perjantai 26. huhtikuuta 2019

PE 26.04.2019 IlmastoasiaaKalajoki

Pyhäjoella sijaitseva Etelänkylän Isosilta suljetaan siltatöiden vuoksi 5. toukokuuta alkaen. Liikenne on poikki syksyyn saakka. Asiasta tiedotti perjantaina Pohjois-Suomen Ely-keskus.
Samassa tiedotteessa kerrottiin myös, että Kalajoen Tyngällä jatkuvat Hihnalankosken sillan korjaustyöt.Molemmilla silloilla työt valmistuvat lokakuussa 2019.
Siltatöitä Pyhäjoella ja Kalajoella – Eteläkylän Isosilta poikki syksyyn saakka

Alueuutiset

Ylivieskan uudesta kirkosta tulee suunnitellusti kolmiharjainen. Seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin esitystä yksiharjaisen kirkon rakentamisesta kolmiharjaisen sijaan, mutta esitys ei saanut kannatusta. Myöskään esitys hankkeen siirtämisestä ei saanut tukea.
Tuhopoltosta kolme vuotta – uusi kirkko alkaa nousta Ylivieskaan kesällä
Erkin kommentti: Minun näkemys kirkosta on perinteinen. Ylivieskalaiset päättävät itse kirkkonsa arkkitehtuurisesta ulkonäöstä.

Ylivieskan kirkon tuhopoltto

Kotimaan uutiset

Valvontavirasto Valvira sai eri puolilta Suomea jo vuonna 2016 nimettömiä ilmiantoja, joiden mukaan Esperi on merkinnyt hoivakotien työvuorolistoille keskushallintonsa työntekijöitä. He eivät työskennelleet kyseisissä hoivakodeissa. Tarkastuksissa paljastui, että kyseessä on ollut laaja käytäntö.Esperi Caren vanhusten hoivakotien työvuorolistoille on merkitty henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa ole työskennelleet kyseisissä hoivakodeissa. Tieto käy ilmi Lännen Median hankkimasta valvontavirasto Valviran päätöksestä. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi Esperiä koskevaa määräystä, josta Valvira tiedotti tiistaina.Lukuisissa Esperin vanhustenhuollon yksiköissä on todettu vuosina 2016–2019 asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita. Valvira vaatii päätöksessään yhtiötä korjaamaan epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä.Esperi myöntää: Hoivakotien työ­vuo­ro­lis­toi­hin on merkitty henkilöitä, jotka eivät ole työs­ken­nel­leet yksiköissä: "He olivat pal­kan­las­ki­joi­ta ja aluejohtajia"

Listasimme tähän juttuun SDP:n poliitikkoja, joilla voi olla mahdollisuuksia päästä ministeriksi. Lista perustuu pääosin tietoon siitä, keitä puolue on nimennyt hallitusneuvottelijoikseen. Nimetyt ovat ministeripelissä etulyöntiasemassa.
Demareiden ministerikisa kohta lähtöruudussa – Kuka lopulta pääsee aitiopaikalle? Listasimme kärkiehdokkaat

Puoluehallituksesta henkilöinä tulevat Rinteen lisäksi varapuheenjohtajat Sanna Marin ja Ville Skinnari sekä puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero.Eduskuntaryhmä nimesi hallitusneuvottelijoiksi ryhmän puheenjohtajiston eli Lindtmanin, Johanna Ojala-Niemelän ja Suna Kymäläisen sekä Krista Kiurun. Puheenjohtajisto valittiin torstaina ryhmän kokouksessa.
Antti Lindtman: Tässä ovat SDP:n hallitusneuvottelijanimet

Perjantaina sosiaalidemokraattien puheenjohtajasta Antti Rinteestä tulee hallitustunnustelija. Takana on niukista niukin vaalivoitto.Vaalien voittajat – SDP, vihreät ja vasemmistoliitto – katsovat, että kansa on puhunut ja haluaa muutoksen. Näiden puolueiden kielellä muutos tarkoittaa esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämistä, työllistämistoimissa porkkanaa mutta ei keppiä sekä tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa.Rinne ei halunnut ennen vaaleja kertoa tarkkaa hintalappua puolueen vaalilupauksille. Hän kertoi suuruusluokan, joka on 1 –3 miljardia euroa. Hintalappu tarkentuu, kun puolueet pääsevät käymään hallitusneuvotteluita.Analyysi: SDP ei pelkää lisävelkaa – taloudesta tulee hallitusneuvotteluiden kipukohta

Presidentti Niinistö moittii pääministereitä ja vaatii hallituspuolueilta sitoutumista – lue tai katso koko puhe tästä

Sinisten ministereistä kukaan ei vaivautunut paikalle. Timo Soini on ulkoministeriön mukaan virkamatkalla New Yorkissa, Jari Lindström, Pirkko Mattila ja Sampo Terho viettävät valtioneuvoston kanslian mukaan vuosilomaan rinnastettavaa vapaapäivää. Jussi Niinistön poissaolon syy ei ole Iltalehden tiedossa. Sinisten ministerien toiminta herättää ihmetystä - jättivät valtiopäivien avajaiset väliin

Perussuomalaisen riemu repesi eduskunnassa: ”Tämä on juuri se jako, jonka halusimme”

Näillä kysymyksillä Antti Rinne lähtee tunnustelemaan hallitusta
Vastauksia pyydetään tiistaihin 30.4.2019 klo 12 mennessä sähköpostilla.
1.Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
a. Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?
b. Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?
c. Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?
2.Suomi on kokoaan suurempi maailmalla
a. Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?
b. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?
c. Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?
d. Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?
3.Turvallinen oikeusvaltio Suomi
a. Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?
b. Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?
c. Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?
d. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?
4. Elinvoimainen Suomi
a. Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?
b. Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?
c. Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?
5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
a. Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?
b. Miten uudistaisitte perhevapaita?
c. Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?
6. Kestävän talouden Suomi
a. Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?
b. Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.
7.Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
a. Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?
b. Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.
c. Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?
8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
a. Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.
b. Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.
c. Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?
d. Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?
9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?
10. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.
11. Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?
Erkin kommentti: Kysymykset on tarkkaan harkkittu ja ne ovat kaikin puolin asiallisia. Tosin kaksi kysymystä puuttuu, talouspollittisesta linjasta ja maahanmuuttopoliittisesta linjasta. Ihmettelen miksi tiedotusvälineiden edustajilla on kiire perussuomalaisten eliminoimiseen tulevasta hallituksesta. Perussuomalaiset tulvat varamsti tekemään asialliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Perussuomalaiset on nyt varteenotettava puolue. Se on kokkonaan erilainen kuin ennen. Nyt mitataan kokoomuksen hallituskiima sekä RKP:n ja Kristillisten hallituskiima. Ei sovi unohtaa myöskään Keskustan hallituskiimaa.

Saarna: Miten valta jaetaan

Ulkomaan uutiset

Merenkäynnin historia on täynnä hyytäviä tarinoita jättiaalloista, jotka ovat tuhonneet valtameriä kyntäneitä laivoja.
Osa tarinoista voi tietysti olla merimiesten värittämiä, mutta monta astetta luotettavampi on tuore tutkimus, joka kertoo, että maailman valtameret ovat muuttuneet aiempaa myrskyisemmiksi ja aallot korkeammiksi viimeisten vuosikymmenten aikana.
Tutkimuksesta kirjoittaa Science-tiedeleht  
(siirryt toiseen palveluun)
ja se löytyy täältä.
Tutkimus: Valtamerten aallot muuttuvat korkeammiksi ja myrskyt rajuimmiksi

Talousuutiset

Metsä Group aikoo rakentaa Kemiin jättimäisen, 1,5 miljardin euron sellutehtaan – loisi 1500 uutta työpaikkaa

Analyysi: Metsä Group pani muille sellunkeittäjille luun kurkkuun – Kemiin nouseva uusi jättitehdas vie puut toisten käsistä

Urheilu-uutiset

Suomi kukisti Ruotsin jääkiekkomaaottelussa Kouvolassa lukemin 5–4. Suomen jääkiekkomaajoukkue oli kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua 2–4 tappiolla Ruotsia vastaan Kouvolassa pelatussa maaottelussa, mutta nousi 5–4-voittoon.
Suomen maalit tekivät Niko OjamäkiHarri Pesonen (2), Arttu Ilomäki ja Eetu Luostarinen. Suomi ja Ruotsi kohtaavat uudelleen huomenna Helsingissä.
Ihmenousu! Leijonat kiri viime hetkillä tappioasemasta voittoon Ruotsia vastaan

Suomen taival alle 18-vuotiaden jääkiekon MM-kisoissa päättyi murskatappioon, kun Yhdysvallat kuritti hallitsevaa maailmanmestaria lukemin 6–0. Katso ottelun maalit jutun pääkuvana olevalta videolta. Pikkuleijonien MM-turnaus päättyi karuun rökäletappioon – Yhdysvallat nöyryytti Suomea puolivälieräottelussa

Jääkiekon U18 MM: Puolivälieräottelu USA - FIN

Maailmalla tapahtuu

Qatar aikoo luopua kiistanalaisesta siirtotyöläisten lähtöviisumista vuoden loppuun mennessä, YK:n Kansainvälinen työjärjestö ILO kertoi perjantaina.ILO:n mukaan lähtöviisumi poistettiin suurimmalta osalta työntekijöitä viime vuonna. Nyt se on tarkoitus poistaa lopuiltakin, kertoi ILO:n Dohan-toimiston päällikkö Houtan Homayounpour uutistoimisto AFP:lle.
ILO: Qatar luopuu kiistanalaisesta siirtotyöläisten lähtöviisumista lopullisesti

Yle Areena

Tasavallan presidentti avaa vuoden 2019 valtiopäivät eduskunnassa. Eduskunnan puhemies vastaa avauspuheeseen.
Valtiopäivien avajaiset

Youtube

Parhaat uutis ja Sää kevennykset osa 1

Parhaat uutis ja Sää kevennykset osa 2

Mielipiteet

Rinne vakuutti tiedotustilaisuudessa, että tuleva hallituspohja on ”täysin auki”. Ei ole. Kysymysten perusteella voi helposti päätellä, että SDP torppasi vaaleissa täpärästi toiseksi jääneet perussuomalaiset ulos jo kättelyssä.
Kommentti: SDP pelasi PS:n ulos hallituksesta heti kättelyss

Perussuomalaiset sai puheenjohtajuuden kaikissa puolueen aatteille tärkeissä eduskunnan valiokunnissa, kirjoittaa politiikan toimittaja Tommi Parkkonen
Persuille värisuora eduskunnassa - tyytyväinen Jussi Halla-aho: ”Tätä lupasimme äänestäjille”

Kommentti: Antti Rinteen kysymykset ovat pirullinen pähkinä perussuomalaisille – yksi niistä sulkee hallitusoven

Kotimaan matkailu

Olavinlinna

Vierailulla Olavinlinnassa

Olavinlinna (St. Olaf's) Castle Savonlinna, Finland

Ulkomaan matkailu

10 Best Places to Visit in Romania - Travel Video

Visit Romania - The most beautiful places in Romania

Visit Romania

Musiikki

Hymne a l amour- Andre rieu

Karjalan kunnailla tunnari

Loppukevennykset

V niin kuin HALLITUSKAUSI REWIND

Kuntoilu

5 Exercises That Will Transform Your Body In Just 4 Weeks

6 Easy Anti-Aging Exercises That'll Make You Live Longer

The Only 6 Stretches You Need to Become Flexible

Liikunta ja terveys

Verenpaine 151 / 96, pulssi 53 , Paino 104.3 kg. Jumppa 10 /2400 min, kuntosali 0/ 2260 min, kävely 1/334 km , uinti 0/7500 m, pyöräily 8/305 km

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti