sunnuntai 12. heinäkuuta 2020

MA 13.07.2020 Ulosottomies Eveliina Nissilä , tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisi, valtioneuvosto
Te, ulosottomies Eveliina Nissilä, tietoisesti toimitte Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Teille on ilmoitettu ja todistettu, että kaikki ulsotossa olleet ja olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia. Kun tietoisesti toimii vastoin lakia niin on syytä epäillä rikoksesta. Teidän olisi tullut lopettaa ulosotto ulosottokaaren perusteella rikostutkintojen ajaksi. Olen pyytänyt Raahenseudun ulosottovirastoa keskeyttämään ulosoton rikostutkintojen ajaksi, mutta ulosottovirasto ei noudata lakia.
Ulosottokaaren 4 luvun 52 §:n mukaan ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi, kun 1) ulosmittaus on toimitettu tulorajanulosmittauksena, 2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai 3) keskeyttämiseen on erityinen syy.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.
28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Todelliset syylliset ovat tässä
  • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
  • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
  • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
  • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
  • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
  • poliisi Raimo Ollila
  • poliisi Petri Oulasmaa
  • Oulun KRP

Kiduttajat
  • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
  • ulosottomies Eveliina Nissilä
Rikokset eivät ole vanhentuneet, koska ulosotto on voimassa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko 25 vuoden ajan. Lisäksi valtiopetos ja siihen kuuluva SSP-sopimus pitävät rikokset avoimena.

SSP-sopimus

Suomen johtavat politikot järjestivät keinotekoisen 1990-luvun laman ja siihen liittyi olennaisena osana valtiopetos, josta keskeinen on SSP-sopimus. Kysymys on valtiopetoksen toteuttamiseen osallistumisesta ja Erkki Ahon kidutusrikokseen osallistumisesta. Kysymys on myös virkavelvollisuuden laiminlyönnistä, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä rikollisten suojelusta.

Suomessa ei ole ollut voimassa valmius- eikä poikkeuslait 1990-luvun laman hoidossa. Siksi toiminta on kiistattomasti rikollista. Pankit pelastettiin rikollisella tavalla ja yrittäjät, heidän yrityksensä, heidän perheensä ja yrityksen lainojen takaajat laitettiin maksumiehiksi ja pankkien pelastajiksi. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Pyydän Oulun poliisia vastaamaan ja valtakunnansyyttäjää tutkimaan asian. Oulun poliisi on laiminlyönyt rikostutkinnat asioissa yli 25 vuoden ajan. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa kuten esim. asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä. Keräsen tunnustusta tukee avoin asianajovaltakirja PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajalta Heino Virralta
sekä muut tunnustetut rikokset, joista Keränen on saanut ehdottomat vankeustuomiot.

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä

Kaiken lisäksi muu todistusaineisto asiassa on kiistatonta. Törkeä petos kauppasopimuksissa, syyttäjän esteellisyys 20 vuoden ajan, kauppojen purut ja väärillä tiedoilla haettu konkurssi. Prosessipetos konkurssiasiassa jne..

Pyydän Oulun poliisia vastaamaan ja valtakunnansyyttäjää tutkimaan asian. Oulun poliisi on laiminlyönyt rikostutkinnat asioissa yli 25 vuoden ajan. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa kuten esim. asianajaja Asko Keränen


Lisäksi todisteena asianajaja Asko Keräselle tehty avoin asianajovaltakirja. Heino Virta oli PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.


Lisäksi olen esittänyt Oulun käräjäoikeudelle ja poliisille varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustuksen, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa, vaikka hän on antanut asiassa lausunnon käräjäoikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman heidän toimeksiantoaan.


Ensimmäinen asia tutkinnassa täytyy olla se, että kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen syyttäjä asioissani.
Kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä asioissani noin 20 vuoden ajan. Esteellisyys johtuu siitä, että syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut tai ainakin on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa,jossa hän käyttää syyteoikeutta ja arvoi näin omien toimiensa lainmukaisuutta. Olen lähettänyt Oulun käräjäoikeuteen todistuksen kaupanvahvistuksesta, jossa näkyy, että Sulo Heiskari on vahvistanut lainvastaisen kaupan, sillä väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta konkurssisäännon 50 §:n mukaan. Syyttäjä Heiskari on esteellinen syyttäjistä annetun lain mukaan.

Kaupanvahvistus


Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnytkään kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria.
Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.


Lisäksi kaupoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinitykset, joista tässä esimerkkinä yksi sivu.Kysymyksessä on siis törkeä petos. Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan teille nämä kaikki asiakirjat, koska olen ne Oulun poliisille toimittanut.


Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys on kiistaton ja esteellisyys on virkarikos. Omien rikostensa peittelemiseen syyttäjä Heiskari organisoi uusia rikostutkintoja väärän oikeudenpäätöksen perusteella, jossa hän itse oli keskeinen rikollinen. Mikään rikos ei ole vanhentunut johtuen SSP-sopimuksesta sekä siitä, että ulosotto on voimassa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä yli 25 vuotta. Kysymyksessä on kiistatta ihmisoikeusrikokset , kidutus , sekä perustuslain vastaiset toimet.

Ulosottomies Eveliina Nissilä, Teidän olisi pitänyt toimia lain mukaisesti
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi nykyinen tai entinen aviopuolisonsa taikka nykyinen avopuolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka se, johon hänellä on vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde. (12.6.2015/735)
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

13 luku (21.4.1995/578)
Valtiopetosrikoksista
Valtiopetos
Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
Törkeä valtiopetos
Jos valtiopetoksessa
1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

KE 17.06.2020 Vaadin elinkautista vankeusrangaistusta kihlakunnanvouti Anssi Tuomaalalle

Olen tehnyt ulosottoviranomaisten toiminnasta rikosilmoituksen ja vaatinut elinkautista vankeutta kidutuksesta. TI 23.06.2020 Kuulustelukertomus osa 3

SU 07.06.2020 Raahenseurdun ulsottovirasto


Poliisi Raimo Ollilla siis jätti tutkimatta Markku Kosken rikokset ja syyttäjä Sulo Heiskari syyttämättä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että he peittelivät omia rikoksiaan.

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen
Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

LA 27.06.2020 Ei voi välttyä vaikutelmalta, että sinua vituttaa, kirjoittaa Sulo Heiskari ja jatkaa, käykö se enää kipeääkään, kun hakkaa päätänsä seinään vuosikymmeniä?


SU 04.08.2019 Suomi ei ole oikeusvaltio – Suomi tarvitsee muiden EU-maiden apua oikeusvaltioiperiaatteiden toteuttamiseen

Olen tehnyt rikosilmoituksen Oulun poliisille asiasta, mikä on saanut tutkintanumeroksi 5770/S/12939/19. Tutkinnanjohtajaksi on nimetty minulle tuntemattomasta syystä Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta, joka on jättänyt asian tutkimatta esitutkintalain mukaisesti minulle tuntemattomasta syystä. Minun on syytä epäillä häntä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Lisäksi hän on tehnyt päätöksen, että asiasta ei voi valittaa eikä kannella. Menettely on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely.

Oulun poliisi, jonka nimeä Oulun poliisi ei suostu ilmoittamaan minulle, on tehnyt päätöksen riksotutkintapyynnöstäni R20/295 ja on muuttanut asian käsittelyn numeroksi 5770/S/5514/20. Koska Oulun käräjäoikeus on päättänyt että asiani on rikosasia R20/925, niin Oulun poliisi ei voi muuttaa Oulun käräjäoikeuden päätöstä toiseksi asiaksi eli numerolla 5770/S/5514/20 tutkittavaksi. Kaiken lisäksi Oulun tuntemattomaksi jäänyt ja jätetty poliisi on nimennyt rikostutkintapyyntöni tutkintajohtajaksi Kajaanin poliisi Tiina Sarparannan. Oulun poliisi on myös vahviatnaut minun tehneen kokonaan eri rikostutkintapyynnön kuin olen tehnyt, Olen reklamoinut asiasta Oulun poliisille, mutta Oulun poliisi vaikenee kuin tapuliukko. Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta ei ole saanut kahden ensimmäisen kuukauden aikana mitään aikaan ja lähti nyt lomalle. Kaiken lisäksi hän on minun oikeustajuni mukaan esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana asiassa, jossa käsitellään valtiopetosta ja korkeiden virkamiesten ja poliitikkojen rikoksia sekä siitä syystä, että on toiminut aikaisemmin lain vastaisesti asioissani.

Sekä Oulun poliisin ja esteelliseksi tutkinnanjohtaksi toteamani Kajaanin poliisin olisi pitänyt huomata, että asiani ei kuulu Oulun eikä varsinkaan Kajaanin poliisin tutkittavaksi, vaan se kuuluu KRP:n tutkittavaksi ja tutkinnanjohtajana tulee olla valtakunnansyyttäjän, koska kysymyksessä on valtiopetoksesta johtuva rikosvyyhti.


Olen ilmoittanut asioista KRP:lle ja valtakunnansyyttäjälle, mutta ne eivät reagoi asiaan lain mukaisesti. On syytä epäillä valtiopetosta.

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, December 17, 2019 5:39 PM
To: sanna.marin@eduskunta.fi ; mari.ohisalo@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; li.andersson@eduskunta.fi ; kirjaamo@vnk.fi
Subject: Pyydän vastausta

Pääministeri Sanna Marin

Te korostitte tänään eduskunnassa välikysymyskeskustelussa, että Suomi on oikeusvaltio ja hallitus pitää kiinni siitä. Myös sisäministeri Maria Ohisalo korosti sitä,että Suomi on oikeusvaltio. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti puheenvuorossaan sitä, että Suomi on oikeusvaltio. Aikaisemmin myös opetusministeri Li Andersson korostanut, että Suomi on oikeusvaltio.
Kysyn pääministeriltä ja muilta ministereiltä: Miksi minun on pitänyt hakea poliittista turvapaikkaa Bulgariasta jos Suomi on oikeusvaltio?

Haluan vain esteettömän rikostutkinnan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynti. Pyydän Teitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Koiviston konklaavi

SSP-sopimus

Koiviston konklaavi ja muut salatut sopimukset

Siellä jossakin 17.12.2019
24,5 vuotta Suomen valtion järkyttävien oikeusmurhien ja kidutuksen kohteena
Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Myös eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen välttelee vastuutaan asiassa.

TO 25.06.2020 Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen ja kansanedustaja Juha Pylväs

Myös silloinen pääministeri Rinne ja muut ministerit välttelevät vastuutaan asiassa http://pankkikriisi.blogspot.com/

Myös aikaisempi pääinisteri Sipilä vältteli vastuutaan asiassa
Terve Juha!

Koska myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista on syytä epäillä virkarikoksista niin tutkinnanjohtajana täytyy olla valtakunnansyyttäjän sijainen tai mahdollisesti uusi valtakunnansyyttäjä.


MA 22.06.2020 Miksi Suomessa ei saa oikeutta? Siitä ovat vastuussa pääministeri Sanna Marin ja eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.

TO 18.06.2020 Arvoisa sisäministeri Maria Ohisalo

TI 16.06.2020 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

TI 07.07.2020 Asia kuuluu KRP:n tutkittavaksi ja valtakunnansyyttäjän johdettavaksi

Suomen perustuslaki

Euroopan ihmisoikeussopimus

YK:n ihmisoikeusjulistus

Kalajoki 13.07.2020

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki Aho

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti