sunnuntai 21. maaliskuuta 2021

TI 23.03.2021 Kiirehtimispyyntö

 


Hovioikeudenneuvos Petri Nykänen

Pyydän Rovaniemen hovioikeutta kiirehtimään asiani käsittelyä ja keskeyttämään ulosottoni.

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


15 §

Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.Tämä on tärkeä todistusaineisto, mikä pitää olla päätöksenteon yhtenä pohjana.


1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html


Korkein oikeus on määräänyt sen säilytyksen Ylivieskan käräjäoikeuden tehtäväksi. Tämä olisi pitänyt olla rikostutkinnan pohjana ja syyteharkinnan pohjana ja oikeuskäsittelyssä Oulun käräjäoikeudessa. Kaikki tahot poliisi, syyttäjä ja käräjäoikeus ohittivat asian.


Tässä Ylivieskan käräjäoikeuden ilmoitus asiasta:


Muut asiakirjat kuten haastehakemus, sen täydennys ja vahingonkorvauslaskelma sekä asian tiimoilta lähettämänne sähköpostit arkistoidaan käräjäoikeuteen ja niistä Teillä on mahdollisuus saada jäljennöksiä jäljennösmaksua vastaan.


Korkeimman oikeuden valituslupa-asian S 2015/796 asiakirjat (ennakkopäätösvalituksenne Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 29.10.2015 nro 15/6857) korkein oikeus on lähettänyt arkistoitavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, koska valituslupaa ei myönnetty. Niitä ei siten luovuteta Teille. Halutessanne Teillä on luonnollisesti mahdollisuus saada jäljennösmaksua vastaan jäljennöksiä kyseisistä asiakirjoista. Viranomaiskäyttöön asiakirjoja voidaan luovuttaa "lainaksi" viranomaisen pyynnöstä.

Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101 YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi


Erkki Aho


PS. Koska olen ulosotossa niin minulla ei ole varaa ottaa kopioita tuosta aineistosta, jonka olen jo kertaalleen maksanut.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-talojen-konkurssivyyhti_24.html


PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/pr-teollisuus-oyn-konkurssivyyhti.htmlRikos on tämä:


Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.


Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä ovat tunnustaneet rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Todelliset syylliset ovat tässä

  • kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, edelleenkin vapaalla jalalla

  • asianajaja Antti Latola, edelleenkin vapaalla jalalla, päämies Arsenal Oy

  • asianajaja Hannu Maskonen ( tehnyt itse oman lopullisen ratkaisunsa), päämies Kera Oy

  • varatuomari Paavo M. Petäjä, kuollut ( tunnustanut rikoksensa)

  • entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen ( tunnustanut rikoksensa, saanut ehdottoman vankeustuomion muista rikoksista)


Rikollisten suojelijat

  • poliisi Raimo Ollila

  • poliisi Petri Oulasmaa

  • Oulun KRP


Kiduttajat

  • kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala

  • ulosottomies Eveliina Nissilä

Nyt on niin, että minä en ole ainoa kotitekoisen laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen uhri, sillä markkinoilta poistettiin n. 60 000 yritystä ja suoritettiin Suomen suurin omaisuuden ryöstä kun tasavallan presidentti Mauno Koiviston johdolla pelastettiin pankit. Samalla aiheutettiin yli 500 000 työttömyys ja 280 000 ylivelkaantui sekä 11500 – 16000 yrittäjää teki itsemurhan. Siksi haluan, että Velallisten Tukiryhmä tekee Suomen valtiolle selvityksen asioista ja sen pohjalta käynnistettään laajemmat selvitykset jotta oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat vastuuseen sekä vanhikoja kärsineet saavat vahingonkorvaukset taloudellista tappioistaan sekä hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään.


Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.Kysymyksessä on valtiopetoksen todistusaineisto, josta johtuu PR-talojen konkurssivyyhti ja minun kidutusrikokseni. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja jatkunut tähän päivään. Valtiopetos ei vanhene koskaan,Pankit pelastettiin ja yrityksiä tuhottiin salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen perusteella, mikä oli Esko Ahon hallituksen ja neljän pankin välinen sopimus.


U20/4572

http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2020/03/u204572.html
Virkamiesvastuu asiassa kuuluu ministeriöiden kansliapäälliköille

Arvoisat kansliapäälliköt

sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen

Pyydän kansliapäälliköitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin seuraavissa asioissa

Ns.Koiviston konklaavi
https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8

SSP-sopimus
https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY

Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek
https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html

Pyydän kansliapäälliköiltä vastausta kohtuullisen ajan kuluessa ( 14 vrk) sitä mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet asian johdosta. Pyydän vastukset 23.03.2021 mennessä.

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

oikeuskansleri Tuomas Pöysti
valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja valtiosyyttäjä Leena Metsäpelto
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen
keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot
sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
valtakunnanvouti Juhani Toukola

SU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Vastauspyyntö oikeusministerille

SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


PE 12.02. 2021 R20/834

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/pe-1202-2021-r20834.html


Valtiopetos on tosiasia

http://valtuustoaloite.blogspot.com/


Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

http://pankkikriisi.blogspot.com/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti