keskiviikko 1. heinäkuuta 2020

TO 02.07.2020 Erkki Ahon taidenäyttely
Erkki Ahon taidenäyttelyn uusin muotokuvamaalaus esittää urheiluvaikuttaja Jukka Uunilaa. Muotokuva on taiteilija Rositsa Tanchevan maalaus.

Uunila, Jukka (1923–)
Kauppaneuvos, liikuntatieteiden kunniatohtori, Veikkauksen toimitusjohtaja, urheilujohtaja
Jukka Uunila voi sanoa perustellusti 1900-luvun jälkipuoliskon merkittävimmäksi kotimaisilla areenoilla toimineeksi suomalaiseksi urheilujohtajaksi. Hän vaikutti SUL:n, Suomen Olympiakomitean ja SVUL:n johtotehtävissä yli 40 vuoden ajan. Uunila vaikutusvaltaa lisäsi Oy Veikkaus Ab:n toimitusjohtajuus. Uunila on ollut ennen kaikkea yleisurheilumies ja huippu-urheilun edunvalvoja.

Jukka Uunila syntyi suojeluskunnan aluepäällikkönä toimineen isän ja opettajaäidin esikoisena valkoisen kenraalin C. G. Mannerheimin syntymäpäivänä 1923. Varhaisimmat vuotensa hän vietti Keski-Pohjanmaan Himangalla. Yleisurheilu ja penkkiurheilu kuuluivat Uunilan ja hänen veljiensä harrastuksiin. Oppikoululaisena Kokkolassa toiseksi tärkeäksi lajiksi tuli jalkapallo.
Uunila lähti suorittamaan asevelvollisuuttaan vapaaehtoisena täytettyään 18 vuotta 1941. Lyhyen koulutuksen jälkeen hänet komennettiin alikersanttina rintamalle Kiestingin suunnalle. Uunila kävi Reserviupseerikoulun jatkosodan aikana ja oli Jyväskylässä kevätkesällä 1944 urheilu-upseerikoulutuksessa, joka keskeytyi Puna-armeijan suurhyökkäyksen alettua. Uunila osallistui myös Lapin sotaan.
Sotien päätyttyä Uunila hakeutui koulutukseen Vierumäen urheiluopiston liikuntaneuvojakurssille, jolta hän valmistui helmikuussa 1946. Hän toimi aluksi lyhyen aikaa SVUL:n Keski-Pohjanmaan piirin piirivalmentajana ja 1946─1949 SUL:n aluevalmentajana. Uunilasta tuli 1949 juuri perustetun Kuortaneen urheiluopiston ensimmäinen johtaja.
Nuoren miehen tarmokkuus kiinnitti huomiota SUL:ssa. Uunila nousi SUL:n hallituksen jäseneksi 27-vuotiaana 1951. Uunila saavutti SUL:ssa nopeasti vahvan aseman. Helsingin olympiakisoissa hän toimi jo Suomen yleisurheilumaajoukkueen varajohtajana. Maaottelumiehistöjä hän johti 1951─1964 yli 50 kertaa ja olympiajoukkuetta Mexico Cityn kisoissa 1968. Uunilasta tuli 1950-luvulla myös SUL:n valmennusvaliokunnan puheenjohtaja.
Kuortaneen urheiluopiston johtajan paikalta Uunila siirtyi lehtiyhtiö Ilkan toimistojohtajaksi 1960. Kaksi vuotta myöhemmin Uunila sai kutsun Oy Veikkauksen Ab:n tytäryhtiön Kvartton johtoon. Muutto Helsinkiin paransi mahdollisuuksia toimia urheilujohtajana. Uunilasta oli tullut SVUL:n varapuheenjohtaja 1961.
SUL:n puheenjohtajaksi Uunila valittiin 1965 ja samana vuonna hänestä tuli myös Olympiakomitean varapuheenjohtaja. Suomen yleisurheilu eli tuolloin taantumakautta ja muun muassa Ruotsi voitti Suomen maaottelussa 12 vuoden tauon jälkeen. Suomen joukkue jäi 1966 Budapestin EM-kisoissa mitaleitta. Uunila koki myös, että yleisurheilu oli menettämässä asemiaan jalkapallolle ja pesäpallolle.
Näytti ilmeiseltä, että vanhoin keinoin ei enää voitu odottaa menestystä. Uunila lähti reippain ottein uudistamaan sekä valmennusta että johtamista. Tavoitteena oli parantaa huipulle tähdänneiden urheilijoiden valmentautumisedellytyksiä. Tilanteeseen oli mahdollista vaikuttaa sekä Uunilan johtoonsa saaman Olympiakomitean valmennusvaliokunnan että SUL:n kautta. SUL:n uudistamiseen hän haki vaikutteita yritysmaailmasta, josta omaksumiaan tavoitejohtamisen oppeja hän ryhtyi soveltamaan.
Uunilan mukaan urheilun arvostus mitataan suomalaisten silmissä nimenomaan yleisurheilussa ja erityisesti kestävyysjuoksumenestyksellä. Hän pestasi tunnetun uusiseelantilaisen juoksuvalmentajan Arthur Lydiardin nostamaan suomalaisen juoksun tasoa. Uunila pohjusti asian niin, että SUL:n luottamusmiehet hyväksyivät 1967 kallispalkkaisen Lydiardin tulon Suomeen. Lydiardin palkkaaminen herätti kuitenkin myös närää ja nähtiin suomalaisen valmennusosaamisen väheksyntänä.
Lydiardin kausi toimi Uunilan käsityksen mukaan ennen kaikkea herätteenä, joka pohjusti sekä 1970-luvun kestävyysjuoksumenestystä että hölkkäinnostusta. Uunilan vuoteen 1974 kestäneelle SUL:n puheenjohtajakaudelle osuivat Juha Väätäisen EM-menestys 1971 ja Lasse Virénin sekä Pekka Vasalan olympiavoitot 1972.
Olympiakomitean puheenjohtajaksi Uunila nousi 1969. Hänen valintansa kohtasi yllättävää vastustusta viime vaiheissa. Komitean väistyvä puheenjohtaja Akseli Kaskela ja Erik von Frenckell yrittivät ajaa paikalle Olavi J. Mattilan, vaikka Uunilalla oli komitean jäsenliittojen vahva tuki. Uunila voitti vaalin äänin 32─22.
Olympiakomitea muuttui Uunilan puheenjohtajakaudella olympiamatkojen järjestelytoimistosta koko olympiadin ajan aktiivisesti toimivaksi järjestöksi. Urheilijoiden valmentautumisen perustaksi luotiin silloisten tiukkojen amatöörisääntöjen ehdot täyttänyt stipendijärjestelmä. Lisäksi Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö aloitti toimintansa.
Uunila olisi halunnut keskittää valmennusta vielä enemmän lajeihin, joissa suomalaisurheilijoiden menestysmahdollisuudet olivat parhaat. Etusijalla olisivat siten olleet yksilölajit tai urheilumuodot, joissa kansainvälinen kilpailu on suhteessa vähäisempää, kuten pohjoismaiset talvilajit. Uunila ei kuitenkaan halunnut unohtaa kiristyvästä kilpailusta huolimatta yleisurheilua ja painia, joilla on pitkät kansalliset perinteet. Vaikutteita ajatteluun antoi Saksan demokraattisen tasavallan mitalimäärän maksimointiin tähdännyt urheilupolitiikka.
Oy Veikkaus Ab:n toimitusjohtaja Uunilasta tuli 1973. Valintaa edelsi poliittinen peli ja viime kädessä sen varmisti pääministeri Kalevi Sorsan (sos. dem.) antama hyväksyntä nimityspaketille, jossa SDP, Keskustapuolue ja SKDL saivat johtajanpaikat. Uunila hoiti toimitusjohtajan tehtävää vuoteen 1990.
Vuoden 1982 alussa Uunila sai johtoonsa urheilun suurimman keskusjärjestön SVUL:n. Urheilun keskusjärjestöt olivat tuolloin valtansa huipulla. Vuoden 1980 alussa voimaantullut liikuntalaki takasi niille pääroolin liikuntatoiminnan järjestäjinä ja rahoituksen vakaan kasvun. Urheilujärjestöjen henkilökunta kasvoikin nopeasti 1970─80-luvuilla Veikkauksen 1971 markkinoille tuoman Lotto-pelin tuoton ansiosta. Keskeisten urheilujohtajien valtaa kuvaa se, että 1980-luvulla Uunila sopi TUL:n puheenjohtajan Matti Ahteen sekä järjestöjen pääsihteerien Mauri Oksasen ja Ossi Sjömanin kanssa järjestömäärärahojen jaosta.
Uunilan toimintaa urheilujohtajana voi luonnehtia käytännönläheiseksi, menestyshakuiseksi ja urheilulähtöiseksi. Uunila varmisti omalla panoksellaan, että SVUL ja TUL saivat aikaan yhteistoimintasopimuksen kesällä 1966. Olympiakomiteassa hän toimi TUL:n edustuksen lisäämiseksi. Kun keskusjärjestöjen yhdistyminen näytti epätodennäköiseltä, niin oli järkevää toimia ristiriitoja lieventäen. Puoluepolitiikasta Uunila pysytteli erossa. Hän on määritellyt ainoaksi puolueekseen ”urheilupuolueen”.
Uunilan asemaa vahvisti se, että hän osasi koota lähipiiriinsä henkilöitä, jotka tukivat hänen päämääriään. Komitean ensimmäiseksi valmennuspäälliköksi Uunila ajoi 1969 Kalevi Tuomisen. Carl-Olaf Homén hoiti Olympiakomitean pääsihteerin tehtäviä oman toimensa ohella 1969─1973. Sittemmin Homén toimi SUL:n ja Olympiakomitean johdossa. Olympiakomitean varapuheenjohtajan tehtävää 1973─1980 hoitaneella Pertti Paloheimolla oli hyvät suhteet Urho Kekkoseen. Olympiakomitean ensimmäiseksi päätoimiseksi pääsihteeriksi Uunila järjesti 1977 eteläpohjalaisen Kosti Rasinperän. Hän oli myös SUL:n ja Olympiakomitean johdossa toimineen Tapani Ilkan taustavoima. Uunilalle oli lisäksi hyvät suhteet Opetusministeriöön. Kokoomuspoliitikko Harri Holkeri kuului Uunilan lenkkiseurueeseen.
Urheilupolitiikkaa tarkasti seuranneeseen Urho Kekkoseen Uunilalla oli etäinen suhde. Hän antaa kuitenkin Kekkoselle tunnustusta ”ainoana presidenttinä”, joka on tosissaan edistänyt urheiluasioita. Uunila ei pannut pahakseen, jos häntä kutsuttiin toisinaan julkisuudessa ”urheilun Kekkoseksi”. Uunilan on myös sanottu olevan hyvä puhuja, mutta huono kuuntelija.
Luottamusmiehiin ja kenttäväkeen on vedonnut Uunilan kiistaton karisma. Kookkaalla ja johtajanoloisella miehellä on ollut kykyä pelkistää asiat iskulauseiksi ja sitkeyttä toistaa viestinsä yhä uudelleen. Uunila kiersi vuodesta toiseen ahkerasti kenttää. Epävirallisissa yhteyksissä Uunila heittää urheilumiehille ominaista, toisinaan kovaakin herjaa. Arvostusta on lisännyt se, että Uunilan laaja-alainen lajituntemus on Suomen ehdotonta huippua. Hän on myös kuntoliikunnan harrastaja, jolle kertyi hiihtokilometrejä 1970-luvulla talvikaudessa yli 2000. Rintamamiehenä hänellä on ollut samat kokemukset kuin suurella osalla aikalaisistaan, mikä on osaltaan lisännyt uskottavuutta.
Uunilalla oli johtajana kentän vankka tuki, minkä vuoksi häntä oli vaikea haastaa puheenjohtajavaaleissa. Tämä kävi ilmi, kun Uunilalle oli tarkoitus löytää vastaehdokas SVUL:n liittokokouksessa 1989 Mikkelissä. Uunila torjui pääsihteeri Mauri Oksasen useiden lajiliittojen avustuksella junaileman yrityksen SVUL:n piirien tuella ja ottamalla esiin urheilun keskusjärjestöjen yhdentymisajatuksen.
Uunilan Mikkelissä pitämä puhe sai urheilun yhdentymiskehityksen liikkeelle. SVUL näytti alkuvaiheessa kykenevän määrittelemään prosessin kulun etenkin sen jälkeen, kun Suomeen muodostettiin Esko Ahon (kesk.) johdolla sinivihreä hallitus 1991. Uunila ja SUL:n puheenjohtaja, työministeri Ilkka Kanerva (kok.) saivat edellisen hallituksen pääministerin Harri Holkerin (kok.) suostumaan Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi. Holkerin päätehtävänä oli viedä läpi urheilun yhdentyminen SVUL:n toivomalla tavalla.
SVUL:n sijoitustoiminnan aiheuttamat talousvaikeudet muuttivat kuitenkin neuvottelujen kulkua, mikä paransi TUL:n asemaa oleellisesti. Velkojien ja valtion kanssa sovituilla järjestelyillä SVUL ja sen omistama Vierumäen urheiluopisto pelastuivat konkurssilta. Uunilan oli kuitenkin myönnyttävä siihen, ettei SVUL lopulta liittynyt marraskuussa 1993 perustetun SLU:n jäseneksi, vaan lakkautti toimintansa. SVUL:n loppuvaiheet ovat himmentäneet Uunilan kuvaa urheilujohtajana. Hän itse on sanonut suhtautuneensa kriittisesti SVUL:n käymiin kasinopeleihin, mutta hän ei toisaalta kuitenkaan käyttänyt arvovaltaansa niiden torjumiseen.
Kansainvälisissä tehtävissä Uunilan toimintaa rajoitti heikko kielitaito. Jukka Rangell toivoi 1966 Uunilan ryhtyvän seuraajakseen Kansainvälisessä olympiakomiteassa, mutta tämä joutui kieltäytymään heikon englannin kielen taidon vuoksi.
Uunila on eläkevuosinaan ottanut kantaa huippu-urheilun tilaan Suomessa. Hänen mielestään arvokisoihin on etenkin 2000-luvulla valittu urheilijoita liian kevein perustein. Työnsä 2010 aloittanut Huippu-urheilun muutostyöryhmä on kuullut Uunilaa asiantuntijana.

Liiteosio
Ahti Juhani (Jukka) Uunila S 4.6.1923 Oulu. V Aluepäällikkö Kalle Uunila ja kansakoulunopettaja Sally Siviä Soini.
Ura. Viisi luokkaa keskikoulua Kokkolan Suomalaisessa Yhteiskoulussa; liikuntaneuvoja 1946; SUL:n aluevalmentaja 1946─49; Kuortaneen Urheiluopiston johtaja 1949─60; Ilkka Oy:n toimitusjohtaja 1960─62; Kvartto Oy:n toimitusjohtaja 1962–73; Oy Veikkaus Ab:n toimitusjohtaja 1973─90.
Luottamustoimet. SUL:n johtokunnan jäsen 1951─64 ja puheenjohtaja 1965─74; SVUL:n varapuheenjohtaja 1961─82 ja puheenjohtaja 1982─93; Olympiakomitean varapuheenjohtaja 1965─69, puheenjohtaja 1969─84; Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 1959─96, puheenjohtaja 1985─96; Valtion urheilulautakunnan jäsen 1966─67; Valtion urheiluneuvoston jäsen 1967─73; Yleisurheilun Tukisäätiön hallituksen jäsen 1953─88; Stadion-säätiön hallituksen jäsen 1976─84; edustajiston jäsen 1963─74 ja 1984─; Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön hallituksen jäsen 1972─2004, puheenjohtaja 2004─07.
Ansiomerkit. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi 1982 (kultainen ansioristi 1973); talvisodan muistomitali; jatkosodan muistoristi; SUL:n kultainen ansioristi; SNLL:n kultainen ansiomitali; SVUL:n kultainen ansiomerkki 1966; SVUL:n kunniajäsen 1975; kauppaneuvos 1976; liikuntatieteiden kunniatohtori (Jyväskylä) 1982; Olympiakomitean ja SUL:n kunniapuheenjohtaja; KOK:n Olympic Order 1982; IAAF:n kunniajäsen 1978; Elämänurapalkinto Urheilugaalassa 2008.
Tuotanto. Kansainvälinen 75-vuotias Olympia-aate / Den internationella 75-åriga Olympiska rörelsen / The international 75 years old Olympic movement. Avery Brundagen ja Jukka Uunilan puheet Olympia-aatteen 75-vuotisjuhlassa. Tal av Avery Brundage och Jukka Uuni. Olympiakomitea, Helsinki 1968; Tahkon hengessä. Ideointi ja toteutus Jukka Uunila et al. Suomen Urheilutoimittajain Liitto, Helsinki 1981.
Toimittanut: Pohjanmaan Urheiluopisto 1950, Kuortaneen Urheiluopisto 1970, 20 [vuotta]. Toimituskunta: Matti Lähdesmäki, Jukka Uunila ja Veli Kaakinen. Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane 1970.
Urheilusaavutukset: –
Julkiset muotokuvat ja muistomerkit: –
Henkilön mukaan nimetty: –
Lähteet. Nurmela Kari A. Jukka Uunila, Urheilujohtaja. Weilin+Göös, Helsinki 1979; Kokkonen Jouko, Pyykkönen Teijo. Suomalainen urheilujohtaja itse asiasta kuultuna. Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi no. 24. Liikuntatieteellinen Seura, Helsinki 2011; Kulha Keijo K. Urheilujärjestöjen kujanjuoksu – urheilun rakenneuudistus 1989─1993. Suomen Urheilumuseosäätiön julkaisu n:o 14. Suomen Urheilumuseosäätiö, Helsinki 1995.
Kirjoittaja(t): Jouko Kokkonen


Erkki Ahon taidenäyttelyssä on myös ansioituneista henkilöistä karikatyrimaalauksia. Seuraava maalauas valmistuu lähipäivinä ja se esittää Fermaattikuoron pitkäaikaista johtajaa Soili Autiota.
Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu syksyllä 1979 ja kuoron tukiyhdistys keväällä 1994. Vuosi 2019 on kuoron 40. toimintavuosi. Kuoro on osa Kalajoen kaupungissa annettavaa Taiteen perusopetusta.
Kuorossa laulaa tällä hetkellä 31 kalajokista 11-19 -vuotiasta tyttöä. Kuoron ohjelmisto koostuu vanhoista latinankielisistä kirkkolauluista spirituaaleihin sekä suomalaisista ja muiden maiden kansanlauluista aina klassisiin kuoroteoksiin ja uudempiin, erityisesti nuorisokuoroja varten sävellettyihin nykyteoksiin. Vakituisena säestäjänä toimii Minna-Liisa Kaattari sekä tarvittaessa kuorolaisista koostuvat erilaiset soitinryhmät.
Kansalaisopiston lukukauden aikana Fermaatti-kuoro toimii Kalajoen Kansalaisopiston opintopiirinä, muuna aikana Kalajoen Seurakunnan kuorona. Säännöllinen Fermaatti-kuoroon osallistuminen kahden lukuvuoden aikana hyväksytään myös Kalajoen lukion musiikin kurssiksi. Ylivieskan seudun musiikkiopistossa opiskeleville kuorolaisille kuoro-opinnot hyväksytään musiikki- opiston sivuaineopinnoiksi. Kuorossa mukanaolostaan kuorolainen saa todistuksen.
Esiintymis- ja kilpailumatkoja kuoro on kotimaan ja Euroopan maiden lisäksi tehnyt Japaniin ja USAhan. Fermaatti on saanut kultaisen diplomin kaikista kansainvälisistä kilpailuista, joihin se on osallistunut; Hollanti Veldhoven 1995, Italia Fivizzano 1998 ja Espanja Calella 2013.
Katso kuvia matkoilta
Kuoro on julkaissut kuusi äänitettä, viimeisimmän 'In Excels' 2012.
Kuoroa on johtanut 40 vuotta dir.cant. Soili Autio ja vuonna 2019 kuoronjohtajuus siirtyy Emma Räihälälle, joka on itsekin entinen fermaattilainen ja on valmistunut Centria AMK:sta musiikkipedagogiksi, klassisesta laulusta ja kuoronjohtamisesta.
Fermaattikuoto

Erkki Ahon kulttuurityö

Kultainen ansiomerkki

Kalajoen kaupugin kultturi- ja vapaa-aikajohtajana toimii Anita Ohtamaa
puh. 044 4691 874 anita.ohtamaa@kalajoki.fi
Kalajoen kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtajajana toimii Ritva Mäntymäki.

Sivistyslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017 – 2021:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja  Mäntymäki Ritva
Kaattari Suvi
Varapuheenjohtaja Isokääntä Arja
Säteri Meri
Aaljoki Sari
Latukka Juha-Matti
Tilvis Aija
Siirilä Aila
Pasanen Markku
Rasmus Seppo
Märsylä Ville
Siermala Jaana
Siironen Niko
Räisänen Päivi
Mölsä Sami
Roslander Antti
Siljander Kirsti
Heikkinen Tapio

Kalajoki

Pekka Himanka - Muistojen Kalla

Kaljaasi Ansiolla Maakallaan 31.8.2013

Jakso 6: Kalajoen dyyneiltä Kallankareille
Kausi 1, 6/9. Kalajoen dyyneiltä Kallankareille. Kalajoki kohosi merestä vasta kivikauden lopulla - ja nousee yhä. Kuljemme kiemuraiselta Siiponjoelta dyyneille ja vierailemme kalastajien ja hylkeenpyytäjien Kallankareilla. (U)

Alueuutiset

21-vuotias Jami-Petteri katosi Kaustisella: Kaksi miestä vangittiin epäiltynä taposta

Kotimaan uutiset

Ylen kannatusmittaus: SDP:n suosio taipui laskuun, vihreät luisussa ja PS jatkaa entisissä lukemissa kohuista huolimatta
Liikahdukset kannatuksessa ovat pieniä, mutta kyse voi olla tyynestä myrskyn edellä: politiikan syksystä povataan vauhdikasta.

Sebastian Tynkkynen palasi kotiin, ovella odotti kirje poliisilta
Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) saapui Oulun asunnolleen. Siellä odotti kirje poliisilta.
Tynkkynen teki aiheesta välittömästi videon. Se alkaa sanoilla: Tällä videolla tulen kertomaan teille uusimmasta rikosepäilystäni, joka liittyy siihen, että olen esittänyt kysymyksen ministerille eduskunnan suullisella kyselytunnilla.”

Katri Kulmuni lupasi maksaa 50 000 euron koulutukset itse – ei ole maksanut vielä euroakaan

Esitutkinta: Suomeen tulleet ruotsalaisveljekset järjestivät poliisille ansan, takaa-ajossa poliiseja kohti ammuttiin noin 20 kertaa
VELJEKSIÄ epäillään muun muassa kahdesta murhan yrityksestä, koska heidän epäillään ampuneen 25. elokuuta 2019 kohti poliiseja Porvoossa. Ammuskelussa loukkaantui kaksi poliisia, joista toinen vakavammin.
Lisäksi veljeksiä epäillään myöhemmin takaa-ajon aikana tapahtuneista murhan yrityksistä. Kaikkiaan kymmenkunta poliisia joutui hengenvaaraan, yksi partio kahteen kertaan. Takaa-ajon osalta epäiltyjä murhan yrityksiä on yksitoista.
Miehiä epäillään muistakin rikoksista.

Näin takaa-ajo eteni hetki hetkeltä: Porvoon poliisiampumisesta epäillyt veljekset järjestivät viheliäisen ansan

Analyysi: EU-elvytysrahoista voi tulla vielä perustuslaillinen riita Suomessa – eduskunta ja asiantuntijat täysin eri linjoilla, mitä perustuslaki sallii
Poliitikot ja asiantuntijat kiistelevät, onko jättimäinen elvytysrahasto EU:n perussopimusten mukainen.

Katri Kulmunin entinen erityisavustaja varmisti itselleen 30 000 euron karenssikorvauksen – ilmoitus konsulttiyhtiön perustamisesta riitti
Koulutuskohun takia eronneen Katri Kulmunin erityisavustajana toiminut Kari Jääskeläinen saa valtiolta lähes 30 000 euron karenssikorvauksen. Sopimuksen mukaan ministeriö maksaa Jääskeläiselle hänen kuukausipalkkaansa vastaavan summan (7 100 euroa) neljän kuukauden ajan, yhteensä 28 400 euroa.
Muhkean karenssikorvauksen varmisti Jääskeläisen ilmoitus, jonka mukaan hän aikoo perustaa oman konsulttiyrityksen.

Ulkomaan uutiset

Kiinalaiset tutkijat varoittavat mahdollisesta uudesta pandemiaviruksesta
KYSE on G4:ksi nimetystä H1N1-viruksen kannasta. H1N1 tunnetaan paremmin sikainfluenssana, joka levisi maailmalla vuosina 2009 ja 2010. Tutkijat löysivät kannan selvittäessään 2010-luvulla sioissa eläneitä influenssaviruksia. G4:n arvot olivat koholla myös sikaloissa työskentelevien ihmisten verinäytteissä.

Erimielisyydet maahanmuutosta saattavat kaataa Ruotsin hallituksen

Italiassa taka­varikoitiin maailman­ennätys­erä amfetamiinia – Isisin valmistamien huumeiden arvo peräti miljardi euroa

Eurooppa-kirje: Kaataako teurastamon tautirypäs Merkelin seuraajaehdokkaan? Sitä ennen: horjuva EU siirtyy Saksan ohjaukseen

Putin jakoi kaikille venäläisperheille 125 euroa viimeisenä äänestyspäivänä – Alustavien tulosten mukaan yli 70 prosenttia kannattaa Putinin jatkon sallivaa lakiuudistusta
VENÄJÄLLÄ äänestetään keskiviikkona viimeistä päivää perustuslakiuudistuksista, joiden avulla nykyinen presidentti Vladimir Putin voisi pysyä vallassa jopa vuoteen 2036 asti. Äänestys on jatkunut viikon ajan, jotta äänestyspaikoille ei kertyisi ruuhkaa korona-aikana.
Ensimmäisiä tuloksia odotetaan saapuvaksi kello 21 jälkeen Suomen aikaa.
Ovensuukyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa äänestäjistä tukee uudistuksia. Venäläinen uutistoimisto Interfax kertoi iltapäivällä, että alustavien tulosten mukaan lähes 73 prosenttia olisi äänestänyt muutosten puolesta. Äänistä oli tuolloin laskettu vasta vajaat kolme prosenttia.

Tuhannet uhmasivat mielenosoitus­kieltoa Hongkongissa, poliisi käytti vesitykkejä ja kyynelkaasua – 370 pidätetty, joista kymmenen rikkonut uutta turvallisuuslakia

Talousuutiset

PS:n Ville Tavio: Suomi häviämässä 9 miljardia EU:n elvytysrahastossa – ”Hintalappu on HX-hankkeen verran, se on käsittämätön summa”
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan EU:n 750 miljardin euron uuteen elvytysrahastoon liittymisestä tulisi tehdä perinpohjainen selvitys ja käydä avoin kansalaiskeskustelu, koska kyse on Suomelle kalliista projektista ja uudesta vallan luovutuksesta EU:lle.
Tavio huomauttaa, että kokoluokassaan Suomen maksuosuus 750 miljardin uudesta EU:n elvytysrahastosta on jopa Hornetin korvaajien eli HX-hankkeen suuruinen.
– Kokoluokan hahmottaa kun miettii, että hintalappu Suomelle on HX-hankkeen verran tai yli kymmenen kertaa Suomen vuosittaisen EU-jäsenmaksun verran, Tavio sanoo.

Hallituksen keskeinen työllisyystoimi on sulamassa: Palkkatuen uudistamisen piti tuoda jopa 20 000 työllistä, mutta tuore arvio lupaa vain noin tuhat
Edellinen pääministeri Antti Rinne (sd) ja edellinen työministeri Timo Harakka (sd) nostivat viime vuoden syksyllä palkkatuen hallituksen keskeiseksi työllisyystoimeksi. Rinne arvioi silloin, että palkkatukea uudistamalla voitaisiin saada jopa 10 000–20 000 työllistä lisää. Harakka puolestaan sanoi, että palkkatuki voi pitkälti ratkaista työllisyystavoitteen.
Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman työryhmän lähes valmiissa ehdotuksessa arvioitu työllisyysvaikutus jää kuitenkin vain noin tuhanteen uuteen työlliseen, jotka työllistyvät palkkatuen avulla. Pitkällä aikavälillä työllisyysvaikutus on ”mittaluokaltaan joitakin satoja henkilötyövuosia”.
Hallitusohjelmassa hallitus sitoutui päättämään tulevan syksyn kehysriiheen mennessä toimista, joiden virkamiehet arvioivat tuovan vähintään 30 000 uutta työllistä.

Keskisuuret yritykset saaneet valtion sijoitusyhtiön kautta nyt 50 miljoonaa – saajia ei edelleenkään kerrota
Tesin koronasijoituksia startup-yrityksiin ei ole alettu vielä jakaa. Rahaa saaneiden startupien nimet kerrotaan, kun rahoituspäätös on tehty.
Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on sijoittanut tähän mennessä 50 miljoonaa euroa vakautusohjelmansa kautta. STT:n pyytämien tietojen mukaan yhdeksän yritystä on saanut vakautusohjelman kautta rahaa koronaviruksen aiheuttaman kriisin takia.
Vakautusohjelman kautta rahoitusta voivat saada keskisuuret yritykset.
Tesi sai huhtikuun lisätalousarviossa vakautusohjelmaa varten yhteensä 150 miljoonaa euroa. Tähän mennessä potista on haettu rahaa 138 miljoonan euron edestä.

Sikadokumentti: Saksalainen sikateollisuus antibiooteilla kyllästettyä sijoitustoimintaa

Arhinmäki: Caruna-kauppa runnottiin parissa tunnissa
Arhinmäki oli ministerinä paikalla, kun myyntipäätös Fortumin sähköverkoista tehtiin. Hän kuvailee joulukuussa vuonna 2013 järjestettyä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokousta erikoiseksi.
- Pitkin syksyä puhuttiin julkisuudessa, että Fortum haluaa myydä verkkonsa. Mutta itse esitys tuotiin ministerivaliokunnan kokoukseen yllättäen yhtenä keskiviikkoaamuna, siitä ei ollut mitään ennakkotietoa, Arhinmäki muistelee.
Omistajaohjauksesta vastanneen virkamiehen esitys piti sisällään, että hallitus luopuisi kirjauksesta Fortumin verkkojen strategisesta merkityksestä. Jos kirjaus poistettaisiin, sähköverkot voitaisiin myydä ulkomaille.
- Kun kysyin, että milloin tämä pitää tehdä, niin vastaus oli että nyt heti, koska vielä tänään tehdään kaupat.
Arhinmäen mukaan asiassa otettiin parin tunnin tauko. Sen jälkeisessä uudessa kokouksessa vasemmistoliitto ilmoitti, ettei se hyväksy kirjauksen poistamista. Vasemmistoliitto jäi vastalauseensa kanssa yksin, sillä muut hallituspuolueet eli kokoomus, SDP, vihreät, RKP ja kristillisdemokraatit hyväksyivät kaupan. Suomen valtiovarainministerinä ja SDP:n puheenjohtajana toimi tuolloin Jutta Urpilainen.

Suomeen syntyi tänään uusi suuryhtiö - ”Kaikki edellytykset, että tästä tulee hyvä bisnes”
Konepajayhtiö Metson Metso Minarals-liiketoimintayksikkö yhdistyi teknologiayritys Outotecin kanssa.
Uuden nimen saanut Metso Outotec aloittaa toimintansa tänään 1. heinäkuuta. Yritys tarjoaa kestäviä teknologioita mineraalienkäsittelyyn, metallinjalostukseen sekä kierrätysteollisuuteen.
Yhtiö työllistää yli 15 000 ammattilaista yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa.

Urhelu-uutiset

Teemu Pukin valioliigamaalit 2019–20 | Kausi jatkuu 17. kesäkuuta V sportin kanavilla ja Viaplayssa!

Thor Bjornsson 501KG Promo

Adam Kownacki stunned by Robert Helenius in fourth round TKO | HIGHLIGHTS | PBC ON FOX

Maailmalla tapahtuu

Aitauksesta karannut nautalauma pakenee Pieksämäellä – omistaja: ”Kymmenen kilometriä ei ole niille matka eikä mikään”
11 nautaa karkasi Esko Rissasen Hyvätuuli Highland -tilalta Pieksämäellä varhain sunnuntaiaamuna. Naudat pääsivät pakoon, kun naapurista karanneet hevoset rikkoivat lehmäaitauksen.
Viiden jälkeen tuli ilmoitus, että meidän lehmien tilalla on kaksi hevosta. Lehmiä ei näkynyt missään, Rissanen kertoo surullisena.

Suomi sai vastauksen kysymykseensä EU:n elvytysrahastosta – neuvosto: komission ehdotus ei riko unionin perussopimuksia
(siirryt toiseen palveluun)
artiklan 310 mukaan budjetin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Lisäksi artikla 125 kieltää jäsenmaita ottamasta vastuuta toisten maiden veloista.
Komission ehdottama elvytyspaketti rahoitettaisiin ainakin osittain lainaamalla markkinoilta. Laina maksettaisiin takaisin esimerkiksi jäsenmaksujen korotuksilla tai uusilla tulonlähteillä, kuten yhteisillä veroilla.
EU:n neuvosto on komissiosta erillinen toimielin, jonka oikeuspalvelu tutki asiaa jäsenmaiden pyynnöstä. Tänään saatu selvitys ei ole julkinen EU:n avoimuusasetuksen poikkeussäännön perusteella.
Erkin kommentti: Halloo – ihte kysyy ja ihte vastaa niin saa mieleisen vastauksen. Eiko hälyytyskellot soi suomalaisten päättäjien korvissa?

Video: Näin poliisi pysäytti veitsimiehen Vaasassa – poliisikoira teki oman osuutensa
Närpiöläismiehet tallensivat vauhdikkaan takaa-ajon TikTok-sovellutuksella.
Veitsimies herätti pelkoa Vaasassa keskiviikkona aamupäivällä. Kulttuurinrikastuttaja liikkeellä.

Raju poliisivideo: juopunut moottoripyöräilijä kaahasi 150km/h neljänkympin alueella – pako päättyi umpikujaan, sähkölamauttimeen ja kaasuun

Yle Areena

Historia: Bushien valtakausi

Hymyilevä mies
Olli Mäki otteli ensimmäisenä suomalaisena nyrkkeilyn maailmanmestaruudesta, ja hävisi. Siitä tuli hänen elämänsä onnellisin päivä. Juho Kuosmasen Cannesissa palkittu elokuva perustuu tositapahtumiin. Suomi, 2016. Mv. Kuvailutulkkausmahdollisuus TV-esityksessä.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalle kritiikkiä - mikä on pielessä?
Hallitus esitteli viime viikolla tasa-arvo-ohjelmansa. Siinä mainittu "intersektionaalinen feminismi" tasa-arvopolitiikan perustana sai opposition älähtämään. Minkälaista tasa-arvopolitiikkaa hallitus käytännössä ajaa ja mikä siinä on vikana? Keskustelemassa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist (RKP) ja suurimman oppositiopuolueen Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra.

Mielipiteet

Me Kansa - Jukka Davidsson Kuu-miitissä 26.6.2020

Kommentti: Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus on jo syntyessään susi – politiikka ohittaa jälleen järjen
Suomella on ongelma, jota koronakriisi vain pahentaa. Rahat eivät kohta enää riitä hyvinvointipalveluihin. Nykyinen Sanna Marinin (sd.) hallitus sössii sote-uudistuksen lopullisesti, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Vesa Kallionpää.

Yutube

Vasikkamysteeri

EU-liittovaltiossa suomalaiset ovat maksajia ja alamaisia (4.6.2020)

Perussuomalaiset vs Maria Ohisalo

Naurattaisi, ellei itkettäisi - Tavio selittää EU-tukipakettien järjettömyyden

The Winter War - WW2 - 014 - December 1, 1939 [IMPROVED]

Huumori

Urmas Viilunk | 1. jakso | Putous 12. kausi | MTV3

Musiikki

Band ODESSA - Одуреть не встаь песня !

A.Garifullina & D.Hvorostovsk✮♫ "Moskauer Nächte"/Sommernachtsgala Grafenegg

Rauli Badding Somerjoki -Paratiisi

Diandra - Uralin Pihlaja

Les Choeurs de l'Armée Rouge Alexandrov - Kalinka

Veteraanin Iltahuuto

Leonard Cohen - Hallelujah (Live In London)

Terveellinen ruoka

Incredible Health Benefits Of Pears You Will Not Believe!

Start Eating a Cucumber a Day, See What Happens to Your Body

Top 10 Healthiest Foods

Kuntoilu

Plank Every Day for a Month, See What Happens to Your Body

4 Must Follow Steps If You Want to Lose Your Belly

5-Minute Home Workout to Get a Flat Stomach Faster

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti