maanantai 28. marraskuuta 2022

TI 29.11.2022 Vastalause Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastalausepyyntöön, Dnro 1437/2022 (AJ1)

Vastalause Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastalausepyyntöön, Dnro 1437/2022 (AJ1)


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Euroopan oikeuskomissaari

YK:n Ihmisoikeusneuvosto

Valtioneuvosto (Suomen hallitus)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta

Oikeuskansleri

Valtakunnansyyttäjä

Tiedotusvälineet


Vastalause


Kaikkien oikeusasteiden Suomessa on noudatettava Suomen perustuslakia, Euroopan ihmisoikeussopimusta ja YK:n Ihmisoikeusjulistusta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on asian käsittelyn yhteydessä jättänyt huomioon ottamatta

 1. Suomen perustuslain

 2. Euroopan ihmisoikeussopimuksen

 3. YK:n ihmisoikeusjulistuksen


Todiste 1 Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Näkemykseni näitä Suomen perustuslain pykäliä on rikottu asiani käsittelyn yhteydessä muiden pykälien ohella.

2 §, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§, 12§, 15§, 18§, 19§, 20§, 21§, 22§, 106§

106 §

Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Koska kysymys on ihmisoikeusrikoksista ja perusutuslain mukaisista ihmisoikeuksista niin ne oikeuskäsittelyssä ohittavat PohjoisSuomen hallinto-oikeuden esittämät lakipykälät.


Todiste 2 Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fin.pdf

Näkemykseni mukaan näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloita on rikottu eli toimittu niiden vastaisesti

1.artikla, 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 5.artikla, 6.artikla, 7.artikla, 8.artikla, 9 artikla, 10 artikla, 12 artikla, 13 artikla, 14 artikla, 17 artikla,


Todiste 3 YK:n ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Näkemykseni mukaan näitä artikloita on rikottu eli toimittu niiden vastaisesti

1.artikla, 2.artikla, 3.artikla, 4.artikla, 5.artikla, 6.artikla, 7.artikla, 8.artikla, 9.artikla, 10 artikla, 11.artikla, 12.artikla, 13.artikla, 14 artikla, 17 artikla, 19 artikla, 21 artikla, 22 artikla, 23. artikla, 24 artikla, 25 artikla,


Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 27 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 26 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 27 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään , korkeaan verenpaineeseen ja diabetekseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Juridisesti kysymys on myös tästä

Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212)
Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Jos rikoksessa ihmisyyttä vastaan
1) rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä,
2) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla taikka
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.


9 a § (4.12.2009/990)

Kidutus

Jos virkamies aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä
1) saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
2) rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
3) pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
4) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,
hänet on tuomittava
kidutuksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön sekä viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta julkisyhteisön työntekijään ja ulkomaiseen virkamieheen.


Tämän asian oikeuskäsittelyssä Oulun käräjäoikeudessa kaikki todistajani jätettiin kutsumatta oikeudenistuntoon eikä mitään todistusaineistoja otettu asiaan liittyvänä vastaan. En myöskään saanut vapaasti kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.


Tässä Rovaniemen hovioikeuden vastaus: Tietopyyntönne 16.8.2021


Rovaniemen hovioikeuden antamat ratkaisut vuosina 2017-2021.


R 20/834 ratk. 16.6.2021 nro 126613, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ym., ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen, Petri Nykänen ja Suvi Hannula.


R 20/855 ratk. 19.1.2021 nro 11, virkavelvollisuuden rikkominen, ratkaisijat: hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen.


Rovaniemen hovioikeuden tuomarit toimivat esteellisinä tuomareina asiassa, koska toisessa asiassa minä olin kantajana ja toisessa vastaajana. Kysymys on samasta asiasta.

Erikoista asiassa on se, että kun soitin Rovaniemen hovioikeuteen ja kysyin hovioikeudenneuvos Petri Nykäseltä, että onko hän ollut tekemässä päätöstä asiassa R20/834, niin hän vastasi, ettei ole ollut, mutta hän on siinä toisessa asiassa. Minä kiitin tiedosta ja lähetin Rovaniemen hovioikeuden presidentille kyselyn, että miten hovioikeudenneuvoksen nimi voi olla päätöksen allekirjoittajana ja hän itse väittää ettei ole ollut tekemässä päätöstä. Tämän jälkeen hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ilmoitti minulle, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä.


Minä soitin sen takia Rovaniemen hovioikeuteen. Asiassa rikoksentekijänä oli Kajaniin poliisi ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, mutta ratkaisun asiassa olikin tehnyt Oulun käräjäoikeus ja käräjätuomari Jyrki Määttä. Siis väärä käräjäoikeus oli käsitellyt asian ja pelasti Kajaanin poliisin. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä oli aikaisemmin käsitellyt asiaani, jossa hän ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely.


Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokset Maarit Tukiainen ja Petri Nykänen olivat siis esteellisiä käsittelemään asiaani. Esteellisyys on virkarikos. Rovaniemen hovioikeuden päätös on syntynyt usean virkarikoksen avulla.


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.


1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiin hakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiin haetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäillyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Todiste 4 Olen selvittänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja hallinto.oikeuden presidentille asiat tarkasti ja yksityiskohtaisesti

KE 05.10.2022 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä ja muut

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ke-05102022-pohjois-suomen-hallinto.html


Todiste 5 Olen selvittänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiat

MA 17.10.2022 Valitus asiassa Diaarinumero H 00126/22

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ma-17102022-valitus-asiassa.html


Todiste 6 Olen selvittänyt todistusaineiston kera valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivistolle asiat syytetoimien käynnistämistä varten

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto pääsee aloittamaan uransa vauhdikkaasti 01.10.2022.

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/valtakunnansyyttaja-ari-pekka-koivisto.html


Todiste 7 Olen pitänyt asioista seurantaa blogeissani yli 15 vuoden ajan.

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Tärkeimmät blogit näistä ovat

oikeuslaitos ja poliisi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Pankkikriisi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Nettikirja

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Kalajoki-blogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


Erkki Ahon blogi

http://kalajokinen.blogspot.com/


Suomen historia

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/


Todiste 8 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlTodiste 9 PR-talojen markkinoilta poistaminen

file:///C:/Users/Erkki%20Aho/Desktop/Vanha%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/PR-talojen%20markkinoilta%20poistaminen%2010.pdf

Linkki aukeaa google haussa


Todiste 10 Olen tehnyt oikeustaistelustani youtube-videot

http://www.erkkiaho.com/blogit.html

Ne sisältävät myös video SSP-sopimuksesta, jonka kirjallisen kopion esitin käräjäoikues käsittelyssä.

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Todiste 11 Olen kirjoittanut asioista kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ja olen kopioinut siihen myös todistusaineistot


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

1, Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiin hakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiin haetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäillyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.

Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.

Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksia

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/


 1. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsa


Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.


Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M .Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.


3.Konkurssipäätös oli haettu väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat PR-Teollisuus Oy:n kanssa 19.3.1996 maa-alueiden ja kiinteistöjen osalta. Kirjan sivut 307-308 sekä toinen purkusopimus 18.4.1996 koskien käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta sekä tuoteoikeuksia. Kirjan sivu 305. Myyjän purkuoikeudesta on säädetty Kauppalain 54 §:ssä. Kiinteistön kaupat purettiin lainvastaisesti, koska kaupanvahvistajaa ei ollut paikalla.

Kaupanpurkuilmoitus on peruuttamaton ,ks. Telaranta: Sopimusoikeus Helsinki 1990 s.1939. Kun ko. kauppa on purettu, niin myös takaussitoumukset raukeavat. Takaussitoumus on liitännäinen kauppasopimukseen, joten missään tapauksessa takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Kirjan sivuilla 309 – 310 varatuomari Jorma Herttuaisen kirje Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle.

Takaukset olivat maksettu kokonaan. Kirjan sivu 302 summa 401 404,45 markkaa, kirjan sivu 303 summa 500 000,00 markkaa, kirjan sivu 304 summa 100 000, 00 markkaa. Takauksista oli maksettu kaikkiaan 1 641 444,45 markkaa, mikä näkyy asianajaja Asko Keräsen kirjeestä asianajaja Hannu Maskoselle. Katso kirjan sivut 516-517.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi takaukset oli maksettu. Väärillä tiedoilla haettu konkurssihakemus on kirjan sivuilla 328- 329. Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet ja lisäksi konkurssihakemuksessa mainitut takaukset oli maksettu – siis maksettu ja sitten vielä rauenneet.


Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasiassa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.

Konkurssituomio kirjan sivuilla 314 – 316.

Miksi syyttäjä Heiskari on lähettänyt konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle eikä PR-Teollisuus Oy:lle ja takaajille? Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut lausuman käräjäoikeudelle ilman PR-Teollisuus Oy:n toimeksiantoa ja valtakirjoja? Varatuomari Paavo M. Petäjä oli menettänyt asianajaja tittelin saatuaan petostuomion oikeudessa.

Lisäksi konkurssiin hakija oli antanut väärän lausuman PR-Teollisuus Oy:n tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Kirjan sivut 330-331.


Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä perustaen päätöksensä siihen, ettei tuomioiden purun hakijalla Erkki Aholla ole oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1§ 4 momentin edellyttämää pätevyyttä. Minulla on perustuslain mukaan omaisuudensuoja. Kidutus on kielletty rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Korkein oikeus ei noudata perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia, Nyt tätä väärää konkurssipäätöstä syyttäjä Sulo Heiskari ja muut rikoksista epäillyt käyttivät hyväkseen uusien väärien päätöksen aikaansaamiseen.


Tässä selostettu Oulun poliisien rikollinen toiminta. Olen pyytänyt heiltä vastausta menettelyynsä, mutta he kieltäytyivät vastaamasta.

Lähetän nyt tiistaina 29.11.2022 kirjani Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen todistusaineistoksi.Todiste 12 todistusaineisto poliisin ja syyttäjän rikollisesta toiminnasta.TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


5770/R/53493/18.

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinnassatama-on-kaanteentekeva.html


Rikostutkinta cd 5770/R/53493/18 loppulausunto asiasta

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/01/rikostutkinta-cd-5770r5349318.html


Todiste 13 Rovaniemen hovioikeuden rikollisesta toiminnasta


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Todiste 14 todisteita oikeustaistelustani


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


KIIREELLINEN

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kiireellinen.html


Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html


Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html


LA 15.10.2022 Miksi olen leipäjonossa?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-15102022-miksi-olen-leipajonossa.html


SUOMI EI OLE OIKEUSVALTIO. Se näkyy seuraavista kirjoituksista jotka ovat myös sähköpostiviestejä asianomaisille. Kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Laillisuusvalvojien ja valtakunnansyyttäjän toiminta kieltäytymästä tutkimasta asioista ei perustu lakiin ja on siksi rikolliseksi epäiltävää toimintaan aivan samoin kuin Oulun poliisin toiminta, koska se vastoin lakia kieltäytyy tutkimasta asioita. Tasavallan presidentti ja kaikki puoluejohtajat kieltäytyvät toimimasta lain mukaisesti.


TO 27.10.2022 Eduskunnan oikeusasiamies

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/to-27102022-eduskunnan-oikeusasiamies.html


LA 22.10.2022 Arvoisa Tasavallan Presidentti sekä muut vastuulliset päättäjät

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-22102022-arvoisa-tasavallan.html


MA 17.10.2022 Valitus asiassa Diaarinumero H 00126/22

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ma-17102022-valitus-asiassa.html


LA 15.10.2022 Miksi olen leipäjonossa?

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-15102022-miksi-olen-leipajonossa.html


TO 13.10.2022 Hyvät toimittajat ja journalististen ohjeiden noudattajat

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/to-13102022-hyvat-toimittajat-ja.html


TI 11.10.2022 Kansanedustajat totuuden edessä

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ti-11102022-kansanedustajat-totuuden.html


MA 10.10.2022 Viides kiirehtimispyyntö Oulun poliisille ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjälle

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ma-10102022-viides-kiirehtimispyynto.html


MA 03.10.2022 Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/ma-03102022-valtakunnansyyttaja-ari.html


Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto pääsee aloittamaan uransa vauhdikkaasti 01.10.2022.

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/09/valtakunnansyyttaja-ari-pekka-koivisto.htmlTodiste 15 Sopimukset puoluejohtajien kanssa

Olen sopinut Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa Kalajoella todistajien läsnäolleessa, että valtiopetos ja 1990-luvn laman asiat hoidetaan kuntoon Saarikon toimesta. Mitään ei ole tapahtunut. Sanonta "Kepu pettää aina" pitää paikkansa.Olen sopinut Kokoomuksen johdon kanssa Kalajoella Loisto-ostoskeskuksessa, että valtiopetos ja 1990-luvun laman asiat selvitetään. Yhteyshenkilöksi sovittiin Elina Valtonen. Asia on sovittu Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon, varapuheenjohtajien Antti Häkkänen ja Elina Valtonen sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen kanssa.


Kokoomusjohtajat ja yhteyshenkilöksi sovittu Elina Valtonen eivät ole vastanneet yhteenkään sähköpostiviestiini. Johtopäätökseni on se, että Kokoomukseen ei voi luottaa.

Todiste 16 Valtiopetoksen todistusaineistoa

Presidentti Koiviston johdolla päätettiin pelastaa pankit ja maksajaksi valittiin säästöpankit ja tiettyjen alojen yritykset. Markkinoilta poistettiin kymmeniä tuhansia yrityksiä ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia. Yli 10000 yrittäjä teki itsemurhan Koiviston konklaavin seurauksena. Kysymys on valtiopetoksesta, koska tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Koivisto ohjeisti pankkeja antamaan pankeille suosituimmuusaseman oikeudenkäynneissä. Tämä merkitsi sitä, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Tällaisista rikollisista voidaan mainita poliisit, syyttäjät, oikeuksien tuomarit ja pankinjohtajat.Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6Salaiseksi julistettu SSP-sopimus

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta pankkien pelastamiseksi. Pankeille annettiin oikeus poistaa yritykset markkinoilta SSP-sopimuksen nojalla ja pankeille ja muille rikollisesti toimiville antoi syytesuojan Koiviston konklaavi. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Pankit puhdistivat mahdolliset ja epävarmat saatavansa pankkituen avulla ja samalla poistettiin markkinoilta 48 000 elinkelpoista yritystä, jotka olisi voitu pelastaa kohdistamalla pankkituki suoraan yrityksille. Samalla aiheutettiin puolen miljoonan työttömän armada Suomeen. Suomen valtio oli pankeille varmempi maksaja kuin talousvaikeuksissa ollut yrittäjä. Siksi terveitäkin yrityksiä kaadettiin surutta. Konkursseissa kärsivät eniten yritysten omistajat, joilta katosi tällä tavalla heidän elämäntyönsä, ihmisarvonsa ja omaisuutensa. Luonnollisesti menettelystä kärsivät heidän läheisensä, sukulaisensa, tuttavansa, takaajansa, yrityksen työntekijät, toiset yritykset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit sekä kunnat, jotka menettivät verotuloja. Kerrannaisvaikutukset olivat valtavat.
Pankkikriisin varjossa Suomessa suoritettiin vallankaappaus, jossa pankeille annettiin valtuudet jakaa kansalaisten varallisuus haluamallaan tavalla. Poliittisen siunauksen ohjeistus sai
Esko Ahon hallituksen ministerivaliokunnalta, johon kuului pääministerin lisäksi valtionvarainministeri Iiro Viinanen, ministerit Mauri Pekkarinen Keskusta, Jan-Erik Enestam Ruotsalainen kansanpuolue ja Toimi Kankaanniemi Kristilliset. Menettelyn osana solmittiin 14.10.1993 SSP:n pilkkomissopimus, mikä valtion puolesta allekirjoitettiin 22.10.1993. Sopimukseen sisältyi nimetyillä aloilla toimivien yritysten vapaa realisointioikeus. Tuomioistuinten tehtäväksi jäi tuomita pankkien vaatimusten mukaan. Laillisuusvalvojat ja valtakunnansyyttäjä varmistivat lainrikkojen syytesuojan. Säästöpankkisopimus julistettiin salaiseksi. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä n:o 2 vuonna 2002, että tuomarikunta on organisoitu poliittisten valtaelinten alaisuuteen.ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI&t=122sAktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksenallekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.


Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

https://www.youtube.com/watch?v=6vJ7ExHBeAMSinivalkoinen kavallus

https://www.youtube.com/watch?v=HKsn6Zvwhbk


Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

https://www.youtube.com/watch?v=I3LfLx2JNFg&t=67s


PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

https://www.youtube.com/watch?v=jAPipnu8rl8&t=171s


Korkeasti koulutetut Liisa Mariapori ja Jaana Kavonius perustelevat 4.12.2021 Suomen oikeusjärjestelmän rappiotilan

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/korkeasti-koulutetut-liisa-mariapori-ja-jaana-kavonius-kuvaavat-4-12-2021-suomen-oikeusjarjestelman-rappiotilan/


Jorma Jaakkolan pyyntö Suomen kansalaisille valtiopetoksen saattamiseksi valtakunnanoikeuteen

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/jorma-jaakkola-suomessa-tehdyt-valtionpetokset-video-kesto-1336-min/


KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

https://www.velallistentuki.fi/yleinen-fi/kiireellinen-toimenpidepyynto-euroopan-neuvostolle/

Vakaan markan politiikka ja rahamarkkinoiden vapautus johti 1990-luvun alussa syvään kotikutoiseen lamaan. Lamaa syvensi vielä idänkaupan romahdus. Suomi halusi EU:n jäseneksi, mutta pankkien vakavaraisuudet eivät täyttäneet EU:hun liittymisen ehtoja – 8 %:n omavaraisuutta. Presidentin johdolla päätettiin pelastaa pankit. Presidentin johdolla järjestettiin useita palavereita asian johdosta. Pankeille annettiin suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Tämä voitiin toteuttaa siten, että pankki voitti ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille annettiin syytesuoja. Tasavallan presidentti ei saa puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan, koska se täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Presidentti Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan. Rikos ei vanhene koskaan.

Käytännön toteutus tehtiin 22.10.1993 salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen perusteella jossa sovittiin säästöpankkien jaosta, toimialarationalisoinnista ja yritysten kaatamisperusteista. Markkinoilta poistettiin kymmeniätuhansia yrityksiä ja heidän omaisuutensa ja heidän takaajiensa omaisuus tuhottiin pankkien pelastamiseksi. Yli 10 000 yrittäjää teki itsemurhan. Murhat eivät vanhene koskaan.

Rikokset peiteltiin myymälä saatavat ulkomaille pilkkahintaan ja ulkomaiset yhtiöt perivät näitä saatavia kaadetuilta yrittäjiltä täydestä arvosta korkealla korolla yrittäjän kuolemaan asti ja eduskunnan päätöksellä vielä kuolinpesältäkin yrittäjän kuoleman jälkeen.

Suomessa kansalaiset eivät saa oikeutta, koska poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja oikeus ei ota käsiteltäväkseen. Laillisuusvalvojien mielestä asioissa ei ole mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Laillisuusvalvojia valvovat kansanedustajat.

Harvassa maassa on sellaisia presidenttejä, pääministereitä, oikeusministereitä, poliisiministereitä ja kansanedustajia,, joita on syytä epäillä osallisuudesta yli 10 000 yrittäjän murhaan sekä osallisuudesta valtiopetokseen. Suomi on tällainen maa. Suomi ei ole oikeusvaltio. Oikeusministeri ja pääministeri eivät vastaa sähköpostiviesteihin ja oikeusministeri kieltäytyi keskustelemasta asiasta, kun tapasimme Kalajoella. Kun hallitus ei pysty takamaan kansalaisten oikeusturvaa eikä perusoikeuksia niin onko kansalaisten ryhdyttävä käyttämään oman käden oikeutta Suomen palauttamisessa oikeusvaltioksi.Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi


Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

https://docplayer.fi/16092859-Isanmaan-ryostajat-viis-siita-velkaa-te-olette-pankille-kuitenkin-mutta-eihan-pankilla-ole-edes-velkakirjoja.html


Velallisten tuki ry

c/o Liisa Mariapori

Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi

Suomi

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019

IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSASuomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:

Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).

Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:

 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.

 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.

 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.

 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.

 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.

 6. Oikeus sosiaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla

 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.

 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.

 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.

Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.

Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.

Ks. tarkemmin http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.comTuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?

Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.

Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 +358405604180

Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


YK:n Ihmisoikeusjulistus

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Euroopan Ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


LA 22.10.2022 Arvoisa Tasavallan Presidentti sekä muut vastuulliset päättäjät

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/la-22102022-arvoisa-tasavallan.html


TO 27.10.2022 Eduskunnan oikeusasiamies

http://kalajokinen.blogspot.com/2022/10/to-27102022-eduskunnan-oikeusasiamies.html


Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/kantelun-taydennys-jatutkintapyynto.html


SU 16.04.2022 Rikos on tämä

http://kalajokinen.blogspot.com/search?updated-max=2022-10-17T02:07:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false


Vaadin, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimii niin, että rikoksiin perstuva ulosottoni lopetetaan ja Ulosottolaitos määrätäään palauttamaan minulta ulosomitatut varat 30.06.1996 lähtien nykypäivään asti 7 %:n korkoa korolle menetelmällä. Lisäksi vaadin, että hallinto-oikeus toimii niin, että Suomen valtio määrätään korvamaan minulle aiheuttamansa n. 200 miljoonan taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.


Koska oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomi on oikeusvaltio, niin vaadin, että kaikkien niiden viranomaisten, jotka ovat osallistuneet kidutukseeni, omaisuus asetetaan hukkaamiskieltoon ja myydään vahingonkorvausten kattamiseksi. Suomen valtion on korvattava minullle aiheuttamansa vahingot ja perittävät rahat kidutukseeni osallistuneilta.


Kalajoki 29.11.2022

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com