lauantai 16. tammikuuta 2021

SU 17.01.2021 Tuulikki Mylly

 

Kummeli - Saldo

https://www.youtube.com/watch?v=DgGR4MAinmk


Tuulikki Mylly

Muistutan Teitä vielä siitä, että minulla on helmikuu vapaa kuukausi ja siksi perintätoimia ei tule tehdä. Toivon, ettei samanlaista sotkua perinnässä tule kuin toisen vapaa kuukauteni kohdalla tuli eli tammikuun kohdalla.

Minä ilmoitan Teille, että minulla on perustuslain 15 §:n mukaan omaisuuden suoja. Kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat ovat rikoksilla aikaan saatuja ja siksi perintäkelvottomia. Tässä on todistusaineisto asialle.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


TI 12.01.2021 Suomen asiat on saatava kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-12012021-suomen-asiat-on-saatava.html


LA 16.01.2021 Kantelu ja syytevaatimus Oulun poliisin rikosylikonstaapeli Hannu Lappalaisen päätöksistä

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/la-16012021-kantelu-ja-syytevaatimus.html


Viranomaisena Teidän ja esimiehenne tulee noudattaa Suomen lakia. Te olette nyt tietoinen siitä, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat ovat syntyneet rikollisesti ja ovat siten perintäkelvottomia. Teillä on rikosoikeudellinen vastuu ulosoton virheellisestä menettelystä, mikä johtuu Suomen muiden viranomaisten rikollisesta toiminnasta.


Teidän tulee noudatta lakia ja tulee toimia rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11§:n edellyttämällä tavalla.

Rikoslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001


Teidän tulee noudattaa Suomen perustuslakia

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Teidän tulee noudattaa Euroopan Ihmisoikeussopimusta

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063


Teidän tulee noudattaa YK:n ihmisoikeusjulistusta

https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/


Tämä merkitsee sitä, että Te pyydätte Rovaniemen hovioikeutta keskeyttämään Erkki Abob ulosoton oikeuskäsittelyn ajaksi.


Kalajoki 17.01.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Tiedoksi valtakunnanvouti

juhani.toukola@oikeus.fi


ja oikeusministeri

anna-maja.henriksson@eduskunta.fi


oikeuskansleri

kirjaamo@okv.fi


eduskunnan puhemies

anu.vehvilainen@eduskunta.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti