maanantai 8. huhtikuuta 2019

MA 08.04.2019 Vihreät saanevat kaksi kansanedustajapaikkaa Oulun vaalipiirissä.


Uskon, että vihreät saavat kaksi kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä ja toinen niistä on Silja Keränen Kajaanista.

Tänään oli Kalajoella vuorossa vihreiden eduskuntavaalikampanja. Ulkopuolisena tarkkailijana olen seurannut puolueiden vaalikampanjoita ja tutustunut ehdokkaisiin. Pitkän poliittisen kokemuksen perusteella olen tehnyt vaaliennusteen. Tänään vahvistui se asia, että vihreät tulevat saamaan kaksi kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä. Vihreillä on tasokkain ehdokaskattaus koko vaalipiirissä jos ehdokkaita tarkastellaan koulutuksen ja poliittisen kokemuksen perusteella. Ehdokkaiden joukossa on myös sieviläinen Anne Sormunen, joka oli aikoinaan minun sihteerini. Minä en huonoja työntekijöitä valitse vaan aina olen valinnut parhaat mahdolliset työntekijät. Kalajokinen kansanedustaja Hanna Halmeenpää piti tilaisuudenavauksen. Hän otti esille kaivoslain ja vesilain uudistuksen. Ne ovat erittäin tärkeitä lakiuudistuksia minunkin mielestäni. Ulkopuolisena tarkkailijana valovoimaisimpina kansanedustajaehdokkaina pidän oululaista Satu Haapasta ja kajaanilaista Silja Kerästä sekä kuusamolaista Mika Flöjtiä. Tiedollisesti ja taidollisesti erinomainen ehdokas on Anne Sormunen, mutta valitettavasti hän on monelle äänestäjälle tuntematon. Oululaisista ehdokkaista ehkä eniten ääniä saa Jenni Pitko. Minun uskon, että vihreiden ehdokkaista valituksi tulevat oululainen Satu Haapanen ja kajaanilainen Silja Keränen.

Suosittelen Jake Bernsteinin kirjan Rahaeliitin salainen maailma lukemista. Kirja kertoo miten miljoonaomaisuudet luodaan ja piilotetaan. Nuo rahat virtaavat lähes täysin sääntelemättömässä ja ulkopuolisilta salassa pidetyssä maailmassa. Se on vaihtoehtoinen todellisuus, johon pääsevät vain ne, joilla on siihen varaa. Tässä maailmassa rikkaudet ovat valtiollisten veroviranomaisten ulottumattomissa ja piilossa rikostutkijoilta. Sukudynastioita pidetään yllä, imeästi hankittuja rahoja pestään ja siirretään perillisille. Tässä maailmassa pääoma voittaa aina työnteon ja hyväosaiset saavat rauhassa viitata kintaalla laeille, jotka ohjaavat muiden kansalaisten toimintaa.
Vaikutukset näkyvät kaikkialla ympärillämme. Salaiseen maailmaan siirretty raha on pois infrasturktuurin kehittämisestä, koulujen rakentamisesta, poliisin resursseista ja niin edelleen. Pahimpia salatun maailman väärinkäyttäjiä ovat kansainväliset suuryhtiöt. Ne sijoittavat toimintansa paikkoihin, joissa saa toimia salamyhkäisemmin ja joissa veroja joutuu maksamaan mahdollisimman vähän.
Maailman rahamarkkinoiden pinnan alla on kokonainen salainen maailma, jossa liikkuu uskomattomat määrät pimeää rahaa. Veronkierto, lahjonta ja muu laiton toiminta tarvitsee toimiakseen verkoston, joka kätkee sita harjoittavien identiteetin.
Kirja avaa silmät katsomaan kriittisesti myös raha- ja oikeuslaitoksia, johon olemme tottuneet luottamaan.

Black Money Comes Mainly From India: Assange

Valtioneuvosto myönsi puoluetuet tälle vuodelle, siniset jäi ilman

Lehdistötuki sisällytetään puoluetukeen

Analyysi: Valtio syytää miljoonia risteilyihin ja tuulimyllyihin – 8 syytä, miksi poliitikot eivät uskalla kajota yritystukiin
.
VTV: Verotukien arvo lähes 27 miljardia, mutta niiden vaikutuksia ei kunnolla tiedetä

Sipilä: Virkamiehiä kymmeniätuhansia liikaa

Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa – Ministereiden laskelmat

Erkin blogit

Suomi takaisin oikeusvaltioksi

Purkuhakemus


Kalajoki

Tilikauden 2018 toimintakuluja oli 86,2 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa (- 0,4 %) edellistä tilikautta vähemmän. Toimintakulujen suurimmat erät olivat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Toimintakuluista eniten käytettiin henkilöstökuluihin toteutuman ollessa 42,0 milj. euroa. Näiden osuus on 48,2 % (vuonna 2017 48,1 %) kaikista menoista. Henkilöstömenot pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Tuloksellisuuserä maksettiin tammikuussa 2019, mutta kuntajaoston lausunnon mukaan se tuli kirjata kuluksi vuoden 2018 tilinpäätökseen. Palvelujen ostoon käytettiin 33, 1 milj. euroa ja 0, 6 milj. vähemmän kuin edellisenä vuotena. Erikoissairaanhoidon kulut olivat 17,0 milj. euroa. Kalajoen osuus oli 15,5 milj. euroa ja Merijärven osuus on 1,5 milj. euroa
Kalajoen kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2018 oli 20,00. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,86. Vuoden 2018 alusta nostettiin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,50 prosenttiin (2017 0,45 %) ja voimalaitosten kiinteistövero 3,10 prosenttiin (2017 2,40 %). Muut kiinteistöveroprosentit pysyivät muuttumattomina. Vuonna 2018 verotuloja kertyi 39,0 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa (0,6 %) edellisvuotta enemmän. Kunnallisvero pieneni 0,7 milj. euroa, Kalajoen osuus yhteisöveron tuotosta pieneni 0,6 milj. euroa ja kiinteistövero kasvoi 1,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.
Valtionosuuksien määräksi muodostui 30,9 milj. euroa, joka merkitsi 0,7 milj. euron (2,3 %) kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus olivat yhteensä 69,9 milj. euroa. Ne oli vat 0,9 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,1 milj. euroa. Arvonalentumisia kirjattiin 3,0 milj. euroa. (Merenojan koulu). Suunnitelman mukaisia poistoja ja ar von alentumisia kirjattiin 7,1 milj. euroa.
Kalajoen kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos on 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Tulos on 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota ja 0,9 milj. euroa alkuperäistä talous ar vio ta parempi. Kalajoen kaupungin tilikauden tulos vuonna 2018 oli alijää mäinen – 1,1 milj. euroa (v. 2017, 0,2 milj. €).
Uusia antolainoja annettiin 2,1 milj. euroa ja kaupungille maksettiin takaisin antolainoja 0,2 milj. euroa. Antolainauksen muutokset olivat siten 1,9 milj. euroa. Antolainoja myönnettiin Kalajoen Satama Oy:lle. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa ja lyhennettiin 2,5 milj. euroa. Lainakannan nettolisäys oli siten 7,5 milj. euroa, kun se vuonna 2017 oli 3,7 milj. euroa. Lainamäärä on ollut vuosina 2014–18 seuraava:
Vuosi Pitkäaikaiset lainat, milj. € Lyhytaikaiset laina, milj. € Lainakanta milj. € €/asukas,
2018 24,2 19,8 43,8 3 540
2017 16,8 19,5 36,3 2 901
2016 13,5 19,1 32,6 2 866
2015 12,6 20,1 32,7 2 590
2014 4,5 29,0 33,5 2 655
TASE Kaupungin tasearvo 31.12.2018 oli 129,5 milj. euroa, mikä on 6,5 milj. euroa suurem pi kuin vuotta aikaisemmin. Omavaraisuusaste on 52,3 % (2017 56 %). Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Kaupungin taseessa oli vuoden 2018 lopussa kumulatiivista ylijäämää 17,3 milj. euroa (v. 2018 1.397 €/asukas, v. 2017 1.461 euroa/asukas).

Konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella 2018 39,9 milj. euroa ja toimintakulut 104,1 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat 5,1 % edellisestä vuodesta ja toimintakulut kasvoivat 1,3 % vuodesta 2017. Toimintatuotot kattoivat 38,3 % konsernin toimintamenoista. Emokaupungin vastaava tunnusluku oli 25,3 %. Konsernin toimintakate oli – 64,1 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin verotulot olivat 38,9 milj. euroa. Verotulot olivat 0,25 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuotena. Valtionosuudet olivat 35,1 milj. euroa. Val tionosuu det olivat 0,7 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2017. Konsernin vuosikate oli 9,9 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuotena. Vuosikate kattoi lähes tilikauden poistot ollessa 99,6 %, kun se edel lisenä vuonna oli 101,6 %. Vuosikate asukasta kohti oli 881 euroa ja vuonna 2017 676 €/asukas. Emokaupungin vastaavat tunnusluvut olivat 85,1 % ja 491 €/asukas. Kaupunkikonsernin investoinnit olivat 21,9 milj. euroa, joka on 10,3 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Konsernin tasearvo 31.12.2018 oli 170,6 milj. euroa (2017 161,3 milj. euroa). Konsernin lainakanta oli 68,4 milj. euroa. Konsernivelan määrä oli 5 527 eu roa/as. Vuotta aiemmin määrä oli 4 748 eu roa/as. Konsernille kertynyttä ylijäämä oli 22,2 milj. euroa.
Erkin kommentti: Olen huolissani Kalajoen kaupungin velkamäärään suuruudesta. Aikaisemmin velkamäärälle oli asetettu yläraja. Nyt näyttää siltä, että vain taivas on kattona.
Taloudenpidossa on parantamisen varaa.

Alueuutiset

Talossa asuvan perheen lapset ja naapurin lapsia oli pihalla leikkimässä, kun henkilöauto rysäytti omakotitalon tiiliseinästä sisään.RAKENNUS, jonka tiiliseinästä auto rysähti läpi Oulaisten keskustassa aamupäivällä, on lapsiperheen kotitalo.Töistä palannutta Samia odotti kotona käsittämätön näky – puolituttu kuski oli jysäyttänyt autolla tukevaan tiiliseinään ammottavan reiän

Kotimaan uutiset

PERUSSUOMALAISTEN kannatus on Kalevan mukaan noussut lähes samalle tasolle kuin vuoden 2011 vaaleissa. Vuoden 2015 kannatukseen lisäystä on tullut 3,3 prosenttiyksikköä. Kalevan mukaan puoluetta äänestäisi nyt 19,5 prosenttia alueen äänestäjistä.
KESKUSTALLA on HS:n yhteenvedon perusteella tiukka tilanne jokaisessa vaalipiirissä Manner-Suomessa. Puolue menettää paikkojaan eri puolilla Suomea. HS kokosi yhteen alueellisten gallupien ja mediassa tehtyjen arvioiden tuloksia, ja lopputulos on synkkä edellisvaalien valtapuolueelle. Keskustan kannatusromahduksen satoa jaetaan nyt uusiksi kaikissa vaalipiireissä: HS kävi läpi tiukimmat taistelut

Sdp:kin putosi alle 20 %:n Alman gallupissa – kokoomus menetti lisää, perussuomalaiset jatkoi nousuaan
Erkin kommentti: Ennuste menee siihen suuntaan mihin olen ennustanutkin. Sunnuntaina tilanne on vieläkin tasaisempi.

Vain yksi tunti töitä viikossa tekee työttömästä työllisen tilastoissa. Aktiivimalli kiihdyttää valetyöllisten määrän kasvua.
IL-analyysi: Työllisyystilastot liian ruusuisia - aktiivimalli luo jo valetyöllisiä

Nyt näyttää siltä, että Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulla. Tilastokeskusta hurjemman väestöennusteen on tehnyt aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Sen tuorein ennuste kertoo, että Suomessa on 30-luvulla enää kolme kasvavaa kaupunkiseutua: Helsinki, Tampere, Turku. Kaikkialla muualla väki vähenee.Syntyvyyden romahdus pani väestöennusteet kerralla uusiksi – katso, miltä näyttää sinun kotiseutusi tulevaisuus

Professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kummeksuu Suomessa käytävää ilmastokeskustelua ja peräänkuuluttaa keskusteluun lisää realismia.
Puhumme täällä siitä, että olemme jotenkin huonoja tai että emme tee osaamme. Todellisuudessa Suomi on yksi siitä kourallisesta maita, jotka ovat oikeasti vähentäneet päästöjään, Vakkilainen sanoo.Maailmassa on vajaa pari sataa maata.
Ei siellä ole kuin kolmisenkymmentä sellaista maata, jotka ovat päästöjään laskeneet.
Professori kummeksuu Suomen ilmastokeskustelua: ”Suomi on yksi siitä kourallisesta maita, jotka ovat vähentäneet päästöjään”

Ulkomaan uutiset

Suurten rahtilaivojen typpi- ja rikkioksidipäästöt ovat aivan toista luokkaa autoihin verrattuna. The Guardianin viime vuonna julkaiseman artikkelin nosti tänään uudelleen pöydälle Tekniikka&Talous.Autojen päästöjä pyritään kiristämään jatkuvasti. Valmistajat kehittävät yhä vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja niillä on silti vaikeuksia pysyä jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön sekä omia rajoituksiaan suunnittelevien maiden ja kaupunkien vaatimusten tahdissa.

Yhdysvaltain hallituksen kotimaan turvallisuuden ministeri Kirstjen Nielsen jättää tehtävänsä, presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelu Twitterissä.
Trumpin mukaan Nielsenin tehtävän ottaa haltuunsa maan tulli- ja rajavartiolaitoksen johtaja Kevin McAleenan. Myös tästä Trump kertoi Twitterissä.
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeri jättää tehtävänsä

Virossa on syntynyt yllättäen hallitussopu, kun kolme puoluetta – Keskusta, oikeistolainen Isänmaa ja oikeistopopulistinen Ekre – julkistivat yhdessä laatimansa hallitussopimuksen.
Sopimuksen mukaan hallituksen johdossa jatkaa keskustapuolueen puheenjohtaja Jüri Ratas. Ratas on toiminut Viron pääministerinä vuodesta 2016.Talousministeriksi on nousemassa keskustapuolueen Taavi Aas, sisäministeriksi Ekre-puolueen johtaja Mart Helme, valtiovarainministeriksi tämän poika, toinen Ekre-politiikko Martin Helme, puolustusministeriksi Isänmaa-puolueen Jüri Luik ja oikeusministeriksi Isänmaa-puolueen Raivo Aeg.Analyysi: Virossa puoluekolmikko pelasi vaalivoittajan ulos hallituksesta – oikeistopopulistit etenemässä johtopaikoille

Talousuutiset

Euroalueen vientiriippuvuus kostautuu, kun kasvu muualla heikkenee. Tästä syystä Suomenkin talous sakkaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri. Jan Hurrin kommentti: Suomen on nyt lähes mahdotonta välttää vaikeuksia – syynä talouden rakenne

Sähköpyöriä markkinoidaan paljon oman auton korvaajaksi työmatkoilla. Polkupyörä onkin järkevä kulkuväline keväästä pitkälle syksyyn.Muutaman kilometrin työmatkalle sähköpyörä on ehkä turhan kallis ja tarpeetonkin. Matkan pidetessä sähköpyörän edut alkavat kumuloitua, koska sähkömoottorin tuella matkavauhdin voi pitää hyvänä alusta loppuun eikä hiki juuri selkää kastele.Sähköpyörien suosio kasvaa vauhdilla ja se näkyy myynnissä: "Jotenkin pyörän vauhti tempaisi mukaansa"

Pankit ajoivat elektroniikkavalmistaja Elcoteqin nurin 2011. MOT paljastaa konkurssin taustat Näin pankit kaatoivat pörssiyhtiön

Urheilu-uutiset

Paras vapaa siirto ikinä?” twiittasi Englannin jalkapalloliiga EFL Teemu Pukista.
Norwichin Cityn suomalaistähti Teemu Pukki sai arvokkaan tunnustuksen myöhään sunnuntai-iltana Lontoossa, kun EFL palkitsi hänet Championshipin eli Englannin toiseksi korkeimman sarjatason parhaana pelaajana. Pukin lisäksi ehdolla parhaaksi pelaajaksi gaalaan loppuhuipennuksessa olivat Sheffield Unitedin Billy Sharp ja Birminghamin Che Adams. – On kunnia voittaa tämä palkinto, olen todella iloinen tunnustuksesta. Olen nauttinut tästä kaudesta tähän asti tässä fantastisessa liigassa, mutta meillä on vielä monta isoa ottelua tulossa, Pukki sanoi tilaisuudessa brittilehti Daily Mailin mukaan.
Teemu Pukki palkittiin Englannissa koko sarjan parhaana – ”YEEEES! Teemu teki sen”

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue otti MM-kotikisoissa toisen voittonsa, kun se kaatoi Sveitsin lukemin 6–2. Maalintekoon ottelussa heräsivät Naisleijonien kärkiketjut, joilta on alkuturnauksen aikana vielä odoteltu tehoja.
Naisleijonien konkarit avasivat maalihanat murskaavalla tavalla – Suomi marssi voittoon Sveitsistä alkuvaikeuksien jälkeen: "Ykkösketju vastasi huutoonsa"

Maailmalla tapahtuu

Suomalaiset talvilajien valmentajat voivat jopa viisinkertaistaa tulotasonsa siirtymällä kiinalaisten palvelukseen. Kiinan kommunistipuolue on tehnyt linjapäätöksen, jonka mukaan maailman väkirikkaimman valtion täytyy loistaa vuoden 2022 olympiakisoissa. Tuolloin Pekingistä tulee ensimmäinen kaupunki, joka on järjestänyt niin kesäolympiakisat kuin talviolympialaiset.
Yle: Massiivinen ero palkassa houkuttelee suomalaisvalmentajia Kiinaan – ”Perus-CV:llä voi saada jopa 10 000 euroa kuussa”

Joulunalusaika sai karmivan käänteen tohmajärveläisellä mökillä, kun poliisi joutui ampumaan mökin isäntää tämän hyökättyä poliiseja kohti moottorisahan kanssa.
Mies hyökkäsi poliiseja kohti moottorisahalla Tohmajärvellä – video näyttää, kuinka tapahtumat etenivät

Yle Areena

Vieraana arkkiatri Risto Pelkonen. Sakari Kilpelä haastattelee.

Dramatisoitu dokumenttielokuva suomalaisnaisesta, joka joutuu vapaudenriiston kohteeksi ja käy läpi uskomattoman taistelun pysyäkseen hengissä, selviytyäkseen turvaan ja säilyttääkseen ihmisyytensä. O: Arto Halonen. T: Art Films production. Dokumenttiprojekti: Takaisin valoon (12) 

Maailman meret ovat täynnä muovia. Hollantilainen nyt 24-vuotias Boyan Slat ei epäröinyt tarttua härkää sarvista vaan suunnitteli maailman suurimman merien puhdistusprojektin ja nyt hänen laitteistonsa puhdistaa Tyyntä valtamerta. Toteutuuko Boyanin unelma merien puhdistumisesta? Entä oppiiko ihmiskunta estämään muovin päätymistä meriin?
Boyan puhdistaa valtameret muovista

Youtube

Jussi Halla-aho MTV:n haastattelussa | 05.04.2019

Onko se oikein?

Paavo Väyrynen

Laura Huhtasaari: 90-luvun pankkikriisin uhrit

Ville Tavio, Perussuomalainen

Yrittäjän "oikeusturva" Suomessa - Liisa Mariapori valottaa

Jukka Davidsson: maailmantalouden megatrendit & globalisaatio

Sipilän hallituksen tilinpäätös

Mielipide

LÄHIHISTORIAA SUOMESTA
Pääministerimme, Esko Aho, teki vuodenvaihteessa 1992/93 salaisen matkan Lontoon Cityyn ja Yhdysvalloissa Wall Streetille tapamaan juuri tätä professori Quigleyn kuvaamaa pankkiiriklaania. Asiasta uutisoitiin vasta 2000 luvulla Savon Sanomissa ja väitettiin, että kyseisen matkan tuloksena löydettiin ratkaisu Suomen ongelmiin. Mielestäni olisi tärkeää läpinäkyvästi selvittää mitä itse asiassa kyseisen matkan aikana sovittiin ja keiden kanssa. Tämä on tärkeää koska, on epäiltävissä, että ko. pankkiiriryhmittymä oli kyseisen kaaoksen takana ulkomaisena tahona. Näkyvänä toimijana Euroopan 1990 luvun lamoihin oli suursijoittaja George Soros, jolle riittävät resurssit takasi juuri tämä voimaeliitti. Tutkiva journalisti William Engdahl on osaltaan käsitellyt Soroksen osuutta ja taustoja aiempaan lamaan kirjoituksissaan The Secret Financial Network Behind "Wizard" George Soros ja Hunting Asian Tigers: Washington and the 1997-98 Asia Shock. Mainittakoon vielä, että Malesian vuonna 2003 eronnut pääministeri on kritisoinut nimenomaan Sorosta maansa talouden tuhoamisessa vuonna 1997. Hän otti poikkeuksellisen kovasanaisesti kantaa BBC:lle lokakuussa 2003 antamassaan haastattelussa. Hän viittaa siinä tiettyjen maitten geopolitiikkaan, jossa nämä hyödyntävät talouden välineitä ”sodankäyntiin”.
Soroksen roolista Suomen asiassa on valaissut edesmennyt KOP:n pääjohtaja Jaakko Lassila salaiseksi julistetussa selvityksessään viranomaisille seuraavaa: ”Maailmanpankin vuosikokouksen yhteydessä kävin oman pankkimme New Yorkin sivukonttorissa joskus lokakuussa 1987. Minulle oli jo Washingtoniin ilmoitettu, että tunnettu ja varakas Yhdysvaltojen kansalainen, mutta unkarilaissyntyinen sijoittaja George Soros (GS) halusi tavata minut. GS oli ostanut huomattavia määriä suomalaisia osakkeita vuosina 1986 ja 1987, erityisesti Pohjolan osakkeita sekä Nokian ja Amerin vapaaosakkeita. GS ilmestyikin tapaamiseen yhdessä Pentti Kourin (PK) kanssa, joka osoittautui olevan GS:n jokinlainen neuvonantaja suomalaisten osakkeitten suhteen… On myös muistettava, että Pentti Kouri oli tuolloin suomalaisen elinkeinoelämän laajalti hellimä ihmelapsi, joka esiintyi Helsingin Sanomien talousseminaareista alkaen miltei kaikissa näyttävissä tilaisuuksissa jonkinlaisena talousguruna... Hän oli myös Aatos Erkon jonkinlainen luottomies Sanoma Oy:n hallituksen jäsenenä ja oli tullut vastaavanlaiseen tehtävään Nokia Oy:öön edesmenneen Kari Kairamon toimesta”.
Mielestäni olisi syytä selvittää Supon toimesta miltä osin tieto edesmenneen CIA johtaja (Assistant Deputy Director for Operations) Robert Trumbull Crowleyn luovuttama aineisto on validia. Hän kuoli lokakuussa 2000. Ennen kuolemaansa hän siirsi aineistoa hyvälle tuttavalleen, amerikkalaiselle toimittajalle, koskien mm. operaatioita Phoenix, MK-ULTRA, Condor ja Applepie. Lisäksi aineistossa oli 2619 nimeä käsittävä lista CIA:n ulkomaisista lähteistä. CIA:n lähde määritellään seuraavasti: “A source is not a paid agent but an individual who can occupy a position of influence, such as an international banker, a member of the print or television media, or a scholar or academic, who might be in a position to influence official decisions or supply necessary support for an official CIA position”. Kyseisellä listalla on seuraava rivi: Erkko, Aatos Helsingin Sanomat, Helsinki, Finland.

The money behind the transgender movement

Olipa kerran hölmöläinen. Hän asui kylmässä pohjoisessa maassa, jossa oli myös pitkät pimeät ajat. Maassa kuunneltiin ympäristöpappeja, jotka kertoivat miten pitää elää. Papit sanoivat, että hölmöläisen pitää pärjätä samalla määrällä energiaa kuin hölmöläisen pikkuserkku, joka asuu päiväntasaajalla, muuten tilanne ei ole reilu eikä oikeudenmukainen. Hölmöläinen otti sen todesta ja uskoi. Hän meni pakkasella mökkiinsä, paleltui ja kuoli.
Hölmöläisten päivä

Oli piinallista katsella eilen YLEn ilmastotenttiä, jossa eduskuntapuolueiden ehdokkaat esittelivät ilmastokantojaan. Onko tämä mahdollista aikuisten kesken, kysyin mielessäni. Missä maassa vaikkapa parivaljakko Sanna Marin ja Emma Kari kuvittelee elävänsä? Sen täytyy olla maa, joka on hoitanut ilmastopolitiikkansa todella huonosti, hävittänyt metsää vuosikymmenten ajan, tuhonnut luonnonvaroja peruuttamattomasti, romahduttanut biodiversiteetin ja jättänyt vähentämättä päästöjään. Itseruoskinta oli armotonta, nyt on tehtävä parannus.Se maa ei todellakaan ole Suomi. Herätkää suomalaiset, ja pudottakaa kädestänne se piikkiruoska, jolla huidotte. Suomi on oikeasti lähempänä sitä luokan hiljaista kunnollista tyttöä kuin kuritonta poikaa.Parivaljakko Sanna Marin ja Emma Kari ei elä Suomessa

Jo lyhyt kiertomatkailu Intiassa ja varsinkin sen saasteiden myrkyttämässä pääkaupungissa New Delhissä riitti kirkastamaan asian: päästöjen suhteen olemme menettäneet pelin. Mikään ei voi pelastaa ilmastoa, elleivät miljardit ihmiset Aasiassa muuta radikaalisti käytöstään.Suomen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia ja ne laskevat kuuden prosentin tahtia. Intian päästöt ovat 2,5 miljardia tonnia ja ne kasvavat reilun viiden prosentin tahtia, eli vuodessa yli kaksi kertaa koko Suomen päästöjen verran.Intian talous kasvaa seitsemän prosentin vauhtia, ja vielä lehmänkakkataloissa asuva agraariväestö keskiluokkaistuu. Veikatkaa, kumpaan suuntaan päästöt kehittyvät. Euroopan komission tutkimuskeskus ennustaa Intian ohittavan 28 EU-maan yhteispäästöt vuoteen 2020 mennessä. Ilmastovouhotus on iso vitsi

Kun heität eteesi sekunnin välein yhden euron kolikon, jatkaen kellon ympäri, on edessäsi miljoona euroa 11 vuorokauden kuluttua. Kun jatkat vielä 32 vuotta, on edessäsi miljardi euroa. 3,2 miljardin heittämiseen menisi 101 vuotta.
Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa – Ministereiden laskelmat

Kotimaan matkailu

10 x Suomen kiehtovimmat kirkot

5 x Suomen kiehtovimmat kartanot

Suomen parhaat museot

Ulkomaan matkailu

England's Bath and York

Glastonbury, England: Tor and Abbey

Canterbury, England

Top 15 Tourist Attractions in Canterbury - Travel England

Musiikki

Abba - Dancing Queen

ABBA - Chiquitita (Legendado em PT- BR)

ABBA - Waterloo

Loppukevennykset

Kummeli - Valintojen maailma

Kummeli - Pikku Henry - Parkkipirkko

Jope Ruonansuu - Juodaan Vodkaa

Kuntoilu

Energy Boosting Cardio Jumpstart - Total Body Warm Up Cardio Workout

Cardio Warm Up Butt and Thigh Workout - Warm Up Workout with Lower Body Exercises

Glute, Inner Thigh & Outer Thigh Workout - Butt Lifting Exercises + Inner and Outer Thigh Exercises

Liikunta ja terveys

Verenpaine 134 / 83, pulssi 53 , Paino 103,0 kg. Jumppa 100 /1970 min, kuntosali 0/ 1870 min, kävely 0/329 km , uinti 0/3300 m, pyöräily 6/65 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti