torstai 25. maaliskuuta 2021

PE 26.03.2021 Ulosottoylitarkastaja Tuulikki Mylly

 


Te olette ilmoittanut minulle , että Te hoidatte minun, Erkki Ahon, ulosottoasioita. Minä olen todistanut Teille, että kaikki ulosottoni ovat olleet ja ovat edelleenkin saatu aikaan rikosten avulla ja ne ovat siksi perintäkelvottomia.


Minulla on perustuslain 15 § ;n mukaan Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.Olen lähettänyt Teille laskun, mutta Te ette ole reagoinut asiaan.

SU 07.03.2021 Lasku Ulosottolaitokselle

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/su-07032021-lasku-ulosottovirastolle.html


Jos Te edelleen peritte tietoisesti eläkkeestäni ulosottoon rahaa, niin kysymys on perustuslain vastaisesta teosta ja kidutusrikoksen jatkamisesta. Kidutus on ihmisoikeusrikos. Jos Te kieltäydytte maksamasta minulle laskua ja jatkatte perintätoimia, niin asia käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. Ulosotto on keskeytettävä oikeudenkäynnin ajaksi.


Kidutus on ihmisoikeuksien vastainen vakava rikos, joka kielletään niin Suomen rikoslaissa kuin myös kansainvälisen oikeuden puolella. Kidutuksen olennainen piirre on se, että tekijän on oltava virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava tai julkista valtaa käyttävä henkilö tai julkisyhteisön työntekijä. Jotta teko lasketaan kidutukseksi, rikoksentekijän on käytettävä väkivaltaa pyrkimyksenään aiheuttaa tiettyjä laissa mainittuja seurauksia.

Kidutus on rikoslain mukaan kyseessä, kun edellä mainitussa asemassa oleva henkilö aiheuttaa toiselle voimakasta ruumiillista tai henkistä kärsimystä;

  1. saadakseen hänet tai muun henkilön tunnustamaan tai antamaan tietoja,

  2. rangaistakseen häntä jostakin hänen tai jonkun muun tekemästä tai tekemäksi epäillystä teosta,

  3. pelotellakseen tai pakottaakseen häntä tai muuta henkilöä tai

  4. rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön tekemän, edellä mainitun teon.


Kidutuksesta on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi sekä lisäksi viraltapantavaksi.

Kidutuksesta tuomitaan myös virkamies, joka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyy alaisensa tai muutoin tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan henkilön 1 momentissa tarkoitetun teon.Tässä on Teille vielä todistusaineisto asiasta, mitä tulen käyttämään todistusainestona myös tulevassa oikeudenkäynnissä. Te olette siis vuorenvarmasti tietoinen totuudesta samoinkuin todistusaineistossa mainitut henkilöt.


TO 25.03.2021 Herätys, saatanan tunarit!

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/to-25032021-heratys-saatanan-tunarit.html


Kalajoki 26.03.2021Erkki Aho

Merenojantie 9 B 16

85100 Kalajoki

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti