lauantai 3. huhtikuuta 2021

SU 04.04.2021 Kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle asiassa R20/834 ja täydennys kanteluuni Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle diaarinumero 13421

 Tämä on kiirehtimispyyntö Rovaniemen hovioikeudelle asiassa R20/834 ja täydennys kanteluuni Suomen Asianajaliiton valvontalautakunnalle asiaan diarinumero 13421.


Vetoan Suomen perustuslain 21 §:ään Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


Kiistän kaikki syytteet ja katson, että Oulun käräjäoikeuden istunto oli Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastainen. Oikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen, koska käräjätuomari valitsi minun, syytetyn, todistajat ja todistusaineiston sekä esti minua vapaasti kuulustelemasta todistajana esiintynyttä vastapuoltani käräjätuomari Sarianne Ervastia. Käräjätuommari jätti kaikki todistajani oikeudenistuntoon kutsumatta eikä ottanut todistusainiestoani vastaan asiaan kuuluvana.


Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;

c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.


Rikostutkinta asiassa tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmmisoikeussopimusten vastaisesti. Tutkinnanjohtaja Hennu Mensonen tunnustaa esteellisyytensä ja esteellisyys on virkarikos. En saanut kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajaani kuultu. Rikostutkinnassa jätettiin kaikki todistusaineistoni ja loppulausuntoni huomioonottamatta. Asiat selviävät seuraavasta linkistä


TI 15.12.2020 poliisi, tutkija Pekka Niskakangas, poliisi tutkinnanjohtaja Hannu Mensonen, poliisi tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta

https://kalajokinen.blogspot.com/2020/12/ti-15122020-poliisi-tutkija-pekka.html


Polisit kieltäytyivät vastaamasta minulle esittämiini kysymyksiini ja toimivat näin poliisilain vastaisesti.


Syyteharkinta asiassa tehtiin virheellisen ja esitutkintalain vastaisen rikostutkinnan persteella. Aluesyyttäjä Karikoski oli tietoinen tosiasioista , mutta jätti syytteessään kaikki minun todistusaineistoni ja loppulausuntoni huomioonottamatta. Aluesyyttäjä ei ollut puolueeton vaan toimi tietoisen puolueellisesti ja häntä on syytä epäillä tietoisen rikollisesta toiminnasta.


Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan mukaan on Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Aluesyyttäjä Karikoski tiesi totuuden asioista:Olen joutunut Suomen valtion kidutusrikoksen kohteeksi. Kidutus on kestänyt nyt lähes 26 vuotta.

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana yli 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni ja on edelleenkin hengenvaarallisen korkea. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Koska poliisi ei tutki ja korkein oikeus ei pura eri oikeusasteiden vääriä päätöksiä, niin minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin haastaa ulosottoviranomaiset oikeuteen sen johdosta, että he perivät minulta sellaisia saatavia, mitkä on saatu aikaan rikosten avulla ja siksi ne on perintäkelvottomia.

PE 12.02. 2021 R20/834

http://kalajokinen.blogspot.com/2021/02/pe-1202-2021-r20834.html


Siitä huolimatta aluesyyttäjä Karikoski ja vastapuolen asianajaja Pasi Hagman ovat antaneet väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle kuten allaolevasta linkistä ilmenee todistusaineistoineen. Kyseisten herrojen lausumat ovat totuuden vastaisia ja niillä yritetään tehdä syyttömästä syyllinen ja syyllisestä syytön. Kysymyksessä on tarkoitus väärällä lausumalla Rovaniemen hovioikeudelle saada aikaan minulle 5 kuukauden vankeustuomio. Se ei ole hyvän asianajotavan mukaista toimintaa.KE 03.03.2021 26 vuoden kidutusrikos

https://kalajokinen.blogspot.com/2021/03/ke-03032021-26-vuoden-kidutusrikos.html


Vaadin ulosoton välitöntä keskeytystä ja kaikkien ulosottojeni palautusta 30.06.1996 tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä. Rikollisesti aikaansaadut ulosotot on palautettava välittömästi.


Kalajoki 04.04.2021

Erkki Aho

Mareojantie 9 B 16

85100 KALAJOKI

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti