tiistai 19. tammikuuta 2021

KE 20.01.2021 Lestadiolaisuuden taloudelliset verkostot


 


Oulun poliisi Petri Schroderus kertoi eilen Puoli Seitsemän ohjelmassa, että hänellä on monta uskonveljeä Oulun poliisssa.

Rakasta elämää - Uusi päivä koittaa vielä!

https://www.youtube.com/watch?v=wAvr7fcVJBE

Petrus Schroderus

https://areena.yle.fi/1-50688686

LÄHETYKSET

  • ma 18.1.2021 18.30 Yle TV1

  • Nyt, 6 minuuttia jäljellä TV Finland

  • ke 20.1.2021 10.30 TV Finland
Rovanimen hovioikeuden presidentti

Inbox

Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com>


10:30 AM (1 hour ago)
to rovaniemi.ho, kirjaamo, valtakunnansyyttaja.syyttaja

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeuden presidentille


Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään asiani käsittelyä. Asiani R20/2978 käsiteltiin Oulun käräjäoikeudessa Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastaisesti. Käräjätuomari Jarkko Pekkala jätti kutsumatta oikeudenistuntoon kaikki minun todistajani eikä hyväksynyt minun todistusaineistojani eikä antanut minun kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia, vaikka olin rikoksesta syytettynä. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä yli 25 vuoteenja olen kärsinyt valtavat taloudelliset menetykset sekä hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, niin kysymys on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaisesta toiminnasta.


Rikostutkinta asiassani tehtin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnajohtaja Hannu Mensonen ei kiellä esteellisyyttään, vaan tunnustaa sen kirjallisesti. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Rikostutkinnassa en saanut esittää ns. kuulustelussa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani ole kuultu. Kuulustelutodistaja todistaa asian. Kuulustelija ilmoitti minulle etukäteen että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi. Minä kuitenkin varasin asiassa itselleni loppulausuntomahdollisuuden


Rikostutkinnassa kaikki loppulausuntoni ja todistusaineistoni on jätetty huomioon ottamatta ja myös käräjätuomari Sarianne Ervastin menettely asi Raahen käräjäoikeuden kansliassa, jossa kävin tarkistamassa todistajan kanssa, että kaikki todistusaineisto on varmasti tulostettu oikein ja Ylivieskan toimipisteestä todistusaineisto on siirretty Raahen käräjäoikeuteen. Tarkistuksessa totesin todistajien ja käräjätuomari Sarianne Ervastin läsnäollessa, etteivät asiat olleet kunnossa.


Syyteharkinta on asiassani tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Oulun poliisi asiakirjayksikön mukaan syyte on tehty väärän asiakirjan perusteella. Oulun poliisin asiakirjayksikkö jätti toimittamatta minulle tuon vääräksi toteamansa asiakirjan. Syyttäjälaitos lähetti minulle pyytämättä luettelon asiakirjoista joiden perusteella syyte on tehty. Asiakirjoista puuttui kaikki loppulausuntoni ja minun esittämäni todistusaineisto.

Katson, että poliiseja, tutkinnanjohtaja Hannu Mensosta ja tutkija Pekka Niskakangasta on syytä epäillä rikoksista. Katson, että he tietoisesti yrittivät suojella käräjätuomari Sarianne Ervastia joka jäi todistettavasti kiinni virheellisestä menettelystä asiassani.


Katson, että sähöpostiviestiliikeenteen perusteella käräjätuomari Jarkko Pekkala ja aluesyyttäjä Juha Karikoski ovat olleet totuudesta tietoisia, mutta ovat toimineet totuuden vastaisesti ja aiheuttaneet minulle vankeustuomion. En voi hyväksyä tällaista menettelyä ja olen siksi pyytänyt oikeuskansleria ja valtakunnansyyttäjää ryhtymään tässä asiassa asian vaatimiin toimenpiteisiin.


Minun asiassani kaikki lähtee salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, jossa määriteltiin markkinoilta poistettavien yritysten perusteet ja yritysten kaatamisperusteet. SSP-sopimus on todistusaineistona sekä kirjallisena kappaleena että tallennettuna kopiona muistitikulla nyt Rovaniemen hovioikeudessa. SSP-sopimus on jatkoa ns. Koiviston konklaaville, jossa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla annettiin pankeille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Kysymyksessä on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Tähän liittyy myös ns. Aktiv-Hansa-kauppa, josta olen kertonut ja esittänyt todistusaineistot Rovaniemen hovioikeudelle. Lisäksi todistusaineistoni todistaa, että Kera Oy:ssä oli ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailevat yritykset.


