keskiviikko 20. tammikuuta 2021

TO 21.01.2021 Tämä totuus – miksi oikeus ei toteudu Suomessa?

 

KE 20.01.2021 Tämä totuus – miksi oikeus ei toteudu Suomessa?

This is the truth - why is justice not implemented in Finland?

Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti,

tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri, keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttäjä, Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Suomen eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourova.

I urgently need the help of the European Commissioner for Justice. Finland is not a state governed by the rule of law.

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=27s


Lähestyin eilen Teitä, Rovanimen hovioikeuden presidentti, sähköpostilla kiirehtiäkseni valitustani , mikä koskee Oulun käräjäoikeuden päätöstä R20/2978. Samalla minä pyysin Teitä perehtymään myös Rovaniemen hovioikeuden päätökseen 20/1460, asiano R20/2753, josta Rovaniemen hovioikeus on tehnyt päätöksen 19.01.2021. Päätös koettelee lujasti kansalaisen oikeustajua. Päätös on vuoren varmasti väärä. Todelliset syylliset asiassa ovat poliisi Tiina Sarparanta Kajaanista ja käräjätuomari Jyrki Määttä Oulun käräjäoikeudesta sekä tuntematon Oulun poliisi, joka muutti Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan päätöksen R-asiasta S-asiaksi. Oulun poliisi kieltäytyy ilmoittamasta kuka kyseisen päätöksen teki.

Rovaniemen hovioikeuden päätöksen 19.01.2021 20/1460. asiano R20/2753. ovat asiakirjan mukaan ratkaiseet hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen, hovioikeudenneuvos Petri Nykänen ja määräaikainen hovioikeudenneuvos Tuomo Hietanen.


Soitin Rovaniemen hovioikeuteen 19.01.2021 kello 11.32 mutta en tavoittanut hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaista. Sain kuitenkin yhteyden hovioikeudenneuvos Petri Nykäseen. Minä kerroin hänelle huoleni ja Nykänen vastasi, ettei hän ole ollut käsitelemässä tätä asiaa, vaan hän käsittelee toista minun asiaani, jota ei ole vielä esitelty.

Asiassa on nyt jotain hämärää. Niin minä ajattelin. On syytä epäillä, että hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen suojelee rikoksista kiinnijäänyttä poliisi Tiina Sarparantaa Kajaanista sekä käräjätuomari Jyrki Määttää, joka esteellisenä Oulun käräjäikeuden tuomarina käsitteli asiaa, mikä olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeudenneuvos Tukiainen on laittanut hovoikeudenneuvos Petri Nykäsen nimen päätökseen vaikka tämä ei ole ollut päättämässä asiasta. Minulle kävi selväksi puhelinkeskustelun perusteella ettei hovioikeudenneuvos Nykänen ole ollut käsittelemässä asiaa , jossa on hänen nimensä päättäjäksi kirjattu.


Poliisi Tiina Sarparannan osalta tilanne on se, että asiassa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela teki päätöksen, että asiani on rikosasia.

"Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että kysymyksessä on rikos R20/295.


28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.


Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanni

R-asian muuttaminen S-asiaksi on tapahtunut Oulun poliisin laillisuusvalvojan Antti Räsäsen ja Oulun poliisin Johanna Kiviniemen, Lapin poliisin Jukka Haatajan sekä kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinteen tieten ja hyväksyen. Siksi heitä on syytä epäillä rikoksesta eli muun muassa valtiopetoksen peittelystä. Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta aloitti asian tutkimisen S-asiana. Poliisilla ei ole oikeutta muuttaa R-asiaa S-asiaksi, koska käräjäoikeus on nimennyt asian R-asiaksi.

Kajaanissa oleva poliisi Tiina Sarparanta sai sähköpostitse tarkat tiedot PR-talojen konkurssivyyhdestä ja salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, mikä on osa valtiopetosta, mikä ei vanhene koskaan. Hänellä oli käytössään myös kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, jossa on selostettuna tapahtumat ja kopiot todistusaineistosta. Salaiseksi julistettu SSP-sopimus oli mustitikulle kopioituna.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Poliisi Tiina Sarparanta ei hankkinut todistusaineistoksi nimeämääni Oulun käräjäoikeudessa olevaa todistusaineistoa eikä myöskään käräjätuomari Jyrki Määttä ottanut sitä huomioon oikeuskäsittelyssä.

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Tämä aineisto sisältää mm. salaiseksi jullistetun SSP-sopimuksen paperisen kopion, jossa sivuilla 16-17 on valtiopetoksen todistava aineisto. Valtiopetosta todistaa myös aineiston mukana olevat kolme kirjaa Laman ja Rahan pelurit, Seppo Konttisen Salainen pankkituki ja Ari-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperit.

Aineiston mukana on myös kirjoittamni kirja Olet Maamme Armahin Suomenmaa, joka sisältää PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineston lukuunottamatta entisen asianajaja Asko Keräsen tunnustusta ja salattuja 48 miljoonan pantattuja kiinnityksiä. Ne aineiston on mukana tyytymättömyyden ilmaisussa.

Poliisi Tiina Sarparanta palautti todistusaineistot takaisin ja teki tutkimattajättämispäätöksen. Haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Haastehakemus on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html

Haastehakemuksen täydennys on tässä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html

Kun näytti siltä, ettei asia etene, niin pyysin Oulun käräjäoikeuden laamannia Antti Savela ja Oulun polisipäälliköä Mika Heinilää apuun asiassa.

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.html

Asiaa ryhtyi käsittelemään Oulun käräjäoikeudessa esteellinen käräjätuomari Jyrki Määttä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html

Kysymys on siitä, että en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä yli 25 vuoteen. Kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat on saatu aikaan rikollisesti.

Oulun käräjäoikeus , Pohjois-Suomen aluesyyttäjävirasto ja Oulun poliisi

Oulu.ko@oikeus.fi , pohjois-suomi.syyttaja@oikeus.fi , kirjaamo.oulu@poliisi.fi

Asia R20/2978

Tapahtumien kulku on ollut seuraava. Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Suomen valtion menettely on kiistatta kidutusartiklan vastaista. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 2

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-2.html

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 3

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-3.html


Tässä vielä eilinen sähköpostiviesti Rovaniemen hovioikeuden presidentille

Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeuden presidentille

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään asiani käsittelyä. Asiani R20/2978 käsiteltiin Oulun käräjäoikeudessa Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja 3 artiklan vastaisesti. Käräjätuomari Jarkko Pekkala jätti kutsumatta oikeudenistuntoon kaikki minun todistajani eikä hyväksynyt minun todistusaineistojani eikä antanut minun kuulustella todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia, vaikka olin rikoksesta syytettynä. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen menettely. Koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä yli 25 vuoteenja olen kärsinyt valtavat taloudelliset menetykset sekä hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, niin kysymys on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaisesta toiminnasta.

Rikostutkinta asiassani tehtin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnajohtaja Hannu Mensonen ei kiellä esteellisyyttään, vaan tunnustaa sen kirjallisesti. Esteellisyys on virkarikos ja rikoksen avulla tehty oikeustoimi on mitätön. Rikostutkinnassa en saanut esittää ns. kuulustelussa mitään todistusaineistoja eikä todistajaani ole kuultu. Kuulustelutodistaja todistaa asian. Kuulustelija ilmoitti minulle etukäteen että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen valmiiksi. Minä kuitenkin varasin asiassa itselleni loppulausuntomahdollisuuden

Rikostutkinnassa kaikki loppulausuntoni ja todistusaineistoni on jätetty huomioon ottamatta ja myös käräjätuomari Sarianne Ervastin menettely asi Raahen käräjäoikeuden kansliassa, jossa kävin tarkistamassa todistajan kanssa, että kaikki todistusaineisto on varmasti tulostettu oikein ja Ylivieskan toimipisteestä todistusaineisto on siirretty Raahen käräjäoikeuteen. Tarkistuksessa totesin todistajien ja käräjätuomari Sarianne Ervastin läsnäollessa, etteivät asiat olleet kunnossa.

Syyteharkinta on asiassani tehty virheellisen rikostutkinnan perusteella. Oulun poliisi asiakirjayksikön mukaan syyte on tehty väärän asiakirjan perusteella. Oulun poliisin asiakirjayksikkö jätti toimittamatta minulle tuon vääräksi toteamansa asiakirjan. Syyttäjälaitos lähetti minulle pyytämättä luettelon asiakirjoista joiden perusteella syyte on tehty. Asiakirjoista puuttui kaikki loppulausuntoni ja minun esittämäni todistusaineisto.

Katson, että poliiseja, tutkinnanjohtaja Hannu Mensosta ja tutkija Pekka Niskakangasta on syytä epäillä rikoksista. Katson, että he tietoisesti yrittivät suojella käräjätuomari Sarianne Ervastia joka jäi todistettavasti kiinni virheellisestä menettelystä asiassani.

Katson, että sähöpostiviestiliikeenteen perusteella käräjätuomari Jarkko Pekkala ja aluesyyttäjä Juha Karikoski ovat olleet totuudesta tietoisia, mutta ovat toimineet totuuden vastaisesti ja aiheuttaneet minulle vankeustuomion. En voi hyväksyä tällaista menettelyä ja olen siksi pyytänyt oikeuskansleria ja valtakunnansyyttäjää ryhtymään tässä asiassa asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Minun asiassani kaikki lähtee salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta, jossa määriteltiin markkinoilta poistettavien yritysten perusteet ja yritysten kaatamisperusteet. SSP-sopimus on todistusaineistona sekä kirjallisena kappaleena että tallennettuna kopiona muistitikulla nyt Rovaniemen hovioikeudessa. SSP-sopimus on jatkoa ns. Koiviston konklaaville, jossa tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla annettiin pankeille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Kysymyksessä on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. Tähän liittyy myös ns. Aktiv-Hansa-kauppa, josta olen kertonut ja esittänyt todistusaineistot Rovaniemen hovioikeudelle. Lisäksi todistusaineistoni todistaa, että Kera Oy:ssä oli ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli poistaa markkinoilta Kera Oy:n rahoittamia yrityksiä uhkaavat kilpailevat yritykset.

Tämän kehityksen johdosta Alavieskan Puurakenne, R-Teollisuus Oy ja ITC Finland Oy poistettiin rikollisesti markkinoilta ja yrittäjistä tehtiin oikeuden väärillä päätöksillä rikollisia ja elinkautisvelkavankeja. Ostimme 11.5.1995 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet sekä tuoteoikeudet kolmella eri kauppakirjalla. Kaupoissa myyjä salasi 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoitti keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä oli törkeä petos, Kaupnavahvistajana toimi tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka vahvisti kaupan, jossa myyjät myivät toisen omaisuutta omanaan konkurssisäännön ja maakaaren vastaisesti. Lisäksi myyjät toimivat kauppakaaren ja silloin voimassa olleen oikeustoimilain vastaisesti. Markkinoilta poistamisessa Kera Oy käytti ns. saattohoitajia. Kera Oy:n mukaan PR-Teollisuus Oy oli markkinoilta poistettavien yritysten joukossa kuten todistusaineistoni osoittaa.

Konkurssipesä purki myöhemmin kauppasopimukset ja haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Kysymys on prosessipetoksesta. Alavieskan konkurssipesällä ei ollut enää mitään saatavaa PR-Teollisuus Oy:lt', kun se haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin. Konkursissa varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa. Silloinen asianajaja Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle. Asko Keränen tunnustaa tekonsa ja paljon muitakin tekemiään rikoksia, Käräjätuomari Sulo Heiskari on ollut keskeisessä roolissa rikostehtailussa. Rikolliset ryhtyivät käyttämään tuota Ylivieskan käräjäoikeuden väärää konkurssipäätöstä hyväkseen hankkiakseen uusia vääriä päätöksiä. Esteellinensyyttäjä Sulo Heiskari toimi aina syyttäjänä kun näistä kauppasopimukista käytiin oikeutta. Tätä on jatkunut jo yli 20 vuotta eikä poliisi suostu tutkimaan asioita, Korkein oikeus ei ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vedoten siihen, että minä en maallikkona täytä oikeudenkäymiskaaren vaatimuksia tuomion purun hakemiseen. Oikeusaputoimistot kieltäytyvät auttamasta minua enkä saa luotettavaa asianajajaa Suomesta eikä ruotsalainen pätevyyden omaava asianajaja saa oikeusapua Suomesta kuten todistusaineisto osoittaa.

Koska poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta niin siihen on varmaan jokin syy. Yksi yhdistävä tekijä on uskonnollinen vakaumus. Tutkinnanjohtaja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on uskonnollisen vakaumuksen omaava henkilö. Samoin Oulun poliisin rikostutkija Tapani Tasanto sekä Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha. Lisäksi Arsenaalissa ja KTM:ssä oli lestadiolaisen vakaumuksen omaavia henkilöitä samoin kuin nykyisen Oulun poliisi eri yksiköissä. En tiedä onko oululaisella Kera Oy:n varatoimitusjohtalla Seppo Arposella uskonnollinen vakaumus. Hänen alaisuudessa toimi todistusaineiston mukaan Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä. En tiedä onko käräjätuomari Sarianne Ervastilla ja poliisi Pekka Niskakankaalla uskonnollinen vakaumus, mutta sukunimien perusteella sellainen on mahdollista. Onko tutkinnanjohtajalla Hannu Mensosella , aluesyyttäjä Juha Karikoskella ja käräjätuomari Jarkko Pekkalalla uskonnollinen vakaumus? En voi välttyä vaikutelmalta, että olen joutunut uskonnollisen ryhmittymän rikollisen toiminnan kohteeksi. Tämä ryhmittymä on käyttänyt sumeilematta hyväkseen muita rikokseen syyllistyneitä henkilöitä. Talonrakennusalalla lestadiolaisella liikkeellä on vahva aseman ja epäilen, että siksi on mentelty näin omien taloudellisten etujen turvaamiseksi. Olen tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille jo aikaisemmin, mutta en ole vieläkään saanut vastausta asiaan.

Koska olen kiistatta pystynyt todistamaan , että olen syytön kaikkiin niihin rikoksiin mistä minut on tuomittu ja sen, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on saatu aikaan rikollisesti, niin pyydän Rovaniemen hovioikeutta hylkäämään kaikki syytteet asiassani, koska ne on saatu aikaan ihmisoikeussopimusten vastaisesti ja rikollisesti. Pyydän Rovaniemen hovioikeutta keskeyttämään ulosottoni välittömästi ja tekemään sellaisen päätöksen jolla Suomen valtio määrätään korvaamaan minulle aihettamansa valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset.

Minun oikeusturvani kannalta on paras ratkaisu se, että järjestetään asian suullinen käsittely, mikä on julkinen. Asian valtakunnallisen merkityksen takia on välttämätöntä asioiden avoin ja julkinen käsittely.

Kalajoki 19.01.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Finland

PS. Pyydän Teitä tarkistamaan asiakirjat ja Rovaniemen hovioikeuden päätöksen asiassa koskien poliisi Tiina Sarparannan toimintaa. Päätös koettelee rankasti kansalaisen oikeustajua.

Minulla on kaksi asiaa käsittelyssä Rovaniemen hovioikeudessa ja molemmissa on lähes sama todistusaineisto.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti