torstai 28. tammikuuta 2021

TO 28.01.2021 Kiirehtimispyyntö

 


Rovaniemen hovioikeus

Kiirehtimispyyntö

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään asiani käsittelyä.


Perusteet: Asiassani poliisit ovat jättäneet rikokset tutkimatta. Rikostutkintapyynnöt asioissa on kuitenkin tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko lähes 26 vuoden ajan. Rikokset eivät ole vanhentuneet koska ulosotto pitää rikokset avoimena. Lisäksi salaiseksi julistetussa SSP-sopimuksessa oli sovittu toimialarationalisoinnista eli siitä, että tietyiltä aloilta poistetaan ylikapasiteetti ja SSP-sopimuksessa oli määritelty kaatamisperusteet. Pankit ja Kera Oy määrittelivät markkinoilta poistettavat yritykset.

Katso Pentti Arhippaisen kirjallinen todistus.

Lisäksi Kera Oy käytti markkinoilta poistamiseen saattohoitajia. Kera Oy:llä oli ns. ruumiinpesuryhmä varatoimitus Seppo Arposen alaisuudessa. Ryhmää veti kehityspäällikkö Veikko Anttonen.

Katso HS lehtileike.


Oulun käräjäoikeuden istunto oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen, koska käräjätuomari jätti syytetyn eli minun todistajat oikeuteen kutsumatta eikä suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan eikä antanut minun kuulustella vastapuoltani eli käräjätuomari Sarianna Ervastia , kun hän esiintyi omassa asiassaan todistajana.

Katso todistajaluetteloni ja todistusaineistoni mikä on jätetty rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä huomioonottamatta.


Rikostutkinta-asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. En ole rikostutkinnassa saanut esittää todistusaineistoja eikä todistajaani ole kuultu. Rikostutkinnassa kaikki loppulausuntoni on jätetty huomioonottamatta.

Katso kuulustelutodistajan lausunto. Katso todistajani Ivan Georgievin lausunto. Katso syyttäjän ilmoittama luettelo syytteen perusteista. Siellä ei ole loppulausuntojani. Kuulustelukertomuksestani selviää, että minä teen sellaiset ja olen tehnyt ne.


Tutkinnanjohtaja ilmoittaa esteellisyytensä.

Katso tutkinnanjohtajan kirjallinen ilmoitus.


Syyte on tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella.

Syyttäjä on jättänyt kaikki loppulausuntoni ja todistusaineistoni asiassa huomioon ottamatta. Esimerkiksi käräjäsihteerin kuulustelukertomus paljastaa käräjätuomarin tekemät virheet ja minun vastaukseni käräjäsihteerin kuulustelukertomukseen vahvistaa asian. Myös todistajani Ivan Georgievin todistus todistaa asian. Myös vastaukseni ulosottomies Nissilän kuulustelukertomukseen on kokonaan jätetty huomioimatta. Siitä selviää, että tekoni tarkoitus oli saada oikeutta ja perusteet sille. Motiivini ei ollut rikollinen. Motiivini on ollut oikeuden saaminen ja siinä tärkeässä osassa ovat vahingonkorvaukset ja maineeni lainkuuliaisena ja rehelisenä henkilönä palauttaminen. Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat ovat syntyneet rikollisella tavalla. Minulla on oikeus todistaa asiat, koska poliisi kieltäytyy tutkimasta ja oikeus käsittelemästä asioita kuten Rovaniemen hovioikeuden päätös nro 11 19.01.2021 diaarinumero R20/855 poliisi Tiina Sarparannan tapauksessa osoittaa.


Todisteena olevasta aineistosta ja kirjastani selviää koko PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen ja kirjallisesta SSP-sopimuksesta ja muistitikulle tallennetusta SSP-sopimuksesta selviää sopimus toimialaratinalisoinnista. Vaadin, että syytteet on hylättävä ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan minulle lähes 26 vuotta jatkunut kidutukseni taloudellisine vahinkoineen ja hirvittävine henkisine kärsimyksineen.


Kalajoki 28.01.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti