sunnuntai 24. tammikuuta 2021

MA 25.01.2021 Kantelu viranomaisten toiminnasta

 
Oikeuskansleri

kirjaamo@okv.fi


Kantelu viranomaisten toiminnasta


Rovaniemen hovioikeuden tuomarit hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovoikeudenneuvost Tuomo Hietanen ovat tehneet tietoisen väärän päätöksen 19.01.2021 päätös nro 11 Diaarinumero R20/855. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että he ovat suojelleet Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määtän ja Oulun poliisin Tiina Sarparannan lainvastaiseksi/rikolliseksi epäiltävää toimintaa ja samalla pitäneet yllä oikeuvaltion kulisseja. Pyydän oikeuskansleria selvittämään miksi hovioikeudenneuvos Petri Nykänen valehteli minulle ettei hän ole ollut tekemässä tätä päätöstä ja kun nostin asian esille, niin hän laittoi minulle sähköpostiviestin, että on tapahtunut väärinymmärrys ja hän on ollutkin tekemässä tätä päätöstä niin kuin päätökseen on merkitty.


Asian lähtökohta on se, että Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela teki seuraavan päätöksen asiassani

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.

Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

Kysymys on tästä asiasta

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia. Kysymys on ihmisoikeusrikoksesta.

Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla

3 artikla

Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen

    5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

    6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

    7. artikla.Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

    8. artikla Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

EOS:n 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Tämä minun tapaukseni varmasti täyttää kidutuksen eli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan ja YK:n ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tunnusmerkistön. Tämä johtuu siitä, että poliisi kieltäytyy tutkimasta ja oikeus käsittelemättä.

Olen tuonut nämä asiat esille valituksessani Rovaniemen hovioikeudelle


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html


Kun tein rikosilmoituksen Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätöksen perusteella Oulun poliisille, niin Oulun poliisi muutti R-asian S-asiaksi. Tiedustelin asiaa Oulun poliisilta ja pyysin tietoa kuka Oulun poliisi on muuttanut Oulun käräjäoikeuden laamannin päätöksen R-asiasta S-asiaksi. Oulun poliisi kieltäytyy vastaamasta minulle asiasta. Minä valitin asiasta valtakunnansyyttäjälle ja valtakunnansyyttäjän virastosta asiaan vastasi kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne, että asia on vielä kesken. Vastaus perustui Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen vastaukseen. Katson, että valtakunnansyyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjän Heidi Savurinteen olisi tullut korjata virheellinen menettely ja myös Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen olisi tullut korjata tuntemattoman Oulun poliisin lainvastainen/rikollinen menettely asiassa.

Pyydän oikeuskansleria selvittämään miksi valtakunnansyyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne toimi lainvastaisesti/rikollisesti asiassa.

Pyydän selvittämään miksi Oulun poliisin laillisuusvalvoja Antti Räsänen toimi lainvastaisesti/rikollisesti asiassa.

Minä tein asiasta selvityspyynnön oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille ja sisäministeri Maria Ohisalolle. Kumpikaan ministeri ei vastannut minulle, vaikka Marinin hallituksella on lähes sata avustajaa ja ko. ministereilläkin n. 10 avustajaa yhteensä. Oikeuskanslerin on selvitettävä miksi ko. miniterit eivät vastaa ja antavat kidutusrikoksen ja valtiopetos rikoksen jatkua yhä edelleen.

Minun näkemykseni mukaan ministereiden olisi tullut vastata, koska kysymys on lähes 26 vuotta jatkuneesta kidutusrikoksesta ja valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan. Lisäksi olin todistanut kaikille asianosaisille, että kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikollisesti ja ovat siten perintäkelvottomia.


Sähköpostissani oli merkitty sivut mistä todistusaineisto asiassani kirjastani Olet Maamme Armahon Suomenmaa löytyy valokopioina ja lisäksi juridinen argumentointi.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Olin lähettänyt sähköpostilla myös tämän aineiston tutkinnanjohtaja Sarparannalle, koska eduskunnan oikeusasiamiehen päivystävän lakimiehen mukaan voin näin tehdä. Kysymys on sähköisestä viestinnästä ja linkit on avattava.


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-Talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-Teollisuus Oy:n konkurssivyyhti todistusaineistoon 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


Asiassa tutkinnanjohtajana toiminut Oulun poliisi Kajaanissa asuva Tiina Sarparanta ei suostunut ilmoittamaan minulle kuka Oulun poliisi muutti Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätöksen R-asiasta S-asiaksi. Pyydän oikeuskansleria selvittämään miksi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta salasi minulta tämän asian eikä suostunut muuttamaan asiaa takaisin R-asiaksi.


Minä lähetin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannalle todistusaineistoksi oman kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on asiat selostettu ja tärkeät todistusaineistot valokopioitu kirjan sivuille. Lisäksi lähetin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannalle kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, joka oli taltioitu muistitikulle. Salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen sivuilla 16-17 on tiedot yritysten toimialarationalionnista ja yritysten kaatamisperusteista.

Tutkinnanjohtajana Tiina Sarparanta ei käynnistänyt asiassa rikostutkintaa eikä ollut yhteydessä aluesyyttäjään, vaan hän palautti kirjani ja salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen takaisin.

Pyydän oikeuskansleria selvittämän miksi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta toimi asiassani lainvastaisesti/rikollisesti ja käsitteli R-asian S-asiana eikä käynnistänyt asiassa rikostutkintaa eikä ottanut yhteyttä aluesyyttäjään eikä ottanut vastaan todistusaineistoa vaan palautti todistusaineiston minulle takaisin.

Asko Keränen on tunnustanut paljon muitakin rikoksiaan ja sai niistä ehdottoman vankeustuomion. Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä n. 20 vuotta asioissani. Hän on keskeisin tekijä asioissani.


Konkurssipesänhoitaja Hannu Maskonen on tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa sen jälkeen, kun hän oli pyytäänyt minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 markkaa jotta hän ei hae minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Minä en suostunut Maskosen vaatimuksiin ja Maskonen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin. Sen jälkeen hän teki oman ratkaisunsa ja "putosi" parvekkeelta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myivät kiinteää omaisuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli 63 miljonan markan törkeä petos.


Minä esitän pantatut kiinnitykset todistusaineistona asiastaKaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käydyissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.


Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

https://mvlehti.net/2016/10/18/juristi-asko-kerasen-talousrikosoikeudenkaynti-yllatti-syyttajan-ja-tuomarin-keranen-tunnusti-kaiken-heti-kattelyssa/
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta.Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.


Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuudessa edes ollut olemassa.Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Olen kirjoittanut asioista kirjan selostuksineen ja kopioinut kirjaan todistusaineiston jo vuonna 2002, mutta edelleenkin poliisi kieltäytyy tutkimasta.
Lisäksi näillä asioilla olisin halunnut todistaa alkuvaiheessa, että PR-talojen konkurssivyyhdellä ja valtiopetoksella on suora yhteys. Rikostutkinnassa olisin toimittanut lisää todistusaineistoa.Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzILisäksi olen itse tehnyt asiosta 8 youtubevideotaErkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8


Olen pitänyt blogiseurantaa asioideniy käsittelystä vuodesta 2003 lähtien tähän päivään saakka. Oikeustoimija poliisi blogi http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


ja pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/Sarparanta palautti todistusaineistot ja teki tutkimatta jättämispäätöksen.

Haastoin poliisi Sarparannan oikeuteen. Käräjätuomari Jyrki Määttä teki asiassa minun oikeustajuni mukaan esteellisenä poliisi Sarparannan suojelupäätöksen, vaikka asia olisi pitänyt siirtää Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi, koska epäillty rikos oli tehty Kajaanissa.


Asiassa on kiistattomat toditusaineistot Oulun käräjäoikeuen Ylivieskan toimipisteessä joten asioiden tutkiminen olisi ollut erittäin helppoa suorittaa Ylivieskassa. Minä en ymmärrä mihin lakiin perustuu Oulun poliisin toiminta muuttaa Oulun käräjäoikeuden laamannin päätös R-asiasta siirtaa S-asiaksi Kajaaniin.


Kysymys on Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä sälytettävästä aineistosta, mitä on säilytettävä 5 vuotta eli vuoden 2021 helmikuun loppuun.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Tämä todistusaineisto on Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteessä säilytettävänä vuoteen 2021 helmikuuhun saakka. Tämä aineisto olisi voitu siirtää Oulun käräjäoikeuteen Oulun pisteeseen sisäisenä siirtona asian käsittelyyn. Nyt se on siirrettävä tähän Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn. Näin ei kuitenkaan tehty, vaan käräjätuomari Jyrki Määttä laittoi minulle sseuraavan sähköpostiviestin.

Torstaina 26.11.2020 klo 16.02 sain Oulun käräjäoikeuden käräjäsihteeriltä Marjo Jaatiselta seuraavan sähköpostiviestin:


Erkki AhoKoska asia R 20/2753 on jätetty tutkimatta haastetta antamatta, ei asiassa ole ollut tarpeen ottaa todistelua vastaan. Tämän vuoksi mainitsemanne sopimuksen ja kirjojen paperiversioita ei ole asian asiakirja-aineistossa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 3.2.2016 antamaan ratkaisuun liittyvät asiakirjat on arkistoitu Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan kanslian arkistoon. Asiakirjoista voi tilata jäljennöksiä käräjäoikeuden kirjaamosta puhelimitse 029 56 49500 (vaihde) tai sähköpostilla oulu.ko(at)oikeus.fi .

Asianosaisen tehtävänä on toimittaa nimeämänsä todistelu käräjäoikeudelle. Pyydämme myös huomioimaan, että sähköisesti toimitettavat todisteet tulee toimittaa liitetiedostoina, eikä esimerkiksi linkkeinä verkkosivuille.Ystävällisesti

Marjo Jaatinen
käräjäsihteeri
Oulun käräjäoikeus
puhelin 02956 49650
sähköposti: 
oulu.ko@oikeus.fi

Minulla on huomenna 27.11.2020 klo 9.00 asian käsittely, jossa tarvitaan tuota todistusaineistoa eikä Oulun käräjäoikeus ole sitä siirtänyt Ouluun vaikka olen sitä ajoissa pyytänyt eikä Oulun poliisi ole virka-apupyyntööni ja rikostutkintapyyntööni reagoinut. Nyt en voi käyttää tuota todistusaineistoa puolustuksessani Lapin käräjäoikeuden istunnossa huomenna Oulussa klo 9.00.


Minä en voi ymmärtää tätä menettelyä, koska se esti oikeuden saamiseni. Miksi minun pitäisi useampaan kertaa maksamani todistusaineiston käyttäminen? Miksi todistusaineistoa ei voitu siirtää sisäisenä siirtona Oulun toimipisteeseen? Minule tehtävä on mahdoton, koska ulosoton jälkeen rahavarani ei riitä tällaiseen menettelyyn.


Lisäksi olen sitä mieltä, että käräjätuomari Jyrki Määttä oli esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän on ollut aikaisemmin Raahen käräjäoikeudessa käsittelemässä asiaani, jossa hän ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kolme paikalla ollutta henilöä todistaa valaehtoisesti asian. Kuulustelunauhat todistivat tapahtuneen. Lisäksi käräjätuomari, syyttäjä ja vastapuoleni antoivat väärän lausuman hovioikeudelle. Kysymys on tästä asiasta, jonka selvittämisestä Suomen valtio rankaisi minua henkilökohtaisella konkurssillä ja suurilla taloudellisilla tappioilla. Rikostutkinta asiassa oli tehty vastoin esitutkintalakia eikä mitään minun todistusaineistoa otettu vastaan rikostutkinnassa eikä oikeuskäsittelyssä.


Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/08/jumalisjoen-lohi-ay-ja-emajoen-lohi-oy.html


Asia ei ole minun oikeustajuni mukaan vanhentunut koska rahoja salakuljetettiin Turkkiin Alanyaan hotellibisneksen pyörittämiseen Kleopatra houses-systeemiin.


Kaiken lisäksi poliisi Tiina Sarparannan asiassa asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa. Nyt käräjätuomari Jyrki Määttä teki päätöksen asiassa Kajaanin käräjäoikeuden puolesta.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun 03.02.2016 nro 16/568 asiassa L 15/6631

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Pyydän oikeuskansleria selvittämään miksi Oulun käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä otti asian käsiteltäväkseen esteellisenä käräjätuomarina vaikka epäilty rikos oli tehty Kajaanissa ja asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.


Haastoin tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan oikeuteen. Tässä on haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html


Tässä on haastehakemuksen täydennys

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


Koska minulle oli herännyt suuri epäluottamus viranomaisten toimintaa niin käännyin Oulun käräjäoikeuden laamannin ja Oulun políisipäällikön puoleen.

Laamanni Antti Savela ja poliisipäällikkö Mika Heinilä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html


Pyydän oikeuskansleria selvittämään miksi Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä ei valvonut sitä, että oikeus toteutuu. Sehän olisi ollut mahdollista, koska asiaa ei vielä oltu käsitelty käräjäoikeudessa ja asia oli kesken.


Tässä oli ensimmäinen osa viranomaisuusrikollisuutta käsittelevista kanteluista. Tällä kantellla osoitan, että Suomessa ei voi saada oikeutta normaalimenettelyllä. Toisella kantelulla, jonka teen lähipäivinä, osoitan, ettei Suomessa voi saada oikeutta laittomillakaan keinoilla. Nämä kantelut on tehty ja tehdään siksi kokonaisuuksina että koko lainvastaisesti/rikollisesti toimiva poliisi-ja oikeusjärejestelmä joutuu vastuuseen teoistaan. Mielestäni asia on kiireellinen, koska asian käsitely on kestänyt jo lähes 26 vuotta. Asia ei ole vanhentunut, koska ulosotto pitää rikokset avoimena ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko lähes 26 vuoden ajan ja rikostutkinnat asioissa on tehty ajoissa. Lisäksi valtiopetos pitää rikokset avoimena. Suomi on korkea aika palauttaa takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Vaadin, että Suomen valtio korvaa minulle aiheuttamansa suuret taloudelliset tappiot sekä hirvittävät henkiset kärsimykset.


Koiviston konklaavi ilman musiikkia 18 min 40 sek

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus 8 m 14 sekuntia

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


ARSENAL-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Pyydän ilmoittaa välittömästi kuka kanteluani alkaa käsitellä ja mikä on käsittelynumero. Palautetaan Suomi takaisin oikeusvaltioiden joukkoon!


Kalajoki 25.01.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

044-3025948

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti