lauantai 13. heinäkuuta 2019

LA 13.07.2019 Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja TotuuskomissionErkki Rankaviita - Virsi 440

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa on.
Perustuslaktuomioistuin

Meillä on nyt riittävästi todistusaineistoa Totuuskomission perustamiseksi. Totuuskomission tehtävänä on selvittää 1990-laman syyt ja seuraukset ja pankkien pelastamisen ja valtiopetoksen aiheuttamat tuhot. Valtiopetos ei vanhene koskaan.
Perustuslakituomioistuin toimii näissä asioissa riippumattomana tuomioistuimena.

Huhtasaari nosti puheessaan esiin 1990-luvun alun laman ja pankkikriisin, joita ei hänen mukaansa ole vielä täysin selvitetty. Hänen mielestään selvitys vaatii erityisen totuuskomission, jotta presidentti-instituution luottamus oikeudenmukaisuuden vartijana voidaan palauttaa.
Pahoittelut ja anteeksipyynnöt kriisin uhreille ja heidän omaisilleen eivät hänen mielestään riitä.
Perussuomalaisten Huhtasaari: 90-luvun pankkikriisi tarvitsee totuuskomission

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavi

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

Jukka Davidsson: ”Kansallisvaltio takaisin”

Nettikirja

Pankkikriisi

oikeuslaitos&poliisi

1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Terve Juha

Erkki Aho suomalainen oikeustaistelija

Kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla. Rikokset eivät ole vanhentuneita, koska ulosotto on voimassa.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään Suomen valtion rikollista toimintaa 24 vuoden ajan saamatta esteetöntä rikokstutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyyntiä. Olen joutunut kärsimään ihmisoikeusrikoksista ja kidutuksesta. Olen kärsinyt neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottaman vankeustuomion ja seitsemän kunnianloukkaustuomiota, Kaikki tuomiot on saatu aikaan rikosten avulla ja ne johtuvat Suomen valtion rikollisesta toiminnasta. Rikollisliigan keskeiset henkilöt ovat asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, joka teki jo vuonna 2002 oman lopullisen ratkaisunsa asiassa eli hyppäsi parveelta alas ja kuoli. Lisäksi rikosliigaan kuluivat syyttäjä Sulo Heiskari sekä varatuomari Paavo M. Petäjä ja entinen asianajaja ja nykyinen varatuomari Asko Keränen. Näistä Paavo M. Petäjä ja Asko Keränen ovat tunnustaneet rikoksensa.
Olen joutunut kärsimään rikollisesta ulosotosta 24 vuoden ajan ja olen joutunut useita kertoja laittomien pidätysten kohteeksi ja ihmisooikeussopimustan vastaisten kuulustelujen kohteeksi. Minua on kuulusteltu aseella ja pidätyksellä uhaten. Olen joutunut olemaan useita kertoja maanpaossa, koska rikosliiga on vainonnut minua. Viranomaiset ovat uhanneet tappaa minut ( Oulun KRP:n poliisi) ja minut on yritetty tappaa pidätyksen yhteydessä. Järkyttävintä on se, että poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja oikeus ei ota käsiteltäväksi. En saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä – todistajiani ei kuulla eikä todistusaineistoja oteta vastaan. Valtakunnansyyttäjä ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Seuraavana esitän lyhyen yhtenvedon asioista paakohdittain ja todistusaineistojen kanssa.

Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeäpetos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.
Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset

Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, putosi parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Tässä selostus ja todistusaineistot ykistyiskohtaisesti

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tässä videoina selvitys asioista
Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Tässä selvitys 24 vuotta kestäneestä oikeustaistelustani
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

oikeustoimi ja poliisiblogi

Kaikki valtion rikollinen toiminta minua kohtaan perustuu valtiopetokseen ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Kysymyksessä on 10.5.1995 alkanut kidutusrikos, mikä on jatkunut tähän päivään saakka.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Vakaan markan politiikka ja Koiviston konklaavi

Terve Juha

Todisteena blogini
Oikeuslaitos ja poliisi

Pankkikriisi

Nettikirja

Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91.4593-X. Kirjassa tarkat selostukset asioista sekä kopiot asiakirjoista, joilla todistetaan tehdyt rikokset.

Salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus

25 vuodeksi salaiseksi julistettu ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori

Avioeropäätös 12.11.2018 ( rikosten avulla aikaansaatu)
Nyt olen menettänyt kaiken valtion rikollisen toiminnan johdosta ja Kalajoen kaupungin syrjinnän johdosta.

Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 31. 5.2017 535 000 euroa
  yhteensä153 828 383 euroa
 15. korko 7 %:a ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 n 10 767 986.81 euroa
  164 596 369,80
 16. korko 7 % ajalle 1.6.2018 – 30.11.2018 5 760 872, 94 euroa
  yhteensä 170 357 242,74 euroa
17. Avioero, häätö ja hengenvaarallisen korkeaan verenpainetautiin sairastuminen.
Vaimoni on ollut minulle todella rakas, mutta hän ei kestänyt kovassa paineessa oikeustaisteluni ja vävyni 7,2 miljoonan lottovoiton painetta. Menetys on minulle todella raskas mitä on vaikea rahaksi muuttaa. Blogissani arvioin menetykseni arvoksi n.10 miljoonaa euroa. Syyttäjä Sulo Heiskari soitti minulle ja kertoi kysyneensä vaimoltaan minkä arvoiseksi hän arvoi itsensä. Heiskari on vittuillut netissä minulla useiden vuosien ajan. Hän kirjoitti, että ”hyppää Eilan selkään niin asia saadaan kuntoon” Hän on kommentoinut jatkuvasti ilkeästi blogiani ja facebookia.
Häätö ja hengenvaaralliseen verenpainetautiin sairastuminen ovat myös vaikeasti arvioitavia asioita rahassa mitattuna. Kysymyksessä on kuitenkin kidutusrikos. Jos jotain pitää arvioida niin: avioero 1 miljoonaa eroa, häätö kidutusrikoksena 100 000 euroa ja korkeaan verenpainetautiin sairastuminen 300 000 euroa.
Yhteensä 1 400 000, 00 euroa
Kaikki yhteensä 171 757 242,74 euroa
Verenpaineeni on nyt 196/116. 11 eri lääkäriä on tutkinut minut ja todennut korkean verenpaineeni johtuvat kovasta stressistä. Vakavasti sairaana ja avioliiton loppumisen järkyttämänä, kodistaan häädettynä oman perheenjäsenen, diakoni-tytön ja hänen miehensä toimesta, leipäjonon asiakkaana, rikollisen ulosoton kohteena ja heitteille jätettynä ihmisenä en pysty parempaan asioiden selvitykseen tällä hetkellä. Vahingonkorvauslaskelmat ajantasaistetaan ja todisteet esitetään siten kun se on ajankohtaista.

Yhteys valtiopetokseen tulee salaiseksi julistetun ns. Koiviston konklaavin ja 100 vuodeksi salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen ja 25 vuodeksi salaiseksi julistetun Aktiv-Hansa kaupan kautta.
Todistusaineistoina esitän asiassa

Todistusaineistona oma eli minun Erkki Ahon pankkikriisiselvitys

100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, joka on tehty 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ostajapankin kesken.

Todistusaineistona minun, Erkki Ahon oikeustaisteluni, mikä on kirjoitettu suurelta osalta Oikeuslaitos ja poliisi-blogiini, mikä on kiistaton valtiopetoksen todistusaineisto

Myös nettikirjani todistaa valtiopetoksen tapahtuneen

Esitän todistusaineistona valtiopetoksesta seuraavat kirjat:
Laman ja rahan pelurit ISBN 978-952-99691-1-1ISBN 9748-951-31-4251-3

Seppo Konttinen Salainen pankkituki
ISBN 978-951-31-4251-3

A-P. Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
ISBN 978-951-884-443-6

Erkki Aho Olet Maamme Armahin Suomenmaa
ISBN 952-91-4593-X

tohtori Jukka Davidssonin kirjan Isänmaan ryöstäjät

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatioVelallisten tuki ry tekee hartiavoimin töitä saadakseen 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat kuntoon ja lakkauttaakseen ulosoton ja perintätoimistot, luottotietorekisterit, yksipuoliset tuomiot jne. jne. Suomesta on tehtävä oikeusvaltio ja Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin ja Suomeen on saatava totuusfoorumi, jossa nämä asiat 90-luvulta lähtien tutkitaan, tehdään uudet päätökset ja määrätään valtio korvaamaan aiheuttamansa vahingot yrittäjille ja yksityisille.
VELALLISTEN TUKI RY:N TARKENNETTU 13.5.2019 ESITYS HALLITUKSELLE

Oikeustieteen tohtori Kari Uoti todistaa

Velallisen tapporaha

Huhtasaaren toruuskomissio

Vaatimus Petteri Orpolle/valtiovarainministeriölle

Kidutusministeriö

Professori Jyrki Virolainen todistaa

Koiviston konklaavi – irvokas näytelmä

Oikeusvaltio Suomi - horjuuko se?

Mauno Koiviston anteeksiantamattomat virheet

Professori Erkki Aurejärvi todistaa

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta

Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

Erkki Aurejärvi, muistelmat "Kovaa peliä", Akateeminen 29.10.2013, haastattelu Jarkko SIpilä

Ylen arkisto todistaa

90- luvun pankkikriisi

Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

90-luvun lama kaatoi pankkeja ja ihmisiä

Lama koetteli ihmisten oikeustajua

Väärää politiikkaa

Pankkivallan uho ja tuho

Pankkikriisi ja asuntovelat

Pankit tilillä

Pankkilaskun maksajat -dokumentti 1990-luvun pankkikriisin totuuden jäljillä

Pankkikriisin pitkä varjo

Laman kuva: Lottovoittajan loppu

 Lisää rahaa Suomen rikkaille

Suomi ylös - palkat alas

Lama ja oikeus

Pankkiryöstö – tosi asiaa pankkikriisistä

Pankkien uhrit

Mitä tulikaan sanottua – politiikkaa lama-ajan Suomessa

Veikko Saksi todistaa

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Yrittämisen ylipääsemätön vaikeus Suomessa?

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

toimittaja Mikko Niskasaari todistaa

VKSV on korruption kotipesä

Jorma Kalske, korruption isä

Väärentäjät hakevat valtakunnansyyttäjäksi

Valtionsyyttäjien ohjelmallinen rikollisuus

Poliisi valehtelee aina

Poliisin terrorin alla

Poliisien ja syyttäjien syytesuoja toimii yhä

KRP:n rikoslaboratorio väärentää todisteita

Poliisi pyytää rikosilmoituksia, mutta ei tutki niitä

Kiristäjä Kauko Aaltomaa epäonnistui taas

KRP käyttää rekistereitään vastoin lakia

Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallitus valehteli EOA:lle

Poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

Poliisien ja syyttäjien suosikkijärjestelmä, tapaus Helena Molander

Paavo Nikula ja Jaakko Jonkka estivät KKO:n tuomareiden rikoksen tutkinnan

Suomi on Pohjolan pahis

Nämä ovat tärkeitä todistusaineistoja

Koiviston konklaavi

Ns. Konklaavin salaamispäätös

SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

SSP-sopimus

ja Aktiv Hansakauppa 25 vuodeksi salaiseksi
Törkeä petos ja muita rikoksia Aktiv Hansa-kaupassa?

Poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita

Olen lähettänyt sähköpostiviestin oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtakunnansyyttäjävirastolle, Oulun poliisille, keskusrikospoliisille, suojelupoliisille, Raahenseudun ulosottovirastolle. Kukaan ei reagoi mitenkään, mikä osoittaa, että valtiopetos on tosiasia.

Yhteiskunnalla on tapana reagoida kokemiinsa vääryyksiin.

Bobrikovin murha

Rikostarinoita historiasta: Sisäministerin murha

Kalajoki

Reissuesan matkablogi Raumankarin markkinat 2019

Jotkut uimarit sen siellä näkivät.”Rantavedessä kellunut hylje hätkähdytti uimareita Suomen kuuluisimmaksi luonnehditulla rantakohteella Kalajoen Hiekkasärkillä.
Osasyyllinen on Tapani Kansa, joka lauloi 1970-luvulla Kalajoen hiekoista. ”Edessäni puhdas meri on, lämpö auringon” ei tällä kertaa vastannut todellisuutta.
Lämpötila oli 13 astetta eikä hiekka polttanut, kun lauantaina hieman ennen kello 14 Kalajoen hiekkojen lomaidylli särkyi.
Tapani Kansan ikuistama Kalajoen hiekkasärkkien lomaidylli särkyi – kuollut hylje kellui uivien turistien eteenAlueuutiset

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat veti avajaispäivänä kävijöitä selvästi viime kesää nihkeämmin.Maanantain ilmaispäivä houkutteli festarialueelle 5 500 juhlijaa. Viime vuonna kävijöitä oli lähes 3 000 enemmän. Järjestäjien mukaan kolea sää verotti yleisömäärää. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien avajaispäivä keräsi juhlijoita edellisvuotta laimeammin

Poliisi on saanut useampana päivänä ilmoituksen, että rataosuudella Ylivieska-Iisalmi, Ylivieskan tiilitehtaan ylikäytävien kohdalla junaraiteelle on kasattu kiviä useamman metrin mitalta, tiedottaa Oulun poliisi. Silminnäkijöiden mukaan kivien kasaajat olivat nuoria. Junaraiteelle kasattu kivikasoja usean metrin mitalta Ylivieskassa – poliisi kaipaa havaintoja tapauksista

Kotimaan uutiset

Suuri osa uuden hallituksen ministerien yritysyhteyksistä liittyy poliittisiin nimityksiin. Muutama ministeri on osallistunut yrityselämään aktiivisesti. Ville Skinnarin ja tämän lähipiirin yhtiöt ovat saaneet noin puolitoista miljoonaa euroa erilaisia tukia, lainoja tai julkisia sijoituksia. Ville Skinnarin tai tämän lähipiirin yhtiöt ovat saaneet Ely-keskuksilta ja Tekesiltä erilaisia tukia lähes 600 000 euroa. Lisäksi yksi yhtiöistä on saanut valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveralta lainaa ja pääomasijoituksia lähes miljoona euroa.
Veronmaksajille riskirahoitus on osoittautunut myös huonoksi sijoitukseksi, sillä yksi yhtiöistä on tuottanut isoja tappioita.Ministerin taustalla veronmaksajille miljoonatappion tuottanut kuntoilujuomabisnes – MOT selvitti uuden hallituksen yritysyhteydet

Valtionsyyttäjä: Jos Browder toimittaa lisäaineistoa, joissa väitettyjen rikosten syyteoikeus olisi edelleen voimassa, arvioimme asian uudestaan.
Nordean väitetystä rahanpesusta tutkintapyynnön tehnyt suursijoittaja Bill Browder on tyytymätön viranomaisten päätökseen olla aloittamatta tutkintaa.
Browderin tviittaamassa Hermitage Capital -rahaston tiedotteessa todetaan, että suomalaisviranomaiset ovat yksiselitteisesti väärässä ja anteeksiantamattomasti jättäneet puuttumatta rahanpesutapaukseen. Hän käyttää termiä ”drop the ball”, jonka voisi suomentaa vapaasti esimerkiksi niin, että suomalaisviranomaiset luovuttivat tai epäonnistuivat.
Keskusrikospoliisi ja Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottivat molemmat tänään ettei Nordeasta aloiteta rahanpesututkintaa. Perusteena päätöksille oli, että pääosa teoista olisi tapahtunut ulkomailla, syyteoikeus olisi mahdollisissa Suomessa tapahtuneissa rikoksissa vanhentunut, eivätkä suomalaiset toimijat ole esitetyn näytön mukaan tienneet mahdollisen rikollisen rahan alkuperästä. Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa, mutta valtionsyyttäjän mukaan väitettyyn tekoaikaan tuntemisvelvollisuuden laiminlyönti olisi vanhentunut jo kahdessa vuodessa.
Nordea-tutkinta­pyynnön takana oleva suur­sijoittaja Bill Browder: Suomalais­viran­omaiset luovuttivat

Pääministeri Antti Rinteen mukaan perjantaina tehdyn päätöksen jälkeen Suomi ei ota vastaan mereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita sisäisinä siirtoina ennen kuin asiasta on saatu väliaikainen järjestely.
Suomi ottaa lisää turvapaikanhakijoita sisäisenä siirtona, mutta nyt tuli stoppi – Rinne: ”Voi olla signaalivaikutus”
Erkin kommentti: Pakolaispolitiikan linja on muuttunut. Hallitus jakaa rahaa pakolaisille ja Afrikkaan, mutta kotimaan elämäntyönsä isänmaan hyvksi tehneille eläkeläisille vain valehdellaan.

Vaikka kyseessä onkin yhteensä vain 13 henkilön vastaanottaminen, antaa tällainen päätös aivan väärän signaalin niin turvapaikanhakijoille kuin ihmissalakuljettajillekin. En tule jatkossa hyväksymään yhtäkään tällaista päätöstä. Keskustan ei pidä olla hallituksessa, joka tekee holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa”, hän sanoo tiedotteessaan.
Kova ulostulo hallituksen sisältä: ”Keskustan ei pidä olla hallituksessa, joka tekee holtitonta maahanmuuttopolitiikkaa
Erkin kommentti: Mikko Kärnä on oikeassa. Keskustan ei pidä olla tällaisessa hallituksessa.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen sähköpotkulautojen turvallisuudesta. Lääkärikansanedustaja Mia Laihon (kok) mukaan sähköpotkulautoja koskevia sääntöjä ja rajoituksia tulisi pohtia tarkemmin niiden yleistyttyä Suomenkin katukuvassa. Laiho jätti hallitukselle myös kirjallisen kysymyksen potkulautojen turvallisuudesta. SUURIN potkulautoihin liittyvä turvallisuusongelma on Laihon mukaan se, että niiden käyttöä koskevat säännöt ovat kaikille hieman epäselvät. Lääkärikansanedustaja ehdottaa sähköpotkulaudoille promillerajaa: ”Tällä hetkellä kulkeminen on holtitonta”

Sisäministeri Maria Ohisalo: Nuorten viesti on ”vavahduttava” – Päättäjien reagoitava ilmastohuoleen
Erkin kommentti: Jutun kommentit ovat parempia kuin itse uutinen. Ohisalo paljastaa asiassa oman järjen käytönsä rajat.

Ulkomaan uutiset

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vieraili eilen perjantaina McAllenin pidätyskeskuksessa Teksasissa, jonne on sijoitettu satoja laittomasti maahan tulleita siirtolaisia. Keskukseen ei ole aiemmin päästetty toimittajia, mutta keskuksen surkeista oloista on kantautunut tietoja ulkomaailmaan.
Keskus on jaettu kahteen osaan, jossa toisessa oli vain miehiä, toisessa perheitä ja yksin olevia lapsia. Miesten osastolla olot vaikuttivat hyvin vaikeilta, paikalla olleet toimittajat kertoivat. Metalliaidoilla suljettuun häkkiin oli ahdettu niin paljon miehiä, etteivät kaikki mahtuneet makuulle yhtä aikaa. Osa joutui nukkumaan paljaalla betonilattialla ilman patjaa tai tyynyä.Varapresidentti Pence tarkasti siirtolaisten pidätyskeskuksen – Metallihäkki täynnä miehiä, vartijat käyttävät hengityssuojia hajun takia

Somalian viranomaisten mukaan hotelli-iskussa Kismayun satamakaupungissa on kuollut 26 ihmistä ja ainakin 56 on loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on somaleiden lisäksi ainakin Kenian, Yhdysvaltojen, Britannian ja Tansanian kansalaisia. Yksi iskussa menehtyneistä on Somalian tulevissa presidentinvaaleissa ehdolla oleva henkilö. Lisäksi ainakin kaksi toimittajaa sekä YK:n työntekijä. Iskussa kuoli myös neljä hyökkääjää, joista yksi oli auton räjäyttänyt itsemurhapommittaja.
Somaliassa tuhoisa isku hotelliin - ainakin 26 kuollut, uhrien joukossa myös presidenttiehdokas, YK:n työntekijä ja kaksi toimittajaa

Talousuutiset

Ahosen mielestä rahat on jaettu jo pitkään epäreilusti, eikä sama meno saa jatkua. Samaa mieltä ovat kaikki Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat, joihin tässä yhteydessä luetaan etelästä Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi sekä lännestä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Jaottelusta erillisiä ovat Uusimaa ja Ahvenanmaa. Näillä maakunnilla menee hyvin, joten ne saavat niin sanottua kehittyvien alueiden rahaa.
ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI sekä Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi puolestaan saavat niin sanottua siirtymäalueiden rahaa. Tämän potin suuruus oli viimeksi 720 miljoonaa euroa. Sen lisäksi valtio lisää jokaisen alueen osuuteen omaa rahoitusta, jonka suuruus vastaa suhdeluvultaan EU-rahaa.Tämän lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomi saavat vielä erillistä pohjoisen harvaan asutun alueen tukea, joka on varmistettu EU:n liittymissopimuksessa.Nyt länsi ja etelä vaativat siirtymäaluerahasta isompaa siivua itselleen. Niiden mielestä rahat pitäisi jakaa suoraan väkiluvun mukaan.
Suurin osa EU:n kehitysmiljardeista menee Itä- ja Pohjois-Suomelle: ”Massiivinen tulonsiirto etelästä ja lännestä”
Erkin kommentti: Tämä rahanjako tapahtuu pääasiassa hyvä-veli-periaatteella. Tämä rahanjako tulee lopettaa kokonaan. Samalla voidaan lopettaa rahanjako organisaatiot.

Urheilu-uutiset

Miia Sillman nappasi Napolin kesäuniversiadeissa kultaa 6209 pisteellä, joka on hänen uusi ennätyksensä. Myöhään perjantaina ratkenneen seitsenottelun toinen oli Burkina Fason Marthe Koala 6121 pisteellä. 24-vuotiaan Sillmanin tulos on kova, sillä yksikään suomalaisnainen ei ole yltänyt kovempaan pistemäärään 2000-luvulla. Kautta aikain tilastossa edellä on vain kolme naista: Satu Ruotsalainen, Tiia Hautala ja Tina Rättyä. Suomen ennätys 6404 on Ruotsalaisen nimissä.
Upeaa! Mia Sillman voitti seitsenottelun kultaa universiadeista – nousi pisteillään kovaan kerhoon: ”Vihdoin jaksoin juosta kasin loppuun asti”

Monacon Timanttiliigan osakilpailun miesten 400 metrillä nähtiin harvinainen tapaus.
Kisan ensimmäinen starttiyritys ammuttiin takaisin USA:n Kahmari Montgomeryn varaslähdön vuoksi, mutta osa kilpailijoista ei kuullut kutsua takaisin ja ehti juosta kovaa pitkän matkan. Pahimmin hämmentyi Barbadoksen Jonathan Jones, joka juoksi koko ratakierroksen täyttä vauhtia maaliin asti ennen kuin tajusi virheensä. Myös Kolumbian Anthony Zambrano ehti pitkälle.Timanttiliigassa sekoiltiin oikein huolella – Antero Mertarantakin ällistyi: ”Voi pojat sentään!”

Jonathan Jones mistakenly runs full 400 meter race in Monaco - IAAF Diamond League 2019

Universiada 2019, Atletismo

Belén Casetta - Medalla Plata - 3000m con obstáculos - Atletismo - Juegos Universitarios Napoli 2019

Tilastokakkonen Aaron Kangas joutui pettymään: mitalihaaveet vaihtuivat pistesijaan – "Vähän kaksijakoinen fiilis"

Maailmalla tapahtuu

Pekka Puska (kesk) sijoitti kevään eurovaalikampanjaansa muhkean potin omaa rahaa. Eikä päässyt euroedustajaksi, vaan jäi varasijalle. Puska palautti tänään perjantaina lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksensa. Sen mukaan Puskan koko vaalibudjetti oli 216 928 euroa, josta lähes kaikki oli omaa rahaa. Ainut ulkopuolinen tuki tuli omalta puolueelta: 3 510 euroa. Pekka Puska pani yli 210 000 euroa vaalibudjettiin omasta taskusta – ei päässyt läpi eurovaaleissa

Apollo 11:n kuulento heinäkuussa 1969 tallentui historiallisiin valokuviin. Tässä niistä parhaita. SE OLI järisyttävä hetki. Ihminen astui ensimmäisen kerran vieraalle taivaankappaleelle 20. heinäkuuta 1969. Kuumoduuli Eaglen lentäjä Edwin ”Buzz” Aldrin kuvaili kokemustaan Kuun pinnalla näin: – Ensimmäiset sanat, jotka tulivat mieleen vaikutelmistani Kuun pinnalla, olivat suurenmoinen autius.
13 ikonista kuvaa: ihminen meni Kuuhun 50 vuotta sitten

Polttoainetta myydään euron litrahintaan puolesta yöstä alkaen aamuseitsemään.
Tuurin Kyläkaupan polttoainetempaus aiheutti valtavan liikenneruuhkan lauantain vastaisena yönä Etelä-Pohjanmaalla.IS:n lukijan lähettämissä kuvissa näkyy pitkä autoletka, joka johtaa Kyläkaupan bensa-aseman automaateille.Kyläkaupan Facebook-sivuilla kerrotaan, että ”Suomen halvinta polttoainetta” myydään euron litrahintaan puolesta yöstä alkaen aamuseitsemään. Myös ostoksille pääsi poikkeuksellisesti jo puolen yön aikaan, sillä lauantaina Kyläkaupan ovet ovat auki 24 tuntia.Taas jonotetaan! Tuurin Kyläkaupan bensatarjous ruuhkautti tien keskellä yötä – ”Suomen halvinta polttoainetta”

Yle Areena

Tartu tiiukasti hanuriin

Tuore dokumentti "Julma maa" kuvaa väkivallan kierrettä, johon Suomi ajautui vuonna 1918. Sisällissodassa pelko ja vihapuhe saivat suomalaiset surmaamaan toisiaan. Dokumentissa sodan julmuus avautuu mm. päiväkirjojen ja harvinaisten valokuvien kertomana. Ohjaus Esko Varho, Ylen Ajankohtaistoimitus. (U)
Julma maa - dokumentti 1918 sisällissodasta (12)

Youtube

Suomen Illuminati - Hallituksen korruptio

KELLUVA TRAKTORI VALTRA

Leo Mannermaa

5 saunasanontaa, jotka vain suomalainen ymmärtää

Mielipiteet

Suomen EU-linja on tavan mukaan ollut lähempänä Saksan kuin Ranskan tulkintoja. Pitääkö linja, kun EU muuttuu entistä ranskalaisemmaksi?
TEORIASSA Euroopan unioni EU on yhtä muuttumaton kuin sen perustaksi likimain kiveen hakatut perussopimukset. Käytännössä EU on kuitenkin alituisessa muutostilassa.Selkeimmin erottuvia suuria käännekohtia EU:n monipolvisella reitillä ovat olleet suotuisien aikojen yhdentymiskehitys ja laajentuminen uusine jäsenmaineen – sekä koettelemusten aikaiset kriisit riitoineen ja erouhkineen.
Hieman vähemmän selkeitä mutta yhtä kaikki EU:n suuriin kehityslinjoihin vaikuttavia käänteitä on aika ajoin koettu suurimpien jäsenmaiden suunnan muutoksista.Yksi tällainen tavallista tuntuvampi valtapoliittinen heilahdus ja EU:n poliittisen painopisteen siirtymä näyttää olevan paraikaa meneillään.
Pääkirjoitus: Entistä ranskalaisempi EU tietää Suomelle huonoa

Kotimaan matkailu

Ulkokalla

Maakalla

Retki Kalajoen Kallaan Kaljaasi Ansiolla

Kaljaasi Ansiolla Maakallaan 31.8.2013

Ulkomaan matkailu

Slovenia Travel Guide | Must Do Travels

SLOVENIA | Top 10 Places

Slovenia

Slovenia (4K)

Musiikki

Irwin Goodman - Riemu ja ratto

Irwin Goodman - Härmäläinen perusjuntti

Irwin Goodman - Mutakuono ja lakupelle

Irwin Goodman - Haistakaa paska koko valtiovalta

Loppukevennykset

Mankeli - Suomalainen mies

Mankeli - Unelmista totta 1

Mankeli - Unelmista totta 2

Mankeli - Unelmista totta (Kausi 2)

Aku Hirviniemen Parhaat 1

Kummeli - Speedy ja saku: biologian tunti

Kuntoilu

BTS (방탄소년단) ft. Halsey - Boy With Luv FULL BODY WORKOUT ROUTINE

15 MIN AB WORKOUT | At Home Ab Shredder

FULL BODY FAT BURN HIIT (NO JUMPING/APARTMENT FRIENDLY) 15 min Workout

Liikunta ja terveys

Verenpaine 139/92, 58 pulssi , Paino 107,4 kg. Jumppa 0 /3530 min, kuntosali 0/ 3540 min, kävely 0//371 km , uinti 0/23900 m, pyöräily 2 /1334 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti