sunnuntai 23. elokuuta 2020

TI 25.08.2020 Työurani vuodet 1981-1995 ja sen jälkeiset tapahtumat

 

Vuonna 1981 sai kutsun Kalajoen Osuuskaupan markkinointipääliköksi. Hiukan mietin asiaa, sillä tiesin, että toimitusjohtaja oli kansakoulun käynyt henkilö ja vähemmän liikkeenjohdollisia taitoja omaava juomataitoinen henkilö, jonka tiesin vähän erikoiseksi jo SOK:n kenttäkoulutusjakson kokemusten perusteella. Kalajoen Osuuskaupassa oli silloin säästökassassa ns. Aku Ankka-tilejä, joille maksettiin parempaa korkoa kuin pankit maksoivat. Nämä tilit olivat vähän kyseenalaisella tavalla hankittuja rahoja. Tosin näitä tilejä oli koko Jokilaaksojen alueen osuuskaupoissa. Tilintarkastuksissa SOK:n luottotarkastajat tiesivät näistä tileistä, mutta niistä ei tilintarkastuksissa tehty muuta merkintää kuin että säästökassan tilit on tarkastettu. Paikallisia tilintarkastajia ei päästetty näitä tilejä tarkistamaan vaan heille osoitettiin tarkistettavaksi yrityksen vakuutukset. Tiesin, ettei toimitusjohtajan vahvuuksiin kuuluneet hyvät liikkeenjohdolliset taidot eikä varsinkaan henkilöstöjohtaminen. Siitä huolimatta päätin ottaa riskin ja lähteä synnyinseudulleni töihin.

Pian huomasin, että osuuskaupan talous on menossa vituralle ja toimitusjohtaja on enemmän kiinnostunut juhlimisesta kuin osuuskaupan johtamisesta. Hän tämän tästä tuli töihin pienessä krapulassa ja toimitusjohtajan huoneesta eli työhuoneeni viereistä huoneesta alkoi kuulua isoääninen laulu Rakastan elämää.

Osuuskaupan kulurakenne oli erittäin raskas. Kun olin toiminut isommissa osuuskaupoissa niin turhauduin pian pienen osuuskaupan toimintaan tai pikemmin toimimattomuuteen. Kulurakennetta olisi pitänyt leikata merkittävästi ja lopettaa juopottelu. Huomasin, että rauta-maatalouspuoli on huonossa hapessa. Sille oli tehtävä pikaisesti jotain. Tein oman suunnitelmani rauta-maatalouspuolen kehittämiseksi. Piirsin vihkooni sen uudeksi paikaksi paikan johon myöhemmin rakennettiin Kalajoen Halpa-Halli. Katsoin silloin, että Rauta-maatalouden toimintojen sijaintipaikka pitää olla siellä missä on kilpailijat ja henkilökunnan ammattitaitoa on kehitettävä ja vahvistettava merkittävästi. Lisäksi katsoin, että koko osuuskaupan kannalta rauta-maatalousosaston sijoittaminen toiseen paikkaan oli pitemmälläkin aikavälillä kannattava ratkaisu, koska se voitaisiin tarvittaessa muuttaa muunlaiseksi tilaksi eli mahdolliseksi elntarvikepuolen sisältäväksi tavarataloksi. Toimitusjohtaja oli käynyt penkomassa minun työpöytäni laatikot ja oli vienyt pöytälaatikostani kyseiset piirustukset Osuuskaupan johtokunnan kokoukseen ja esittelyt asian niin, että Aho suunnittelee kilpailevaa toimintaa Kalajoen Osuuskaupalle.

Tämän jälkeen tiemme erosivat ja siirryin opettajaksi Raahen Porvari- ja kauppakouluun.

Raahen Porvari- ja kauppakoulun rehtori Alpo Miettunen

Olin Raahen Porvari- ja kauppakouussa opettajana vuosina 1983-1995. Opetin markkinointia, mainontaa, myyntitaitoa, asiakaspalvelua, yritystaloutta, vero-oppia, yhteiskuntataloutta, talousmaantietoa ja liikuntaa. Lisäksi vedin RPKK:n Aikuiskoulutusosastolla pitkät yrittäjäkurssit. Sain oppilaita hyvää palautetta, sillä opetuksen tiedollista antia ja opetuksen innostavuutta arvostettin yhtä poikkeusta lukuunottamatta kiitettäväksi. Raaheen ja lähialueelle perustuimme yli 100 yritystä.

Toimin myös Raahen Porvari- ja kauppakoulun Konsultit Oy:n toimitusjohtaja ja Pohjois-Suomen toimitusjohtajakoulun vetäjänä. Toimin talvella opettajana Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa ja kesällä pyöritin Kalajoen Hiekkasärkillä omaa yritystäni Leiribaari Ky:tä.


Oppilaat muistivat minua tällaisilla tauluilla


Opetukseni tiedollinen anti ja opetuksen innostavuus arvostettiin opiskelijoiden taholta korkealle

Opettajakuvia RKPP:n opettajista vuosilta 1983-1995
1995 siirryin PR-Teollisuus Oy:n myyntipäälliköksi ja sen jälkeen toimitusjohtajaksi. PR-Teollisuus Oy poistettiin markkinoilta rikollisesti.  Olen taistellut Suomen valtiota vastaan jo lähes 26 vuotta.


Oulun käräjäoikeus

oulu.ko@oikeus.fi


Tiedoksi Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela sekä Oulun poliisin päällikkö Mika Heinälä, rikosylikonstaapeli Tiina Sarparanta


Tässä haaste käräjäoikeuteen

https://haastehakemus.blogspot.com/2020/08/haastehakemus.html


Haaste perustuu kirjaani kopioituihin todistusaineistoihin sekä entisen asianajan Asko Keräsen tuunnustukseen. Vaadin suullista käsittelyä asialle jotta vältytään väärältä oikeuden päätökseltä.


Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela


Pyydän, että valvotte sen, että saan suullisen asian käsittelyn ja voi todistaa oikeudessa asiat niin kuin ne ovat tapahtuneet todellisuudessa.

 1. törkeän petoksen kauppasopimuksissa

 2. syyttäjän esteellisyyden pitkältä ajalta

 3. kauppojen purut

 4. kauppojen purkujen vaikutus konkurssiin

 5. prosessipetos konkurssiasiassa

 6. Paavo M Petäjän tunnustus, ettei hänellä ollut toimeksiantoja konkurssiasissa. Siitä huolimatta hän on antanut väärän lausuman konkurssiassa

 7. Käräjätuomari ei ole tarkistanut konkurssissa valtakirjoja

 8. Asianajaja Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä konkurssiasassa Vaasan Hovioikeudelle

 9. Poliisit ja muut viranomaiset ovat laiminlyöneeet virkavelvollisuutensa ja syttäjät ovat estäneet rikostutkinnat

 10. Rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa. Asiat ovat olleet keskeytyksestä vireillä tähän päivään saakka. Siksi asiat eivät ole vanhentuneet.

 11. PR-talojen konkurssivyyhti perustuu salaiseksi julistettuun SSP-sopimukseen, mikä on osa valtiopetosta. PR-talojen konkurssivyyhdellä on suora yhteys SSP-sopimukseen.

 12. Ulosotto pitää rikokset avoimena

 13. Rikoksista epäillyt ovat surutta käyttäneet väärää konkurssipäätöstä hyväkseen saadakseen uusia vääriä päätöksiä.

 14. Viranomaisten toiminta on ollut perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa. Kysmys on muun muassa kidutusrikoksesta. Siksi asiat eivät ole vanhentuneet. Valtiopetos pitää rikokset avoimena.


Todistusaineisto perustuu kirjaani Olet Maamme Armahin Suomenmaa kopioituun todistusaineistoon sekä entisen asianaja Asko Keräsen kirjalliseen tunnustukseen. Pyydän ilmoittamaan jos tarvitaan useampia kappaleita kirjaani, sillä olen jo toimittanut aikaisemman asian yhteydessä, josta en ole valittanut, kirjani Oulun käräjäoikeuteen. Olen toimittanut aikasemmin Ylivieskan käräjäoikeuteen kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta kirjallisen kopio. En ole valittanut siitäkään tuomiosta ja nyt Ylivieskan käräjäoikeus on saamaa käräjäoikeutta ja olen jo aikaisemmin pyytänyt siirtämään tuon sopimuksen Oulun käräjäoikeuteen. Asiakirjaa pitää säilyttää käräjäoikeudessa päätöksen mukaan vuoteen 2021. Kun uudistin asiakirjojen käytön todistusaineistona vuonna 2019, niin niitä on säillytettävä vuoteen 2024. Koska olen hieman huolissani tilanteesta niin minulla on kopioituna salaiseksi julistettu SSP-sopimus muistitikulle. Olen valmis toimittamaan muistitikulla salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen kopion, jos kirjallisesti toimittamani SSP-sopimus on jostain syystä kadonnut. SSP-sopimus on osa valtiopetosta.

Vaadin, että saan todistaa valtiopetoksen sekä kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden ja rikolliseksi epältävän toiminnan ja entisen asianajaja , nykyisen varatuomarin Asko Keräsen kirjallisen tunnustuksen Oulun käräjäoikeudessa. Asko Keräsen rikoksesta johtuu suuri osa muita rikoksia. On korkea aika että oikeus toteutuu. Tämä kirjoitus sen takia, että olen ollut järkyttynyt sen johdosta ettei Oulun käräjäoikeuden tuomarit erota ihmisoikeusrikosta ulosottovalituksesta. Nyt on ainakin selkeä rikosasia ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää suullista käsittelyä. Tosin pitää ottaa huomioon nopeasti leviävä koronavirus esim. Raahen alueella ja se, että minä kuulun riskiryhmään.


Erkki Aho


Oulun poliisipäällikkö Mika Heinälä


Olen pettynyt siihen, että ette valvoneet rikosylikonstaapeli Tiina Sarparannan tomintaa, vaikka pyysin Teitä valvomaan ettei rikosylikonsstaapeli Tiina Sarparanta pääse toteuttamaan rikollisia aikeitaan. Tässä sitä nyt ollaan. Olen kuitenkin valmis sopimaan asian, jos poliisi suorittaa esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeusopimusten mukaisen rikostutkinnan ilman aiheetonta viivyystä.

Pyydän ilmoittamaan asiasta välittömästi minulle ja asia voidaa tutkia välittömästi jotta vältytään oikeuskäsittelyltä.


Erkki Aho


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti