lauantai 13. maaliskuuta 2021

SU 14.03.2021 Kansalaisten on syytä olla huolissaan. Suomi ei ole oikeusvaltio

 

Tästä se lähtija näin se jatkuu yhä

PERÄTÖN LAUSUMA JA VÄÄRÄ ILMIANTO

Perätön lausuma tuomioistuimessa

Jos

 1. todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa tai

 2. muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan,

hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Jos rikos on kuitenkin kokonaisuutena arvostellen törkeä ja perättömällä lausumalla

 1. aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,

 2. totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai

 3. rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä

Jos

 1. joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,

 2. muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai

 3. muu poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa

antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.

Tuottamuksellinen perätön lausuma

Vaikka joku huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan

 1. todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai

 2. valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä

hänet on silti tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yritetty yllytys perättömään lausumaan

Joka yrittää taivuttaa toista antamaan perättömän lausuman, on tuomittava yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Väärä ilmianto

Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


PE 12.03.2021 Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/pe-12032021-arvoisa-tasavallan.html


 • käräjätuomari Sarianne Ervasti

 • käräjätuomari Jyrki Määttä

 • tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen

 • tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

 • tutkijapoliisi Pekka Niskakangas

 • aluesyyttäjä Juha Karikoski

 • asianajaja Pasi Hagman

 • hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen

 • luetteloa voidaan jatkaa lähes loputtomiin, mutta mainitsen vielä muutaman nimen

 • syyttäjä Sulo Heiskari

 • asianajaja Antti Latola

 • asianajaja Hannu Maskonen

 • entinen asianajaja Asko Keränen

 • varatuomari Paavo M. Petäjä

 • poliisi Raimo Ollila

 • poliisi Tapani Tasanto

 • poliisijohtaja Sauli Kuha

 • Kera Oy;n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen jne....


Miksi laillisuusvalvonta ei ole kiinnostunut asiasta?

Miksi valtakunnansyyttäjä ei ole kiinnostunut asiasta?

Miksi keskusrikospoliisi ei ole kiinnostunut asiasta?

Tutkintapyynnöt on tehty mutta viranomaiset vaikenevat!

Miksi kansanedustajat, ministerit ja tasavallan presidentti vaikenevat?

Siksi, että kysymyksessä on valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan!


Minulla on perustuslain mukaan omaisuuden suoja. Jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiriidassa keskenään , perustuslailla on etusija. Minulla on oikeus todistaa, että kaikki ulosotossa olevat ja olleet saatavat on aikaansaatu rikosten avulla.


Jos Rovaniemen hovioikeus ei lopeta ulosottoani, niin joudun haastamaan asiassani ulosottolaitoksen ylitarkastajan Tuullikki Myllyn oikeuteen. Se tapahtuu heti, jos ulosottolaitos ei lopeta ulosottoani.


SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Miksi ulosotto toimii salaa

Inbox

Erkki Aho <e.ahoky@gmail.com>


Wed, Mar 3, 7:38 AM (10 days ago)


to Mylly, kirjaamo.keskusrikospoliisi, valtakunnansyyttaja.syyttaja, kirjaamotuulikki.mylly@oikeus.fikirjaamo@okv.fi., kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fivaltakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi


Tuulikki Mylly


Miksi minulta on otettu ulosottoon rahaa minulle siitä etukäteen ilmoittamatta ja kertomatta mihin rahat on käytetty.


26 vuoden kidutusrikos

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


Kalajoki 03.03.2021


Erkki Aho


PS. En ole hyväksynyt Rovaniemen hovioikeuden laskua ratkaisusta R20/855, koska voin todistaa, että ratkaisu on tehty rikosten avulla. Olen tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön KRP:lle, mutta mitään ei ole tapahtunut.


Näistä seuraavista blo geista löytyy tietoa siitä miksi Suomi ei ole oikeusvaltio ja ketkä ovat todelliset syylliset siihen, ettei Suomessa kansalaiset saa oikeutta eikä kansalaisten oikeusturva ja perustoikeudet toteudu.


Pankkikriisiselvitys -karmea totuus julki

http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2011/11/pankkikriisiselvitys-karmea-totuus.html


Pankkikriisiblogi

http://pankkikriisi.blogspot.com/


Oikeuslaitos ja poliisi-blogi

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Kalajokiblogi

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/


Blogini ja videoni

http://www.erkkiaho.com/blogit.html


Tuomarit tuomitsevat syyttömiä turhaan (aamu-tv 15.5.2014)

https://www.youtube.com/watch?v=TJ325082v9k&t=257s


Suomen valtio on korvausvelvollinen minulle aiheuttamistaan valtavista taloudellista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään. Kotitekoisen1990-luvun laman asiat, pankkikriisin ja valtiopetoksen asiat on selvitettävä ja todelliset syylliset on saatettava taludelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan. Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Tiedoksi toimenpiteitä varten ylitarkastaja Tuulikki Mylly, oikeuskansleri, valtakunnansyttäjä, keskusrikospoliisi, Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti