lauantai 27. heinäkuuta 2019

LA 27.07.2019 Kihlakunnan ulosottomies Eveliina Nissilä
oulu.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@tpk.fi ; kirjaamo.um@formin.fi ; kirjaamo@vnk.fi ; kirjaamo@okv.fi ; VKSV@oikeus.fi ; pev@eduskunta.fi , anna-maja.henriksson@eduskunta.fi , raahe.uo@oikeus.fi

Oulun käräjäoikeus

Uudistan esittämäni vaatimuksen ja esitän tässä perustelut asialleni

käräjätuomari Minna Leikas

vaatimus asiassa L19/14048

Pyydän, että Oulun käräjäoikeus keskeyttää ulosoton oikeudenkäynnin ajaksi jo esitettyjen tosiasoiden perusteella.

Pyydän, että oikeudenkäynti keskeytetään rikostutkintojen ajaksi ja poliisin ja syyttäjän on hoidettava omat tehtävänsä perustuslain mukaan ilman aiheetonta viivytystä ja tässä tapauksessa kiireellisesti. Syyttäjän on oltava mukana syytteen laatimisessa.

Jos asioita ei voida ratkaista Suomessa niin pyydän, että Oulun käräjäoikeus siirtää asiat ICC:n eli kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa ja käsittelyyn.

Sähköpostiviesti kihlakunnan ulosottomies Eveliina Nissilälle

Kiitän informaatiosta. Ulosottokaaren 3 luvun 6 §;n mukaan hakemukseen on liitettävä saamistodistus. Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotettavuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyytää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta syystä mahdollista liittää hakemukseen. Velallista on tällöin kuultava ennen täytäntöönpanoa.
Kun maksuvelvollisuus on täytetty, ulosottomiehen hallussa oleva saamistodiste jää ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja on jätetty hakijan haltuun, hakijan on toimitettava se velalliselle, kun velkakirjan määrä on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on toimitettu.

Olen lukuisia kertoja pyytänyt ulosottoviranomaisilta saamistodisteita, mutta en ole niitä saanut. Katson, että ulosottomiehen olisi pitänyt keskeyttää ulosotto, koska hän on tietoinen vakavista rikoksista asioissa ja hänen olisi tullut toimia rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n edellyttämällä tavalla. Koska ulosottoviranomaiset tietävät ja heille on todistettu, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat perintäkelvottomia ja että ne on saatu rikosten avulla aikaan, niin pyydän ulosottoviranomaisia toimittamaan minulle saamistiedot jokaisesta ulosotosta erikseen euromääräisenä vuodesta 1996 lähtien aina tähän päivään saakka ja laskemaan siihen 9 % viivästyskoron ja korkoa korolle menetelmällä. Pyydän tiedot ilman aiheetonta viivästystä 14 vuorokauden kuluessa eli 12.08.2019 mennessä. Pyydän maksamaan rahat tililleni 26.8.2019 mennessä.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskevaan osaratkaisuun
Tämä todistusaineisto oli siis jo valmiina Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä ja aineistoa on säilytettävä 5 vuotta eli vuoteen 2021 saakka. Kävin Ylivieskan käräjäoikeudessa tarkistamassa asian ja huomasin, että todistusainesto oli hävitetty. Tein asiasta rikosilmoituksen Oulun poliisille, mutta Raahen poliisi jätti asian tutkimatta.

Terve Juha
Pääministeri Juha Sipilä ei ole vastannut yhteenkään sähköpostiviestiini ja se on osoitus valtiopetoksesta. Myöskään muut ministerit eivät ole vastanneet minulle. Juha Sipilä on minulle tuttu henkilö ja olemme samaa sukujuurta nykyisestä Kalajoen Raution kylästä. Myöskään pitkäaikainen perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli ei ole vastannut sähköpostiviesteihini vaikka on armeijakaverini. Tämä osoittaa sen, että keskustalais-lestadiolainen hyvä-veli-verkosto on vahvasti mukana rikosten peittelyssä ja rikollisten suojelussa.

Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle
Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään vaikka perustuslaki ja ihmisoikeusopimuksen sitä edellyttävät. Korkein oikeus kuten eivät muutkaan oikeusasteen noudata Suomen perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Perustuslain 15 §:n mukaan minulla on omaisuuden suoja. Ulosottoviranomainen toimii ulosottokaaren perusteella. Perustusslain 106 §:n mukaan Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Koska ulosotto on voimassa, niin rikokset, joista ulosotto johtuu on avoimia eli ne eivät ole vanhentuneet. Lisäksi asiat ovat koko ajan vuodesta 1996 asti olleet keskeytyksestä vireillä, joten ne eivät siitäkään syystä ole vanhenuneet. Lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena, koska valtiopetos ei vanhene koskaan.

Valtiopetos ei vanhene koskaan

Ns. Koviston konklaavi

Jorma Jaakkolan kotisivut

Valtiopetoksen todistusaineistoa löytyy blogikirjoituksistani
TO 25.07.2019 Suomi oikeusvaltioksi

KE 24.07.2019 Pelastaako Unkari ja Puola Suomen takaisin oikeusvaltioksi? Siirretäänkö Suomen asiat Kansainvälisen rikostuomioituimen käsiteltäväksi?

la 27.7.2019 Viktor Orban arvostelee Suomen oikeusjärjestelemää

Suomi nousi viime viikolla otsikoihin Unkarissa, kun valtapuolue Fideszin hallussa oleva suosittu Origo-lehti julkaisi kriittisiä artikkeleita Suomen media- ja oikeusjärjestelmästä. Nyt itse pääministeri Orbán toisti syytökset siitä, ettei Suomi voi vaatia EU-mailta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, koska Suomessa oikeuslaitos on poliittisessa kontrollissa.
”SUOMESSA
ei ole perustuslakituomioistuinta”, Orbán päivitteli. Pääministerin kansainvälinen tiedottaja Zoltán Kovács käänsi tämän puheet englanniksi Twitterissä.
Pääministerin mielestä Suomen instituutiot eivät ole vapaita ja itsenäisiä vaan poliittisessa ohjauksessa. Nyt jo Unkarin pääministerikin kritisoi Suomea puheessaan: ”Tarvitsemme itsehillintää ettemme nauraisi”

Orbánin mukaan sen sijaan Suomen oikeusjärjestelmään on syytä ihmetellä. Hän nosti esiin perustuslakituomioistuimen puuttumisen ja sen, että presidentti nimittää Suomessa tuomarit.
Hänen mukaansa Unkarin on nyt oltava lujana Suomen kanssa. Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista on sitoa EU-tukirahojen saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Unkari on yksi EU:n tukirahojen suurimmista saajamaista.
Unkari vastustaa yritystä sitoa tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Unkari vastustaa Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitetta sitoa EU-tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kommentoi..
Unkarin pääministeri Viktor Orbán arvosteli rajusti Suomea – "Tarvitsemme hyviä hermoja, kun suomalaiset ystävämme arvostelevat meitä oikeusvaltion tilasta"

Tässä on todistus Suomesta oikeusvaltiona
Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Laajempi selvitys valtion rikollisesta toiminnasta ja kidutuksestani on tehty oiekustoimi ja poliisi-blogiini

Olen joutunut kiistatta ihmisoikeusrikoksen kohteeksi, koska minua on kidutettu jo 24 vuoden ajan valtion virkamiesten rikollisen toiminnan johdosta. En ole saanut esteettöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko 24 vuoden aikana. Suomen valtion toiminta on ollut tietoisen rikollista ja se on tapahtunut poliittisen johdon valvonnassa. Kysymys on varmasti valtiopetoksesta ja kiduksesta, mikä on ihmisoikeusrikos sekä siitä, että Suomi ei ole oikeusvaltio.
Olen joutunut kärsimän valtion rikollisen toiminnan johdosta syyttömänä neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdotoman vankeustuomion, lukuisia kunnianloukkaustuomioita, vaikka osa tekjöistä on tunnustanut tekonsa mm. varatuomari Paavo M. Petäjä ja nykyinen varatuomari Asko Keränen. Osa tekijöistä on jo tehnyt lopullisen ratkaisunsa oman käden kautta. Ainoastaan yksi päätekijöistä eli syyttäjä(t) eivät ole tunnustanut tekojaan. Eläkkellä oleva syyttäjä kyllä kykenee vienosti vittuilemaan minulle netin välityksellä ja jatkuvilla häirintäsoitoilla, joihin poliisi ei halua puuttua lukuisista rikosilmoituksistani huolimatta. Olen joutunut olemaan perusteettoman ulosoton kohteena jo 24 vuotta ja yritystoimintani on estetty. Omaisuuteni on ryöstetty valtion rikollisen toiminnan johdosta ja aiheutettu avioero. Olen joutunut olemaan valtion rikollisen toiminnan johdosta useita kertoja laittomasti pidätetttynä ja olen joutunut olemaan maanpaossa Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Kysymys on varmasti kidutusrikoksesta, jossa on keskeisesti mukana myös ulosottoviranomaiset.

Suomi tarvitsee ehdottomasti ja pikaisesti oikeusjärjestelmän ja poliisihallinnon uudistuksen. Meillä ei ole perususlakituomioistuinta kuten muissa maissa. Perustuslakituomioistuin
Me tarvitsemme ainoastaan käräjäoikeudet, hovioikeudet ja perustuslakituomioistuimen. Syyttäjälaitos ja poliisihallinto tulee puhdistaa rikollisesta aineksesta. Nykyisen kaltainen laillisuusvalvonta tulee lopettaa samoinkuin hallinto-oikeudet ja korkein oikeus. Säästyneet varat tulee kohdistaa rikostutkijoiden koulutukseen ja oikeusavustajien määrän ja laadun lisäämiseen.

Vaadin Oulun käräjäoikeutta keskeyttämään ulosotoni oikeudenkäynnin ajaksi ja pyydän oikeudenkäynnin keskeytystä valtakunnansyyttäjän johtamien rikostutkintojen ajaksi ja valtiosyyttäjän virallisen syytteen nostamista varten. Minulla on oikeus oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin ja oikeusavustajaan. Oikeusavustaja ei ole Suomessa ainoastaan terrosristien ja muiden rikollisten etuoikeus vaan se etu kuuluu kaikille suomalaisillekin – myös minulle.

Valtiopetosta osoittaa myös se, että ns. viralliset tiedotusvälineet vaikenevat asioista sekä se, että oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä eivät ole reagoineet asioihin lainkaan.

Kalajoella 27.07.2019

Erkki Aho

Kalajoki

TERVETULOA AKTIIVISELLE LOMALLE KALAJOELLE!

Alueuutiset

Ilmeisesti kuumuus rikkoi perjantaina iltapäivällä Kokkolassa ABC-huoltoaseman terassin lasikaton. Katto hajosi ja putosi alla seisoneiden päälle.
Kolme ihmistä sai pintahaavoja kolmen metrin korkeudesta pudonneista pienistä sirpaleista. Heidät vietiin varmuuden vuoksi tarkastettavaksi sairaalaan.
Kaikkiaan terassin katon alla oli kuusi ihmistä.Helle rikkoi ABC-huoltoaseman terassin lasikaton Kokkolassa – kolme ihmistä sai pieniä haavoja onnettomuudessa

Kokkola kokeilee poikkeuskeinoja hanhien karkottamiseen: lintuja häädetään rannalta koirilla

Kotimaan uutiset

Kyllä siinä varmaan tutkintakynnyksen yli mennään. Siinä on sellaisia aineksia, että jos joku siitä rikosilmoituksen on tehnyt niin poliisin pitää joka tapauksessa tutkia asia”, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen sanoo.
Kyseessä voisi Tolvasen mukaan olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan, koska twiitillään Hussein leimaa kaikki perussuomalaiset ja puolueen kannattajat rasisteiksi.
Onhan se ilman muuta siihen ryhmään kuuluvia solvaava ilmaus, eikä sillä ole mitään muuta tarkoitusta kuin loukata”, Tolvanen sanoo.
Rikosoikeuden professori: Abdirahim ”Husu” Hussein saattoi syyllistyä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen
Erkin kommentti: Kysymyksessä on asianomistajarikos. Väärän tiedon levittäminen. Lisäksi perussuomalaiset on kansanryhmä. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Poliisin on tutkittava asia.

OIKEUSMINISTERI Anna-Maja Henriksson (r) kertoo HS:lle, että vaalirahoituslainsäädännön toimivuutta ja uudistamistarpeita arvioidaan kesälomakauden päätyttyä.Laki on ollut voimassa jonkin aikaa, joten nyt on hyvä tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä on toiminut ja mikä on parantunut”, Henriksson sanoo.Varmasti on myös niin, että laissa on edelleen aukkoja. Pitää käydä läpi, millä tavalla tätä voisi kehittää. Tärkeäähän on se, että jokainen kansanedustaja ja varaedustaja tekee ilmoituksen ja että rahoitus on mahdollisimman läpinäkyvää.”
Oikeusministeri Henriksson: Vaalirahoituslaissa on edelleen aukkoja, ministeriö puuttuu asiaan syksyllä
Erkin kommentti: Tein vaalirahoituksesta kantelun oikeuskanslerille. Kanteluni tavoitteena oli vaalirahoituslain tarkistus ja uudistus. En ole saanut oikeuskanslerilta vastausta kanteluuni. Minun mielestäni ammattiliittojen tuki sdp:lle, vasemmistoliitolle ja vihreille ei ollut ammattiliittojen sääntojen mukaista. Mielestäni vaalitulos saavutettiin rikollisin keinoin eli rikoslain vastaisesti.

Ulkomaan uutiset

Tutkijan havainto Viktor Orbánin Suomi-ryöpytyksestä: ”Hyvin tietoinen provokaatio”

Venäjän presidentin Vladimir Putinin vanhempi tytär Maria Vorontsova on esiintynyt julkisuudessa
(siirryt toiseen palveluun)
ja kertonut sijoittavansa Leningradin alueelle rakennettavaan suureen terveyskeskukseen. Julkisuutta välttelevä Vorontsova kertoi asiasta Venäjän valtiontelevision haastattelussa. Moderni, 20 000 potilaspaikan terveyskeskus kytkeytyy Putinin lähipiiriin tämän pankkiiriystävän Juri Kovalchukin kautta. Kovalchuk omistaa osan terveyskeskuksen pääinvestoijasta vakuutusyhtiö Sogazista, jonka johdosta löytyvät Putinin serkku ja entinen neuvonantaja.
(siirryt toiseen palveluun)
terveyskeskus on Venäjän historian kallein terveysalan investointi ja se tulee maksamaan 40 miljardia ruplaa eli noin 567 miljoonaa euroa.
Julkisuutta välttelevä Putinin vanhempi tytär kertoi investoivansa jättimäiseen terveyskeskukseen Pietarin lähellä

Pääministeri Boris Johnsonin ensimmäiset ministerinimet vahvistavat Johnsonin tärkeintä lupausta: viedä Britannia ulos EU:sta 31. lokakuuta mennessä.
Ei jossitteluja eikä muttia, sanoi Johnson ensimmäisessä puheessaan lehdistölle virka-asunnollaan Downing Street 10:n edessä. Veivaaminen loppuu tähän, hän jatkoi. Viidessä tunnissa Johnson pisti sileäksi Theresa Mayn hallituksen. Kuusi ministeriä erosi ja 11 sai kenkää. Tilalle nousi joukko brexitin ja erokampanjan vahvoja nimiä. Johnson otti henkilökohtaisen vastuun brexitin toteuttamisesta. Hän ampui varoituslaukauksen kaikkia niitä kohti, jotka epäilevät hänen politiikkaansa ja lyövät vetoa Britanniaa vastaan. Veivaaminen loppui – Boris Johnsonin uusi kriisihallitus käy brexit-taistoon

Pohjois-Korea laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen torstaiaamuna, Etelä-Korean puolustusvoimat kertoo. Etelä-Korea vahvisti, että pohjoisesta laukaistut ammukset olivat ohjuksia. Toinen ohjuksista lensi eteläkorealaisten analyysin mukaan 430 kilometrin matkan ja toinen hieman pidemmälle. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea laukaisi ensimmäisen ammuksen kello 5.34 paikallista aikaa ja toisen kello 5.57. Ammukset laukaistiin Wonsanin alueelta Pohjois-Korean itäosasta Japaninmereen. Pohjois-Korea ampui kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen

Espanjassa pääministeri Pedro Sánchezin hallitus on hävinnyt luottamusäänestyksen. Espanjaa uhkaavat nyt neljännet vaalit neljässä vuodessa. Ne järjestettäisiin marraskuussa. Tosin vielä syyskuussa, kaksi kuukautta tänään järjestetyn äänestyksen jälkeen, Sánchezilla on mahdollisuus yrittää saada aikaan hallitus. Espanjan hallitus ei saanut luottamusta – maa on ollut ilman hallitusta huhtikuusta asti

Protestoijat vaativat reiluja paikallisvaaleja.Moscow Timesin tietojen mukaan Moskovassa pidätettyjen mielenosoittajien määrä olisi noussut jo yli 300:n. Lehti viittaa poliisin toimintaa tarkkailevan OVD-Info-järjestön tietoihin, joiden mukaan pidätettyjä oli iltapäivällä jopa 315. Yli 300 mielenosoittajaa pidätetty Moskovassa – vapaita vaaleja vaatineet poliisin kourissa

Talousuutiset

Ruotsi ja Norja kiihdyttävät Suomen ohi kaupunkien bussiliikenteen sähköistämisessä. Ruotsin isoista kaupungeista Göteborgissa liikenteeseen tulee ensi vuonna
(siirryt toiseen palveluun)
160 sähköbussia ja Tukholma edellyttää pian liikenteensä kilpailutuksessa 200 sähköbussin tuloa. Pohjoisempana Uumajan liikenteeseen tilattiin viime vuonna 25 sähköbussia. Norjassa Oslo vaatii tänä vuonna niitä liikenteeseen 70.
Sähköbussit mullistavat paikallisliikennettä nopeasti Ruotsissa ja monissa muissa maissa – Suomessa jumituttiin testausvaiheeseen

KAIVOS- ja metalliyhtiö Terrafame teki toisella vuosineljänneksellä lähes 19 miljoonan euron verran tappiota, yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan. Samaan aikaan edellisvuonna yhtiö teki voittoa 3,4 miljoonaa euroa.
Kaivos- ja metalliyhtiö Terrafame teki lähes 19 miljoonan euron tappiot

Urheilu-uutiset

Vuonna 1968 keihäänheiton olympiahopeaa voittanut Jorma Kinnunen on kuollut 77 vuoden iässä. Asian vahvisti Iltalehdelle Jorman poika Kimmo Kinnunen.
– Eilen nukkui ikiuneen, Kimmo Kinnunen kertoi.
Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lehden mukaan Kinnunen kuoli pitkäaikaiseen sairauteen. Kinnusen palkintokaapista löytyy olympiahopean lisäksi muun muassa viisi SM-kultaa. Vuonna 1969 Kinnunen heitti Tampereella maailmanennätyksen 92,70. Jorma Kinnusen pojat Kimmo ja Jarkko ovat myös menestyneet keihäänheitossa.Kimmo Kinnunen voitti MM-kultaa 1991 ja MM-hopeaa 1993. Jarkko Kinnunen puolestaan nappasi EM-hopeaa alle 20-vuotiaiden kisoissa.Keihäslegenda Jorma Kinnunen on kuollut - ”Nukkui ikiuneen”

Äänekosken pikkujättiläinen Jorma Kinnunen menehtyi torstaina pitkäaikaisen sairauden murtamana 77-vuotiaana, kertoi Ilta-Sanomat perjantaina.
(siirryt toiseen palveluun)
Hän eli hyvinkin puolivuosisataa mukana suomalaisen keihäänheiton ilon ja surun hetkiä. Itse Kinnunen heitti urallaan kolmasti yli maailmanennätyksen, kerran hyväksytysti. Olympiahopeaa on muistona Meksikon kisoista 1968. Suorapuheinen Jorma Kinnunen kertoi kaiken urastaan kahdeksan vuotta sitten – kuuntele haastattelu suomalaisen keihäslegendan nuoruusmaisemista

Olympiavoittaja Ryan Crouser voitti kuulantyönnön USA:n mestaruuden hirmutyönnöllä 22,62. Historiallisen tasokkaassa kilpailussa kolme heittäjää työnsi yli 22 metrin.
Ryan Crouser juhli perjantaina Yhdysvaltojen kansallisten mestaruuskilpailujen kuulamestaruutta käsittämättömän kovatasoisen kilpailun jälkeen. Crouser voitti kilpailun tuloksella 22,62, ja päälle 22 metrin työnsivät myös Joe Kovacs (22,31) ja Darrell Hill (22,11). Neljänneksi jäänyt Jon Jones työnsi 21,40 ja kisan vitonen Josh Awotunde sai parhaaksi tuloksekseen 20,97.Poskettoman kuulakisan tulosluettelo salpaa hengen – asiantuntija päivittelee: ”Ei löydy montaa kautta maailmanhistorian”

Maailmalla tapahtuu

Suomeen tulleesta kultasakaalista on ehtinyt kehkeytyä poliittinen riita. Suomen ensimmäinen varmistettu kultasakaalihavainto tehtiin eilen torstaina.
Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Euroopassa ja siten myös Suomessa tavattava kultasakaalin alalaji on tarkemmin ottaen euroopansakaali, joka mahdollisesti saatetaan vielä luokitella omaksi lajikseen.Kiista koskee sitä, onko kyseinen sakaali vieraslajin edustaja vai ei. Keskustan eduskuntaryhmä on linjannut, että kyseessä on vieraslaji ja kyseinen yksilö pitäisi poistaa.Kultasakaalista repesi riita – Nyt niittaa ministeriö: ”Tappaminen on kielletty”


Yle Areena

Suuri osa pareista tapaa netissä, mutta haluaisi tavata jossakin muualla. Vieraina johtava asiantuntija Heli Vaaranen Väestöliitosta sekä rakkauden etsimisestä dokumenttiprojektin tehnyt stand up -koomikko Jani Salo. Miten Suomi suhtautuu Unkarin popagandavyörytykseen ja vallanvaihtoon Britanniassa? Haastattelussa ulkoministeri Pekka Haavisto. Juontajana Heikki Ali-Hokka. #yleastudio
Mistä rakkaus löytyy?

Suomen EU-puheenjohtajuus osuu arvaamattomaan aikaan. Keskustelemassa Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja tutkija Antti Ronkainen. Taksilaki uudistui vuosi sitten. Paraniko kilpailu ja alenivatko hinnat? Vieraina Timo Koskinen Taksiliitosta sekä Arto Peisa Menevä-taksiyhtiöstä Juontajana Annika Damström. #yleastudio

Eurooppa-politiikassa kuhisee


la 27.7.2019


Youtube

KorkkiTV: Boris, Vladimir ja Haaviston tyhjä kalenteri

Kuumaa kesähellettä – ensi viikolla kylmempää

Karjalan kurssit järjestetään Kalevalassa

Meijän toimittajat yhtytäh Berega festivualih

Viestit-Karjala ☆ Uutiset

Karjalan Rahvahan Liitto piti «Pakajatko šie karjalakši» -aktijon

Karjalan kielen kurssit Vuokkiniemellä / Курсы карельского

Petroskoin koulu 34 järjesti suomen kielen päivän oppilaitoksen 30 -vuotispäivän merkeissä

Ledokol hyväntekeväisyysturnaus

Suomen historia animoituna


Mielipiteet

Jos ihmisille järjestetään työpaikkoja verovaroin, se lisää veroista maksettavia menoja. Jos ihmiset työllistyvät yksityisiin yrityksiin ilman verovaroja, se lisää verotuloja. Kun valtio elää jo nyt velaksi, tuntuisi järkevämmältä politiikalta edistää yksityisten työpaikkojen syntymistä. Rinteen hallitus ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän niinkään yksinkertaista asiaa. Viimeaikaiset ulostulot ovat ikävä kyllä kovasti keskittyneet vain siihen, minne kaikkialle voitaisiin ja olisi kivaa palkata verovaroin lisää ihmisiä.
Miksi hallitus ei tavoittele työpaikkojen kasvua?

Ilta-Sanomat julkaisi Teuvo Hakkaraisen ensimmäisen EU-parlamentissa pitämän puheen kokonaisuudessaan, viimeistä lausetta lukuunottamatta. Juttua mainostettiin myös myyntijulisteessa eli lööpissä näkyvästi.
Onnittelut Teuvo Hakkaraiselle

Euroopan keskuspankki (EKP) on keksinyt Sammon. Sillä on vähän tekemistä Björn Wahlroosin keksimän Sammon kanssa. EKP:n Sampo on luonut tyhjästä biljoonia euroja, kun taas Wahlroosin Sampo liikuttelee vain muutamia kymmeniä miljardeja.
Euroopan poliitikot kykenevät vain erittäin pienessä mitassa päättämään EU:n rahapolitiikasta. Siihen EKP:llä on monopoli. Jotain ne saavat kuitenkin päättää, ja se, mitä ne saavat päättää, on pankin pääjohtaja.
Jos joku piti valita EKP:n johtoon, ranskalainen Christine Lagarde oli hyvä valinta, vaikka takuuta en hänen tulevasta toiminnastaan aio antaa. Hän on kova luu, joka teki minuun vaikutuksen esittämällä, että banksterit (yksityisten suurten pankkien vastuuhenkilöt) pitäisi myös tuomita sakkoihin silloin kun heidän pankkinsa tuomitaan sakkoihin laittomasta toiminnasta. Nyt he ottavat yhtiöistään itselleen jättiläisbonukset samaan aikaan kun heidän pankeillaan maksatetaan jättiläissakkoja (Kahdeksan vuoden aikana kaikkien pankkisakkojen yhteenlaskettu määrä on noin 400 000 000 000 dollaria!) Missään talouslehdessä ei kommentoitu Lagardin ehdotusta ja se vaiettiin kuoliaaksi. (Käytän tilaisuutta hyväkseni kertomalla, että vaiettiinhan Suomessa 100 % maan parhaiden asiantuntijoiden kirjoittamasta Nato-kirjasta ”Vakaus vaakalaudalla”. Into 2017). Vaikeneminen tappaa.
Kupla puhkeaa, oletko valmis?

Kotimaan matkailu

Hellepäivä Kalajoen Hiekkasärkillä

Pakka Beach Games 2017

Seikkailupuisto pakka

Kalajoki X-Games 2016 - Seikkailupuisto Pakka

Ulkomaan matkailu

Zante Sun Resort, Zakynthos Greece

Zakynthos - the Ionian flower | Islands of Greece

Around The Zakynthos in One Day - Tour 2018 Zante, Greece

Musiikki

Yuja Wang plays "Flight of the Bumblebee" [HD]

Stravinsky Petrushka - Yuja Wang

Bizet/Horowitz Carmen Variations


Loppukevennykset

Äiti lupas keskustaa
Suolikaasun analysoija

Vanhus muistelee | Nenäpäivä 2014

MM-kultavalmentaja Curt Lindström ei voi ymmärtää, miksi hänen thaimaalainen avopuolisonsa ei saa oleskelulupaa Ruotsiin. Curt Lindström avautui Expressen-lehdelle, kuinka häntä harmittaa Ruotsin maahanmuuttoviranomaisen päätös evätä hänen thaimaalaisen avopuolisonsa Wannarotin oleskelulupahakemus.– Ei tässä ole mitään järkeä. Hän on nyt Ruotsissa, mutta joutuu palaamaan takaisin 2. elokuuta, Lindström sanoi.Ruotsin viranomaiset tiukkana – ”Kulta-Curre” Lindströmin 38 vuotta nuorempi thaipuoliso joutuu lähtemään maasta

Kuntoilu

Total Body Tone Up!

The Best Ab Workout to Tighten and Tone Your Waistline!

5 Minute Total Body Beginner Kettlebell Workout

Liikunta ja terveys

Verenpaine 143/84, 61 pulssi , Paino 109,0 kg. Jumppa 0 /3670 min, kuntosali 0 / 3900 min, kävely 0 / 371 km , uinti 1000 / 30600 m, pyöräily 20/1608 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti