sunnuntai 5. heinäkuuta 2020

MA 06.07.2020 Oikeuskanslerille - Kantelu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnasta KIIREELLINEN


Valtakunnansyyttaja Raija Toiviainen

HUOM: Linkit on avattava ja tulostettava!

On vääryys voimissaan

Ylläolevassa linkissä olen perusteellisesti käsitellyt sananvapauteen ja vihapuheeseen liittyviä asioita sekä valtakunnansyyttäjän toimintaa niissä. Minun oikeustajuni mukaan valtakunnansyyttäjä on puolueellinen näissä asioissa ja siten esteellinen. Muutoinkin toimintalinja poikeaa EIT:n linjasta.
Olen ottanut lisäksi pari esimerkkiä asioista missä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista on syytä epäillä virkarikoksista, koska hän ei ole ryhtynyt lain vaatimiin toimenpiteisiin asioissa. Valtakunnansyyttäjän aika menee näköjään toissijaisiin asioihin ja tärkeimmät tehtävät jäävät hoitamatta.

Yksi asia on bulgarialaisten työntekijöiden törkeä hyväksikäyttö, työsuojelurikos ja laittomat irtisanomiset. Olen itse henkilöstö-ja työsuojeluasioiden asiantuntija koulutukseni ja työkokemukseni perusteella. Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, syyttäjä syttämättä ja käräjäoikeuskin toimi vastoin lakia. On syytä epäillä, että valtakunnansyyttäjä suojelee rikollisesti tomivia viranomaisia. Vaadin asiassa perusteellista rikostutkintaa. Asiat eivät ole vanhenneet, koska kysymys on myös henkilöiden eläketurvasta. Milloin rikostutkinta alkaa?

Toinen asia on Oulun poliisin, aluesyyttäjien ja Oulun käräjäoikeuden toiminta. Oulun poliisin toiminta on täysin kelvotonta asioissani. Poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita ja syyttäjä syyttämästä. Oulun käräjäoikeus kieltäytyy käsittelemästä asioita. Miten voin saada oikeutta? Milloin alkaa rikostutkinta asioissa?

Liitetään kuulustelukertomukseeni, jota ei ole vielä tehty, mutta jonka olen oma-aloitteisesti lähettänyt tutkinnanjohtaja poliisi Tiina Sarparannalle, KRP:lle ja valtakunnansyyttäjälle.

TI 23.06.2020 Kuulustelukertomus osa 3


MA 29.06.2020 Todistusaineisto viranomaisten rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja kidutuksestani

Lisäksi ilmoitan, että rikoksen tutkinta-aineistoon kuuluvat kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, videoni ja kaikki blogini sekä 9 banaanilaatikollista asiakirjoja , jotka ovat varastossani.

Nyt asiassa on tutkinnanjohtajana Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta, joka aikaisemmin toimi tutkinnanjohtaja asiassa 5770/S/12939/19. Mitään rikostutkintaa asiassa ei silloin tehty ja päätöksen perustelutkin oli täysin lain vastaiset. Tutkijana oli Asko Karppinen. En voi hyväksyä tällaista laitonta menettelyä.

Nyt Tiina Sarparanta on jälleen tutkinnanjohtajana asiassa , josta minä olen tehnyt rikosilmoituksen R20/925. Oulun poliisi on tehnyt minulle kirjallisen vahvistuksen rikosilmoituksen tekemisestä asiassa numerolla 5770/S/5514/20. Minä en ole tehnyt tällaista rikosilmoitusta. Olen siitä reklamoinut Oulun poliisille, mutta Oulun poliisi ei reagoi asiaan.
Olen ollut sähköpostitse yhteydessä tutkinnanjohtaja Tiina Sarparantaan, koska mitään edistymistä asioissa ei ole tapahtunut. Nyt hän on jäänyt lomalle. Minulla on vahva käsitys siitä, ettei Tiina Sarparannalla ole aikomustakaan tutkia asioita ja kaiken lisäksi hän on esteellinen. Minä olen tehnyt Oulun käräjäoikeuden päätöksestä R20/925 rikosilmoituksen ja se on tutkittava sellaisena kuin se on tehty ja on otettava huomioon jo se mitä olen asiassa esittänyt. Katson, että Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta on esteellinen asiassani.

Minä odottanut milloin voin kuulusteluissa esittää kaiken kiistattoman todistusaineistoni asiassa R20/925, jossa
 1. syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys on kiistaton ja rikolliseksi epäiltävä toiminta on jatkunut n. 20 vuotta
 2. syyttäjä Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppasopimuksissa jossa oli kysymys törkeästä 63 miljoonan petoksesta ja jossa tapahtui monia lain vastaisuuksia, joista olen kantelussani jo kertonut
 3. konkurssiasiassa tehtiin törkeä prosessipetos tekijöinä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän hoitajat Antti Latola ja Hannu Maskunen sekä asiassa avustivat käräjätuomari Juha Nieminen, syyttäjä Sulo Heiskari sekä varatuomari Paavo M. Petäjä ja poliisi Raimo Ollila sekä silloinen asianajaja Asko Keränen.
 4. Väärää konkurssipäätöstä on käytetty hyväksi muissa rikoksissa yli 20 vuoden ajan, koska korkein oikeus ei ole purkanut väärää konkurssipäätöstä. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Korkein oikeus toimii perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti, koska se estää oikeuden saamisen.
 5. Minä voin esittää kaikista kirjallisen todistusaineston ja olen sen jo toimittanut poliisille, syyttäjälle ja käräjäoikeudelle sen, mutta mitään ei tapahdu.

Asiat eivät ole vanhentuneita, koska rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asiat ovat olleet keskeytyksettä vireilla jo 25 vuotta. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja valtiopetos pitää rikokset avoimina.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.
28.03.2020

Hyvä Erkki Aho
Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni.
Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.

Todelliset syylliset ovat tässä
 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla
 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy
 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy
 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)
 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)

Rikollisten suojelijat
 • poliisi Raimo Ollila
 • poliisi Petri Oulasmaa
 • Oulun KRP

Kiduttajat
 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala
 • ulosottomies Eveliina Nissilä

Kihlakunnan syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys kaikissa minua ja yritystoimintaani koskevissa oikeudenkäynneissä sekä niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä on kiistaton. Asia selviää mm. käräjäoikeuteen todistusaineistoksi lähettämistäni kauppakirjoista, joista on kopio muun korkeimmalle oikeudelle tekemästäni tuomioiden purkuhakemuksesta ja myös kirjani sivuilta kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilla 277 – 285. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön 50 a §:n vastaisesti. He myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut esittää valtakirjoja. He toimivat maakaaren 2 luvun 3 §:n vastaisesti. He salasivat kaupanteossa 48 pantatut kiinnitykset kuten kauppasopimuksista käy ilmi. Niistä ei ole kauppasopimuksissa mitään mainintaa. Olen pyytänyt Oulun poliisia toimittamaan kopiot salatuista pantatuista kiinnityksistä Oulun käräjäoikeuteen postitse 28.04.2020 mennessä todistusaineineistoksi asiassa.
Kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa on saatavilla Kalajoen kirjakaupasta. Valitettavasti minulle ei ole varaa postittaa tuota kirjaa Valtakunnnasyyttäjävirastoon rikolliseksi katsomani ulosoton takia.

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset

SSP-sopimus


Nämä edellä esitetyt asiat johtuvat SSP-sopimuksesta, mikä solmittiin Esko Ahon hallituksen ja neljän ostajapankin kesken. Sopimuksessa sovittiin yritysten kaatamis perusteet ja pankit yhdessä valtion kanssa tekivät listat markkinoilta poistettavista yrityksistä. Kysymys on valtiopetokesta ja sen keskeisestä osasta. Suomessa ei silloin ollut voimassa valtuuslakeja eikä poikkeuslakeja vaan kysymys oli tietoisesta rikollisuudesta. Minulla on todistusaineistona kopio tuosta SSP-sopimuksesta , mikä todistaa asiat. Asiaan liittyy ns. Koiviston konklaavi, jossa päätetiin pankkien pelastamisesta. Rikollisille on annettu syytesuoja kuten käytäntö on osoittanut.

Miksi en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?
Katson, että on syytä epäillä, että Oulun poliisin toiminta asiassani on tietoisen rikollista ja samoinkuin syyttäjälaitoksenkin toiminta. Katson, ettei asiassa voi olla tutkinnanjohtajana Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta. Lisäksi rikostutkinnassa on tutkittava sellaista asiaa josta olen tehnyt rikostutkintapyynnön. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta mahdollista lain mukaista rangaistusta ja aiheutetujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.

Muistutana vielä perustuslain 21 §:stä

Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Vaadin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen eroa ilman aiheetonta viivytystä. Kidutukselleni ja perustuslain vastaisille toimille ( rikoksiin perustuva ulosotto) on tultava loppu välittömästi. PYYDÄN KIIREHTIMÄÄN ASIAN KÄSITTELYÄ!

Erkki Aho
Merenojatie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948
Nimeni on Erkki AhoEi kommentteja:

Lähetä kommentti