 SE

Jukka Kauppila vei 10 kilometrin SE:n Veikko Hassiselta, jonka SE oli 36.09 ja juostu 22.8.1999 Teuvalla. Veikko Hassisella on myös 10 000 metrin SE ajalla 36.23,3 ja minun tiedossani ei ole, että Kauppila olisi alittanut syksyllä tätä. Jos olen väärässä, niin kommenttia vain tai viesti sähköpostiin. Kauppilan nykykunnolla 10 000 metrin ennätyskin kyllä kaatuisi. Puolimaratonin SE:n Kauppila vei Kauko Kuninkaalta, jonka entinen SE oli 1.20.37 ja juostu 30.4.2011 Haminassa.
Aikaisempia SE:iä löysin Jukka Kauppilalta 10 kilometrin juoksusta maantiellä sarjassa M55 ja tämä edelleenkin voimassa oleva ennätys on 34.17 ja juostu 21.4.2013 Muhoksella. Sisäradalta on myös kaksi voimassa olevaa ennätystä sarjasta M55: 1500 metriä 4.28,80 2.3.2013 Helsingistä ja 3000 metriä 9.28,62 19.3.2013 San Sebastianista. Tästäkin kommenttia, jos muitakin aikaisempia ennätyksiä löytyy.

Kalajoen Junkkarien Jukka Kauppila kilpaili Hessenin kiihkeänä vaalipäivänä 2018 Frankfurtin maratonilla voittaen 60-vuotiaiden sarjan selvällä erolla ajalla 2.49,28. Toiseksi ehtinyt Norjan Vidar Ellefsen jäi runsaat kaksi minuuttia. Jukan aika on kaikkien aikojen toiseksi paras suomalaistulos 60-vuotiaissa; nopeammin on juossut vain hän itse.

Hessenin vaalipäivä oli tuulinen, juostessa ei tarvinnut hikoilla, eikä läträtä juomapisteissä. Aloitin varovasti ja lisäsin vauhtia myötätuuliosuudella kympin paikkeilla. Lopun vastatuuliosuus oli uuvuttava, kertoi Jukka. Junkkarien maratontilastossa on viisi kolmen tunnin alittajaa: Erkki Ojala 2,29,32 (1984), Tapani Kärjä 2.31,51 (2015), Jukka Kauppila 2.44,04 (2007), Jukka-Pekka Ojala 2.55,57 (2009) ja Kari Ojala 2.59,39 (2014).Jukka Kauppila aika alitti 60-vuotiaiden maratonin Erkki Lempisen 2.8.1986 Malmössä juoksema SE-ajan 2.51.05.

Kalajoen Junkkarien Jukka Kauppila saavutti Madridin EM-kilpailuissa M60 -sarjan pronssia sekä puolimaratonilla että 10 kilometrin maantiejuoksussa. Puolimaratonilla kirjattiin erinomainen aika 1.20,06 ja kympillä 36.19. Kisat olivat puolentoista vuorokauden sisällä. Mitalien lisäksi muistoksi jäivät kipeät koivet. Mitalit olivat lujassa kuten arvata saattoi. Tarkeni hyvin, erityisesti kympillä, Jukka kertoi.Kalajoen Junkkarit juhli seuran urheilijoiden vahvaa EM-kisavuotta menestyneiden urheilijoiden kukitustilaisuudella. Seuralle on tullut tänä vuonna EM-kisamenestystä viiden urheilijan voimin ratakelauksesta, yleisurheilusta sekä painon- ja voimanostosta. Ratakelaaja Tuomo Himanka, painonnostaja Jani Heikkinen, yleisurheilija Jukka Kauppila, painonnostaja Satu Niemelä ja voimanostaja Piia Valkonen ovat tuoneet EM-kisoista seitsemän mitalia Suomeen.

Parayleisurheilun EM-kisojen finaalissa Berliinissä viidenneksi kelannut Tuomo Himanka viettää paljon aikaa Oulu-hallissa.– Kelaan 5–6 päivänä viikossa. Voimaharjoittelua on 3–4 päivänä. Mahdollisimman monipuolinen harjoittelu on tärkeää. Lisäksi fysioterapia on minulla tärkeässä roolissa, totesi ensimmäisistä yleisen sarjan EM-kisoista palannut nuorten maailmanmestari.

Romanian EM-kisoissa Bukarestissa 11:nneksi nostanut Jani Heikkinen on uuden edessä. Hän edusti Suomea uransa ensimmäisissä MM-kisoissa. Turkmenistanin kisat toivatmukaan myös uudet painorajat ja Heikkinen siirtyy 105-kiloisista 109-kiloisiin.
– Painorajojen muutos on minulle eduksi. Painan nyt 104–105 kiloa. Voin ottaa 4–5 kiloa lisää painoa ja minun ei tarvitse vielä siirtyä superraskaaseen sarjaa. Muutos on voimassa jo Turkmenistanin MM-kisoissa, koska ne ovat Tokion olympiakarsintoja, sanoo Heikkinen.
Satu Niemelä nosti Euroopan mestariksi N50-sarjassa Unkarin Budapestissa. Kultainen nosto oli ikäryhmän Euroopan ennätys.
Tässä tuloksia Jukan juoksuista vuosilta 2005-2015

JHT 2017-18 Suomi-sarjan mestarit

JHT Maalilaulu.mp4

Alueuutiset

Vuokatti Ski Teamia edustava sieviläinen Miska Poikkimäki antoi viikonloppuna hyvät näytöt nuorten MM-kisavalintoihin. Poikkimäki voitti Pyhäjärven Honkavuoren hiihtojen yhteydessä käydyissä katsastuskisoissa 20-vuotiaiden vapaan hiihtotavan kympin ja oli toinen perinteisen 15 kilometrillä. Sunnuntain vapaan kisassa hän hiihti paremman ajan kuin miesten sarjan voittanut Kouvolan Lauri Lepistö.
Miska Poikkimäki piti parasta vauhtia Honkavuoren hiihdoissa

Kotimaan uutiset

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistuttaa uudenvuodentervehdyksessään, että vihapuheen viljeleminen on Suomessa rikos
Sipilä uudenvuodentervehdyksessään: Vihapuheen viljeleminen on rikos
Mielipide pääministeri Sipilän puheesta: Rikoslaissa ei ole määritelty vihapuhetta. Suomi on tätä nykyä maa, missä hoidetaan vain sairaan politiikan tuomia oireita, parantamatta itse sairautta. Saati potilasta. Suomi on valtamedioineen oikea epätasa-arvon aarrearkku omalle kantaväestölleen. Täällä piilotellaan sekä hyssytellään vierasperäistä rikollisuutta tekijöineen, ettei vaan kukaan loukkaantuisi. Ja leimataan päälle sitten kokonainen kansakuntamme rasisteiksi.
No, onneksi meillä on sentään vielä rikollisuudesta tilastot tukenamme. Suomessa presidenttikin kykenee avaamaan suunsa vain silloin, kun pikku Valtteri jää bussipysäkille. Mutta sanaakaan ei häneltä tule silloin, kun lapsi joko murhataan raa'asti tai raiskataan.
Suomessa nousee meteli kirkkoherrojakin myöten vain silloin, kun pyöräteline lentää muslimien ikkunasta sisään. Mutta pikkulasten raiskausringeistä silti aina vain vaietaan.
Ja tässä maassa täytyisi sitten vielä tavallisen kansalaisenkin tukkia turpansa kun on vihainen,
tai muuten se tukitaan...

Vuoden 2011 kaivoslain keskeinen valmistelija, silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sanoo, että laki on parempi kuin aiempi kumottu.
Mauri Pekkarinen oli kritisoidun kaivoslain keskeinen valmistelija: "Uusi laki paransi erittäin merkittävästi naapureiden, maanomistajan ja kunnan oikeuksia"

Sisäministeri Kai Mykkänenesitti heräävänsä tilanteeseen vasta nyt ja vaati poliisijohdolta tilannekuvan poliisilaitoksittain tutkintakynnyksen kehityksestä. Tosiasiassa ministeri on itse lakaissut maaseudun ”maton alle”. Mykkänen on ollut varsin hyvin tietoinen kaikista asiaan liittyvistä ongelmista jo pitkään. Maakuntien kansanedustajat, allekirjoittanut mukaanluettuna, ovat tällä hallituskaudella tuoneet tätä vakavaa viestiä ministerille satoja kertoja. Myös harvaan asutun maaseudun asiantuntijaryhmä sekä parlamentaarinen työryhmä ovat omalla tahollaan tätä viestiä ministerille vieneet. Turhaan”, Kärnä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.
Kärnä muistuttaa rkp:n puheenjohtajan, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin elokuussa asiasta tekemästä kirjallisesta kysymyksestä. Henriksson kysyi, miten hallitus aikoo varmistaa, että poliisitoimella on riittävät resurssit, jotta kansalaisia voidaan kohdella yhdenvertaisesti ja jotta heidän oikeusturvansa ei heikkene ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta useammat poliisit hakeutuisivat rikostutkijoiden virkoihin.
Mykkänen vastasi syyskuussa toteamalla, että poliisimiesten määrän lasku on saatu katkaistua.
Kai Mykkäselle suorat sanat poliisien tilanteesta: ”Ollut varsin hyvin tietoinen kaikista asiaan liittyvistä ongelmista jo pitkään”
Erkin kommentti: Mielestäni ex-kansanedustaja Kärnän syyttely asiassa on aika erikoista, sillä hän itse ei kansanedustaja ole ryhtynyt riittävin toimiin asiassa jotta asioiden tila olisi muuttunut. Kaikki kansanedustajat ovat olleet tietoisia Suomen valtion rikollisesta toiminnasta ainakin lähettämieni kymmenien tai jopa satojen sähköpostiviestien perusteella. On syytä epäillä, että kaikk1 kansanedustajat ja ministerit ovat syyllistynnet rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n vastaisiin tekoihin.

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (30.12.2015/1718)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)

Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen pitää Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen sisäistä ohjetta lainvastaisena.
Helsingin Sanomat uutisoi eilen saaneensa haltuunsa Itä-Uudenmaan poliisin sisäisen ohjeen vuodelta 2014:
”Tutkinnanjohtajien vastuulla on, että jutut jäävät pääsääntöisesti esikäsittelyyn”. Tämä tarkoittaa toisin sanoen, että poliisi jättäisi suuren osan rikosilmoituksista aktiivisesti tutkimatta.
Näillä rikoksilla tarkoitetaan niin sanottuja massarikoksia, joista määrätään pieni sanktio. Sellaisia ovat esimerkiksi pyörävarkaus tai myymälävarkaus. Ohjetta perustellaan poliisien resurssipulalla.
Poliisin ohje jättäisi ison osan rikos­ilmoituksista tutkimatta – professori: voi johtaa rikosten lisääntymiseen

Adressissa jo 46 327 allekirjoitusta 30.12.2018. Hyvä!
Adressi globaalin massamaahanmuuttosopimuksen hylkäämiseksi

Myymälöitä on auki seitsemällä paikkakunnalla.Toys'R'Us-ketjun asiakaspalvelusta kerrotaan, että avoinna Suomessa on kaikkiaan kahdeksan liikettä. Vantaalla on auki kaksi liikettä, ja Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Oulussa, Raisiossa sekä Lempäälässä kussakin yksi.
Konkurssiin menneen lelu­liikkeen myymälöistä 8 on yhä auki Suomessa – katso lista

Pietarilaisen uutissivuston Fontankan mukaan Venäjän ja Suomen välisellä rajalla on ollut sunnuntaina satojen autojen jonoja.
Venäläiset haluavat viettää uudenvuoden pyhät Suomessa, ja samalla alennusmyynnit kiinnostavat monia. Kaupan liiton tilastojen mukaan venäläiset ostavat ylivoimaisesti eniten elintarvikkeita Suomessa asioidessaan. Hyvänä kakkosena tulevat astiat ja vaatteet.
Viime vuonna 3,1 miljoonaa venäläistä matkusti Suomeen. Lähes kaksi kolmesta oli ostosmatkoja ja alle viidennes lomamatkoja.
Venäläiset rynnivät Suomeen uudenvuoden viettoon - rajalla jopa 4,5 tunnin jonot

Suomen maaperällä käydään ensi keväänä erikoiset sotaharjoitukset, sillä niitä johtaa Yhdysvallat.Harjoituksen tavoitteena on testata muun muassa tieto- ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuutta. Useita viikkoja kestävään harjoitukseen on osallistumassa 19 maata ja Nato. Harjoitus kulkee nimellä Bold Quest.
Eduskunnan puolustusvaliokuntaa on informoitu harjoituksesta ja sen kokonaiskuva on selvillä, mutta jotakin puuttuu.
Lähes 20 eri maan sotilaita vyöryy Suomeen ensi keväänä – Yhdysvallat johtaa massiivista harjoitusta Suomen maaperällä

Ulkomaan uutiset

Kiina tehostaa valvontaa, mutta aukottomaan digitaaliseen diktatuuriin on vielä matkaa Uudenaikaisen teknologian käyttö jatkaa ja täydentää vahvaa yhteiskunnallisen valvonnan perinnettä Erilaiset luottorekisterit, kanta-asiakkuudet ja älylaitteiden kaupalliset sovellukset takaavat sen, että yksityishenkilöistä kertyy länsimaissa ulkopuolisille toimijoille paljon tietoa. Kiinassa tähän voidaan lisätä myös kansalaisten poliittisen luotettavuuden arviointi.
Kiina tehostaa valvontaa, mutta aukottomaan digitaaliseen diktatuuriin on vielä matkaa

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä on edelleen valmis vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin mukaan Moskova on valmis neuvottelemaan, mutta on ollut useita epäonnistuneita yrityksiä huippukokouksen järjestämiseksi.
Putin: Venäjä on edelleen valmis vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa

Venäjä on lennättänyt 30 äärijärjestö Isisin jäsenen lasta pois Irakista Venäjälle. Lasten vanhemmat ovat joko kuolleet taisteluissa tai he ovat vangittuina, joten lapset on siirretty asumaan Venäjälle.
Kuolleiden ja vangittujen Isis-jäsenten lapsia on lennätetty Venäjälle

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un haluaa tavata entistä säännöllisemmin Etelä-Korean presidentin Moon Jae-innin kanssa keskustellakseen Korean niemimaan ydinaseriisunnasta.
Kim lähestyi lähestyi Etelä-Korean johtajaa kirjeitse. Asiasta kertoi Moonin toimisto sunnuntaina.
Pohjois-Korean johtaja lähetti kirjeen Etelä-Korean presidentille – haluaa tavata entistä säännöllisemmin

Ympäri Eurooppaa tuntematonta alkuperää olevien sairauksien esiintymistiheys on kasvanut 14 prosentista 26 prosenttiin
Massamaahanmuutto ei ole ainoastaan uhka mitä tulee terrorismiin, yleiseen turvallisuuteen, kulttuurin vaalimiseen ja rasitteisiin, mikä kohdistuu sosiaaliturvajärjestelmään. Sillä vaarannetaan myös koko terveydenhuoltojärjestelmä.
Tartuntataudit lisääntyneet vuodesta 2015 - "Laittoman maahanmuuton aiheuttama riski hirvittävä"

Talousuutiset

Palkansaajalle tulorekisteri tuo lähinnä uuden paikan omien tulojen seurantaan. Eniten muutos työllistää palkanmaksajia.Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden vaihtuessa. Kaikkien palkanmaksajien on ilmoitettava tiedot maksetuista palkoista rekisteriin. Tämä koskee myös kotitalouksia, jotka ovat palkanneet siivoojan tai lastenhoitajan työsuhteeseen.
Vuonna 2020 rekisteriin lisätään myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.
Tulorekisteri aloittaa vuodenvaihteessa – näin se vaikuttaa palkkojen ja etuisuuksien saajiin

Urheilu-uutiset

LOHKO A, VANCOUVER
26.12. Tshekki - Sveitsi ja 2-1
27.12. Kanada - Tanska 14-0
Venäjä - Tanska 4-0
28.12. Sveitsi - Kanada 2-3
29.12. Tshekki - Venäjä 1-2
Tanska - Sveitsi 0-4
30.12. Kanada - Tshekki 5-1
31.12. Sveitsi - Venäjä 03.00
Tanska - Tshekki 23.00
01.01. Venäjä - Kanada 03.00

LOHKO B, VICTORIA
27.12. USA - Slovakia 2-1
Suomi - Ruotsi 1-2
28.12. Slovakia - Ruotsi 2-5
Suomi - Kazakstan 5-0
29.12. Kazakstan - USA 2-8
30.12. Slovakia - Suomi 1-5
Ruotsi - USA ja 5-4
31.12. Kazakstan - Slovakia 05.30
01.01. Ruotsi - Kazakstan 01.30
USA - Suomi TV2 05.30

LOHKO A, VANCOUVER
Kanada 3 3 0 22- 3 9
Venäjä 2 2 0 6- 1 6
Sveitsi 3 1 2 7- 5 4
Tshekki 3 1 2 4- 8 2
Tanska 3 0 3 0- 22 0
LOHKO B, VICTORIA
Ruotsi 3 3 0 12- 7 8
USA 3 2 1 14- 8 7
Suomi 3 2 1 11- 3 6
Slovakia 3 0 3 4- 12 0
Kazakstan 2 0 2 2- 13 0

World Juniors 2019: Slovakia vs Finland - Highlights | HD

World Juniors 2019: Slovakia vs Sweden - Highlights | HD

World Juniors 2019: Canada vs Switzerland - Highlights | HD

World Juniors 2019: Russia vs Denmark - Highlights | HD

World Juniors 2019: Sweden vs USA - Highlights | HD

World Juniors 2019: Canada vs Czech Republic - Highlights | HD

World Juniors 2019: Denmark vs Switzerland - Highlights | HD

World Juniors 2019: Finland vs Kazakhstan - Highlights | HD

WJC 2019: Canada vs Denmark - Highlights | HD

World Juniors 2019: Kazakhstan vs USA - Highlights | HD

WJC 2019: Czech Republic vs Switzerland - Highlights | HD

WJC 2019: USA vs Slovakia - Highlights | HD

World Juniors 2019: Czech Republic vs Russia - Highlights | HD

Norway vs Russia - Women's 10 km

Sergey Ustiugov is back - 15 km

TDS Toblach, Italia
Miehet, 15 km (v)
1. Sergei Ustjugov RUS 30.34,1
2. Simen Hegstad Krüger NOR + 12,2
3. Aleksandr Bolshunov RUS + 21,9
4. Andrei Melnitshenko RUS + 27,4
5. Didrik Tönseth NOR + 28,0
6. Clement Parisse FRA + 30,1
7. Denis Spitsov RUS + 33,7
8. Calle Halfvarsson SWE + 43,0
9. Florian Notz GER + 44,9
10. Martin J. Sundby NOR + 45,2
----------------------------
47. Ristomatti Hakola FIN + 1.47,2
63. Lauri Vuorinen FIN + 2.11,5
  1. Matti Heikkinen FIN + 3.31,7

MIEHET, TILANNE 1/7
1. Johannes H. Kläbo NOR 1.16,8
2. Richard Jouve FRA + 8,0
3. Lucas Chanavat FRA + 13,2
4. Sindre B. Skar NOR + 16,3
5. Emil Iversen NOR + 18,6
--------------------------------------
33. Lauri Vuorinen FIN + 1.06,1
40. Ristomatti Hakola FIN + 1.06,5
101. Matti Heikkinen FIN + 1.14,8
NAISET, TILANNE 2/7
1. Natalia Neprjajeva RUS 25.12,8
2. Jessica Diggins USA + 23,6
3. Ingvild F. Östberg NOR + 28,3
4. Julia Belorukova RUS + 35,2
5. Krista Pärmäkoski FIN + 44,0
--------------------------------------
46. Laura Mononen FIN + 2.56,8
50. Susanna Saapunki FIN + 3.04,2
  1. Anne Kyllönen FIN + 3.42,7

Antti Aalto selvisi kohtuullisen hyvin mäkiviikon avauksesta ja Oberstdorfin vaikeasta hyppykelistä. Hän pelastui ensimmäisen kierroksen pudotuskilpailusta jatkoon vain 0,1 pisteellä, mutta kohensi toisella kierroksella sijoitustaan kahdella pykälällä 22:nneksi.
Antti Aalto taiteili Oberstdorfin takatuulessa 22:nneksi: "Alku oli vähän hankala, mutta hyppy parani koko ajan"

KalPa kohtaa Sveitsissä pelattavan Spengler-cupin loppuottelussa Kanadan.
Kuopion KalPa teki historiaa etenemällä myöhään sunnuntai-iltana Spengler-cupin finaaliin. Kyseessä on historian ensimmäinen kerta, kun suomalainen seurajoukkue pelaa maailman vanhimman seurajoukkueturnauksen loppuottelussa.
Kuopion KalPa jysäytti suomalaispaukun Sveitsissä! Eteni historiallisesti loppuotteluun Kanadaa vastaan

Maailmalla tapahtuu

Russian Roads - Worst Roads In The World

Russian Roads - Worst Roads In The World 2017 Episode 3

Yle Areena

Jere Lehtinen #26

Kanadalaisen hockeyn alkujuuret ja ammattilaisliigojen synty

Minna Parikka

Youtube-videot

Ilomantsin suurvoitto 1944

Tappaja, Jääkäri, Everstiluutnantti Nikke Pärmi

Leerer Saal: Juncker nennt Europaparlament "lächerlich"

Huhu Kamera da bin ich - Juncker hat trotz Brexit offensichtlich gute Laune

Jean-Claude Juncker - the best!

Mielipiteet

Kun työttömät on nujerrettu, niin seuraavaksi ovat vuorossa ilmeisesti eläkeläiset. Heidän tulonsa ovat laskeneet jo yli 20 vuoden ajan, ja köyhyysrajan alapuolella heistä elää 470 000. Tästä taitetusta eläkeindeksistä syytetään ihan oikeutetusti Paavo Lipposen johtamaa hallitusta, mutta jostain syystä yksikään hallitus sen jälkeen ei ole asiaa korjannut.
Ei korjaa tulevaisuudessakaan, kuten tulemme näkemään. Hyvissä ajoin ennen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta tulemme näkemään paljon uutisia siitä, miten kalliiksi hyödyttömät eläkeläiset tulevat yhteiskunnalle. Kalliiksi tulevat osoittautumaan myös sairaat, lapset, koululaiset ja opiskelijat. Lyhytnäköiset hyvätuloiset tulevat innostumaan aiheesta niin paljon, että poliitikot saavat heiltä kaiken tarvitsemansa tuen hyvinvointiyhteiskunnan alasajamiseen.
Yhteiskunnan elätit

Asiaa pitää tarkastella EU:n kannalta. Sieltä päin katsottuna suomalainen ruoka ja viljelijä on eriskummallinen poikkeus, jota ei tarvitse ymmärtää tai tukea. Brysselin korkeuksista suomalainen tuottaja on vähän kuin lainsuojaton tai ulkomuseon hoitaja, jonka toimintaa pitää voida rajoittaa ja ajaa alas.
Hyvänä esimerkkinä tästä EU:n ”talonpojan tappolinjasta” oli EU-neuvottelujen tyly ja armoton prosessi. EU:n neuvottelijat kävivät suomalaisten päälle armottomasti kreikkalaisen Theodore Pangaloksen johdolla. (https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/66003-nain-kreikka-yritti-jyrata-suomen-kavi-paalle-kuin-panssarivaunu).
Pangalos ärvelsi neuvotteluja gansteri-menetelmällä, joka pelotti sivistyneisiin tapoihin ja kahvikuppien kilinään tottuneita suomalaisia virkamiehiä. Pangaloksen erikoisuutena oli johtaa suomalaisten pelottelua viskipullo kädessä ja keskeyttelemällä suomalaisia, jotka sitten nöyrtyivät painostuksen edessä.
Sosialisti Pangalos oli öykkäri mutta hänet haluttiin tähän työhön koska tiedettiin miten tärkeä maatalous oli Suomelle. Pangalos toimi EU:n todellisten etujen ajajana. Hänen tarkoituksena oli musertaa suomalaiset aluksi niin, etteivät nämä toimisi omien kansallisten etujensa puolesta. Neuvottelujen viime vaiheessa EU komensi paikalle ”hyvän kytän” – saksalaisen Klaus Kinkelin, joka sitten sai siloteltua joitain ehtoja paremmiksi.
Arto Luukkanen: Maanviljelijät ahdingossa – peukuta puimuria!

Räikein tällainen tapaus on valtioneuvoston sote-uudistusta markkinoiva video , joka avasi uuden oven mainonnan maailmassa. Kansalle halutaan synnyttää mielikuva loogisesta ja johdonmukaisesta politiikasta, vaikka sote-uudistuksen sisältö on asiantuntijoillekin hyvin epämääräinen kokonaisuus. Viesti on yhtä kaikki selvä: Juha Sipilä tarvitsee tukeasi, ja arvatenkin hallituskauden edessä häämöttävä päätös on saanut hänet tarttumaan epätavallisiin keinoihin. Kampanjassa voi haistaa ripauksen epätoivoakin.
Aleksis Salusjärven kolumni: Mainosvideo sote-uudistuksesta on hurmaava fiasko, jossa on selvät klassikon ainekset

Tämä sota on jo hävitty. Meille käy huonommin kuin Amerikan intiaaneille. Amerikan valloitus poikkesi Euroopan valloituksesta sikäli, että Amerikkaan muuttaneet eurooppalaiset joutuivat itse tekemään työt (Afrikasta tuotuja orjia hyväksikäyttäen). Mutta nyt me elätämme tänne tulijat ja samalla autamme heitä valloittamaan Euroopan. Amerikan intiaanit sentään yrittivät pistää hanttiin tuhoamistaan. Me nöyristelemme ja kysymme, mitä muuta vielä haluatte.
Turvapaikanhakijat kulkevat sosiaaliturvan perässä. Siksi he eivät mene Venäjälle, Serbiaan eikä muihin ei-EU-maihin. EU-maista Baltian maissa, Puolassa, Unkarissa, Tsekissä ja Slovakiassa on vain vähän turvapaikanhakijoita. Espanja, Italia, Kreikka ja Malta ovat läpikulkupaikkoja, joista tullaan pohjoisen höllälompakkoisiin maihin Saksaan ja pohjoismaihin.
Meidän täytyy auttaa– olen samaa mieltä. Meidän tulee auttaa päättäjiämme ymmärtämään, mistä on kyse. Aloitetaan ymmärrys antamalla jokaiselle ministerille pakkoluettavaksi Elon laskuoppi.
Nykyisen elämänmuodon Eurooppa on jo menetetty

Vuonna 2018 kauan odotettu ja kaivattu muutosaalto lainehti voimakkaasti Euroopan valtioissa. Puola, Unkari, Tshekki, Slovakia, Itävalta ja Italia olivat aallonharjalla. Näissä maissa kansallista päätösvaltaa ja kansallista kulttuuria arvostavat kansanliikkeet pääsivät valtaan. Myös muissa maissa tapahtui vahvaa etenemistä.
Vuosi 2019 tulee olemaan vielä suurempien muutosten vuosi. Vedenjakajana ovat EU:n parlamenttivaalit. Niiden keskeisimpänä asiakysymyksenä tulee olemaan hallitsemattoman maahanmuuton estäminen ja jo tapahtuneiden haitallisten seurausten minimointi. Siksi eurooppalaiset kansat heräävät arjen todellisuuteen, ja se näkyy vaalien tuloksessa. EU-parlamentti saa aivan uudenlaisen koostumuksen. Kohti liittovaltiota luovineen EU-paatin purjeet reivataan uudelleen. Paatti pysähtyy ja kääntyy myötätuulessa toiseen suuntaan.
Muutosvyöry Euroopassa vain kiihtyy vuonna 2019

Kotimaan matkailu

Pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä sijaitseva Nuuksio tarjoaa nähtävää kesällä ja talvella
Aivan Helsingin lähistöllä; Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin väliin jäävä Nuuksion kansallispuisto on keskeisen sijaintinsa tähden eurooppalaisittain harvinainen. Puisto sijaitsee vain 30 km päässä Helsinki Airport -lentokentältä, Kehä III:n pohjoispuolella Turunväylän (valtatie 1) ja Vanhan Porintien (valtatie 2) välissä. Helsingin keskustasta ajaa Nuuksioon n. 45 min, ja mm. helpon saatavuutensa tähden Nuuksiossa vieraileekin vuosittain lähes 1000 000 ulkoilijaa. Se on myös partiolaisten suosima kesäleirikohde sekä koko perheen ajanviettopaikka, sillä keskellä kaunista luontoa sijaitsee myös mm. poropuisto, frisbee-rata, kotakylpylä ja puiston tuntumassa Pohjois-Espoossa vielä laskettelukeskuskin. Kansallispuiston matkailuyritykset palvelevat luonnossa viihtyvien matkailijoiden lisäksi yrityksiä kokoustiloineen ja kursseineen sekä juhla- ja ateriapalveluilla korkeatasoisissa ravintoloissa.Nuuksio tarjoaa paljon nähtävää

Ruissalon saari sijaitsee Varsinais-Suomessa, vain lyhyen ajomatkan päässä Turun keskustasta. Se on tuttu saari jokaiselle, joka on matkustanut Turusta länteen matkustajalautalla, purjeveneellä tai muulla vesikulkuneuvolla. Laivaväylä kulkee nimittäin aivan saaren ohitse.
Saarelle saatiin kiinteä yhteys mantereelta Turusta vuonna 1852. Matkailija voi hypätä bussiin Turun kauppatorilta, tai polkea pyörätietä pitkin vaikka saaren toiselle puolelle asti. Autoileville vierailijoille on kansanpuiston laidassa tilava parkkialue, ja sieltä on yhteys myös luontopoluille.
Päiväretken tai piknikin teemalla kansanpuistoon tai Saaronniemeen suuntaavan kannattaa varata mukaan eväät sekä viltti, sillä varsinkin luonnossa viihtyvälle on nähtävää paljon. Saaressa on 20 km luontopolkureitistöjä, joilla kulkiessa matkailija voi rentoutua kalloilla merta katsellessa tai jalopuiden ja niittykasvillisuuden kauneudessa. Ruissalo kuuluu Natura 2000 -suojelualueisiin.
Turun Ruissalo matkakohteena

Lapin tunturit ja vaarat, suo- ja erämaa-alueet sekä joet kanjoneineen ja rotkolaaksoineen tarjoavat vaeltajalle ja retkeilijälle upeita elämyksiä mm. 12-800 km mittaisina polkuina ja retkeilyreitteinä. Mielenkiintoisia 35-40 km kesäreittejä ovat mm. itä-Suomessa Nuorttin retkeilyreitti ja Ruijanpolku sekä Piilolan kulttuurihistoriallinen polku Suomen ja Norjan rajamailla. Koko perheen kanssa matkaileville sopii mainiosti retkeilyalueet etelä-Lapissa Rovaniemen lähistöllä sekä pohjoisempi Inarin retkeily- ja Natura-alue. Kalastaville retkeilijöille, melojille sekä koskenlaskijoille on Lapissa paljon kirkasvetisiä ja kalaisia järviä sekä koskia kuohuineen mm. Simojoen, Inarijärven tai Raudanjoen melontareiteillä. Suosituimpia vaellusreittejä ovat Länsi-Lapissa Hetta-Pallas -vaellusreitti, Itä-Lapin alueilla Pieni ja iso Karhunkierros, Nuorttin retkeilyreitti, Ruijanpolku sekä Pyhä-Luosto -reitti ja pohjoisimmassa Lapissa retkeilijöille Piilolan polku, Sevetti-Pulmankin vaellusreitti, Kevon reitti sekä Kalottireitti.
Lapin retkeilualueet ja vaelluskohteet

Ulkomaan matkailu

10 Top Tourist Attractions in the USA - Travel Video

10 Best Places to Visit in Florida - Travel Video

10 Best Places To Visit In The Caribbean

Musiikki
Merry Christmas and Happy New Year ! 2019

André Rieu - The Second Waltz

Il Divo - Hallelujah (Alelujah) (Live)

Loppukevanneykset

Russia: Putin scores five times in hockey game on Red Square

Euroopan mestaruudet ja olympiamitali jäävät varjoon, kun Eeles Landström puhuu 63 vuotta kestäneestä avioliitostaan ja syksyllä edesmenneestä Ulla-vaimostaan.
Ääni sortuu, kun Eeles Landström, 86, kertoo vaimonsa lokakuisesta siunaustilaisuudesta ja omasta puheestaan siellä.
Eeles Landström kertoo hänen ja edesmenneen Ulla-vaimonsa rakkaustarinan: ”65 vuotta sitten tunsin, että tässä on tuleva vaimoni”

Tavallisessa köyhässä romaniperheessä varttuneesta pojasta tuli Suomen tunnetuin lavatähti. Sitten seurasi romahdus, diagnoosi ja aivan uusi elämänvaihe.
Köyhän romaniperheen pojasta tuli yksi Suomen suurimpia tähtiä – sitten miehen ura romahti syystä, joka olisi pitänyt ymmärtää jo paljon aiemmin

Kuntoilu

Tv2 Jumppa - Vyötäröjumppa 1

Keskivartalotreeni

Tasapainojumppa 1

Liikunta ja terveys

Verenpaine 156/ 101 , pulssi 53 , Paino ? kg. Jumppa 10 /5400 min, kuntosali 0/8885 min, kävely 0/1255 km , uinti 0/42000 m, pyöräily 0/3580 km

Tämä vuosi on ollut elämäni vaikein vuosi. Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 23 vuotta. Olen joutunut olemaan Kalajoen kaupungin syrjinnän kohteena jo 35 vuotta. Olen voitanut syöpätaisteluni – ainakin toistaiseksi. Avioero oli minulle todella vaikea asia. Samoin sairaan, vanhan isän häätö omasta kodistaan oman lapsen toimesta on ollut minulle äärettömän vaikea asia. Jos vitutukseen olisi voinut kuolla, niin olisin varmasti kuollut.