Tämän kehityksen johdosta Alavieskan Puurakenne, R-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy poistettiin rikollisesti markkinoilta ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia ja elinkautisvelkavankeja. Ostimme 11.5.1995 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet sekä tuoteoikeudet kolmella eri kauppakirjalla. Kaupoissa myyjä salasi 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä oli törkeä petos, Kaupnavahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka vahvisti kaupan, jossa myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan konkurssisäännön ja maakaaren vastaisesti. Lisäksi myyjät toimivat kauppakaaren ja silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti. Markkinoilta poistamisessa Kera Oy käytti ns. saattohoitajia. Kera Oy:n mukaan PR-Teollisuus Oy oli markkinoilta poistettavien yritysten joukossa kuten todistusaineistoni osoittaa.


Konkurssipesä purki myöhemmin kauppasopimukset ja haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Kysymys on prosessipetoksesta. Alavieskan konkurssipesällä ei ollut enää mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy:lt', kun se haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkursissa varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa. Silloinen asianajaja Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle. Asko Keränen tunnustaa tekonsa ja paljon muitakin tekemiään rikoksia, Käräjätuomari Sulo Heiskari on ollut keskeisessä roolissa rikostehtailussa. Rikolliset ryhtyivät käyttämään tuota Ylivieskan käräjäoikeuden väärää konkurssipäätöstä hyväkseen hankkiakseen uusia vääriä päätöksiä. Esteellinensyyttäjä Sulo Heiskari toimi aina syyttäjänä kun näistä kauppasopimukista käytiin oikeutta. Tätä on jatkunut jo yli 20 vuotta eikä poliisi suostu tutkimaan asioita, Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vedoten siihen, että minä en maallikkona täytä oikeudenkäymiskaaren vaatimuksia tuomion purun hakemiseen. Oikeusaputoimistot kieltäytyvät auttamasta minua enkä saa luotettavaa asianajajaa Suomesta eikä ruotsalainen pätevyyden omaava asianajaja saa oikeusapua Suomesta kuten todistusaineisto osoittaa.


Koska poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta niin siihen on varmaan jokin syy. Yksi yhdistävä tekijä on uskonnollinen vakaumus. Tutkinnanjohtaja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on uskonnollisen vakaumuksen omaava henkilö. Samoin Oulun poliisin rikostutkija Tapani Tasanto sekä Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha. Lisäksi Arsenaalissa ja KTM:ssä oli lestadiolaisen vakaumuksen omaavia henkilöitä samoin kuin nykyisen Oulun poliisi eri yksiköissä. En tiedä onko oululaisella Kera Oy:n varatoimitusjohtalla Seppo Arposella uskonnollinen vakaumus. Hänen alaisuudessa toimi todistusaineiston mukaan Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä. En tiedä onko käräjätuomari Sarianne Ervastilla ja poliisi Pekka Niskakankaalla uskonnollinen vakaumus, mutta sukunimien perusteella sellainen on mahdollista. Onko tutkinnanjohtajalla Hannu Mensosella , aluesyyttäjä Juha Karikoskella ja käräjätuomari Jarkko Pekkalalla uskonnollinen vakaumus? En voi välttyä vaikutelmalta, että olen joutunut uskonnollisen ryhmittymän rikollisen toiminnan kohteeksi. Tämä ryhmittymä on käyttänyt sumeilematta hyväkseen muita rikokseen syyllistyneitä henkilöitä. Talonrakennusalalla lestadiolaisella liikkeellä on vahva aseman ja epäilen, että siksi on mentelty näin omien taloudellisten etujen turvaamiseksi. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille jo aikaisemmin, mutta en ole vieläkään saanut vastausta asiaan.


Koska olen kiistatta pystynyt todistamaan , että olen syytön kaikkiin niihin rikoksiin mistä minut on tuomittu ja sen, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikollisesti, niin pyydän Rovaniemen hovioikeutta hylkäämään kaikki syytteet asiassani, koska ne on saatu aikaan ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja rikollisesti. Pyydän Rovaniemen hovioikeutta keskeyttämään ulosottoni välittömästi ja tekemään sellaisen päätöksen jolla Suomen valtio määrätään korvaamaan minulle aihettamansa valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.

Minun oikeusturvani kannalta on paras ratkaisu se, että järjestetään asian suullinen käsittely, mikä on julkinen. Asian valtakunnallisen merkityksen takia on välttämätöntä asioiden avoin ja julkinen käsittely.


Kalajoki 19.01.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


PS. Pyydän Teitä tarkistamaan asiakirjat ja Rovaniemen hovioikeuden päätöksen asiassa koskien poliisi Tiina Sarparannan toimintaa. Päätös koettelee rankasti kansalaisen oikeustajua.

Minulla on kaksi asiaa käsittelyssä Rovaniemen hovioikeudessa ja molemmissa on lähes sama todistusaineisto.

Sain tänään 19.01.2021 Rovaniemen hovioikeuden seuraavan päätöksen. Huomasin heti, että päätös on vuoren varmasti väärä. Päätös on 20/1460. Asiano R20/2753. Päätöksen on asiakirjan mukaan tehneet hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen.


Soitin Rovaniemen hovioikeuteen tänään kello 11.32 mutta en tavoittanut hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaista. Sain yhteyden hovioikeudenneuvos Petri Nykäseen. Minä kerroin huoleni ja Nykänen vastasi, ettei hän ole käsitelemässä tätä asiaa vaan hän käsittelee toista minun asiaani, jota ei ole vielä esitelty.

Asiassa on nyt jotain hämärää. Niin minä ajattelin. On syytä epäillä, että hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen suojelee rikoksista kiinnijäänyttä poliisi Tiina Sarparantaa sekä käräjätuomari Jyrki Määttää. Hän on laittanut hovoikeudenneuvos Petri Nykäsen nimen päätökseen vaikka tämä ei ole ollut päättämässä asiasta. Tämä on oikeusvaltio Suomi.
Minä tulen saamaan Rovaniemen hovioikeudesta tästä väärästä päätöksestä 260 euron laskun. Päätös on vuoren varmasti väärä. Mietin yön yli ja huommenna kerron miten tulen toimimaan asian suhteen. 

Summaarinen menettely ja kansliapäätökset tulee lailla kieltää. Silloin kansalaisten oikeusturva ja perusoikeusien toteuttaminen paranee todella merkittävästi. Säästöt tulevat olemaan satoja miljoonia euroja kun tämä uudistus toteutetaan.

Kalajoki

Raution kyläyhdistys ostamassa entisen Osuuspankin talon

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/609170

Raution kyläyhdistys on ostamassa entisen Osuuspankin talon, koska monitoimikeskuksen suunnittelun yhteydessä on käynyt ilmi, ettei sen purkaminen ole välttämätöntä.

Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että noin 1 641 neliön määräala sekä sillä sijaitseva ns. Raution Kassakeskuksen rakennus nykykuntoisena liittymineen ja vuokrasopimuksin myytäisiin kyläyhdistykselle sadan euron kauppahintaan.

Kaupan ehtona on, että ostaja sitoutuu ottamaan kiinteistön vastaan nykykuntoisena tiedostaen kiinteistön mahdolliset kunnossapito- ja

peruskorjaustarpeet rakennuksen elinkaari huomioiden ja ettei kohteeseen ole tehty kosteus- tai kuntoarvioita. Lisäksi ostaja hyväksyy kauppakirjan allekirjoituksella, ettei Kalajoen kaupungilla ole kohteeseen takaisinostovelvoitetta.

Kohteessa on kolme toistaiseksi voimassa olevaa toimisto- ja varastotilojen vuokrasopimusta sekä yksi asunnon vuokrasopimus, joka on irtisanottu päättymään 31.1.2021.

Kiinteistö on ostettu kaupungille vuonna 2018 yhdessä ns. Juttutuvan kiinteistön kanssa. Yhteensä 60 000 euron kauppahinnasta Kassakeskuksen kiinteistön osuus oli n. 15 091 euroa, joka on myös kiinteistön kirjanpitoarvo. Kauppahinnassa huomioitiin myyjän, Kalajoen Osuuspankin, toive siitä, että kiinteistö tulisi myöhemmin Raution alueen kuntalaisten hyödyksi.

Erkin kommentti: Olen ylpeä kotikyläni toiminnasta. Minä oon Rautiosta ja kehtaan sanua.

Raution senioritalon tontille lisää tilaa – Maaperätutkimuksissa löytyi huonosti kantavia kerroksia ja rakennus joudutaan kääntämään peilikuvaksi

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/609161

Rautioon rakennettavan senioritalon tontilta on maaperätutkimuksissa löytynyt huonosti kantavia kerroksia ns. Uutelan

kiinteistön vastaisella rajalla jokirannan tuntumassa. Tämän takia rakennus joudutaan kääntämään peilikuvaksi ja tontille tarvitaan lisätilaa. Kalajoen kaupunginhallitus päätti myydä Kiinteistö Oy Rautionranta nimiselle yhtiölle noin 374 neliön määräalan kiinteistöstä Rantalehto. Kauppahinta on 850 euroa.

Kiinteistö Oy Rautionranta teetti tontille laajemmat maaperätutkimukset rakennesuunnittelua varten. Perustamiskustannusten minimoimiseksi oli tarpeen ryhtyä selvittämään vaihtoehtoista rakennuksen sijoittelua tontilla. Vaihtoehtoina oli koko rakennusmassan siirtäminen Kannuksentien suuntaan, jolloin kaupungille jäävät pientalotontit olisivat pienentyneet ja tonttien rakentaminen olisi vaikeutunut. Toisena vaihtoehtona oli rakennuksen kääntäminen peilikuvaksi, jolloin lisäaluetarve kohdistuu jokirannan puoleisen rajan alueelle.

Tontin laajennus on huomioitu kaupunginvaltuuston 15.12.2020 hyväksymässä kaava-aineistossa. Lisäaluetta ei ole huomioitu

tonttihinnoittelussa, jonka vuoksi kauppa edellytti kaupunginhallituksen hyväksyntää.

Senoritalon rakentamisen on määrä käynnistyä tämän vuoden kuluessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös vuokraoikeuden siirron Rautalohi Oy:ltä Kiinteistö Oy Rautionrannalle. Vuokra-alue sijaitsee samalla kiinteistöllä ja asemakaavan mukaisella tontilla kuin ns. Uutelan kiinteistö. Vuokra-alueella sijaitsee vuonna 1997 valmistunut noin 80 neliön

suuruinen kalastusmatkailua palveleva loma-asunto, joka on ollut vuokrauskäytössä. Rakennuksen kunto on tällä hetkellä kohtalainen.

Kiinteistö Oy Rautionrannan on tarkoitus hyödyntää vuokra-alueella olevaa rakennusta rakennettavan senioritalon toiminnassa esimerkiksi työntekijöiden asuinkäytössä.

Kalajoen keskustaan suunnitellaan ikäystävällistä korttelia – ” Keskeisenä tavoitteena on palveluiden läheisyys, asuinratkaisujen esteettömyys ja yhteisöllisyys”

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/608853

Erkin kommentti: Tämä on erinomainen asia.

"Täällä ei olla heitetty pyyhettä kehään koronan edessä" – Kalajoelle perustettiin viime vuonna ennätysmäärä uusi yrityksiä, myös yritystukia myönnettiin ennätykselliset 5,9 miljoonaa euroahttps://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/609178

Kalajoelle perustettiin 84 uutta yritystä vuonna 2020. Yritysten kokonaismäärän kasvu on huomattavan korkea, sillä yritysten nettolisäys oli peräti 32, kun otetaan huomioon yritysrekisteristä vuoden mittaan poistuneiden yritysten määrä. Yritysten kokonaismäärä Kalajoella on 1300, joka on myös selkeästi oman seutukunnan korkein.Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen Kalajoen kaupungin yrityspalveluista toteaa, että kasvuluvut kuvastavat tänä poikkeusaikanakin vahvaa yrittäjähenkeä ja tulevaisuuden uskoa.– Yritysten perustamisaktiivisuus on huomattavan korkea verrattuna mihin tahansa lähialueen kuntaan tai kaupunkiin. Ilahduttavaa on ollut havaita myös hyvin aktiivista liikehdintää yrityskaupoissa ja omistajanvaihdoksissa.Yritystukia sai viime vuonna Kalajoella peräti 182 yritystä ja yhteenlaskettu tukisumma oli yli 5,9 miljoonaa.Koronakriisin vaikutusten lieventämiseen oli haettavana ELY-keskukselta ja Business Finlandilta erityisrahoitusta, joissa rahoituksen ehtona korostui voimakkaasti yritystoiminnan kehittämisnäkökulma. Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen toteaakin, että Kalajoelle toimivien yritysten elinvoimaisuus ja aktiivisuus kehittämisessä sekä valmisteilla olevissa uusissa investoinneissa näkyy laajalti myönnettyjen yritystukien määrissä.– Täällä ei olla heitetty pyyhettä kehään koronan edessä, vaan on hyödynnetty maksimaalisesti saatavilla olevia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen ja uuden tekemiseen.

Niskasen mukaan yritysten näkymät ovat hyvät epävarmuustekijöistä huolimatta. Hän muistuttaa, että jokaisen tukipäätöksen taustalla on ehtona myös se, että yritys laitaa yhtä lailla omaa rahaa kehittämiseen ja yritystoiminta on terveellä pohjalla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämiä tavanomaisia kehittämis- ja investointitukia sekä korona-ajan poikkeusrahoituksia myönnettiin päättyneenä vuonna yhteensä 2 040 000 euroa. Tukea myönnettiin peräti 118 yritykselle. Näistä edellä mainituista rahoituksista Rieska-Leaderin myöntämien yritystukien osuus oli 180 554 euroa.

Kalajoella Rieska-Leader-rahoitusta sai yhdeksän yritystä. Kun ELY-keskuksen kautta myönnettyihin yritystukiin lisätään valtiokonttorin myöntämät kustannustuet seitsemälle yritykselle, yhteissummaltaan 132 120 euroa ja Business Finlandin myöntämät häiriötilannerahoitukset 57 yritykselle, yhteissummaltaan 3 821 509 euroa, niin kokonaisuudessaan Kalajoelle toimiville yrityksille myönnettiin yritystukia kuluneena vuonna yhteensä yli 5,9 miljoonaa euroa. Tukea sai 182 yritystä.

Alueuutiset

Pyhäjoen kehitysvammayksikössä koronavirustartunta – 12 henkilöä altistunut

https://www.kalajokiseutu.fi/uutinen/609147

Pyhäjoen kehitysvammayksikkö Niittykodissa on todettu koronavirustartunta. Lisäksi 12 henkilöä on altistunut.

Oulaisissa varmistui tiistaina kaksi uutta koronatartuntaa – Kaupunki kehottaa kuntosali Femoriksella sunnuntaina käyneitä tarkkailemaan oireitaan

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/609171

Ulkoministeriö maksoi al-Hol-operaatiosta 357 000 euroa, mutta ei luovuta laskuja ja tositteita turvallisyyssyistä – Leiriltä avustettiin Suomeen joukko lapsia ja aikuisia, joista yksi oli kotoisin Kalajokilaaksosta

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/609130

Ylivieska ottaa kantaa susitilanteeseen – Pohjana Nivalan esitys susien metsästämisen helpottamisesta ja koululaisten susikuljetuksien maksamisesta

https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/609137

– Susien määrä on lähialueilla ja Nivalassa lisääntynyt huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Ravintotilanteen heikentyessä susien häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja havainnot siirtyneet lähelle asutusta. Sudet ovat jo tappaneet alueella useita metsästyskoiria. Erityisesti asutuksen lähellä liikkuvat susilaumat ja yksittäiset suden aiheuttavat pelkoa kuntalaisissa, perusteli Nivala kantaansa.

Myös moni muu lähialueen kunta on tehnyt vastaavansisältöisiä esityksiä tai tukenut Nivalan kaupungin kannanottoa.

Erkin kommentti: Kalajoen kaupungin tulisi ottaa asiaan vahvemmin kantaa sillä ei ole hyväksi, että susia liikkuu Kalajoella ihmmisten pihoissa ja matkailualueella.

Kotimaan uutiset

THL:n ylilääkäri ehdotuksesta puolittaa korona­rokotteen tehoste­annos: ”Fiksu ajatus, ja sitä voidaan harkita

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007748719.html

THL: Suomessa todettu 217 uutta koronavirus­tartuntaa

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000007704111.html

Olympiastadionin remontin lopullinen hinta varmistui: 337 miljoonaa euroa

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007749703.html

HELSINGIN Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannukset nousivat lähes 337 miljoonaan euroon. Stadion-säätiön mukaan tarkka hinta on 336 873 000 euroa.

Stadion-säätiön mukaan hankkeen aikana tapahtuneen kustannusten nousun taustalla on erityisesti voimakkaan noususuhdanteen myötä kallistuneet rakennusurakoiden hinnat.

Kun Olympiastadionin uudistuksen enimmäishinnasta, 200 miljoonaa euroa, sovittiin vuonna 2014, rahoituksessa ei huomioitu ns. tarjoushintaindeksiä eli rakennuskustannusten nousua. Vuosina 2015–2020 rakennusala on elänyt erityisen voimakasta noususuhdannetta, jonka johdosta työvoiman ja materiaalien hinnat ovat olleet jatkuvassa kasvussa.

Ulkomaan uutiset

Trumpin viimeinen kokonainen päivä vallassa alkaa, kerrotaan julkaisevan jäähyväis­videon saavutuksistaan – IS seuraa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007721620.html

Tältä näyttää Trumpin kausi numeroina – päättymässä eriskummallinen ajanjakso täynnä potkuja, tuomareita ja muuria

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007749614.html

Talousuutiset

Tänne maksetaan eniten Kela-korvauksia – kartta hehkuu punaisena tutuilla alueilla

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007748954.html

Urheilu-uutiset

Jääkiekon MM-kisat vietiin Valko-Venäjältä – Kalervo Kummola kertoo, miten päätökseen tultiin: ”Fasel otti lusikan kauniiseen käteen”

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007747687.html

JÄÄKIEKON miesten MM-kisoja ei järjestetä tänä vuonna Valko-Venäjällä. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti asiasta maanantaina kokouksessaan.

Valko-Venäjän oli tarkoitus järjestää MM-turnaus yhdessä Latvian kanssa 21. toukokuuta–6. Kesäkuuta.

Vallan mainio seuramies

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000007729065.html

Maailmalla tapahtuu

Venäjä nimesi ensimmäistä kertaa yksityis­henkilöitä ulko­valtojen media-agenteiksi: pietarilainen Darja Apahontšitš joutui listalle toden­näköisesti feminisminsä vuoksi

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007747928.html

Erkin kommentti: Tämä on vaarallinen kehityssuunta Venäjällä. Näin ei saa tapahtua oikeusvaltiossa.

Saksasta löytyi uusi koronaviruksen mutaatio – testeissä havaittiin ”poikkeavuuksia” viime viikolla

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000007748594.html

Talouselämä: Valtiolle tuli hakemus yli 200 000 euron romutus­palkkiosta – kyse yli sadan auton niputuksesta

https://www.is.fi/autot/art-2000007748778.html

Traficom on vastaanottanut Talouselämän mukaan ennätyksellisen palkkiohakemuksen, jossa henkilö on romuttanut yhteensä yli sata nimissään ollutta autoa ja hakee niiden perusteella valtiolta peräti yli 200 000 euron arvoista alennusta uuden auton hinnasta.

Uzbekistanilaisia nuoria havitellaan Suomeen pelastamaan pikkulukiot – opetettaisiin puhumaan suomea pikakurssilla: "Pitää kokeilla vähän kaikkea"

https://yle.fi/uutiset/3-11743537

Pienessä Virolahden lukiossa saattaa syksyllä aloittaa 20 uzbekistanilaista opiskelijaa.

Tarkoituksena on ottaa Uzbekistanista vastaan alaikäisiä opiskelijoita, jotka suorittaisivat lukion kokonaisuudessaan Virolahdella – suomen kielellä. Opiskelijoille opetettaisiin suomen kieltä Uzbekistanissa ennen lukio-opintojen alkua noin puolen vuoden ajan.

Opiskelijat asuisivat joko kunnan vuokra-asunnoissa tai perheissä.

Virolahden lukiossa on 49 opiskelijaa. Opiskelijoiden määrä on pudonnut lähes puoleen 20 vuoden takaisesta ajasta, jolloin Virolahdella oli vielä 90 lukiolaista.

Erkin kommentti: Olen sanaton.

Mielipiteet

Veronkirnuu

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kalle-isokallio/veronkirnuu/

Työllisyydenkin kannalta on selvää, että jos maassa on runsaasti voittoa tuottavia, kasvavia yksityisiä yrityksiä, niin työttömyysaste on siellä alhaisempi. Eli parasta työllisyyspolitiikkaa onkin huolehtia siitä, että yksityiset yritykset menestyvät ja kasvavat. Sellaisessa maassa ei tarvita työttömyyspolitiikkaa.

Mitä useampi kansalainen saa työpaikan yksityisestä yrityksestä, sitä harvempi kansalainen on tulevaisuudessa riippuvainen poliitikoista. Joka varmaan selittääkin sen, etteivät poliitikot ole kiinnostuneita edistämään suomalaisten yritysten menestymistä.


Kotimainen energia ja työ kunniaan

https://www.seinajokinen.fi/mielipide/kotimainen-energia-ja-tyo-kunniaan/

Seinäjokinen-lehden vieraskolumnissa kansanedustaja Hannu Hoskonen ottaa kantaa kotimaisen energian ja työn puolesta. Hoskonen on myös ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti