keskiviikko 10. maaliskuuta 2021

TO 11.03.2021 Arvoisa pääministeri Sanna Marin

 

                                                           Pääministeri Sanna Marin 


Pyydän, että hallituksenne ryhtyy toimenpiteisiin kotitekoisen 1990-luvun laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen selvittämiseksi. Kysymyksessä oli pankkien pelastaminen ja Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Rikosten uhrien valtavat taloudelliset vahingot ja hirvittävät henkiset on korvattava korkoineen. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Te ja hallituksenne vastaatte siitä, että Suomi noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja ministerit noudattavat ministerinvalaansa. Te ja hallituksenne vastaavat siitä, että kansalaisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuu. Pyydän Teiltä vastausta asiassa minulle ja eduskunnalle kohtuullisen ajan kuluessa eli 14 vuorokaudessa – siis 25.3.2021 mennessä.


KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


Huom. poliisi kieltäytyy tutkimasta ja syyttäjä syyttämästä sekä oikeus käsittelemästä asioita Suomen lain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Suomen pitäisi olla oikeusvaltio.


Kalajoki 11.03.2021


Erkki Aho

www.erkkiaho.com


Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4


KE 10.03.2021 Arvoisa eduskunnan puhemiehistö


Anu Vehviläinen, Tarja Filatov ja Juho Eerola


puolueiden eduskuntaryhmät, perustuslakivaliokunta


Pyydän eduskuntaa toimimaan niin, että kotitekoisen 1990-luvun laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen asiat selvitetään ja saatetaan todelliset syylliset oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. 1990-luvun laman, pankkikriisin ja valtiopetoksen uhrit ovat oikeutettuja vahingonkorvauksiin taloudellisista vahingoistaan ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistään. Pyydän eduskunnan puhemies Anu Vehviläistä informoimaan minua ja eduskuntaa kohtuullisen ajan kuluessa eli 14 vuorokauden kuluessa mihin toimenpiteisiin eduskunta ryhtyy asian johdosta - siis 24.3.2021 mennessä. Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Olen erittäin tyytymmätön siihen että oikeuskansleri, valtakunnansyyttäjä ja keskusrkospoliisi eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin Rovaniemen hovioikeuden tietoisen rikollisia suojelevan päätöksen R20/855 johdosta.


Arvoisa Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Valtakunnansyyttäjä, keskusrikospoliisiPerusteet riitauttamiselle

Haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen, koska hän jätti rikokset tutkimatta ja palautti tutkinta-aineiston minulle takaisin. Katsoin, että Kajaanin poliisi Tiina Sarparanta oli laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, koska hän oli jättänyt rikokset tutkimatta ja palautti todistusaineiston. Minulla on ollut oikeus todistaa, että kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia. Siksi haastoin poliisi Tiina Sarparannan oikeuteen.Haastehakemus

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.htmlHaistoin asiassa palaneen käryä ja pyysin apua Oulun käräjäoikeuden laamannilta ja Oulu poliisipäälliköltä.Laamanni Antti Savela ja poliisipäällikkö Mika Heinilä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/laamanni-antti-savela-ja.htm

l


Haastehakemuksen täydennys

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/haastehakemuksen-taydennys.html


Katsoin että käräjätuomari Jyrki Määttä on esteellinen käsittelemään asiaan. Asiahan olisi kuulunut Kajaanin käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa.Esteellisyysväittämä

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/esteellisyysvaittama.html


MA 07.09.2020 Jatkoaikapyyntö

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/09/ma-07092020-jatkoaikapyynto.htmlValitin Oulun käräjäoikeuden päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteenValitus Rovaniemen hovioikeudelle osa 1

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/valitus-rovaniemen-hovioikeudelle-osa-1.htmlPoliisi Tiina Sarparanta kieltäytyy vastaamasta minulle.

Poliisi, tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

Pyydän Teitä vastaamaan minulle kohtuullisessa ajassa ( 14 vrk) seuraaviin kysymyksiin.Te toimitte tutkinnanjohtajana kun tein rikosilmoituksen asiastani Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan päätöksen perusteella,Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan päätös

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.Ystävällisin terveisin

Antti Savela

laamanniRikos on tämä asiaOlen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.1.Kysymys: Kuka oli toimeksiantajanne Oulun poliisissa tässä rikostutkinnassa? Mainitkaa henkilö nimeltä?Te tiesitte, että asia oli R-asia ja se muutettiin S-asiaksi. Te tiesitte ja Teille varmasti tuli selväksi, että asia on R-asia. Minä toimitin Teille sähköpostitse tarvittavat tiedot ja lähetin Teille kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa, mikä todistaa PR-talojen rikosvyyhden rikokset.Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.htmlMinä toimitin Teille kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta muistiikulle talletettuna.

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. Valtionvarainministerinä toimi Iiro Viinanen ja sisäministerinä Mauri Pekkarinen. Nämä kolme ministeriä muodostivat valtioneuvoston ”sisäpiirin”. Suomen 1990-luvun pankkikriisissä ja suuren lamassa toteutettiin Suomen historian suurin omaisuuden ryöstö. Liituraitojen jäljiltä jäi kitumaan 280 000 elinkautista lumevelkavankia, joista 11 500 valitsi lopullisimman ratkaisun vuoden 1997 loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä on poistettu yrityksiä markkinoilta ja niiden kokonaismäärä Velallisten Turkirymän mukaan on n.60 000 kappaletta ja itsemurhan tehneiden määrä n. 16 000. Katkeraa kansaa kasvaa jo kahdessa sukupolvessa.

Kysymyksessä oli valtiopetoksen todistusaineisto, josta johtuu PR-talojen konkurssivyyhti ja minun kidutusrikokseni. Kidutusrikos on alkanut 30.6.1996 ja jatkunut tähän päivään, Valtiopetos ei vanhene koskaan,  1. Kysymys Miksi Te tutkinnanjohtajana palautitte ko. todistusaineistot ja teitte tutkimattajättämispäätöksen? Miksi halusitte jatkaa kidutusrikostani ja miksi ette tyhtyneet sellaisiin toimenpiteisiin kuin valtiopetosasiassa olisi pitänyt ryhtyä?Tiedoksi Teille, että haastoin Teidät oikeuteen ja pyysin siirtämään oikeuskäsittelyä varten tämän aineiston käräjäoikeuden käsittelyyn1.Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.htmlOulun käräjäoikeus ei siirtänyt Ylivieskan toimipisteestä aineistoa Ouluun Oulun käräjäoikeuden käsittelyyn eikä käräjätuomari Jyrki Määttä haastanut Teitä oikeuteen joten oikeuskäsittelyä ei tapahtunut. Minun oikeustajuni mukaan Jyrki Määttä oli esteellinen asian käsittelyssä ja asia olisi pitänyt käsitellä Kajaanin käräjäoikeudessa, koska epäilty rikos on tehty Kajaanissa.Pyydän vastaukset 30.12.2020 mennessä joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

Lähetän nämä kyselyt tiedoksi Oulun poliisipäällikkö Mika Heinälälle ja keskusrikospoliisille ja Oulun poliisille taltioitavaksi,

______________________________________

Näyttää siltä ettei Oulun poliisipäällikkö ota vastaan sähköostiviestejäniRovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on varmasti väärä ja rikoksilla aikaansaatu joten en maksa 265 euron oikeuskäsittelymaksua. Yritin tavoittaa väärän päätöksen tekijaa hovioikeudenneuvos Maarit Tukiaista puhelimitse, mutta en tavoittanut. Siksi pyysin puhelimeen päätöksessä mainitun toisen hovioikeudenneuvoksen puhelimeen. Hän kertoi, ettei hän ole ollut tekemässä tätä päätöstä. Kun ihmettelin päätöstä Teille, Rovaniemen hovioikeuden presidentti , lähettämässäni sähköpostiviestissä, niin hovioikeudenneuvos seuraavana päivänä ilmoitti, että hän on ollutkin tekemässä tuota päätöstä. Mielestäni olisi ollut parempi kun hän ei olisi ilmoittanut olleensa tekemässä tuota päätöstä vaikka päätöksessä on hänen nimensä. Todistusaineistohan osoittaa kiistattomasti, että Rovaniemen hovioikeuden päätös R20/855 on tahallinen väärä päätös. Hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen voi mennä pelin eteen ja katsoa ketä  on syytä epäillä syylliseksi tähän väärään päätökseen.


Kalajoki 05.03.2021


Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


TI 9.03.2021Virkamiesvastuu asiassa kuuluu ministeriöiden kansliiapäälliöille


Arvoisat kansliapäälliköt


sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen


Pyydän kansliapäälliköitä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin seuraavissa asioissa


Ns.Koiviston konklaavi

https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8


SSP-sopimus

https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY


Aktiv-Hansa-kauppa ja sen tuhoisat seuraukset - Liisa Mariapori 11 m 27 sek

https://www.youtube.com/watch?v=yIzuxVsuEzI

TI 26.01.2021 Tässä mojova tietoisku kotitekoisen 1990-luvun laman asioista

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/01/ti-26012021-tassa-mojova-tietoisku.html


Pyydän kansliapäälliköiltä vastausta kohtuullisen ajan kuluessa ( 14 vrk) sitä mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet asian johdosta. Pyydän vastukset 23.03.2021 mennessä.


Tiedoksi ja toimenpiteitä varten


  • oikeuskansleri Tuomas Pöysti

  • valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja valtiosyyttäjä Leena Metsäpelto

  • poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

  • keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot

  • sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä

  • valtakunnanvouti Juhani ToukolaSU 07,03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Vastauspyyntö oikeusministerille

SU 07.03.2021 Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-arvoisa-oikeusministeri.html


Kalajoki 07.03.2021


Erkki Aho

www.erkkiaho.com


Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki


Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti