keskiviikko 12. elokuuta 2020

TO 13.08.2020 Tiina Sarparanta tutkinnanjohtajana

 

Eilen tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta palautti minulle 2 kappaletta kirjojani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sekä muistitikun, jossa on kopioituna salaiseksi julistettu SSP-sopimus, mikä todistaa valtiopetoksen. Kirjani ja SSP-sopimuksen kopio liittyvät todistusaineistona tähän tutkintapyyntöön, jossa on myös oikeustieteen tohtorin tarkistama juridinen argumentointi asioille.

LA 01.08.2020 Perusteet sille, että olen oikeassa ja että on syytä epäillä, että Suomen valtion viranomaiset toimivat rikollisesti

http://kalajokinen.blogspot.com/2020/08/la-01082020-perusteet-sille-etta-olen.html

Minua ei ole vielä kutsuttu kuulusteluun asian johdosta. Olen kuitenkin esittänyt kiistattomat todistusaineisot asiassa rikostutkinnassa, jos tätä menettelyä voidaan sellaiseksi kutsua.

Oulun käräjäoikeus on päättänyt, että R20/925 on rikos. Tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta ei voi muuttaa Oulun käräjäoikeuden laamannin päätöstä.

28.03.2020

Hyvä Erkki Aho

Kirjeessänne selostamanne asia on Oulun käräjäoikeudessa vireillä rikosasiana diaarinumerolla R 20/925.
Ystävällisin terveisin
Antti Savela
laamanni

Oulun käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä. Minun näkemykseni on se, että se johtuu siitå, että poliisi ei ollut tutkinut asiaa eikä syyttäjä näinollen ollut yhtynyt syytevaatimukseeni.

Rikos on tämä:

Olen joutunut syyttömänä kärsimään 4 konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen menettänyt Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta, yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja minulle on aiheutettu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olen ollut luottokelvottomana 25 vuotta enkä ole voinut harjoittaa yritystoimintaa. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 25 vuoteen. Minut on pidätetty useita kertoja rikollisten toimesta ja olen joutunut olemaan maan paossa Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa. Olen joutunu hakemaan poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta Euroopan Unionilta eli oikeuskomisaari Vera Jourovalta sekä Bulgarian presidentiltä. Olen menettänyt terveyteni sairastuttuani syöpään ja korkeaan verenpaineeseen. Syövän onnistuin voittamaan, mutta korkea verenpaine on tuhonnut elimistöäni. Minulle on aiheutetu avioero valtion rikollisen toiminnan johdosta. Tämä on minulle äärettömän vaikea asia.

Katson, että viranomaisten toiminta asiassani täyttää kidutuksen tunnusmerkistön.Suomen viranomaisten toiminta asiassani on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista. Kohtelu täyttää kiistatta ihmisoikeusrikosen tunnusmerkistön ja ennenkaikkea kidutuksen tunnusmerkistön. Toiminta on ollu perustuslain vastaista.

Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja todistusaineistot ovat kiistattomat. Miksi en saa oikeutta? Entinen asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa. He ovat toimineet syyttäjä Sulo Heiskarin ja poliisi Raimo Ollilan rikoskumppaneina. Esteellinen syyttäjä on estänyt rikostutkinnat ja poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Olen pyytänyt Oulun poliisipäällikköä Mika Heinilää seuraamaan tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan toimintaa joten Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä on vastuussa tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan toiminnasta. Myös vastuuministerit pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä sisäministeri Maria Ohisalo ovat tarkasti tietoisia asioistani ja siten vastuussa tutkinnanjohtaja Tiina Sarparannan toiminnasta. Jos tutkinnanjohtaja Tiina Sarparanta toimii esitutkintalain, poliisilain, perusutuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti niin hän toimii asiassa oikein. Jos hän tekee tutkimattajättämispäätöksen niin haastan hänet oikeuteen yhdessä Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilän sekä vastuuministereiden pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä sisäministeri Maria Ohisalo kanssa.

Perustuslain 21 §:n mukaan

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Kalajoella 13.08.2020

Erkki Aho

Merenojatie 9 B 16

85100 Kalajoki

e.ahoky@gmail.com

044-3025948

www.erkkiaho.com

Nimeni on Erkki Aho

https://www.youtube.com/watch?v=sJN6sWVJ5C4&t=3s

Tiedoksi Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä. Pääministeri Sanna Marin, Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Sisäministeri Maria Ohisalo

kirjaamo.oulu@poliisi.fi, mika.heinila@poliisi.fi, sanna.marin@vnk.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, maria.ohisalo@intermin.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti