maanantai 29. maaliskuuta 2021

TI 30.03.2021 Eduskunnan kansliatoimikunnalle

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintoa johtaa kansanedustajista koostuva kansliatoimikunta. Kansliatoimikunta nimittää eduskunnan korkeimmat virkamiehet sekä tekee eduskunnan hallinnon ja taloudenpidon merkittävimmät päätökset.

Kansliatoimikuntaan kuuluvat eduskunnan puhemies ja varapuhemiehet sekä eduskunnan keskuudestaan valitsemat neljä kansanedustajaa ja heidän neljä varajäsentään.

Eduskunnan kanslia

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle toimintaedellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.

Kansliaa johtaa Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, ja virkamiehiä on noin 440. Heidän lisäksi eduskunnan kansliassa työskentelee noin 130 kansanedustajan avustajaa. Muut avustajat sijoittuvat suoraan eduskuntaryhmien ryhmäkanslioihin.


Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu tänään 30.03.2021, mutta sen esityslistalla ei ole 1990-luvun laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen asioita vaikka kansanedustajat ja kansliatoimikunnan jäsenet ovat tarkasti informoituja asioista. Marinin hallitus ei pysty takaamaan kansalaisten perusoikeuksia eikä oikeusturvaa. Eduskunnan on rydyttävä toimenpiteisiin asiassa kansliatoimikunnan aloitteesta.


SU 28.03.2021 Eduskunnan puhemies Anu Vehvilänen

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-28032021-eduskunnan-puhemies-anu.html


Eduskunnan puhemies Anu Vehvilänen

 Eduskunnan puhemiehen ja kansanedustaja tulee perustuslain 29 § mukaan noudattaa lakia.

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan. 1990-luvun lama, pankkikriisi ja valtiopetos johtuivat vakaan markan politiikasta. Silloin tasavallaan presidentti Mauno Koivisto puuttui riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaa ja ohjeisti oikeuslaitosta niin, että pankit pelastetaan antamalla niille suosituimmuusasema oikeuskäsittelyssä. Tämä ei onnistu muutoin kuin antamalla rikollisille syytesuoja. Tässä on selvitys asioista

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/2019/06/avoin-kirje-paaministeri-antti-rinteelle.html

Pääministeri, oikeusministeri ja sisäministeri sekä Yle on saanut tämän sähköpostiviestin. Ministerit ovat toimineet vastoin ministerinvalaansa ja YLE vastoin journalisitisia ohjeita. Mininisterit ovat laiminlyöneet velvollisuutensa selvittää asiat. Olen selvittänyt tarkemmin asiat seuraavassa tekstissä

Valtiopetos on tosiasia

Suomen taloudellinen lama 1990-luvun alussa

http://valtuustoaloite.blogspot.com/

Jorma Jaakkola on tutkinut asioita perusteellisesti ja hänen blogisivunsa ja videonsa todistavat asian.

Ns.Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

Jorma Jaakkolan kotisivut

http://jormajaakkola.fi/
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on julistanut asiakirjat salaisiksi presidentti Koiviston pyynnöstä.

Kysymyksessä on valtiopetos mikä ei vanhene koskaan.

Tämän jatkoksi Esko Ahon hallitus ja 4 ostajapankkia sopivat 22.10.1993 salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen.

SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rYSuomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Rikosten peittelemiseksi saatavat myytiin ulkomaille. Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal omaisuudenhoitoyhtiöiden 12,2 miljardin markan saatavat 5 %:lla todellisesta arvosta eli 600 miljoonalla markalla. Ongelmaluottoja oli n. 60 000 kappaletta.

Nyt näitä saatavia ulkomainen perintäyhtiö perii täydestä arvosta korkealla korolla suomalaisilta kansalaisen kuolemaan saakka ja eduskunnan päätöksellä vielä senkin jälkeen eli kuolinpesältä.
Erikoista kauppakirjassa on se, että ministeri myi nämä ongelmaluotot vaikka Arsenal Oy:llä oli oma toimiva johto. Kauppasopimukseen sisältyy vielä ns. korvausklausuuli, jonka mukaan jos sopimus puretaan niin koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Tämä korvausklausuuli on perustuslain vastainen.

Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta selvitä veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Helsingin Sanomien 1.4.2000 uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siis perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 35 luvun 1-3 %:ssä (petos). Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa v. 2000. Siinä todetaan, että n. 1000 tarkastetusta reklamaatiosta n. 100 todettiin aiheellisiksi. Lainaa ei ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin liittyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja

Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI


Kalajoki 30.03.2021

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki 

Anu.vehvilainen@eduskunta.fi , tarja.filatov@eduskunta.fi, juho.eerola@eduskunta.fi, arja.juvonen@eduskunta.fi, eeva.kalli@eduskunta.fi, jukka.kopra@eduskunta.fi , antti.lindtman@eduskunta.fi , maija-leena.paavola@eduskunta.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti