tiistai 26. tammikuuta 2021

TI 26.01.2021 Raution myymälä

 


Onnittelut rautiolaisille aktiivisesta toiminnasta oman myymälän saamiseksi kylälle. Myymälän kunnostus on ainakin fb-kuvien perusteella edennyt mallikkaasti. Nyt on aika käynnistää kannattavan liiketoiminnan suunnittelu. On suunniteltava millainen valikoima ja lajitelma myymälään tulee. Paljonko on käytettävissä euroja valikoiman ja lajitelman muodostamiseen? Millaisia palveluja myymälään tulee? Millainen on tavoiteltu tuotteiden kiertonopeus? Mitkä ovat ostopaikat? Ketkä ovat tavarantoimittajia? Millaiset on tuotteiden ostoehdot? Yrityksen suurin menoerä tulee olemaan ostot. On tehtävä tarkka ostobudjetti. Siksi on tärkeää suunnitella tarkasti edellä esittämäni asiat. Millainen kassa- ja seurantajärjestelmä myymälään tulee? Budjetoinnin tulee olla mahdollisimman tarkka. Joka päivälle tulee määritellä oma myyntitavoite. On osattava ostaa oikein. Tavaraa myynnissä ei saa olla liikaa eikä liian vähän. Myytävien tuotteiden tulee olla sellaisia joita kyläläiset ostaa niin, että niitä on kannattavaa myydä. Hävikin tulee olla mahdollisimman pieni. Oikeat ostot on menestymisen avain numero 1. On suunniteltava kassavirta ja on tehtävä rahoitusbudjetti.

Toinen tärkeä menoerä on palkat ja sosiaalikulut. Miten selvitään mahdollisimman pienillä palkkakuluilla? Asikaspalvelun tulee olla hyvää.

Mielestäni kyläläisten tulee ottaa myymälä omakseen ja silloin se merkitsee sitä, että ollaan valmiita talkoisiin myös asiakaspalvelun osalla. On suunniteltava miten palkkakuluissa voidaan säästää ja käyttää hyväksi kaikki valtion mahdollistamat tuet. On selvitettävä onko mahdollista saada työllistämistukea myymäläpäällikön palkkaukseen. Lisäksi myös muun mahdollisen henkilökunnan palkkaukseen on selvitettävä työllistämistuet.

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Myymälällä on menestymismahdollisuudet, mutta se vaatii toiminnan tarkkaa suunnittelua ja kyläläisten yksituumaisuutta sekä sitoutumista tavoitteseen eli myymälän kannattavuuden turvaamiseen. Myymälän käynnistämisvaiheeseen tulee kartoittaa kaikki mahdolliset ja mahdottomiltakin tuntuvat tukimuodot. On tehtävä erittäin tarkka kulubudjetti kaikkien kulujen osalta. Yllättäviä menoeriä ei saa tulla.

Onnea ja menestystä haasteellisessa ja poikkeuksellisen vaativassa toiminnassa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti