keskiviikko 31. maaliskuuta 2021

TO 01.04.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 


Miksi Te ette ole ilmoittanut minulle etukäteen ulosotostani? Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja. Miksi Te rikotte perustuslakia? Perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ova ristiriidassa niin perustuslailla on etusija.

Minä olen lähettänyt Teille laskun kaikista ulosotoistani. Olen perustellut Teille tarkasti miksi ulosotot on palautettava. Kysymys on myös ihmisoikeusrikoksesta eli kirusutsrikoksesta mikä on alkanut ulosottoviranomaisten osalta 30.06.1996 ja on jatkunut tähän päivään. Miksi Te ette reagoi asiaan? Miksi ette vastaa minulle? Käsitykseni mukaan kysymyksessä on noin 400 000 – 450 000 euron palautuksesta minulle.


SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Olen perustellut Teille asian tarkasti.

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-26032021-ulosottoylitarkastaja.html


Myös esimiehenne syyttäjälaitoksen johtaja ja oikeusministeriön kansliapäällikkö, oikeusministeri ja koko Suomen hallitus ovat tietoisia kidutusrikoksestani, mutta he eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin.

TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-25032021-heratys-saatanan-tunarit.html


Myös eduskunnan puhemies on tietoinen kidutusrikoksestani, mutta hän ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimnepiteisiin vaikka kansanedustajan pitää noudattaa lakia.

SU 28.03.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehvilänen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-28032021-eduskunnan-puhemies-anu.html


Myös eduskunnan kansliatoimikunta on tietoinen kidutusrikoksestani mutta ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin. Myöskään tasvallan presidentti Sauli Niinistö on saanut tiedon ja todistusaineiston kiduturikoksestani.

TI 30.03.2021 Eduskunnan kansliatoimikunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ti-30032021-eduskunnan.html


Kidutus on kielletty niin rikoslaissa, perustuslaissa ja ihmisoikeussopimukissa. Rikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja yhden 5 kuukauden ehdottoman vankeustuomio ( ei lainvoimainen) sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Nykyinen Oulun poliisi on jättänyt kaikki rikostutkintapyyntöni tutkimatta. OULUN POLIISI ON TAPPANUT RIKOKSET.


Todelliset syylliset ovat tässä:

  • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

  • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

  • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

  • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

  • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion myös muista rikoksista)

  • Keran varatoimitusjohtaja Seppo Arponen, Kera Oy oli mukana törkeässä petoksessa ja saattohoitajatoiminnassa

    Rikosprosessin myöhäisemmässä vaiheessa poliisit Tiina Sarparanta, Pekka Niskakangas ja Hannu Mensonen sekä aluesyyttäjä Juha Karikoski, käräjätuomarit Jyrki Määttä, Jarkko Pekkala ja Sarianne Ervasti jne....

  • sekä sisäministeri, oikeusministeri, oikeusministeriön kansliapäällikkö, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtakunnansyyttäjä, poliisiylijohtaja jne....


Minulla on todistusaineisto valmiin käräjäoikeudessa. Korkein oikeus on määrännyt sen sälytyspaikaksi Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Ylivieskan käräjäoikeus on nykyistä Oulun käräjäoikeutta.


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määräänyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tämä olisi pitänyt olla rikostutkinnan pohjana ja syyteharkinnan pohjana ja oikeuskäsittelyssä Oulun käräjäoikeudessa. Kaikki tahot poliisi, syyttäjä ja käräjäoikeus ohittivat asian.


Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Lisäksi minulla on todistusaineistot sähköisessä muodossa

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.htmlPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.htmlPR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.html


ja kirjallisessa muodossa kirjassani Olet Maamme Armahin Suomenmaa

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


sekä videoina

ideoni todistavat tapahtumat ja tosiasiat samoin kuin blogini https://www.blogger.com/profile/00295090684102203500


Erkki Ahon videot ( 8 videoa)

Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8&t=86s


Rikolliset konkurssit

https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=2


Oikeudenkäynti tietämättämme

https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=3


Saattohoitajat

https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=4


Toimialarationalisointi

https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=5


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=6


Hätähuuto Suomesta

https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=7


Ahojahti

https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik&list=UUYDxoEzvz_VQ_HnFKXRkrZA&index=8


Olen pyytänyt jo kymmeniä kertoja oikeuskansleri Tuomas Pöystiä, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista sekä keskusrikospoliisia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin asiassa. Pyydän sitä nyt uudestaan. Tulen haastamaan ulosottoylitarkastaja Tuuikki Myllyn käräjäoikeuteen ja samalla myös Suomen valtion ja vaadin ulosottojen palautusta sekä kiditusrikokseen osallistumisesta Suomen lain mukaista rangaistusta, mikä on ehdotonta vankeutta 2-12 vuotta.


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskansleri Tuomas Pöysti, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja keskusrikospoliisi, Haastan ulosottotarkastaja Tuulikki Myllyn Ouln käräjäoikeuteen. Asiassa todistusaineisto on valmiina Oulun käräjäoikeuden toimipisteessä. Olen pyytänyt sitä useita kertoja lainattavaksi eri oikeudenkäynteihin joten se ei ole vanhentunut. Valitettavasti käräjäoikeuden tuomarit ovat kieltäytyneet käsitelemästä sitä samoin kuin poliisiviranomaiset. En siis voi välttyä vaikutelmalta ylhääältäpäin johdetusta Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.


Kalajoki 01.04.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 b !6

85100 Kalajoki

www.erkkaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti