sunnuntai 21. maaliskuuta 2021

MA 22.03.2021 Palautetta Lakimiesliitolle

 

                                           Professri Tuula Linna

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana toimii johtava kihlakunnanvouti Marika Valjakka

https://www.lakimiesliitto.fi/


Lakimiesliiton ja valtuuskunnan puheenjohtajana toimii professori Tuula Linna


tiedoksi ja toimenpiteitä varten

oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja kansliapäällikkö Pekka Timonen


lakimiesliitto.fi , oikeusministerio@om.fi


Arvoisat Lakimiesliiton vastuulliset edustajat professori professori Tuula Linna ja kihlakunnanvouti Marika Valjakka


Olen huolissani Lakimiesliiton jäsenten toiminnasta. Oletan, että seuraavat henkilöt ovat Lakimiesliiton jäseniä, joista haluan antaa palautetta Lakimiesliitolle.


Oletan, että aluesyyttäjä Juha Karikoski ja käräjätuomari Sarianne Ervasti ovat Lakimiesliiton jäseniä. Palautteeni Lakimiesliitolle heidän toiminnastaan on seuraava, mikä on myös Rovaniemen hovioikeudelle lähetetty:


Vastaus aluesyyttäjä Juha Karikosken vastaukseen


Aluesyyttäjä Juha Karikoski on ollut tietoinen siitä, että rikostutkinta asiassa on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen on ollut esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana. Tutkija Pekka Niskakangas tutkijana on toiminut esitutkintalain vastaisesti. En ole saanut ns. kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani Ivan Georgievia ole kuultu. Tästä olen toimittanut Rovaniemen hovioikeuteen kuulustelutodistajan Heino Yli-Torven lausunnon.

Kävin Raahen käräjäoikeuden kansliassa tarkistamassa todistajani Ivan Georgievin kanssa ennen Raahen käräjäoikeuden päätöstä (käräjätuomari Sarianna Ervastin) päätöstä, että onko kaikki asian ratkaisemiseen vaadittavat asiakirjat asian käsittelyssä mukana. Tarkastuksessa huomasin, että asiakirjat oli tulostettu väärin. Sähkpostiviesteistä todistusaineistona olevat linkit oli avaamatta ja tulostamatta. Lisäksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Ylivieskan toimipisteestä oli hankimatta todistusaineisto. Tämä käy ilmi myös käräjäoikeuden sihteerin kuulustelukertomuksesta. Kävimme nämä asiat läpi yhdessä todistajani, käräjäoikeuden kanslistin, käräjäsihteerin ja käräjätuomari Sarianne Ervastin läsnäollessa. Käräjätuomari Ervasti yliolkaisestii totesi ettei näillä ole mitään merkitystä oikeuskäsittelyssä. Hänen sanamuotoaan en tarkkaaan muista, mutta ajatus oli kuitenkin tämä.

Kysymys on siis tästä todistusaineistosta

1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html

Poistuin todistajani Ivan Georgievin kanssa Raahen käräjäoikeuden kansliasta tekemään rikosilmoitusta Raahen poliisille, koska näkemyksemme käräjätuomarin kanssa poikkesivat niin paljon toisistaan.

Kuulusteluissa ei ole kuultu todistajaani Ivan Georgievia. Olen toimittanut todistajani Ivan Georgievin lausunnot Rovaniemen hovioikeudelle.

En saanut kuulusteluissa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani Ivan Georgievia kuultu. Kuulustelukertomukseeni kuitenkin laitettiin maininta että toimitan poliisille loppulausunnot asiassa. Rikostutkinnassa kaikki loppulausuntoni on jätetty huomioonottamatta ja kaikki todistusaineistot mitkä olen poliisille lähettänyt on jätetty rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa huomioonottamatta.


Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/from-erkki-aho-sent-fridayoctober-18.html


04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/11/04112019-suomi-ei-noudata-eun.html


Vastaus tiedoksiantoon

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/10/from-erkki-aho-sent-monday-october-21.html


Kuulustelutodistajan lausunto

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/esitutkintalaki1-luku-2.html


Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/09/virkamiehen-vakivaltainen-vastustaminen.htmlOletan, että aluesyyttäjä Juha Karikosken ohella myös käräjätuomari Jarkko Pekkala on Lakimiesliiton jäsen. Olen tehnyt molemmista kantelun oikeuskanslerille, mutta kuten tiedetään niin laillisuusvalvonta Suomessa ei toimi rehellisesti. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain muutama promille aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta Suomessa on minun kokemukseni mukaan verovarojen varojen väärinkäyttöä. En ole vielä saanut kanteluuni vastausta. Siksi pyydän Lakimiesliittoa ottamaan kantaa asiaan, jos nämä herrat ovat Lakimiesliiton jäseniä.


KE 16.12.2020 Kantelu oikeuskanslerille aluesyyttaja Juha Karikosken ja käräjätuomari Jarkko Pekkalan toiminnasta

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ke-16122020-kantelu-oikeuskanslerille.html


Jos käräjätuomari Heikki Sneck on Lakimiesliiton jäsen, niin tässä on tosikertomus hänen toiminnastaan ja siitä myös, ettei oikeusministeri vastaa sähköpostiviesteihin.


Arvoisa oikeusministeri

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/arvoisa-oikeusministeri.html


Jos käräjätuomari Markku Hämäläinen on Lakimiesliiton jäsen niin tässä on todistusaineisto hänen toiminnastaan. Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela muutti asiani rikosasiaksi, mutta siitä huolimatta käräjätuomari jätti asian käsittelemättä.

U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/u204572.html


Jos käräjätuomari Timo Mäkeläinen on Lakimiesliiton jäsen niin tässä on hänen toiminnastaan totuus.

Valitus Oulun käräjäoikeuden päätöksestä 20/507

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/02/valitus-oulun-karajaoikeuden.html


Oletan, että käräjätuomarit Minna Leikas, Jyrki Määttä, Jyrki Jylhä, Jaakko Raittila, Timo Tammiketo ym. ovat Lakimiesliiton jäseniä. Heidän osaltaan on tilanne samanlainen. Todistusaineistoa löytyy

PE 13.11.2020 Kantelu oikeuskanslerille ja valtioneuvostolle

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/11/pe-13112020-kantelu-oikeuskanslerille.html


Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/10/kantelu-karajatuomari-minna-leikkaan.html


Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html


Tutkintapyyntö

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2011/03/tutkintapyynto.html


Käräjätuomari Jyrki Jylhä peittelee ihmisoikeusrikostaan – tiedotusvälineet vaikenee

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/karajatuomari-jyrki-jylha-peittelee.html

Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Tämä on se tärkeä todistusaineisto, joka olisi pitänyt siirtää Raahen käräjäoikeuteen oikeuskäsittelyä. Sitä ei siirretty. Myöskään Oulun käräjäoikeuden istuntoon niitä ei siirretty. Nyt tämä aineisto pitää olla Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä.


Koska Lakmiesliiton puheenjohtaja Marika Valjakka on kihlakunnanvouti, niin lähetän arvioitavaksi ylitarkastaja Ylva Norrgärdin toiminnan. Kohteluni on varmasti ihmisoikeusrikos ja lisäksi valtiopetos on tosia joten ylitarkastajan olisi pitänyt reagoida asiaan rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 §:n mukaisesti.


Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/06/vastaus-ylitarkastaja-ylva-norrgardille.html


Haastehakemus

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2019/05/oulunkarajaoikeus-oikeustalo-rata.html


Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Asiassani Oulun käräjäoikeus on tehnyt seuraavan päätöksen


Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos.


28.03.2020


Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/92


Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni


Oulun käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä. Minun näkemykseni on se, että se johtuu siitå, että poliisi ei ollut tutkinut asiaa eikä syyttäjä näinollen ollut yhtynyt syytevaatimukseeni.


Rikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Todelliset syylliset ovat tässä

 • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

 • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

 • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

 • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

 • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)


Rikollisten suojelijat

 • poliisi Raimo Ollila

 • poliisi Petri Oulasmaa

 • Oulun KRP


Kiduttajat

 • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala

 • ulosottomies Eveliina Nissilä


Tarkistettu korvausvaatimukseni Suomen valtiolle 09.07.2020


Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.7,2020

 1. osakepääoma euroa 90 447 euroa

 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa

 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa

 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa

 5. tilauskanta 165 911 euroa

 6. kotimaan myynti 26 053 406 euroa

 7. Japanin myynti 1 443 430 euroa

 8. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa

 9. ikkunakauppa 17 551 182 euroa

 10. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa

 11. Saksan hirsi 10 460 000 euroa

 12. Venäjän puu 11 460 569 euroa

 13. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 09.07.2020 241 209 euroa

  15,Henkiset kärsimykset: 25 vuoden luottokelvottomuus,yritystoiminan estäminen, rikollinen ulosotto, viranomaisten vainoaminen, kidutus, aviero. häätö,sairastuminen hengenvaarallisesti, maanpakolaisuus, turvapaikan hakeminen EU:sta Bulgariasta 25 000 000 euroa.

 14. Yhteensä 165 miljoonaa euroa


Koska Oulun käräjäoikeuden laamanni on päättänyt, että asia on rikosasia niin Oulun poliisi ei voi muuttaa R-asiaa S-asiaksi. Oulun poliisia on syytä epäillä asiassa virkarikoksesta, koska on muuttanut käräjäoikeuden laamannin määrittelemän rikosasian S-asiaksi.

Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta ei ole perehtynyt asiaan juuri lainkaan. Hänellä oli kuitenkin selvä mielipide asiasta, vaikka ei kyennytkään vastaamaan kysymyksiini. Siksi puhelinkeskustelu oli hyödyntä hänen kanssaan. Saimme kuitenkin sovittua että lähetän hänelle kirjani todistusaineistoksi asioista. Jos Sarparanta toimii edelleenkin lain vastaisesti niin voin haastaan ja haastan hänet oikeuteen, koska hänellä on käytössään riittävä todistusaineisto rikostutkintojen käynnistämiseksi. Tarvittaessa tulen haastamaan poliisi Tiina Sarparannan oikeuteeen ja tulen syyttämään häntä virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä, esteellisenä toimisesta, virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta, rikosten peittelystä ja ihmisoikeusrikokista kuten esim kidutuksesta ja oikeudenkäynnin estämisestä ja perustuslain ja ihmisoikessopimusten vastaisesta toiminnasta. Tulen vaatimaan hänelle elinkautista vankeusrangaistusta.


En voi välttyä vaikutelmalta, että Lakimiesliitto on rikoksista epäiltyjen organisaatio. Jos olen väärässä niin pyydän Teitä todistamaan näkemyksenne. Pyydän Teiltä vastausta kohtuullisen ajan kuluessa eli 14 vuorokauden kuluessa. Pääsiäisen johdosta kohtuullinen aika on 7.4.2021 mennessä.


Kalajoki 22.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4Ei kommentteja:

Lähetä kommentti