tiistai 2. huhtikuuta 2019

TI 02.04.2019 Taivaalliset sotajoukot eli äänestäjät antavat tuomion pääministeri Juha Sipilälle


Jos nyt olisi tältä päivältä vaaligallup niin oletan perussuomalaisten kannatuksen olevan 17,1 % ja SDP:n kannatuksen 19,1 %. Ennustan, että vaalipäivänä perussuomalaisten kannatus on 18,4 % ja SDP:n 18,1%. Ennustukseni perustena on se, että 600 000 äänestäjää ei ole vielä päättänyt mitä puoluetta äänestää. Nukkuvien puolueessa perussuomaisilla on n. 28 %:n kannatus. Jos nukkuvat saadaan vaaliuurnalla niin perussuomalaiset on Suomen suurin puolue.

1990-luvun lama ja pankkikriisi aiheutti sen, että Suomessa tehtiin valtiopetos eli ns Koiviston konklaavi, jossa päätettiin pelastaa pankit. Tähän liittyy saumattomasti sadaksi vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus sekä 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kauppa. Markkinoilta poistettiin kaikkiaan 60 000 yritystä ja aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys sekä 280 000 henkilön ylivelkaantuminen. Lisäksi 16 000 yrittäjää teki itsemurhan. Kysymys on kansanmurahsta ja omaisuuden ryöstöstä.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan pankkikriisin uhreille riittää anteeksipyyntö.Juha Sipilä pyytää HS:ssä anteeksi 1990-luvun laman uhreilta

Olen yrittänyt saada oikeutta 24 vuotta. Olen kääntynyt lukuisia kertoja myös pääministeri Juha Sipilän puoleen, mutta apua ei ole kuulunut. En voi hyväksyä pääministeri Juha Sipilän toimia.

Terve Juha

Perustuslaki
60 §
Valtioneuvosto
Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
Ministerit ovat virkatoimistaan vastuunalaisia eduskunnalle. Jokainen asian käsittelyyn valtioneuvostossa osallistunut ministeri vastaa päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään pöytäkirjaan merkittäväksi.
2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
21 §
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
22 §
Perusoikeuksien turvaaminen
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat
 • tuomioistuimet
 • Rikosseuraamuslaitos, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
 • Valtakunnansyyttäjänvirasto, syyttäjänvirastot
 • Valtakunnanvoudinvirasto, ulosottovirastot
 • valtion oikeusaputoimistot
 • Konkurssiasiamiehen toimisto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta
 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
 • saamelaiskäräjät
 • Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • kuluttajariitalautakunta
 • tuomarinvalintalautakunta
 • tuomarinkoulutuslautakunta
 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta
 • rikosvahinkolautakunta
 • nimilautakunta

Oikeusministeriön tehtävät ovat
 • lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta
 • tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus
 • oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys
 • yleinen edunvalvonta
 • syyttäjäntoimi
 • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta
 • sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano
 • rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu
 • rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit
 • armahdusasiat
 • holhoustoimen sisällön kehittäminen
 • avioliitto-oikeudelliset hakemukset
 • kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa
 • valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen
 • puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen
 • kielilain täytäntöönpanon seuranta
 • Suomen säädöskokoelma
 • onnettomuuksien tutkinta
 • Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto
 • saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen
 • Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
 • yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
Kysymys on valtiopetoksestä mikä ei vanhene koskaan. Lisäksi Juha Sipilä kutsui Suomeen sotapakolaisia. Maahantunkeutujia tuli Suomeen Tornion kautta yli 32 000. Joukossa oli 1000 ISIS-sotilasta tutkija-kirjailija Jarmo Korhosen mukaan. Maahantunkeutuminen olisi voitu estää rajavalvonnalla. Suomen olisi tullut noudattaa kansainvälisiä sopimuksia eliDublinin sopimusta ja palauttaa kaikki takaisin ensimmäiseen EU-maahan. Nyt nämä maahantunketujat ovat aiheuttaneet suomalaiselle yhteskunnalle vakavan turvallisuusongelman ja Sipilän hallituksen aikana n. 10 miljardin euron kulut. On syytä epäillä maanpetosta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) syytti vieressä istunutta Jussi Halla-ahoa (PS) ja pari tuolia kauempana istunutta Paavo Väyrystä (tl) pakolaisasioilla flirttailusta sanomalehti Kalevan ja Ylen järjestämässä puolen Suomen vaalitentissä Madetojan salissa Oulussa maanantaina.Pakolaiskeskustelu ryöpsähti liikkeelle siitä, kun tapahtuman juontanut Ylen toimittaja Jesse Mäntysalo kysyi, tulivatko Oulun raiskaustapaukset yllätyksenä.
Tunteet kuumenivat Oulussa: Sipilä syytti Halla-ahoa ja Väyrystä ”raiskauksilla ja kuolemalla flirttailemisesta”

Juha Sipilä valehtelee epätoivoisena Puolen Suomen Vaalitentissä (1.4.2019)

Eduskuntavaaleissa äänestäjät tulevat antaamaan Sipilän hallitukselle ja pääministeri Juha Sipilälle heikon arvosanan. Olen verrannut Juha Sipilää Marco dÒggipnon maalauksessa olevaan langenneeseen Lucifer enkeliin, jonka taivaalliset sotajoukkot eli minun vertauksessani äänestäjät heittävät taivasta kohden helvettiä. Tämä on kansalaisten eli äänestäjien tuomio pääministeri Juha Sipilälle.
Marco d’Oggionon maalauksessa arkkienkeli Mikael johtaa taistelua Luciferiä, langennutta enkeliä vastaan. Taivaallisten sotajoukkojen johtajana Mikael tiputtaa Saatanan pois taivaasta kohden helvettiä. Mikaelin molemmin puolin seuraamassa ovat arkkienkelit Rafael ja Gabriel.

Kalajoki

Esityksen kiinteistön vuokrasuhteen avoimesta kilpailuttamisesta teki Jukka Rahja. Vesa Hihnala ja Eija Pahkala kannattivat Rahjan esitystä. Äänestyksessä Jukka Rahjan esitys voitti äänin 4 – 3.
Ravintola Dyynin vuokrasopimus kilpailutetaan avoimesti - Kalajoen kaupunginhallitus päätti asiasta äänestyksen jälkeen

Alueuutiset

Analyysi: Vaasan vaalipiirissä ollaan jännän äärellä vaali-iltana – Minne menevät luopujien äänet?

Kotimaan uutiset

KansALOITTEITA on pantu vireille liki tuhat, mutta osaan on kerätty hyvin vähän nimiä. Oikeusministeriön kansalaisaloite.fi-sivun mukaan käynnissä on 85 aloitetta ja kolmessa on nimienkeruu alkamassa. Uusimmassa vaaditaan kannabiksen laillistamista.
Maanantaina päättyi nimien keruu aloitteeseen, joka vaati julki-imetyksen turvaamista lailla, mutta sitä kannatti vain 3 000 kansalaista. Sen sijaan dieselautojen käyttövoimaveron poisto on saanut taakseen jo yli 100 000 kannattajaa, kuten myös seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun karkotus, vaikka nimien keruu on vielä käynnissä.Yli 50 000 nimeä ovat keränneet myös aloitteet esimerkiksi avohakkuiden lopettamisesta, raiskauksen määrittelystä ja nuorten syrjäytymisestä. Uusi eduskunta pääsee niitä käsittelemään. alaisaloitteita on pantu alulle lähes tuhat, eduskuntaan asti päässeistä aloitteista vain kaksi on hyväksytty – Kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Hallitus sitoutui 10 miljardin euron kestävyysvajeen kattamiseen säästöjen ja rakenteellisten uudistusten kautta. Hallituksen yksi päälääkkeistä julkisen talouden kestävyysvajeen taittamiseen oli sote-uudistus, joka jäi toteutumatta.Sote-uudistuksen piti tuoda kolmen miljardia 10 miljardin säästökakusta.Myöskään miljardin säästötavoite julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla ja toimintaa tehostamalla ei ole edennyt suunnitellusti tällä kaudella.Hallitus toteutti neljän miljardin säästölistansa, joten siltä osin kestävyysvajetta on saatu kurottua umpeen. Esimerkiksi koulutuksesta leikattiin noin 800 miljoonaa euroa. Myös muun muassa kehitysyhteistyöstä, sairauspäivärahasta ja perusväylänpidosta leikattiin. Indeksijäädytykset kohdistuivat esimerkiksi kansaneläkkeeseen.
Hyvä talous- ja työllisyyskehitys ovat vaikuttaneet myönteisesti kestävyysvajeen pienentämiseen. Joka tapauksessa hallituksen toimilla kestävyysvajetta ei saada pienenemään 10 miljardilla eurolla.Sipilä ehti jo riemuita Ylen vaalitentissä maaliskuussa, että julkisen talouden velaksi eläminen olisi saatu loppumaan keskustan johdolla. Tämä ei pidä täysin paikkaansa.Katso jättilista: Sipilän hallitus toteutti kovat leikkaukset - silti moni tärkeistä tavoitteista jäi saavuttamatta

Huoli ilmastosta sekä eriarvoistumisen lisääntyminen näkynee pääkaupungin äänestystuloksissa. Maahanmuuttajien vastustuksella on oma vankka kannattajakuntansa.
Analyysi: SDP joutunee taistelemaan äänestäjistä Helsingissä – Äänet annetaan joko päästöttömälle tulevaisuudelle tai Suomen kulttuurin säilymiselle

Ulkomaan uutiset

BERCOW valitsi äänestykseen ehdotuksen (D) EU:n sisämarkkinoille jäämisestä, johon liittyisi myös laajat tullijärjestelyt. Ennakkotietojen mukaan oppositiopuolue labour oli kannattamassa tätä vaihtoehtoa, vaikka ehdotuksen oli tehnyt konservatiiviparlamentaarikko. Ehdotus kaatui kuitenkin äänin 282–261.Erityisen niukasti kaatui ehdotus Britannian (C) jäämisestä tulliliittoon EU:n kanssa: 276–273. Niin ikään kaatui ehdotus siitä, pitäisikö mikä tahansa erosopimus alistaa uuteen kansanäänestykseen (E). Tappio tuli äänin 292–280. Ajatus uudesta kansanäänestyksestä sai kuitenkin enemmän puoltoääniä kuin muut ehdotukset. Äänimäärä oli myös suurempi kuin vastaavan ehdotuksen viime viikolla.
Brexit-umpikuja: Alahuone ei löytänyt taaskaan enemmistöä yhdenkään brexit-vaihtoehdon taakse

Talosuuutiset

Noin vuoden ajan myynnissä ollut Puolangan Paljakan rinnekeskus on myyty. Paikan omistanut Ukkohalla-Paljakan yrittäjä Kimmo Kyhälämyi rinnekeskuksen hotelli Paljakan yrittäjä Mika Puuroselle. Omistajuus vaihtuu toukokuussa.
Paljakan las­ket­te­lu­kes­kus meni kaupaksi, uusi yrittäjä halusi lopettaa spekulaatiot lopullisesta sulkemisesta

Urheilu-uutiset

Jenna Laukkanen ilahdutti 100 metrin vapaauinnin voitollaan, kun vahva toinen altaanmitta takasi 0,17 sekunnin paremmuuden Ruotsin Jessica Erikssonista. Laukkanen löi kätensä altaan päätyyn ajassa 1.09,94.
Laukkanen ja Pöytäkivi uivat ainoat suomalaisvoitot Helsingin altaasta

Maailmalla tapahtuu

Sama mies on tuomittu 17-vuotiaan tytön raiskauksesta Tanskassa. Rikos tapahtui 13.10.2013 Roskildessa.Dagbladet Roskilden mukaan mies raiskasi oppilaitoksen asuntolassa nukkuvan 17-vuotiaan. Hänet tuomittiin vuonna 2014 vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen ja maksamaan uhrilleen 50 000 kruunun (noin 6 700 euron) korvaukset.Mies määrättiin karkotettavaksi ja 12 vuoden maahantulokieltoon. Lehden mukaan mies oli asunut Tanskassa vuodesta 2011.Tanskasta karkotettu raiskaaja vangittiin epäiltynä kahdesta uudesta raiskauksesta Tampereella – Epäily: Naiset nousivat keskustassa autoon saadakseen kyydin kotiin

Reino- ja Aino-tohveleita valmistavan yrityksen konkurssista uutisoitiin viime viikolla, ja nyt Suomessa on alkanut valtaisa tohvelibuumi yrityksen pelastamiseksi. Reino-hysteria valtasi Suomen, tohveliyrityksen konkurssiuutiset saivat ihmiset liikkeelle: ”Myytiin hetkessä 3000 paria

Vanhus kuoli jouduttuaan toisen asukkaan pahoinpitelemäksi – omainen ihmettelee hoivakodin päätöstä: ”Täysin väärä sijoituspaikka” Tapio Hurmeen puoliso pahoinpideltiin Esperin hoivakodissa hoivakodin asukkaan toimesta.Uhrin aviomies kuvailee pahoinpitelijää lapsen tasolle jääneeksi nuoreksi henkilöksi.Turkulainen Tapio Hurme saattoi vaimonsa 17. tammikuuta hoivakotiin, josta vaimo oli saanut paikan kolmen kuukauden odottelun jälkeen.Vaimo oli ollut sairaalassa pitkäaikaissairauden, kroonisen syövän vuoksi ja oli innoissaan muutosta. Huone Esperi Care Pietarissa sisustettiin yhdessä.Neljä päivää myöhemmin vaimo kiidätettiin sairaalaan toisen asukkaan hyökättyä hänen kimppuunsa.– Vaimoni käveli rollaattorilla käytävällä, ja minä olin hänen takanaan. Tämä nainen tuli, nappasi rollaattorin sarvesta kiinni ja työnsi vaimoni selästä nurin. Häneltä murtui olkavarsi, jonka lisäksi oli silmä ummessa ja muitakin ruhjeita, Hurme kertoo IS:lle.Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.Vanhus kuoli jouduttuaan toisen asukkaan pahoinpitelemäksi – omainen ihmettelee hoivakodin päätöstä: ”Täysin väärä sijoituspaikka” https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006056294.html

Yle Areena

Siniset

Youtube

Sulle valehdellaan!

Juha Sipilä valehtelee epätoivoisena Puolen Suomen Vaalitentissä (1.4.2019)

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa

Mielipiteet

Useilla politiikoilla näyttää olevan se käsitys, että yrityksille ja yrityksistä ulosmaksetuille osingoille langetettu vero on pois yrittäjien ja osakkeenomistajien kukkarosta. Terve intuitio kuitenkin opettaa, että yrityksen työntekijöiden ei missään tapauksessa kannata vaatia omalle yritykselleen korkeampia veroja. Jokainen ymmärtää, että maksumieheksi voivat jollain lailla joutua yrityksen omat työntekijät. Tutkimuksen valossa pelko on aiheellinen. Kysymys on niin sanotusta verotuksen kohtaannosta:
YRITYSTEN VEROTTAMINEN - LÖYSÄÄ VAALIPUHETTA POLITIIKOILTA

Kuluvan eduskuntavaalikampanjani aikana ja jo paljon ennen sitä olen puhunut ja kirjoittanut länsimaihin muodostuneista rinnakkaisyhteiskunnista ja niiden aiheuttamista vakavista ongelmista. Ilmiö on suoraan yhteydessä länsimaissa harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan ja erityisesti pakolaispolitiikkaan.Samoista maista kotoisin olevat ihmiset asettuvat vähitellen samoille alueille, jolloin yhteiskuntien sisälle alkaa muodostua saarekkeita, joissa noudatetaan lähtömaiden arvoja ja tapoja. Mitä suuremmaksi diaspora muodostuu, sitä tehokkaammin se estää kotoutumista. Islaminuskoiset joutuvat rinnakkaisyhteiskunnissa helposti auktoriteettien ja yhteisön painostamiksi ja ongelmaa pahentaa vielä niin sanottu dawa-salafismi, lähetysoppi, jonka myötä vanhoillinen islamintulkinta yleistyy länsimaisissa muslimiyhteisöissä. Käsittelen aihetta laajemmin kirjassani Jihad ja terrori (Otava, 2018).
Oulun imaami ja Helsingin Isis-verkosto

Poliisi pelaa mielikuvilla ja kiertää faktat kaukaa. 

Kotimaan matkailu

Kotimaan matkailu kesällä - 10 takuuvarmaa kaupunkikohdetta

Suomen vanhin ja suosituin kansallispuisto

Suomen vanhin ja suosituin kansallispuisto

Ulkomaan matkailu

Edinburgh

Edinburgh, Scotland

Edinburgh city, Edinbutg city 2019, Edinburgh 4k, Scotland Edinburgh,

Musiikki

Kuningaskobra - Snake Charmer

Balladi Olavinlinnasta

Valkoakaasiat

Loppukevennykset

Mauri Äkäslompolo ja Rakkaus

Myyminen verissä

Koulutamme myyntityöhön

Kuntoilu

Resistance Band Booty At Home Workout | Glute Activation

7 Minute Workout Song (w/timer) | Tabata Songs

Tabata Gravity Challenge - Inger Houghton

Liikunta ja terveys

Verenpaine 155 / 101, pulssi 53 , Paino 104,0 kg. Jumppa 60 /1710 min, kuntosali 120/ 175 min, kävely 0/327 km , uinti 0/2800 m, pyöräily 2/37 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti