keskiviikko 24. maaliskuuta 2021

TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

Aloitan tämän blokin lainaten ja muokaten tasavallan presidentti Kekkosen sanoja. 


Oikeuskansleri Tuomas Pöysti


valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

keskusrikospoliisi,oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonoikeusministeriön kansliapäällikkkö Pekka Timonen


pääministeri Sanna Marin


sisäministeri Maria Ohisalo

tiedoksi tiedotusvälineet

Koska valtakunnansyyttäjä Raija Toivainen ei ole paikalla niin lähetän tämän viestin valtakunnansyyttäjävirastoon Leena Metsäpellolle.

kirjaamo@okv.fi , raija.toiviainen@oikeus.fi , kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi , oikeusministerio@om.fi, mot@yle.fi


Oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaate


Ns.Koiviston konklaavi
https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


Jorma Jaakkolan kotisivut
http://jormajaakkola.fi/


SSP-sopimus
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek
https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeustaistelussani olen hankkinut todistusaineiston, jolla voin todistaa Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan. PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineisto on pääosin kopioituna kirjoittamaani kirjaan Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Siitä puuttuu ainoastaan entisen asianajajan Asko Keräsen kirjallinen tunnustus, että hän jätti valituksen tekemättä väärillä tiedoilla haetusta PR-Teollisuus Oy:n konkurssista. Minä olen salapoliisityönä hankkinut tämän todistusaineiston samoinkun kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta mikä on osa valtiopetosta. Minulla on presidentti Tarja Halosen päätös ns. Koiviston konklaavin asiakirjoista. Niitä ei luovuteta Erkki Aholle. Asiani on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Ulosottoni olisi pitänyt keskeyttää todistusaineiston perusteella, mutta sitä ei ole tehty. Siksi epäilen, että Suomen valtio yrittää jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa.


Rovaniemen hovioikeus, valtakunnansyyttäjä, oikeuskansleri ja poliisijohto ovat nyt selkä seinää vasten. Ensimmäisessä tapauksessa Oulun ”tuntematon poliisi” muutti Oulun käräjäoikeuden laamannin päätöksen R-asiasta S-asiaksi. Tutkinnanjohtajaksi määrättiin Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta, joka palautti todistusaineistot kirjallisen ilmoituksen kera ja jätti asiat tutkimatta. Kysymyksessä on virkarikosepäily. Koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa, niin asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa. Oulun käräjäoikeuden esteellinen käräjätuomari Jyrki Määttä päätti pelastaa Kajaanin poliisin pälkästä ja teki tahallisen väärän päätöksen asiassa. Olin pyytänyt Oulun käräjäoikeuden laamannin ja Oulun uuden poliisijohtajan apua asiassa jotta olisi voitu estää käräjätuomari Määtän rikolliseksi epäiltävä toiminta. Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen siunasi päätöksellään Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määtän ja Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Olen pyytänyt valtakunnansyyttäjää ja oikeuskansleria ryhtymään asiassa toimenpiteisiin,mutta mitään ei tapahdu.


Kun sain Rovaniemen hovioikeuden ( hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen) päätöksen tietooni, niin otin välittömästi yhteyttä Rovaniemen hovioikeuteen. Katsoin, että hovioikeuden päätös vuoren varmasti tietoinen väärä päätös. En saanut puhelinyhteyttä hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaiseen, mutta sain yhteyden toiseen hovioikeudenneuvokseen Petri Nykäseen, jonka nimi oli päätöksessä. Hovioikeudenneuvos Petri Nykänen kertoi minulle ettei hän ole ollut tekemässä tätä päätöstä, vaan on siinä toisessa minun asiassani. Olin tyytyväinen hovioikeudenneuvos Nykäsen vastaukseen. Minua häiritsi kuitenkin se, että hän ilmoitti ettei ole ollut tekemässä tuota päätöstä, mutta hänen nimensä oli päätöksessä. Siksi laiton tiedustelun Rovaniemen hovioikeuden presidentille. Pian hovioikeudeneuvos Nykänen lähetti minulle sähköpostia, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä. Näin yritetään pelastaa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen. Minä en ole ollut tyytävinen tähän, koska varmasti pystyn todistamaan, että Rovaniemen hovioikeuden päätös on tietoinen väärä päätös. En suostunut maksamaan oikeudenkäyntimaksua eli 260 euron maksua vaan vaadin rikostutkintaa asiassa. Miksi valtakunnansyyttäjä ja keskusrikospoliisi vaikenevat asiassa?


Toinen asia on se, kun Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Sarianne Ervasti jäi itse teosta kiinni. Minulla on siihen useita todistajia. Rikostutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain vastaisesti. En saanut esittää kuulusteluissa mitään todistusaineistoa asiassa eikä todistajaani kuultu. Poliisi Pekka Niskakankaan rikostutkinnassa jätettiin huomioimatta kaikki poliisille lähettämäni todistusaineisto eikä todistajaani kuultu. Virheellisestä rikostutkinnasta vastaa esteellinen poliisi Hannu Mensonen. Syyte oli käsitykseni mukaan tehty tietoisesti väärän esitutkinnan peusteella aluesyyttäjä Juha Karikosken toimesta.


Oikeuskäsittely ei ollut oikeudenmukainen koska käräjätuomari Pekkala jätti kaikki todistajani kutsumatta oikeudenistuntoon eikä ottanut todistusaineistojani vastaan asiaan kuuluvana. En myöskään saanut kuulustella vapaasti todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on ihmisoikeussopimuksen kuudennen ja kolmannen artiklan vastainen teko. Aluesyyttäjä Juha Karikoski ja vastapuolen asianajaja Pasi Hagman antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle, Oikeusprosessissa tehtiin lähes kaikki mahdolliset virheet. Siitä huolimatta valtakunnansyyttäjä ja oikeuskansleri eivät aloita rikostutkintoja asiassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta , että he suojelevat rikoksista epäiltyjä. Tätä toista asiaa käsittelee nyt hovioikeudenneuvos Nykänen. Olen pyytänyt kiirehtimään asian käsittelyä, mutta ihmettelen miksi ulosottoa ei ole keskeytetty.


Tämä kaikki tapahtuu ylimmän laillisuusvalvojan ja ylimmän syyttäjäviranomaisen tieten ja silmien alla. Tämä kaikki tapahtuu oikeusministerin ja tämän kansliapäällikön tieten ja silmien alla. Tämä kaikki tapahtuu sisäministerin ja tämän kansliapäällikön tieten ja silmien alla. Tämä kaikki tapahtuu ulosottolaitoksen tieten ja silmien alla. Tämä kaikki tapahtuu Marinin hallituksen avainministereiden tieten ja silmien alla. Tämä kaikki tapahtuu eduskunnan puhemiestön ja eduskuntaryhmien tieten ja silmien alla. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Mielestäni Marinin hallituksen on jätettävä eronpyyntönsä asian johdosta. Minä olen vain yksi 60 000 yrittäjästä, jotka ovat joutuneet Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Valtiopetoksen uhriksi joutui noin miljoonaa suomalaista. Eduskunta ei voi vaieta tällaisesta asiasta, sillä perustuslain mukaan kansanedustajien on noudatettava lakia.


Rikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutettu avioero valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.


Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Nyt on niin, että minä en ole ainoa kotitekoisen laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen uhri, sillä markkinoilta poistettiin n. 60 000 yritystä ja suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstä kun tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla pelastettiin pankit. Samalla aiheutettiin yli 500 000 työttömyys ja 280 000 ylivelkaantui sekä 11500 – 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Siksi haluan, että Velallisten Tukiryhmä tekee Suomen valtiolle selvityksen asioista ja sen pohjalta käynnistettään laajemmat selvitykset jotta oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen sekä vanhikoja kärsineet saavat vahingonkorvaukset taloudellista tappioistaan sekä hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.


Oikeustaisteluni on poikkeuksellinen tapaus Suomessa ja se on kirjoitettu blogeihini. Siksi se on erittäin kiusallinen Suomen valtion viranomaisille. Kirjani ja videoni todistavat Suomen valtion rikolliseksi epäiltävän toiminnan. Yksi keskeinen tekijä asioissa on edelleen Kalajoella ja hän kertoo minulle olevansa vielä vapaalla jalalla oleva perkele.


Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään asiani käsittelyä ja keskeyttämään ulosottoni.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tämä on tärkeä todistusaineisto, mikä pitää olla päätöksenteon yhtenä pohjana.


1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määräänyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tämä olisi pitänyt olla rikostutkinnan pohjana ja syyteharkinnan pohjana ja oikeuskäsittelyssä Oulun käräjäoikeudessa. Kaikki tahot poliisi, syyttäjä ja käräjäoikeus ohittivat asian.


Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlKalajoki 24.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti