torstai 23. elokuuta 2018

TO 23.08.2018


Erkki Aho ja pääministeri Juha Sipilä, joka on vastuussa siitä, että Suomessa virkamiehet toimivat lainmukaisesti ja kansalaiset voivat luottaa poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa.

Päiväni

Aikanaan valtuutetuille esiteltiin liikekeskus Merran piirustukset, joissa näkyi arkkitehdin piirtämät liikekeskuksen julkisivut. Silloin esitin rakennusliikkeen edustajalle valtuutettujen ja kaupungin virkamiesten läsnäollessa, että liikekeskuksen julkisivun tulee olla arkkitehtoonisesti näyttävämpi ainakin Kalajoen kaupungin kulttuuritilojen osalta. Liikekeskuksestahan piti tulla Kalajoen kaupungin maamerkki ja mainos 8-tiellä kulkeville. Rakennuttaja lupasi viedä terveiset arkkitehdille. Mitään muutosta ei kuitenkaan tapahtunut lopputuloksessa. Laatikko on laatikko.

Kyllä minä mieleni pahoitin, kun kävin eilen katsomassa Kalajoen kaupungin valmistumassa olevia kultuuritiloja. Kultturitilojen suunnittelun lähtökohtana olisi pitänyt olla tilojen liikeidea – mitä? – kenelle? – miten?. Tilojen suunnittelun olisi pitänyt perustua kalajokisten tarpeisiin. Liikeidea lisäksi olisi tullut miettiä valmiiksi tilojen markkinointi – tuote – hinta – saatavuus. Tilojen suunnittelun lähtökohtana olisi tullut olla tilojen käytön tehokkuus ja tuottavuus.

Lähetin kaupunginjohtajalle vuosi sitten yksityiskohtaiset esitykseni kultuuritilojen suunnittelun toteutuksesta. Ainoastaan yksi asia näyttää toteutuvan – Topi-Kalustaja Oy:n mukanaolo kultturitilojen toteutuksessa.
Mielestäni kulttuuritilojen tulisi toimia Kalajoen ja kalajokisten tarpeiden tyydyttäjänä. Kultturitilojen tulisi olla eräänlainen monipalvelukeskus – tiedonjaon keskus, mikä ottaa huomioon yhteiskunnan muutokset ja kalajokisten tarpeiden muutokset seuraavien 20-30 vuoden kuluessa. Kultturitilojen tulisi olla Kalajoen näyteikkuna maailmalle. Kultturitilojen tulisi olla kalajokisen tiedon ja taidon näyteikkuna ja esittelypaikka. Kultturitilojen tulisi olla myös monipalvelukeskus, mikä hyödyntää tietotekniikan kehitystä ja toimii siinä myös kaikkien kalajokisten ja Kalajoen yritysten apuna. Monipalvelukeskuksen tulisi mielestäni tarjota palveluita laidasta laitaan matkailuyritysten ja tapahtumien markkinoinnista etälääkäritoimintaan asti. Kalajoen kultturitiloista tulisi näkyä se, että ne ovat Kalajoen ja kalajokisten kulttuuritilat.

Minun mielestäni Kalajoki-näyttely olisi ehdottomasti kuulunut Kalajoen kulttuuritiloihin. Kalajoki-näyttely on vielä kehitysvaiheessa – ehkä noin puolivälissä siitä perustavoitteessa minkä on näyttelylle asettanut. Valitettavasti taloudellisten resurssien puute on estänyt näyttelyn ja näyttelyn perustavoitteen toteuttamisen.

Kirpputori Etapin esittely

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Mielestäni suurin syy siihen, että Kalajoki-näyttelylle ei löytynyt tiloja Kalajoen uusista kulttuuitioista johtuu tästä

Kultainen ansiomerkki


Kalajoen jalkapallo on mennyt kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Tässä kuvasatoa menestyksestä.

Hannu Tiluksen kuvat K-Pallon B-poikien pelistä FF Jaroa vastaan 1-0

Hannu Tiluksen kuva K-Pallo – Såka pelistä, mikä päättyi kotijoukkueen voittoon numeroin 3-2


Sain tänään Valtakunnansyyttäjäviraston päätöksen 18/774 Asiannro R 18/619. Päätös on niin perseestä kuin se olla voi. Valtakunnansyyttäjäviraston toiminta on järkyttävää virkavallan väärinkäyttöä.

Xxxxx - xxxxxx


Kysymyksessä ei ole mikään tuntematon poliisi vaan Kalajoen poliisi Hilkka Puotila, joka ei ymmärtänyt tutkittavasta asiasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Kun keskustelin poliisi Puotilan kansa niin hän kertoi saaneensa tutkintaohjeet tutkinnanjohtaja Hannu Vainionpäältä. Pyysin saada nähdä tutkintaohjeet. Niitä ei löytynyt. Vainionpää oli viivytellyt rikostutkinnoissa jo kaksi vuotta sekä hän oli hukannut tutkittavan aineistonkin. Siksi jouduttiin toimittamaan uusi aineisto. Oulun poliisille on toimitettu tarkat tutkintaohjeet, mutta asiassa kaikki rikokset on jätetty tietoisesti tutkimatta ja poliisin laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto suojelee rikollisia poliiseja. MIKSI OIKEUSMINISTERI JA POLIISIMINISTERI LAIMINLYÖVÄT VIRKAVELVOLLISUUTENSA?

Teen oikeuskanslerille kantelun kihlakunnansyyttäjä Heikki Steniuksen toiminnasta.

Suomen oikeuslaitoksen ja viranomaisten toiminnasta toimittaja Mikko Niskasaari todistaa
VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Väärentäjät hakevat valtakunnansyyttäjäksi

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisi valehtelee aina

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

KRP:n rikoslaboratorio väärentää todisteita

Poliisi pyytää rikosilmoituksia, mutta ei tutki niitä

Kiristäjä Kauko Aaltomaa epäonnistui taas

KRP käyttää rekistereitään vastoin lakia

Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallitus valehteli EOA:lle

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Poliisien ja syyttäjien suosikkijärjestelmä, tapaus Helena Molander

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Suomi on Pohjolan pahis

Professori Erkki Aurejärvi todistaa

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

Oikeustieteen tohtori Kari Uoti todistaa

Velallisen tapporaha

Huhtasaaren toruuskomissio

Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

Kidutusministeriö

Professori Jyrki Virolainen todistaa

Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä

 Oikeusvaltio Suomi - horjuuko se?

Mauno Koiviston anteeksiantamattomat virheet

Suosittelen näiden kirjojen lukemista

Laman ja rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1ISBN 9748-951-31-4251-3

Seppo Konttinen Salainen pankkituki
ISBN 978-951-31-4251-3

A-P. Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
ISBN 978-951-884-443-6

Erkki Aho Olet Maamme Armahin Suomenmaa
ISBN 952-91-4593-X

Olen tänään pohtinut Suomea oikeusvaltiona. Olen tullut siihen tulokseen 23 vuoden oikeustaistelun ja vahvojen todistusaineistojen perusteella, että Suomi ei ole oikeusvaltio. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole perustuslakituomioistuinta kuten on muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin
Suomessa laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta siis toimii tietoisen rikollisesti ja se johtuu siitä, että laillisuusvalvojien toimintaa valvoo kansanedustajat tai paremminkin jättää valvomatta. Laillisuusvalvojat taas valvovat kansanedustajien toimia. Eduskunnan oikeusasiamies toimii eduskunnan laillisuusvalvojana ja oikeuskansleri valtioneuvoston valvojana. Ministerit eivät noudata lakia eikä kansanedustajat, jotka laiminlyövät laillisuusvalvojien rikosten selvittämisen. Poliisi on Suomen tehokkaimmin johdettu rikollisorganisaatio oman kokemukseni ja todistusaineistoni perusteella. Poliisihallitus on minun oikeustajuni mukaan poliisin mätäpaise, jonka alaisuudessa toimii alueelliset poliisilaitokset. Poliisien laillisuusvalvonta on yhtä tyhjän kanssa. Se on enemmän rikollisten suojelua kuin laillisuusvalvontaa.
Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota ollaan uudistamassa siten, että se aloittaisi toimintansa vuoden 2019 aikana yhtenä virastona nykyisen Valtakunnansyyttäjänviraston ja 11:n paikallisen syyttäjänviraston sijaan. Uusi, Syyttäjälaitos-niminen virasto koostuisi keskusyksiköstä (valtakunnansyyttäjän toimisto) ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa.
Oman kokemukseni ja todistusaineistoni mukaan on perustelua sanoa, että nykyistä syyttäjälaitosta on syytä epäillä rikollisorganisaatioksi, josta on erittäin suuret kulut yhteiskunnalle eli veronmaksajille. Syyttäjälaitoksen uudistamisen yhteydessä on syytä erottaa rikosista epäillyt syyttäjät. Todistusaineistoa löytyy täältä
Suomessa toimii Suomen valtion mafia, mikä on mielestäni pahempi kuin Italian https://fi.wikipedia.org/wiki/Mafia tai Venäjän mafia https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_mafia .
Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä ihmisoikeussopimuksia. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään niin kuin laki edellyttää. Korkein oikeuden toimintaa voidaan pitää kiistattomasti lain vastaisena ja kansalaisten edun vastaisena toimintana.
Suomessa oikeuslaitoksen toiminnasta ja laillisuusvalvonnasta sekä syyttäjälaitoksen toiminnasta kantaa vastuun oikeusministeriö ja oikeusministeri Antti Häkkänen. Poliisin toiminnasta vastaa poliisiministeriö ja poliisiministeri Kai Mykkänen. Kaikkien ministeriöiden toiminnasta vastaa tällä hetkellä Suomen hallitus ja pääiministeri Juha Sipilä. Kansanedustajat ovat vastuussa Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.
Suomen kansalaisilla on erittäin vaikea saada oikeutta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa, koska vain n. 5 % tapauksista otetaan käsiteltäväksi. EIT on enemmänkin poliittinen kuin oikeudellinen toimielin.
Nyt Suomen kansalaisten on noustava barrikaadeille ja vaadittava Suomen palauttamista oikeusvaltioiden joukkoon. 1990-luvun pankkikriisin asiat on selvitettävä ja saatava todelliset syylliset vastuuseen ja korvattava aiheuttamansa taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset kärsimykset rikosten kohteeksi joutuneille pankkikriisin uhreille ja heidän omaisilleen. Valtiopetos ei vanhen koskaan.
Tällä hetkellä vastuullisia asioista Suomen valtion rikollisesta toiminnasta ovat eduskunnan puhemies Paula Risikko Kokoomus, perustuslakivaltiokunnan puheenjohtaja Annika Lapiniten Vasemmistoliitto, pääministeri Juha Sipilä Keskusta, oikeusministeri Antti Häkkänen Kokoomus, poliisiministeri Kai Mykkänen Kokoomus.
On vain ajan kysymys milloin vastuulliset henkilöt joutuvat kansalaisten oman käden oikeuden kohteeksi, koska valtiovalta ei pysty toimimaan lain edellyttämällä tavalla. Suomi ei ole oikeusvaltio, vaan kuuluu viiden maailman heikkoiman oikeusvaltion joukkoon.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Erkki Aho – suomalainen oikeustaistelija

Valtiopetos on tosiasia

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Rikolliset konkurssit

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Blogini


Mielipiteet

Kommentti: Kreikka ”seisoo omilla jaloillaan” – totuus on paljon karumpi

Julkisoikeuden professori Soinin selvityksestä: Ulkoministerin sananvapaus on virkamatkalla rajoitettua
Erkin kommentti: Ministeri virallisella ulkomaan matkallaan edustaa maataan ja siksi Soinin toiminta on ollut Suomelle vahingollista abortti-asiassa, koska se on voitu tulkita Suomen viralliseksi kannaksi.

ELÄKKEELLÄ OLISI AIKAA, MUTTA ONKO RAHAA

Analyysi: Putin hakee ystäviä EU:sta ja etsi niitä itävaltalaisista häistä – toivoo suhteiden vahvistuvan Suomen puheenjohtajakaudella

Kommentti: Niinistön ja Putinin oma veneretki kertoo, että he tulevat hyvin toimeen keskenään

Alueuutiset

Mies rikkoi kivellä ravintolan ikkunan Ylivieskassa, epäillään myös asuntomurrosta

Kotimaan uutiset

PAM kutsui Sipilän kokoukseensa – haluaa pääministerin tilille kiky-lupauksistaan

Pienten kuntien vesijohtoverkostoissa saattaa muhia yllätys – "Monessa kunnassa korjattavaa tulee kerralla todella paljon"

HS-puoluegallup: SDP kärjessä, mutta kannatus pienessä laskussa

Toinen susihyökkäys viikon sisään: Punkalaitumella lammastilaa pitävä Ari on menettänyt jo 18 lammasta – "Pistää miettimään, onko tässä mitään järkeä"

Taksiyrittäjä Esko kertoo näkemyksensä, mikä Kela-taksien uudistuksessa meni pieleen

IL paljastaa: Poliisijohtajan omistama kohusauna vuokrattiin tietoisesti Hakkaraiselle ja Vähämäelle kakkosasunnoksi - ”Ulkopaikkakuntalainen voi käyttää huoneistoa satunnaisesti asuntona”
Erkin kommentti: Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä ei missään tapauksessa ole rikos. Asian saama suuri julkisus johtunee siitä, kysymyksessä on perussuomalaiset kansanedustajat.

Ulkomaan uutiset

Etelä-Ruotsin Kristianstadissa paloi yön aikana kaksi rakennusta ja useita autoja

Yle seurasi hetki hetkeltä: Putin ilmaisi huolensa Yhdysvaltain ohjusjärjestelmistä Venäjän rajoilla – Niinistö rauhoitteli

Trumpin ex-kampanjapäällikkö Manafort syyllistyi vero- ja pankkipetoksiin

Trumpin entinen lakimies aikoo tunnustaa syyllisyytensä talousrikoksiin – lähteet kertoivat sopimuksesta syyttäjän kanssa

Venäjä järjestää suurimmat sotaharjoituksensa sitten Neuvostoliiton kaatumisen - yhteistyö Kiinan kanssa syvenee

Talousuutiset

Handelsbankenin pääekonomisti: "Kulutusta tarvitaan tänä ja ensi vuonna kunnollisen talouskasvun aikaansaamiseen"
Erkin kommentti: Hallituksen on nyt parannettava pienituloisten asemaa. Silloin kulutus kasvaa, kun pienoituloisten ostovoima paranee.

Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota syvenee jälleen - uudet tullit astuvat voimaan aamulla

1990-luvun lama

Tapahtumien taustat ja todistusaineistot
Esitän nyt todistusaineiston, mikä todistaa, että olen syytön neljään konkurssiin, yhteen 75 päivän ehdottomaan vankeustuomioon, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lukuisiin kunnianloukkaustuomioihin. Olen menettänyt valtion rikollisen toiminnan johdosta omaisuuteni, omakotitaloni, kesämökkini, yritykseni ja olen luottokelvoton sekä rikoksilla aikaansaatudun ulosoton kohteena yhä edelleen, vaikka tapahtumista on kulunut jo yli 20 vuotta.
Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.
Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.
Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 14500. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992. On syytä epäillä, että kysymyksessä on valtiopetos, kun tasavallan presidentti puuttuu riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaan.
Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahonhallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja kauppa- ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 14 500 valitsi lopullisimman ratkaisun.
Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvosSakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria.
Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa.
Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.
Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta. 
Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.
Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.
Suomessa pankkikriisi kosketti noin miljoonaa ihmistä, jotka joutuivat kärsimään Suomen talouden ja poliittisten päättäjien virhearvioinneista. Hinta on monen osalta äärettömän korkea. Pankkikriisi jätettiin selvittämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asiasta on poliittinen sopimus suurimpien puolueiden sekä Kristillisten, Vasemmistoliiton sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen kesken. Menettely on törkeä kansalaisten perusoikeuksien ja oikeusturvan loukkaus. Se on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.
 Alavieskan Puurakenne Oy ajettiin konkurssiin erikoisella tavalla vastoin tehtyjä sopimuksia. Konkurssipesän suurimmat velkojat olivat Kera Oy ja Arsenal Oy. Konkurssipesänhoitajina toimivat varatuomarit Antti Latola ja Hannu Maskonen.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valitsi tulevan syyttäjän Sulo Heiskari tietoisesti kaupanvahvistajaksi jotta hän voi estää todellisten rikollisten syytteeseen asettamisen. SyyttäjäSulo Heiskarin "oikeana kätenä" on toiminut Ylivieskan poliisi Raimo Ollila.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Videot
Erkki Ahon videot ( 8 video)

oikeustoimi ja poliisiblogi


Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi.

Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muide n osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myijät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari  toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu.
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asiosta. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu.

Kysymyksessä on kidutusrikos, mikä on kielletty YK.n ihmisoikeusjulistuksessa, Euroopan Ihmisoikeussopimuksessa, Suomen perustuslaissa ja Suomen rikoslaissa.
En saa asioissani esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota käsiteltäväkseen asioitani eikä laillisuusvalvonta näe asioisa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Tämä on oikeusvaltio Suomi. Rikoksia peitellään ja rikollisille on annettu syytesuoja. Minä käyn nyt leipjonossa jotta voin elää oikeusvaltio Suomessa.

Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.
Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;
  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,
  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,
  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai
  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.
Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon. Nämä allaolevat teot täyttävät kidutuksen tunnusmerkistön.
Putkakertomus 20.8.-23.8.2010

Minut häädettiin asunnostani ja jätettiin heitteille ilman rahaa vakavasti sairaana. Verenpaineeni oli lähellä 250 yläpaine ja alapaine yli 120:nen. Jouduin käymään useita kertoja sairaalassa. Jouduin lainamaan serkultani rahaa jotta pystyin maksamaan laskuja. Ulosotto ei antanut vapaa kuukautta ennen kuin tein ulosottomiehestä rikosilmoituksen. Ulosottomies toimi ulosottokaarenvastaisesti. Hänellä on 30 %:n provisio ulosotossa, mikä on ulosottokaaren vastaista, koska ulosottomiehellä ei saa olla omaa intressiä ulosotossa.
Minä olen joutunut kärsimään valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä lisäksi seitsemän väärää kunnianloukkaustuomiota. Kaikki tuomiot on saatu aikaan rikollisesti. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa, mutta minä en saa oikeuta. Olen menettänyt omaisuuteni, yritykseni, maineeni ja olen joutunut olemaan luottokelvottomana yli 23 vuotta. Olen joututunut olemaan rikollisen ulosoton kohteena yli 23 vuotta. Perheeni on rikottu. Avioero-oikeudenkäynti on kesken. Olen menettänyt kaiken mahdollisen. Oikeustaistelustani on 11 banaanilaatikollista asiakirjoja 23 vuoden oikeustaistelun ajalta.
Oulun poliisi kieltäytyy tutkimasta asiaa ja oikeus käsittelemättä asiaa. Oikeuskanslerin vastausta odotan kanteluuni. Ministerit ja kansanedustajat sekä tiedotusvälineet vaikenevat asioista. Ministerien tulee noudattaa ministerivalaansa ja kansanedustajan Suomen lakia perustuslain mukaan.

Terve Juha

Ajattelin pitää luovan tauon blogikirjoittamisessani tai mahdollisesti lopetan koko kirjoittamisen, sillä kansalaiset ovat välinpitämättömiä eivätkä reagoi asioihin. Siksi koen turhaksi kirjoittaa ja tuoda asioita esille. Suomi ei ole oikeusvaltio. Pidän lyhyen tai pidemmän tauon kirjoittamisessa tai todennäköisesti lopetan kokonaan. 

Urheilu-uutiset

Lentopallonaisille jälleen voitto – EM-kisapaikka entistä lähempänä

Mitalisade jatkui parayleisurheilun EM-kisoissa – Tähti taas mestaruuteen, Mannille hopeaa

Parayleisurheilijoilla ylimääräinen paine EM-kisoissa – SUL asetti lähes tuhannen euron omavastuun kisamatkasta mitalien ulkopuolelle jääville

Suomen Paralympiakomitean yhteistyökumppani JYSK korvaa parayleisurheilijoiden omavastuuosuudet

Invalidiliiton pääjohtaja pöyristyi parayleisurheilijoiden kohtelusta: kohu voi johtaa vain kahteen lopputulokseen
Erkin kommentti: Ei voi välttyä vaikutelmalta, että SUL:n valmennusjohtajan Jorma Kemppaisen palli heiluu.

Tappio oli Suomen lentopallomiehille raskas pettymys: "Tällä hetkellä ei hirveästi hymyilytä"

Suomelle kolmas parakulta EM-Berliinistä - Henry Manni puolusti vakuuttavasti mestaruuttaan

Hurja puolituntinen! Ronja Oja toi Suomeen päivän toisen EM-kullan

Kokemus valttia: Ruuskanen vielä Helanderia vahvempi - Magnus Kirt keihäsvoittoon Lappeenrannassa

Ohhoh! Leo-Pekka Tähti voitti sensaatiomaisen hopeamitalin outojen vaiheiden jälkeen

Maailmalla tapahtuu

Sinä päivänä pääministerikin itki: Tšekkoslovakian miehitys muutti politiikkaa myös Suomessa – "Ensimmäiset mielenosoitukset saatiin kasaan tunneissa"

Alaikäiset pojat pistivät ranttaliksi: Varastivat kunnan pakettiauton ja kurauttivat ojaan, sitten poliisille selvisi vielä lisää rötöksiä

Loppukevennykset

Poliisi vei Juhani Tammisen ajokortin: ”Ei voi kerta kaikkiaan kuin nauraa”

Karhu ajoi takaa maastopyöräilevää naista Ruotsissa

Poliisi selvittää Turun auttajan rahankeräystä – Hassan Zubier sanoo tuhlanneensa kaikki yli 32 000 euroa

Kummeli - Sporttivartti - Ammunta

Kummeli Sporttivartti - Ilmavoimat

Kummeli - Sporttivartti -Nopeuslasku

kummeli sporttivartti - pikaluistelu

Kummeli Sporttivartti - Nyrkkeily

Kummeli - Valmentaja Aimo Nivaska 2

Poliisin takaa-ajaman rattijuopon "kolmirenkainen"

Just For Laughs

Vitsit

Pariskunta oli nukkumassa, vaimo näki hirveitä seksiunia ja huusi yht'äkkiä kovalla äänellä:
- Hei aviomieheni tulee.
Aviomies heräsi vierestä paniikissa ja hyppäsi suoraan ikkunasta ulos.
Sattuipa kerran uimahallissa:
Uimavalvoja: -Hei mies, ei uima-altaaseen saa pissiä.
Mies: -No mutta tekeehän sitä toisetkin.
Uimavalvoja: -Joo joo, mutta ei nyt kuitenkaan ponnahduslaudalta.
Poliisi sai syytteen eläinrääkkäyksestä.
Oli pakottanut vasikan puhumaan

Älä yhtään ujostele, laita se vaan suuhun. Ime ja nuole, kunnes se jäykistyy. Kun se pysyy pystyssä, koita varovasti sovittaa se reikään. Jos se taipuu, niin älä lannistu, uudestaan vaan suuhun, ja kokeilet taas. Voi sitä riemua, kun se solahtaa reikään.
Ei ole helppoa langan pujottaminen neulansilmään.
Lappalainen toiselle:
- Hei Jouni, lähetään ryyphäämään
- En nyt oikein jouva kun on menoja
- Niin mutta olhaan vaan viikko
- No sitten ehin...
Kaverukset juttelivat luokkakokouksessa 30 vuoden jälkeen.
-Vaimoni on oikea enkeli.
-Onnenpekka, omani on vielä elossa 

Youtube-videot

Karpon Parhaat - Osa 36

Karpon Parhaat - Osa 37

Karpon Parhaat - Osa 38

Karpon Parhaat - Osa 39

Karpon Parhaat - Osa 40

Yle Areena

Ulosotetut miljonäärit

Isänmaan asialla - Patria Slovakiassa

Yhteishyvää osuuskauppamiehille ja rakentajille

Miljardidiilin ontuvat sote-lupauksetaukset

Mätkyjen Suomen ennätys

Kalajoki

JEDU Kalajoki // Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

JM-Kalajoki 2013 Nuoret A-Finaali Janne Kemppainen

Kalajoen Jäät 2017

Kalajoen venetsialaiset 2017

Kalajoen venetsialaiset 2016

Videokooste Tractor pulling Finland Kalajoki 16.7.2016

Syystyrskyjä

Matkailu

Apollomatkat - Kaunis Makarskan Riviera, Kroatia

Makarska Riviera Croatia September October 2015 GoPro Gimbal

CROATIA I Impressions I DJI I 4K

CROATIA IN MOTION

Croatia - Full of Life

Amazing Croatia

PLITVICE Lakes National Park-CROATIA.Masterpiece of nature!Walking Tour.Full HD

15 Things to do in Dubrovnik, Croatia Travel Guide

Historia

Tuntematon Talvisota - Osa 1

Tuntematon Talvisota - Osa 2

Tuntematon Talvisota - Osa 3

Tuntematon Talvisota - Osa 4

Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan poistettu kohtaus

Discovery Talvisota

Finland Fights On (1940)

Musiikki

Helene Fischer - Lass Mich In Dein Leben

Andrea Berg - Du hast mich tausendmal belogen

Elton John - Candle in the wind (Homenagem Ladi Dy) (Legendado)

Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You. 480р

Kielten opiskelu

Don't Be Shy! How to Start a Conversation in English

Don't be Shy! How to Start a Conversation with Anyone in English

How to start a conversation

Terveellinen ruoka

Tuotetietoisku - VALMISSALAATIT

5 Amazing Health Benefits Of Pumpkin Seeds

Top 10 Healthiest Foods

5 Foods That Should Be Your Breakfast Every Morning

5 Foods You Should Eat Every Day!

Kuntoilu

Syvät vatsan ja selän tuet - Toiminnallinen vatsatreeni

Syvien vatsalihasten treenaus

SYVÄT VATSALIHAKSET KONDIKSEEN

Hoover lankun eri variaatiot

Näin lankutat oikein

Likunta ja terveys

Verenpaine 164 /99 lepopulssi 54. Paino 89,1 kg. Jumppa 0 /2855 min, kuntosali 0/7295 min, kävely 0 /839 km , uinti 0/35000m, pyöräily 22 /2974 km