perjantai 29. tammikuuta 2021

LA 30.01.2021 Toimittaja Jarno Liski

 


Olette ansiokkaasti perehtyneet suomalaiseen vallankäyttöön. Nuorisosäätiön rahavirrat, pääministerin hämärät diilit, verotuksen porsaanreiät ja Yleisradion julkinen kriisi. Olette tulleet tunnetuksi rohkeana journalistina, joka tekee työnsä intohimolla ja tinkimättömällä otteella. Elämänurasta tuli aivan toisenlainen kuin mitä Nurmijärvellä kasvanut mies itselleen kaavaili.

Vinkkinä ilmoitan Teille aiheen, johon toivon Teidän perehtyvän. Aihe on keskustalais/lestadiolainen vallan väärinkäyttö yhteiskunnassa.

Minä olen taistellut lähes 26 vuotta Suomen valtiota vastaan saadakseni oikeutta. Kysymys on tästä asiasta:

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Minä olen tehnyt rikostutkintapyynnöt asiasta ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireilla koko lähes 26 vuoden ajan. Ulosotto pitää rikokset avoimena ja koska asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko lähes 26 vuoden ajan niin ne eivät voi olla vanhentuneita. Lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena.

Poliisi ei tutki asioita. Tein ensimmäiset rikosilmoitukset asioista ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle. Hän on vakaumukseltaan lestadiolainen. Oulun poliisin talousrikosyksikön päällikkö jo eläkkeelle jäänyt Tapani Tasanto oli lestadiolainen ja jätti kaikki minun rikosilmoitukseni tutkimatta. Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha jätti kaikki minun rikosilmoitukseni tutkimatta ja sähköpostiviesteihini vastaamatta. Hän on vakaumukseltaan lestadiolainen.

Tässä viestini pääministeri Juha Sipilälle. Käännyin minulle tutun henkilön puoleen jotta saisin oikeutta asiassani. Tässä sähköpostiviestissä näkyy, että olen tehnyt rikosilmoitukset ajoissa.

Terve Juha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html

Olen tehnyt nykyisen Oulun poliisin toiminta-alueen poliiseille 25 vuoden aikana ainakin 100 rikosilmoitusta asioistani, mutta poliisi kieltäytyy tutkimasta.

Minä epäilen, että syynä on lestadiolais/keskustalainen vallan väärinkäyttö suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän väärinkäytön malliesimerkki on 22.10.1993 Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä solmittu SSP-sopimus. Se on salaiseksi julistettu, mutta tässä on tietoa sopimuksesta ja jos tarvitsetta niin voin toimittaa Teille muistitikulle kopioidun kopion tuosta salaiseksi julistettu sopimuksesta.

Tässä kerron sopimuksesta

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Tässä on muuta todistusaineistoa SSP-sopimuksesta.

Valtiopetokseen liittyy kiinteästi salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1993.


SSP-sopimus on julistettu salaiseksi 100 vuodeksi.

http://kalajokinen.blogspot.bg/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n. 60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Vakaan markan politiikka

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta. Talouspolitiikan virheet moninkertaistuivat liberalisoinnin kanssa. Vahvan markan politiikasta tuli tappava myrkky. Presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin johtajan Harri Holkerin sinipunahallituksen. Hän oli sinipunahallituksen kätilö. Vahvan markan politiikka kirjattiin Holkerin hallituksen ohjelmaan kuten myös Esko Ahon hallituksen ohjelmaan. Kun vahvan markan politiikan aikana rahaa tuotiin keinottelutarkoituksiin, yhteiskunta salli sen tapahtua. Valvojat eivät valvoneet. Rahoitustarkastus laiminlöi tehtävänsä. Lamasyyllisiä löytyy pankkien ohella Suomen Pankista ja Pankkitarkastusvirastosta. Suomen 1990-luvun alun lama oli Suomen poliittisten ja talouden päättäjien aikaansaama.Koivisto ei toiminut yksin. Hänen sisäpoliittiseen junttaansa kuuluivat Suomen johtokunnan jäsenet Rolf Kullberg, Markku Puntila, Harri Holkeri ja Kalevi Sorsa. Junttaan kuului myös sinipunahallituksen valtionvarainministeri Erkki Liikanen, jonka kardinaalimunaus oli verotuksen keventäminen noususuhdanteessa.

Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 48 000 elinkelpoista yritystä vuoden 1997 loppuu mennessä ja itsemurhia tehtiin Stakesin tilaston mukaan 11500. Pankit pelastettiin. Voidaanko puhua kansanmurhasta?

Koiviston konklaavi on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan

Tasavallan presidentti 
Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kokouskutsu oli Martti Mannisen allekirjoittama ja päivätty 16.04.1992.

Kokouksessa teemoina olivat
1. Tuomioistuinten yhteiskunnallinen vallankäyttö ja riippumattomuus
2. Tuomioistuimen toiminnan arvostelu

Kokouksessa johti puhetta silloinen KKO:n presidentti 
Heinonen. Palveriin osallistuivat tasavallan presidentti Mauno Koivisto, rouva Tellervo Koivisto, KKO:n presidentti Olavi Heinonen, oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipale, oikeusneuvos Per Lindholm, KHO:n hallintoneuvos Pekka Hallberg, kihlakunnantuomari Markku Arponen, ylituomari Olli Karikoski, pormestari Juha Kettunen, Itä-Suomen HO:n presidentti Esko Kilpeläinen, Vaasan HO:n presidentti Erkki Rintala, oikeusneuvos Mikko Tulokas, professori Aulis Aarnio, apulaisprofessori Jukka Kekkonen, erikoistutkija Jyrki Tala, professori Leena Kartio, professori Olli Mäenpää, dosentti Juha Pöyhönen, professori Kirsti Rissanen, professori Kaarlo Tuori, oikeustieteen lisensiaatti Veli-Pekka Viljanen, Antti Kivivuori, professori Jaakko Uotila, kansliapäällikkö Jaakko Kalela, erityisavustaja Martti Manninen ja Ratan johtaja Jorma Aranko.

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
KKO:n päätöksistä on todettavissa, että oikeudenkäytön linjaus muuttui Koiviston pitämän tilaisuuden jälkeen pankkeja suosivaksi.

On käyty läpi 5500 oikeustapausta, joissa pankki on vastapuolena ja ainoastaan yhdessä pankki on hävinnyt. Pankki ei voi voittaa ylemmissä oikeusasteissa tällä tavalla ellei oikeusjärjestelmämme ole toiminut rikollisesti. Rikollisille on annettu syytesuoja kuten oma tapauksenikin osoittaa. Pankit on pelastettu. Tämä on valtiopetoksen ydinasia. VALTIOPETOS EI VANHENE KOSKAAN!

Toukokuun tuomarineuvoston kokous ei ollut ainoa laatuaan. Professori 
Kekkonen oli – Koivisto-kriittisyydestään huolimatta – erään kokouksen pääalustajana. Tuolloin käsiteltiin lähinnä talousrikoksia ja niiden tutkintaa. Presidentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, vaan iltaa isännöi oikeusministeri Matti Louekoski. Lopulta hänellekin tuli kiire, ja emännäksi siirtyi Tarja Halonen.

Iltalehdessä 15.8.2005 Postipankin ex-pääjohtaja 
Seppo Lindblom tunnustaa syyllisyytensä pankkikriisiin.


Soitin europarlamentaarikko 
Anneli Jäätteenmäelle ja kysyi ns. Koiviston konklaavista. Jäätteenmäki sanoi ettei hän ole juuri tuohon palaveriin osallistunut, mutta hän on osallistunut vastaaviin palavereihin. Tästä voidaan päätellä, että pankkikriisin ja suuren laman totuuden salaaminen on poliittisesti yhteisesti sovittu salaisuus. Mukana asioiden salaamisessa on kaikki poliittiset puolueet. Oikeuslaitos on alistettu poliittisen valvonnan alaisuuteen. Tästä kirjoitti Lakimiesuutiset lehdessä 2/2002 käräjätuomari Jussi Nilsson.


Asiapaperit salaisiksi


Presidentti Mauno Koiviston presidentin linnassa 6.5.1992 järjestetyn ”tuomarineuvoston” asiakirjat on määrätty salaisiksi Koiviston pyynnöstä ja tasavallan presidentti 
Tarja Halosen määräyksestä.
- Selvästihän Koivisto halusi vaikuttaa siihen, että oikeuslaitos ei tekisi pankkien kannalta hankalia ratkaisuja, muistaa professori Jukka Kekkonen vuosikymmen takaisen keskustelutilaisuuden ilmapiiristä.
Myös professori 
Heikki Ylikankaan mukaan Linnan tilaisuuden tarkoituksena oli koolle kutsuttujen arvovallalla painostaa Korkein Oikeus tekemään Koivistolle mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa. Koiviston palaverissa linjattiin pankkikriisiin liittyvä oikeuskäytäntö pankkeja suosivaksi ja velallisia tainnuttavaksi. Terveetkin pienyritykset olivat pankeille lainsuojatonta riistaa. Luotot pantiin kerralla maksuun, vakuudet rosvottiin laillisesti pankeille, jotka realisoivat ne päivän hintaan ja kirjasivat voitot hyväkseen.
Jos Koiviston seminaari kestäisi päivänvalon niin miksi asiakirjat on pitänyt julistaa salaisiksi. VALTIOPETOS EI VANHENE KOSKAAN.


Suomen valtion toiminnasta vastaavat pääministerit ja muut oikeusvaltion toiminnasta vastuussa olevat ministerit. He ovat tietoisia asioista, mutta eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä ihmisokeussopimusten määräyksiä. Muutkaan tuomioistuimet eivät noudata Suomen perustuslakia ja ihmisoikeussopimusten määräyksiä. Suomalaiset eivät voi saada oikeutta omassa maassaan eikä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa eikä Kansainvälinen rikostuomioistuin ota Suomen asiaa käsiteltäväkseen.


Terve Juha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html


PE 28.02.2020 Pääministeri Sanna Marin

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/02/pe-28022020-paaministeri-sanna-marin.htmlKera Oy:n ruumiinpesuryhmä

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja
Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. On syytä epäillä, että asiasta olivat tietoisia KTM:n yrityskehitysosasto, johtaja Olavi Änkö ja hallitusneuvos Sakari Arkio sekä KTM:n kansliapäällikkö Matti Wuoria. Seppo Arponen näyttää nettitietojen perusteella olen uskonnolliselta vakaumukeltaan lestadiolainen.

Talonrakennusalalla kysyntä romahti vuoden 1989 14 000 talopaketista vuoden1995 2900 talopakettiin. Ylikapasiteettia muodostui rajusti. Vuoden 1992 tilinpäätöksien mukaan Suomen Taloteollisuuden tulos oli 80 miljoonaa markkaa miinuksella ja vierasta pääomaa oli 214 miljoonaa markkaa, Honkarakenne Oy oli miinuksella 30 miljoonaa ja vierasta pääomaa oli 242 miljoonaa markkaa, Pyhännän Rakennustuote Oy oli miinuksella 20 miljoonaa markkaa ja vierasta pääomaa oli 100 miljoonaa markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy oli Suomen kolmanneksi suurin talotehdas, jonka tappio oli vuonna 1992 vain miljoona markkaa tappiolla ja vierasta pääomaa oli 36 miljoonaa markkaa. Pyhännän Rakennustuote Oy oli lestadiolaisten omistuksessa.


Tyhminkin pankinjohtaja tajusi Esko Ahon luvanneen ilmaista rahaa

KEP:n Säästöpankin johtaja 
Korpela sanoi Seuralehden haastattelussa 15.11.2002 väliotsikossa mainitut sanat. Korpela jatkaa, että ”katkaisimme rahoitusneuvottelut kaikkien vaikeuksissa olleiden yritysten kanssa. Tajusimme, että turha on keskustella ongelma-asiakkaiden kanssa, koska valtio maksaa pankin luottotappiot”.

MOT-ohjelmassa 29.11.1999 saman pankin isännistöä 15 vuotta johtanut toimitusjohtaja 
Antti Ojala sanoi näin ” Suoraan voin sanoa, että Suomen Säästöpankki ajoi yrityksiä nurin saadakseen omaan käyttöönsä, omien vakuuksien, oman varallisuutensa paikkaamiseksi pankkitukea avatusta valtion piikistä. Voidaan vetää suora johtopäätös, että ongelma-asiakkaat olivat pankille riski, mutta tässä poistui kerralla riski ja oma vakavaraisuus parani”.

Jälkien peittely

Säästöpankkien pilkkomissopimusta tehtäessä 22.10.1993 perustettiin ongelmaluottoja varten omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Perustamisvaiheessa yhtiöön siirrettiin n. 3600 lainaa ja kesäkuuhun 1994 mennessä n. 34 000 lisää. Kaikkiaan Arsenaliin siirrettiin lähes 80 000 ongelmaluottoa, joista luottotappiot korvattiin siirtäjäpankeille m. 50 miljardin pankkituella eli kansalaisten maksamilla verovaroilla. Arsenal sai salaiseksi valtiontalouden tarkastusviraston raportin sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastasi ministeri ja silloinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi Anne Siimes.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri 
Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta. Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.


Kera Oy:n varatoimitusjohtajan Seppo Arposen alaisuudessa toimi ns. ruumiinpesuryhmä, jota HS:n tietojen mukaan veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. Arposesta tuli Kärppien puheenjohtaja kesällä 1995 sen jälkeen kun Kärpät oli ajautunut konkurssiin. Arposen toimiessa puheenjohtajana Kärpät nousi SM-liigaan ja voitti neljä kultaa, kaksi hopeaa ja yhden pronssin vuosina 2003–2009. Nyt olisi tutkittava pitääkö paikkansa tieto, että Kera Oy:stä yritykset saivat lainaa ja avustusta jos ne suostuivat tukemaan Kärppiä.


Kera Oy käytti markkinoilta poistamiseen saattohoitajia. Alavieskan Puurakenne Oy:ssä saattohoitajana toimi Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella toimintaan mukaan tullut kauppatieteiden maisteri Jouni Remes. Hän jatkoi saattohoitajana PR-Teollisuus Oy:ssä ja hänen työtään jatkoi konsultti Stig Weckström.


Asioita ei saada rikostutkintaan koska lestadiolaiset/keskustalaiset poliisi estävät rikostutkinnat. Olenn yrittänyt saada asioita rikostutkintaa normaalimenettelyn avulla, mutta erittäin huonolla menestyksellä. Poliisi on palauttanut todistusaineistot ja jättänyt asiat tutkimatta. Viimeisin tapaus on poliisi Tiina Sarparannan tapaus. Haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen, mutta Oulun käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus pelastivat poliisi Sarparannan ja estivät oikeuden toteutumisen,


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html


Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille.


MA 25.01.2021 Kantelu viranomaisten toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ma-25012021-kantelu-viranomaisten.html


Olen yrittänyt edetä asiassa myös toista kautta. Olen haastanut ulosottoviranomaiset oikeuteen sen takia, että he perivät minulta sellaisia saatavia, jotka on saatu aikaan rikosten avulla ja ne ovat perintäkelvottomia. Tällaisessa tapauksessahan riittää kevytkin haaste jotta oikeus toteutuisi.

Toisin kuitenkin kävi. Raahen käräjäoikeuden tuomari Sarianna Ervasti ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen vaan teki minusta rikosilmoituksen. Minä kävin ennen oikeudenpäätöstä ( käräjätuomari Sarianna Ervastin päätöstä) tarkistamassa todistajan kanssa Raahen käräjäoikeuden kansliassa että onko kaikki sähköpostitse lähettämäni aineisto tullut perille käräjäoikeuteen ja onko se tulostettu oikein, Lisäksi olin pyytäyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä siirtämään taman aineiston todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Todistajani, käräjäsihteerin ja toimistoapulaisen sekä käräjätuomari Sarianna Ervastin läsnäollessa todistin, että sähköpostitse lähettämäni aineisto oli väärin tulostettu eikä Ylivieskan toimipisteestä siirrettäväksi pyydettyä aineistoa oltu toimitettu tähän oikeuskäsittelyyn. Käräjätuomari Sarianna Ervasti jäi siis rysänpäältä kiinni asiasta. Hän kuitenkin teki väärän päätöksen, minkä Rovaniemen hovioikeus siunasi, Lisäksi hän teki minusta rikosilmoituksen.


Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


Asia: Valitus käräjäoikeuden päätöksestä 20/146716 osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/asia-valitus-karajaoikeuden-patoksesta.html


Käräjätuomari Jarkko Pekkala


Olen tehnyt valituksen Oulun käräjäoikeuteen tuomiosta 20/146716 asianumero R20/2978. Koska olette Lapin käräjäoikeuden tuomari, niin haluan varmistaa, että Oulun käräjäoikeus toimittaa valitukseni Teidän vastattavaksi.

Tärkeimmät asiat valituksessa ovat seuraavat asiat:

Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, vaan se oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Käräjätuomari ei voi valita syytetyn todistajia eikä todistusaineistoa.

Rikostutkinta asiassa oli tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Rikostutkinta olisi pitänyt tapahtua epäillystä rikostapahtumasta ja sen olosuhteista. Tämä tarkoittaa sitä tilannetta kun kävin tarkistamassa todistusaineiston todistajani kassa Raahen käräjäoikeuden kansliassa ennen oikeuden päätöstä. Huomasin silloin, että sähköpostitse lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin, että linkit olivat avaamatta ja tulostamatta. Juuri linkkien takana oliva todistusaineistot. Lisäksi tarkastuksessa huomasin, että Ylivieskan toimipisteestä siirrettävä aineisto puuttui kokonaan asian käsittelystä.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Tästä todistusaineistosta luovutin teille selostuksen oikeudenkäynnissä, mutta todistusaineistoa ei voitu käyttää, koska Oulun käräjäoikeus ja Oulun poliisi estivät sen käytön. Olin pyytänyt aineiston siirtämistä tähän oikeuskäsittelyyn. Tuo todistusaineisto sisälsi myös valtiopetoksen todistusaineston.

Lisäksi luovutin Teille kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ,mikä oli myös tuossa puuttuvassa Ylivieskan aineistossa. Se aineisto sisältää toistusaineiston PR-talojen konkurssivyyhdestä


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Rikostutkinta oli siis tehty vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia ja sama linja jatkui oikeudenistunnossa. Rikostutkinnassa en ole saanut esittää todistusaineistoa eikä todistajaani ole kuultu. Riksostutkinnassa on ollut esteellinen tutkinnanjohtaja. Hän on tunnustanut tekonsa. Esteellisyys on virkarikos. Rikoksen avulla tehty oikeustoimi on pätetön.

Syyte on tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Syyttäjä ei ole perehtynyt loppulausuntoihini eikä todistusaineistooni. Se näkyy syyteaineistosta. Syyttäjän toiminta on ollut puolueellista. Lisäksi syytekirjelmän perusteet on Oulun Poliisin asiakirjayksiön mukaan virheelliset eli eivät liity asiaan. Oulun poliiis kieltäytyi toimittamasta minulle noita asiakirjoja todistusaineistoksi.

Sähköpostivaihto osoittaa, että niin rikostutkijat eli tutkivat poliisit kuin syyttäjä ja käräjätuomari ovat olleet tietoisia totuudesta.

Minun motiivini asioissa on ollut se, että saan oikeutta ja samalla oikeutta saavat kaikki 1990-luvun pankkikriisin uhrit. Minun motiivini ei ole ollut rikollinen, vaan olen pyrkinyt kaikin keinoin saamaan oikeutta. Valtiopetos on tosiasia ja sitä viranomaiset yrittävät kaikin keinoin jopa rikollisin keinoin salamaan. Minä olen käyttäänyt lain vastaisiksi keinoiksi luokiteltavia keinoja viranomaisten rikollista toimintaa vastaan. Motiivini ei kuitenkana ole ollut rikollinen vaan tavoitteenani on ollut oikeuden toteutuminen ja oikeuden saaminen. Kiistän jyrkästi syyllistyneeni virkamiehen väkivalataiseen vastustamiseen.

Olen tehnyt asioisa rikostutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Aikaisemmin olen tehnyt kymmeniä ellei satoja rikostutkintapyynöjä Oulun poliisille huonolla menestyksellä kuten todistusaineistosta käy ilmi.


Kalajoki 06.12.2020


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


TI 08.12.2020 Arvoisa Rovaniemen hoivioikeuden presidentti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-08122020-arvoisa-rovaniemen.html


SU 13.12.2020 Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/su-13122020-rovaniemen-hovioikeuden.html


Poliisit kieltäytyivät vastaamasta kysymyksiini.


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


KE 16.12.2020 Kantelu oikeuskanslerille aluesyyttaja Juha Karikosken ja käräjätuomari Jarkko Pekkalan toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ke-16122020-kantelu-oikeuskanslerille.html


MA 28.12,2020 Vaadin, että kaikki syytteet hylätään ja Suomen valtio määrätään korvausvelvolliseksi

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ma-28122020-vaadin-etta-kaikki-syytteet.html


TI 29.12.2020 Rovaniemen hovioikeudelle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-29122020-rovaniemen-hovioikeudelle.html


LA 16.01.2021 Kantelu ja syytevaatimus Oulun poliisin rikosylikonstaapeli Hannu Lappalaisen päätöksistä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/la-16012021-kantelu-ja-syytevaatimus.html


KE 27.01.2021 Rovaniemen hovioikeuden presidentti ja oikeuskansleri

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ke-27012021-rovaniemen-hovioikeuden.html


Ei voi välttyä vaikutelmalta, että olen joutunut lestadiolaisen mafian uhriksi omassa oikeustaistelussani. Nettitietojen mukaan Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen on lestadiolainen. Hänen alaisuudessaan toimi Kera Oy:ssä ns. ruuminpesuryhmä, jota veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen. PR-Teollisuus Oy oli Seppo Arposen mukaan markkinoilta poistettavien listalla. Talonrakennusalalla oli lestadiolaisten omistamia talotehtaita, joita Kera Oy oli rahoittanut ja jotka Arponen halusi pelastaa ohjaamalla niiden kilpailijoiden yrityksiin ns. saattohoitajia, joiden tehtävänä oli ajaa kilpailevat yritykset konkurssiin. PR-Teollisuus Oy:ssä näitä saattohoitajia olivat Jouni Remes ja konsultti Stig Weckström. PR-Teollisuus Oy ajettiin konkurssiin rikollisesti. Siinä olivat apuna valtion viranomaiset syyttäjä Sulo Heiskari ja lestadiolainen poliisi Raimo Ollila. Oulun poliisin talousrikosyksikän päällikkö Tapani Tasanto on lestadiolainen ja Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on lestadiolainen. Lisäksi Arsenalissa, KTM:ssä oli lestadiolaisia. Oulun poliisissa on merkittävä määrä lestadiolaisia poliiseja. Oulun käräjäoikeudessa ja syyttäjälaitoksen palveluksessa on lestadiolaisia/ keskustalaisia. Keskustalaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä lestadiolaismafian kanssa. Lue mielenkiintoista tekstiä asioista murha.infosta. Olen tehnyt vuosia sitten oikeuskanslerille kantelun lestadiolaismafian toiminnasta. Asialle nimettiin tutkintanumero ja tutkija. En vieläkään ole saanut oikeuskanslerilta vastausta kanteluuni. TÄMÄ LESTADIOLAISMAFIAN TOIMINTA ON TODELLA JÄRKYTTÄVÄÄ TOIMINTAA


Lestadiolaiset

https://www.murha.info/rikosfoorumi/viewtopic.php?t=26467&start=30


Lestadiolainen värisuora

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lestadiolainen-varisuora.html


Terve Juha

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2017/07/erkki-ahio-ja-paaministeri-juha-sipila.html


Lestadiolaisten taloudelliset verkostot

https://areena.yle.fi/audio/1-50049804

Suomessa on noin 100-tuhatta vanhoillislestadiolaista. Tämä Suviseuroistaan tunnettu joukko on tiivisti verkostoitunut. Monet vanhoillislestadiolaiset toimivat yrittäjinä mm. talonrakennusalalla. Millaisia ovat heidän taloudelliset verkostonsa ja miten ne toimivat?. Vieraana on aihetta tutkinut Lapin yliopiston lehtori Aini Linjakumpu.


Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/vanhoillislestadiolaisuuden-taloudelliset-verkostot/2303826


Tutkija yllättyi: Lestadiolaisten taloudelliset verkostot ovat tiiviitä ja välillä arveluttavia

https://www.hs.fi/talous/art-2000005674806.html


TALOUDELLINEN TOIMINTA USKONNOLLISESSA LIIKKEESSÄ: VANHOILLISLESTADIOLAISUUDEN TALOUDELLISET VERKOSTOT

https://katsomukset.fi/2018/05/14/taloudellinen-toiminta-uskonnollisessa-liikkeessa-vanhoillislestadiolaisuuden-taloudelliset-verkostot/


Tutkija avaa lestadiolaistaustaisten yritysten ja politiikan suhdetta – jätti nimet julkaisematta: Koitko painostusta?

https://demokraatti.fi/tutkija-avaa-lestadiolaistaustaisten-yritysten-ja-politiikan-suhdetta-jatti-nimet-julkaisematta-koitko-painostusta/


PE 29.01.2021 Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/pe-29012021-arvoisa-valtakunnansyyttaja.html


TO 28.01.2021 Kiirehtimispyyntö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/to-28012021-kiirehtimispyynto.html


Nettitietojen ja muidenkin tietojen perusteella rikostutkija Pekka Niskakangas on vakaumukseltaan lestadiolainen. Onko rikosilmoituksen tekijä käräjätuomari Sarianna Ervasti vakaumukseltaan lestadiolainen? Onko virheellisen rikostutkinnan perusteella syyteharkinnan tehnyt aluesyyttäjä Juha Karikoksi vakaumukseltaan lestadiolainen? Onko käräjätuomari Jarkko Pekkala vakaumukseltaan lestadiolainen? Näihin kysymyksiin haluaisin vastauksen suurelta yleisöltä, koska sillä olisi merkittävä vaikutus asioiden oikeudelliseen arviointiin.


SU 09.02.2020 Taistelu mafiaa vastaan

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/02/su-09022020-taistelu-mafiaa-vastaan.html


Suojelupäätös – virkarikos?

https://e-aho-muutablog.blogspot.com/2010/09/suojelupaatos-virkarikos.html

Markku Koski ei ole lestadiolainen mutta on keskustalainen.


Mielestäni nyt on selvitettävä lestadiolais/keskustalaisen systeemin oikeudelliset verkostot eli näiden henkilöiden osuus poliisin, syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen piirissä ainakin Oulun ja Lapin alueella,


Toivottavasti tästä hajanaisesta esityksestä saa pohjaa tarkempaan analyysiin lestadiolaisen/keskustalaisen liikkeen vaikutuksesta poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaa ja sen analysointiin.


Kalajoki 30.01.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti