sunnuntai 14. maaliskuuta 2021

MA 15.03.2021 Miksi rikostutkinnat eivät käynnisty?

 

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen


Oulun poliisi muutti Oulun käräjäoikeuden laamannin päätöksen R-asiasta S-asiaksi. Tein asiasta rikostutkintapyynnön. Tutkijaksi määrättiin Oulun poliisin Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta, joka tietoisena asiasta palautti todistusaineistot ja teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen. Haastoin poliisin oikeuteen. Asia olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden päätettäväksi, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa. Oulun käräjäoikeuden käräjätuomari Jyrki Määttä esteellisenä käräjätuomarina lähti suojelemaan Kajaanin poliisin Tiina Sarparannan rikolliseksi epäiltävää toimintaa. Käräjätuomari teki asiassa suojelupäöksen, mikä varmasti täyttää rikoksen tunnusmerkistön todistusaineiston perusteella. Tämän rikollisen toiminnan siunasi päätöksellään Rovaniemen hovioikeus hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaisen päätöksellään. Kieltäydyin maksamasta oikeudenkäyntimaksua, koska katson oikeudenkäyntimaksun syntyneeen rikoksien avulla. Miksi rikostutkinnat eivät käynnisty vaikka olen tehnyt tutkintapyynnöt asiassa oikeuskanslerille, valtakunnansyyttäjälle ja keskusrikospoliisille?


Raahen käräjäoikeuden tuomari Sarianna Ervasti jäi valheista kiinni ja samalla hänen toimintaansa on syytä epäillä täyttävän rikoksen tunnusmerkistön. Todistajat ja kulustelutkertomkset todistavat asian. Tein asiasta rikosilmoituksen, Asiassa määrättiin tutkinnanjohtajaksi esteellinen Raahen poliisi Hannu Mensonen ja tutkijaksi Raahen poliisi Pekka Niskakangas. On syytä epäillä, että rikostutkinta tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti virheellisesti. Minä rikoksesta epäiltynä en saanut esittää mitään todistusaineistoa kuulusteluissa eikä todistajaani kuultu. Kuulustelija poliisi Mäntysaari ilmoitti minulle etukäteen, että ksysymykset ja vastaukset kuulusteluun on tehty valmiiksi. Ihmettelin menettelyä. Ns. kuulustelukertomukseni päättyy kirjaukseen, että annan asiassa loppulausunnot. Kuulustelutodistani todistaa asian kirjallisesti. Toimitin asiassa loppulausunnot ja todistusaineistot asiassa poliiseille.

On syytä epäillä, että syyteharkinta tehtiin tietoisesti ja tarkoituksellisesti virheellisesti ja jätettiin kaikki todistusaineistoni ja loppulausuntoni huomioonottamatta. On syytä epäillä, että syyteharkinta oli tehty tietoisesti ja tarkoituksellisesti väärin, jota on syytä epäillä rikokseksi.

Oikeudenkäynnissa käräjätuomari Jarmo Pekkala jätti todistajani oikeudenistuntoon kutsumatta eikä ottanut minun todistusaineistoja asiaan kuuluvana vastaan. Lisäksi hän ei antanut minun vapaasti kuulustella todistajana esintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Menettely on Euroopan ihmisoikeussopinuksen kuuden ja kolmannen artiklan vastainen menettely. Oikeudenkäynti ei siis ollut oikeudenmukainen. On syytä epäillä, että se oli suunnitelmallisen, tietoisen ja tarkoituksellinen rikollinen toimi ja minulle aiheutettiin vankeustuomio. Valitin asiassa Rovaniemen hovioikeuteen.

Asiassa Rovaniemen hovioikeudelle ovat aluesyyttäjä Juha Karikoski ja vastapuolen asianajaja Pasi Hagman antaneet väärän lausuman.


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


SU 14.03.2021 Kansalaisten on syytä olla huolissaan. Suomi ei ole oikeusvaltio

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-14032021-kansalaisten-on-syyta-olla.html


Rovaniemen hovioikeus ei ole keskeyttänyt ulosottoani vaikka olisi pitänyt.


SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

Ulosottolaitoksen on palautettava minulle, Erkki Johannes Aholle, tililleni kaikki ulosotot 30.06.1996 alkaen aina tähän päivään saakka laskettuna 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Eräpäivä laskulle on 22.03.2021.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Te varmasti tiesitte tilanteeni

Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia


Kalajoki 15.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


kirjaamo@okv.fi, raija.toiviainen@oikeus.fi , leena.metsapelto@oikeus.fi, kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi, tuulikki.mylly@oikeus.fi, rovaniemi.ho@oikeus.fi Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti