tiistai 31. elokuuta 2021

TO 02.09.2021 Miksi tiedotusvälineet vaikenevat? Tässä on journalistiset ohjeet joita tiedotusvälineet ovat sitoutuneet noudattamaan

 


Journalistiset ohjeet

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/


Tässä on todistusaineisto Oulun poliisin rikollisesta toiminnasta, mikä johti syyttömän vankeustuomioon


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Esitän tässä videot todistusaineistona. Lisäksi todistusaineistona ovat kaikki blogini http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=34s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=30s


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&t=37s


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=45s


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&t=33s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=36s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=71s


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Kirjassani on sivuilla 7-22 selostus 1990-luvun kotitekoisen laman ja pankkikriisin taustoista, mikä johti valtiopetokseen, mikä ei vanhene koskaan.

KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Minulla on kiistattomat todistusaineistot asiassa. Kysymys on kidutusrikoksesta.

Kaikki ulosotot, entiset ja nykyiset, perustuvat siihen, että silloinen asianjaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen tekemättä virheellisestä PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksestä Vaasan Hovioikeuteen. Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa tekonsa.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa 30.6.1996 silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä vaikka itse pyysi valtakirjoja valituksen tekemiseen. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä konkurssiin hakijalla Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut konkurssiin haetulta PR-Teollisuus Oy:ltä saatavaa.

Tätä väärää konkurssipäätöstä rikoksista epäilluyt ovat käyttäneet hyväkseen tehdessään uusia vääriä päätöksiä. Olen nyt joutunut kärsimään syyttömänä asiasta jo 26 vuoden ajan. Teko täyttää kiistatta kidutuksen tunnusmerkistön.


Rikoksista epäilyt ovat tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto asioissa on kiistaton.

Entinen asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa eli hän jätti valituksen tekemättä Vaasan Hovioikeuteen PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Konkurssi oli laiton, koska se oli haettu väärillä tiedoilla, sillä kaupat oli purettu. Silloinen asianajaja ja nykyinen varatuomari pyysi valtakirjat valituksen tekemiseen, mutta jätti valituksen tekemättä.


Asko Keränen on tunnustanut muitakin rikoksiaJuristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/2. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa tekonsa

Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus

Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa ja siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksensa.Konkurssiasiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa rikoksen. Väärä konkurssipäätös jäi lainvoimaiseksi, koska poliisi ei tutki asiaa eikä oikeus ota asiaa käsiteltäväkseen eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Varatuomari Paavo M.Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Petäjän tunnustus kirjan sivulla 514. Varatuomari on kuitenkin antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle konkurssiasissa väärän lausuman asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pyydän poliittiista turvapaikkaa Bulgarian presidentiltä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Euroopan ihmisoikeussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


YK:n ihmisoikeusjulistua

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Minä, Erkki Aho, olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion, mikä muutetiin ehdonalaiseksi ja yhden 5 kuukauden vankeustuomion, mikä muutettin ehdonalaiseksi sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. Minä en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja minä on joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Minä joutunut hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Minä on menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän raskas ja vaikea asia.


Minä olen käynyt Kalajoen terveyskeskuksessa lääkärin tarkastuksessa korkean verenpaineeni takia. Minulla on suuri riski saada aivoinfarkti tai sydänkohtaus. Minulta leikattiin oikeastaan olkapäästä tyvisolusyöpä Oulaskankaan sairaalassa. Olen tehnyt testamentin kirjahyllyni viinakaapin valmiiksi kuolemani varalta. Minua on kidutettu Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteena yli 26 vuotta ja tunnen, että kiduttajat pääsevät kohta tavoitteesensa.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava


Epäilen seuraavia henkilöitä ja päätöksentekijöitä kidutuksesta. Vaadin kaikkien kidutusrikoksiin syyllistyneiden omaisuutta asetettavaksi hukkaamiskieltoon sekä syyllisiksi epäiltyjen pidättämistä vangitsemista varten sekä vaadin heitä oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Perustelut ja luettelot alaolevassa linkissä
PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.htmlKalajoki 01.09.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4KE 01.09.2021 Mielenkiintoinen jääkiekon Suomisarja 2021-2022

 

                                                       JHT:n valmentaja Jesper Jalonen


Jääkiekon Suomisarjasta tulee mielenkiitoinen kausi ainakin Kalajoella, sillä JHT:llä on nyt koossa poikkeuksellisen hyvä pelaajamateriaali. Odotukset ainakin minulla on korkealla, sillä joukkueen valmennuskin on erinomaisesti hoidettu.

JHT:n pelaajahankinnat kaudelle 2021 -2022

http://e-aho-urheilublog.blogspot.com/2021/07/jhtn-pelaajahankinnat-kaudelle-2021-2022.html


Kalajoki


Yksi henkilö loukkaantui räjähdeonnettomuudessa Mutkalammin tuulipuistotyömaalla viime viikolla – Neoenin Suomen maajohtaja: "Meillä on tarkat toimenpiteet varmistaaksemme, että näin ei tapahdu uudestaan"

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/622183


Karhu kaadettiin tiistaina Himangan ja Kannuksen rajalla – Suuri uroskarhu painoi 300 kiloa

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/622196


Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja siirtyy Kalajoelle – Kannuslaisesta Päivi Peltokorvesta Kalajoen sosiaali- ja terveysjohtaja

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/622230


                                                Kalajoen pommituksissa tuhoutunut talo

                                                      Lääkäri Antero Sorasto ja Särkät Soi

                                             Ensimmäinen autokatsastus Kalajoella

                                             Taitelija Fors maalaamassa

                                                                     Juhlakulkue 

                                       Jussi Annala ja Aukusti Ojala sekä Kalajoen työväentalo

                                           Kalajoen kirkko ennen paloa

                                             Nuorten onnettomuusauto

Linja-auto Suolahti -Sievi - Kalajoki

                                                 Kalajoen Nuorisoseura ja Matkahuolto
                                                        Kalajoen kirkon palo
                                                  Kalajoen kuplahalli Hiekkasärkillä

Alueuutiset


Uusimmat tiedot koronaviruksesta Keski-Pohjanmaalla: Koronasta miljoonien lisälasku Soitelle, Kolme tartuntaa Kalliossa ja Soitessa

https://yle.fi/uutiset/3-11254801


Kotimaan uutiset


Ex-päätoimittajan kirjaväite: Ilta-Sanomat taipui poliittiseen painostukseen pääministeri Vanhasen kaudella

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/41128a64-f70d-4a05-ba10-7112868f7f0b


Ulkomaan uutiset


EU-maat erimielisiä Afganistanin pakolaisista – FT: jättitukipaketti suunnitteilla

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2ed1bede-192e-4604-b50f-7af31bdc63d4


Alar Karisista tulee Viron uusi presidentti

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008231055.html


Talousuutiset


Metsästä löytyi poltettuja kaapeleita, metalleja ja litiumakkuja – poliisi tutkii laajaa kansainvälistä ympäristörikoskokonaisuutta

https://yle.fi/uutiset/3-12080045


Olvi vahvisti ostaneensa tanskalaisen panimoyhtiön

https://yle.fi/uutiset/3-12078905


Urheilu-uutiset


Tokion paralympialaiset

Toni Piispanen kelaa 200m paralympiakultaa T51-luokassa!

https://areena.yle.fi/1-50926810

Piispasen aika 36,81 on uusi paralympiaennätys

.

Mielipiteet


Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra:


Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton mukaan perusturvan taso on Suomessa liian alhainen. Suomessa kuulemma ei voida taata riittävää toimeentuloa ja oikeuksien toteutumista kaikille.

Molemmat toimijat, Amnesty ja Ihmisoikeusliitto, ovat voimakkaita sosiaalisen maahanmuuton edistämisen puolestapuhujia.

Molemmat haluavat Suomeen aktiivisesti lisää ihmisiä tuon moittimansa perusturvan varaan.

Minkäänlaiset maksajat eivät kykene kustantamaan korotettua perusturvaa yhä suuremmalle määrälle ihmisiä. Suomen järjestelmä ei kestä suurempaa epätasapainoa järjestelmän rahoittajien ja saajien välillä.

Järjestelmän ylläpitäminen edellyttää rahoituksen lisäksi sitä, että sen uskotaan kohtelevan ihmisiä oikeudenmukaisesti ja reilusti. Kuten olemme ohjelmissamme kertoneet, perussuomalaiset maksavat kohtuullisia veroja mielellään, kunhan ne käytetään järkevästi ja reilusti.

Meidän mielestämme on oikeudenmukaista, että suomalainen sosiaalipolitiikka on tarkoitettu suomalaisille.

Yksikään muu puolue ei ole valmis edes harkitsemaan suomalaisen sosiaaliturvan muuttamista kansalaisuusperustaiseksi. Itse en näe muuta vaihtoehtoa. Tämä vaatisi perustuslain muutoksen eli kyseessä ei ole kevyt lainsäädännöllinen muutos.

Tosiasia on, että näin avoin ja ei-valikoiva maahanmuuttopolitiikka ja hyvinvointiyhteiskunta eivät voi toteutua kestävästi samaan aikaan.

--

Sosiaalipoliittisesta ohjelmastamme:

"Hyvinvointimme on tippunut maahanmuuttoansaan. Koska emme voi korjata kaikkien maailman ihmisten – joilla on tämänhetkisen maahanmuuttopolitiikkamme vallitessa mahdollisuus tulla Suomeen – hyvinvointia, oikeiston mielestä meidän ei tule korjata kenenkään hyvinvointia. Tässä näkemyksessä Suomessa pärjää vain hyväosainen, joka osaa väistellä raadollisen maailman, globalisaation ja maahanmuuton aiheuttamia karikoita – ja ehkä jopa taloudellisesti hyötyä niistä.

Vasemmiston mielestä sama ansa tarkoittaa sitä, että maksajien pitää koko ajan maksaa enemmän, koska kaikkien huono-osaisten hyvinvointia pitää korjata koko ajan yhä enemmän. Rajan yli tulee uusia huono-osaisia, jotka vasemmisto haluaa ottaa mukaan autettaviensa joukkoon. Keskiluokka verotetaan kuivaksi, ja lopulta maksajat loppuvat. Tässä näkemyksessä kaikilla on oikeus

saada, mutta harvalla on velvollisuus maksaa."

Erkin kommentti: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tiesoisesti sekoittaa Suomen sosiaaliturvan ja maahanmuuton keskenään. Totuus on se, että sosiaaliurvan taso Suomessa on liian alhainen verrattuna muihin maihin. Sosiaaliturva perustasoa tulee nostaa. Myös ulosoton suojaosaa on korotettava merkittävästi. Maahanmuuttoa ei pidä sekoittaa Suomen perusturvan alhaiseen tasoon.

Perustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Suurempi ongelma meillä on maahanmuuttoasioissa. Maahanmuuttajien on oltava omillaan toimeentulevia. Maahanmuuttajille tulee määräaikaisessa maahantuloluvassa määritellä oleskeluaika Suomessa. Jos maahantulija ei pysty työllistymään ilman yhteiskunnan tukea niin maahantulolupaa ei jatketa. Jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen niin maahantulolupa on peruttava. Meidän on saatava maahanmuutajat pois Kelan luukulta. Maahanmuuttajat eivät ole Suomen kansalaisia. Suomen kansalaisuutta ei saa myöntää jos henkilö elää Suomen sosiaaliturvan varassa. Sosiaaliturvan varassa elävät maahanmuuttajat on palautettava takaisin lähtömaahan.


Yle Areena


Väkivalta kasvaa Irakissa

Irakin pohjoisosissa piilossa elävät Isis-taistelijat ovat aktivoituneet ja idea uudesta islamilaisesta valtiosta, kalifaatista, on vahvistunut. Terrori-iskujen uhreja ovat siviilit ja Irakin hauras demokratia. Mm pääministerin läheinen neuvonantaja Hišam al-Hašim murhattiin kotiovelleen Bagdadissa. Lisäksi koronaepidemia verottaa niin poliisi- kuin sotilasvoimia. (Yhdysvallat, 2021)


Soleimani, Iranin strategi

https://areena.yle.fi/1-50810883

Kenraali Qasem Soleimani toimi vuosikymmeniä Iranin virallisen hallinnon taustalla, piilossa länsimailta. Lähi-idässä Soleimani herätti suurta ihailua tai pelkoa. Hän oli taitava ja häikäilemätön diplomaatti ja poliitikko, joka sai šiiamuslimit yhdistymään valtioiden rajojen yli. Samalla hän oli verenhimoinen sotilas ja johtaja, jonka päätökset heiluttivat koko maailmaa. Koko maailman tietoisuuteen Soleimani nousi kuollessaan Yhdysvaltain drone-iskussa. (Ranska, 2021)


Syyrian kaaoksen mestari

https://areena.yle.fi/1-50793852#autoplay=true

Vuonna 2000 Syyriassa isänsä Hafez al-Assadin jälkeen valtaan astui lääkäri Bashar al-Assad, josta toivottiin liberaalia johtajaa. Kun arabikevät kymmenen vuotta sitten saavutti Syyrian, hyökkäsivät Bashar al-Assadin asevoimat demokratiaa vaatineiden mielenosoittajien kimppuun. Siitä lähtien Syyria on ollut al-Assadin ylläpitämässä sisällissodassa, joka on vaatinut yli puoli miljoonaa uhria ja ajanut miljoonat syyrialaiset pakolaisiksi. (Ranska, 2021)


Youtube


Koti kehä I:n rampissa | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=gp0lkZMViok&t=76s


Elämää puussa | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=hRJBiWQyDpY&list=RDCMUCEb0L9GA3e014YdsGO1UfCQ&index=2


Koti raiteillaan | Karpolla on asiaa

https://www.youtube.com/watch?v=yoBPh3nypto&list=RDCMUCEb0L9GA3e014YdsGO1UfCQ&index=4


Historia


The Liberation Of Auschwitz - Bringing Freedom To The Death Camp

https://www.youtube.com/watch?v=cZjVedLNRX4


WW2 "Nuremberg" U.S. Army Restored Film 1948 - REEL History

https://www.youtube.com/watch?v=uCuT6cwragk


The former deputy in Saddam Hussein's government was hanged before dawn Tuesday for the killings of

https://www.youtube.com/watch?v=4rSmsNWymBU


Lee Harvey Oswald shot by Jack Ruby

https://www.youtube.com/watch?v=r6PcVCqg3tg


Virtuaalimatkailu korona-aikana


Belarus. Interesting Facts: Cities People & Nature

https://www.youtube.com/watch?v=FBZtUODY2vI&t=188s


Stockholm

https://www.youtube.com/watch?v=IZX77XG4Uxs&t=75s


Exploring Namibia by Private Train

https://www.youtube.com/watch?v=_83lbhE8PAY


How to Revive a Russian village - A day in the Russian Countryside

https://www.youtube.com/watch?v=1AMd6X5qaiA&t=89s


Taide

Lotten Rönquist (Swedish 1864 - 1912) - Sommaridyll i Skärgården, 1889', oil on canvas, 71 x 106 cm. private collection

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotten_R%C3%B6nquist                                                              Elin Danielsson-Gambogi


Gunnar Bendtson 
                                                        Pekka Halonen Niittomiehet

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Halonen


Musiikki


Niin kuin meren hiekkaa

https://www.youtube.com/watch?v=_6TQmya0nQg


Onnen maa

https://www.youtube.com/watch?v=BJGUjfkLSGc&list=RD_6TQmya0nQg&index=6


Kari Tapio. Myrskyn jälkeen

https://www.youtube.com/watch?v=oTn1wvBS5EQ


Huumori


Lemonade Pranks Compilation

https://www.youtube.com/watch?v=E765aV67Q4k


Sexy Girl Skirt Stuck In Toilet Prank

https://www.youtube.com/watch?v=MxhCl06PqhQ


Guido Machine

https://www.youtube.com/watch?v=qVI9UDSUVdg

maanantai 30. elokuuta 2021

KE 01.09.2021 Miksi poliisi ei tutki?

 

KE 01.09.2021 Miksi poliisi ei tutki?

kirjaamo.oulu@poliisi.fi , pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi

Olen lähettänyt Oulun poliisille rikostutkintapyynnön 25 vuotta jatkuneesta kidutuksestani. Miksi poliisi ei tutki asioita? Miksi oikeus ei ota käsiteltäväkseen? Miksi oikeuslaitos hävittää todistusaineistoa? Olen lähettänyt asiat tiedoksi myös syyttäjälaitokselle, koska syyttäjän on oltava tietoinen tästä rikostutkintapyynnöstä ja tästä täydennyksestä.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasia on vieläkin poliisilta tutkimatta

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Tein asiasta käräjätuomarille, konkurssipesänhoitajalle ja syyttäjä Sulo Heiskarille 130-sivuisen selostuksen. Miksi käräjätuomari ja syyttäjä Sulo Heiskari ja konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen eivät ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin asiassa?

Paikalla pesänluettelon vannontatilaisuudessa oli myös asianajaja Asko Keränen, joka pyysi tilaisuuden jälkeen minulta ja Heino Virralta valtakirjat konkurssituomion purkuhakemuksen tekemiseksi Vaasan Hovioikeudelle. Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä.


Asianajaja ja konkurssipesänhoitaja Maskonen teki asiassa oman lopullisen henkilökohtaisen ratkaisunsa.KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Kera Oy oli päättänyt poistaa PR-Teollisuus Oy:n markkinoilta. Tässä Pentti Arhippaisen todistus. Tämä todistusaineisto on osa törkeän petoksen todistusaineistoa kauppasopimusten teossa.

Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n saattohoitaja Jouni Remes teki muiden osakkaiden tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa. Jos muut osakkaatt olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin koko yritystä ei olisi perustettu. Tämä on myös todistusaineisto törkeään petokseen.


Saattohoitaja Remes tunnustaa olevansa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n mies. Kysymyksessä on kuulustelukertomus.

Kera Oy:ssä oli perustettu ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuuteen. Ruumiinpesuryhmää johti kehityspäällikkö Anttonen.Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/Onko Suomi oikeusvaltio? Päättyykö minulta yli 25 vuoden kidutus?

 


Kansanedustaja Markku Koski oli PR-Teollisiuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja niin kauan kuin hänet käytännössä erotettiin – muodollisesti hän sai itse jättää eronpyyntönsä.


Esitän tässä videot todistusaineistona. Lisäksi todistusaineistona ovat kaikki blogini http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&t=34s


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=30s


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&t=37s


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&t=45s


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&t=33s


Rikoksia ei tutkita

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I&t=36s


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&t=71s


KE 25.08.2021 Vastaus hovioikeudenneuvokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/ke-25082021-vastaus-hovioikeudenneuvoks.html


Epäilen seuraavia henkilöitä ja päätöksentekijöitä kidutuksesta. Vaadin kaikkien kidutusrikoksiin syyllistyneiden omaisuutta asetettavaksi hukkaamiskieltoon sekä syyllisiksi epäiltyjen pidättämistä vangitsemista varten sekä vaadin heitä oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen asioista. Perustelut ja luettelot alaolevassa linkissä


PE 20.08.2021Rovaniemen hovioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/08/pe-20082021rovaniemen-hovioikeuden.html


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.

Kidutukseen ei voi syyllistyä olematta virkamies, eli valtion virassa toimiva, tai vastaava henkilö. Mikäli edellä mainittuja tekoja tekee toiselle ihmiselle, ei kyseessä ole kidutus, vaan pahoinpitely, tai todennäköisesti törkeä pahoinpitely. Kidutuksen kieltäminen valtiossa on useissa kansainvälisissä sopimuksissa ehtona liittymiselle, kuten Euroopan Unioniin liittymisessä. Kansainvälisiä sopimuksia rikkomisesta valtiolle syntyy suuria sanktioita, jonka takia kidutus on säädetty rangaistavaksi vain virkamiehen tekemänä. Mikäli suuri määrä henkilöitä osallistuu kidutukseksi luokiteltaviin seurauksiin, on kyseessä usean henkilön tekemä törkeä pahoinpitely, sekä mahdollisesti myös järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen.

Kidutuksesta on Suomen rikoslain mukaan tuomittava vankeuteen vähintään 2 ja enintään 12 vuodeksi. Kidutuksesta tuomittu henkilö on lisäksi tuomittava viraltapantavaksi. Myös kidutuksen yritys on rangaistava


Kalajoki 31.08.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki