lauantai 20. maaliskuuta 2021

SU 21.03.2021 Julkistan sähköpostiviestivaihtoni päävastuullisen kanssa

 


Kansliapäällikkö Pekka Timonen on päävastuullinen Suomen oikeusviranomaisten toiminnasta. Hän toimii oikeusministeriön kansliapäällikkönä ja hän on virkavastuullinen Suomen valtion viranomaisten lain mukaisesta toiminnasta. Häntä ei ole syytä päästää luikertelemaan pois vastuusta. Poliittinen vastuu Suomen valtion viranomaisten lain mukaisesta toiminnasta on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla.

Oma asiani on käsittelyssä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen lähettänyt sinne kiistattoman todistusaineiston asiassani Rovaniemen hovioikeuteen.

Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Asikairjat ovat tämän asian yhteydessä ja Suomessa oikeuslaitos ja valtio suojelee Suomen valtion rikollisia niin oikeuden saaminen on vaikeaa

Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html

LA 20.03.2021 Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/la-20032021-suomen-asianajajaliiton.html

Asiani käsittely on kesätnyt jo lähes 26 vuotta. Ulosotto on voimassa ja se pitää rikokset avoimena. Lisäksi asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko ajan ja rikostutkintapyynnöt asioissa on tehty ajoissa. Valtiopetos pitää rikokset avoimena. Valtiopetokseen kuuluu salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi, salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittin Esko Ahon halllituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1993 ja Aktiv Hansa-kauppa, jolla peiteltiin rikoksia ja myytiin rikoksilla aikaansaadut saatavat ulkomaille.

Olen joutunut taistelemaan lestadiolaismafiaa vastaan. Sihen kuuluu Kera Oy:n entinen varatoimitusjohtaja Seppo Arponen. Kera Oy oli mukana törkeässä 63 miljoonaan petoksessa, kun ostimme Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä kolmella eri sopimuksella kiinteistöt, maa-alueet, koneet ja laitteet sekä tuoteoikeudet ja keskeneräisen tilauskannan. Kera Oy oli pättänyt SSP-sopimuksessa sovintun mukaisesti poistaa yrityksen markkinoilta. Yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin ja asiassa väärän lausunnon Ylivieskan käräjäoikeudelle antoivat asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä sekä myyjä eli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä. Silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen Vaasan hovioikeudelle tekemättä ja tätä väärää konkurssipäätöstä rikolliset syyttäjä Suloo Heiskarin johdolla käyttivät hyväksi uusien väärin päätöksien aikaansaamiseksi. Lestadiolaiset poliisit jättivät rikokset tutkimatta – Raimo Ollila, Tapani Tasanto ja Sauli Kuha jne.

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä oikeus ota käsiteltäväkseen. Nyt sain asian oikeuskäsittelyyn, kun käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen. Olen pystynyt todistamaan niin käräjätuomarin , poliisin ja syyttäjien sekä käräjätuomareiden toiminnan virheelliseksi/rikolliseksi. Nyt odotan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Nyt on niin, että minä en ole ainoa kotitekoisen laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen uhri, sillä markkinoilta poistettiin n. 60 000 yritystä ja suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstä kun tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla pelastettiin pankit. Samalla aiheutettiin yli 500 000 työttömyys ja 280 000 ylivelkaantui sekä 11500 – 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Siksi haluan, että Velallisten Tukiryhmä tekee Suomen valtiolle selvityksen asioista ja sen pohjalta käynnistettään laajemmat selvitykset jotta oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen sekä vanhikoja kärsineet saavat vahingonkorvaukset taloudellista tappioistaan sekä hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään.

Minulla menee kaikki aika oman asiani hoitamiseen ja siksi olen pyytänyt apua Velallisten Työryhmältä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lähettäjä: Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com<mailto:e.ahoky@gmail.com>>
Lähetetty: tiistai 9. maaliskuuta 2021 8.14
Vastaanottaja: 
oikeusministerio_om.fi<http://oikeusministerio_om.fi> <oikeusministerio@om.fi<mailto:oikeusministerio@om.fi>>
Aihe: Virkavastuu asiassa kuuluu ministetion kansliapäälliköille


Virkamiesvastuu asiassa kuuluu ministeriöiden kansliapäälliköille

Arvoisat kansliapäälliköt

sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

Pyydän kansliapäälliköitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin seuraavissa asioissa

Ns.Koiviston konklaavi
https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

SSP-sopimus
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek
https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html

Pyydän kansliapäälliköiltä vastausta kohtuullisen ajan kuluessa ( 14 vrk) sitä mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet asian johdosta. Pyydän vastukset 23.03.2021 mennessä.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

oikeuskansleri Tuomas Pöysti
valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja valtiosyyttäjä Leena Metsäpelto
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen
keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot
sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
valtakunnanvouti Juhani Toukola

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

Vastauspyyntö oikeusministerille

SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html

Kalajoki 07.03.2021

Erkki Aho
www.erkkiaho.com

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Nimeni on Erkki Aho
https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Thu, Mar 18, 2021 at 9:41 AM <pekka.v.timonen@om.fi<mailto:pekka.v.timonen@om.fi>> wrote:
Erkki Aho

Tervehdys ja kiitos viestistänne. Koska siinä ei asian käsittelyn edellyttämällä tavalla yksilöidä vaatimusta tai vaatimuksia, jonka / jotka  haluatte saada oikeusministeriössä vireille, pyydän Teitä yksilöimään vaatimuksenne ja niiden perustelut hallintolaissa tarkoitetulla tavalla, Ilman riittävää yksilöintiä asia jää sillensä ilman enempiä toimenpiteitä.

Hallintolain 19 §:n mukaisesti asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Tällaiseksi ilmoitukseksi ei riitä asian otsikoiminen ja viittaaminen  sen vaatimiin toimenpiteisiin vaan Teidän tulee yksilöidä vaatimuksenne ja perustella ne. Perusteluina ei ole mahdollista viitata erilaisiin linkkeihin tms. vaan asia ja sitä koskevat vaatimuksenne tulisi selostaa riittävällä tarkkuudella sekä esittää niitä koskevat perustelunne tai ainakin keskeinen osa niistä. Mikäli haluatte liittää tuohon yhteyteen oheisainesitoa, pyydän että lisäperusteluina viittaatte yksityiskohtaisesti sellaisiin liitetiedostoihin, joiden tietoturvallisuus voidaan viranomaisen toimesta ennen niiden avaamista varmistaa.

Siltä osin kuin vaatimuksenne mahdollisesti koskevat aiempien viranomaistoimien uudelleen arvioimista tai aiemmin tehtyjen viranomaispäätösten laillisuutta, pyydän sekä yksilöimään kunkin toimen tai päätöksen että selostamaan, millä tavoin niistä mahdollisesti on aiemmin tehty valituksia tai niiden johdosta esitetty vaatimuksia. Koska oikeusministeriö ei ole muutoksenhaku- tai laillisuusvalvontaviranomainen eikä sillä ole toimivaltaa oman hallinnonalansa ulkopuolella, pyydän kiinnittämään erityistä huomiota sen yksilöimiseen ja perustelemiseen, miltä osin katsotte oikeusministeriön olevan toimivaltainen viranomainen asiassanne.

Ystävällisin terveisin


Pekka Timonen
Kansliapäällikkö / Kanslichef / Permanent Secretary
Oikeusministeriö / Justitieministeriet / Ministry of Justice

-------------------------------------------------------------------------------------

Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com> kirjoitti 19.3.2021 kello 10.04:

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

Kiitos vastauksesta. Minun asiani on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä ja odotan ratkaisua asiassa mahdollisimman pian. Todistusaineiston perusteella odotan hovioikeuden ratkaisun olevan sellaisen, että voin aloittaa sen perusteella oikeusministeriön kanssa vahingonkorvausneuvottelut taloudellisista vahingoista ja henkisistä kärsimyksistä. Teen asiasta aineistot valmiiksi neuvotteluja varten.

KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos
https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html

Jos asia ei mene kuten olen odottanut, niin sitten otetaan vaihtoehto B käyttöön eli haastan ulosottoylitarkastaja Tuulikki Myllyn oikeuteen ja todistan, että kaikki ulosottoni 30.6.1996 tähän päivään on saatu aikaan rikoksilla ja siksi ne ovat perintäkelvottomia. Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly on ollut tietoinen asioista ja on siitä huolimatta jatkanut ulosottoani, mikä perustuu SSP-sopimukseen ja muuhun kiistattomaan todistusaineistoon. Olen vaatinut ulosottotarkastaja Tuulikki Myllyltä vastausta asiassa 22.3.2021 mennessä. Jos ulosottoni jatkuu, niin vaihtoehto B käynnistyy.

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html

Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.

Kalajoki 19.03.2021
Erkki Aho

---------------------------------------------------------------------------------


Tervehdys ja kiitos vastauksestanne. Sen perusteella asia ei tässä vaiheessa tule vireille eikä siten edellytä jatkotoimenpiteitä oikeusministeriössä.

Totean samalla tarpeettoman viivytyksen välttämiseksi, että valtiota vastaan esitettävät vahingonkorvausvaatimukset käsittelee Valtiokonttori. Mikäli tuo ennakoimanne menettely tulisi käynnistettäväksi, asia tulisi saattaa vireille suoraan Valtiokonttorissa.

Ystävällisin terveisin

Pekka Timonen

Lähetetty iPadista

---------------------------------------------------------------------------------

Tervehdys

Pyydän anteeksi puutteellista informointiani. Kerroin vain omasta osuudestani asiakokonaisuuteen ja unohdin kertoa asiasta kokonaisuutena. Olen pyytänyt Velallisten Tukiryhmää tekemään muusta osasta tässä kokonaisuudessa vaatimanne selvitykset. Asia ei siis missään tapauksessa ole loppuunkäsitelty.

Erkki Aho

tiedoksi oikeusministeri, pääministeri, oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä, eduskunnan puhemiehistö ja tasavallan presidentti

----------------------------------------------------------------------------------------


Oma asiani on käsittelyssä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen lähettänyt sinne kiistattoman todistusaineiston asiassani Rovaniemen hovioikeuteen.


Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Asikairjat ovat tämän asian yhteydessä ja Suomessa oikeuslaitos ja valtio suojelee Suomen valtion rikollisia niin oikeuden saaminen on vaikeaa


Valitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.html


LA 20.03.2021 Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/la-20032021-suomen-asianajajaliiton.html


Asiani käsittely on kesätnyt jo lähes 26 vuotta. Ulosotto on voimassa ja se pitää rikokset avoimena. Lisäksi asiat ovat olleet keskeytyksettä vireillä koko ajan ja rikostutkintapyynnöt asioissa on tehty ajoissa. Valtiopetos pitää rikokset avoimena. Valtiopetokseen kuuluu salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavi, salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä solmittin Esko Ahon halllituksen ja neljän ostajapankin välillä 22.10.1993 ja Aktiv Hansa-kauppa, jolla peiteltiin rikoksia ja myytiin rikoksilla aikaansaadut saatavat ulkomaille.

Olen joutunut taistelemaan lestadiolaismafiaa vastaan. Sihen kuuluu Kera Oy:n entinen varatoimitusjohtaja Seppo Arponen. Kera Oy oli mukana törkeässä 63 miljoonaan petoksessa, kun ostimme Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä kolmella eri sopimuksella kiinteistöt, maa-alueet, koneet ja laitteet sekä tuoteoikeudet ja keskeneräisen tilauskannan. Kera Oy oli pättänyt SSP-sopimuksessa sovintun mukaisesti poistaa yrityksen markkinoilta. Yritys haettiin väärillä tiedoilla konkurssiin ja asiassa väärän lausunnon Ylivieskan käräjäoikeudelle antoivat asianajaja Asko Keränen ja varatuomari Paavo M. Petäjä sekä myyjä eli Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä. Silloinen asianajaja Asko Keränen jätti valituksen Vaasan hovioikeudelle tekemättä ja tätä väärää konkurssipäätöstä rikolliset syyttäjä Suloo Heiskarin johdolla käyttivät hyväksi uusien väärin päätöksien aikaansaamiseksi. Lestadiolaiset poliisit jättivät rikokset tutkimatta – Raimo Ollila, Tapani Tasanto ja Sauli Kuha jne.

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä oikeus ota käsiteltäväkseen. Nyt sain asian oikeuskäsittelyyn, kun käräjätuomari Sarianne Ervasti teki minusta rikosilmoituksen. Olen pystynyt todistamaan niin käräjätuomarin , poliisin ja syyttäjien sekä käräjätuomareiden toiminnan virheelliseksi/rikolliseksi. Nyt odotan Rovaniemen hovioikeuden päätöstä.


21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Nyt on niin, että minä en ole ainoa kotitekoisen laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen uhri, sillä markkinoilta poistettiin n. 60 000 yritystä ja suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstä kun tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla pelastettiin pankit. Samalla aiheutettiin yli 500 000 työttömyys ja 280 000 ylivelkaantui sekä 11500 – 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Siksi haluan, että Velallisten Tukiryhmä tekee Suomen valtiolle selvityksen asioista ja sen pohjalta käynnistettään laajemmat selvitykset jotta oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen sekä vanhikoja kärsineet saavat vahingonkorvaukset taloudellista tappioistaan sekä hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään.

Minulla menee kaikki aika oman asiani hoitamiseen ja siksi olen pyytänyt apua Velallisten Työryhmältä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti