tiistai 30. heinäkuuta 2019

TI 30.07.2019 Veisaavatko Ylen toimittajat Suvi Turtiainen ja Pirjo Auvinen väärää virttä ja nuotin vierestä?


YLE:n toimittaja Suvi Turtiainen

From: Erkki Aho
Sent: Monday, July 29, 2019 11:18 PM
To: pirjo.auvinen@yle.fi ; suvi.turtiainen@yle.fi
Subject: Pyyydän oikaisua juttuihinne - Suomi ei todellisuudessa ole oikeusvaltio

Erilaiset EU-linjaukset ovat nyt nostaneet Suomen otsikoihin Unkarissa. Hallitusta lähellä oleva Origo-verkkolehti ihmetteli sitä, miksi Unkarin oikeusvaltio on nostettu tikun nokkaan. Lehden mukaan itse asiassa Suomen oikeusjärjestelmää pitäisi ihmetellä. Mistä Orbánin hyökkäys Suomea vastaan johtuu? Yle selvitti asiaa Unkarin poliittisen eliitin kesäpäivillä


Valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen mielestä Unkarin pääministeri Viktor Orban on hakoteillä arvostellessaan Suomen oikeusjärjestelmää. Unkarin arvostelu parhaillaan EU-puheenjohtajamaana toimivaa Suomea kohtaan kiihtyy.
Viikonloppuna arvostelijoiden joukkoon liittyi Unkarin pääministeri Viktor Orban.
Orbanin mielestä Suomen ei pitäisi ruveta mestaroimaan oikeusvaltioperiaatteista, koska ne eivät Suomessakaan toteudu.
Erityisenä pilkan aiheena Orban piti sitä, ettei Suomessa ole valtiosääntötuomioistuinta. Orban arvosteli Suomea myös siitä, että presidentti nimittää tuomarit.
Orban puhui viikonvaihteessa tuhansille Tusványos-festivaalille kokoontuneille kuulijoille Romanian unkarilaisalueella Transsilvaniassa.
Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen mielestäOrbanin kritiikille ei ole perusteita.
Ei perustuslakituomioistuin ole oikeusvaltion tae, Ojanen sanoo.
Ojasen mukaan Suomen oikeusjärjestelmä noudattelee pohjoismaista mallia, johon ei kuulu erillistä perustuslakituomioistuinta.
Professori Tuomas Ojanen Unkarin kritiikistä: Valtiosääntötuomiostuin ei ole oikeusvaltion tae, monissa muissakaan länsivaltioissa sitä ei ole
Erkin kommentti: Professori Tuomas Ojanen on jäävi antamaan lausuntoja asiassa, koska hän on perustuslakivaliokunnan eniten käyttämän asiantutija. Hän ei halua kaataa leipäpuutaan.
Vuoden 2015 alkaneen eduskuntakauden osalta (kesään 2018 saakka) valiokunnan eniten käytetyimmät asiantuntijat olivat professorit Tuomas Ojanen, Juha Lavapuro, Olli Mäenpää, Veli-Pekka Viljanen ja Mikael Hidén.
Ojasen lausunto on muutenkin niin sisältä, syvältä ja pimiästä kuin olla voi. On käsittämätöntä, ettei Ylen toimittaja näe Ojasen jääviyttä asiassa.

Ylen toimittajat Suvi Turtiainen ja Pirjo Auvinen, te annatte jutuissanne täysin väärän kuvan Suomesta oikeusvaltiona. Suomessa tehtiin 1990-luvun laman yhteydessä valtiopetos salaiseksi julistetussa ns. Koiviston konklaavissa. Pankit päätettiin pelastaa ja maksajiksi valittiin markkinoilta poistettavat yritykset ja niiden omistajat. Markkinoilta poistettiin 48 000 yritystä, 500 000 ihmistä menetti työpaikkansa, yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui ja 11 500 ihmistä teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Kyysmyksessä oli omaisuuden ryöstö ja kansanmurha. Toimialarationalisoinnista eli yritysten markkinoilta poistamisesta päätettiin 100 vuodeksi salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa, mikä tehtiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken. Rikosten peittelemiseksi tehtiin Aktvi Hansa-kauppa. Tarkemmin asioista Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Professori Erkki Aurejärvi kertoo totuuden Suomen oikeuslaitoksen tilasta.

Suomen Oikeuslaitoksen Surkea Taso. Kuuntele Ja Hämmästy! Emeritus Professori Erkki Aurejärvi

Suomessa on tapahtunut 1990-luvun laman yhteydessä valtiopetos eli salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi, jossa päätettiin pelastaa pankit. Silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa rikkoen perustuslakia. Kysymyksessä oli valtiopetos mikä ei vanhene koskaan. Valtiopetokseen liittyy 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, jonka Esko Ahon hallitus ja neljä ostajapankkia sopivat. Sen perusteella Suomesta poistettiin markkinoilta 48 000 yritystä, 500 000 ihmistä joutui työttömäksi ja yli 280 000 ihmistä ylivelkaantui. Lisäksi 11 500 ihmistä teki itsemurhan pankkikriisin tukalassa tilanteessa vuoden 1997 lppuun mennessä. Kysymyksessä on omaisuuden ryöstö ja kansanmurha. Rikosten peittelemiseksi tehtiin Aktiv Hansa kauppa.

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 28, 2019 2:28 PM
To: matti.vanhanen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi
Subject: eduskunta kiireellisesti koolle

Eduskunnan puhemiehille

Suomi ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta eikä ole selvitetty 1990-laman asioita ja valtiopetosta. Suomi voi menettää EU-rahoitusta tämän takia, sillä uskon, että Unkari ei anna asiassa periksi. Rinteen hallituksen muodostajat olivat tietoisia Suomen oikeusvaltiotilanteesta mutta eivät puuttuneet asiaan. Nyt eduskunnan puheenmiehen Matti Vanhasen on kutsuttava eduskunta kiireesti koolle ja Rinteen hallituksen on erottava. On pidettävä uudet eduskuntavaalit ja on perustettava perustuslakituomioistuin ja totuuskomissio.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa on. Perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuin . Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission, mikä selvittää 1990-luvun pankkikriisin tapahtumat sekä valtiopetos

Pankkikriisistä tarkemmin http://pankkikriisi.blogspot.com/
ja oikeuslaitos ja poliisiblogissani
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ sekä velallisten Tuki ry:n


Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon.

Erkki Aho

Katson, että journalistiset ohjeet koskevat myös YLEäja sen toimittajia Suvi Turtiaista ja Pirjo Auvista. Pyydän oikaisua juttuunne ja tarkempaa perehtymistä asioihin sekä totuuden kertomista.

Johdanto

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.
Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.
Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.

Ammatillinen asema

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.
3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.
5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.
6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
 
Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen
 
8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 
9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.
10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. 
14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.
15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.
16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.
18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.
19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

Virheen korjaus ja oma kannanotto

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 
21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.
22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.
23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.
25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.
Yksityinen ja julkinen

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.
29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.
30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.
31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.
32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.
33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.
34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.
35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.
 
Ohjeet on hyväksytty Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 4.11.2013. Ne astuvat voimaan 1.1.2014.

Liite:
Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla
Tämä liite on laadittu Journalistin ohjeiden täydennykseksi. Liitteen painoarvo ja velvoittavuus ovat samanlaisia kuin Journalistin ohjeilla. Liite sitoo kaikkia Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöjen jäseniä ja muita perussopimuksen allekirjoittajia. Liite ja muutokset siihen vahvistetaan Journalistin ohjeiden tavoin yksimielisesti JSN:n kannatusyhdistyksessä.

Liitteen erityisluonteella halutaan korostaa eroa Journalistin ohjeisiin, jotka koskevat toimituksellista sisältöä. Sillä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa. Liite koskee yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineiden ylläpitämillä verkkosivuilla. Sitä ei pidetä toimituksellisena aineistona.

Neuvosto ja puheenjohtaja  voivat käsitellä  toimituksen  toimintaa  yleisön  tuottamaa  aineistoa  sisältävien verkkopalstojen ylläpitäjänä vain niiltä osin, onko toimitus noudattanut liitteen periaatteita. Liitteen periaatteita sovellettaessa ennakko- ja jälkimoderoituja yleisön verkkopalstoja käsitellään samanarvoisesti.

Liitteeseen on päädytty myös tarkoituksenmukaisuussyistä. Journalistin ohjeita on uudistettu 6-13 vuoden välein. Verkkomaailma muuttuu ja kehittyy erittäin nopeasti. Liitettä voidaan sen erityisluonteen vuoksi muuttaa avaamatta Journalistin ohjeita.

1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.

2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

3. Lapsille ja nuorille suunnattuja verkkopalstoja on valvottava erityisen huolellisesti.

4. Yleisölle on varattava mahdollisuus ilmoittaa toimitukselle asiattomasta sisällöstä niin, että ilmoittaja saa siitä vahvistuksen.

5. Yleisölle varattujen palstojen ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä tiedotusvälineiden
verkkosivuilla.

Liite hyväksytty JSN:n kannatusyhdistyksen kokouksessa 5.9.2011.
Liite tulee voimaan 1.10.2011, paitsi kohta 4, joka tulee voimaan viimeistään 1.12.2011.

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Saatatte hämmästyä, sillä Suomi ei taida olla oikeusvaltio?

Entinen KKO:n presidentti Pauliine Koskelo:

KKO:n presidentti: Tuomioistuimet eivät ole täysin riippumattomia
Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon mielestä napanuora oikeusministeriön budjettivallan ja lainkäytön välillä pitäisi katkaista nyt, kun oikeusjärjestelmää remontoidaan.
Tuomioistuimet eivät ole Suomessa täysin riippumattomia, vaikka joku niin ehkä luulee.
Poliittisesti johdettu oikeusministeriö jakaa voimavarat sekä tuomioistuinten välillä että yksittäisissä isoissa oikeusjutuissa. Rakenteellinen riippuvuus saattaa heijastua jopa yksittäisiin ratkaisuihin.
- Siinä on vaaran lähteitä, jos hallitusvallalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä tuomioistuin saa enemmän tai vähemmän resursseja. Ja se kärjistyy tietysti silloin, jos on kysymys sen ratkaisemisesta, voidaanko jollekin yksittäiselle jutulle turvata asianmukainen käsittely resurssien puitteissa, korkeimman oikeuden presidentti muotoilee Yle Uutisten haastattelussa.
Oikeusministeriö jakaa nyt vähäiset resurssit järjettömästi, sillä osa tuomioistuimista on tukahtua juttujensa alle.
Isot oikeusjutut vaativat lisäresursseja, kuten määräaikaisia tuomareita. Resurssien määrä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin asiat ehditään käsitellä.
- Sitten pitää turvautua tilapäisiin resursseihin, ja ne ovat jälleen oikeusministeriön käsissä.
Voi perustellusti kysyä, toteutuuko oikeus varmasti, jos kyseessä on valtiolle tai poliitikoille epämukava oikeusjuttu. Koskelo huomauttaa, että tuomioistuinten pitäisi tehdä myös valtion edun vastaisia ratkaisuja silloin, kun laillisuus sitä edellyttää.
Tuomioistuinvirasto jakamaan voimavaroja
Korkeimman oikeuden presidentillä on riippumattomuusongelmaan ratkaisu: tuomioistuinvirasto, joka jakaisi itsenäisesti sille annetut resurssit. Resurssien kehyksistä päätettäisiin poliittisesti, kuten tähänkin saakka.
Tuomioistuinviraston perustaminen on ollut esillä aiemminkin. Viimeksi sitä esitti oikeusministeriön asettama neuvottelukunta, johon Koskelokin kuului, vajaat kaksi viikkoa sitten.
Neuvottelukunta ei ollut yksimielinen. Arvostelijoiden mukaan virasto aiheuttaisi kustannuksia, muttei toisi hyötyjä.
Nyt koetellaan valtiovallan todellinen sitoutuminen oikeusvaltioon.
Koskelo on toista mieltä: oikeusministeriö jakaa nyt vähäiset resurssit järjettömästi, sillä osa tuomioistuimista on tukahtua juttujensa alle.
- En usko, että ammattimaisesti hoidettu hallinto päätyisi tämmöiseen tilanteeseen, jossa pahin resurssiahdinko on juuri täällä isommissa, vaikeimman kuorman alla olevissa yksiköissä.
- Siellä on paitsi periaatteellisia ongelmia, myö heikko kapasiteetti, joka johtaa siihen, että hoidellaan päälle kaatuvia asioita. Linjakkuus puuttuu, Koskelo moittii oikeusministeriötä.
"Täyskatastrofi uhkaa"
Oikeuslaitos on jo velvoitettu säästämään vuosittain miljoonia euroa. Koskelon mielestä oikeusturvan takaaminen vaatii järjestelmän täysremonttia. Esimerkiksi yleis- ja hallintotuomioistuinlinjat pitäisi yhdistää.
Jos tämän luokan säästöjä otetaan vain henkilöstöstä, niin se on täyskatastrofi.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori vastustaa ajatusta linjojen yhdistämisestä.
- Luulen, että sitä ei ole ehkä riittävästi mietitty. Helpostihan käy niin, että asioita ajatellaan reviirien kannalta, Pauliine Koskelo sanoo.
Jos rakenteisiin ei kosketa, säästöt joudutaan ottamaan henkilöstöstä. Sen seurauksena tuomioistuimet alkavat suoltaa entistä huonompia ratkaisuja, Koskelo ennakoi.
- Jos tämän luokan säästöjä otetaan vain henkilöstöstä, joka tekee ydintyötä, ja mihinkään muuhun ei kajota, niin se on täyskatastrofi.
Koskelo vaatii maan hallitukselta selkeitä tavoitteita käynnissä olevalle uudistukselle.
Esimerkiksi tuomioistuinten tehtävät pitää täsmentää ennen kuin niiden lukumäärästä voidaan päättää.
  • Nyt koetellaan valtiovallan todellinen sitoutuminen oikeusvaltioon, Koskelo haastaa hallitusta.

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, July 30, 2019 8:57 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; VKSV@oikeus.fi ; ulla.appelsin@iltasanomat.fi ; suvi.turtiainen@yle.fi
Subject: asia L19/14048


Oulun käräjäoikeus käräjätuomari Minna Leikas asia L19/14048 , valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

Valtiopetosasia on osa kokonaisuutta asiassani L19/14048. Vaadin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista tutkimaan valtiopetosasian seuraavien tietojen ja linkkien perusteella jotta asia voidaan käsitellä Oulun käräjäoikeudessa. Pyydän kiireellista tutkintaa asiassa:
Valtiopetos on tosiasia nettikirja
http://valtuustoaloite.blogspot.com/ ja tämän blogin kaksi muuta kirjoitusta.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 28, 2019 2:28 PM
To: matti.vanhanen@eduskunta.fi ; tuula.haatainen@eduskunta.fi ; juho.eerola@eduskunta.fi
Subject: eduskunta kiireellisesti koolle

Eduskunnan puhemiehille

Suomi ei noudata oikeusvaltioperiaatetta. Meillä ei ole perustuslakituomioistuinta eikä ole selvitetty 1990-laman asioita ja valtiopetosta. Suomi voi menettää EU-rahoitusta tämän takia, sillä uskon, että Unkari ei anna asiassa periksi. Rinteen hallituksen muodostajat olivat tietoisia Suomen oikeusvaltiotilanteesta mutta eivät puuttuneet asiaan. Nyt eduskunnan puheenmiehen Matti Vanhasen on kutsuttava eduskunta kiireesti koolle ja Rinteen hallituksen on erottava. On pidettävä uudet eduskuntavaalit ja on perustettava perustuslakituomioistuin ja totuuskomissio.
Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa on. Perustuslakituomioistuin

Perustuslakituomioistuin . Suomi tarvitsee perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission, mikä selvittää 1990-luvun pankkikriisin tapahtumat sekä valtiopetos

Pankkikriisistä tarkemmin http://pankkikriisi.blogspot.com/
ja oikeuslaitos ja poliisiblogissani http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ sekä velallisten Tuki ry:n


Suomi on palautettava oikeusvaltioiden joukkoon.

Erkki Aho

Oma asiani liittyy valtiopetokseen siten, että PR-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy olivat markkinoilta poistettuja yrityksiä SSP-sopimuksen ja Suomen valtion sopimuksen perusteella. Rikollisille on annettu syytesuoja, koska edelleenkin syyttäjä Sulo Heiskari, asianajaja Antti Latola ja varatuomri Asko Keränen sekä poliisi Raimo Ollilla ovat vapaalla jalalla. Rikokset eivät ole vanhentuneita, koska ulosotto on edelleenkin voimassa, asia on ollut keskeytyksettä vireilla 24 vuotta, rikostutkintapyynnöt on tehty ajoisa ja valtiopetos on todistusaineistona.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Poliitikot ja vastuulliset ministerit eivät reagoi asioihin, eikä myöskään poliisi tutki, syyttäjä ei syytä, oikeus ei ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Kysymys on siis kiistatta perimmiltään valtiopetoksesta ja ylhäältä johdetusta rikollisuudesta, jota tiedotusvälineet suojelevat. Siksi otan tähän esimerkkinä tämänpäivän Iltasanomien päätoimittajan kirjoituksen.

Suomi teki oikein ottaessaan esille tukirahojen sitomisen EU:n keskeisten arvojen noudattamiseen. PÄÄMINISTERI Viktor Orbán liittyi lauantaina ensimmäistä kertaa voimakkaaseen arvostelukampanjaan, jota Unkari on viime viikkoina käynyt Suomea vastaan. Kritiikki alkoi pian Suomen otettua vastaan EU-puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta. Tusványos-politiikkafestivaaleilla Romanian Transilvaniassa esiintynyt Orbán sanoi, että unkarilaisten on ”vaikea pidätellä nauruaan” Suomen arvostellessa Unkarin oikeusvaltiokehitystä. Orbánin mukaan Suomen oikeusjärjestelmä on ongelmallinen, mutta Unkarissa ongelmia ei ole. Orbánia ennen valtiosihteeri Zoltán Kovács ja hallituksen kontrolloima Origo-lehti ovat nostaneet Suomen ”ongelmiksi” muun muassa perustuslakituomioistuimen puuttumisen ja median omistuksen keskittymisen ”liberaaleille” toimijoille.
PERUSTEETTOMAN mustamaalauksen syynä on Suomen tavoite sitoa Euroopan unionin tukirahoitus oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Nykyisten rahoitussääntöjen nojalla se ei käy, mutta sääntömuutos on mahdollinen EU:n seuraavasta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä sovittaessa. Budjettineuvotteluja käydään parhaillaan, ja Unkari yrittää torjua sääntömuutokset. Sitä tukee toinen ongelmavaltio Puola.
Pääkirjoitus: EU:n ei pidä antaa periksi Unkarille – oikeusvaltioperiaate on unionin peruskiviä
Erkin kommentti: Kysymyksessä ei ole perusteeton mustamaalaus vaan totuuden kertominen.

Kalajoki 30.07.2019

Erkki Aho

Kalajoki

Ensi sunnuntaina 4.8. järjestettäville Rahjan Kalajuhlille juhlapuhujaksi saapuu toimittaja ja tv-persoona, erityisesti Uutisvuodon ylituomarina tunnettu Baba Lybeck. Lybeck vietti lapsena kesiä Rahjan saaristossa, Maa- ja Ulkokallassa, ja oli teininä kesätöissä Päiviö Rahjan Kalla-laivoilla. Myös hänen isovanhempansa, kirjailija Tito Colliander ja kuvataiteilija Ina Colliander asuivat noin vuoden sota-aikana Kalajoella, Hilman hotellissa.
Toimittaja Baba Lybeck saapuu juhlapuhujaksi Rahjan Kalajuhlille

Alueuutiset

POLIISI on selvittänyt Ylivieska–Iisalmi-radan junaraiteille heinäkuun puolessa välissä kasattujen kivien tapauksen, tiedottaa Oulun poliisi.
Asialla oli kolme noin kymmenvuotiasta lasta, jotka olivat käyneet kasaamassa kiviä junaraiteille Ylivieskan Raudaskylässä kahtena päivänä.
JUNARADAN ylikäytävälle oli kasattu kiviä muutaman metrin matkalle. Ylivieskan poliisi sai asiasta ilmoituksia useana päivänä, ja silminnäkijöiden mukaan tekijät olivat pieniä lapsia. Lapset ovat myöntäneet teot. Poliisi on puhuttanut lapset ja tehnyt heistä lasten­suojelu­ilmoitukset.Kymmenvuotiaat lapset kasasivat kiviä juna­raiteille Ylivieskassa

Kotimaan uutiset


PERUSSUOMALAISTEN kannatus on kasvanut jälleen HS:n gallupissa. Vastaavasti Sdp:n, kokoomuksen ja keskustan kannatus on hieman pienentynyt.
TNS Kantarin toteuttaman gallupin perusteella perussuomalaisia äänestäisi nyt 20,7 prosenttia suomalaisista eli 1,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime kesäkuussa. Puolue jatkaa Suomen selvästi kannatetuimpana poliittisena puolueena.
Kokoomuksen kannatus on toiseksi suurin, 16,7 prosenttia. Sdp:tä äänestäisi melkein yhtä moni, 16,5 prosenttia. Vihreät on neljänneksi suosituin puolue 14 prosentin kannatuksellaan. Keskustaa äänestäisi 12,2 prosenttia suomalaisista.
Perussuomalaisten kannatus kasvoi jälleen: ”Vastaavaa ei ole viime aikoina nähty”, arvioi tutkija
Erkin kommentti: Keskustan kannatus jatkaa edelleen laskuaan. Kun kansalle selviää Esko Ahon hallituksen SSP-sopimuksen salat sekä Matti Vanhasen vaalirahakohut, joista on keskustan entinen puoluesihteeti Jarmo Kohronen kirjoittanut kirjan Maan tapa

ja lisäksi Juha Sipilän ja Anne Berenerin aikaansannokset edellisellä halliituskaudella niin keskustan kannatus voi seuraavassa gallupissa lähennellä 10 %:a.

RIKOKSISTA EPÄILTY mies on julkisten osoitetietojen mukaan muuttanut Laajasalossa sijaitsevaan asuntoonsa vuonna 2005. Ennen tätä miehestä ei löydy osoitetietoja Suomesta.IS:n tietojen mukaan mies on työskennellyt työharjoittelijana ääni- ja valotekniikan parissa Helsingissä useita vuosia sitten.Rikoksista epäilty mies kertoo verkkosivuillaan omaavansa myös pitkän työhistorian Ranskassa. Käräjäoikeuden asiakirjan mukaan mies on käyttänyt oikeudessa ranskankielen tulkkia.Miehen verkkosivujen mukaan hän olisi työskennellyt Ranskassa muun muassa ohjelmoinnin ja myynnin parissa. Lisäksi mies kertoo harrastavansa musiikkia. Tämä tiedetään lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista epäillystä ”Enosta” – rikokset jatkuivat joidenkin uhrien kohdalla vuosia
Erkin kommentti: Enosta yritettiin tehdä suomalaista, mutta sitten viimein kerrottiin totuus Mohamedista.

HELSINGIN käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Arabianrannan henkirikoksesta, joka tapahtui viime jouluaattona. Lue lisää: Miestä epäillään alakouluikäisen pojan murhasta Helsingin Arabianrannassa – asukkaat kokoontuivat hiljaiseen hetkeen
Uhri oli 7-vuotias poika, jota pojan eno puukotti. Poika kuoli saamiinsa vammoihin.
Eno on mielentilatutkimuksessa todettu syyntakeettomaksi. Hän on poliisikuulusteluissa kertonut kokeneensa harhoja puukottamisen aikana.
Syyttäjä on vaatinut tekijälle tuomiota murhasta. Puolustus on myöntänyt syyntakeettomana tehdyn tapon.
7-vuotiaan sukulaispoikansa murhaamisesta jouluaattona Arabianrannassa syytetty mies saa tiistaina tuomion – Todettiin aiemmin syyntakeettomaksi

ULKOPOLIITTISEN instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että jos mitään vastareaktiota ei tule ja Unkari jatkaa arvosteluaan, Suomen uskottavuus voi kärsiä – ainakin niiden keskuudessa, jotka tuntevat Suomea heikommin.
”On härskiä ja ikävää, että Suomea yritetään mustamaalata tällaisilla propagandistisilla keinoilla, jotta Suomen uskottavuus kärsisi puheenjohtajana tällä kentällä.” Tiilikaisen mukaan olisi hyvä, että arvostelulle tulisi EU-tason vastareaktio.
Tosiasiallinen asetelma on EU vastaan unionin arvoja rikkovat jäsenmaat. Siksi tämä ei saa mennä siihen, että Suomi ja Unkari alkavat vertailla käytäntöjään ja ottaa mittaa toisistaan”, hän sanoo.
Pitäisikö Suomen vastata Unkarin kritiikkiin? Tutkija toivoo EU:n reagoivan ”härskiin musta­maalaukseen”, ettei Suomen uskottavuus kärsisi
Erkin kommentti: Jutun on tehnyt Elli-Alina Hiilamo. Lähetin hänelle palautetta jutun johdosta.

Kassakuningattarena toimi kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, joka ilmoitti hieman yli 200 000 euron rahoituksen. Tukien osuus tästä oli noin 70 000 euroa.
Pietikäinen toimi meppinä myös edellisenä kautena, jolloin hänen rahoituksensa oli rakenteeltaan hyvin samankaltainen. Omia varoja hän käytti kampanjaan tänä vuonna hieman yli 83 000 euroa.
Keskustan Pekka Puska tulee vain hieman Pietikäisen perässä, kun hänen vaalirahoituksensa oli hitusen alle 200 000 euroa. Merkittävää on, että Puska ilmoitti rahoituksensa olevan lähes kokonaan peräisin omista varoista ja tukien osuuden olevan vain noin 3 500 euroa.
Eniten tukea sai sosiaalidemokraattien Eero Heinäluoma, joka ilmoitti saaneensa 108 842,17 euroa tukea. Summasta 31 810 euroa tuli yksityishenkilöiltä ja 63 569,07 muilta tahoilta. Heinäluoman vaalirahoitus oli kokonaisuudessaan noin 144 000 euroa.
Vasemmistoliitolta suurin yksittäinen potti eurovaaleissa – Katso taulukko meppien vaalirahoista

Ulkomaan uutiset

Hän kutsui suomalaiset ystäviksi puheessaan kolmekin kertaa. Samalla hän tosiaan puhui avoimesti myös Suomen oikeusvaltiotilanteen heikkouksista. Kyseessä on vastaväite, koska ensin Unkari joutui ankaran oikeusvaltioarvostelun kohteeksi, vaikka ei ole edes olemassa mitään yleistä näkemystä tai määritelmää siitä, mitä oikeusvaltio tarkoittaa. Oikeusvaltio ei ole mitään tarkka oikeuskäsite, vaan pikemminkin hämärä poliittinen väline joillekuille poliittisissä väittelyissä. Myös senkin takia Unkari torjuu Suomen pyrkimystä sitoa EU:n tukirahoja oikeusvaltioasioihin. Suomi ja Unkari ovat siis tästä asiasta eri linjoilla, mutta siitä huolimatta Suomi ja suomalaiset ovat aina Unkarin ja unkarilaisten hyviä ystäviä ja rakastettuja kielisukulaisia”, suurlähetystön Facebook-päivityksessä sanotaan.
Unkarin suurlähetystö: ”Orbán puhui avoimesti Suomen oikeusvaltiotilanteen heikkouksista”

Talousuutiset

Meyer Turun telakan telakka-altaan suurentamisen tavoitteena on helpottaa entistä suurempien laivojen rakentamista.Varsinaista telakka-aluetta ei laajenneta, vaan laajennamme täällä telakka-alueen sisällä kalliota tehdasalueen kulmalta, kertoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly. Kallion louhinta on käynnissä ja myös rakennusaltaassa tehdään louhintatyötä. Myllyn mukaan laivojen perän muoto määritteli lisätilan tarpeen.Meyer Turku laajentaa telakka-allasta – mahdollistaa entistä suurempien risteilijöiden rakentamisen Turussa

Bensiinikauppiaat syyttävät öljy-yhtiöitä siitä, että yhtiöt myyvät kylmäasemillaan polttoaineita kuluttajille samaan hintaan tai jopa halvemmalla kuin samaan ketjuun kuuluva huoltamoyrittäjä joutuu ostamaan öljy-yhtiöltä polttoaineet huoltamolleen. Yrittäjälle ei jää näin ollenkaan katetta myymästään polttoaineesta.
Kaikki öljy-yhtiöt myyvät omilla kylmäasemillaan alle omistajakauppiaiden ostohinnan aina välillä ja pitkiäkin aikoja, kertoo alajärveläisen Neste Lehtimäen kauppias Juha Yli-Kesäniemi.Yksityiset bensakauppiaat kiroavat öljy-yhtiöiden kylmäasemat – "Ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla"

Urheilu

Maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiainen (os. Malvalehto) menehtyi maanantai-iltana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Asiasta tiedotti Hiihtoliitto.
Nousianen oli naimisissa maajoukkuehiihtäjä Ville Nousiaisen kanssa. Parilla on vuonna 2010 syntynyt tytär. Ville Nousiainen vahvisti Kouvolan Sanomille vaimonsa menehtyneen pitkäaikaiseen syöpäsairauteen.
Maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiainen on kuollut 36-vuotiaana

Montreal Impactia edustava Lassi Lappalainen on valittu jalkapallon MLS-sarjan viikon pelaajaksi. Lappalainen, 20, pelasi ensimmäisen ottelunsa Montrealissa lauantaina ja viimeisteli heti kaksi maalia Philadelphia Unionia vastaan.
Valinta tehtiin pohjoisamerikkalaisten jalkapallotoimittajien ja fanien verkkoäänestysten yhteistuloksella.

Lassi Lappalainen Zlatanin jalanjäljillä: valittiin heti MLS:n viikon pelaajaksi

Maailmalla tapahtuu

Saksassa kahdeksanvuotiaan lapsen tappamisesta epäillyn miehen mielentila arvioidaan, kertovat viranomaiset.
Lapsi kuoli, kun 40-vuotias mies työnsi pojan ja hänen äitinsä junan alle rautatieasemalla Frankfurtissa eilen.
Syyttäjän mukaan mies ei tuntenut uhreja eikä ollut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Rikos viittaa syyttäjän mukaan siihen, että mies saattaa kärsiä psyykkisistä ongelmista.
Viranomaisten mukaan teosta epäilty eritrealaismies on asunut Sveitsissä vuodesta 2006 lähtien. Hän on naimisissa ja kolmen lapsen isä.Lapsen ja äidin junan alle Frankfurtissa työntänyt mies on kolmen lapsen isä
Erkin kommentti: Kulttuurin rikastuttajat vauhdissa.

Reilu vuosi sitten voimaan astunut taksilain uudistus on poikinut useita lieveilmiöitä ympäri Suomea. VIIMEvuoden heinäkuussa voimaan astunut taksiuudistus on poikinut Finavialle lähes kolminkertaisen määrän selvityspyyntöjä taksinkuljettajien väärinkäytöksistä, Helsingin Sanomat uutisoi. Finavian mukaan selvityspyyntöjä lähetettiin taksiuudistusta edeltäneen vuoden aikana lentoaseman alueella 263 kappaletta, joista eriasteisia sanktioita annettiin 220 kappaletta, HS kertoo.

Uudistuksen jälkeen selvityspyyntöjä lähetettiin 630, joista annettiin sanktioita 612.
HS: Helsinki–Vantaan lento­kentällä täysi taksi­rähinä päällä – kuljettajien väärin­käytökset lähes kolmin­kertaistuneet
Erkin kommentti: Bernerin taksiuudistus näkyy ja kuuluu ja keskustan kannatus laksee.

Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys on valittanut Uudenmaan ely-keskuksen uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa, yhdistys kertoo.
Ely-keskus ei yhdistyksen mukaan noudattanut ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan sääti perusteluitaan aiempaan päätökseensä puuttumatta.
Viime kesäkuun lopussa ely-keskus päätti toistamiseen, että lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla. Yhdistys vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa jälleen ely-keskuksen päätöksen ja määrää asian uudelleen käsittelyyn. Malmin lentoaseman suojelu jälleen ympäristö­ministeriöön – museovirasto vaatii suoraa suojelu­määräystä

Kaksi vartijaa joutui panttivangeiksi, mutta heidät vapautettiin.
Ainakin 57 vankia kuoli vankilassa puhjenneessa mellakassa Pohjois-Brasiliassa maanantaina. Viranomaisten mukaan mellakka liittyi kilpailevien rikollisjengien välienselvittelyyn.Tappelu Altamiran aluevankilassa alkoi paikallista aikaa aamuseitsemän aikoihin. Mellakka saatiin lopetettua puoliltapäivin.
Kaksi vartijaa otettiin panttivangiksi tunteja kestäneen tappelun yhteydessä, mutta heidät vapautettiin.Kilpailevat jengit ottivat rajusti yhteen – ainakin 57 kuoli vankila­mellakassa Brasiliassa

Yle Areena

Venäjältä tehtaillaan järjestelmällisesti valeuutisia ja väärää tietoa erityisesti Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Mm. Facebook on sulkenut viime aikoina satoja venäläisten luomia profiileja, joiden kautta vaikutettiin Yhdysvaltojen vaaleihin. Nuoret tutkivat toimittajat selvittävät asiaa soluttautumalla trollitehtaisiin ja paljastamalla väärennettyjen uutismateriaalien lähteitä.
Ulkolinja: Venäjän trollitehtaassa

Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-sopimus allekirjoitettiin Moskovassa vuonna 1948. Raportissa pohditaan, oliko YYA-sopimus Suomelle pelastus vai kiristyksen väline. Toimittaja ja ohjaaja Risto Arkimies. (6.4.1997) Ajankohtainen kakkonen: YYA-sopimuksen nurja puoli

Youtube

Juha Väätäinen, Helsinki 1971

Lasse Viren, Munchenin 5000m

Pekka Vasala, Munchen 1972

Lasse Viren, Montrealin 10000m

Martti Vainio, Praha 1978

Women's Javelin throw - Helsinki 1983 - 50 fps

Rooma MM 1987 keihäs

Heli Rantanen, Atlanta 1996

Arsi Harju 21.39

Tero Pitkämäki voitti keihään MM-kultaa 2007

Sykähdyttäviä urheiluhetkiä 1990-2010

Mielipiteet

Itse arvelen, että länsimaiset yhteiskunnat ovat siirtyneet pysyvästi pois vanhasta ideologisesta normaalista. Samaa arveli juuri Euroopan parlamentille puhunut Alankomaiden pääministeri Mark Rutte. Brexitin, Trumpin ja kansallismielisten puolueiden takana on samoja rakenteellisia syitä. Syyt ovat syvällä maailmanjärjestyksessä, vaikka korsi, joka katkaisi kamelin selän, vaihtelikin maittain. Itävallassa ”äärioikeistolainen” FPÖ nousi valtaan, kun edellinen hallitus oli naiivisti toivottanut Unkarin torjumat siirtolaislaumat tervetulleeksi. Italian La Lega voitti vaalit, koska edellinen hallitus synnytti maahan siirtolaiskaaoksen, mutta myös siksi, että jäsenyys yhteisvaluutassa oli johtanut talouden pysyvään lamaantumiseen, kurjistamispolitiikkaan, jättiläistyöttömyyteen ja näköalojen katoamiseen.
Jussi Halla-ahon vieraskolumni: Ihmiset kaipaavat turvallisuutta – siksi liberaali globalismi on kriisissä

Kun Olli Immonen (ps) kirjoitti neljä vuotta sitten otsikon sanat englanniksi facebook-seinälleen, sai hän kimppuunsa paitsi yliopistojen suvaitsevaiset professorit, myös punavihreän ja ruskeansinisen poliittisen eliitin. Merkille pantavaa oli lisäksi, että jopa Immosen omasta puolueesta kuului tuomitsevia ääniä perussuomalaisten eduskuntaryhmää ja ps-median toimitusta myöten.
Suomen valtamedia, erityisesti Yleisradio ja Helsingin Sanomat kiihottivat suomalaisia julkaisemalla poliitikkojen, professorien ja kulttuurielämän edustajien lausuntoja, joissa Immosen sanat tuomittiin jyrkästi. Pohdittiin jopa sitä, onko Immonen syyllistynyt valtiopetokseen tai kirjoittanut kansanedustajana jotain perustuslain vastaista.
Kansakunnan moraalinvartijaa leikkivä punavihreä kerma järjesti pikavauhtia Meillä on Unelma -konsertin, jossa muusikot ja poliittiset agitaattorit paheksuivat kovin sanoin Immosen lausuntoa.
"Haaveilen vahvasta ja urheasta kansakunnasta, joka kukistaa painajaisen nimeltä monikultturismi"

Kotimaan matkailu

JHT goes Seikkailupuisto Pakka

Kalajoen uusi X-Tower: Euroopan korkein seikkailutorni, huh!

Seikkailupuisto Pakka | Metallia Matkassa

Ulkomaan matkailu

Armenia 4K. Interesting Facts About Armenia

ARMENIA - Once in a Lifetime Journey! (Armenia Travel Guide)

YEREVAN - A Celebration of Life

Musiikki

HAUSER - Waltz No. 2 (Shostakovich)

7 Dynamic YUJA WANG Finales!!

Mozart - Turkish March by LANG LANG

Loppukevennykset

Kari Suomalainen oli aikaansa edellä

Kummeli - Urheilulukio:Pesäpallo

Siskonpeti: Opettajat 1

Siskonpeti: Opettajat 2

Kuntoilu

Ed Sheeran & Travis Scott - Antisocial FULL BODY WORKOUT ROUTINE

10 MIN FULL BODY AT HOME WORKOUT | Strengthen & Tone

10 MIN AT HOME BOOTY WORKOUT | SHAPE AND TONE

Liikunta ja terveys

Verenpaine 131/77, 67 pulssi , Paino 109,0 kg. Jumppa 0 /3710 min, kuntosali 0 / 3900 min, kävely 0 / 371 km , uinti 700 / 32000 m, pyöräily 2/1654 km


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti