keskiviikko 24. heinäkuuta 2019

KE 24.07.2019 Pelastaako Unkari ja Puola Suomen takaisin oikeusvaltioksi? Siirretäänkö Suomen asiat Kansainvälisen rikostuomioituimen käsiteltäväksi?Minulla on sellainen käsitys, että kohta alkuu tapahtua ja suomalaisilla on mahdollisuus saada oikeutta. Valtiopetosta ei voida enää salata. On mahdollista, että kanslaisten oikeusturva paranee ja perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia aletaan noudattaa.


Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki

Oulun käräjäoikeus

käräjätuomari Minna Leikas

vaatimus asiassa L19/14048

Pyydän, että Oulun käräjäoikeus keskeyttää ulosoton oikeudenkäynnin ajaksi jo esitettyjen tosiasoiden perusteella.

Pyydän, että oikeudenkäynti keskeytetään rikostutkintojen ajaksi ja poliisin ja syyttäjän on hoidettava omat tehtävänsä perustuslain mukaan ilman aiheetonta viivytystä ja tässä tapauksessa kiireellisesti. Syyttäjän on oltava mukana syytteen laatimisessa.

Jos asioita ei voida ratkaista Suomessa niin pyydän, että Oulun käräjäoikeus siirtää asiat ICC:n eli kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa ja käsittelyyn.

Suomi-uutisia julkaissut uutissivusto on pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueen hallussa.
Unkarin mediassa syytellään Suomea – Hallituksen kontrolloima uutissivusto väittää: ”Suomessa ei ole itsenäistä perustuslaillista oikeusjärjestelmää”

Perustuslakituomioistuin
Erkin kommentti: Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa.

Suomi yrittää kytkeä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja unionin rahoituskehyksen toisiinsa. Kysymys on oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, sen kyvystä ja uskottavuudesta. EU-tuomioistuimen ratkaisu osoittaa, että nämä kysymykset eivät ole pelkästään kansallisen päätöksenteon piirissä, vaan ne koskettavat myös unionin yhteistä lainsäädäntöä ja perussopimuksia, Tuppurainen sanoo.
"Tässä Suomen on onnistuttava" – eurooppaministeri Tytti Tuppurainen tekee kaikkensa, jotta rahaa saavat vain ne jotka noudattavat EU-periaatteita

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Onko Suomi oikeusvaltio? Suomi ei noudata Suomen perustuslakia eikä Euroopan Ihisoikeussopimusta eikä YK:n ihmisoikeusjulistusta.

Yhteenveto asioista: Olen pyytänyt haastehakemuksen täydentämiseen pidennystä 15.08.2019 saakka taloudellisten vaikeuksien takia, sillä ulosottoviranomaiset eivät ole keskeyttäneet ulosottoaan oikeudenkäynnin ajaksi. Oulun käräjäoikeuden on määrättävä ulosoton keskeytys oikeudenkäynnin ajaksi. En ole saanut vastausta asiaani Oulun käräjäoikeudelta.

Olen vaatinut, että syyttäjä määrää asiassa rikostutkinnat, mutta valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei ole niin tehnyt. Tämä osoittaa sen, että oikeudenkäynnistä ei voi tulla oikeudenmukaista, koska syyttäjä joko viivyttelee asian käsittelyssä tai valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisella ei ole aikomustakaan yhtyä syyteaineistoon. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei ole vastanut minulle asiassa mitään. Miksi valtakunnansyyttäjä vaikenee asiassa?

Valtakunnansyyttäjävirasto on poliittisen ohjauksen alainen osasto, koska se kuuluu oikeusministeriön alaisuuteen. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei ole vastannut minulle mitään lukuisiin sähköposteihini. Mielestäni Anna-Maja Henriksson yrittää suojella rikollisia, kun ei hoida hänelle laissa määrättäyjä tehtäviä.

Jotta oikeus voisi toteutua, niin syyttäjän, poliisin ja oikeuslaitoksen täytyy edetä samaansuuntaan samanaikaisesti. Nyt syyttäjä ja poliisi eivät ole asiassa mukana. Poliisiministeri Ohisalo ei ole vastannut minulle vaikka olen lähettänyt hänelle useita sähköpostiviestejä. Tämä osoittaa sitä, että poliisiministeri Ohisalo yrittää kaikin keinoin suojella rikollisia ja käyttää virkavaltaansa väärin.

Kysymys on kiistatta valtiopetoksesta jota ei voida tutkia ilman poliittista päätöstä tässä tilanteessa, kun Suomella ei ole perustuslakituomioistuinta. Valtiopetoksessa pelastettiin pankit, ryöstettiin kaadettujjen yrittäjien omaisuus sekä aiheutettiin 11 500 yrittäjän itsemurha vuoden 1997 loppuun mennessä. Voidaan puhua kansanmurhasta. Siksi asian käsittely kuuluu ICC:n eli kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. Toinen mahdollisuus on se, että Suomeen perustetaan perustuslakituomioistuin ja totuuskomisio asioiden ratkaisemiseksi. Suomi ei ole nyt oikeusvaltio kuten unkarilaisetkin ovat asian todenneet.

Asiani ydin on se, että olen joutunut Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n törkeän petoksen kohteeksi, jossa kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonaan pantatut kiinnitykset ja ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremaksi kuin se todellisuudessa oli. Törkeä petos oli 63 miljoonan markan suuruinen petos, jossa myyjä oli päättänyt poistaa ostajan markkinoilta. Kauppasopimus tehtiin lainvastaisesti ja tietoisen rikollisesti, koska myyjillä ei ollut oikeutta myydä toisen omaisuutta omanaan eikä heillä ollut valtakirjoja kauppojen tekemiseen. Lisäksi he olivat valinneet kaupanvahvistajaksi tulevan syyttäjän, joka ei kauppasopimuksen allekirjoittajan mukaan ollut paikalla kun kauppasopimukset allekirjoitettiin eikä myöskään kaupanvahvivistajan kutsuma todistaja ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin.

Törkeän petoksen peittelemiseksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla. Kysymyksessä oli prosessipetos. Ennen konkurssihakmeista se oli purkanut kaikki kauppasopimukset PR-Teollisuus Oy:n kanssa jolloin takaukset olivat rauenneet eikä konkurssiinhakijalla ollut saatavia PR-Teollisuus Oy:tä. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Asiassa väärän lausuman Ylivieskan käräjäikeudelle antoi varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Syyttäjä Heiskari oli jostain käsittämättömästä syystä laittanut konkurssihakemuksen varatuomari Paavo M. Petäjälle. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa ettei hänellä ollut asiassa valtakirjoja eikä toimeksiantoja. Käräjätuomari Nieminen oli hyväksynyt varatuomari Paavo M. Petäjän lausuman asiassa tarkistamatta valtakirjoja. Käräjätumari on toiminut asiassa lain vastaisesti. Poliisi Raimo Ollila jätti asiat tutkimatta vaikka kaikki tutkintapyynnöt oli tehty ajoissa ja syyttäjä Sulo Heiskari asianosaisena jätti asiat syyttämättä.
Konkurssi oli siis laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, sillä konkurssiinhakijalla ei ollut saatavia konkurssiinhakemaltaan PR-Teollisuus Oy:ltä. Asiassa valituksen Vaasan hovioikeuteen jätti tekemättä silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen. Keränen tunnustaa tekonsa. Korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä ja rikosliiga syyttäjä Heiskarin johdolla on vapaasti tehtaillut lukuisia vääriä päätöksiä koskien kauppasopimuksia ja takaajia johtuen siitä, ettei väärää konkurssipäätöstä ole purettu. Erityiseksi kohteeksi rikosliiga otti Erkki Ahon, koska hänestä piti tehdä syyttömänä rikollinen oikeuden väärillä päätöksillä.

Mikään rikos ei ole vanhentunut, koska ulosotto on voimassa. Kysymys on kidutusrikoksesta koska rikosliiga, jossa on mukana syyttäjä Heiskari ja hänen syyttäjäkaverinsa, poliisi Raimo Ollila ja hänen poliisikaverinsa sekä asianjajat sekä käräjätuomarit, jotka ovat hyväksyneet asioissa syyttäjäksi esteellisen syyttäjä Sulo Heiskarin. Rikosketju on siis alkanut 11.5.1995 ja jatkunut tähän päivään saakka kidutusrikoksena. En ole saanut asioissa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmuakista oikeudenkäyntiä koko 24 vuoden aikana. Kysymys on siis valtiopetoksesta, koska valtion viranomaiset ovat käyttäneet virka-asemaansa väärin ja estäneet oikeuden toteutumisen.

Olen vaatinut syyttäjä Sulo Heiskarin pidättämistä vangitsemista varten koska rikokset eivät ole vanhentuneet ja ulosotto on voimassa ja ulosotto pitää rikokset avoimena. Lisäksi asia on ollut vireillä keskeytyksettä koko 24 vuoden ajan. Lisäksi kaikki johtuu valtiopetoksesta ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Minun oikeustajuni mukaan poliisin pitää pidättää oikedenkäyntiä varten poliisi Raimo Ollila, koska kaikki rikostutkinnat pyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta samoinkuin Oulun poliisi ja KRP. Tästä syystä on tapahttunut kidutusrikos, koska poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei käsittele asioita oikeudenmukaisessa oikeudenkäynissä eikä laillisuusvalvojat näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Käsitykseni mukaan kysymys on ylhältä johdetusta rikollisesta toiminnasta. Minun oikeusajuni mukaan asiassa pitää pidättää vangitsemista varten myös asianajaja Antti Latola ja varatuomari Asko Keränen, jotka katson kuuluvan rikosliigaan, joka on aiheuttanut 24 vuotta jatkuneen kidutusrikoksen., jossa asiat eivät ole vanhentuneet. Katson rikosliigaan kuuluneen varatuomari Paavo M. Petäjän, mutta hän on jo kuollut sekä asianajaja Hannu Maskosen, joka teki itse oman lopullisen ratkaisunsa.

Katson, että ulosottoviranomaiset ovat tätä samaa rikollisketjua,koska he eivät ole keskeyttäneet ulosottoa vaikka ovat tienneet ja heille on todistettu, että kaikki ulosottoni ovat aikaansaatu rikollisesti. Rikoslain 15 luvun mukan 10§ ja 11 §:n mukaan heidän olisi tullut reagoida asiaan, sillä rikoslaki koskee myös ulosottoviranomaisia.
Minä katson, että ulosottoviranomaisten , poliisin ja käräjätuomareiden toiminta on ollut tietoisen rikollista. Minä olen ilmoittanut ulosottoviranomaisille, että minä olen siirtänyt Kalajoki-näyttelyn oman yritykseni nimiin. Kalajoki-näyttelyn verotusarvo on verottjaan mukaan 34 400 euroa – käypä arvo lienee 50 000 – 100 000 euron välillä. Ulosottoviranomaisten olisi tullut nostaa syyte minua vastaan koska olen syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, sillä olen siirtänyt omaisuuttani ulosottoviranomaisten ulottumattomiin. Ulosottoviranomaiset eivät regoineet asiaan. Poliisi ei tutkinut asiaa, vaikka minä tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille velallisen epärehellisyydestä. Poliisi teki tutkimatta jättämispäätöksen. Minä haastoin poliisin oikeuteen. Käräjäoikeus teki asiassa tietoisen väärän päätöksen ja suojeli poliisin virkarikosta. Asiaan sisältyi myös Antero Penttilä Oy:ssä tynöntekijöiden törkeä työsuojelurikos, työntekijöiden tahallinen väärinkäyttö teettämällä valtavasti ylitöitä ja jättämällä ylityöt maksamatta. Lisäksi ko työntekijät sanottiin laittomasti irti, kun he ryhtivät vaatimaan heille kuuluvia palkkoja. Asia ei ole vieläkään vanhenunut koska maksamattomat palkat pitävät asiat avoimena sillä ne vaikuttavat ko. työntekijöiden eläkekertymään.

Lisäksi ulosottoviranomaiset ovat toimineet ulosottokaaren vastaisesti koska he eivät ole esittäneet ulosottokaaren vaatimia saamisodistuksia, Pekka Tiaisen asiantuntijalausunto osoittaa selkeästi sen , että ulosottoviranomaiset toimivat lainvastaisesti. Lisäksi ulosottoviranomaiset toimivat provisiopalkalla vaikka se on ulosottokaaren vastainen menettely, sillä ulosottoviranomaisella ei saa ulosottokaaen mukaan olla omaa intressiä ulosotossa.

Minä edellytän että syyttäjä Raija Toiviainen määrää asioissa rikostutkinnat viimeistän oikeusministeri Anna-Maja Henriksson käskystä. Oikeuskäsittelyssä on syytä siirtää oikeudenkäyntiä niin kauan, että poliisi on tutkinut asiat ja syyttäjä on nostanut syytteen asiassa tai asia on siirretty kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. Korostan vielä, että mikään rikos ei ole vanhenut, koska ulosotto on voimassa ja asia on ollut keskeytyksettä vireillä koko 24 vuoden ajan ja valtiopetos ei vanhene koskaan. Rikostutkimukista tulee siis erittäin laajat ja rikoksesta epäiltyjä on satoja. Johtopäätös on se, että Suomi ei ole ollut oikeusvaltio eikä suomalaiset ole voineet saada oikeutta, koska meillä ei ole perustuslakituomioistuinta.

Suomen tulee olla EU:n puheenjohtajamaana esimerkki muulle Euroopalle ja perustaa perustuslakituomioistuin ja totuuskomissio valtiopetoksen ja 1990-laman asioiden tutkimiseksi ja selvittämiseksi.

Kalajoella 23.07.2019

Erkki Aho

Jakelu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Maria Ohisalo, pääministeri Antti Rinne, oikeuskansleri Tuomas Pöysti, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, tiedotusvälineet, korkein oikeus, Rovaniemen hovioikeus, Oulun poliisi, ulosottoviranomaiset, Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki


Kalajoki

Kun lämpimään hiekkaan saa upottaa varpaat ja merituuli puhaltaa paahteen iholta, rantadyyneillä aika pysähtyy ja mieli lepää aavan ulapan kimalluksessa. Hiekkasärkät tarjoaa upeat puitteet rentouttavaan rantalomaan – seudun monipuolinen luonto haastaa ja hemmottelee aktiivista liikkujaa.
Tuhansia vuosia sitten jäätikön sulaessa alkoi maanpinta kohota Pohjois-Pohjanmaan rannikolla. Ilmiö on yhä arkea. Siellä kun yksi sukupolvi voi elämänsä aikana seurata, miten rantaniitystä muovautuu hiekkaranta.
Vielä viime vuosisadan alussa Kalajoen hiekkainen ranta-alue tunnettiin Tuomipakkana kasvillisuutensa vuoksi.
Matkailun alkuajat juontavat 1930-luvulle, jolloin rannan tuntumaan rakennettiin ensimmäinen täysihoitola, Hiliman hotelli. Samoihin aikoihin alueen nimi vaihtui Kalajoen Hiekkasärkiksi.
Kalajoen Hiekkasärkillä upea meriluonto hemmottelee lomailijaa – Kokosimme matkavinkit Perämeren Rivieran elämyksiin!

Kalajoen satamassa on otettu käyttöön uusi laiturin osa heinäkuussa. Laiturin pidennys maksoi 5 miljoonaa euroa. Rahjan satamassa on nyt yli puoli kilometriä laituria. Laiturin pidennys mahdollistaa sen, että kahta suurempaa laivaa voidaan lastata yhtä aikaa. Sataman tavoitteena on seuraavaksi syventää väylää 10 metriin. Nyt sataman kulkusyvyys on 8,5 metriä. Kalajoen sataman uusi laiturin osa otettiin käyttöön: kahta suurempaa alusta voidaan nyt lastata yhtä aikaa

Alueuutiset

Työttömyys jatkaa laskuaan pohjalaismaakunnissa: "Luodon lukuja on lähes mahdoton alittaa"

Kotimaan uutiset

Vuonna 1935 syntynyt vanhempi kajaanilaisnainen joutui ryöstön kohteeksi kotitalonsa porraskäytävässä Väinämöisenkadulla Kajaanin keskustassa maanantaina iltaviiden aikaan. Tuntematon mies oli tullut auttamaan uhriaan kerrostalon alaovella, mutta olikin yllättäen repäissyt uhrin laukun tämän kädestä ja juossut sen jälkeen pois paikalta. Hetki tapahtuman jälkeen Kajaanin poliisin löysi partio käsilaukun Väinämöisenkadun ja Linnankadun risteyksestä. Laukusta oli hävinnyt reseptilääkkeitä 90 kapselia, kaksi pankkikorttia sekä 100 euroa käteistä rahaa. Ryöstäjä oli uhrin mukaan noin 170 cm pitkä, jolla oli lyhyet tummat hiukset, pitkälahkeiset housut ja pitkähihainen paita. Mies oli ehkä noin 30-40 vuotias ja hän oli hyvin päivettynyt. Poliisi kaipaa vihjeitä.

Maanantaina iltapäivällä kello 16.30 aikaan Kuusamossa Lohirannantiellä noin 60-vuotiaan miehen kuljettama henkilöauto suistui kulkusuunnassaan tien vasempaan reunaan päätyen ojaan. Autoa kuljettanut mies löytyi auton vierestä, elvytysyrityksestä huolimatta mies menehtyi. Asiasta ilmoitti ohikulkijat. Poliisi epäilee sairaskohtausta.
Poliisi ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.


Suomi myöntää yhteensä 10 miljoonaa euroa lisätukea Irakille. Useammalle vuodelle jakautuva tuki käytetään terroristijärjestö Isisiltä vapautuneiden alueiden jälleenrakennukseen, humanitaariseen apuun ja miinanraivaukseen, Ulkoministeriö tiedottaa.
Suomi myöntää Irakille 10 milj. € lisää: ”Väkivallan kierteeltä vietävä pohja”

- Olemme 50 vuotta heittäneet rahaa Kankkulan kaivoon. Ehkä hissukseen voisi alkaa myöntää, että tälläkään keisarilla ei ole vaatteita, Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtaja Wahlroos kuvailee Suomen Kuvalehden haastattelussa.
Björn Wahlroos tyrmää kehitysavun: ”50 vuotta rahaa kankkulan kaivoon”


HALLITUSPUOLUEIDEN kansanedustajat jatkoivat maanantaina kiistelyä siitä, mitä hallitusneuvotteluissa tarkalleen ottaen on sovittu kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden teknisestä valvonnasta. Kiista sai alkunsa, kun neuvottelujen turvallisuustyöryhmään osallistunut keskustan Mikko Kärnä totesi HS:n uutisessa sunnuntaina, että neuvotteluissa on sovittu nimenomaan jalkapannan käytöstä.
Sovittiinko hallitusneuvotteluissa turvapaikanhakijoiden jalkapannoista vai ei? Hallituspuolueiden kina kirjauksista jatkuu
Erkin kommentti: Keskustaa on hallitusneuvotteluissa vedetty höplästä. Kansa ei voi ymmärtää miten keskusta lähti vihervasemmiston aisankannattajaksi hallitukseen kärsittyään historiansa suurimman vaalitappion.

Sisäministeri Maria Ohisalo kertoi Ylelle päätöksen synnyttyä, että Suomen pakolaispoliittinen linja on muuttunut. Hän kohtasi kritiikkiä muun muassa hallituskumppani keskustan eduskuntaryhmän johtajalta Antti Kurviselta, joka piti ratkaisua yksittäisenä hyväntahdon eleenä, ei merkkinä linjanmuutoksesta.
Macron: 14 EU-maata laatimassa Välimeren pelastussopimusta – Suomi aktiivisesti mukana keskusteluissa
Erkin kommentti: Vihreät kusettaa keskustaa niin että silmissä sumenee. Keskustaa viedää hallituksessa kuin kusiäpäriä. Tästä ei keskustan kannattajat tykkää. Seuraavassa gallupissa keskustan kannatus lähenee 10 %:ia. Hillotolppalaisila se ei näytä häiritsevän.


KAKSI ihmistä loukkaantui vakavasti, kun epäilty rattijuoppo törmäsi marjanpoimijoiden pikkubussiin Seinäjoella varhain tiistaiaamuna. Lisäksi yhdeksän muuta ihmistä sai eriasteisia vammoja rajussa nokkakolarissa.
Pikkubussin kyydissä oli yhdeksän miestä ja yksi nainen, henkilöautossa vain kuljettaja. Päivystävä palomestari Kaj Ny kertoo HS:lle, että pikkubussin matkustajat olivat ulkomaalaisia marjanpoimijoita. Ulkomaalaisia marjanpoimijoita kuljettanut pikkubussi kolaroi Seinäjoella, yksitoista loukkaantui – Henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Abdirahim Hussein kirjoitti Twitterissä, että kaikki perussuomalaiset ja heidän äänestäjänsä ja kannattajansa ovat rasisteja. HELSINKILÄINEN kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Hussein twiittasi viime viikon torstaina, että Suomi on rasistinen maa. Asiasta kertoi ensimmäisenä HS.
HS: Valtuutettu Abdirahim Husseinin twiiteistä tehty tutkintapyyntö: väitti kaikkia perussuomalaisia ja heidän kannattajiaan rasisteiksi

Perussuomalaisten äänestäjiä kuohuttava Husu Hussein: ”En aio perääntyä!”
Erkin kommentti: Yleisenä asiana rikostutkintapyynnöllä ei liene menetymisen mahdolisuutta, mutta yksittäisenä kunnianloukkasena ja väärän tiedon levittämisenä se ylittäneen tutkintakynnyksen, koska Husu Husseinin on todistettava väitteensä sitä, että jokin yksittäinen perussuomalainen on rasisti.Kysymys on asianomistaja rikoksesta. Näitä yksilöitä pitäisi löytyä mahdollisimman monta niin se täyttää minun oikeustajuni mukaan rikoksen tunnusmerkistön jokaisen henkilön kohdalta erikseen, mutta ei yleisenä väitteenä. Siis rikostutkintapyyntö on tehtävä tarkasti ja huolellisesti sekä omakohtaisesti.

Helsingin ampumavälikohtaus: Punaisen Toyotan omistaja ulkomaalaistaustainen
Erkin kommentti: Kulttuurimme rikastuttajat näyttävät osaamistaan. Tuleeko Suomesta Ruotsi?

Porin viime syksyisestä silpomismurhasta on annettu välituomio. Satakunnan käräjäoikeus pitää syyllisenä naisen kihlattua.
 • 29-vuotias irakilaismies kiistää rikoksen. Suoraa näyttöä häntä vastaan ei ole.
 • Käräjäoikeus kuitenkin katsoo, että kaikkia todisteita kokonaisuutena tarkastellen epäilystä miehen syyllisyydestä ei jää.
 • Oikeus passitti tiistaina antamallaan välituomilla 29-vuotiaan mielentilatutkimukseen.
Käräjäoikeus: miesystävä silpoi porilaisnaisen – uhrin sisar yritti varoittaa syntymäpäivänä, muistutti ”Kokemäen lenkkeilijätytön tapauksesta”
Erkin kommentti: Olen todella huoolissani näistä kulttuurin rikastuttajista ja Suomen hallituksen linjasta maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Suomesta ei saa tulla Ruotsia. Ministeri Ohisalolta on karannut homma lapasista. Miki Keskusta vaikenee?

Näin ay-liikkeeseen liittyvistä järjestöistä maksettiin tukia eduskuntavaalien ehdokkaille vaalirahailmoitusten perusteella:
Palvelualojen ammattiliitto Pam:
Tuomas Kurttila (sd), ei valittu, 3000 euroa
Sanna Marin (sd), 3000 euroa
Ville Skinnari (sd), 3000 euroa
Hanna Sarkkinen (vas), 3000 euroa
Timo Harakka (sd), 3000 euroa
Pilvi Torsti (sd), ei valittu, 3000 euroa
Paavo Arhinmäki (vas), 3000 euroa
Aino-Kaisa Pekonen (vas), 3000 euroa
Jussi Saramo (vas), 3000 euroa
Li Andersson (vas), 3000 euroa
Kristiina Salonen (sd), 3000 euroa
Sirpa Paatero (sd), 3000 euroa
Mika Kari (sd), 3000 euroa
Ilmari Nurminen (sd), 2500 euroa
Risto Kalliorinne (vas), 2000 euroa
Antti Lindtman (sd), 1500 euroa
Maria Ohisalo (vihr), 1000 euroa
Touko Aalto (vihr), 1000 euroa
yhteensä: 47000 euroa
PAM 003 ammattiosasto:
Ilmari Nurminen (sd), 4000 euroa
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:
Krista Kiuru (sd), 3000 euroa
Suna Kymäläinen (sd) 3000 euroa
Sirpa Paatero (sd), 3000 euroa
Mai Kivelä (vas), 3000 euroa
Eveliina Heinäluoma (sd), 3000 euroa
Katja Taimela (sd), 3000 euroa
Timo Harakka (sd), 2050 euroa
yhteensä: 20050 euroa
Rautatiealan Unioni RAU:
Raimo Piirainen (sd), 5000 euroa
Touko Aalto (vihr), ei valittu, 500 euroa
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto:
Satu Taavitsainen (sd), ei valittu, 3450 euroa
Sirpa Paatero (sd), 2300 euroa
Suna Kymäläinen (sd) 2000 euroa
Tytti Tuppurainen (sd), 1700 euroa
yhteensä: 9450 euroa
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys:
Jyrki Levonen (sd), ei valittu, 2500 euroa
Sirpa Paatero (sd) 2500 euroa
Antti Lindtman (sd), 1750 euroa
Paperiliitto:
Timo Suhonen (sd), ei valittu, 1500 euroa
Paperiliiton Kaipolan osasto n:o 80:
Piritta Rantanen (sd, 2200 euroa
Paperiliiton ammattiosasto 87 sd-ryhmä:
Joona Räsänen (sd), ei valittu, 1500 euroa
Paperiliiton Lauritsalan osasto n:o 44:
Niina Malm (sd), 1500 euroa
Ammattiliitto Pro:
Vilhelm Junnila (ps), 2000 euroa
Joona Räsänen (sd), ei valittu, 2000 euroa
Matias Mäkynen (sd), ei valittu, 2000 euroa
Touko Aalto (vihr) 500 euroa
Rakennusliitto:
Matti Semi (vas), 2000 euroa
AKT:n sos.dem. ryhmä:
Timo Harakka (sd), 1650 euroa
Kuljetusalan edunvalvojat:
Antti Lindtman (sd), 2000 euroa + 750 euroa vastikkeellisesti
Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto:
Johannes Yrttiaho (vas), 2500 euroa
Teollisuus 49:n veteraanit:
Johannes Yrttiaho (vas), 2334 euroa
Palkansaajien opintoyhdistys:
Antti Lindtman (sd), 1500 euroa
Teollisuusliitto:
Janne Laulumaa (sd), ei valittu, 4500 euroa
Jyrki Levonen (sd), ei valittu, 1500 euroa
Timo Suhonen (sd), ei valittu, 1500 euroa
Niina Malm (sd), 1500 euroa
Riitta Mäkinen (sd), 700 euroa
yhteensä: 9700 euroa
Teollisuuspiiri ry:
Jari Myllykoski (vas), 5499 euroa
Porin Kemian Työntekijät:
Jyrki Levonen (sd), ei valittu, 1500 euroa
Jari Myllykoski (vas), 1500 euroa
PAM:n Ann Selin lupasi satojentuhansien eurojen rahapotin vasemmistopoliitikoille – näin ay-liike rahoitti Sdp:n ja vasemmistoliiton valtaannousua
Erkin kommentti: PAM:n säännöt

2 § Tarkoitus ja tehtävät
 1. Liiton tarkoituksena on toimia palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien palkansaajien, ammattiin opiskelevien, pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien sekä työttömien taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi.
  2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
  a. tukee osastoja ja niiden jäseniä heidän toimiessaan työ-, palkka- ja muiden toimeentulonsa ehtojen sekä työympäristöasioiden kehittämiseksi ja yhteistoiminnan toteuttamiseksi yrityksissä sekä voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi ja alueellisen vaikuttamisen parantamiseksi
  b. solmii työehto- ja muita sopimuksia ja valvoo niiden noudattamista
  c. ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, ammatinharjoittajien ja itsensä työllistävien yrittäjien sekä opiskelijoiden liittymistä osastoihin
  d. vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla jäsenten työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa ja toimintaoikeuksia koskevissa asioissa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja e. edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista
  f. edistää palkansaajaliikkeen yhteistyötä kuulumalla ammatilliseen keskusjärjestöön
  g. harjoittaa yhteistoimintaa liiton tavoitteita ja toimintaperiaatteita tukevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti
  h. voi kuulua jäsenenä kansainvälisiin järjestöihin ja harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä ja solidaarisuustoimintaa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien puolustamiseksi ja laajentamiseksi
  i. järjestää tiedotus-, julkaisu- ja opintotoimintaa
  j. harjoittaa ja tukee jäsenten loma- ja virkistystoimintaa
  k. edistää jäsentensä työllistymistä.
PAMi:n säännöt eivät mielestäni mahdollista massiivista tukea sdp:lle, vasemmistoliitolle ja Vihreille. Lehtitietojen mukaan ammattiliittojen tuki eri muodoissa näille puolueille oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.


Kevään vaaleissa valittujen kansanedustajien ja varasijalle jääneiden kampanjarahoituksesta noin 40 prosenttia on tullut tuntemattomista lähteistä, Sanomat
(siirryt toiseen palveluun)
. Lehti kävi läpi 200:n valituksi tulleen ja 77 varasijalle jääneen vaalirahailmoitukset. Tuen lähteitä jää piiloon, koska lahjoittaja on kerrottava vain, jos tuen suuruus on 1 500 euroa tai enemmän. Ehdokkaat saivat pieniä lahjoituksia tuntemattomista lähteistä yhteensä noin neljä miljoonaa euroa. Suurin piiloon jäävä tukipotti eli 1,6 miljoonaa euroa tuli yrityksiltä. Ilmoituskynnyksen ylittäviä lahjoituksia tuli yrityksiltä vain noin 336 000 euroa.
Yksityishenkilöiltä kertyi pieniä lahjoituksia 1,4 miljoonaa euroa. Vaalirahailmoituksessa lahjoitukset on jaoteltava tukilähteiden mukaan.
HS: Noin 40 prosenttia kansanedustajien ja varallaolijoiden vaalirahoituksesta jää piiloon
Erkin kommentti: Vaalirahoitus pitää saada avoimeksi. Olen tehnyt oikeuskanslerille kantelun ammattiliittojen vaalirahoituksesta, koska katson, että sitä on syytä epäillä rikoslain 14 luvun vastaiseksi. Oikeuskansleri ei ole vieläkään tehnyt päätöstä asiassa.

Kokoomuksen kansanedustajan ja edellisen hallituksen oikeusministerin Antti Häkkäsen kevään vaalikampanjan rahoituksesta 98 210 euroa oli peräisin tuntemattomista lähteistä.Summa koostuu pienistä alle 1 500 euron lahjoituksista, joiden alkuperää ei tarvitse vaalirahoitusilmoituksessa ilmoittaa. Se kattaa lähes 90 prosenttia Häkkäsen koko kampanjabudjetista ja on viime kevään eduskuntavaalien suurin yksittäisen edustajan julkisuudelta piiloon jäävä tukipotti.
HS: Lähes 100 000 euroa Antti Häkkäsen vaalirahoista oli peräisin tuntemattomista lähteistä

Ulkomaan uutiset

Boris Johnson nousee odotetusti Ison-Britannian konservatiivipuolueen johtoon. Johnson löi nykyisen ulkoministerin Jeremy Huntin konservatiivien jäsenäänestyksessä reilulla enemmistöllä. Huomenna keskiviikkona hän saa tehtäväkseen muodostaa hallituksen. Jäsenten postiäänestyksessä hän sai 92 153 ääntä, kun haastaja, ulkoministeri Hunt keräsi 46 656 ääntä. Tulos noudatteli mielipidemittausten ennakoimaa jakaumaa. Boris Johnson nousee pääministeriksi – sai 92 153 ääntä, puhuu ”uinuvasta jättiläisestä”

EUROPARLAMENTAARIKKO Elsi Katainen (kesk) on valittu EU-parlamentin maatalousvaliokunnan neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Saksalaisen puheenjohtajan Norbert Linsin (EPP) lisäksi valiokunnalla on neljä varapuheenjohtajaa. Paikka on keskeinen, koska puheenjohtajisto sopii muun muassa valiokunnan asialistasta. EU:ssa uudistetaan parhaillaan maatalouspolitiikkaa, ja sen käsittely on parlamentissa vielä kesken. Elsi Katainen valittiin EU-parlamentin maatalous­valiokunnan varapuheen­johtajaksi

Stacey Dooley haastattelee tänään TV2:lla vangittua Isis-teloittajaa reportaasissaan Isis silmästä silmään. Erityisvankilasta todennäköistä kuolemantuomiota odottava Amar, 21, on tunnustanut raakoja rikoksia, joista hän kertoo myös brittitoimittajalle.
Omin käsin tappamieni ja teurastamieni miesten lukumäärä on noin 900.
Isis-teloittaja tänään tv:ssä: ”Tapoin ja teurastin 900 miestä, raiskasin 250 naista”

Virallisessa ilmastohulluudessa kauheinta on, että Suomen hallitus on nielaissut ilmastokoukun kokonaan. Tästä johtuen suomalaiset saavatkin kärsiä epärealistisista tavoitteista johtuvista veronkiristyksistä, Hakkarainen tuskasteli.Ilmastovouhotuksen sijaan Teuvo Hakkarainen vähentäisi roskaamista ja päästöjä kaikkialla maailmassa. Maailman suurimpien saastuttajamaiden on hänen mukaansa hoidettava osuutensa.Teuvo Hakkarainen ministeri Mikkoselle: ”Uskotteko tosissanne kaiken ilmastovalheen?”

KIINAN entinen pääministeri Li Peng on kuollut. Hänet muistetaan erityisesti osallisuudesta Taivaallisen rauhan aukion verilöylyyn, josta tuli kesäkuun alussa kuluneeksi 30 vuotta. Li kuoli maanantaina 90-vuotiaana Pekingissä. Li toimi pääministerinä vuonna 1989, kun hänen hallituksensa antoi armeijalle luvan tukahduttaa verisesti demokratiaa puolustavien opiskelijoiden mielenosoitukset Tiananmenin eli Taivaallisen rauhan aukiolla.Kiinassa ei tapahtumien 30-vuotispäivää muisteltu. Vuoden 1989 tapahtumiin viittaava sisältö sensuroidaan heti kiinalaisesta sosiaalisesta mediasta ja hakukoneista. Vuoden 1989 Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä vastuussa ollut Kiinan entinen pääministeri Li Peng on kuollut

Talousuutiset

Yhtiö rakentaa 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosiin. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa. Miksi UPM:n valtava sellutehdas rakentuu Uruguayhin? Toimitusjohtaja vastaa kolmeen jätti-investointia koskevaan kysymykseen

Työllisyysasteen trendi oli kesäkuussa 72,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 prosenttia.
Työllisyysasteen trendi nousi hienoisesti, sillä se oli Tilastokeskuksen tarkennettujen lukujen perusteella pysynyt 72,4 prosentissa koko alkuvuoden. Työttömyysasteen trendi oli tarkennettujen lukujen perusteella sama kuin toukokuussa.
Trendisarjassa työllisyyden kehityksestä on puhdistettu kausivaihtelu ja satunnainen vaihtelu. Työllisyysasteella mitataan työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä.
Työllisyysaste junnannut paikallaan koko alkuvuoden – kesäkuun lukema oli 72,5 prosenttia

Patentti- ja rekisterihallituksessa nähtiin keskellä kesää uusien yrittäjien ryntäys. Heinäkuun alussa perustettiin 11 päivän aikana yli tuhat uutta osakeyhtiötä. Se tarkoittaa 90 yhtiötä päivää kohti.
Yhtä suurta määrää perustamisia ei ole yleensä tullut kuukaudessakaan.
Osakeyhtiön voi nyt perustaa ilman pääomaa – Verohallinnossa heräsi pelko: Harmaan talouden ammattilaiset ja bulvaanit hyötyvät uudistuksesta

Urheilu-uutiset

VENÄLÄINEN nyrkkeilijä Maksim Dadashev on kuollut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. 28-vuotias Dadashev sai päävammoja IBF-liiton keskisarjan ottelussa Puerto Ricon Subriel Matiasia vastaan. Ottelutilaston mukaan Matias löi Dadashevia ottelussa 319 kertaa. Dadashevin valmentaja Buddy McGirt keskeytti ottelun 11. erän jälkeen. Aluksi nyrkkeilijä ei olisi halunnut keskeyttää, vaan jatkaa ottelua. Yli 300 iskua kehässä perjantaina saanut nyrkkeilijä kuoli

SUOMEN kesäaurinko hellii vantaalaista hiekkakenttää. Energiaa uhkuvat myös hietikolla huhkivat kuusi huippu-urheilijaa, jotka valmistautuvat beach volleyn Moskovan EM-kisoihin. Joukon kokenein on keskiviikkona 40 täyttävä Riikka Lehtonen, jonka olemuksessa vuodet eivät näy. Ikä on vain numero. Nautin pelaamisesta todella paljon. Kun rämmin loukkaantumisten kanssa, en olisi uskonut, että pelaan vielä nelikymppisenä”, Lehtonen sanoi parituntisen harjoitussession jälkeen. Beach volleyn mestari Riikka Lehtonen, 40, on huippu-urheilijana nyt elämänsä kunnossa

Kohtalaisen ylivoimainen tyttö tuossa junnusarjassa, mietti entinen maajoukkueuimari Vesa Hanski, kun hän näki ensimmäisen kerran Laura Lahtisen uivan Suomessa noin viisi vuotta sitten. Hanski myöntää miettineensä, ettei vielä tuolloin uskonut Lahtisen uran kantavan aikuisikään asti yhtä hienosti. Lapsitähtiä oli nimittäin ollut Suomessa aiemminkin, mutta heidät oli hukattu tavalla tai toisella ennen läpimurtoa aikuisten tasolle. Lahtinen ei erottunut fyysisesti millään tavalla ikäisistään. Edes tekniikassa ei näkynyt merkittävää eroa huikeaa jälkeä tehneen Lahtisen ja muiden lapsiuimarien välillä. Sen sijaan Lahtisesta paistoi valtava harjoitusmäärä. Hän pystyi kisassa uimaan paljon kovemmalla temmolla kuin vastustajansa ja sai suorituksiinsa paremman aloitusvauhdin kuin muut. Huippulupaus voi uida ensi vuonna EM-finaaliin – 16-vuotiaan Laura Lahtisen perhe on muuttanut kuudessa vuodessa jo kahdesti uran takia: "Pikkuisen tuli takkiin asuntomyynneissä"

Maailmalla tapahtuu

HELSINGIN keskustassa sattui tiistaina iltapäivällä noin kello 16 ampumistapaus, jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Poliisin mukaan loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa ja tilanne on rauhallinen.Helsingin poliisi tutkii tapausta kolmena murhan yrityksenä. Kahden loukkaantuneen lisäksi muut ulkopuoliset eivät ole vaarassa. Kaksi loukkaantui ampumistapauksessa Helsingin keskustassa, yksi henkilö otettu kiinni – Tämä tapauksesta tiedetään nyt
Erkin kommentti: Onko Suomi ruotsalaistumassa? Kehityssuunta on huolestuttava. Poliisien määrää on lisättävä huomattavasti jotta kansalaisten turvallisuus voidaan taata.

Poliisi on aloittanut rekka-auton kuljettajan lisäksi myös henkilöauton kuljettajan ja kolmen matkustajan toiminnasta esitutkinnan. Kaikkien henkilöautossa olleiden tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kaksi kuoli ja yksi loukkaantui turmassa varhain viime sunnuntaina Kuutostiellä Etelä-Karjalan Luumäellä. HENKILÖAUTOSSA olleiden rikosepäilyt perustuvat siihen, että henkilöauto oli pysäytetty pimeällä osittain ajoradalle. Lisäksi auton matkustajat olivat nousseet kyydistä ajoradalle. Rekka törmäsi henkilöauton ulkopuolella olleisiin matkustajiin. Uutta tietoa Luumäen liikenneturman tutkinnasta: Myös henkilöauton kuljettajaa ja matkustajia epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Weekend-festivaaleilla lauantai-iltana esiintyneen Alan Walkerin keikka tuotti ongelmia ihmispaljouden vuoksi. Huippusuositun DJ:n keikka veti enemmän yleisöä kuin lavan edustalle olisi mahtunut. Alan Walker esiintyi Future-nimisellä lavalla, joka on päälavaa pienempi. Yksi festivaalikävijöistä kertoi Iltalehdelle kaoottisesta tilanteesta. – Lavalle mentäessä ihmismassaa kertyi niin paljon, että lopulta olimme kaikki isossa sumpussa, josta vain todella kapeasta väylästä pääsi kulkemaan.Seuraavaksi väkimassa pakkaantui lavan edustan anniskelu-alueen ja muun alueen rajalle. Ihmiset eivät päässeet anniskelualueelle sisään eivätkä ulos, kävijä kertoo.Paniikki uhkasi Weekend-festareilla – sumputettu ihmismassa taisteli järjestyksenvalvojia vastaan, osallistuja kertoo ahdistuksesta ja itkusta

Yle Areena

Uusi sarja. 1/10. Tosipohjainen tarina 1990-luvun tapahtumista Viron itsenäistymisen jälkeen. Viron talous, pankkimaailma ja poliittinen järjestelmä olivat lapsenkengissä. Siihen haluttiin nopeaa muutosta - ja onni suosi rohkeaa.

Jakso 1: Pank - pankin nousu ja uho (16)2/10. Kunnianhimoinen Toomas on saanut jalkansa tiukasti Nordpankin oven väliin. Odottaako häntä juuri niin loistava tulevaisuus, kuin Ülle ja Kalju maalasivat? Yksityistämisen aalto lyö läpi Viron pankkimaailmassa.
Jakso 2: Pank - pankin nousu ja uho (16)

Youtube

Miksi GCM-sopimuksesta vaietaan? I BlokkiMedia

Halla-aho vs. Sipilä: Turvapaikanhakijat & rikokset | Puolen Suomen vaalitentti Oulu

Sulle valehdellaan!⎮Tätä puolueet ei haluu sun tietävän!

Jukka Seppisen kirjauutuus

Perussuomalaiset ovat rasisteja? Demareiden parempi arvopohja!

Helsingin kaupunginvaltuusto keskustelee rasismista

Suomen EU-puheejohtajuuskausi

Jussi Halla-ahon parhaita paloja osa4

All The Bulgarian You Need for Your First 24 Hours in Bulgaria

Mielipiteet

Viime vuonna kolmetoista ihmistä kuoli ja 46 loukkaantui EU:n alueella jihadistien tekemien iskujen seurauksena. Iskuja toteutettiin yhteensä seitsemän. Luvut ovat laskemaan päin, sillä edellisenä vuonna eli 2017 kymmenessä eri iskussa kuoli yhteensä 62 ihmistä.
Kaikki EU:n alueella tehdyt, kuolonuhreja aiheuttaneet iskut olivat islamististen jihadistien tekemiä ja niiden tekijöinä toimivat melko huonosti verkostoituneet yksityishenkilöt.
Mitä sinun tulee tietää terrorismin kehityksestä?

Kotimaan matkailu

Jussi Jokinen All Stars - JHT 11.08.2018 tapahtumakooste

Jussi Jokinen All stars 12.8.2017. Patrik Laine jakaa nimmareita.

JHT - Hokki 20.03.2017 Mestis-karsinta maalikooste

Ulkomaan matkailu

Florence in 4K

Florence top 10 things to do and see

Things To Do In Florence, Italy- Hidden Gems

Musiikki

Chopin Military Polonaise op 40 no 1 in A major

Chopin Etude Op 10 No.4 Valentina Lisitsa

J.S. Bach - Prelude & Fugue BWV 847 in c minor by Nathalie Matthys

Loppukevennykset

Suomen Yrittäjät - Mitä siitäkin tulisi, jos ei olisi yhtään yritystä?

Vanhainkoti vuonna 2054 | Putous 9. kausi | MTV3

Siskonpeti kausi 2: Viinapäivä

Kuntoilu

10 min Intense BACK WORKOUT (At Home & Apartment Friendly)

10 MIN GOOD MORNING WORKOUT - Stretch & Train // No Equipment | Pamela Reif

2 in 1 - FLAT BELLY & ROUND BOOTY WORKOUT // No Equipment | Pamela Reif

Liikunta ja terveys

Verenpaine 143/84, 61 pulssi , Paino 109,0 kg. Jumppa 20 /3670 min, kuntosali 0 / 3900 min, kävely 0 / 371 km , uinti 500 / 28100 m, pyöräily 20 /1524 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti