torstai 27. helmikuuta 2020

PE 28.02.2020 Pääministeri Sanna Marin


pääministeri Sanna Marin
Entisen asianajajan, nykyisen varatuomarin Asko Keräsen tunnustus

Te vastaatte siitä, että Suomessa viranomaiset noudattavat lakia ja että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuu. Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä suomalaiset saa oikeutta omasa maassaan eikä kansalaisten perusoikeudet eikä oikeusturva toteudu. MIHIN TOIMENPITEIISIIN HALLITUS RYHTYY ASIAN JOHDOSTA?
Tilanteen johdosta vaadin vastuuministereiden oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Maria Ohisalon eroa!

PE 14.02.2020 Hyvää Ystävänpäivää!

KIIREELLINEN

Tässä on valitukseni Oulun käräjäoikeuden päätöksestä
Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

5770/R/53493/18.

Kantelun täydennys ja tutkintapyyntö

TI 25.02.2020 OKV/45/1/2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 KALAJOKI

Nimeni on Erkki Aho

SSP-sopimus

Tiedoksi hallituksen avainministerit esikuntineen, perustusvaliokunta jäsenineen, hallintovaliokunta jäsenineen, eduskuntaryhmät, tiedostusvälineet kautta maan, oikeuskanslerinvirasto, valtakunnansyyttäjä, korkein oikeus, Rovaniemen hovioikeus, muut tarpeellisiksi katsomani kohteet

sanna.marin@vnk.fi, katri.kulmuni@vm.fi, maria.ohisalo@intermin.fi, hanna.seppa@om.fi tätä kautta tiedoksi oikeusministerille, koska minulla on vaikeuksia saada sähköpostiviestejä perille oikeusministerille, kirjaamo@okv.fi


Esimerkki oikeuslaitoksen toiminnasta – oikeusvaltio Suomi

Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

Rovaniemen hovioikeus
Päätös Antamispäivä 27.2.2020 Nro 66 Diaarinumero U 20/122
Ratkaisu josta valitettu Oulun käräjäoikeus 1. osasto 13.1.2020 nro 507 (liitteenä)

Asia

Ulosottovalitus Valittaja Erkki Johannes Aho
Vaatimukset hovioikeudessa Valitus Aho on muun ohella vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Hovioikeuden jatkokäsittelyluparatkaisu

Perustelut Aho tarvitsee tässä asiassa jatkokäsittelyluvan. Hovioikeus on tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupaa ei ole tarpeen myöntää myöskään siitä syystä, että se olisi tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa. Luvan myöntämiseen ei ole muutakaan painavaa syytä.

Päätöslauselma

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 § ja 11 § Muutoksenhaku Asian ovat ratkaisseet:
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain,jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu mã'ã.,ràalka valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen paättyy 27 .4.2020.
Lainkäyttösihteeri hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen asessori Salla Erola

Kalajoki 27.02.2020

Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
Finland

Tein Rovanimen hovioikeuden ja samalla Oulun käräjäoikeuden toiminnasta rikostutkintapyynnön poliisille ja valtakunnansyyttäjälle sekä kantelun oikeuskanslerille. Tein asiasta kantelun myös Eurooppan oikeuskomissaari Vera Jourovalle sekä vaadin Suomen hallitusta käsittelemään asian samoin kuin eduskunnan perustuslakivaliokuntaa ja hallintovaliokuntaa käsittelemään asian.

PS. Ei ole ihme vaikka verenpaine nousee.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti